De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Verdragsonderhandelingen kunnen meerdere jaren beslaan. In 2019 verwacht Nederland specifiek met de volgende landen (verder) te onderhandelen: Andorra, Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Curaçao, Frankrijk, India, Kosovo, Marokko, Oeganda, Oostenrijk, Pakistan, Portugal, Sri Lanka, Thailand en Zuid-Korea.

Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.

Nederland heeft op 7 juni 2017 het multilateraal instrument (MLI) ondertekend tegen internationale belastingontwijking. Met dit verdrag kan Nederland in één keer met een grote groep landen antimisbruikbepalingen opnemen in belastingverdragen. Momenteel lijken bijna 90 landen het verdrag te gaan ratificeren. Dit aantal kan in de komende jaren verder oplopen. Het verdrag maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun wederzijdse belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Ook bevat het verdrag maatregelen om conflicten over de uitleg van belastingverdragen sneller op te lossen. Daarbij is het wel van belang dat niet alleen Nederland, maar ook het andere verdragsland het verdrag ratificeert.

Het MLI is op 6 februari in de Tweede Kamer behandeld. De verwachting is dat het MLI in 2019 zal worden geratificeerd na behandeling in de Eerste Kamer. Na ratificatie van het MLI zal worden bezien met welke landen Nederland een verdrag heeft dat niet door het MLI kan worden aangepast en waarbij ook geen sprake is van lopende verdragsonderhandelingen. Bij deze landen zal dan vervolgens worden bekeken hoe in het belastingverdrag alsnog antimisbruikbepalingen kunnen worden opgenomen in lijn met de BEPS-minimumstandaard tegen verdragsmisbruik.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven ook welkom.

Bron: Ministerie van Financiën

36 reacties op “Nederland in onderhandeling met Thailand over belastingverdrag”

 1. mat zegt op

  Het kan toch niet gebeuren dat er ergens in de wereld een Nederlander rond loopt die geen belasting betaald, dat zou toch niet eerlijk zijn t.o.v al die brave mensen die in de dwangbuis van de nederlandse belastingdienst zijn gedwongen.
  Is het niet zo dat het woonland het recht heeft op belastingheffing, in dit geval dus Thailand!!!
  Waarom bemoeit NL zich met interne thaise politiek en belastingheffing???
  Binnen de NL belastingdienst is het een grote bende, en in plaats van deze problemen intern eens goed aan te pakken. maken ze zich druk over die mensen die in het buitenland wonen. ik heb niets tegen belasting betalen. maar de regeltjes drift in NL en de z.g gerechtigheid in belasting land is schrijnend. Heel grote bedrijven betalen geen cent, maar die pensionado in het buitenland zal en moet betalen!!!
  Ziekelijke bemoeizucht dus!!!

  • Joop zegt op

   Het is geen bemoeizucht, maar gewoon de kift (nijd) dat iemand ergens geen belasting zou betalen. Het streven van de Nederlandse overheid is dus gericht op een ordinaire jaloeziebelasting.

  • edo zegt op

   vlgs de eu regels hebben mensen die buiten de eu wonen en die belasting betalen in nederland ook recht op dezelfde rechten als die inwoners uit nederland – dus ook op loonheffingskortingen, hypotheekaftrek etc
   Daar hoor ik ook niemand over spreken

   • Cornelis zegt op

    Helaas(?) gaat die vlieger niet op: de inkomstenbelasting valt onder de nationale bevoegdheiden van de lidstaten en is niet geregeld op EU-niveau.

    • edo zegt op

     oh is dat zo?
     Waarvoor zijn die gunstige belastingwetten en eu regels dan gemaakt ?
     Voor de rijken of de kansarmen?

  • Kees zegt op

   Altijd grappig om dit soort ongenuanceerde reacties te lezen. Als je helemaal uit Nederland weg bent heb je er geen last van. Als dat niet het geval is val je gewoon onder een aantal wetten. Lijkt me eerlijk.

 2. Sjeng zegt op

  Een vraag.

  Heeft dit gevolgen voor het AOW inkomen als men hier woond ?

