Beste lezers,

Mijn situatie is als volgt: Ik woon, samen met mijn Nederlandse vrouw, 4 maanden per jaar in Nederland en de rest van het jaar in Thailand.
Inmiddels heb ik een Thai Tax ID number en heb ik heb over 2019 voor het eerst aangifte gedaan in Thailand over het bedrag wat ik in dat jaar overgemaakt hebt van een Nederlandse bank naar de Bangkok Bank. Ook heb ik in Nederland, waar ik ook nog een huis heb, mijn normale aangifte gedaan over mijn totale inkomen.

Het lijkt mij dat het in Thailand opgegeven bedrag op een of andere manier verrekend moet worden met de Nederlandse aangifte, om dubbele belastingbetaling te voorkomen.

Weet iemand hoe je dit bij de Nederlandse belastingdienst moet regelen? Volstaat het om de bewijzen van de Thaise belastingen (documenten R.O.21 en R.O.22 ) op te sturen naar de Belastingdienst in Heerlen?

Als iemand hier ervaring mee heeft dan hoor ik dit graag.

Groet,

Peter

13 reacties op “Lezersvraag: Belastingaangifte 2019 in Thailand en Nederland”

 1. Henk Hauer zegt op

  Als u nog ingeschreven bent in Nederland bent u daar belasting plichtig. Als u uit geschreven bent ., kan u vrijstelling van inhouding vragen. Nodig Thais belastng nummer en de laatse Thaise belasting aanslag.
  Als a in Thailand ingeschreven bent en betaald Thaise belasting. Valt u huis in Nederland als tweede huis in groep 3.

  Het is niet handig om in twee landen belasting te betalen

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Henk,

   Jij vindt het niet handig om in twee landen belasting te betalen. Het is echter niet een kwestie van handig of niet. Welk land mag heffen is vastgelegd in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. En bij het ontbreken van een verdragsbepaling en wat het geval is t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW- en WAO-uitkering, mogen beide landen heffen. M.a.w.: je hebt geen keus!

   Ik kan je zeggen dat de meeste van m’n meer dan 50 Thaise klanten verplicht zijn om zowel in Nederland als in Thailand inkomstenbelasting te betalen, tenzij ze in Thailand de Personal Income Tax ontduiken en wat ik altijd ten stelligste afraad. De boete op belasting ontduiken, in combinatie met mogelijke gevangenisstraf, is in Thailand niet mals.

   En wees nou eerlijk: in Nederland ontdook je de belasting niet. Waarom zou je dat in Thailand dan wel doen? Belasting ontduiken zit ons Nederlanders toch niet in het bloed?

   En waarom betalen de meeste van m’n Thaise klanten zowel in Nederland als in Thailand inkomstenbelasting? Hun AOW-, WAO-, WIA- of WW-uitkering is zowel in Nederland als in Thailand belast. Een paar klanten hebben naast hun AOW-uitkering ook nog een in Nederland te belasten overheidspensioen. De meeste klanten genieten naast hun AOW-uitkering (dus te belasten in Nederland en Thailand) echter een particulier pensioen (enkel te belasten in Thailand).

   Ver weg de meeste in Thailand wonende Nederlanders betalen zowel in Nederland als in Thailand inkomstenbelasting.

   Daar komt bij dat je bij wonen in Thailand aanmerkelijk meer inkomstenbelasting betaald over je AOW-uitkering dan bij wonen in Nederland. Dat komt door het verlies van (het belastingdeel van) de heffingskortingen. Dat kost je ruim één maand AOW-uitkering per jaar.
   Je bent dan het melkkoetje van de Staat der Nederlanden: je krijgt geen “voer” maar mag wel “melk” geven en dan het liefst in keiharde euro’s!

   Kortom: jouw stelling dat het niet handig is om in twee landen belasting te betalen gaat dus in de meeste gevallen niet op. Vaak ben je over een deel van je inkomen zowel in Nederland als in Thailand belastingplichtig (zonder recht op vermindering in Nederland wegens het vermijden van dubbele belasting), terwijl je over een ander deel van je inkomen of in Nederland of in Thailand belastingplichtig bent.

 2. Kees 2 zegt op

  https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

  Belastingverdrag NL Th, wellicht vind je daar iets van je gading

 3. timker zegt op

  De vraag of je nog in Nederland bent ingeschreven is belangrijk !!!
  Wanneer dat niet zo is kan je vrijstelling vragen over niet Overheidspensioen. AOW en Overheidspensioen is altijd in Nederland belastbaar. Met de belasting aangifte in Nederland kan je, indien je niet in Nederland bent ingeschreven, een formulier buitenland belasting plichtige invullen.

