Hans Bos waarschuwt op Thailandblog van woensdag 4/3 dat een aantal Nederlandse Aow-ers in Thailand de in voorgaande jaren ten onrechte ontvangen heffingskorting terug moeten betalen. Dat, zoals Lammert de Haan in zijn reactie terecht opmerkt de SVB verzuimd heeft om vanaf 2015 deze korting niet meer toe te passen, verandert daar niets aan.

Hoewel het voor sommigen flink in de papieren kan gaan lopen was mijn 1e gedachte dat de terugbetaling toch wel terecht is. De inzending van Hans Bos heeft mij echter verder aan het denken gezet. Zoals over ‘permanent’ verblijvende Nederlandse Aow-ers in Thailand, die een paar honderd euro per maand op hun AOW gekort kunnen worden wanneer ze besluiten om daar te gaan samenwonen met een Thaise partner, ook als die weinig tot geen eigen inkomsten heeft, wat waarschijnlijk bij de meesten het geval is.

Geldt natuurlijk eveneens voor iedereen in Nederland maar de meeste partners hebben dan zelf AOW of t.z.t uitzicht daarop, terwijl daar in Thailand geen sprake van is. En ik dacht ook aan het nieuws in Nederland van de laatste week. Bijvoorbeeld over Poolse arbeiders, die na een bepaalde periode in Nederland gewerkt te hebben zelf ontslag nemen of zich ziek melden en teruggaan naar hun eigen land met behoud van een door de UWV verstrekte uitkering. Controle op de rechtmatigheid van hun uitkering wordt of niet uitgevoerd dan wel is het niet toegestaan en in Nieuwsuur (3/3) was te zien dat 9 van de 10 artsen in Polen zonder enige bedenking medewerking verleenden om het UWV te belazeren.

Bovendien dacht ik over het nieuws dat de IND miljoenen (er wordt gesproken over 70 miljoen) aan dwangsommen moet betalen voor te trage afwikkeling, door welke oorzaak dan ook, van asielaanvragen. En terwijl veel asielzoekers één tot twee jaar, met toekenning van leefgeld, in een asielzoekerscentrum moeten verblijven en het hen verboden is om te werken komt D66 kamerlid Groothuizen met het idee om Afrikaanse arbeiders naar Nederland te halen met een arbeidscontract voor 4 jaar.

Eigenlijk weet ik nu niet meer of ik het inderdaad wel redelijk moet vinden dat de ten onrechte genoten heffingskorting over 2017 en 2018 alsnog teruggevorderd wordt, temeer daar de SVB ook heeft zitten slapen.

Ingezonden door Leo Th.

No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “Lezersinzending: Is het redelijk ten onrechte genoten heffingskorting terug te vorderen?”

 1. R zegt op

  De wet die per 1 januari 2015 inging werd pas eind december 2014 aangenomen in de kamer. De aanpassing werd op het bordje van SVB geschoven en die was het daar dus duidelijk niet mee eens. Te weinig tijd om alle systemen aan te passen. Heb over gebrekkige communicatie tussen SVB en Belastingdienst nog contact opgenomen met Ombudsman maar weinig actie. Had aan SVB voorgesteld om deze informatie op home page van hun site te zetten. Medewerker SVB was het daarmee eens maar de leiding niet dus werd er geen informatie verstrekt. SVB vond vermelden van meest gebruikte jongens- en meisjesnamen belangrijker. SVB heeft dus niet zitten slapen maar niets doen was bewuste keuze van SVB. Wet zodanig aangepast per 1 januari 2019 dat SVB nu wel actie moest ondernemen om heffingskorting stop te zetten.

  • Erik zegt op

   R, dat gebeurt wel vaker. De politiek houdt geen rekening met de aanpassing van de software en de diensten mogen de puinhopen later opruimen. Maar daar VIER jaar over doen mag je de SVB best wel aanrekenen en nu de laatste wetswijziging is doorgevoerd kan het ineens wel goed…..

