Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de AWBZ en de Zvw (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet).  Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in Thailand bepaalt uw persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Als u naar Thailand emigreert en u zichzelf uitschrijft uit de Basisregistratie personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basis Administratie, GBA) is er geen twijfel mogelijk. Thailand is op het gebied van ziektekosten geen verdragsland van Nederland. Dit houdt in dat u bij emigratie naar Thailand geen recht meer heeft op de Nederlandse basisverzekering en u zelf zult moeten zoeken naar een oplossing.

Als u zich echter niet uitschrijft uit de BRP maar wel gedurende langere tijd per jaar in Thailand verblijft, kan een en ander onduidelijk zijn. De exacte informatie hierover vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag- en- antwoord

Samenvattend kan gesteld worden dat u zich moet uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uitschrijven als u voor langere tijd in het buitenland verblijft. En uitschrijven uit de BRP betekent dus ook uit de zorgverzekering.

Meer informatie vindt u ook op www.zorginstituutnederland.nl. Dit was voorheen het CVZ (College van Zorgverzekeringen).

Vraag bij twijfel altijd na bij uw zorgverzekeraar of Zorginstituut Nederland of u gerechtigd bent de basisverzekering aan te houden. Het is beter dit vooraf duidelijk te weten zodat u niet voor verrassingen komt te staan in de toekomst.

U zult niet de eerste zijn die dacht veilig en wel via de Nederlandse basisverzekering gedekt te zijn (er wordt immers iedere maand premie afgeschreven) en die na verloop van tijd ineens bericht krijgt dat niet meer wordt voldaan aan de criteria waardoor de zorgverzekeraar de verzekering met terugwerkende kracht heeft stopgezet. Lastig als dit bericht komt terwijl u al in het ziekenhuis ligt.

Nu zijn er dus 2 mogelijkheden:
1 U gaat (al dan niet voor langere tijd) naar Thailand en heeft nog steeds recht op de Nederlandse basisverzekering, of
2 U gaat naar Thailand en u heeft geen recht meer op de Nederlandse basisverzekering.

Ad 1 Naar Thailand maar wel in de Nederlandse basisverzekering:
Veel mensen gaan op vakantie of komen voor langere tijd naar Thailand, bijvoorbeeld om te overwinteren, en kunnen rechtmatig in de Nederlandse basisverzekering blijven. Als u op vakantie naar Thailand gaat en u heeft geen aanvullende verzekering die extra dekking biedt in het buitenland, sluit dan een goede reisverzekering af met werelddekking.

Waar veel mensen denken dat Thailand spotgoedkoop is op het gebied van medische zorg, wordt toch steeds vaker het tegendeel bewezen. In het beste geval hanteert de Nederlandse zorgverzekeraar dan het principe dat vanuit de basisverzekering de kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Is een behandeling in Thailand duurder, dan dient u het verschil wellicht uit eigen zak te betalen. Een in Nederland afgesloten reisverzekering is niet duur en dan heeft u tevens repatriëring gedekt. Dat laatste kan een klein fortuin kosten.

Sinds kort biedt de TAT (Tourism Authority of Thailand) ook een reisverzekering aan die geldt voor toeristen die Thailand binnenkomen. Deze verzekering (Thailand Travel Shield) is voor maximaal een jaar af te sluiten (www.tourismthailand.org/ThailandTravelShield/) voor iedereen tot de leeftijd van 70 jaar. Deze verzekering heeft echter gelimiteerde dekkingen en nogal wat standaard uitsluitingen. Indien u dus de mogelijkheid heeft een reisverzekering bij een Nederlandse maatschappij af te sluiten, is dat een betere optie.

Ad 2 Naar Thailand en niet in de Nederlandse basisverzekering:
Als u weet dat u geen recht meer heeft op de basisverzekering, zult u moeten besluiten hoe u dat gaat oplossen. Feitelijk zijn er 2 opties:
2.1 Self Insurance of niet verzekeren, of
2.2 Op zoek naar een passende verzekering.

Zeker als er gekozen wordt om geen verzekering te nemen, is het volgende van belang:

2.1 Self Insurance of niet verzekeren
Veel Nederlanders lopen totaal onverzekerd rond in Thailand. Deze groep is weer onder te verdelen in 5 categorieën:
A De groep die genoeg geld achter de hand heeft om medische kosten zelf te betalen. Dat is een valide reden en daar is dan ook niets mis mee.

