Beste lezers,

In mei vorig jaar heb ik een verzoek ingediend bij Belastingdienst Buitenland. Voor vrijstelling inhouden loonheffing. Ik heb alle benodigde papieren mee gestuurd inclusief Certificate of Residence R.O.22. Voor het 2019 dat ik inkomensbelasting betaald heb in Thailand. In Nederland is mijn AOW belast elke maand via SVB direct overgemaakt naar mijn Thaise Bank.

Vanmorgen kreeg ik een blauwe brief in brievenbus….


Samenvatting
U hebt verzocht om een verklaring waarbij op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting een vrijstelling kan worden verleend voor de inhouding van loonbelasting. De door u aangedragen informatie geeft aanleiding tot de volgende beoordeling.

Beoordeling
Ik ben van mening dat op grond van uw verzoek geen vrijstelling van inhouding van loonbelasting kan worden verleend. De overweging die heb gemaakt, wil ik als volgend toelichten

 • Nederland heeft met het woonland van de betreffende een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Hierin is de heffing over de genoemde inkomsten aan Nederland toegewezen.
 • Nederland heeft het heffingsrente op grond van Nationale wetgeving van het belastingverdrag.

Beslissing
Ik wijs uw verzoek af.


Wie kan me helpen in deze toestand, graag een goede raad!

Bij voorbaat mijn dank.

Groet,

Hendrik uit Chiang Mai

26 reacties op “Lezersvraag: Geen vrijstelling van inhouding van loonbelasting”

 1. Erik zegt op

  Hendrik, je geeft niet aan over welk soort inkomen het gaat. Gaat het over de AOW? Dan heeft de dienst gelijk. Dit geldt ook voor overheidspensioen.

  • Henk O zegt op

   Ja Eric,
   Het gaat ook over mijn AOW
   Hendrik

  • Leo Th. zegt op

   Erik, ik ga ervan uit dat ook van Thaise burgers met enkel een Thaise nationaliteit en permanent woonachtig zijn in Thailand, maar wel recht hebben op een Nederlandse AOW-uitkering doordat zij een aantal jaren in Nederland hebben gewoond/gewerkt, eveneens belasting over de AOW wordt ingehouden door Nederland. Klopt, voorzover jij of anderen dat weten, mijn veronderstelling?

   • Lammert de Haan zegt op

    Jouw veronderstelling klopt inderdaad, Leo Th.

    En omdat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting met geen enkel woord spreekt over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. een AOW-uitkering,zijn deze uitkering tevens belast in Thailand. Hoe dat fiscaal juridisch in elkaar steekt leg ik onderstaand in een reactie uitvoerig uit.

    Aan het verschijnsel van (mogelijke) dubbele heffing over een sociale zekerheidsuitkering heb ik in het verleden meerdere malen aandacht besteed in Thailand Blog. Ik verbaas me er dan ook over dat in enkele reacties nog steeds wordt beweerd dat enkel Nederland en dus niet Thailand belasting mag heffen over zo’n uitkering.

    Vandaar mijn oproep aan eenieder: LEES THAILAND BLOG REGELMATIG (liefst elke dag)!.

    • Leo Th. zegt op

     Lammert en Erik, hartelijk dank voor jullie snelle en heldere reactie.

  • chris zegt op

   Is niet helemaal waar. Ik heb vrijstelling over mijn ABP pensioen gekregen van de Nederlandse belastingdienst. Komt wellicht (maar weet niet zeker) omdat ik hier als sinds 2006 in loondienst werk. Over mijn AOW betaal ik in NL belasting.

   • Erik zegt op

    Leo TH en Chris, AOW is in NL belast op het moment van genieten, en in TH belast als je het in het jaar van genieten in TH binnenbrengt. Laat je de AOW van maand tot maand op een NL bankrekening staan en haal je dat pas in januari daarna naar TH dan is het in TH niet belast. Het is dan geen inkomen maar spaargeld. Zie de opmerking van Lammert de Haan verderop en in zijn eerdere adviezen hier.