   Wat ik zo hoorde in 2015 was dat andere betalers van oudedagsvoorzieningen en pensioenen wel degelijk op 1-1-2015 stopten met de heffingskorting voor mensen in landen die niet in die lijst staan (zoals Thailand). Het kon dus wel goed! De SVB had na een paar maanden kunnen ingrijpen en dan was er nu niets aan de hand geweest.

   Dit is een achterhoedegevecht. De beoordeling of je recht hebt op heffingskortingen als je buiten NL woont is nu uitsluitend bij de dienst die daarvoor is uitgerust: de belastingdienst. En zo hoort het ook.

   • R zegt op

    Erik,

    ik heb zelf actie richting SVB ondernomen om heffingskosrting in 2015 stop te zetten. Wilde achteraf geen gezeur hebben over nabetalingen enz. Ik was en ben het niet eens met afschaffen maar het is niet anders. Heb in 2015 met een belastinginspecteur in Heerlen gesproken n.a.v. mijn vraag aan Ombudsman. Wet is wet maar het was allemaal niet erg goed gecommuniceerd.

 2. Erik zegt op

  Je hebt een punt, Leo TH. De samenwoon-‘korting’ in jouw woorden, Polen, dwangsommen, Afrikaanse arbeiders, ik vraag me af of het nog redelijk is dat ik mijn belastingen betaal in Nederland, en de BTW, en nog meer. Maar ik kan ook zeggen dat we in NL het beste zorgsysteem ter wereld hebben en wil ik dan wel graag de wet naleven en betalen?

  De beoordeling of de uitgaven van de overheid redelijk zijn hebben we collectief afgestaan aan ons parlement. En je krijgt straks weer de kans een hokje aan te kruisen met het bekende rode potlood, in je handen of digitaal….. Maar als die wet of regeling er is dan is die daar en verlangt iedereen naleving. Ook die meneer die op zijn 75e een briefje krijgt van Pensioenfonds Y met de woorden ‘Eindelijk hebben we u gevonden – u krijgt nog pensioencenten van ons…’. Dan roept niemand of het redelijk is dat de regels alsnog en na al die jaren worden nageleefd.

  Om naar het onderwerp terug te gaan: ik zie dat los van het uitgavenpatroon van de overheid. Ik kan roepen ‘wet is wet’ en ‘iedereen hoort de wet te kennen…’ maar dat past niet nu HET overheidsbedrijf voor gepensioneerden, de SVB, willens en wetens de wet fout heeft toegepast. Zelfs een belastingambtenaar van ‘Heerlen’ schreef mij in mei 2015 over het wonen in Thailand dat ik recht heb op loonheffingskorting! Die was 5 maanden na invoering niet op de hoogte van de regels…. Gelukkig wist ik wel beter.

  De andere kant: met name in dit blog heeft het na 1-1-2015 bol gestaan van mededelingen en vragen over die heffingskorting. Alle belastingdeskundigen die in dit blog schrijven hebben de lezers steeds weer gewaarschuwd dat je geen recht hebt op heffingskorting bij wonen in Thailand. Er zijn lezers geweest die reageerden vol ongeloof en die pas op 1-1-2019 bij de laatste wetswijziging merkten dat wij. want ik ben een van die adviseurs, wel degelijk gelijk hadden in 2015.

  Dus is het redelijk dat de belastingdienst biljetten uitreikt over de jaren 2015 tot en met 2019? Ja.

  En de rest is beleid: Twee kalenderjaren zouden er best wel eens tussenuit kunnen vallen. De Dienst kan de verzuimboete achterwege laten. De Dienst kan bij onredelijke hardheid invordering nalaten (stel dat de AOW-genieter inmiddels is overleden). De politiek kan ingrijpen en bij de invordering een soepele regeling eisen.

