Beste lezers,

Heb in december vorig jaar een verzoek ingediend bij Belastingkantoor Buitenland, voor vrijstelling inhouding loonheffing, omdat mijn vorige ontheffing per 1 maart 2019 zou eindigen. Alle kopieën die denkbaar zijn en bewijs van uitschrijven uit Nederland meegezonden.

Kreeg in februari een schrijven dat mijn verzoek niet compleet was, ik moest een bewijs van fiscaal inwoner tonen, dit verzoek moest ik binnen 6 weken aanleveren zodat men mijn verzoek verder kon behandelen. Hierop heb ik een reactie geschreven dat men zich conform de Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand dienden te houden, etc. en dat ik bezwaar zou aantekenen als men tot inhouding zou overgaan.

Nu zag ik afgelopen weekend dat er van mijn pensioenuitkering loonheffing is ingehouden, terwijl de correspondentie met Heerlen nog loopt, want ik heb nog geen bericht cq. bevestiging van een afwijzing ontvangen. Heb mijn pensioenfonds hierover gebeld en deze bevestigde dat dit in opdracht van Belastingdienst Buitenland Heerlen was. Ook Belastingdienst Heerlen gebeld, advies was wachten op een bericht van Heerlen.

Nu mijn vraag, kan dit zomaar? Ik weet dat 1 maart 2019 het termijn zou eindigen. Moet ik nu al bezwaarschrift indienen of toch nog even op een bericht van Heerlen afwachten?

Misschien kan iemand hier zijn gedachte over uitspreken.

Groet,

Hennie


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “Mag de NL belastingdienst zomaar loonheffing inhouden zonder kennisgeving?”

 1. ruud zegt op

  Wat is het probleem met het tonen van het bewijs fiscaal inwonerschap?
  Als u zegt in Thailand te wonen, zult u dat aan moeten tonen, zeggen alleen is niet genoeg, net zomin als uitgeschreven zijn uit Nederland.
  De Nederlandse belastingdinst accepteert het betalen van belasting in Thailand, of op zijn minst het doen van aangifte, als bewijs.

  Het lijkt me niet onredelijk, dat een belastingdienst het ingeschreven staan bij de Thaise belastingdienst als bewijs wil zien, en niet allerlei andere papieren.
  Het draait immers om waar belasting wordt geheven, dat is het enige wat van belang is voor de belastingdienst.

  • Hennie Em zegt op

   Beste Ruud,

   Dit is mijn vraag niet, er is al loonheffing ingehouden, er is nog geen afwijzing, en u weet heel goed dat ook Heerlen zich moet houden aan het Belastingverdrag Nederland–Thailand.
   Daar hebben de heren Lammert de Haan en Eric al zeer veel over geschreven.

 2. John Chiang rai zegt op

  Het is in eerste instantie niet de belastingdienst die deze loonheffingskosten inhouden,maar in jou geval het pensioenfonds die verplicht is deze kosten bij de belastingdienst af te dragen.
  Zolang deze aan jou betalende instantie,het sein van de belasting voor deze heffingskosten niet op groen krijgt,is het verder verplicht deze af te dragen.
  Eerst als jij de juiste procedure doorlopen hebt,zodat je duidelijk o.a kunt aantonen dat jij nu fiscaal inwoner van Thailand bent,en reeds uit Nederland uitgeschreven bent,gaat dit sein op groen.
  Zolang deze vrijstellings aanvraag niet na tevredenheid van de belastingdienst verricht is,moet jou pensioen verzekering dit verplicht verder inhouden.

 3. Paul zegt op

  Loonbelasting betalen in NL, wat mij betreft helemaal OK, maar premie volksverzekeringen en premie ZVW waar ik als uitgeschrevene (geregistreerd in RNI) geen recht op heb, dat gaat me te ver.
  Een van mijn pensioenverzekeraars weigert dit aan te passen en wil een vrijstelling van de NL Belastingdienst.De andere deed het uit eigen beweging goed. Ik leef van mijn spaargeld en ontvang mijn pensioen op een NL rekening. Prima om daarover belasting te betalen.
  Het formulier vrijstelling begint al met de eis dat je een belastingverklaring van Thailand mee moet sturen, anders nemen ze het verzoek niet in behandeling. Maar ik WIL helemaal geen vrijstelling van belasting! Ik wil vrijstelling van premies voor dingen waar ik geen recht op heb. Logisch toch? Ik wens in de supermarkt ook niet te betalen voor pindakaas die ik niet koop.
  Zie ik het verkeerd en/of heeft iemand ervaring?