    Nationaliteit speelt geen rol, Leo TH, want die staat niet in het verdrag. Er zijn verdragen waarin nationaliteit wel een rol speelt.

    Chris, jouw ABP pensioen is niet in NL belast? Dat kan want het ABP betaalt ook pensioenen uit die GEEN overheidspensioen zijn. Of er bijzondere regelingen zijn die overheidspensioen buiten de NL heffing laten is mij niet bekend.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dat houdt geen verband met het feit dat je al sinds 2006 in Thailand in loondienst werkt, Chris.

    Een overheidspensioen is enkel belast in Nederland (artikel 19 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting). Maar niet alle door het ABP verstrekte pensioenen zijn aan te merken als een overheidspensioen, d.w.z. opgebouwd vanuit een overheidsbetrekking. Denk hierbij aan de zgn. overheidsbedrijven als bijv. een gemeentelijk vervoersbedrijf.

    Maar ook veel particuliere onderwijs- en zorginstellingen zijn aangesloten bij het ABP (de vroegere B-3 instellingen).

    Daarnaast kun je m.b.t. een ABP-pensioen nog te maken hebben met een zgn. hybride pensioen, zoals een leraar die deels werkzaam is geweest binnen het openbaar basisonderwijs (is een overheidsbetrekking) en deels binnen het (particuliere) bijzondere basisonderwijs.

    In dit soort situaties moet je je steeds de vraag stellen of je een overheidsbetrekking vervulde en dus de status had van ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet of niet.

 2. Leo Bosch zegt op

  Beste Hendrik,
  Certificate of Residence is iets anders dan R.O.22.
  Het eerste is een bevestiging van de immigration van je woonadres.hier in Thailand
  R.O.22 is een verklaring van de Thaise belastingdienst dat je hier als belastingplichtige staat ingeschreven.
  Wordt alleen verstrekt als je hier ook daadwerkelijk belasting betaalt.
  Wat Eric zegt klopt. .Dat wil dus zeggen dat als je kunt aantonen dat je belastingplichtig inwoner bent van Thailand (moet je meer dan 180 dgn. p/jr.hier wonen) je alleen over inkomsten uit een pensioenfonds ontheffing kunt aanvragen.

  • ruud zegt op

   Op mijn R.O.22 formulier staat: Certificate of Residence : R.O.22.

   Mogelijk, dat meerdere instanties dit Certificate of Residence kunnen uitgeven.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dat klopt helemaal, Ruud. Het Certificate of Residence wordt afgegeven door je Revenue Office en draagt als formuliernummer R.O.22. Vandaar dat ik meestal kortweg spreek van “R.O.22”.

    Dit is de Engelstalige equivalent van de Nederlandse “Verklaring belastingplicht woonland”.en wordt door de Belastingdienst/kantoor Buitenland.geaccepteerd als zijnde bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van Thailand.

  • RichardJ zegt op

   Dit is helaas een terugkerend misverstand.

   Het document RO22 verstrekt door de TH belastingdienst draagt de titel “Certificate of Residence”.

   Het document dat door immigratie verstrekt wordt, draagt de titel vertaald in het Engels: “Certify Foreigner Address Report”

 3. Peter Trim zegt op

  Zo ver ik weet moet AOW ALTIJD in Nederland belast worden en dat gaat ook voor eventuele ambtenaar pensioenen en overige pensioenen van de overheid. Ik betaal belasting in Nederland over mijn AOW, belasting in Engeland over mijn Engelse AOW en belasting in Thailand over mijn privé pensioenen.

