Ik moet binnenkort mijn aanvraag belastingvrijstelling over mijn bedrijfspensioen herhalen. Vijf jaar geleden kreeg ik de vrijstelling op basis van mijn huwelijk en gele boekje met huisgegevens.

Lees verder…

Ik heb vorig jaar vrijstelling gekregen voor belasting over mijn pensioen, te verlengen in 2024. Betaal nu alleen over de AOW. Moet ik nu evengoed aangifte doen of hoeft dat niet meer?

Lees verder…

Ik heb een vrijstelling van de Nederlandse Belastingdienst voor sociale verzekeringen en dergelijke voor mijn pensioenfonds en AOW met dien verstande dat over de AOW wel 9.7% wordt ingehouden aan loonheffing. Ik moet die vrijstelling elke 5 jaar verlengen wat redelijk is.

Lees verder…

Nu ik definitief officieel in Thailand woon en hier in Thailand ook inkomstenbelasting betaal, vind ik het tijd om vrijstelling aan te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst, kantoor Buitenland, in Heerlen. Vrijstelling op de inhouding van loonbelasting en sociale premies op mijn bedrijfspensioen.

Lees verder…

Ik vroeg me af of iemand me iets kan vertellen over “belastingplicht buitenland”. Ik wil vrijstelling aanvragen voor de belastingplicht van mijn pensioen. Mijn belastingadviseur heeft de formulieren voor mij gecheckt. Dat zit snor. Maar er is een formulier waar ik niet weet waar ik daarmee naar toe moet. Er moet een stempel op komen en een soort van een nummer. Dit formulier heet officieel: “Verklaring belastingplicht Buitenland”.

Lees verder…

In mei vorig jaar heb ik een verzoek ingediend bij Belastingdienst Buitenland. Voor vrijstelling inhouden loonheffing. Ik heb alle benodigde papieren mee gestuurd inclusief Certificate of Residence R.O.22. Voor het 2019 dat ik inkomensbelasting betaald heb in Thailand. In Nederland is mijn AOW belast elke maand via SVB direct overgemaakt naar mijn Thaise Bank.

Lees verder…

Ik zou graag in deze (voor mijn familie in Thailand) moeilijke tijden wat geld willen over willen maken. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit belastingvrij kan gebeuren of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Lees verder…

Ik heb vrijstelling voor inhouding van loonheffing geldig tot 30 april 2023, is die nog geldig of moet ik een nieuwe aanvragen?

Lees verder…

Heb in december vorig jaar een verzoek ingediend bij Belastingkantoor Buitenland, voor vrijstelling inhouding loonheffing. Kreeg in februari een schrijven dat mijn verzoek niet compleet was, ik moest een bewijs van fiscaal inwoner tonen, dit verzoek moest ik binnen 6 weken aanleveren zodat men mijn verzoek verder kon behandelen. Hierop heb ik een reactie geschreven dat men zich conform de Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand dienden te houden, etc. en dat ik bezwaar zou aantekenen als men tot inhouding zou overgaan.

Lees verder…

Ik kom uit Nederland en woon net 2 jaar nabij Chiang Rai stad. Omdat er reeds een drietal ambassades gaan stoppen met het afgeven van de inkomensverklaring, de Visumondersteuningsbrief voor Nederland, ben ik het traject gestart voor vrijstelling van loonheffing voor mijn bedrijfspensioen.

Lees verder…

Beste lezers, Ik heb een vraag aan Nederlanders die in Thailand wonen en daar belastingplichtig zijn, c.q belasting betalen. Mijn zwager woont als gepensioneerde sinds september 2018 permanent in Thailand en heeft een verklaring nodig voor zijn vrijstelling loonbelasting. Hij is 72 jaar spreekt vloeiend Thais maar heeft in Thailand geen beschikking over internet en is hier ook niet in thuis. Nu is hij in Phetchabun op het belastingkantoor geweest om een verklaring aan te …

Lees verder…

Binnenkort loopt mijn belastingvrijstelling over mijn Nederlandse pensioen af. Die vrijstelling was mij voor 5 jaar verleend. Ik moet daarvoor een nieuwe aanvraag doen, via een formulier wat mij destijds, 5 jaar geleden, is toegezonden door de belastingdienst.

Lees verder…

Ik woon sinds 1 jaar in een gehuurd huis in Bangkok. Ik leef van mijn AOW en een klein (niet ABP) pensioen, dat op een Thaise bankrekening maandelijks rechtstreeks wordt gestort. Verder geen inkomsten en ook geen eigendom in NL meer. Ik heb 2x tevergeefs bij de belastingdienst buitenland in Heerlen om vrijstelling van de belasting op mijn pensioen. Twee keer afgewezen omdat ik niet kan bewijzen dat ik in Thailand belastingplichtig ben.

Lees verder…

Ik lig nu ook al geruime tijd met de belastingdienst buitenland overhoop voor vrijstelling. Ik heb hen in een brief er op gewezen dat de rechter herhaaldelijk in een uitspraak heeft aangegeven, dat het niet nodig is om aan te tonen dat je in een woonland belasting betaald. Nu willen ze van mij die rechterlijke uitspraak hebben. Volgens hen bestaat die namelijk niet.

Lees verder…

Geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden als Nederland een verdrag heeft gesloten met het woonland dat de heffing toewijst aan het woonland, bijvoorbeeld Thailand. Dat blijkt uit de jongste versie van het Handboek Loonheffing van de Belastingdienst. In feite is de vrijstelling daarmee onnodig en overbodig.

Lees verder…

Waarom heeft Noorwegen een goed werkende regeling en Nederland niet? Omdat Noorwegen en Thailand in hun ‘verse’ verdrag, het is uit 2003, afspraken hebben vastgelegd hoe om te gaan met pensioenen die aan Thailand (resp. Noorwegen) zijn toegewezen voor heffing.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website