Ik heb op 1 oktober een brief ontvangen van de belastingdienst dat de door mij in de belastingaangifte gedane aftrek van de kosten van de inburgeringscursus in 2015 terug gedraaid gaat worden middels uitspraak van de hoge raad nr 17/03158. Ik ga er van uit dat meer mensen deze brief ontvangen hebben. Ik heb hiervoor onderstaand bezwaarschrift gemaakt. Wellicht dat anderen hier ook wat aan hebben.

Lees verder…

Een aantal ING Bank rekeninghouders hebben de bovenstaande brief gekregen naar aanleiding van een eerdere brief voor bepaling van het land waar de rekeninghouder belasting zou betalen.

Lees verder…

Vanwege emigratie naar Thailand in 2018 heb ik van de Belastingdienst in Nederland een M-aangifte formulier ontvangen. Bij vraag 65 (van in totaal 83 vragen op 58 pagina’s!) moet het te conserveren inkomen worden ingevuld (verplicht in geval van emigratie).Bij vraag 65a is dit de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van emigratie (indien belastbaar in Nederland) of het totaal van de ingehouden premies (indien belastbaar in het woonland). In de toelichting bij het M-formulier staat wel wat er ingevuld moet worden maar geen enkele aanwijzing hoe aan deze informatie te komen.

Lees verder…

Heb in december vorig jaar een verzoek ingediend bij Belastingkantoor Buitenland, voor vrijstelling inhouding loonheffing. Kreeg in februari een schrijven dat mijn verzoek niet compleet was, ik moest een bewijs van fiscaal inwoner tonen, dit verzoek moest ik binnen 6 weken aanleveren zodat men mijn verzoek verder kon behandelen. Hierop heb ik een reactie geschreven dat men zich conform de Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand dienden te houden, etc. en dat ik bezwaar zou aantekenen als men tot inhouding zou overgaan.

Lees verder…

Ervaringen met de belastingdienst in Ubon of Warinchamrab?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
22 maart 2019

Heeft iemand ervaringen met de belastingdienst in Ubon of Warinchamrab? Opvattingen aldaar over het belasten van AOW en ABP pensioen? Je ziet allerlei verschillende opvattingen leven bij diensten o.a Chiangmai en Lampang over hoe te handelen.

Lees verder…

Ben getrouwd met een Thaise, zij woont in Thailand en zij is af en toe bij mij in Nederland. Ze heeft een multi-entry visum en verdiend hier geen geld, omdat dat nu eenmaal niet mag. Volgens de normale opgave van mijn belasting, jaarinkomen, krijgt men de vraag of men getrouwd is. Ik vul in: ja. Woont uw vrouw in Nederland: nee. Antwoord belastingdienst: dan bent u niet getrouwd dus, terwijl ik mijn huwelijk wel heb geregistreerd in Nederland. Gebeld met de belastingdienst, maar zij weten geen goede oplossing vanwege het computersysteem.

Lees verder…

Ik geef het toe, ik ben te laat met het aanmelden bij de Thaise belastingdienst, maar ik heb besloten het nu te gaan doen. Aangezien ik mij bij vertrek uit Nederland heb uit laten schrijven, is er geen keus waar je belasting moet betalen. Nederland en Thailand hebben hierover een verdrag gesloten en dat betekent dat ik in Thailand belastingplichtig ben. Ik heb inmiddels een (verkennend) bezoekje aan de lokale Thai Revenue gedaan en daar liep ik onmiddellijk tegen het (denk ik) grootste probleem aan: een taal barrière en niet zo’n kleintje ook.

Lees verder…

Lezersvraag: NL belastingdienst blijft moeilijk doen

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
27 december 2017

Ben nu al enige tijd in gesprek met NL Belastingdienst, en zoals ik al zo vaak gelezen heb in deze blog blijven ze moeilijk doen.
Ondanks dat ik al 10 jaar weg ben uit NL, en meer dan 180 dagen in Thailand verblijf (aangetoond met paspoortstempels) en een keurig vertaalde verklaring van het lokale revenue office heb ingestuurd, waarin wordt aangegeven dat ik voorkom in belastingregister, zeggen ze gewoon glashard “u hebt niet aangetoond dat u buitenlands tax resident ben”.

Lees verder…

Heeft iemand ervaring met hoe lang het duurt, dat de Nederlandse belastingdienst antwoord krijgt op een vraag aan de Thaise autoriteiten over een tweede woning in Thailand? En dan specifiek over het eigendom en de waarde.

Lees verder…

Aansluitend op mijn lezersvraag ‘verklaring voor Belgische belastingdienst’ van 1 juli 2017 werd mij vandaag op het Thais Belastingkantoor/City Hall in Chiang Mai bevestigd dat ofwel een ‘formulier 90’ ofwel ‘formulier 91’ kan overhandigd worden aan inwonende gepensioneerde buitenlander nadat belasting in Thailand (PIT) bij ‘The Revenue Department’ betaald werd, maar dat deze formulieren enkel kunnen gebruikt worden in Thailand.

Lees verder…

Mijn echtgenote, dochter en ik (gepensioneerd), zijn tien jaar geleden bij ons vertrek naar Thailand uitgeschreven in België. Mijn echtgenote noch ikzelf hebben ooit een job uitgeoefend/inkomsten verkregen in Thailand. Vanaf inkomsten jaar 2015-aj 2016 vraagt de belastingdienst in België een verklaring vanwege de Thaise belastingdienst waaruit blijkt dat wij beiden geen Thaise inkomsten hebben.

Lees verder…

Er is al veel geschreven over de Nederlandse belastingdienst die weigert een vrijstelling van loonheffing op bedrijfspensioen te verlenen. Ik kan echter niet terugvinden wat er, na zo’n weigering, gebeurt bij de latere aanslag inkomstenbelasting. Wordt de onterecht ingehouden loonheffing dan automatisch terugbetaald door de fiscus? Of blijft de fiscus bij het standpunt dat er inkomstenbelasting over het bedrijfspensioen betaald moet worden zolang niet aangetoond wordt dat je in Thailand belastingplichtig bent?

Lees verder…

Op 22 april een e-mail gezonden, op 24 april de bevestiging daarvan. De ambtenaar die ik aansprak gaat binnenkort met pensioen en ik heb twee andere contactpersonen gekregen die deel uitmaken van het Toezichtsteam Loonheffing Particulieren. Zij zullen mijn e-mail behandelen.

Lees verder…

Telkens weer vragen over vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst voor wat betreft inhouding loonbelasting. Telkens ook weer antwoorden waar je wel of niet iets aan hebt. Ik bedacht zomaar ineens dat, indien de belastingdienst in Heerlen geen vrijstelling verleend over met name bedrijfspensioenen, want daar gaat het toch in de meeste om, is het dan niet zo dat de belastingdienst dan wel verplicht is om de heffingskorting toe te passen?

Lees verder…

Hallo iedereen en speciaal degenen die in Hua Hin wonen, is er iemand die al een M-formulier heeft ontvangen van de Nederlandse belastingdienst? De postbezorging in Hua Hin is abominabel ik weet niet of dat in andere plaatsen in Thailand ook het geval is maar soms moet ik een paar keer naar het postkantoor om te vragen waar mijn post blijft en dan na lang zoeken lukt het soms om een poststuk voor mij op te duikelen.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website