Laatste tijd ging een verhaal rond dat in 2019 minder AOW ontvangen zou worden. Om alle “indianenverhalen”voor te zijn, heb ik informatie ingewonnen en het antwoord zend ik bij deze door.

50 reacties op “Heffingskorting AOW-pensioen voor pensionado’s in Thailand”

 1. ruud zegt op

  Als ik de brief goed begrijp, zal uw pensioen niet veranderen, omdat bij u de heffingskorting niet wordt toegepast, maar bij mensen waar die heffingskorting wel wordt toegepast zal het uitbetaalde pensioen lager worden.
  Volgens mij is dat in lijn met het eerdere verhaal.

  • thea zegt op

   Beste Ruud, u kunt het weer terug krijgen via een belasting aangifte

   • timker zegt op

    Dit is volgens mij niet waar wanneer de belastingplichtige in Thailand woont !!!

    • timker zegt op

     Mijn antwoord hierboven is gericht aan “Thea”…

 2. HarryN zegt op

  Beste heer Lagemaat. De brief stelt dat het SVB de heffingskorting niet zomaar kon beeindigen. Betekent dat nu dat de mensen die nog wel ong. 2 jaar heffingskorting “genoten” geen na-aanslag krijgen van de belasting dienst???

  • RobN zegt op

   Hi Harry,
   volgens mij is beëindiging heffingskorting per 1 januari 2015 ingegaan. Dat zou m.i. betekenen dat men 4 jaar (2015, 2016, 2017 en 2018) heffingskorting heeft genoten. Of er wel of niet een na-aanslag zal volgen weet ik niet.

   • l.lagemaat zegt op

    De SVB past de loonheffingskorting vanaf 1 januari 2019 niet meer toe en niet eerder.

    Op het jaarlijkse opgave belastingoverzicht van de SVB staat duidelijk vermeld of de jaarlijkse loonheffingskorting wel of niet is toegepast over de periode van dat belastingjaar.

    • RobN zegt op

     Uw bewering dat loonheffingskorting pas vanaf 1 januari 2019 niet meer mag worden toegepast is feitelijk onjuist. Officieel is door de Belastingdienst gesteld dat personen bv. wonend in Thailand per 1 januari 2015 geen recht meer hadden op loonheffingskorting. Heb hierover uitgebreid contact gehad met zowel Belastingdienst alsmede SVB. Heb naar aanleiding van de wijziging zelf actie ondernomen richting SVB om loonheffingskorting te stoppen teneinde naheffing te voorkomen.
     .
     Officiële antwoord van belastingdienst luidde als volgt:
     Het voornemen is om al deze personen voor 2015 te gaan na-beschrijven. Dit moet door de Belastingdienst wel nog logistiek worden geregeld.

     Dat dit voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 (nog) niet is gebeurd wil niet zeggen dat dit definitief niet gaat gebeuren. Zelfs de Belastingdienst kampt met achterstanden zeker nadat de nodige ambtenaren met een zeer gunstige vertrekregeling zijn opgestapt.

     De SVB neemt nu zelf actie vanaf 1 januari 2019 maar dit had in feite al sinds 1 januari 2015 dienen te gebeuren.

     • l.lagemaat zegt op

      Ondergetekende citeerde alleen dat de SVB vanaf 1 januari 2019 de loonheffingskorting niet meer toepast.

      Mensen krijgen nu te maken met de concrete uitvoer van de SVB wat zij evt, zelf eerder hadden kunnen ondernemen n.a.v.de uitspraak van de belastingdienst betreffende 1 jan.2015

      • Frans Nico zegt op

       Beste Lagemaat,

       Wetten gaan in op het moment dat ze worden gepubliceerd in de Staatscourant. Met de wijziging van de wet op de loonbelasting (dat is voorheffing) van 1964 is deze wet in lijn gebracht met de wet op de inkomstenbelasting. Daarmee wil de wetgever voorkomen dat onterecht gehanteerde heffingskorting voor buiten Nederland wonende gepensioneerden als voorheffing in mindering wordt gebracht bij de loonheffing en dat later moet worden hersteld bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

       Echter, de Belastingdienst mag enkel terugkomen op een definitieve aanslag inkomstenbelasting als er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, en dan alleen tot vijf jaren terug. Omdat de Belastingdienst bij de het opleggen van definitieve aanslagen inkomstenbelasting wist van de wijziging in de wet op de inkomstenbelasting van 2001, kan de Belastingdienst geen beroep doen op onwetendheid of dat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Dat houdt in dat de Belastingdienst geen naheffing inkomstenbelasting kan opleggen als de aanslagen inkomstenbelasting al definitief waren met gehanteerde heffingskorting. Mocht iemand toch daarmee worden geconfronteerd, dan is bezwaar en beroep met positief resultaat zeker mogelijk.

