Navolgend gaat het om de grootste miskleun in de fiscale wetgeving na WO-II en betreft de ingaande 2015 ingevoerde opdeling in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificeer je dan heb je recht op heffingskortingen en aftrekposten t.z.v. persoonlijke verplichtingen. Kwalificeer je niet, dan heb je daar geen recht op. Zo simpel is dat.

Lees verder…

Hans Bos waarschuwt op Thailandblog van woensdag 4/3 dat een aantal Nederlandse Aow-ers in Thailand de in voorgaande jaren ten onrechte ontvangen heffingskorting terug moeten betalen. Dat, zoals Lammert de Haan in zijn reactie terecht opmerkt de SVB verzuimd heeft om vanaf 2015 deze korting niet meer toe te passen, verandert daar niets aan.

Lees verder…

Lezersvraag: Algemene heffingskorting belastingen

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
4 maart 2020

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte. Nu heb ik de volgende vraag: Ik heb het hele jaar 2019 in Thailand gewoond. Ben ook uitgeschreven uit Nederland. Ik betaal dus geen sociale premies over mijn ABP pensioen, maar wel belastingen. Heb ik nu nog recht op de algemene heffingskorting over het belastingdeel?

Lees verder…

Geschrokken om AOW zonder heffingskorting

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
4 februari 2019

Kom nogmaals terug op het verdwijnen van de heffingskorting bij AOW. Heb aangegeven dat ik de heffingskorting niet meer wens te ontvangen, en wat zie ik bij mijn SVB voor februari: € 230,- netto minder. Ik schrik mij rot!

Lees verder…

Laatste tijd ging een verhaal rond dat in 2019 minder AOW ontvangen zou worden. Om alle “indianenverhalen”voor te zijn, heb ik informatie ingewonnen en het antwoord zend ik bij deze door.

Lees verder…

Dit bericht heb ik ontvangen van de SVB: Geachte heer, mevrouw, U ontvangt een AOW- pensioen of Anw-uitkering. Hierop passen wij heffingskortingen toe. Door deze kortingen betaalt u in Nederland minder belasting over uw AOW-pensioen of Anw-uitkering. Dit gaat veranderen.

Lees verder…

Telkens weer vragen over vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst voor wat betreft inhouding loonbelasting. Telkens ook weer antwoorden waar je wel of niet iets aan hebt. Ik bedacht zomaar ineens dat, indien de belastingdienst in Heerlen geen vrijstelling verleend over met name bedrijfspensioenen, want daar gaat het toch in de meeste om, is het dan niet zo dat de belastingdienst dan wel verplicht is om de heffingskorting toe te passen?

Lees verder…

Medio 2012 ben ik gehuwd met mijn Thaise vriendin. Eind 2014 heeft zij een BSN nummer toegewezen gekregen (Registratie Niet Ingezetene) van de belastingdienst in Nederland.

Lees verder…

In de afgelopen weken is met het nodige verbaal geweld “gediscussieerd” over de mogelijke negatieve wijzigingen in de AOW per 1-1-2015 (het zou minder worden). Nu kreeg ik vandaag een brief van SVB met daarin de specificatie van het maandelijks in 2015 uit te keren bedrag.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website