Ik ben reeds enige jaren getrouwd met een Thaise. In 2022 is zij bij mij komen wonen in Nederland. Nu vraagt de belastingdienst aan haar een aangifte migranten 2022 te doen.

Lees verder…

Het Gerechtshof Den Haag bevestigt de beslissing van de Rechtbank Den Haag dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar in Thailand verblijvende zoon voerde. Daarom heeft X geen recht op aftrek van reiskosten voor ziekenbezoek naar Thailand. Bovendien wordt haar verzoek om materiële schadevergoeding afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing, en de vergoeding voor immateriële schade wordt vastgesteld op € 1.000.

Lees verder…

Ik woon met mijn echtgenote in een huis dat wij gekocht hebben. Nu vraagt de Belgische belastingdienst een bewijs van bewoning van mij en mijn echtgenote.

Lees verder…

Onlangs verscheen van Lammert de Haan een uitleg over wat de gevolgen zullen zijn als hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2024 het nieuwe belastingverdrag van Nederland met Thailand in werking treedt. Thailand trekt zich terug uit het heffen van belastingen. Nederland gaat volledig de inkomsten belasten. Geen aangifte Thaise belastingen betekent ook geen mogelijkheid meer om in Thailand als woonland fiscale kortingen op te voeren.

Lees verder…

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat, zelfs als je de vraag over je woonplaats fout beantwoordt, je niet per se hoeft te bewijzen dat jij je belastingaangifte goed hebt gedaan.

Lees verder…

Navolgend gaat het om de grootste miskleun in de fiscale wetgeving na WO-II en betreft de ingaande 2015 ingevoerde opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificeer je dan heb je recht op heffingskortingen en aftrekposten t.z.v. persoonlijke verplichtingen. Kwalificeer je niet, dan heb je daar geen recht op. Zo simpel is dat.

Lees verder…

Ben op 5 december 2009 geëmigreerd naar Thailand. Heb eind 2012 aanslag conserverende aanslag gedateerd 15-11-2012, inclusief acceptgiro. Volgens de aanslag heb ik automatisch 10 jaar uitstel van betaling.

Lees verder…

Bijna 70 gasten waren vrijdagavond bij restaurant Chef Cha afgekomen op de voordracht van Hans Goudriaan over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Hua Hin-Cha am. Dat verdrag treedt binnen afzienbare tijd in werking.

Lees verder…

Drie jaar geleden hebben wij een gezamenlijke woning in Nederland verkocht waar een hypotheek op zat. Verkopen in een goede tijd is altijd lekker en zeker als dat zo’n beetje de laatste band is wat nog financieel met NL bindt. Winst is onbelast en hypotheekschuld afgelost dus nergens meer om naar om te kijken. Dacht ik…..

Lees verder…

Waar kan ik een document/bewijs krijgen dat ik als gepensioneerde man in Thailand woont en niet als een werkende man. Ik ben 66 jaar oud en de belastingdienst in Belgie vraagt mij naar een bevestiging dat ik als gepensioneerde man in Thailand woon.

Lees verder…

Na een aantal uitglijders voor het Europese Hof van Justitie is het de Belgische regering dan toch gelukt om ingaande 2021 hernieuwde fiscale spelregels op te stellen voor rijksinwoners t.z.v. in het buitenland gelegen onroerend goed en waarvan mag worden verwacht dat zij de toets der kritiek zullen doorstaan.

Lees verder…

Zowel Nederland als Thailand hebben het recht belastingen te heffen over sociale zekerheidsuitkeringen zoals AOW-, WAO- of WIA-uitkering. Lammert de Haan ontdekte In het verdrag ter vermijding van dubbele belasting een vangnet artikel 23.6 en dat zegt dat als een land (Nederland) al belastingen over deze uitkeringen heeft geheven, het andere land belastingvermindering over deze inkomsten moet geven.

Lees verder…

Ik geboren Belg en gepensioneerd. Mijn Thaise – Belgische echtgenoot dubbele nationaliteit, geen beroep in Thailand. Kreeg van de BE belastingdienst een schrijven ik citeer: Heeft u of uw echtgenoot nog andere inkomsten dan uw Belgisch pensioen? Gelieve dit aan te tonen door middel van een aanslagbiljet van Thailand voor inkomsten 2020. Of in gevallen geen inkomsten ,via een fiscaal woonplaatsattest. Dit attest kan u bekomen bij de Thaise belastingdienst.

Lees verder…

Een kennis van mij heeft een hoge naheffingsaanslag gekregen over 2019 van de Belastingdienst uit België. Hij woont in de buurt van de stad Roi-et. Deze man is 87 jaar oud en niet meer in staat om zijn belastingzaken te regelen. Volgens mij heeft hij zijn aangifte zelfs niet ingediend. Over 2020 en 2021 zijn dezelfde naheffingen te verwachten.

Lees verder…

Pardon? O, je denkt dat je er vanaf bent? Emigreren en klaar? Wel, als je emigreert uit NL dan wacht je een verrassing. Want je weet, leuker kunnen ze het niet maken. Onze belastingdienst heeft lange armen en denkt nog tien jaar aan jou en vooral aan jouw centen. Niet voor niets noemt een enquête in 2009 erftaks ‘de meest gehate belasting van Nederland’.

Lees verder…

Ik ben bezig om mijn in Nederland betaalde premies over mijn pensioen terug te vorderen, en belasting aangifte te doen bij de Thaise Belastingdienst. Ik heb begrepen dat ik dat kan doen over het huidige jaar 2021 en de 5 voorgaande jaren. Ik woon al iets meer dan 8 jaar onafgebroken in Hua Hin Thailand.

Lees verder…

Ik vroeg me af of iemand me iets kan vertellen over “belastingplicht buitenland”. Ik wil vrijstelling aanvragen voor de belastingplicht van mijn pensioen. Mijn belastingadviseur heeft de formulieren voor mij gecheckt. Dat zit snor. Maar er is een formulier waar ik niet weet waar ik daarmee naar toe moet. Er moet een stempel op komen en een soort van een nummer. Dit formulier heet officieel: “Verklaring belastingplicht Buitenland”.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website