In mei vorig jaar heb ik een verzoek ingediend bij Belastingdienst Buitenland. Voor vrijstelling inhouden loonheffing. Ik heb alle benodigde papieren mee gestuurd inclusief Certificate of Residence R.O.22. Voor het 2019 dat ik inkomensbelasting betaald heb in Thailand. In Nederland is mijn AOW belast elke maand via SVB direct overgemaakt naar mijn Thaise Bank.

Lees verder…

Ik zou graag in deze (voor mijn familie in Thailand) moeilijke tijden wat geld willen over willen maken. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit belastingvrij kan gebeuren of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Lees verder…

Ik heb vrijstelling voor inhouding van loonheffing geldig tot 30 april 2023, is die nog geldig of moet ik een nieuwe aanvragen?

Lees verder…

Heb in december vorig jaar een verzoek ingediend bij Belastingkantoor Buitenland, voor vrijstelling inhouding loonheffing. Kreeg in februari een schrijven dat mijn verzoek niet compleet was, ik moest een bewijs van fiscaal inwoner tonen, dit verzoek moest ik binnen 6 weken aanleveren zodat men mijn verzoek verder kon behandelen. Hierop heb ik een reactie geschreven dat men zich conform de Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand dienden te houden, etc. en dat ik bezwaar zou aantekenen als men tot inhouding zou overgaan.

Lees verder…

Ik kom uit Nederland en woon net 2 jaar nabij Chiang Rai stad. Omdat er reeds een drietal ambassades gaan stoppen met het afgeven van de inkomensverklaring, de Visumondersteuningsbrief voor Nederland, ben ik het traject gestart voor vrijstelling van loonheffing voor mijn bedrijfspensioen.

Lees verder…

Beste lezers, Ik heb een vraag aan Nederlanders die in Thailand wonen en daar belastingplichtig zijn, c.q belasting betalen. Mijn zwager woont als gepensioneerde sinds september 2018 permanent in Thailand en heeft een verklaring nodig voor zijn vrijstelling loonbelasting. Hij is 72 jaar spreekt vloeiend Thais maar heeft in Thailand geen beschikking over internet en is hier ook niet in thuis. Nu is hij in Phetchabun op het belastingkantoor geweest om een verklaring aan te …

Lees verder…

Binnenkort loopt mijn belastingvrijstelling over mijn Nederlandse pensioen af. Die vrijstelling was mij voor 5 jaar verleend. Ik moet daarvoor een nieuwe aanvraag doen, via een formulier wat mij destijds, 5 jaar geleden, is toegezonden door de belastingdienst.

Lees verder…

Ik woon sinds 1 jaar in een gehuurd huis in Bangkok. Ik leef van mijn AOW en een klein (niet ABP) pensioen, dat op een Thaise bankrekening maandelijks rechtstreeks wordt gestort. Verder geen inkomsten en ook geen eigendom in NL meer. Ik heb 2x tevergeefs bij de belastingdienst buitenland in Heerlen om vrijstelling van de belasting op mijn pensioen. Twee keer afgewezen omdat ik niet kan bewijzen dat ik in Thailand belastingplichtig ben.

Lees verder…

Ik lig nu ook al geruime tijd met de belastingdienst buitenland overhoop voor vrijstelling. Ik heb hen in een brief er op gewezen dat de rechter herhaaldelijk in een uitspraak heeft aangegeven, dat het niet nodig is om aan te tonen dat je in een woonland belasting betaald. Nu willen ze van mij die rechterlijke uitspraak hebben. Volgens hen bestaat die namelijk niet.

Lees verder…

Geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden als Nederland een verdrag heeft gesloten met het woonland dat de heffing toewijst aan het woonland, bijvoorbeeld Thailand. Dat blijkt uit de jongste versie van het Handboek Loonheffing van de Belastingdienst. In feite is de vrijstelling daarmee onnodig en overbodig.

Lees verder…

Waarom heeft Noorwegen een goed werkende regeling en Nederland niet? Omdat Noorwegen en Thailand in hun ‘verse’ verdrag, het is uit 2003, afspraken hebben vastgelegd hoe om te gaan met pensioenen die aan Thailand (resp. Noorwegen) zijn toegewezen voor heffing.

Lees verder…

Wanneer je als inwoner van Thailand vrijstelling wilt van Nederlandse loonbelasting, dien je dat vanaf nu aan te vragen met een gewijzigd formulier. Je dient nu ook de ‘Verklaring belastingplicht woonland’ mee te sturen, anders wordt een verzoek niet in behandeling genomen.

Lees verder…

In het Thailandblog van 19 november heb ik verslag gedaan van de problemen die ik van af 29 september met de belastingdienst in Heerlen had over de verlenging van mijn belastingontheffing. Ik wil jullie nu ook de afloop mededelen.

Lees verder…

Ik lees dat er meerdere pensionado’s zijn die problemen hebben met het aanvragen van belastingontheffing in Heerlen. Oorzaak is vaak dat documentatie niet klopt of niet volledig is. Maar ook als de documentatie wel klopt maakt Heerlen problemen. Hier volgt mijn ervaring.

Lees verder…

Mijn vrijstelling (2 jaar) van Nederlandse inkomstenbelasting verloopt per 31 december as. Ik ben uiteraard vanaf 1 oktober bezig met het verkrijgen van een nieuwe vrijstelling die mij in principe werd geweigerd omdat mijn bewijsstukken “te oud” waren o.a. Tambien baan (het gele boekje).

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website