Mijn vrijstelling loonheffing verloopt op 31 december dit jaar. Middels “Aanvraag nieuwe verklaring” nieuw verzoek in gediend bij belastingdienst Heerlen.
Inmiddels nieuw verzoek positief beantwoord. Heb nu vrijstelling tot 1 januari 2029. Tevens ben ik niet verplicht verzekerd voor premies volksverzekeringen en niet verzekerd en niet premieplichtig voor de Zvw. Ook bijgevoegd formulier aanvraag nieuwe verklaring, insturen voor 1 oktober 2028.

Lees verder…

De Belastingdienst in Heerlen heeft laten weten dat mijn nieuwe vrijstelling loonbelasting per 1 januari 2024 vervalt. Dit als gevolg van het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Thailand en Nederland, zo meldt de Dienst.

Lees verder…

Er is al veel over geschreven, maar toch wil ik iets kwijt over mijn probleem. Ik woon sinds kort in Thailand en kreeg mijn uitkeringsspecificatie van Achmea van mijn bedrijfspensioen. Ik zag dat er volledig premie volksverzekeringen en premie ZVW was in gehouden. Nou vind ik het niet erg om loonbelasting te betalen in NL, maar premie volksverzekeringen en premie ZVW waar ik als uitgeschrevene (geregistreerd in RNI) geen recht op heb, vind ik onterecht.

Lees verder…

Pensioen in Thailand belastingvrij of niet?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
21 januari 2022

Ik woon sinds 11 jaar in Thailand, en eind dit jaar word ik 65, en heb dan recht op 2 kleine pensioentjes. Een van de detailhandel Nederland, en een indicatief pensioen van Allianz (dus geen overheidspensioenen). Beide zijn onder de afkoopgrens, dus zullen ze waarschijnlijk in een keer uitbetaald worden.

Lees verder…

Begin december hoop ik weer naar Bangkok af te reizen. Deze keer voor 3-4 maanden. Voor de eerste keer zo’n lange periode en wil het e.e.a. in mijn koffer meenemen. Voor hoeveel THB mag ik belastingvrij meenemen ( nieuwe spullen, cadeau’s/persoonlijk gebruik)? Vallen levensmiddelen in dezelfde categorie?

Lees verder…

Ik moet binnenkort mijn aanvraag belastingvrijstelling over mijn bedrijfspensioen herhalen. Vijf jaar geleden kreeg ik de vrijstelling op basis van mijn huwelijk en gele boekje met huisgegevens.

Lees verder…

Ik heb vorig jaar vrijstelling gekregen voor belasting over mijn pensioen, te verlengen in 2024. Betaal nu alleen over de AOW. Moet ik nu evengoed aangifte doen of hoeft dat niet meer?

Lees verder…

Ik heb een vrijstelling van de Nederlandse Belastingdienst voor sociale verzekeringen en dergelijke voor mijn pensioenfonds en AOW met dien verstande dat over de AOW wel 9.7% wordt ingehouden aan loonheffing. Ik moet die vrijstelling elke 5 jaar verlengen wat redelijk is.

Lees verder…

Nu ik definitief officieel in Thailand woon en hier in Thailand ook inkomstenbelasting betaal, vind ik het tijd om vrijstelling aan te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst, kantoor Buitenland, in Heerlen. Vrijstelling op de inhouding van loonbelasting en sociale premies op mijn bedrijfspensioen.

Lees verder…

Ik vroeg me af of iemand me iets kan vertellen over “belastingplicht buitenland”. Ik wil vrijstelling aanvragen voor de belastingplicht van mijn pensioen. Mijn belastingadviseur heeft de formulieren voor mij gecheckt. Dat zit snor. Maar er is een formulier waar ik niet weet waar ik daarmee naar toe moet. Er moet een stempel op komen en een soort van een nummer. Dit formulier heet officieel: “Verklaring belastingplicht Buitenland”.

Lees verder…

In mei vorig jaar heb ik een verzoek ingediend bij Belastingdienst Buitenland. Voor vrijstelling inhouden loonheffing. Ik heb alle benodigde papieren mee gestuurd inclusief Certificate of Residence R.O.22. Voor het 2019 dat ik inkomensbelasting betaald heb in Thailand. In Nederland is mijn AOW belast elke maand via SVB direct overgemaakt naar mijn Thaise Bank.

Lees verder…

Ik zou graag in deze (voor mijn familie in Thailand) moeilijke tijden wat geld willen over willen maken. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit belastingvrij kan gebeuren of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Lees verder…

Ik heb vrijstelling voor inhouding van loonheffing geldig tot 30 april 2023, is die nog geldig of moet ik een nieuwe aanvragen?

Lees verder…

Heb in december vorig jaar een verzoek ingediend bij Belastingkantoor Buitenland, voor vrijstelling inhouding loonheffing. Kreeg in februari een schrijven dat mijn verzoek niet compleet was, ik moest een bewijs van fiscaal inwoner tonen, dit verzoek moest ik binnen 6 weken aanleveren zodat men mijn verzoek verder kon behandelen. Hierop heb ik een reactie geschreven dat men zich conform de Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand dienden te houden, etc. en dat ik bezwaar zou aantekenen als men tot inhouding zou overgaan.

Lees verder…

Ik kom uit Nederland en woon net 2 jaar nabij Chiang Rai stad. Omdat er reeds een drietal ambassades gaan stoppen met het afgeven van de inkomensverklaring, de Visumondersteuningsbrief voor Nederland, ben ik het traject gestart voor vrijstelling van loonheffing voor mijn bedrijfspensioen.

Lees verder…

Beste lezers, Ik heb een vraag aan Nederlanders die in Thailand wonen en daar belastingplichtig zijn, c.q belasting betalen. Mijn zwager woont als gepensioneerde sinds september 2018 permanent in Thailand en heeft een verklaring nodig voor zijn vrijstelling loonbelasting. Hij is 72 jaar spreekt vloeiend Thais maar heeft in Thailand geen beschikking over internet en is hier ook niet in thuis. Nu is hij in Phetchabun op het belastingkantoor geweest om een verklaring aan te …

Lees verder…

Binnenkort loopt mijn belastingvrijstelling over mijn Nederlandse pensioen af. Die vrijstelling was mij voor 5 jaar verleend. Ik moet daarvoor een nieuwe aanvraag doen, via een formulier wat mij destijds, 5 jaar geleden, is toegezonden door de belastingdienst.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website