       Maar dan kan de situatie nog bestaan dat loonheffing eindheffing is en dat er (nog) geen aanslag inkomstenbelasting werd opgelegd. In dat geval kan de Belastingdienst alsnog een aanslag inkomstenbelasting opleggen om alsnog het verkregen voordeel van de heffingskorting ongedaan te maken.

       Ook als nog geen definitieve aanslagen zijn opgelegd heeft de Belastingdienst de bevoegdheid alsnog rekening te houden met de afschaffing van de heffingskorting. Het is aannemelijk dat de Belastingdienst dan wel daarmee rekening zal gaan houden.

       Dus het hangt van de omstandigheden af of de Belastingdienst mogelijk een (naheffings)aanslag zal opleggen over voorgaande jaren.

     • Frans Nico zegt op

      Over het besluit om de heffingskorting op belastingheffing voor in het buitenland woonachtige Nederlandse belastingplichtigen ligt de zaak duidelijk. Echter je moet niet loonheffing met inkomstenbelasting verwarren. Werkgevers en uitkeringsinstanties hebben te maken met loonheffing. Werknemers en uitkeringsgerechtigden hebben te maken met inkomstenbelasting. Loonheffing is een voorbelasting die de uitbetalende instantie moet inhouden op de bruto uit te betalen beloningen of uitkeringen. Belastingplichtigen mogen bij hun aangifte, als daar sprake van is, deze loonheffing in mindering brengen op de inkomstenbelasting.

      Tot zover de fiscale regelingen. Jij hebt gelijk dat de heffingskorting voor in het buitenland woonachtige Nederlandse belastingplichtigen per 1 januari 2015 is komen te vervallen. Feitelijk hadden de uitbetalende instanties na die datum geen rekening mogen houden met heffingskorting. Dat zou ook niet mogen met inkomsten uit een tweede inkomen (b.v. pensioen naast AOW). De wet op de loonheffing voorzag daar niet in. Er was met de wet op de inkomstenbelasting geen rekening gehouden met de wet op de loonheffing. Daarom waren uitbetalende instanties niet bevoegd toepassing van de heffingskorting achterwege te laten met reparatiewetgeving als gevolg.

      Dat betekende echter niet dat de onderhavige belastingplichtigen bij hun aangifte gebruik mochten maken van de heffingskorting. Als een belastingplichtige in zijn aangifte toch gebruik maakte van de heffingskorting, dan had de Belastingdienst dat direct kunnen corrigeren bij de definitieve aanslag. Heeft de Belastingdienst dat niet gedaan, dan heeft de Belastingdienst pech. Met de nieuwe (reparatie)wetgeving is er geen nieuw feit boven tafel gekomen dat een herziening van de reeds definitieve opgelegde aanslag inkomstenbelasting rechtvaardigt.

      Zie verder mijn opmerkingen hieronder bij Lagemaat.

 3. Hans van Mourik zegt op

  De pensioen veranderd ook niet,wel U netto bedrag.
  Dat komt omdat de SVB geen heffingskorting meer toepast
  In 2015 en 2016 had ik heffingskorting ,
  In 2016 deed ik belasting aangifte, over 2015,kreeg toen een na heffing van 1400 euro.
  In 2016 ook heffingskorting ,in 2017 belasting aangifte gedaan kreeg ook een. naheffing van 1400 euro over 2016.
  Eind 2016 aan de SVB gevraagd om bij mij geen heffingskorting meer toe te passen over 2017.
  In 2018 bellasting aangifte gedaan,geen naheffing .
  Volgens mij gebeurd hèt als men aangifte doet.
  Of dat de belastingdienst gaat controleren aan de gene die geen aangifte hebben gedaan,maar wel heffingskorting hebben en deze personen,als nog een naheffing gaat geven.
  Hans

  • Wil zegt op

   En hoeveel krijg je nu minder AOW nu je per mnd geen heffingskorting meer hebt.

