Geschrokken om AOW zonder heffingskorting

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
4 februari 2019

Beste lezers,

Kom nogmaals terug op het verdwijnen van de heffingskorting bij AOW. Heb aangegeven dat ik de heffingskorting niet meer wens te ontvangen, en wat zie ik bij mijn SVB voor februari:

 • verwacht 21-02-2019, € 918,76 (ben sinds 1-2-19 in CM).
 • recent betaald 23-01-2019 € 1146,51 (was nog in Nederland toen).

Ik schrik me echt rot. Dat is € 230,- netto minder.

Graag reacties van mensen die ook AOW (alleenstaand) hebben. Wat krijgen die sinds januari 2019 netto?

Groet,

Wil

No votes yet.
Please wait...

19 reacties op “Geschrokken om AOW zonder heffingskorting”

 1. Dick zegt op

  het bedrag van 918,76 klopt want ik heb ook AOW zonder heffingskorting en krijg hetzelfde bedrag.

 2. erik zegt op

  Beide bedragen zien op een uitkering aan iemand die in NL woont. Alleenstaand, belastingplicht in NL, en de premie zorgverzekeringswet ingehouden. Dus na aftrek van niet alleen loonbelasting maar ook volksverzekering ANW en WLZ, de volledige loonheffing dus.

  Mijn indruk is dat de heren die 918 netto krijgen hun emigratie niet hebben doorgegeven of dat dit nog niet is verwerkt; de emigratie van vraagsteller is per 1-2-19 lees ik. De inhoudingen volksverzekering en zorgverzekeringswet moeten sowieso stoppen na emigratie naar Thailand.

 3. Willem zegt op

  Een niet-inwoner van Nederland die Nederlandse inkomsten geniet, heeft sinds 2015 slechts onder bepaalde voorwaarden recht op (deels van) de heffingskortingen. Dat betekent dat een niet-inwoner van Nederland met ingang van 2015 meer belasting betaalt. 
  Echter werden de loonheffingskortingen onverkort bijna altijd op de Nederlandse inkomsten van de niet-inwoners. De werkgevers en de uitkeringsinstanties (o.a. ABP en SVB) pasten deze heffingskortingen toe, waardoor de netto-lonen/uitkeringen hoger werden uitgekeerd. De Belastingdienst kon pas achteraf de heffingskorting bij de niet-inwoners terugvorderen, middels de jaarlijkse belastingaangiften.
  Derhalve is deze werking met ingang van 1 januari 2019 omgedraaid. Vanaf dit jaar mag de loonheffingskorting bij de bron al niet meer worden toegepast, op de lonen en uitkeringen van de niet-inwoners van Nederland. Indien de niet-inwoners aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoen, dan kunnen ze de gemiste loonheffingskorting rechtstreeks bij de fiscus claimen. Dat kan op twee manieren geeffectueerd worden: i) via een voorlopige teruggaaf gedurende het fiscale jaar of ii) via de aangifte inkomstenbelasting achteraf.

  „Het enige verschil is dat er niet langer sprake is van een naheffing door te veel ontvangen heffingskorting”, zegt een woordvoerder van de SVB. „Ook kunnen buitenlandse AOW-ontvangers en andere uitkeringsgerechtigden die te weinig heffingskorting krijgen dit terugvragen via de inkomstenbelasting. Voor de uitkeringsgerechtigden die recht hebben op de volledige heffing zijn er per saldo geen inkomenseffecten in 2019.”

  De nieuwe situatie gaat overigens alleen op voor landen waar Nederland aan bronheffing doet. Dat zijn dus de landen waarbij Nederland zelf belasting heft voordat in dit geval het AOW-inkomen wordt overgemaakt naar het land waar de persoon op dat moment woont.

 4. hanshu zegt op

  Klopt als een bus….hier na te zien: https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/aow_bedragen_tabel.jsp

 5. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik zegt.
  Alleenstaand netto is 9% er af is 1106 netto.
  Begrijp even niet,woont je nog in Nederland Januari 2019?.
  Zo nee is dat bedrag van 1146,15 een voorlopigge aanslag over 2019.
  Als dat zo is dan klopt het wel,want de voorlopige aanslagen werkt 2 jaar door.
  Voorbeeld: in 2017 kreeg ik een voorlopige aanslag van 1500 euro.
  In 2016 heb ik de SVB gevraagd om over 2017 geen heffingskorting meer te krijgen.
  Heb de voorlopigge aanslag 2017 wel betaald en ook geen heffingskorting meer.
  DE voorlopige aanslag berekenen ze over 2015.
  In 2018 kreeg ik een defenietive aanslag en kreeg 1200 terug.
  In 2018 heb ik ook een veropge aanslag gekregen,zou eventueel deze kunnen wijzigen, heb de formulieren van de belastingdienst ontvangen,maar heb het niet gedaan.
  Dus in 2019 zou ik over 2018 terug krijgen ongeveer 1200 euro( mijn berekening) wacht nog op de aangifte progamma 2018/
  Hans

 6. Willem zegt op

  Beste Wil, omdat je niet in een land ben gaan wonen waar je aangemerkt wordt als “kwalificerend buitenlands belastingplichtige” ontbang je geen heffingskortingen meer. Dat je zelf de SVB hebt gemeld die korting niet meer te willen, komt goed uit, anders had je volgend jaar een fikse naheffing te verwachten. Maar omdat je in Thailand woont hoef je ook geen premies volksverzekeringen te betalen: als de SVB dat niet al maandelijks berekent ontvang je een aanzienlijk bedrag retour volgend jaar na de aangifte 2019. Kortom: je krijgt geen heffingskorting meer, je betaalt ook minder premies. Al met al compenseert het een het ander.

