Ik heb laatst 2 bezoekjes afgelegd aan mijn belastingkantoor hier in Prachuap Khiri Khan. Ik wilde meer duidelijkheid over de nieuwe belastingregels 2024, ook wel bekend als “Di. Por. P161/2566” alsook over het belastingverdrag tussen NL en Thailand uit 1975, wat nu de geldende wet is. Hier kort een verslag over het tweede bezoek. In een andere bijdrage zal ik verslag doen van het eerste bezoek.
Lees ook het commentaatr van Erik Kuijpers en Lammert de Haan op het artikel van Eddy.

Lees verder…

Het nieuwe verdrag tussen Nederland en Thailand ter voorkoming van dubbele belasting komt de pijplijn (nog?) niet uit. Het zou volgens sommigen op 1 januari jl. zijn ingegaan, maar er blijken nog te veel beren op de weg. Of het Thaise beren zijn of Nederlandse is niet duidelijk, maar wie de regelgeving in Nederland doorlicht, koestert de hoop dat het vaderland op zijn vroegst vanaf 1 januari 2026 of zelfs 2027 belasting gaat heffen. Niet onmogelijk is dat Thailand bij nader inzien toch ook een stuk(je) van de koek wil hebben.

Lees verder…

Het kan nog geruime tijd duren voordat een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand in werking treedt. “Pas als Thailand op alle niveaus akkoord is. We weten op dit moment niet hoe of wat.” Dit heeft ambassadeur Remco van Wijngaarden verklaard op een ‘meet&greet’ met Nederlanders in Hua Hin en omstreken. Op de bijeenkomst waren meer dan honderd landgenoten en hun partners afgekomen.

Lees verder…

Nederlanders in Thailand zijn vanaf 1 januari nog niet verplicht om Nederlandse belasting te betalen over hun inkomen, met pensioen inbegrepen. Ambassadeur Remco van Wijngaarden bevestigde dit na vragen van Jos Campman van ‘Typisch Thailand’. Hoewel er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand wordt voorbereid, zal dit niet ingaan op 1 januari 2024 zoals eerder werd aangenomen. Voorlopig is er slechts een ambtelijke overeenstemming. De formele ondertekening van het verdrag en de nationale goedkeuringsprocedures in beide landen staan nog uit, wat mogelijk nog enkele jaren kan duren.

Lees verder…

Als gepensioneerde wonend in Thailand en uitgeschreven in Nederland heb ik ook te maken met het nieuwe belastingverdrag. Ik heb nog vrijstelling tot juni 2027 onder het oude verdrag. Eerder dit jaar heb ik erover gebeld met mijn pensioenfondsen en de Belastingdienst Buitenland. De pensioenfondsen waren op de hoogte van de veranderde situatie en hadden al bericht gehad van de belastingdienst dat ik per 1-1-2024 weer belastingplichtig ben over mijn pensioentjes. (€326 p/m). Zij gaan dat ook toepassen.

Lees verder…

Begreep dat het artikel in Thailandblog van 18 oktober betreffende de aanname dat het verdrag met Thailand 1 januari 2024 in werking zal treden voor wat commotie heeft gezorgd. Lijkt mij nog geen gelopen race gegeven de ervaringen met datum ondertekening en datum uiteindelijke in werking treden van recente belastingverdragen. Veelal termijnen langer dan een jaar en soms meerdere jaren.

Lees verder…

Ik weet uit vorige postings dat het Belastingverdrag Nederland – Thailand “Vrijwel zeker” m.i.v. 1-1-2024 komt te vervallen. Vanaf die datum komen mijn vrijstellingen voor het betalen van I.B. in Thailand in dat geval dus te vervallen en moet ik voortaan mijn I.B. in NL betalen.