  Bvd

  • Cornelis zegt op

   Zoals je uit het bovenstaande zou kunnen lezen, gaat het over onderhandelingen. Tot welke gevolgen die gaan leiden zal later pas blijken, maar ik verwacht niet dat er m.b.t. de belastbaarheid van AOW – en overheidspensioenen – iets fundamenteels gaat veranderen.

   • Lammert de Haan zegt op

    Voor wat betreft overheidspensioen en AOW-uitkeringen verwacht ik ook geen grote veranderingen, zij het dat in een nieuw te sluiten verdrag wél een bepaling wordt opgenomen t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW-uitkering. Nu mogen beide landen daarover heffen.

 3. john zegt op

  Ten dele niets nieuws. Nedrland onderhandelt al jaren met vele landen o.a thailand over wederzijdse verdragen.
  zie onderstaande tekst uit eenzelfde overzicht van 2014 van het ministerie.

  In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2015 nieuwe gesprekken aangaan met Irak, Mozambique en Senegal. Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met België, Canada, Duitsland, Frankrijk en Thailand. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2015 nieuwe gesprekken aangaan met Irak, Mozambique en Senegal. Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met België, Canada, Duitsland, Frankrijk en THAILAND. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.

 4. Christiaan zegt op

  De onderhandelingen lopen al jaren, maar hebben voor de Thaise regering geen prioriteit.

  Door een zwaar ongeluk kon in een paar jaar geleden niets regelen met de Thaise belastingdienst. En daarna weigerde de Nederlandse Belastingdienst mijn vrijstelling te geven. En een Thaise belastingfunctionaris snapte van het “verdrag”al helemaal niets.
  Ik heb daarom de strijd maar (even) opgegeven en betaal dus belasting in Nederland. Ik had geen zin om steeds maar weer nieuwe eisen vanuit Nederland te volgen en problemen te krijgen met de Thaise belastingdienst.

  • edo zegt op

   mijn vrijstelling was eerst afgewezen
   Na een langdurig gevecht toch in het gelijk gesteld door de centrale raad
   dus ik zou zeggen nooit de moed opgeven

 5. j p zegt op

  voor Belgie zou het kunnen van belang zijn voor de expats die 800.000 of 400.000 baht op een rekening hebben voor hun visum vermits op de belastingaangifte in Belgie moet aangegeven worden of men al dan niet een rekening in het buitenland heeft en zo ja moet er in Belgie belasting betaald worden op de intresten
  de wetgeving in Nederland ken ik niet.

  • David H zegt op

   En op die intresten wordt door Thailand al belasting afgehouden , trouwens al uitgeschreven uit Belgie krijg je een ander belastingsaangifte waar je niet meer aan het nationale bank meldpunt een buitenlandse rekening moet aangeven .

   Hieronder bewust passage bij uitleg invullen belastingaangifte

   “Opgelet: Als u niet-inwoner bent (dat wil zeggen dat u in België een aangifte niet inwoners indient),
   bent u niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het
   centraal aanspreekpunt.”

   http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2016/

  • Lung addie zegt op

   Beste JP,
   wat je hier schrijft klopt totaal niet. Als uitgeschrevene in Belgie kan u de belastingsaangifte doen als ‘in het buitenland verblijvende Belg”. Deze aangifte wordt in september gedaan en op het aangifte formulier komt zelfs de rubriek “buitenlandse rekening’ zelfs niet voor. Lees eens het dossier gemaakt door ondergetekende, rubriek ‘Financien” en daar zal je alle info vinden. Je moet dan wel uitgeschreven zijn in Belgie, wat tenslotte een wettelijke verplichting als je langer dan 1 jaar afwezig bent in Belgie. Ben je dat niet dan heb je natuurlijk de gewone aangifte en daar moet je de buitenlandse rekeningen wel aangeven. Alvorens je extra belastingen zal moeten betalen op intresten zal je wel iets meer dan 400.000/800.000THB in het buitenland op een rekening moeten hebben daar je, in Thailand op deze intresten reeds automatisch belastingen betaalt. Ze worden reeds ingehouden aan de bron.