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Paul,

   Jij ziet het deels goed en mogelijk deels fout.

   Voor wat betreft de premie volksverzekeringen en de inkomstenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zie jij het inderdaad goed: jij valt buiten de kring van verzekerden.

   Er zijn enkele pensioenuitvoerders en verzekeraars die toch een vrijstellingsverklaring van de Belastingdienst vragen, ook al woon je in het buitenland. Een van hen is ACHMEA. En eigenlijk is dat te gek voor woorden. Dat zou er op neerkomen dat een oud omaatje van 90 jaar in Nederland vrijstelling aanvraagt voor de motorrijtuigenbelasting omdat ze niet in het bezit is van een auto. Dat is echter “hoogst ongebruikelijk”. Zo’n vrijstellingsverklaring wordt dan ook niet afgegeven door de Belastingdienst.

   Voor wat betreft de loonheffing is het van belang om te weten of het gaat om particuliere pensioenen dan wel om een overheidspensioen. Particuliere pensioenen zijn in Nederland niet belast maar een overheidspensioen wel. Zonder een vrijstellingsverklaring moeten je pensioenfondsen wel loonbelasting inhouden. Als het echter om particuliere pensioenen gaat dan krijg je, naast de niet verschuldigde premie volksverzekeringen, ook de niet verschuldigde loonbelasting op aangifte weer terug.

   Om ook de bijdrage Zvw terug te krijgen zul je een verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst/kantoor Arnhem. Hoe dat in z’n werk gaat vind je duidelijk omschreven in de volgende weblink. Via deze weblink kun je ook het daartoe benodigde formulier downloaden:

   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_teruggaaf_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_buitenland

   • Paul zegt op

    Beste Lammert,

    Ik begon eigenlijk al een beetje aan mezelf te twijfelen, maar ik zie het blijkbaar zo gek nog niet. Veel dank dan ook voor jee reactie. Ik heb zelf twee pensioenuitkeerders: Nationale Nederlanden en Aegon. NN deed het uit zichzelf helemaal goed maar Aegon weigert het zonder vrijstellingsverklaring. Die aanvraag heb ik vandaag op de bus gedaan, maar ik vrees met grote vrezen want bij vraag 2 wordt al meteen verwezen naar de vereiste Thaise belastingverklaring, met daarbij de (mij hoogst irritant en zelfs pedant overkomende) aanvulling dat het zonder die Thaise verklaring geen zin heeft om de aanvraag in te sturen. Ik heb dan ook maar met pen verwezen naar de toelichting die ik mag geven en waar ik schrijf dat ik géén vrijstelling loonheffing vraag maar dat ik niet wens te betalen voor de pindakaas die ik niet mag nuttigen.
    Overigens nog een aardige: ik heb nog steeds geen reactie op een brief aan de Belastingdienst de reminder en de klacht daarover aan de directeur generaal. Niets, helemaal niets, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dat ligt nu bij de Nationale Ombudsman (maar afgezien van een ontvangstbevestiging 3 weken geleden blijft het ook daar angstvallig stil.
    Heb je daar misschien nog ideeën voor?
    Beste groet, Paul

    • Lammert de Haan zegt op

     Beste Paul,

     Ik schreef al dat AEGON één van de pensioenuitvoerders is die constant weigert om af te zien van inhouding van de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet terwijl men buiten de kring van verzekerden valt bij wonen in het buitenland.

     Wat betreft je aanvraag om vrijstelling voor de inhouding van de loonheffing en de premie Zvw heb je alle mogelijke moeite gedaan. Nu is het een kwestie van afwachten

     Wat je nog wel kunt doen is het indienen van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst/kantoor Heerlen. Doe dat dan wel binnen 6 weken na ontvangst van een uitkering van AEGON.

     Dit bezwaar zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgewezen, waarna je in beroep kunt gaan bij de Rechtbank Breda. Ook het beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na afwijzing van je bezwaar.

     Ik heb nu al meer dan anderhalf jaar zo’n beroep lopen voor een Thaise klant. Dat is dus ook een weg van de lange adem. Onlangs (dus na ruim anderhalf jaar) heeft de Belastingdienst/kantoor Heerlen een verweerschrift ingediend bij de Rechtbank.