 4. Erik zegt op

  Peter, je hebt, schrijf je, in Thailand aangifte gedaan van geld dat je in 2019 van Nederland naar Thailand hebt overgemaakt. Waarom heb je in Thailand aangifte gedaan?

  De Personal Income Tax wetgeving in Thailand zegt: A resident will be taxable on income from all sources in Thailand on a cash basis regardless of where the money is paid, and on the portion of income that is brought into Thailand.

  Je bent voldoende dagen per jaar in Thailand om ‘resident’ te zijn voor de fiscale wetgeving. Maar voldoet het naar Thailand gebrachte geld aan dit wetsartikel? Is het wel ‘income that is brought into Thailand.’? Als het spaargeld is, verdiend in een ander jaar dan het overboeken, dan is het geen ‘income’ in Thailand en dus niet belast.

  En vervolgens, als het vorenstaande inderdaad in 2019 verdiend inkomen is, welke soort inkomen heb je overgeboekt? Mag Thailand daar wel over heffen? De link naar het verdrag heeft een andere lezer al gegeven. Zie de artikelen 18 en 19 van het verdrag als het om pensioen (niet de AOW) gaat.

  Tenslotte de vraag wat in de zin van de verdragsbepalingen jouw woonplaats is, of je mogelijk dubbele woonplaats hebt, of je recht hebt op verdragsbescherming dan wel recht hebt op aftrek (in Nederland) ter voorkoming van dubbele belasting. Jouw Nederlandse aangifte is ingediend, zeg je, en ik neem aan dat je daarin geen aftrek hebt gevraagd. Het is dus van belang dat je tijdig bezwaar aantekent als de aanslag komt danwel een belastingadviseur inschakelt om jouw aangifte in de gewenste zin aan te vullen/te corrigeren.

  Het is een interessante zaak die je hier aankaart. Ik heb er geen antwoord op. Een andere lezer hier, ene Charly, heeft aangekondigd deze zelfde stap te willen zetten. Misschien is het zinvol de krachten te bundelen?

 5. ton zegt op

  Dit is inderdaad zeer interresant. Ofschoon hier niet van toepassing zou het nog veel interresanter zijn als je in drie landen zou wonen en het dus mogelijk is dat je in geen van de drie landen langer dan 180+ dagen zou wonen.

  • Erik zegt op

   Ton, ik ken een meneer die dat doet: in drie landen verblijven. Zijn inkomens- en vermogenspositie laten dit toe en maken het financieel aantrekkelijk. Of al dat gedoe leuk is? Het zou niets voor mij zijn. Doch ieder zijn meug!

 6. Eddy zegt op

  Beste Peter,

  Als ik het goed begrijp bestaat jouw wereldinkomen uit voornamelijk NL inkomen en een beetje TH inkomen in geval van rente- cq dividend.

  Het feit dat je in Thailand belasting verschuldigd bent op basis van remittance – geld overmaken in hetzelfde jaar dat je het verdiend hebt – wordt door de NL belastingdienst niet gezien als wereldinkomen – want je had dit als NL inkomen aan de NL belastingdienst al opgegeven – , en dus kom je niet in aanmerking voor voorkomen van dubbele heffing.

  Mijn advies zou zijn, voorkom het betalen van TH belasting op grond van remittance, door het geld over te maken vanuit een aparte tegoedrekening, anders dan waar je pensioen of AOW ontvangt, en zorgt dat je dit geld rondom het jaareinde 1 of 2 keer overmaakt en niet maandelijks.

  Dan kun je de TH belastingdienst ook aannemelijk dat dit geld uit spaartegoeden komt en niet uit je pensioen of AOW.

 7. Lammert de Haan zegt op

  Dag Peter,

  Jij hebt zowel in Nederland als binnenlands belastingplichtige als in Thailand als resident aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting. En dan gaat er iets fout! Je kunt nl. maar van één land fiscaal inwoner zijn.

  Onderstaand ga ik enkel in op het zijn van belastingplichtige en niet op de aangifteplicht en nog minder op een eventuele belastingschuld. Dat zijn nl. drie verschillende begrippen welke straten ver van elkaar verwijderd zijn.
  Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen zou ik meer moeten weten over het soort en de omvang van het inkomen wat je in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand.

  In feite gaat het in jouw vraagstelling enkel over de vraag van welk land je fiscaal inwoner bent en wat zijn vervolgens daarvan de consequenties.

