Begreep dat het artikel in Thailandblog van 18 oktober betreffende de aanname dat het verdrag met Thailand 1 januari 2024 in werking zal treden voor wat commotie heeft gezorgd. Lijkt mij nog geen gelopen race gegeven de ervaringen met datum ondertekening en datum uiteindelijke in werking treden van recente belastingverdragen. Veelal termijnen langer dan een jaar en soms meerdere jaren.

Begin mei 2023 informeerde de ambassadeur in BKK desgevraagd dat het in ambtelijk overleg tot stand gekomen verdrag ter ondertekening klaarligt op de ambassade. Nu bijna 6 maanden later nog steeds geen ondertekening.

Voorbeeld van Columbia

Als voorbeeld de stand van zaken m.b.t. de procedure in werking treden verdrag Colombia zoals opgenomen in het nog steeds niet geratificeerde verdrag met Colombia. Getekend 16 februari 2022 en gepubliceerd in Tractatenblad, maar tot op heden nog niet geratificeerd door NL.

Verdrag Colombia: Procedure in NL

 • Getekend 16 februari 2022
 • Voor advies naar de Raad van State 13 juni 2022
 • Advies Raad van State (zeer snel) 29 juni 2022
 • Ter ratificatie na 3,5 maanden naar gezamenlijke Staten-Generaal 7 oktober 2022 ( Zie bijlage 2).

Zonder opmerkingen/vragen Staten-Generaal zou het verdrag dan na 30 dagen zijn geratificeerd. Echter veel vragen binnen de dertig dagen door met name VVD-leden van de vaste Kamercommissie financiën.
– Beantwoording van deze vragen eerst in 2023 met als resultaat dat dit op 16 februari 2022 getekend verdrag per heden, medio oktober 2023, na 20 maanden, nog steeds niet is geratificeerd door NL (zie bijlage 1): Inwerkingtreding (artikel 29 van het Verdrag Colombia).

Artikel 29 regelt de inwerkingtreding van het Verdrag.

De verdragsluitende staten stellen elkaar via diplomatieke nota’s ervan in kennis dat de in hun staat vereiste wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag zijn vervuld. Het Verdrag treedt dan in werking op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de laatste van de beide kennisgevingen is ontvangen. De bepalingen vinden vervolgens toepassing voor belastingjaren en tijdvakken beginnend, en op belastbare gebeurtenissen die zich voordoen, op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het Verdrag in werking is getreden.

Het tweede lid verduidelijkt dat de verdragsluitende staten ook informatie zullen uitwisselen op grond van artikel 24 over belastingjaren en tijdvakken voorafgaand aan en over belastbare gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding van het Verdrag.

Indien bovenstaand artikel ook is/wordt opgenomen in nieuwe verdrag met Thailand roept dit de vraag op wanneer de bepalingen van dit nieuwe verdrag van toepassing worden. 1 januari 2024 of 1 januari 2025 of nog later als er vertragingen optreden t.m. datum ratificatie door beide landen zoals bij verdrag met Colombia.

Gegeven de doorlooptijden van procedures bij vrijwel alle voorgaande afgesloten nieuwe belastingverdragen lijkt het aannemelijk dat de bepalingen van dit verdrag (tenzij terugwerkende kracht wordt overééngekomen) nog niet zullen ingaan per 1 januari 2024, maar eerst 1 januari 2025 of nog later als er door NL en/of Thailand wijzigingen al dan niet via protocollen gewenst zijn.

Stel dat nog per heden 19 oktober 2023 het verdrag met Thailand door NL en Thailand wordt ondertekend.
Procedure in Nederland.

1. Ministerie van Financiën dient bij de Raad van State afd. Advisering het verzoek in tot aanhangig.
advies alvorens het verdrag ter goedkeuring/ratificatie te overleggen aan de beide kamers der Staten-Generaal
Stel benodigde tijd Ministerie van Financiën voor indiening advies op slecht één week dan wordt advies tot aanhangig maken ingediend per 26 oktober 2023

2. Desgevraagd heeft Raad van State mij geïnformeerd dat de benodigde termijn om tot advies te komen kan oplopen tot 4 maanden. Stel dat advies zoals bij Columbia binnen twee weken dan wordt dit op 9 november 2023 ontvangen.

3. Stel dat Ministerie van Financiën slechts 1 week nodig heeft (Columbia duurde 3,5 maand) om verzoek tot stilzwijgende goedkeuring met toelichtende nota (zie bijlage 2 voorbeeld Colombia) in te dienen op 16 november dan is van Nederlandse zijde het verdrag automatisch op 16 december 2024 geratificeerd indien er geen vragen en/of opmerkingen zijn.