   • Frans Nico zegt op

    De algemene heffingskorting voor 2018 bedraagt € 1.157,00 tot een belastbaar inkomen van € 20.142,00. Indien het belastbaar inkomen boven € 20.142,00 ligt (maar niet hoger dan € 68.507,00), dan wordt de algemene heffingskorting verminderd met een bedrag dat gelijk is aan 2,389 procent van het meerdere boven de € 20.142,00 belastbaar inkomen. Bij een belastbaar inkomen boven € 68.507,00 is er geen recht meer op de algemene heffingskorting.

    De hiervoor berekende heffingskorting geldt niet voor buiten Nederland wonende Nederlandse belastingplichtigen. Is dat bedrag voorheen wel door de SVB gehanteerd, dan komt dat nu met de herstelwet definitief te vervallen. Jouw netto inkomen uit AOW zal dan met het berekende bedrag (over maximaal € 20.142,00 belastbaar inkomen) lager uitkomen.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dit is niet correct Frans Nico.

     Het door jou genoemde bedrag aan algemene heffingskorting van € 1.157,– bestaat uit een belasting- en een premiedeel. Met het premiedeel houdt de SVB al geen rekening bij wonen in het buitenland.

     Daarnaast rekent zij ook het belastingdeel van de ouderenkorting en eventueel de alleenstaanden ouderenkorting.

     Het belastingpercentage in de 1ste schijf van de inkomstenbelasting bedraagt voor 2018 8,9%. Ga voor het verlies aan inkomsten voor het gemak uit van 12 x 8,9% is 106,8% van je maandelijkse AOW-uitkering (minus de eventuele inhouding van loonbelasting door de SVB).

     • Frans Nico zegt op

      Beste Lammert,

      Je kan het ingewikkeld maken, maar daar heeft de vraagsteller niets aan. We hebben het hier over de algemene heffingskorting. Wil vraagt hoeveel hij per maand minder AOW krijgt. Hij vraagt niet meer en niet minder.

      De algemene heffingskorting bedraagt tot de AOW-leeftijd in 2018 € 2.265,-
      De algemene heffingskorting bedraagt vanaf de AOW-leeftijd in 2018 € 1.157,-

      Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/algemene_heffingskorting/tabel-algemene-heffingskorting-2018

      We hebben het hier dus over de algemene heffingskorting voor een AOW-gerechtigde. Wil is immers AOW-gerechtigde? Bovendien betaald een AOW-gerechtigde geen premie volksverzekering via de inkomstenbelasting.

      Ouderen- en alleenstaandekorting staat los van de algemene heffingskorting.

      Dus Lammert, hou je bij de feiten.

 4. kees zegt op

  Uit deze brief leid ik af dat degenen die geen heffingskorting hebben opgegeven bij hun belastingaangiftes vanaf 1 jan. 2015 tot en met de aangifte 2018 betreffende, deze heffingskorting alsnog met terugwerkende
  kracht kunnen laten toepassen.
  Zodoende zou er over 2015-2016-2017 en 2018 geld terugbetaald worden aan deze belastingplichtigen.

  Is dit correct begrepen door mij ???

  Gaarne antwoorden met ja of nee.

  • Lammert de Haan zegt op

   Nee. Woon je in Thailand, dan heb je vanaf 1 januari 2015 al geen recht meer op het belastingdeel van de heffingskortingen, terwijl je daarvoor (nl. vanaf het moment dat je in Thailand bent gaan wonen) ook al geen recht meer had op het premiedeel.

  • Francois Nang Lae zegt op

   Nee

   Hoewel je uitdrukkelijk vraagt om alleen maar ja of nee zal ik het toch even toelichten: Een heffingskorting is een korting op de af te dragen belasting. Als je de heffingskorting van 2015-2018 hebt toegepast heb je dus een korting gehad waar je geen recht op had, en moet je dus terugbetalen. Alleen als er geen heffingskorting is toegepast hoef je niets terug te betalen, maar iets terugkrijgen is er in beide gevallen helaas niet bij. Let wel: dit geldt voor NL’ers in Thailand. NL’ers in NL hebben wél recht op heffingskorting.

 5. Henk zegt op

  Een kennis van mij heeft bericht gekregen van de SVB dat hij per maand € 85 terug moet betalen. Dat wordt ingehouden op zijn nieuwe AOW. In feite heeft hij geen belasting inhouding in het verleden gehad op zijn AOW. Op mijn AOW is belasting ingehouden, dus voor mij zijn er geen problemen.