  DE THAISE FISCALE WETGEVING

  Jij voldoet aan de dageneis om als belastingplichtige “resident” te worden aangemerkt voor de Personal Income Tax. Hierover bevat de website van het Thai Revenue Department de volgende informatie:

  “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

  HET VERDRAG

  Vervolgens moet er gekeken worden naar het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting en wel naar artikel 4 van dit Verdrag, luidend als volgt (en voor zover van belang):

  “Artikel 4. Fiscale woonplaats
  1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking ‘inwoner van een van de Staten’ iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.
  3. Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:
  a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
  b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;”

  Jij bent zowel in Nederland als in Thailand aan belasting onderworpen. Dit zegt overigens nog niets over het uiteindelijk ook verschuldigd zijn van belasting, zoals ik al aangaf.
  Vervolgens geven de zgn. “tiebreakerbepalingen” van artikel 4, lid 3, aan van welk land je geacht wordt fiscaal inwoner te zijn (en ook in de volgorde zoals aangegeven in dit lid).

  Je geeft in je vraag aan dat je zowel in Nederland als in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt.
  Alsdan wordt er gekeken naar waar jouw persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (het middelpunt van je levensbelangen). Naar mijn oordeel is dat Thailand en wel om de volgende redenen:
  a. je verblijft samen met je vrouw gedurende 8 maanden per jaar in Thailand (je persoonlijke betrekkingen);
  b. gedurende deze acht maanden doen jullie in Thailand de dagelijkse en andere boodschappen, betalen daar voor energiekosten, jullie telefoonrekeningen, kosten voor bezoek aan de huisarts en/of fysiotherapeut, etc., etc. en betalen daar misschien ook nog de contributie van de plaatselijke golfclub of een andere sportvereniging (jullie economische betrekkingen, wat je kunt aantonen met zowel je Nederlandse als je Thaise bankrekening en je in Thailand met je pinpas opgenomen bedragen van je Nederlandse bankrekening);

  Als het middelpunt van je levensbelangen niet kan worden bepaald dan wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft. Dat toon je vervolgens aan met de stempels in je paspoort en (in het geval van Thailand) met je visa.

  ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN

  Het antwoord op de vraag waar iemand z’n woonplaats heeft moet je, naast genoemde verdragsbepalingen, tevens zoeken in de uitgebreide jurisprudentie m.b.t. artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en in dit geval met name in het 1ste lid, waarvan de tekst luidt:

  “Artikel 4
  1 Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.”

  In dit verband heeft de Hoge Raad op 21-01-2011 duidelijk geformuleerd wat onder woonplaats moet worden verstaan (LJN: BP1466, H. R., 10/00563). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelde onterechte eisen en werd vervolgens teruggefloten door de H.R., daarbij stellend dat het voor de beoordeling waar iemand woonplaats heeft slechts gaat om de “duurzame band van persoonlijke aard” tussen betrokkene en Nederland. Is die aanwezig dan is het adres waar je woont, je woonadres en heb je een woonplaats in Nederland.
  Ontbreekt deze band maar heb je die wel met Thailand dan heb je woonplaats in Thailand.

  Dit arrest wordt nog steeds beschouwd als het standaardarrest.

  Bij de toepassing van artikel 4 AWR gaat het in z’n algemeenheid met name om zaken: als:
   Waar leeft de persoon?
   Waar verblijft zijn gezin?
   Waar gaan de kinderen naar school?
   Waar wordt een (gemeubileerde) woning aangehouden?
   Waar wordt het meest gas, electra, water gebruikt?
   Waar neemt men deel aan het sociale en maatschappelijke leven?
   Waar gaat de persoon naar de dokter, sport, etc.?
   Waar heeft men zijn of haar commerciële en financiële belangen?

  Uiteindelijk bepalen de feiten het middelpunt van iemands leven en hiermee de woonplaats.

  Je mag best een fiets in de schuur van je Nederlandse woning hebben staan maar hou er geen auto op na die het gehele jaar in de wegenbelasting zit of een boot die het gehele jaar in de gracht voor je huis ligt. Daarmee ondergraaf je de stelling dat je fiscaal inwoner van Thailand bent niet geheel maar wel in belangrijke mate en kan dus leiden tot meer weerstand van de zijde van de Belastingdienst.

  DE REEDS GEDANE AANGIFTEN

  In Thailand heb je als resident aangifte gedaan voor de Personal Income Tax (PIT). Van je Revenue Office heb je vervolgens de “verklaring belastingplicht woonland” (R.O.22) verkregen, aangevend dat je voor de PIT fiscaal inwoner bent van Thailand.

  In Nederland hebben jullie je niet laten uitschrijven bij jullie gemeente. Op het eerste gezicht lijkt het erop alsof jullie nog inwoners zijn van Nederland. In jullie geval is echter niet de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) leidend maar de bepalingen van het Verdrag en artikel 4 AWR.