 6. erik zegt op

  Ik verwacht dat Nederland zal inzetten op heffing over alle soorten oudedagsvoorziening in het betalende land. But it takes two to tango….

 7. David H. zegt op

  Vind het wel raar dat inzake belasting topics het steeds meestal de Nederlanders zijn met onderwerpen aangaande , ik vermoed dat dit komt door het verschillend systeem van pensioen en aanverwante regelingen tegenover ons Belgen , ik zie hier heel weinig topics aangaande van ons Belgen . Ik denk omdat ons pensioen anders geregeld is , en altijd belastbaar in betalend land , ook kennen wij geen kortingen wegens wonend in buitenland of samenwonend , integendeel bij huwelijk mogen wij 25% toeslag ontvangen , daartegenover staat dat wij ook geen verlagingen van belasting wegens in Thailand wonende kunnen krijgen , en ook is ons pensioen niet afhankelijk van wel land we wonen , en is er geen controlerende organisatie die ons komt controleren hoe en met wie we wonen , blijkbaar is ons “micro” landje dan toch voor dat ,zo slecht nog niet .

  Vind het altijd raar dat Nederlanders hier al de moeite v/d wereld doen om een belastingnummer te verkrijgen …, kan niet anders zijn dan dat zulks een voordeeltje opleverd voor die slimme Noorder buren

  • piet d v zegt op

   In Nederland is zo betaalt je belasting in het land waar je woont .
   Dan vervalt belasting betalen in Nederland.
   Uitgezonderd sommige overheid pensioenen

   Nu er steeds meer gastarbeiders uit de jaren 70/80 met pensioen gaan.
   en terug gaan naar geboorte land.
   Of Nederlanders die permanent in Thailand wonen
   maakt geen verschil.

   Kijkt Nederland steeds meer naar het systeem in Amerika.
   Geld moet terug ,naar waar het vandaan komt.
   Waarom denk je dat de AOW leeftijd versneld werd ingevoerd.
   Niet enkel door excuus van we leven langer.

  • Lung addie zegt op

   Beste David,
   je zit met je redenering wel op de goede weg hoor. De feitelijke bedoeling is: in Nederland geen belasting hoeven te betalen, behalve op de AOW want daar worden de Nederlanders altijd op belast, en ook op het pensioen niet. Daar er in Thailand een redelijke hoge vrijstelling van het minimumbedrag is waar belasting op dient betaald te worden en er allerhande kortingsfactoren zijn, komen de Nederlanders vaak, door enkel hun pensioen in Thailand te moeten aangeven en niet de AOW, ( is reeds belast in Nederland) onder het belastingminimumbedrag terecht wat hen dan toestaat van twee potjes te likken: geen belastingen in Nederland en geen in Thailand. Dat hun zorgverzekering afloopt bij immigratie naar Thailand is ook zo een stokpaardje waar je de Belgen niet hoort over klagen. De Belgen, ook al wonen ze in het buitenland, betalen nog steeds RSZ, alvorens de belastingberekening gemaakt wordt en behouden zo dus ook hun zorgverzekering, ze betalen er tenslotte voor en hebben er zelfs niet aan, wordt reeds aan de bron ingehouden.
   Daarom hoor je, ons Belgen, niet klagen.

   • David H. zegt op

    Ander systeem blijkbaar , en bijkomend natuurlijk dat wij Belgen genetisch aanleg hebben om allergisch te zijn voor wat dan ook maar belastingsklinkend verbonden is (lol) ,en dus zeker niet gaan bedelen voor een tax nummertje .
    Wij worden liefst vergeten door die diensten en zijn al blij genoeg om ons pensioen in Thailand in koopwaarde x2 a 2.5 te zien opwaarderen

    Sinds ik hier woon is mijn bloeddruk van ongeveer 14 naar 11 gegaan … tja een veelal lege brievenbus hier he …en zonder medicatie lol

 8. Sjaak S zegt op

  Ik ben het volledig met je eens. Ik heb pas geleerd dat Amerikanen, waar ze ook wonen of werken, in fe VS belasting moeten betalen. Die richting gaat het Amerika Lievens Nederland ook op.