 6. Wil zegt op

  Betekent dat dat je per 2019 ruim €100.= minder krijgt (als de naheffing €1400,= is

  • ruud zegt op

   Als de SVB tot op dit moment heffingskorting bij u heeft toegepast, Gaat uw inkomen in 2019 inderdaad achteruit.
   Als het even tegenzit, komt de belastingdienst de achterstallige belasting over voorgaande jaren halen.
   De belastingdienst kennende, zullen ze dat zeer waarschijnlijk wel doen, hoewel het door de puinhoop bij de belastingdienst even zou kunnen duren.
   Het lijkt me verstandig daar rekening mee te houden in uw spaarpot.

 7. Hans van Mourik zegt op

  Wil ik.kreeg 103 Euro minder,maar omdat ze bij het ABP te weinig loonheffing ingehouden komt dat erbij.
  Hans

 8. timker zegt op

  Volgens mij heeft iedereen die AOW krijgt en in Thailand woont sinds 1-1-2015 geen recht meer op de heffingskorting. De SVB heeft dit t/m 2018 wel de heffingskorting berekend en gaat dit per 1-1-2019 niet meer doen. De personen die geen belastingaangifte hebben gedaan over 2015, 2016, 2017 en toekomstig 2018 kunnen eventueel een naheffing krijgen (mits ze in die jaren in Thailand woonde en AOW hebben gekregen met de heffingskorting).

 9. Hans van Mourik zegt op

  Alleenstaande AOW m i.v. ,01_01_2019 1215 euro.
  1,e schijf niet gekwalificeerd buitenlandse plichtigge,9%
  Is 109 euro,
  1215_109 netto 1106 euro.
  Hans

  • Wil zegt op

   Op de SVB site staat dat de nieuwe AOW per 1-1-2019 ongeveer €1129.= (netto) wordt. Hoe kom jij aan € 1215,=?

 10. Lammert de Haan zegt op

  De SVB slaat (zoals gebruikelijk) met haar bewering dat zij op grond van een wettelijke bepaling ook bij wonen in het buitenland de heffingskortingen moet toepassen, de plank weer eens volledig mis. Lees maar eens mee wat de Wet op de loonbelasting 1964 hierover te zeggen heeft.

  Artikel 23

  • 1 De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
  o a. met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
   2°.met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen;

  M.a.w.:
  a. de algemene regel is dat je specifiek moet verzoeken om toepassing van de heffingskortingen (artikel 23, lid 1);
  b. slechts in het geval dat je in Nederland woont moet de SVB de heffingskortingen toepassen, tenzij jij een verzoek hebt gedaan om hiervan af te zien (artikel 23, lid 3).

  Deze regeling geldt al sinds de wetswijziging van 2014, ingaande 2015. Deze wetswijziging bevat geen overgangsbepaling, inhoudend bijvoorbeeld dat bij bestaande uitkeringen de oude bepalingen van toepassing blijven.

  Regelmatig ontdekt de Belastingdienst bij controle dat met name de SVB ten onrechte nog de heffingskortingen toepast bij wonen in het buitenland. Vervolgens krijgt de belastingplichtige een of meerdere naheffingsaanslagen (soms met een verzuimboete), met dikwijls ook nog een voorlopige aanslag voor het lopende jaar.

  Om hiervan af te komen en om in feite de SVB een halt toe te roepen is in het Belastingplan 2019 een wetswijziging voorzien om de heffingskortingen in geen enkel geval meer toe te passen op de loonbelasting bij wonen in het buitenland. Ook niet als je daarom verzoekt. Mocht je echter toch recht hebben op heffingskortingen terwijl je in het buitenland woont (maar wat maar sporadisch het geval zal zijn), dan kun je verzoeken om toepassing van de heffingskortingen door middel van het doen van een voorlopige aangifte voor de inkomstenbelasting. Woon je echter in Thailand, dan heeft dat geen enkele zin.

  Bij de SVB leeft kennelijk niet het besef dat de wetswijziging per 1 januari a.s. in feite is afgedwongen door haar foute wetstoepassing.

  • Frans Nico zegt op

   Foute conclusie Lammert.

   Artikel 23 maakt onderscheid tussen werknemers en AOW-gerechtigden.

   – Sub 1 stelt dat de werkever de heffingskorting niet mag toepassen, tenzij door de werknemer daarom wordt gevraagd.

   – Sub 3 stelt dat IN AFWIJKING VAN SUB 1 de uitkeringsinstantie de heffingskorting wel moest toepassen, tenzij de uitkeringsgerechtigde vroeg om de heffingskorting NIET toe te passen.