  Redelijkheid staat niet in belastingwetten dus die aanslagen zullen wel volgen. Ik ben het daarmee eens en zie dat los van, onder meer, Afrikaanse arbeiders. Maar gezien de fouten van de overheid na invoering van het begrip kwalificerende belastingplichtige en het volkomen ontbreken van fatsoenlijke voorlichting aan mensen in buitenlanden acht ik een soepele invordering bij problemen absoluut geboden. En daarvoor moet je naar de politiek.

  • Leo Th. zegt op

   Heldere taal Erik, zoals ik eigenlijk wel van jou ben gewend. Maar jouw bewering dat het Nederlandse zorgstelsel het beste ter wereld is kan ik niet zo 1,2, 3 onderschrijven. De kwaliteit van de zorg in de meeste ziekenhuizen staat buiten kijf maar de onduidelijkheid over de regels en hoogte van het eigen risico van 385 euro is voor een steeds groeiend aantal patiënten in Nederland een reden om zorg te mijden. En de soms erg lange wachttijden voor consulten en operaties bij en door specialisten, alsmede de problemen om je bij een verhuizing in te schrijven bij een huisarts, zorgen toch voor afbreuk aan de waardering over ons zorgstelsel. Daarbij lijkt het of de zorgverzekeraars, en niet de arts, in toenemende mate de dienst uitmaken. En het blijft naar mijn mening toch ook sneu dat, wanneer je na een werkzaam leven in Nederland om welke reden dan ook er voor kiest om na je pensionering naar Thailand te verkassen, je in feite zonder meer de verzekering uitgeschopt wordt.

 3. ruud zegt op

  Het lijkt mij redelijk, om de onterecht genoten heffingskorting terug te vorderen.
  Zonodig wel met een afbetalingsregeling, per slot van rekening treft het SVB ook schuld.

  Ik ben geen voorstander van argumenten als “ja maar hij…”
  U hebt alleen te maken met uw eigen situatie.

  Dat de IND vergoedingen aan asielzoekers moet doen is ongewenst.
  Aan de andere kant heeft de overheid zelf een termijn van 6 maanden gesteld en moet zij ervoor zorgen, dat de procedure in 6 maanden is afgehandeld.
  Die zou alleen overschreden mogen worden, als er sprake is van onvoldoende medewerking is van de asielzoeker, of overmacht.
  Onvoldoende personele bezetting beschouw ik daarbij niet als overmacht.

 4. Kees zegt op

  Aan de ene kant wil het parlement voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt en moeten de diensten streng zijn en aan de andere kant staat het parlement op zijn kop als de diensten te streng zijn geweest. Voor die diensten is dat ook niet simpel, waardoor ze wel eens doorschieten en uiteraard ook fouten maken.
  Een argument dat zo’n fout dus rechten op clementie aan anderen geeft kan natuurlijk niet. Uiteindelijk moeten we met zijn allen de kosten betalen en zijn we erbij gebaat dat het eerlijk en rechtvaardig gebeurt. Ik snap ook dat als het jezelf betreft dat je zaken soms al snel onrechtvaardig vindt, maar meestal zie je de redelijkheid wel als je wat afstand neemt.

 5. printen zegt op

  Vanaf 1 januari 2015 betaalde ik al belasting als “buitenlandse belastingplichtige”. Dat wilde zeggen dat ik geen heffingskortingen meer kreeg en dat ik een maand AOW per jaar aan de belastingen kon betalen.

  Een paar maal de SVB gevraagd om maandelijks die belasting in te houden. Helaas, men deed het niet en wilde het niet doen. Het is een regel van de Belastingen en daar bemoeien wij ons niet mee. Aldus de reactie van de SVB.

  De ABP, ik krijg een kleine defensiepensioen, deed wel die inhouding per 1 januari 2015. En het ABP is toch geen kleine speler in de pensioenwereld.

  Nu gaat de belastingdienst vanaf 1 januari 2017 toch die loonheffing die men kreeg, terug vorderen. Althans, dat begrijp ik. Maar wat gebeurt er met de heffingskortingen van 2015 en 2016? Een aantal van die “buitenlandse belastingplichtige” hebben in die jaren de volle mep betaald, d.w.z. geen heffingskortingen en dus een maand AOW aan de belastingdienst betaald.