  • Bert zegt op

   Als ze dan ook de “rechten” wereldwijd laten gelden, zoals de zorgverzekering.
   Desnoods tot max NL prijzen.
   Zou wel zo eerlijk zijn

 9. Taxman zegt op

  Voor een “wolf” is niets zo mooi als jagen op schaapjes binnen een omheining.

  Een overheid heeft alle kenmerken van een levend wezen. Het leeft in een eigen dynamiek en bestaat omdat het “vreet en rooft” van alles wat onder ogen komt. Het wezen heeft zelfs natuurlijke eigenschappen, zoals groeien, gedeien, celdelen en ten koste van alles overleven. Het walst alles plat wat het als gevaar voor het eigen bestaan ervaart. Niemand heeft er werkelijk vat op, want haar dienaren ( de politici, de ministeries, justitie, politie en militaire macht ) zorgen lijdzaam voor een constante en vrijwel ongestoorde aanvoer van steeds meer vreten zonder zich ook maar èèn seconde druk te maken over de ware aard van het wezen. Binnenkort mag u weer stemmen op onderdelen van het wezen. Eigenlijk een vorm van instemmen met uw financiële doodsvonnis. Ik zou het wezen liever kleiner zien worden in plaats van groter…..

  • Mark zegt op

   Taxman schrijft : “Ik zou het wezen liever kleiner zien worden in plaats van groter…..”

   Hahaha, klinkt leuk, maar je ware ambitie in uiteraard in de rol van het wezen treden om zelf zoveel mogelijk schaapjes te scheren en verorberen.

   Je kleedt je als wolf hier in schaapsvacht 🙂 Als wolven dat kunnen doen zijn de schaapjes er nog beroerder aan toe. De Nederlandse (r)overheid perkt gelukkig jouw vreet en roofzucht in 🙂

   Overigens steunt je ambitie om een (bewust?) misbegrepen interpretatie van het Darwinisme. Maar vermits het je persoonlijk profijt dient zal dat zeker geen zorg zijn.

 10. Lammert de Haan zegt op

  Zoals de publicatie van het Ministerie van Financiën al aangeeft, kunnen verdragsonderhandelingen meerdere jaren beslaan. Ik verwacht dat dat zeker het geval zal zijn voor wat betreft de onderhandelingen met Frankrijk (is een wel zeer oud verdrag, nl. van 29-12-1974) en België (van 31-12-2002). Voor wat Thailand betreft (van 09-06-1976) moet al gauw gerekend worden op een doorlooptijd van 2 tot 5 jaren. Maar daarvoor moeten de onderhandelingen nu ook eens daadwerkelijk een aanvang nemen en niet, zoals tot nu het geval is geweest, een aantal jaren enkel maar voor komen in het overzicht, zonder dat er van daadwerkelijke onderhandelingen sprake is maar slechts van overleg (de meer op ambtelijk niveau voorbereidende fase).

  Onder de 18 genoemde landen treft ik een opmerkelijke “nieuwkomer” aan, nl. Zuid-Korea. Andere “nieuwkomers” zijn Andorra, Chili en Colombia.

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het Nederlandse beleid erop gericht om de heffing over particuliere pensioenen en lijfrente-uitkeringen weer zoveel mogelijk naar Nederland te halen. Dit zal zeker ook gelden voor sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW-uitkering. Van dit laatste was recentelijk nog sprake voor wat betreft het op 1 januari 2019 inwerking getreden nieuwe Verdrag met Zambia.

  Dit streven van Nederland is, anders dan wat ik in een aantal reacties lees, ook volstrekt begrijpelijk. In de opbouwfase van je pensioen of lijfrente-uitkering heb je in Nederland het fiscale voordeel genoten door het betalen van minder inkomstenbelasting. En dan is het volstrekt logisch dat Nederland in de uitkeringsfase daarover belasting wil heffen.