   De SVB hanteerde de wet dus op de juiste manier en sloeg de plank NIET mis. De wetgever heeft met de herstelwet (de wet op de loonbelasting) per 1 januari 2019 daaraan een eind gemaakt.

   Jij doelt op de wet op de inkomstenbelasting 1964, laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2015, terwijl het hier gaat om de wet op de loonbelasting 2001, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2019.

   De belastingplichtige heeft te maken met de wet op de inkomstenbelasting van 1964 en de SVB heeft te maken met de wet op de loonbelasting van 2001.

   Beide wetten zijn nu in lijn gebracht. Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2018 heeft de SVB de wet juist uitgelegd en valt niets te verwijten.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Frans Nico,

    Ik begrijp dat het lezen van fiscaal-juridische teksten niet jouw dagelijkse werk is. Je ziet nl. een belangrijk stukje tekst in het derde lid, sub a, onder ten tweede, over (ik plaats het even in hoofdletters):

    Artikel 23 Wet op de loonbelasting 1964, lid 2, ten derde::

    • 3In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
    o a.met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
     1°.indien artikel 27, zesde lid, toepassing vindt, met betrekking tot het loon van het in dat lid bedoelde kind;
     2°.met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een IN NEDERLAND wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen;

    Verder verwissel je de jaartallen bij de Wet inkomstenbelasting (2001( en de Wet op de loonbelasting (1964).

    • Frans Nico zegt op

     Beste Lammert,

     Advies: onthoud je van opmerkingen dat je begrijpt dat het lezen van fiscaal-juridische teksten niet mijn dagelijkse werk is. Je kent mij niet en je weet niet wat ik doe of deed.

     In artikel 23 staat o.a.:
     Lid 3 In afwijking van lid 1 (…).

     Lid 1. De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.

     Lid 3. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
     2°. met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen;

     In lid 1 is bepaald dat de heffingskorting voor de loonbelasting slechts wordt toegepast als daarom wordt gevraag, terwijl in lid 3 is bepaald dat de heffingskorting voor de loonbelasting slechts achterwege wordt gelaten als daarom wordt gevraagd. Lijkt mij dus duidelijk.

     Inderdaad, ik heb per abuis de jaartallen omgedraaid, maar dat doet niets af aan wat ik gesteld heb.

     Ik heb het in mijn reactie over artikel 23 sub 1 en 3. Moet natuurlijk zijn lid 1 en lid 3. Ik heb het niet over lid 3 sub 1 en 2.

 11. Gert zegt op

  hallo,mijn nederlandse buurman is nederlander en heeft zijn a.o.w.hij is alleenstaand en moet nu 102.42 euro loonheffing betalen en houd nu slechts 940.45 over,kan hij dit terug vorderen bij de belasting en zoja is er iemand weet hoe hij dit moet doen

  • Frans Nico zegt op

   Nee. Loonbelasting is een voorbelasting en wordt naderhand verrekend met de inkomstenbelasting op aanslag na aangifte. Is de ingehouden loonheffing eindheffing (b.v. als er geen verdere inkomsten of vermogen zijn), dan is er geen aangifte nodig geweest en is de loonbelasting gelijk aan de inkomstenbelasting. In dat geval wordt er geen aanslag opgelegd.

 12. Gert zegt op

  onderwerp: lager AOW-pensioen of lagere Anw-uitkering
  Geachte heer, mevrouw,
  U ontvangt een AOW- pensioen of Anw-uitkering. Hierop passen wij heffingskortingen toe. Door
  deze kortingen betaalt u in Nederland minder belasting over uw AOW-pensioen of Anw-uitkering.
  Dit gaat veranderen.
  Wat verandert er?
  Door een wetswijziging passen wij de heffingskortingen vanaf 1 januari 2019 niet meer toe op uw
  AOW-pensioen of Anw-uitkering.
  Wat betekent dit voor u?
  Wij houden meer belasting in op uw AOW-pensioen of Anw-uitkering. Daardoor ontvangt u vanaf
  1 januari 2019 een lager nettobedrag. Omdat de bedragen van 2019 nog niet bekend zijn, kunnen we
  nu nog niet zeggen wat uw nieuwe nettobedrag wordt.
  Kreeg u altijd een naheffing van de Nederlandse belastingdienst, omdat u te weinig belasting had
  betaald? Dan krijgt u voortaan geen naheffing meer of u krijgt een lagere naheffing.
  Wanneer hoort u meer van ons?
  Met deze brief informeren wij u alvast over de wetswijziging. In december 2018 krijgt u een brief
  van ons waarin staat hoeveel AOW-pensioen of Anw-uitkering u krijgt vanaf 1 januari 2019.
  Meer informatie
  Heeft u nog vragen? Ga dan naar svb.nl/contact en kijk hoe u uw vraag kunt stellen.
  Met vriendelijke groet,
  Sociale Verzekeringsbank