  Indien die twee jaar voor die andere “buitenlandse belastingplichtige” die twee jaar worden vrij gescholden en dus twee jaar wel die heffingskortingen hebben genoten, is dan de wet “Gelijke behandeling” ook voor ons, arme sloebers, die wel vanaf 2015 geen heffingskortingen meer konden toepassen.

  Ik zou wel eens willen weten hoe dat belasting juridisch of gewoon juridisch in elkaar zit. Ik gun iedereen die twee jaar heffingskortingen, maar ik zou toch graag willen weten, of er een juridische zaak kan worden gemaakt, om teruggave van die twee jaar belasting betalen, die anderen niet meer hoeven te betalen. Het gaat niet over een paar euro, maar van 1700 euro in mijn geval. Waarschijnlijk bij anderen meer.

  • ruud zegt op

   Volgens uw redenatie zouden eigenlijk ALLE Nederlanders geld terug moeten krijgen.
   Als een deel van de expats een onterecht voordeel heeft gekregen en u dat wilt uitbreiden tot alle expats, zou datzelfde ook moeten gelden voor alle andere Nederlanders.
   Ook zij zijn een onterecht voordeeltje misgelopen, alleen een voordeeltje dat ze nooit onterecht hadden kunnen krijgen, omdat ze geen expat waren.
   Maar toch een onterecht voordeeltje voor een ander, dat zij niet hebben gekregen.

   • george zegt op

    Ik heb je verhaal 5 x gelezen en kom tot de slotsom, dit is bullshit. Iedere nederlander krijgt zijn heffingskorting via zijn loon, uitkering of belastingaangifte. Heb je dat goed niet gedaan kun je dit als nog corrigeren. Waarom vergelijk je mensen in NL gelijk met mensen in TH. Op de hoogte blijven van belasting zaken is in TH erg lastig voor de leek. De fout van het SVB is alleen voor mensen in het buitenland.

 6. Dre zegt op

  Beste,

  Als Belg zijnde ( los daarvan ) vindt ik eindelijk Thailandbog tot zijn recht komen. Straigt to the point.
  Recht is recht en krom is krom.
  Een duidelijk thema, en evenzeer 4 duidelijke reageerders. Het valt me trouwens op dat de ” ja maar…..” – ageerders vandaag hun kat sturen.

  Nogmaals mijn waardering.

  Dre

  • Lammert de Haan zegt op

   Tja Dre, dit soort discussies zullen door in Thailand wonende Belgen niet gevoerd worden.

   In tegenstelling tot België heeft Nederland een beperkt heffingsrecht t.a.v. in Thailand wonende Nederlanders. Voor de Belgische FOD Financiën blijft je na emigratie naar Thailand “simpelweg” aangifte doen in België als niet-inwoner (BNI).

   Nederlanders moeten bij hun aangifte als buitenlands belastingplichtige duidelijk aangeven waar hun inkomen op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting belast is. Die keus hoeven Belgen niet te maken.

   En toch is het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting voor Nederlanders een stuk gemakkelijker dan een Belgische aangifte. Dat komt door het versnipperde Belgische belastingstelsel met een zeer uitgebreid stelsel van te beantwoorden vragen.

   Ik heb ook enkele Belgische klanten maar ik stel met meer gemak een Thaise aangifte voor de Personal Income Tax (PIT) samen dan een Belgische aangifte BNI

   Als je na het doen van aangifte voor de BNI niet in totale staat van oorlog geraakt met de FOD Financiën dan heb je tenminste recht op:
   • de Nobelprijs voor de Vrede en
   • een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.