  Als we even kijken naar Thailand dan droeg Nederland de lasten in de vorm van fiscale facilitering van het pensioen of de lijfrente-uitkering, terwijl nu Thailand de lusten heeft. In veel verdragen kom je dan ook een soort van verdeling tegen van het heffingsrecht tussen de verdragsluitende Staten. Aan zo’n verdeling in heffingsbevoegdheid wordt dan vaak vorm gegeven door een verdragsbepaling, waarbij aan het woonland het heffingsrecht over bepaalde uit Nederland afkomstige inkomsten wordt toegekend, mits het totaal van deze inkomsten niet een bepaald bedrag te boven gaat.

  Landen waarvoor een inkomensgrens van € 10.000 geldt zijn bijv. Bermuda, Georgië, Portugal en Oeganda. Voor Duitsland geldt een grens van € 15.000, terwijl deze voor België en het Verenigd Koninkrijk zelfs € 25.000 is.

  In het uitonderhandelen van zo’n grens gaat natuurlijk de meeste tijd zitten.

  In de met Thailand te voeren onderhandelingen zal dan ook zeker het (deels) terughalen naar Nederland van de heffing over particuliere pensioenen en lijfrente-uitkeringen hoog op de agenda staan.

  Ook het ontbreken van een verdragsbepaling in een drietal verdragen, nl. in die van Pakistan, Sri Lanka en Thailand, ter zake van sociale zekerheidsuitkeringen en waardoor er thans voor wat betreft o.a. de AOW-uitkering sprake is van dubbele heffing, nl. door Nederland als bronland en (in dit geval) Thailand als woonland, zal aan de orde komen.

  Zie wat dit laatste betreft hetgeen ik daar op 18 februari om 23:17 over schreef in de lezersbijdrage: “Informatie over AOW-pensioen voor AOW-gerechtigden buiten Nederland”:

  https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/aow/informatie-over-aow-pensioen-voor-aow-gerechtigden-buiten-nederland/

 11. Wim de Visser zegt op

  Beste,

  Aan de ene kant snap ik wel dat NL loonheffing wil heffen op allerlei soorten van ouderdomspensioen.
  Het is immers een pensioen dat eerder was vrijgesteld van belasting in NL en waarop later dan een belasting zou worden geheven.
  Dat loopt NL nu mis omdat men permanent naar bijvoorbeeld Thailand is verhuisd en een vrijstelling verkrijgt.

  Aan de andere kant is het wel zo dat als men permanent in bijvoorbeeld Thailand woont men gebruik maakt van allerlei voorzieningen in Thailand die door belastinggeld wordt gefinancierd.

  Mijn mening is dat als je permanent in bijvoorbeeld in Thailand woont dààr belasting zou moeten betalen omdat je juist dààr de vruchten “plukt” van de voorzieningen.
  Als je belasting betaalt in NL krijg je daar niets voor terug want je woont permanent in Thailand en Thailand mag geen belasting heffen op pensioen als het verdrag ooit als zodanig wordt gewijzigd.

  Het is een ingewikkeld iets maar mijn mening voor een ander hoor, die ik graag hoor.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Wim,

   Aan de ene kant zie jij ook wel de rechtvaardigingsgrond van het heffen door Nederland als bronland. Aan de andere kant wijs jij op het feit dat men nu in Thailand als woonland van openbare voorzieningen gebruik maakt.

   In de nieuwere verdragen lost men dit dilemma doorgaans op met een verdeling van het heffingsrecht tussen de verdragsluitende Staten. Ik wees daar in mijn reactie van gister al op.
   Hoe e.e.a. vervolgens wordt geregeld geef ik met het volgende voorbeeld aan.

   In het door Nederland met België gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting geldt als uitgangspunt het heffen van belasting t.z.v. pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen door de woonstaat.

   De belastbaarheid wordt echter teruggenomen door de bronstaat indien de woonstaat:
   a. deze inkomsten voor minder dan 90% betrekt in de belastingheffing én
   b. het brutobedrag van de inkomstenbestanddelen in het kalenderjaar een bedrag van € 25.000 te boven gaat.

   Aan het terugnemen van de belastbaarheid door de bronstaat moet dus aan twee voorwaarden worden voldaan!