 4. Leo Bosch zegt op

  Hendrik ,
  Ik zie dat je hier in Thailand belasting betaalt over je AOW.
  Zoals Eric al schreef krijg je in NL geen ontheffing over je AOW., Alleen over je pensioen uit een pensioenfonds is dit mogelijk.
  De Thaise belastingdienst kent echter veel aftrekposten voor gepensioneerden.
  Als je getrouwd bent kun je al tot 41000 baht aftrekken. En daarna is de eerste schijf van 15000 tot 300.000 Baht maar met 5% belast.
  Dus als je alleen maar AOW hebt, kom je nauwelijks voor belasting in aanmerking, of slechts voor een gering bedrag..

 5. Leo Bosch zegt op

  Sorry Hendrik, 1500B moet uiteraard 150.000 Baht zijn

 6. Freek Vermolen zegt op

  Tsja Henk, dat is wat het is. Het verdrag is ter voorkoming van dubbele belasting. In het verdrag is omschreven welk land, belasting mag heffen over verschillende inkomsten. Voor de AOW ligt dat duidelijk bij de Nederlandse belastingdienst. Stel dat je in Thailand ook inkomsten zou hebben en dat de Thaise regering daar belasting over heft. Vervolgens doe je in Nederland aangifte. Daarin moet je dan ook je Thaise inkomsten opgeven. Maar omdat je al in Thailand daar belasting over betaald, zal de Nederlandse belastingdienst daar geen belasting overheffen. Daar is het verdrag voor bedoeld.
  Groet,
  Freek

 7. Antonius zegt op

  Tja beste Henk,
  En over je a.o.w. pensioen verlies je ook het recht op heffingskortingen,Ouderen toeslag ,Alleenstaande Ouderen toeslag. e z.v.. Je mist vlgs mijn berekeningen een totale aftrek van zo:n 4500,- euro. Hetgeen neerkomt op ca 405 meer belasting betalen als alle andere Nederlanders die in Nederland wonen. Dit in het kader van de gelijke behandeling van mensen met de Nederlandse Nationaliteit.

  Groet Antonius.
  L.S. bedragen zijn gebaseerd op alleen a.o.w inkomen

 8. Toni zegt op

  Beste Henk,

  In het verdrag staat wat waar wordt belast. AOW wordt in NL belast en dus NIET in Thailand. De belasting die je in Thailand hebt betaald over de AOW, kunt je in Thailand terugvragen.

  groet Toni

  • Henk O zegt op

   Tja Antonius,
   Je heb gelijk, daarom probeerde ik in Thailand belasting over mijn AOW..
   Gr.Henk

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Toni,

   Jouw reactie bevat drie beweringen die alle drie onjuist zijn.

   1. Een AOW-uitkering wordt in Nederland niet belast op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting maar op grond van de nationale wet.

   2. Op grond van de Thaise nationale wet is de AOW-uitkering wel degelijk ook belast in Thailand.

   3. De belasting die je in Thailand hebt betaald over de AOW-uitkering kun je in Thailand (uiteraard) niet terugontvangen.

   Zie voor de fiscaal juridische onderbouwing van ad 1 en ad 2 mijn hierna opgenomen reactie aan Hendrik.

   In het Thaise aangifteformulier P.N.D.91 geef je bij vraag 1 op je “salary, wages, pension, etc.”
   Je hebt vervolgens nog geen enkel idee van het bedrag aan belasting wat je over je AOW-uitkering verschuldigd bent dus ook niet van het volgens jou terug te vragen bedrag aan belasting over deze uitkering want je hebt (anders dan wat jij stelt) nog geen belasting in de vorm van een voorheffing betaald t.z.v. de AOW-uitkering. En waarom zou je eerst bij vraag 1 je AOW-uitkering moeten aangeven om vervolgens een nog onbekend bedrag af te trekken?

   Jouw bewering dat: “De belasting die je in Thailand hebt betaald over de AOW kun je in Thailand terugvragen” is dan ook volstrekt onjuist.

   De enige vraag voor wat betreft het verrekenen van reeds betaalde belasting vind je in het aangifteformulier P.N.D.91 bij “14. Less Witholding Income Tax”. Dit houdt een verrekening in van de reeds ingehouden roerende voorheffing t.z.v. de rente-inkomsten over jouw banktegoed(en). Maar daar blijft het dan ook bij.