  • maryse zegt op

   Zo een brief heb ik ook ontvangen. Kortom, je (de andere schrijvers) kunt analyseren tot je een ons weegt, pas eind januari zullen wij weten waar wij aan toe zijn! En daar is er weinig aan te doen.

 13. Gerrit Tienkamp zegt op

  Gisteren een + bedrag bij mijn AOW
  Vandaag weer gewijzigd in een groot min bedrag op mijn AOW (DiGiD / SVB)
  Maar ben niet de enige, want mijn buurman wordt ook flink gekort /
  Waarschijnlijk toch belasting ?

 14. printen zegt op

  Ik word wat moe van alle verhalen hier. lammert heeft het bij het rechte eind.

  Ik woonde vanaf 2005 permanent in Thailand. Was uitgeschreven in Nederland. Kreeg voor mijn bedrijfspensioen ontheffing. Mijn AOW en ABP pensioen kreeg ik bruto/netto.

  Vanaf 1 januari 2015 werden geen heffing5kortingen meer toegepast op. Dus betaalde ik belasting als buitenlandse belastingbetaler. AOW en ABP pensioen zijn niet in het Verdrag met Thailand opgenomen.

  Vanaf 1 januari 2015 moest je dus aangifte doen als buitenlandse belastingbetaler. De SVB hield dat niet maandelijks in, maar het ABP wel. Alles staat uitgebreid in belastingen.nl onder het hoofdstuk “buitenlandse belastingbetaler”.

  Tevens heeft het in de laatste maanden van 2014 en in de eerste maanden van 2015 uitgebreid in de media, zowel in de Nederlandse als de buitenlandse Nederlandse media gestaan.

  Ik betaalde dus vanaf 2015 een maand AOW en ABP pensioen op jaarbasis aan belasting. Omdat de SVB geen inhouding op je AOW deed in de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 betekend niet dat je geen aanslagen zal krijgen over die jaren.

  Iedereen dient de wet te kennen en zo had iedereen die permanent in het buitenland woonde, had moeten weten dat men vanaf 1 januari 2015 belasting op AOW en overheids- en semi-overheids pensioenen belasting moet betalen. 8,6 % belasting, wat ruwweg een maand AOW en overheidspensioen op jaarbasis is.

  Ik herinner mij dat ook Thailand blog in 2014 of 2015 hier melding van maakte.

  Het excuus van “Ik wist het niet” gaat niet op. Men had het moeten weten. Indien de belastingdienst voor diegene die geen belasting betaalde in die jaren en ontheffing krijgen om die belasting te betalen, zullen er rijen van gepensioneerde, waaronder ik, in rijen staan om teruggave van aanslagen 2015, 2016, 2017 en 2018 terug te eisen. Dit op basis van de Wet Gelijkheidsbehandeling.

 15. piet d v zegt op

  Zo alles gelezen , is mij duidelijk
  Heb je na 2015 nog ten onrechte heffingskorting gehad.
  Dan moet je nog 4 x ruwweg een maand AOW terug betalen = =/- 4500 euro netto
  nog Fijne kerstdagen ,

 16. Hans van Mourik zegt op

  Hans, zegt.
  PS op Wil, dat bedrag die jij noemt is ,
  1149 netto,maar dat is met heffingskorting.
  In Thailand wonen heb je geen recht op heffingskorting.
  Maar is de loonheffing 9%
  Hans

 17. brabantman zegt op

  Heb net de aanslag van de belastingdienst binnen over 2017. Een kleine 1000,- terug te betalen en wel snel. Voor het eind van dit jaar. Ben benieuwd wat de andere jaren gaan brengen.