   Ik verwacht dat in het nieuwe met Thailand te treffen Verdrag een soortgelijke bepaling zal worden opgenomen. De eerste voorwaarde kan voor Thailand de nodige pijn veroorzaken daar Thailand geen belasting heft over inkomsten welke niet in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk zijn ingebracht in Thailand. Maar in veel gevallen wordt deze pijn ook weer weggenomen door de tweede voorwaarde (de eis van minimaal € 25.000 aan te belasten inkomen).

 12. teun zegt op

  Het is pure graaierij! Zodra je je laat uitschrijven uit NL dan pakken ze direct je ziektekostenverzekering af. Eigenlijk een beetje vreemd, want medische kosten zijn hier in Thailand lager dan in NL. EN je betaalt ook geen premie meer. Men zou het kunnen continueren met dien verstande, dat gemaakte ziektekosten nooit hoger zijn dan NL-maatschappijen vergoeden, zoals hiervoor al gesuggereerd.

  Straks stelt Den Haag vast, dat er hier in Thailand (veel) minder belasting betaald hoeft te worden. En dan is de volgende stap: dan gaat BV Nederland wel extra heffen tot het niveau van NL belastingen.
  Je wordt dus verplicht mee te betalen aan straatlantarens, wegenaanleg/-onderhoud etc in Nederland zonder er gebruik van te maken.

  Het komt er gewoon op neer, dat Nederland vindt dat de Thaise fiscus zijn werk niet goed doet. De fiscus hier wordt de vrijheid ontnomen om belasting te innen op de manier die zij wenst.
  Stel je even voor, dat El General de heer M.Rutte (die van het torentje) opbelt en zegt/eist dat in NL wonende Thais belasting aan NL moeten betalen volgens de Thaise fiscale spelregels. Ik denk, dat in dat scenario Nederland op z’n kop staat.

  Nou hoor ik die verhalen over heronderhandelen van Belasting Verdrag al langer. Maar er gebeurt weinig concreets. Ik denk ook, dat de Thaise overheid wel wat anders aan z’n hoofd heeft dan een dergelijke heronderhandeling. Voor Thailand zit er immers geen cq aanzienlijk minder belang achter.

  Van mij zal Heerlen nooit weten hoeveel belasting ik hier in Thailand betaal.

  • teun zegt op

   Nog even over dat graaien. BV Nederland is groot voorstander van mantelzorg. Dat is veel goedkoper dan aanhouden bejaardenhuizen. Als je AOW geniet als alleenstaande en je neemt – voor de toekomst – iemand in huis die de mantelzorg kan verlenen dan wordt je direct afgestraft! Je alleenstaande AOW (ca E 1.100 p/m) gaat terug naar E 750 p/m (afgeronde bedragen). Het argument is dan: je huisgenoot moet maar gaan werken om die korting van ca E 350,- p/m op te vangen (= een plicht!). Dat is in Nederland immers ook zo…. alleen daar krijgt je “huisgenoot” t.z.t. zelf ook AOW (een recht heet dat).
   Alleen: uitgaande van minimumloon van TBH 350 p/d betekent dat een inkomen vergaren van TBH 12.250 en dus de hele maand werken. Met als doel het spekken van de kas van BV Nederland. Derhalve weinig/geen tijd voor mantelzorg. En uiteraard moet hij/zij blijven werken tot de dood van de Nederlandse partner.
   En daarna ook, want recht op AOW heeft ze niet, want niet in Nederland gewoond.

   Conclusie: wel plichten (aanvullen korting AOW, verlenen mantelzorg) maar geen rechten (geen Aow na overlijden partner). Leg dat (“waarom moet ik werken om mijn salaris geheel of grotendeels af te dragen aan NL?) maar eens uit aan iemand, die overweegt bij je in te trekken.

   BV Nederland dwingt je op die manier terug te keren naar Nederland, waar de kosten voor de gemeenschap met jouw zorgen ten laste komen van de gemeenschap. En dat zou wel eens hoger kunnen uitvallen dan de “besparing” op de AOW.

   Er wordt met andere woorden echt goed nagedacht daar in Den Haag. Maar dat wisten we al.