 9. Lammert de Haan zegt op

  Dag Hendrik,

  Uit jouw vraag begrijp ik dat het gaat om een AOW-uitkering.
  Voor wat betreft de inhouding van loonbelasting over deze uitkering heeft de inspecteur jouw verzoek om vrijstelling hiervan afgewezen.

  Als eerste overweging verwijst de inspecteur naar het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Volgens de inspecteur zou de heffing over je AOW-uitkering op grond van dit Verdrag aan Nederland zijn toegewezen. Dat is echter volstrekt onjuist.

  In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen zoals een AOW-uitkering. Deze situatie doet zich ook voor m.b.t. de met Pakistan, Sri Lanka en de Filipijnen gesloten Verdragen.

  Het gevolg hiervan is dat niet het Verdrag maar de nationale wetgeving van Nederland van toepassing is. Op grond van deze wetgeving belast Nederland als bronland jouw AOW-uitkering en kun je dus geen vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting verkrijgen.

  Maar wat geldt voor Nederland geldt al evenzeer voor Thailand.
  Als resident van Thailand mag ook Thailand jouw AOW-uitkering belasten voor zover jij deze uitkering ook daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand in het jaar van genieten daarvan. En daarvan zal zeker sprake zijn als je enkel een AOW-uitkering geniet. Je geniet immers geen verdragsbescherming voor deze uitkering, aangevend welk land bevoegd is om te heffen en welk land vervolgens vrijstelling verleent.
  Ook voor Thailand is de nationale wetgeving van toepassing en mag zij als woonland jouw AOW-uitkering, als onderdeel van jouw wereldinkomen, belasten.

  Echter: belastingplicht, aangifteplicht en belasting moeten betalen liggen mijlen ver uit elkaar. Voor wat betreft jouw AOW-uitkering ben je ook belastingplichtig in Thailand. Als het enkel bij dit inkomen blijft dan heb je geen aangifteplicht, laat staan een betalingsverplichting voor de Personal Income Taks, gelet op de hoge vrijstellingen (zeker als 65-jarige), de aftrekposten en de belastingvrije som van 150.000 in de eerste schijf tegen 0% belasting.

  CONCLUSIE: ondanks het feit dat zowel Nederland als Thailand over jouw AOW-uitkering mogen heffen betaal je enkel in Nederland (loon)belasting over deze uitkering en is er in jouw geval dus geen sprake van dubbele heffing.

 10. Henk O zegt op

  Bedankt Freek,
  Maar Thailand heeft ook recht om AOW te belasten.
  Ik heb een website gevonden van Belasting dienst die
  Legt uit wat ik moed doen bij dubbele belasting betalen. Ik zie mogelijkheden in mijn geval
  Gr.Henk

  • Lammert de Haan zegt op

   Met jouw opmerking dat ook Thailand het recht heeft om een AOW-uitkering te belasten, sla je de spijker op z’n kop, Henk O.

   Binnen de fiscale wetgeving kennen we inderdaad een regeling m.b.t. dubbele belastingheffing en wel het “Besluit dubbele belasting”. Maar om daaronder te vallen moet je in Nederland wonen en dus binnenlands belastingplichtige zijn.

 11. Frank B. zegt op

  Moderator: Het is niet toegestaan om een lezersvraag van een ander te gebruiken voor je eigen vragen. Die moet je dan weer naar de redactie sturen.

 12. Henk O zegt op

  Hartelijk dank lezers voor de raad die jullie allen, speciaal voor Lammert de Haan
  die mij gegeven hebben.
  Groetjes van Henk uit Chiang Mai

  • Lammert de Haan zegt op

   Graag gedaan Henk.

   Daar is Thailand Blog toch mede voor bedoeld? Met een vraag over belastingaangelegenheden ga je niet naar de bakker of de slager bij jou op de hoek van de straat maar die stel je in Thailand Blog.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website