 18. Hans van Mourik zegt op

  Men kan toch zien hoeveel we AOW ontvangen.
  Dus specificaties
  Ik wordt ,2%<gekort.
  AOW November ,2018
  Bruto 1133
  Tegemoetkoming. 24,95
  Totaal 1157,95
  Loonheffing. 102,95. _
  Netto. Ontvangen 1055. Euro
  Heffingskorting nee
  . Hans

 19. BertH zegt op

  Geld de heffingskorting alleen over de AOW? Wat als je heffingskorting krijgt over je aanvullende pensioen van het ABP?

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste BertH,

   Bij wonen in Nederland hebt je slechts eenmaal recht op heffingskortingen. Laat deze dan toepassen op je hoogste uitkering.

   Bij wonen in Thailand heb je vanaf 1 januari 2015 in geen enkel geval recht op heffingskortingen.

   Uit jouw vraag maak ik op dat jij een ABP-pensioen hebt, verkregen uit een overheidsfunctie/publieke taak..Dit pensioen is vervolgens belast in Nederland en dus zonder dat je recht hebt op heffingskortingen.

   Mocht je dit pensioen hebben opgebouwd binnen een overheidsbedrijf, zoals bijv. een gemeentelijk vervoersbedrijf of binnen een bij het ABP aangesloten privaatrechtelijke onderwijs- of zorginstelling, dan ben je over dit pensioen geen belasting verschuldigd in Nederland. In dat geval had je voor 1 januari 2015 ook al niets te maken met de heffingskortingen (geen heffing = geen heffingskorting)..

  • HarryN zegt op

   Het antwoord op Uw vraag kun je volgens mij vinden op de website van het SVB. Tik bij zoeken “heffingskorting” in dan zoeken. U komt dan weer op een pagina met verschillende items over heffingskorting en kies dan voor “toepassing heffingskorting”.

  • Jacques zegt op

   Ik neem aan dat de instanties dit ook wel ingedekt hebben, want anders zou het wel een makkelijke ontsnappingsmogelijkheid zijn, waar iedereen, voor zover van toepassing, gebruik van zal gaan maken.
   Nee over dit soort kortingen en inhoudingen is goed nagedacht, daar hebben we kwalitatieve mensen voor bij de diensten.

   De laatste zin van deze brief prikkelt mij wel weer. “Het belasting verdrag tussen Thailand en Nederland bepaalt dat er sprake is van bronlandheffing.”
   Dit gaat niet op in het voordeel van ex ambtenaren, die in Thailand woonachtig zijn, want die worden ten allen tijden door het Koninkrijk der Nederlanden gekort.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Jacques,

    De laatste zin in de brief van de SVB is regelrechte onzin. In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt met geen enkel woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen. Het Verdrag bevat daarnaast ook geen zgn. restartikel, waarin dan wordt geregeld dat niet eerder in dit Verdrag genoemde bronnen van inkomen in (meestal) het woonland dan wel in het bronland mogen worden belast.

    En bij het ontbreken van een verdragsbepaling is de nationale (Nederlandse) wet van toepassing en geniet je dus geen verdragsbescherming. Nederland belast vervolgens jouw wereldinkomen, w.o. de AOW-uitkering.

    Maar wat geldt voor Nederland geldt evenzeer voor Thailand. Net als in de meeste landen belast ook Thailand het wereldinkomen van haar ingezetenen. Dat betekent dat ook Thailand, als gevolg van het ontbreken van een verdragsbepaling, de AOW-uitkering mag belasten. Ik krijg steeds vaker bericht vanuit Thailand dat de Thaise fiscus deze uitkering dan ook belast en zeker als jouw aangifte wordt verzorgd door een Thaise accountant/belastingadviseur. Hij is nl. dikwijls op de hoogte van het bestaan van AOW-uitkeringen en vraagt daar ook naar. En daar is dus niets tegen in te brengen. Ik mag je als fiscalist niet adviseren om zelf aangifte te doen en daarbij de AOW-uitkering buiten de aangifte te houden en doe dat dus ook niet!

    Ook de inhouding van loonheffing op jouw ambtenarenpensioen is een bronlandheffing (zonder recht op heffingskortingen). Dit is wel geregeld in het Verdrag, nl. in artikel 19. Heffing van belasting over jouw ambtenarenpensioen is ingevolge dit artikel slechts voorbehouden aan het bronland (dus Nederland) Dat betekent dat Thailand daarover niet mag heffen.