   De FOD Financiën zal dan ook nooit gebruikmaken van de slogan: “Gemakkelijker kunnen we het u niet maken”, zoals haar Nederlandse tegenhanger dat wel doet. Dat kunnen ze in België werkelijk niet!
   Maar daar staat dan weer tegenover dat de Belgen beter kunnen voetballen. En daar heb je het hele jaar plezier van en wat ruimschoots opweegt tegen de een keer per jaar optredende ellende m.b.t. het doen van belastingaangifte.

 7. willem zegt op

  De S.V.B is verplicht om heffingkorting in te gaan houden

 8. Lammert de Haan zegt op

  Dag LeoTh,

  Ik ga ervan uit dat jij in Thailand woont. Dan moet ik zeggen dat jij aardig goed op de hoogte bent van een aantal misstanden welke zich de laatste maanden in Nederland hebben voorgedaan en zich nog voordoen. Je bent zelfs niet overdreven ver gegaan in jouw beschouwingen. Zo heb je een groot aantal misstanden binnen de Belastingorganisatie niet eens benoemd.

  In dat kader kan ik jouw vertwijfeling t.a.v. de redelijkheid voor wat betreft het alsnog overgaan tot het versturen van uitnodigingen voor het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 wel plaatsen.

  Ik vind dit echter wel een goede zaak en ik zal je ook zeggen waarom.

  Ingaande 1 januari 2015 is niet alleen de Wet inkomstenbelasting 2001 maar ook de Wet loonbelasting 1964 gewijzigd op het punt van de heffingskortingen. Daarbij gaat het met name om artikel 23 van laatstgenoemde wet.

  Kort samengevat komt deze wijziging erop neer dat:
  a. je een verklaring voor de loonheffing moet sturen naar de SVB voordat zij de heffingskortingen mogen toepassen;
  b. alleen als je in Nederland woont en als het daarbij gaat om een AOW-uitkering, de SVB de heffingskortingen automatisch toepast, tenzij je hen verzocht hebt om dat niet te doen.

  Als je in het buitenland woont en je geniet een AOW-uitkering dan zul je dus in alle gevallen de SVB moeten verzoeken om de heffingskortingen toe te passen. Van een automatische toepassing mag geen sprake zijn. Daar deze wetswijziging geen overgangsbepaling bevatte betekent dit dat in het verleden aan de SVB gerichte verzoeken hun geldigheid hebben verloren.

  En wie heeft bij wonen in het buitenland na 1 januari 2015 zo’n verzoek ingediend? Ik durf wel te stellen: niemand. Maar toch ging de SVB in een groot aantal gevallen “vrolijk” door met het toepassen van de heffingskortingen bij wonen in het buitenland.

  Om aan deze onwettige praktijk van de SVB een halt toe te roepen is staatssecretaris Snel (die, zoals zijn naam al deed vermoeden, inmiddels ook al weer noodgedwongen is opgestapt) gekomen met aanvullende wetgeving, inhoudende een verbod op het toepassen van de heffingskortingen ingaande 1 januari 2019 voor elke uitkeringsinstantie in het geval dat de uitkeringsgerechtigde in het buitenland woont. Vreemd genoeg kon dit wél direct en in z’n geheel door de SVB worden doorgevoerd en dus niet zoals ingaande 1-1-2015 half-om-half!

  Voor het geval dat men dan toch recht heeft op heffingskortingen en wat het geval kan zijn bij wonen binnen de zgn. “landenkring”, dan kan men d.m.v. het indienen van een verzoek om een voorlopige teruggaaf de Belastingdienst verzoeken om maandelijks een deel van de heffingskortingen uit te betalen.

  Door de onwettige praktijk van de SVB ontstond er een massale tweedeling binnen de in het buitenland wonende niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtige Nederlanders in:
  • de groep van Nederlanders waar door de SVB de heffingskortingen niet werden toegepast of later door de Belastingdienst werd gecorrigeerd;
  • de groep van Nederlanders waar door de SVB wel de heffingskortingen werden toegepast, terwijl dit later niet d.m.v. het doen van aangifte of na controle door de Belastingdienst werd gecorrigeerd.

