Ik ben 35 jaar, woon en werk in Nederland voor een internationaal bedrijf. Vanaf 22 april, deze maand ga ik in Thailand wonen, heb inmiddels een business VISA voor 12 maanden en verblijf geregeld. Mijn 1ste vraag gaat over vraag het betalen van mijn inkomstenbelasting. Omdat ik in Nederland op de loonlijst zal blijven, waar moet ik nu belasting moet betalen? Ik zal niet 12 maanden aan een stuk in Thailand verblijven omdat ik veel reis in Azië, maar alles bij elkaar zal ik er zeker +/- 10 maanden in het land verblijven.

Lees verder…

Het nieuwe verdrag tussen Nederland en Thailand ter voorkoming van dubbele belasting komt de pijplijn (nog?) niet uit. Het zou volgens sommigen op 1 januari jl. zijn ingegaan, maar er blijken nog te veel beren op de weg. Of het Thaise beren zijn of Nederlandse is niet duidelijk, maar wie de regelgeving in Nederland doorlicht, koestert de hoop dat het vaderland op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026 of zelfs 2027 belasting gaat heffen. Niet onmogelijk is dat Thailand bij nader inzien toch ook een stuk(je) van de koek wil hebben.

Lees verder…

Ik woon in heel 2023 in Thailand. Mijn vraag is of mijn pensioen van BPF Bouw in Nederland is belast volgens het belastingverdrag met Thailand, of belast Thailand?

Lees verder…

Ik las ergens als je een jaarinkomen van tegen of over de miljoen baht hebt het belastingtarief 25 tot 30% is. Je zou dan hier bij de belasting moeten regelen dat de betaalde belasting in Nederland verrekend wordt. Vrees dat dat wel een opgave wordt en een poosje zal duren. Moet je je zelf aanmelden bij het plaatselijke belastingkantoor?

Lees verder…

Het moet de Nederlanders in Thailand groot plezier doen dat Nederland je niet vergeet daar in dat verre land! Al komt het blauw niet meer per post maar keurig in jouw elektronische brievenbus, het zal toch prettig, vertrouwd en vooral hartverwarmend aanvoelen.

Lees verder…

Mijn vraag gaat over de nieuwe belastingmaatregelen voor Thai residenten vanaf 1 januari 2024. Zoals eerder op Thailandblog is vermeld geldt er vanaf 1 januari 2024 een aangepast belastingregime voor bovengenoemde groep.

Lees verder…

Vorig jaar is een goede vriend van mij overleden. Hij woonde in Nederland vanaf 2003 samen met een Thaise vrouw. De weduwe ontvangt na zijn overlijden een weduwepensioen. Zij is voornemens om definitief naar Thailand terug te keren. Zij heeft een Nederlandse ID-card “onbeperkt verblijf”. Zij heeft geen Nederlands paspoort.

Lees verder…

Het Thaise Ministerie van Financiën heeft een aanschrijving gepubliceerd inhoudende dat na 1-1-2024 aanstaande in Thailand ingebracht inkomen uit voorgaande jaren NIET gaat vallen onder de ‘nieuwe’ uitleg van de Thaise belastingwetgeving.

Lees verder…

Het Gerechtshof Den Haag bevestigt de beslissing van de Rechtbank Den Haag dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar in Thailand verblijvende zoon voerde. Daarom heeft X geen recht op aftrek van reiskosten voor ziekenbezoek naar Thailand. Bovendien wordt haar verzoek om materiële schadevergoeding afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing, en de vergoeding voor immateriële schade wordt vastgesteld op € 1.000.

Lees verder…

Het kan nog geruime tijd duren voordat een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand in werking treedt. “Pas als Thailand op alle niveaus akkoord is. We weten op dit moment niet hoe of wat.” Dit heeft ambassadeur Remco van Wijngaarden verklaard op een ‘meet&greet’ met Nederlanders in Hua Hin en omstreken. Op de bijeenkomst waren meer dan honderd landgenoten en hun partners afgekomen.

Lees verder…

Nederlanders in Thailand zijn vanaf 1 januari nog niet verplicht om Nederlandse belasting te betalen over hun inkomen, met pensioen inbegrepen. Ambassadeur Remco van Wijngaarden bevestigde dit na vragen van Jos Campman van ‘Typisch Thailand’. Hoewel er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand wordt voorbereid, zal dit niet ingaan op 1 januari 2024 zoals eerder werd aangenomen. Voorlopig is er slechts een ambtelijke overeenstemming. De formele ondertekening van het verdrag en de nationale goedkeuringsprocedures in beide landen staan nog uit, wat mogelijk nog enkele jaren kan duren.

Lees verder…

Ik ben helaas door gezondheidsredenen niet meer werkzaam en heb hierdoor ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Weet u wat de consequenties zijn of kunnen zijn als ik verhuis naar Thailand?

Lees verder…

Als gepensioneerde wonend in Thailand en uitgeschreven in Nederland heb ik ook te maken met het nieuwe belastingverdrag. Ik heb nog vrijstelling tot juni 2027 onder het oude verdrag. Eerder dit jaar heb ik erover gebeld met mijn pensioenfondsen en de Belastingdienst Buitenland. De pensioenfondsen waren op de hoogte van de veranderde situatie en hadden al bericht gehad van de belastingdienst dat ik per 1-1-2024 weer belastingplichtig ben over mijn pensioentjes. (€326 p/m). Zij gaan dat ook toepassen.

Lees verder…

Begreep dat het artikel in Thailandblog van 18 oktober betreffende de aanname dat het verdrag met Thailand 1 januari 2024 in werking zal treden voor wat commotie heeft gezorgd. Lijkt mij nog geen gelopen race gegeven de ervaringen met datum ondertekening en datum uiteindelijke in werking treden van recente belastingverdragen. Veelal termijnen langer dan een jaar en soms meerdere jaren.

Lees verder…

Ik weet uit vorige postings dat het Belastingverdrag Nederland – Thailand “Vrijwel zeker” m.i.v. 1-1-2024 komt te vervallen. Vanaf die datum komen mijn vrijstellingen voor het betalen van I.B. in Thailand in dat geval dus te vervallen en moet ik voortaan mijn I.B. in NL betalen.

Lees verder…

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat, zelfs als je de vraag over je woonplaats fout beantwoordt, je niet per se hoeft te bewijzen dat jij je belastingaangifte goed hebt gedaan.

Lees verder…

De Belastingdienst in Heerlen heeft laten weten dat mijn nieuwe vrijstelling loonbelasting per 1 januari 2024 vervalt. Dit als gevolg van het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Thailand en Nederland, zo meldt de Dienst.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website