 20. tonymarony zegt op

  Ik zou wel een antwoord op de vraag hebben die als volgt luid : Nederlanders die in het buitenland wonen
  en speciaal in Thailand hebben geen recht op heffingskorting kan dat zomaar deze uitspraak , ik kan me namelijk een soort gelijke handeling herinneren van minister Kamp sociale zaken ik dacht een jaar of 3 of 4 geleden over het niet meer krijgen van de tegemoetkoming van ongeveer euro 24,95 deze minister omdat hij veronderstelde dat wij dat geld niet opmaakte in Nederland en er dus geen recht op hadden
  Deze Kamp is toen door het euro parlement terug gefloten ivm de wet gelijkheidsbehandeling misschien nog bekend bij u , het lijkt op pure discrimenatie mijnerzijds tegen over de ouderen en de burger die hier van hun eigengespaarde AOWtje genieten

  • printen zegt op

   Je spaart niet voor je AOW. Het is een omslagstelsel. Werkende betalen AOW premie, waarmee de AOW’ers worden betaald.

   Je bedrijfspensioen betaal je voor 1/3 en de werkgevers betalen 2/3 voor je bedrijfspensioen. Overigens moet de Staat geld lenen op de kapitaalmarkt om de AOW in zijn geheel te betalen. Ongeveer 1/3 van het totale bedrag dat uitgegeven wordt aan de AOW.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste tonymarony,

   Het verlies van heffingskortingen geldt niet alleen voor in Thailand wonende Nederlanders.
   Om gelijk behandeld te worden als een binnenlandse belastingplichtige (dus met recht op heffingskortingen) moet je voldoen aan een drietal eisen. Voldoe je hieraan dan ben je een zgn. “kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.Deze eisen zijn:
   a. wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein of op een van de BES-eilanden;
   b. 90% van je wereldinkomen moet belast zijn in Nederland;
   c. je moet een verklaring van de belastingautoriteit van je woonland kunnen overleggen.

   Kwalificeer je dan heb je, zulks in tegenstelling tot de regeling tot en met 2014, geen keus: hoe je behandeld wilt worden.:Je wordt behandeld als binnenlands belastingplichtige (uiteraard wel met eventuele verdragsbescherming). Voor met name de hogere inkomens pakt de nieuwe regeling ongunstig uit (ondanks het gemis aan heffingskortingen) door de progressiewerking van het Nederlandse belastingstelsel.

   Over de vraag of dit verschil in behandeling juridisch wel is toegestaan heeft het Europese Hof van Justitie in het verleden diverse uitspraken gedaan. Dit verschil in behandeling werd daarbij toegestaan, mits dit is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel.En daar is hier dus duidelijk sprake van. De nieuwe regeling is overigens ook nog eens in overleg met de EU tot stand gekomen.

   Een gang naar de Bestuursrechter en vervolgens naar het Europese Hof van Justitie is dan ook zinloos.

 21. Lammert de Haan zegt op

  Beste tonymarony,

  Het verlies van heffingskortingen geldt niet alleen voor in Thailand wonende Nederlanders.
  Om gelijk behandeld te worden als een binnenlandse belastingplichtige (dus met recht op heffingskortingen) moet je voldoen aan een drietal eisen. Voldoe je hieraan dan ben je een zgn. “kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.Deze eisen zijn:
  a. wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein of op een van de BES-eilanden;
  b. 90% van je wereldinkomen moet belast zijn in Nederland;
  c. je moet een verklaring van de belastingautoriteit van je woonland kunnen overleggen.

  Kwalificeer je dan heb je, zulks in tegenstelling tot de regeling tot en met 2014, geen keus: hoe je behandeld wilt worden.:Je wordt behandeld als binnenlands belastingplichtige (uiteraard wel met eventuele verdragsbescherming). Voor met name de hogere inkomens pakt de nieuwe regeling ongunstig uit (ondanks het gemis aan heffingskortingen) door de progressiewerking van het Nederlandse belastingstelsel.

  Over de vraag of dit verschil in behandeling juridisch wel is toegestaan heeft het Europese Hof van Justitie in het verleden diverse uitspraken gedaan. Dit verschil in behandeling werd daarbij toegestaan, mits dit is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel.En daar is hier dus duidelijk sprake van. De nieuwe regeling is overigens ook nog eens in overleg met de EU tot stand gekomen.

  Een gang naar de Bestuursrechter en vervolgens naar het Europese Hof van Justitie is dan ook zinloos.

  • Lammert de Haan zegt op

   De website bleef vragen om te versturen. Daar dus nogmaals op geklikt met als gevolg een dubbele plaatsing. Helaas!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website