  Ik ben blij dat door de hiervoor aangehaalde aanvullende wetgeving van staatssecretaris Snel ingaande 1 januari 2019 een halt is toegeroepen. Deze ongelijke behandeling is immers op geen enkele manier te rechtvaardigen. Deze wetswijziging is in feite door de SVB afgedwongen, zonder dat ze het zelf waarschijnlijk beseffen!

  In dat kader vind ik de actie die nu door de Belastingdienst is ondernemen ook alleszins rechtvaardig. Daarbij valt het op dat de Belastingdienst (zoals het tot nu toe lijkt) haar actie beperkt tot de jaren 2017 en 2018 en kunnen zij die het aangaat nog van geluk spreken dat de jaren 2015 en 2016 buiten schot blijven. Daardoor genieten zij een belastingvoordeel van ruim 2 maanden AOW-uitkering t.o.v. degenen die vanaf 1 januari 2015 al zijn geconfronteerd met de vervallen heffingskortingen!

  Hiervoor heeft de Belastingdienst zelfs een slogan voor bedacht, nl.:

  “Mooier kunnen wij het niet maken”

  En voor deze keer ben ik het eens met de Belastingdienst: twee jaren laten schieten vind ik mooi genoeg.

  • Leo Th. zegt op

   Beste Lammert,

   Neen, ik woon niet in Thailand maar in Nederland met een Thaise partner, en dat alweer 21 jaar.
   Ben nog niet zo lang geleden gepensioneerd en als het aan mij had gelegen zou ik nu in Thailand verblijven, wat altijd mijn plan was. Maar ja, mijn partner ziet dat anders, verdient hier goed en geeft er daardoor mede de voorkeur aan om hier te blijven en dan houdt het dus op. Verder heb je volkomen gelijk over de rol van de SVB, waardoor nu toch een aantal landgenoten in Thailand een navordering van de fiscus kunnen verwachten. Maar goed, regels zijn nu eenmaal regels, ook al zijn er vaak regels met ongewenst/onverwacht resultaat. En ja, je hebt gelijk dat sommigen voordeel hebben doordat navorderingen over 2015 en 2016 waarschijnlijk achterwege blijven.Verzoet wellicht enigszins het gelag dat zij wel voor 2017 en 2018 alsnog in de buidel moeten tasten. Ik waardeer overigens dat je begrip hebt voor mijn vertwijfeling, die ook veroorzaakt werd door het nieuws van de laatste tijd. Gelijke monniken, gelijke kappen, wat impliceert dat je niet alleen Nederlanders in de verre (o.a. Thailand) aan de regels houdt en op naleving controleert door onverwachte huisbezoeken in opdracht van de SVB en UWV maar dat zulks ook geldt voor o.a. Poolse gastarbeiders, waarvan een steeds groter aantal (met hulp van uitzendbureaus) de mazen van de wet weten te vinden en niet eens gecontroleerd mogen/kunnen worden. De minister, staatssecretaris en uitkerende instanties zijn ervan op de hoogte maar zijn (nog?) niet in actie gekomen. In tegenstelling tot Nederlandse Aow’ers in Thailand zal er bij hen straks echter niets te verhalen zijn. Maar oké, zoals ruud in een bovenstaande reactie zegt, waar ik het trouwens in principe wel mee eens kan zijn, gaat het argument: “maar ja hij…” niet op.

 9. Jacques zegt op

  Wat mij betreft is er nog steeds veel mis met de instanties en regelingen in Nederland. Jarenlang is er door VVD invloeden (kabinetten) bezuinigd op ambtenaren en nu zien we het resultaat, bijvoorbeeld bij de IND. Er zijn daar veel te weinig juristen die de asielprocedures binnen de termijnen kunnen klaren. Ook zie je dit verschijnsel bij de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie, mede verantwoordelijk voor onder anderen de verhoren van de asielzoekers en het zoeken naar de waarheid van de aanvraag.