Indien ratificatie dit kalenderjaar ook door Thailand treedt het verdrag in werking op de laatste dag van de maand (31 januari 2024) volgend op de maand (december 2023)waarin de laatste van de beide kennisgevingen is ontvangen. De bepalingen vinden vervolgens toepassing voor belastingjaren en -tijdvakken beginnend, en op belastbare gebeurtenissen die zich voordoen, op of na 1 januari van het kalenderjaar ( 1 januari 2025) dat volgt op het kalenderjaar (2024) waarin het Verdrag in werking is getreden.

Gegeven de huidige stand van zaken en de in bovenstaand voorbeeld in acht genomen (korte tot zeer korte) termijnen van de procedures in NL na ondertekening van stel per heden 19 oktober lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het nieuwe verdrag (als geen datum met terugwerkende kracht wordt overééngekomen) op zijn vroegst zal ingaan 1 januari 2025.

Conclusie gebaseerd op de tot op heden gevolgde regels m.b.t. tot het ingaan datum ingang nieuw verdrag c.q. ingangsdatum bepalingen van nieuwe verdragen met de opmerking dat wetgever zich niet schroomt reeds jaren van toepassing zijnde “spelregels” im haar voordeel te wijzigen.

Bijlagen:

1 Verdrag – Overheid.nl _ Verdragenbank

2 Kamerstuk 36223, nr. 1 _ Overheid.nl _ Officiële bekendmakingen

12 reacties op “‘Belastingverdrag met Thailand is nog geen gelopen race’”

 1. Kritikus zegt op

  Ik dacht bij het lezen van het bericht van Lammert , die ik zeer hoog heb zitten, hetzelfde.
  Bijna November 2023 en het is niet een kwestie van even tekenen , dus het lijkt mij ook zeer moeilijk om dit voor 01.01.2024 te realiseren.

 2. Piet zegt op

  Los van dit verhaal vind ik de situatie nogal verwarrend.
  In het nieuwe belastingverddrag staat dat over in Nederland opgebouwd pensioen in Nederland belasting geheven wordt.
  Ik lees ook over plannen van de nieuwe Thaise regering om in Thailand wonenden in Thailand belasting te laten betalen. Lijkt mij met elkaar in tegenspraak. Wat gaat het worden?

  • Erik Kuijpers zegt op

   Piet, lees dat artikel nog eens na. Je zult zien dat de Thaise overheid nadrukkelijk de landen waar een verdrag mee is noemt in het persbericht. Verder heeft Lammert de Haan daarover geruststellende woorden geschreven.

   Er is een toelichting verschenen op de maatregel. Daar zit ik nu aan te vertalen dus er komt binnenkort een toelichting in dit blog.

   • Piet zegt op

    Ik denk een beetje verder. Het opstellen van het nieuwe belastingverdrag gebeurde ten tijde van de vorige Thaise regering. Het lijkt me denkbaar dat de nieuwe regering er anders tegen aankijkt en het verdrag daarom niet tekent. Ik ben geen expert terzake en wacht wel af wat er gebeurt.

 3. Erik Kuijpers zegt op

  Hans, dat het verdrag per 1-1 aanstaande kan ingaan wordt in dit blog al langer betwijfeld en jij bevestigt die twijfel in jouw artikel. Maar we kunnen niet meer doen dat afwachten.

  Of het verdrag kan ingaan met terugwerkende kracht? Lijkt me sterk. Stel je dit voor: ingaand 1-7-24 met terugwerkende kracht tot 1-1-24. Evert Emigrant in Thailand heeft dan zes maanden zijn pensioen ex artikel 18 of 19(2) uit NL onbelast ontvangen (oude verdrag) en hij moet in het nieuwe verdrag vanaf 1-1-24 gaan betalen in NL. Bij een tarief van 10% moet hij dan 60% van een maand pensioen nabetalen en wanneer? Een jaar later op voorlopige aanslag en op korte termijn te voldoen. Een onaangename verrassing!

  Het lijkt mij dat dit niet met terugwerkende kan ingaan. Belastingverdragen gaan zover ik weet altijd in per 1 januari na volledige ondertekening en aanvaarding door de parlementen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Eric, jij denkt dat een belastingverdrag altijd per 1 januari na volledige ondertekening en aanvaarding door de parlementen inwerking treedt. Dat is echter een misvatting.

   Ik neem aan dat ook jij de beschikking hebt over het Verdragenoverzicht niet-ingezetenen 2023 van het ministerie van Financiën. Zo niet, dan kun je dit overzicht downloaden van de website van de Belastingdienst of van de Rijksoverheid.