     • Paul zegt op

      Beste Lammert,

      Ik ben op een zeer positieve manier getroffen door jouw commentaar. Ik zou graag op een directe manier contact met je willen onderhouden, misschien kunnen we daar beiden profijt uit trekken en wellicht ook voor de lezers van Thailandblog. Ik leg je dat graag verder uit via de mail. Mijn mailadres is pj.bijlsma@gmail.com. Ik hoop dat de moderator mij toestaat om dit aan je kenbaar te maken.
      Ik kijk met belangstelling naar mijn inbox.
      Beste groet,
      Paul

      • Lammert de Haan zegt op

       Beste Paul,

       Bedankt voor jouw sympathieke reactie. Ik heb je inmiddels via jouw e-mailadres een bericht verstuurd. Wellicht krijg ik dan ook te “horen” wat je hebt gedaan richting AEGON.

       Ik heb inmiddels een bijdrage geschreven voor Thailand Blog over de handelwijze van AEGON en wat je te doen staat. Wellicht kan ik jouw bevindingen daarin verwerken.

       Groet,

       Lammert.

     • Lammert de Haan zegt op

      In mijn eerdere reactie aan Paul schreef ik abusievelijk AEGON. Dat moet echter ACHMEA zijn.

     • Prawo zegt op

      Dan ben ik nu benieuwd waarom de Belastingdienst bij de rechtbank verweer blijft voeren en waar dat op wordt gebaseerd.

 4. Bz zegt op

  Hallo Hennie,

  Blijkbaar heb je het nieuws gemist dat de vrijstelling voor loonheffing al sinds 2015 voor alle mensen die in het buitenland wonen is komen te vervallen. Voor zover ik heb begrepen heeft de belastingdienst bij velen dit niet toegepast maar die kunnen dus nog een fikse naheffing verwachten om dat teveel ontvangene alsnog terug te betalen. Daar is ook hier al veel aandacht aan besteed. Jouw actie van de belastingdienst staat dus volgens mij los van jouw verzoek.

  Mvg. Bz

  • Ez zegt op

   Heb vrijstelling loonheffing in 2015 via centrale raad van beroep gekregen
   ik zou zerggen aanhouder wint

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste EZ,

    Heb jij beroep ingesteld tegen een afwijzing van de Belastingdienst/kantoor Heerlen. Dan ben je waarschijnlijk in beroep gegaan bij de Rechtbank Breda.

    Kun je daar iets meer over zeggen? Namens een in Thailand wonende klant heb ik momenteel ook een zaak lopen tegen zo’n afwijzing. Dit loopt al meer dan anderhalf jaar. Onlangs heeft de Belastingdienst/kantoor Heerlen een verweerschrift ingediend bij de Rechtbank (dus na anderhalf jaar!).

    Zou je mij hierover via mijn e-mailadres wat informatie willen sturen? Ik zou je erg dankbaar zijn.

    Mijn e-mailadres is l.haan14@chello.nl.

    Alvast bedankt.

 5. Geertg zegt op

  Bij mijn weten is het normaal dat je betaald ondanks dat je bezwaar aantekent. Indien je in het gelijk wordt gesteld krijg je de betaalde loonheffing zonder mder terug gestort op je rekening.

 6. Puuchaai Korat zegt op

  Beste Hennie,

  Ik heb onlangs ook ontheffing aangevraagd en is toegewezen, geldig tot 2025.

  Als je aangifte hebt gedaan in Thailand moet je bij het revenue office om een formulier RO 21 en RO 22 vragen en dat bij de Nederlandse fiscus indienen.

  Ik neem aan dat de teveel ingehouden loonheffing wordt gerestitueerd. Dat was bij mij althans wel het geval. De Nederlandse fiscus geeft dit door aan het pensioenfonds. Geef wel aan per welke datum je de ontheffing aanvraagt, in jouw geval vanaf de datum dat er nu (onterecht) wordt ingehouden.

  Succes ermee.

 7. Marc zegt op

  Zo als ik het lees Hennie, loopt jouw inhoudingsontheffing dus nu af en is de nieuwe ontheffing nog niet gegund. Dus er is even geen “ontheffingsrecht” meer. Zodra je hebt aangetoond dat je aangifte doet in Thailand wordt de vrijstelling waarschijnlijk wel gegund. Er wordt altijd aangeraden tijdig een nieuwe ontheffing aan te vragen en de laatste keer deed ik dat in augustus voor een ontheffing die per 31 december verviel. Toen was alles op tijd geregeld.
  Toch nog wat onduidelijkheden….je had al ontheffing, dus je hebt een particulier pensioen? Heb je al AOW, waar de heffingskorting nu wordt ingehouden?
  Het lijkt er op dat sommigen in deze blog het hebben over de heffingskorting (wordt op de belasting in mindering gebracht), terwijl Hennie het heeft over de loonheffing (=belasting).