B De groep die iedere maand een bedrag spaart en zodoende langzaam maar zeker een buffer opbouwt. Hier is theoretisch ook niets mis mee, zeker als men al op jonge leeftijd begint. Het is natuurlijk niet zonder risico aangezien het mogelijk is dat in de beginjaren de buffer nog niet volstaat.

C De groep die geen verzekering nodig heeft omdat men nooit ziek is en altijd heel voorzichtig is in het verkeer. Vreemd genoeg wordt dit vaak als argument gebruikt, maar is natuurlijk niets meer of minder dan struisvogelpolitiek.

D De groep die het simpelweg niet kan betalen of het er niet voor over heeft.

E De groep die zich niet verzekert met als motivatie dat ze gewoon het vliegtuig naar Nederland neemt zodra ze medische zorg nodig hebben.

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben inderdaad acceptatieplicht en zullen dan ook iedereen accepteren die weer in Nederland is ingeschreven. Dit geldt overigens alleen voor de basisverzekering, niet voor eventuele aanvullende verzekeringen.

Los van de vraag of het wel altijd mogelijk is om eerst terug te vliegen (met bepaalde aandoeningen mag u niet vliegen, of alleen onder medische begeleiding hetgeen niet goedkoop is), dient u ook rekening te houden met de vraag uit welke pot de medische kosten worden betaald als u terugkeert naar Nederland.

Als remigrant kunt u namelijk te maken krijgen met een wachttijd voor AWBZ- zorg in Nederland. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of er in uw situatie een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg thuis en van zorg en verblijf in een AWBZ- instelling voor eigen rekening. Dat is geregeld in het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.

Daarnaast is op het vliegtuig stappen niet echt een ideale oplossing voor diegenen die hier hun hele sociale leven en/of gezin hebben. Dan kan de verplichte terugkeer naar Nederland een vervelende geschiedenis worden, zeker als u in Nederland eerst op de wachtlijst terechtkomt.

2.2 Op zoek naar een passende verzekering:
U besluit op zoek te gaan naar een passende verzekering. Er zijn veel verschillende soorten private ziektekostenverzekeringen. Wat is gedekt, hoe hoog zijn de dekkingen, waar is de verzekering geldig, wel of geen eigen risico? U zult ongetwijfeld onbekende termen tegenkomen en tegen vragen aanlopen.

In de bijgaande pdf kunt u het allemaal nog eens rustig doorlezen. Verder vindt u er algemene informatie en begripsomschrijvingen. De volgende vragen komen aan de orde:

 • Hoe komt het dat ik in Nederland een lagere premie betaal?
 • Kan ik bij iedere verzekeraar terecht?
 • Een Thaise maatschappij, een Azië plan of een plan met wereldwijde dekking?
 • Is een levensverzekering gecombineerd met ziektekostenverzekering een goede optie?
 • Is een kortlopende verzekering een optie?
 • Inpatient/Outpatient
 • Is een eigen risico verstandig?
 • U moet worden opgenomen, hoe werkt dit met de verzekering?
 • Hoe zorg ik dat de maatschappij het ziekenhuis direct betaalt?
 • U maakt gewone doktersbezoeken (outpatient), hoe werkt dit met de verzekering?
 • Kan een ziekenhuis weigeren me te behandelen?
 • Wordt de verzekering duurder bij het ouder worden?
 • Tot welke leeftijd kan ik een ziektekostenverzekering afsluiten?
 • Geeft een ziektekostenverzekering ook dekking in het buitenland?
 • Moet ik de algemene voorwaarden lezen?
 • Moet ik het aanvraagformulier eerlijk invullen?
 • Kan ik de verzekering aanvragen voordat ik daadwerkelijk emigreer?
 • Ik heb een Thaise partner. Moet ik daarvoor iets regelen?
 • Ben ik veilig met een doorlopende reisverzekering van een Nederlandse maatschappij?
 • Is een ongevallenverzekering een optie?
 • Helpt de Nederlandse ambassade?
 • Rechtstreeks naar de maatschappij of via een verzekeringstussenpersoon?

Meer informatie: Ziektekostenverzekering in Thailand

Heeft u na het lezen van het dossier ziektekosten in Thailand nog vragen? Stuur ze dan door naar de redactie: [email protected] wij zullen die doorsturen naar Matthieu en er in een latere posting op terug komen.

Matthieu Heijligenberg

Matthieu Heijligenberg is werkzaam bij www.verzekereninthailand.nl en is deskundige o.a. op het gebied van ziektekostenverzekeringen voor Nederlandse/Belgische expats, pensionados en emigranten die in Thailand wonen.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website