   • ruud zegt op

    Quote: Als je AOW geniet als alleenstaande en je neemt – voor de toekomst – iemand in huis die de mantelzorg kan verlenen dan wordt je direct afgestraft!

    Dit ontgaat me een beetje.
    Als u voor de toekomst iemand in huis neemt om mantelzorg te verlenen, wat doet uw toekomstige mantelzorger nu dan?
    Gewoon alleen maar in uw huis wonen en verder niets?
    Ik mag toch aannemen, dat als u iemand in huis neemt, dat u daar ook een relatie mee hebt, en dat die iemand niet alleen maar een kostganger is, die de huur niet betaalt?

    Dat een eventuele partner in Nederland later ook AOW krijgt heeft niets met uw situatie te maken.
    Dan had u ervoor moeten kiezen met uw partner in Nederland te gaan wonen.

    Als u in Thailand een “toekomstige mantelzorger” in uw huis wilt laten wonen, en die ook nog eens in de kost wilt nemen, moet u die kosten niet op de Nederlandse overheid willen verhalen.
    De regels voor de AOW zijn duidelijk.
    Iedereen krijgt zijn persoonlijke AOW.
    Als u alleen woont, krijgt u een toeslag op uw AOW, omdat alleen wonen nu eenmaal duurder is, dan een huis delen.
    Als u gaat samenwonen, vervalt uw toeslag, omdat de kosten van het huishouden dan door twee mensen kunnen worden opgebracht.
    Dat een van die mensen een Thai is, die geen AOW zal krijgen, is niet de schuld van de Nederlandse overheid.
    Daarvoor hebt u zelf gekozen.
    Als uw – partner – zal ik het maar noemen weinig geld in kan brengen, zult u uw partner dus zelf moeten onderhouden, en als u zuinig bent met uw geld, hoeft uw partner misschien niet te werken en is er tijd voor mantelzorg.

    Overigens zou u uw partner een plezier kunnen doen, door te trouwen.
    Met een beetje geluk ontvangt uw partner dan na uw overlijden een weduwen pensioen en hoeft dan geen honger te lijden.
    De regels daarvoor ken ik echter niet, maar daar is ongetwijfeld achter te komen.

    Quote: Conclusie: wel plichten (aanvullen korting AOW, verlenen mantelzorg)

    Nog het aanvullen van uw inkomen, nog het verlenen van mantelzorg lijken mij verplichtingen van uw partner te zijn.
    In ieder geval niet, als u niet bent getrouwd.

    • teun zegt op

     Ruud,

     Volgens mij mis je de essentie van wat ik stel. Allereerst is het merkwaardig om in de discussie te brengen wat de toekomstige mantelzorger momenteel doet (voor de kost).
     Het uitgangspunt is: regel tijdig je mantelzorg, want als je die pas gaat zoeken op het moment, dat je die nodig hebt dan zal dat waarschijnlijk niet (meer) lukken hier in Thailand.
     Dus zal je dan terug moeten naar Nederland en daar een beroep doen op allerlei ondersteuningsregelingen, huisvesting etc.
     Ik vraag me af of dat op maandbasis meer of minder is dan de “bespaarde” E 350,-.

     En je weet verder net zo goed, dat deze toekomstige mantelzorger op het moment van daadwerkelijke mantelzorg minstens tussen de 50 en 70 % van het verdiende salaris moet bijdragen om de korting te voldoen aan de BV Nederland.

     Verder, ik verhaal geen “kosten” op de Nederlandse overheid.

     Mijn vraag in essentie was: hoe leg je uit aan een potentiele mantelzorger, dat
     1. de BV Nederland van haar een bijdrage verwacht van TBH 12.500 p/m
     2. zij geacht wordt mantelzorg te verlenen en
     3. daar niks voor terugkrijgt (geen AOW etc).

     Het onder punt 3 hierboven vermelde kan ik nog wel uitleggen, maar dat wordt heel lastig in combinatie met het vermelde onder 1. en 2.