  Ongeacht de registratie in de BRP zijn jullie “naar de omstandigheden beoordeeld” inwoners van Thailand. Als zodanig had je in Nederland aangifte moeten doen als buitenlands belastingplichtige en dan slechts voor zover Nederland op grond van het Verdrag heffingsbevoegd is en zonder recht op aftrekposten, heffingskortingen en vrij te stellen vermogen voor box 3, terwijl de woning in Nederland in box 3 belast is.

  Je hebt nu aangifte gedaan als binnenlands belastingplichtige voor je gehele inkomen en met recht op aftrekposten, heffingskortingen en vrij te stellen vermogen voor box 3. Daarbij is je Nederlandse woning aangemerkt als “woning, voor eigenbewoning” met mogelijk bijtelling in box 1 van het eigenwoningforfait en aftrek t.z.v. rente voor een hypothecaire lening.

  Je uitkeringsinstantie(s) hebben (niet beter wetend) bij jou ook de premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden terwijl je deze premies en bijdrage bij wonen in Thailand niet verschuldigd bent.

  M.a.w.: er is “het nodige” misgegaan!

  Het eerste wat je nu te doen staat is het vervangen van de reeds ingediende aangifte voor de (Nederlandse) inkomstenbelasting door een aangifte als buitenlands belastingplichtige. Daarbij ga ik ervan uit dat je nog geen definitieve aanslag over 2019 hebt gekregen.

  Dit zal zeker vragen oproepen bij de inspecteur. De inspecteur moet bij een geschil over jullie woonplaats zijn stelling innemen en bewijzen. Hierbij kan de inspecteur om informatie vragen (een zgn. “informatiebeschikking”). Als jullie deze informatie niet verstrekken kan de bewijslast worden omgekeerd.

  Ik zou je dan ook beslist willen aanraden om een fiscalist, gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht, in de arm te nemen.

  Een zwak punt in dit geheel en waarmee jullie naar ik aanneem in overtreding zijn, is het feit dat jullie zeer waarschijnlijk en dan ten onrechte nog steeds in Nederland verzekerd zijn voor de ziektekosten en de kosten voor langdurige zorg. Maar dat staat los van het verhaal over de inkomstenbelasting.

  Met vriendelijke groet,

  Lammert de Haan.

 8. hurm zegt op

  Ik heb het al eerder vermeld hier: VDH Belastingconsulent doet M en C aangiftes. Hij heeft een website. Hij kan al deze vragen beantwoorden. Op zijn website staan de tarieven.
  Overigens betekent remittance het volgende: als je niet je hele inkomen naar TLD overmaakt, zou in NLD geheven kunnen worden over het deel dat je in NLD op je rekening laat staan. Kán, gebeurt tot dusver niet.
  Dan heb je nog het conservatoir beslag:
  stel je keert ooit tersug naar NLD en hebt alle Thaise jaren belastingontheffing gehad maar nooit belasting betaald in TLD. Dan kan NLD alsnog heffen over je Thaise jaren. Als je hier woont, gewoon aangifte doen!
  Groet, hurm

  • Erik Kuijpers zegt op

   Hurm, remittance base over pensioenen is niet mogelijk en de belastingdienst heeft dat onzalige voornemen nu bijna 3 jaar geleden al laten vallen. Zie https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/opleggen-remittance-base-belastingdienst-baan/

  • Pieter zegt op

   Conservatoir beslag legt de deurwaarder voordat er de rechter een uitspraak over een vordering heeft gedaan om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen.
   Waarschijnlijk doelt u op de conserverende aanslag. Alleen heeft dat weer niets te maken met ‘heffen over Thaise jaren’. Lees hier meer over dat laatste: https://bit.ly/3c8707k
   Ik zou ’t qua reacties op dit onderwerp laten bij wat dhr De Haan hierboven schreef. Daar valt niets aan toe te voegen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag hurm,

   Ik hoop toch werkelijk niet dat je deze “wijsheid” hebt van VDH Belastingconsulent want dan zou hij de plank wel heel ver misslaan.

   Zo’n drie jaar geleden kwam ook de Belastingdienst tot het inzicht wat 20 jaar daarvoor bij fiscalisten al wel bekend was, dat de remittance base (artikel 27 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting) geen rechtskracht bezit. Zulks op grond van een tweetal arresten van de Hoge Raad uit 1997.

   Vanaf toen heeft de Belastingdienst de eis van het rechtstreeks overmaken naar Thailand van een niet in Nederland belast particulier pensioen in haar vrijstellingsbeschikkingen ook niet meer opgenomen.

   Belastingplichtigen waarbij voordien deze eis wel was opgenomen konden op verzoek deze eis uit hun vrijstellingsbeschikking laten halen.

   Ook als je woont in Thailand en daar nooit Personal Income Tax hebt betaald, keert het heffingsrecht niet terug naar Nederland.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website