Lees verder…

Mijn vrijstelling loonheffing verloopt op 31 december dit jaar. Middels “Aanvraag nieuwe verklaring” nieuw verzoek in gediend bij belastingdienst Heerlen.
Inmiddels nieuw verzoek positief beantwoord. Heb nu vrijstelling tot 1 januari 2029. Tevens ben ik niet verplicht verzekerd voor premies volksverzekeringen en niet verzekerd en niet premieplichtig voor de Zvw. Ook bijgevoegd formulier aanvraag nieuwe verklaring, insturen voor 1 oktober 2028.

Lees verder…

De Belastingdienst in Heerlen heeft laten weten dat mijn nieuwe vrijstelling loonbelasting per 1 januari 2024 vervalt. Dit als gevolg van het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Thailand en Nederland, zo meldt de Dienst.

Lees verder…

Meerdere lezers van Thailandblog hebben mij benaderd met vragen m.b.t. het nieuwe belastingverdrag Nederland – Thailand. En dagelijks komen er nieuwe vragen binnen. Daarbij valt mij op dat dikwijls de wens de vader van de gedachte is.  Uit het stellen van vragen blijkt dat dit item wel degelijk leeft onder de in Thailand wonende Nederlanders. En hoe kan het ook anders. E.e.a. kan een behoorlijke impact hebben op je financiële positie, terwijl de invoeringsdatum met rasse schreden nadert.

Lees verder…

Het per 1 januari 2024 in werking tredende nieuwe verdrag met Thailand ter vermijding van dubbele belasting, met daarin opgenomen een bronstaatheffing t.z.v. pensioenen en lijfrenten, brengt voor vrijwel iedereen al een negatief inkomenseffect met zich mee, maar voor veel in Thailand wonende Nederlanders kunnen daar nog een paar schepjes bovenop komen.

Lees verder…

Bijna 70 gasten waren vrijdagavond bij restaurant Chef Cha afgekomen op de voordracht van Hans Goudriaan over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Hua Hin-Cha am. Dat verdrag treedt binnen afzienbare tijd in werking.

Lees verder…

Uitvoerige correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand wijst uit dat dit verdrag op zijn vroegst op 1 januari 2024 in werking kan treden.

Lees verder…

Wat betreft dat verdrag dat Thailand en Nederlanden hebben bekokstooft. Is het nu zo dat de vrijstelling van loonheffing op je pensioen uit arbeid vervalt en dat dus die ongeveer 19% loonheffing van je bruto pensioen wordt afgehaald?

Lees verder…

Op 2 september j.l. heeft de ministerraad ingestemd met een algehele herziening van het met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Dit Verdrag vervangt het huidige en uit 1975 stammende Verdrag.

Lees verder…

Ik zou de volgende situatie willen voorleggen, het is reeds vaker behandeld op dit blog maar ik heb een toevoeging waarop ik graag uw mening, ervaring zou willen vernemen. Ik ben een Nederlandse inwoner van Thailand en heb recent mijn lijfrentepolis omgezet in een uitkering. Ik heb ontheffing van de premies volksverkering en ZWV en loonheffing aangevraagd, gebaseerd op artikel 18 uit het belastingverdrag tussen beide Koninkrijken.

Lees verder…

Mijn situatie is als volgt: Ik woon, samen met mijn Nederlandse vrouw, 4 maanden per jaar in Nederland en de rest van het jaar in Thailand.
Inmiddels heb ik een Thai Tax ID number en heb ik heb over 2019 voor het eerst aangifte gedaan in Thailand over het bedrag wat ik in dat jaar overgemaakt hebt van een Nederlandse bank naar de Bangkok Bank. Ook heb ik in Nederland, waar ik ook nog een huis heb, mijn normale aangifte gedaan over mijn totale inkomen.

Lees verder…

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Lees verder…

Op de website van de VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) staat een interessant artikel over een uitspraak van de rechtbank over het belastingverdrag met Thailand en het vermijden van dubbele belasting.

Lees verder…

Er is al veel(te veel) geschreven over belastbaarheid van inkomen in Thailand door buitenlanders en dan met name gepensioneerden van Nederlandse nationaliteit. Ik riskeer dus allerlei reacties terecht of bezijden de feiten.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website