     En op de achtergrond speelt natuurlijk ook nog mee, dat BV Nederland er als de kippen bij is om bij uitschrijving uit Nederland wel direct je ziektekostenverzekering af te pakken, waardoor je – zeker op de leeftijd waarop de meesten van ons naar Thailand vertrokken – je genoodzaakt bent om een “brandend huis” te verzekeren alhier. Met navenante premie. Dat noem ik ook een vorm van graaien. Net als AOW korting.

     Tot slot. Maak je over mij vooral geen zorgen. Mocht ik mantelzorg nodig hebben in de toekomst dan ga ik naar Nederland en trek in bij mijn dochter. Behoud mijn alleenstaande AOW, doe beroep op diverse subsidies, ziektekostenverzekering etc.

     Wie is hier nou financieel handig bezig?

 13. ruud zegt op

  Quote: “Als je belasting betaalt in NL krijg je daar niets voor terug want je woont permanent in Thailand en Thailand mag geen belasting heffen op pensioen als het verdrag ooit als zodanig wordt gewijzigd.”

  Zoal u even eerder zelf schrijft, hebt u in het verleden belasting uitgespaard.
  U krijgt NU dus weliswaar niets voor de belasting die u betaalt, maar dat hebt u dan ook in het verleden al ontvangen.
  Zie het als gekocht op afbetaling, of als het afbetalen van een lening.

  In feite hebben zowel Thailand als Nederland recht op een deel van uw inkomen.
  Maar hoe groot die delen zijn, is iets waarover zij moeten onderhandelen.
  En daar zijn ze dus ook al jaren mee bezig.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is helemaal correct, Ruud.

   Zie wat ik eerder schreef over de verdeling van de heffingsrechten met vervolgens (als reactie op het bericht van Wim) het voorbeeld hoe e.e.a. is geregeld in het door Nederland met België gesloten Verdrag.

   Ook het nieuwe met Thailand te sluiten Verdrag zal naar alle waarschijnlijkheid een dergelijke bepaling bevatten.

 14. Gerard zegt op

  Wat als het bedrijfspensioen een secundaire voorwaarde is, hier bedoel ik mee dat er een pensioen wordt opgebouwd door het bedrijf waar ik zelf geen bijdrage aan heb geleverd. Mijn inkomen was indertijd overeenkomstig de markt voor mijn beroep wat betekent dat ik altijd deze toekomstige pensioenaanspraak extra bij mijn inkomen moest tellen wilde ik financieel niet achteruitgaan bij mogelijke sollicitaties om in een ander bedrijf te werken. Kortom ik heb nooit een inhouding gehad en dus ook geen belastingvoordeel gekend.
  Het bedrijf heeft waarschijnlijk wel de belastingvoordelen gehad over de reservering die het bedrijf heeft moeten opbouwen om aan haar toekomstige verplichting om later pensioen uit te betalen te voldoen.
  Kortom het bedrijf heeft belastingvoordeel gehad vanwege die reservering en nu moet ik hier belasting over betalen over de uitkering.
  Kortom ik zie de rechtvaardigingsgrond, over pensioenbijdrage inhouding geen belasting betaald, in dit geval niet, ik ben vergeten hoe dit type opbouw van pensioen heet, in ieder geval geen middelloon systeem.
  Overigens heb ik er begrip voor dat ik hier belasting over moet betalen, omdat je het kan zien als achtergestelde uitbetaling van inkomen waar nog geen belasting is over betaald.

  • stevenl zegt op

   Je hebt premievrij pensioen opgebouwd, waar je wel degelijk belastingvoordeel van hebt gehad: het is voor je opgebouwd zonder dat je ook maar 1 cent belasting over dat deel van je inkomen hebt betaald.

  • Ger-Korat zegt op

   Dit pensioen heet premievrij pensioen, voor de werknemer dan premie vrij. Uiteindelijk werd er toch opgebouwd voor de werknemer waarover de werknemer geen belasting betaalde. Dus hetzelfde als bij degene welke als werknemer wel een belastingvrije pensioen opbouwden door inhouding op het loon. Daarnaast werden met de belegde premies inkomsten verdiend en dus meer kapitaal opgebouwd en daarover wordt pas bij het ingaan van de pensioenuitkering belasting over betaald.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website