  Dat een flink deel van de asielzoekers valse informatie opgeeft en vaak niet of onvoldoende meewerkt is natuurlijk ook een groot probleem, waardoor de termijnen in het gedrang komen. Om maar niet te spreken over de onwelwillendheid tot informatie verstrekking van vele landen waar de asielzoekers zeggen vandaan te komen.
  Ook de wetgeving, zoals de algemene wet bestuursrecht, doet geen goed aan het geheel, want die schrijft de termijnen voor en overigens is die niet op alle fronten zomaar aan te passen, want er zijn ook nog EU regels die vrijwel alles uiteindelijk overrulen. Kortom het is allemaal niet zo makkelijk, maar het is wel een dure business geworden, waar ook de advocatuur flink aan verdient. Zij weten als geen ander hoe de Algemene Wet Bestuursrecht te gebruiken voor hun cliënten en het rekken van procedures.

  Wat mij betreft voelt het niet goed dat de asielzoeker een ruime vergoeding krijgt bij overschrijding van de besluit termijnen, maar ja zoals het nu geregeld is hebben ze er wel recht op. Dit kost de belastingbetaler miljoenen en dat zou beter naar de verhoging van het pensioen of AOW kunnen gaan, om maar wat te noemen. Er is en voelt een hoop niet goed in deze wereld en daar is de belastingwetgeving van Nederland geen uitzondering op. Ik mag acht maanden eerder van mijn AOW gaan genieten met als gevolg dat ik per die datum bijna duizend euro per maand minder krijg uitbetaald aan AOW en pensioen bij elkaar. Compensatie dat woord kennen ze niet. Acht duizend euro in rook opgegaan. Is een elitaire luchtballon gebleken. Je mag je verlies incasseren en vooral niet zeuren, want de datum van de AOW staat immers nooit vast en kan telkens weer worden aangepast. Daar waar de een wint verliest de ander en ook dat zal nooit veranderen. Maar belasting betalen dat moeten we allemaal, ook als je er geen voordeel meer van hebt, zoals bij het wonen in Thailand. Overigens sluit dat wel alle redelijkheid uit en is dat lang niet altijd even begrijpelijk. Er wordt voor u en mij gedacht en besloten en mooier willen ze het niet maken.

  • Kees zegt op

   Ik dacht dat het onderwerp over heffingskorting ging?

  • Leo Th. zegt op

   Beter dan jou kan ik het niet verwoorden. Het spijt me voor jou dat je 8 mille in rook hebt zien opgaan!

   • Jacques zegt op

    Bedankt voor uw begrip en medeleven. Het was geld dat ik had voorbestemd om mijn restschuld bij de ING bank in te lossen. Dat levert dus weer gedoe op en je vraagt je af waar je nog van op aan kunt. Zeker niet van zwalkende regeringen. Van een oude rustige dag genieten is maar voor zeer weinigen weggelegd en derhalve een illusie voor velen.

  • Pieter zegt op

   In veel CAO’s is geregeld dat je op verzoek door kunt werken na de AOW-datum, ondanks dat deze datum als ontslagdatum geldt. Wellicht kunt u in overleg nog 8 maanden doorwerken.
   De IND-termijnen worden niet overschreden door vertragingstactieken van asielzoekers, maar doordat het gemiddeld 18 maanden duurt voordat een aanvraag voor een asielvergunning opgepakt wordt, terwijl zo’n aanvraag binnen 6 maanden afgehandeld moet worden.

 10. Hans Bos zegt op

  Mij is in ieder geval een geval bekend van een Nederlander die ook over 2014 en 2015 aangifte moet doen.