   Ik geef je een paar voorbeelden:

   Land Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v.
   Estland 14-03-1997 01-01-2010
   Korea 17-11-1981 01-01-2000
   Luxemburg 20-10-1969 01-01-2011
   Maleisië 02-02-1988 01-01-1985
   Malta 09-11-1977 01-01-1994
   Mexico 13-10-1994 01-01-2016
   Nieuw Zeeland 18-03-1981 01-01-1981
   Noorwegen 23-04-2013 30-11-2013
   Suriname 13-04-1977 25-11-1975
   Thailand 09-06-1976 01-01-1976

   Daarnaast zijn er nog twee landen bij ruim 100 door Nederland afgesloten Verdragen, welke al wel zijn ondertekend maar nog niet in werking getreden. En dan gaat het om:
   • Columbia, ondertekend op 16-02-2022 en
   • Cyprus, ondertekend op 01-06-2021.

   Zoals je in vorenstaand overzicht ziet zijn er wel degelijk Verdragen waarvan de ingangsdatum duidelijk ligt vóór de datum van inwerkingtreding, w.o. het Verdrag met Thailand.

   Vervang nu eens v.w.b. Thailand “1976” door “2024” (en waarom zou dat niet kunnen) en zie dan wat er gebeurt: het dan op 09-06-2024 inwerking tredende Verdrag vindt toepassing met ingang van 01-01-2024. En daar gaat jouw Evert Emigrant!

   Al deze overwegingen mis ik helaas ook in het Hans Bos geplaatste artikel.

   Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

   • Erik Kuijpers zegt op

    Lammert, er zijn tien verdragen van de ruim honderd die eerder van toepassing waren dan de inwerkingtreding. Ik kan daarom moeilijk zeggen dat de praktijk zoveel anders is. De meeste verdragen gaan ook in per 1-1 al kan dat pas jaren later zijn.

    Dient de terugwerkende kracht de rechtszekerheid? Denk van niet. Moeten we later maar eens een boom over opzetten als het van toepassing wordt in het nieuwe verdrag met Thailand.

 4. Rudolv zegt op

  Een jaar uitstel van executie scheelt een hoop geld.

  @Piet: Er wonen niet alleen buitenlanders uit Nederland in Thailand.
  Van andere nationaliteiten kunnen ze gewoon (blijven) heffen.

  Overigens heb ik ieder jaar al netjes belasting betaald.
  Het is altijd verstandig om je aan de wet te houden, als je ieder jaar toestemming moet vragen om nog een jaar te mogen blijven.
  Los daarvan betaal ik graag wat ik iemand schuldig ben, dan hoef ik me niet schuldig te voelen.

  En wie weet hebben we geluk en gaat het helemaal niet door – als dat nog mogelijk is.
  Maar het lijkt me dat dat nog mogelijk is tot de laatste handtekening is gezet.

 5. Piet zegt op

  Ik denk een beetje verder. Het opstellen van het nieuwe belastingverdrag gebeurde ten tijde van de vorige Thaise regering. Het lijkt me denkbaar dat de nieuwe regering er anders tegen aankijkt en het verdrag daarom niet tekent. Ik ben geen expert terzake en wacht wel af wat er gebeurt.

  • Eric zegt op

   Helemaal met je eens Piet. De nieuwe premier van Thailand is een slimme (zaken)man die op zoek is naar geld om zijn ambitieuze beleid te financieren. Indien in het nieuwe belastingverdrag staat (wat nog maar de vraag is) dat Nederland alles gaat heffen en Thailand helemaal niets dan kan ik mij voorstellen dat de nieuwe premier zijn wenkbrauwen gaat fronsen.

  • Henk zegt op

   Ja maar dan blijf je in cirkels redeneren want wat als weer een volgende liberale regering het nieuwe verdrag weer wel tekent? En daarbij komt dat als Thailand toch weer belasting wil heffen nieuwe onderhandelingen starten want Nederland zal zo maar niet het nieuwe verdrag laten voor wat het is. Thailand gaat belastinggelden mislopen, zelf voor gekozen. Nederland heeft veel financiële winst dat het verdrag per 1-1 as ingaat, desnoods met terugwerkende kracht.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Als er geen nieuw verdrag komt zijn er twee opties. Het oude blijft, of een land zegt het verdrag op en er komt geen nieuw verdrag. In het laatste geval: pak je portemonnee maar vast en trek de buikriem aan….

   Bovendien gaat dan in TH de nieuwe uitleg van artikel 41(2) op voor iedere cent die je binnenhaalt; het verdrag beschermt je juist tegen die nieuwe uitleg zoals Lammert toelichtte.

   Dus wees maar niet al te blij als TH zich bedenkt…


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website