  • Hennie Em zegt op

   Ik dank allen voor uw reactie.
   Wacht nog op de berichtgeving van Heerlen.

 8. Henk zegt op

  Ik kreeg onlangs dit advies van mijn Thaise advocaat.

  Any foreign individual will become a Thai tax resident in any particular calendar year by staying in Thailand for at least 180 days in the calendar year in question. The foreign individual does not even have to get any Thai tax identification to confirm this status, although it is possible for a foreign individual to obtain a tax identification card from a local revenue office if one has to pay personal income tax to Thailand. Having a Thai tax identification does not in any way prove any Thai tax resident status for any non-Thai citizen. Having at least 180 days in your passport in Thailand proves your Thai tax resident status.

  Als je dus aan kunt tonen (met je paspoort) dat je meer dan 180 dagen in een calenderjaar in Thailand verblijft ben je dus a Tax resident voor de Thaise wet. Waarom Heerlen nog verdere infomatie nodig heeft van de belasting dienst in Thailand mbt tot tax residentie is mij dus een raadsel.

  • ruud zegt op

   De status van tax resident bewijst niet, dat je ook belasting betaalt in Thailand, alleen maar of je dat verplicht zou zijn.
   De het hebben van van een belastingnummer kan ook alleen maar van toepassing zijn, voor het jaar waarin het is toegekend, want dat hoeft niet te betekenen, dat je het jaar erop meer dan 180 dagen in Thailand bent geweest en dus belasting zou moeten betalen.

   De insteek van de Nederlandse belastingdienst lijkt te zijn, dat je in ieder geval ERGENS belasting betaalt.
   Daarom doen ze waarschijnlijk zo moeilijk.
   Ze willen voorkomen, dat je in Nederland via een vrijstelling geen belasting betaalt, terwijl je in Thailand geen belasting betaalt, domweg omdat je je niet aanmeldt bij de Thaise belastingdienst.
   Ik vind daar persoonlijk niets mis mee.
   Overheden worden met belastinggeld betaalt en infrastructuur wordt met belastinggeld betaald.
   Daar moet iedereen aan bijdragen.

   • Henk zegt op

    Het klopt wat je zegt maar het is niet de verantwoordelijkheid van de Nederlandse belastingdienst om ervoor te zorgen dat je belasting betaalt in Thailand. De Nederlandse belasting dienst moet ervoor zorgen dat belasting plichtigen belasting betalen in Nederland en hetzelfde geld voor de Thaise belastingdienst maar dan voor Thailand. Als ze willen samenwerken prima maar dat moet niet afgeschoven worden op de persoon, zeker niet als het niet altijd even makelijk is om van de Thaise belasting dienst een verklaring te ontvangen en/of andere medewerking.

    Denk je nu echt dat de Thaise belasting dienst er even hard aan werkt om ervoor te zorgen dat Thaise belasting plichtigen in Nederland de belasting betalen in Nederland? Ik durf te beweren dat veruit de meeste landen hetzelfde doen met wat betreft alleen te zorgen dat de belasting betaalt word in hun eigen land en niet daarbuiten. Zoals gewoonlijk moet Nederland het braafste jongetje in de klas zijn, zelfs als dit ten koste gaan van hun eigen burgers.

 9. KhunJan zegt op

  Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het zit met vrijstelling loonheffing als een deel van je pensioen is opgebouwd bij het ABP en later is overgegaan naar een privaat pensioenfonds. Wordt er dan naar rato vrijstelling loonheffing gegeven.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste KhunJan,

   Ik ga ervan uit dat je bij het ABP opgebouwde pensioen deels is verkregen vanuit een overheidsfunctie.
   en deels bij een private partij. Mocht deze partij ook zijn aangesloten bij het ABP (wat nogal eens voorkomt binnen het onderwijs en de zorg), dan vindt er slechts heffing plaats over het tijdens de overheidsfunctie opgebouwde pensioen.

 10. KhunJan zegt op

  Beste Lammert,
  Ik ben niet volledig geweest in mijn vraagstelling. Een deel van mijn pensioen is inderdaad opgebouwd vanuit een overheidsfunctie. Hierna ben ik in de private sector gaan werken en is mijn pensioen overgegaan naar een zelfstandig pensioenfonds los van het ABP. Geldt dan ook het antwoord van jou op mijn vraag. Bvd. voor jouw medewerking..

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat klopt inderdaad, KhunJan. Ook in dit geval is slechts het tijdens de overheidsfunctie opgebouwde pensioen belast. Mocht je dat zelf niet weten vraag dan je pensioenuitvoerder om een opdeling.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website