  • Erik zegt op

   2014 en 2015? Of bedoel je 2015 en 2016 Hans? Ik heb die berichten nog niet binnen maar wat niet is……

   • Hans Bos zegt op

    Excuses, 2015 en 2016

    • Lammert de Haan zegt op

     Het in eerste instantie benoemen van de jaren 2014 en 2015 had ik wel gelezen maar beschouwde dit min of meer als een “slip of the pen”. Dat kan iedereen overkomen.
     Overigens kun je met “2014” ook nog wel eens gelijk hebben. Dat kan zich nl. voordoen bij verleend uitstel!
     Als je bijv. een jaar uitstel hebt genoten en wat ik niet zelden tegenkom, dan wordt de navorderingstermijn met een jaar verlengd.

     Ik ben blij met deze zeer waardevolle aanvulling op jouw eerder geplaatste artikel in Thailand Blog (waarvoor alsnog mijn complimenten), genaamd “Belastingaangifte van de jaren voor 2019”.

     Overigens lever jij niets anders dan uiterst betrouwbare informatie af als het om belastingaangelegenheden gaat.

     T.a.v. jouw eerder geplaatste artikel beweert iemand bij hoog en bij laag dat de fiscus niet kan navorderen maar alleen nog aanslagen kan opleggen over de jaren 2017 t/m 2019. Alsdan zou het gaan om een periode van 3 jaar. Maar niets is minder waar, zoals jij nu ook aangeeft. Wat jij hierboven signaleerde is nl. uiterst correct. Daar begaat de inspecteur geen enkele misstap mee.

     Artikel 16, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), kent aan de inspecteur de bevoegdheid toe om in het geval van o.a. ten onrechte of teveel genoten heffingskortingen dit na te vorderen. Ingevolge het derde lid van de AWR vervalt deze bevoegdheid door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een belastingschuld voor de inkomstenbelasting ontstaat op 31 december van het belastingjaar.
     Deze vijf jaren worden, zoals ik reeds aangaf, nog eens verlengd door een eventueel verleend uitstel.

     Zoals je schrijft heb jij dus te horen gekregen dat de inspecteur in één geval ten volle van zijn bevoegdheid gebruik heeft gemaakt en dat mag hij uiteraard. Daarbij heeft betrokkene duidelijk pech gehad. Ik heb tot nu toe negen aanvragen binnen om voor hen aangifte te doen voor de jaren 2017 en 2018. In deze gevallen laat de inspecteur kennelijk de jaren 2015 en 2016 voor wat het is. Dat levert voor hen een aardig belastingvoordeel op van ruim twee maanden AOW-uitkering!

     Dat is een leuk (start)kapitaal voor een leuke vakantie (maar dan maar niet naar China!).

     Voor alle duidelijkheid haal ik hier de betreffende bepalingen van de AWR aan en let daarbij vooral op voor wat betreft het gestelde t.a.v. ten onrechte of teveel ontvangen heffingskortingen, want daar gaat het hierbij immers met name om:

     Artikel 16 (voor zover van belang)

     1. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld, dan wel dat een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of heffingskorting ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting dan wel de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende heffingskortingen navorderen.

     3. De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Artikel 11, vierde lid, is te dezen van toepassing. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Na de reactie van Hans en van Lammert, terug naar het onderwerp en laat ik dat aanvullen: Is het EERLIJK de jaren ’15 en ’16 over te slaan ten opzichte van mensen die over die jaren wel netjes hun belasting hebben betaald?

   Ik kan me er van afmaken met een dooddoener kijkend naar de reactie van ‘printen’ en zeggen ‘Word jij dan benadeeld?’. Nee, ‘printen’ heeft netjes zijn deel betaald. Maar door de houding van de dienst (en waarom eigenlijk? Geen mankracht? Tegen de termijn voor het opleggen van een primitieve aanslag aan? Beleid?) krijgen tig duizend mensen een voordeel van twee maanden AOW en de brave borsten blijven zitten met het zuur van hun keurig gedrag naar de schatkist…..

   Gelijke monniken, etc. Maar dat schijnt niet op te gaan.

   Ben eigenlijk benieuwd of er meer mensen zijn die over ’15 en ’16 ook die vriendelijke ‘uitnodiging’ hebben ontvangen…..


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website