 7. richard Tsj zegt op

  Ik kreeg deze maand netto 68 euro minder AOW.

  • Wil zegt op

   En jij hebt bij de SVB aangevinkt, dat jwe geen heffingskorting meer wil? En je bent alleenstaand neem ik aan. En hoeveel kreeg je dan netto deze mnd?

 8. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik ,zegt.
  Volle AOW alleenstaand 2019 is 1215 bruto.
  Zonder heffinskorting gaat er 9% af dus totaal netto 1106 netto.
  Hans

  • Walter zegt op

   Ik heb met heffingskorting 1146 netto alleenstaand

 9. Aloysius zegt op

  Hallo Wil

  Ja dat was schrikken voor allemaal denk ik ,en dat gaat ook van je Pensioen af dus reken maar uit.

  Heb ook iets gelezen over de Brexit bij de A O W .

  Misschien worden we nog een keer gepakt.

  Vr Heffingsgroet Aloysius

 10. Leo Th. zegt op

  Beste Wil, wonende in Thailand en uitgeschreven in Nederland bedraagt volgens de SVB-site de AOW-uitkering voor een alleenstaande, uitgaande van een 100% opbouw, € 1215,81. Aan loonheffing wordt € 227,75 ingehouden, zodat je netto € 988,06 ontvangt. Derhalve € 69,30 meer dan het door jou verwachte bedrag van € 918,76 en dat verschil is precies het bedrag aan bijdrage Zvw, dat in jouw geval dus niet meer op je bruto AOW wordt ingehouden.

  • Leo Th. zegt op

   Wil er nog aan toevoegen dat er behalve dit bedrag ook maandelijks bruto € 72,44 door de SVB aan vakantiegeld wordt gereserveerd. Wordt zoals je waarschijnlijk wel weet eenmaal per jaar bij de uitkering van mei uitbetaald.

 11. Henk Chiangmai zegt op

  Ik ben me ook rot geschrokken…..Ik heb voor en mijn vrouw per maand € 1450,00 en moet loonheffing
  €130,33 ……terwijl in December aan kosten € 15,57 was.
  Antwoord van de AOW, de belasting moet geheven worden. Misschien is er nog te regelen via de. belastingdienst.
  De laatste tijd ben ik 15 jaar onafgebroken in Thailand geweest. Heb me keurig afgemeld en in Thailand aangemeld..
  Zijn er ook mensen die goede raad hebben, hou me aanbevolen……Ik ben 79 jaar heb een zware hersenbloeding gehad……Dus kan mezelf niet zo goed uit de voeten..
  Bij voorbaat mijn dank,,
  Henk

  • erik zegt op

   Henk Chiangmai, er is niets aan te doen, je hebt geen recht op heffingskortingen bij wonen in Thailand. Dat is al vanaf 1-1-2015 maar voor de loonbelasting wordt dit nu pas goed uitgevoerd. Met de inhouding ben je er vanaf tenzij je meer inkomen in NL belast hebt zodat je ook in schijf 2 gaat vallen…..dat kan ik hier niet zien, uiteraard.

   Dit is een ‘kadootje’ van het gedoogkabinet Rutte-Verhagen-Wilders die het in de planning hadden alleen ging dat kabinet voortijdig ter ziele. In Rutte II werd het wet. Niets aan te doen, helaas.

 12. Lammert de Haan zegt op

  Jouw gevoel laat je niet in de steek, Wil.

  In neem aan dat jij je verhuizing hebt gemeld bij de gemeente. Mogelijk is dat nog niet verwerkt door de SVB, alhoewel zij vanaf de dag van afmelding bij de gemeente de beschikking hebben over jouw datum van emigratie, naar welk land je bent vertrokken en je adres aldaar.

  Er vindt nu inhouding van loonbelasting en premie volksverzekering plaats tot een percentage van 18,76%. Daarnaast wordt nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden van 5,70%.

  Bij wonen in Thailand ben je echter niet meer verzekerd voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

  Uiteindelijk resteert er voor jou een inhouding aan loonbelasting van 9%. Je bruto uitkering van € 1.215,81 resulteert, na inhouding van de loonbelasting van 9%, in een netto bedrag van € 1.106,39.

  Hou dit wel in de gaten en mocht het de volgende maand nog steeds fout gaan, trek dan bij de SVB aan de bel. Dat geldt tevens, mocht de maand februari niet alsnog worden gecorrigeerd.

 13. Df zegt op

  U ontvangt een pensioen of uitkering e.d.
  Voldoet u niet aan de 90% eis maar wel aan aan de overige voorwaarden.Dan bent u toch kwalificerende buitenlands belastingplichtige als u een pensioen,lijfrente of een soortgelijke uitkering ontvangt en geen inkomstenbelasting in uw woonland betaald.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is niet correct, Df,

   Om te kwalificeren als buitenlandse belastingplichtige en daarmee dezelfde rechten te genieten als een binnenlandse belastingplichtige (zoals het recht op heffingskortingen), dien je aan een drietal voorwaarden te voldoen.

   Deze voorwaarden zijn:
   a. wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein, of op een van de BES-eilanden;
   b. 90% van je wereldinkomen moet belast zijn in Nederland;
   c. je moet een verklaring kunnen overleggen van de bevoegde belastingautoriteit van je woonland.

   Daarnaast heeft Nederland met enkele andere landen bij Verdrag een soortgelijke maatregel getroffen.

   Woon je in Thailand dan val je al bij de eerste de beste voorwaarde af.

   Daarbij doet het niet ter zake of je in je woonland wel of geen inkomstenbelasting betaald. Woon je in een van genoemde landen, maar mag je woonland inkomstenbelasting heffen over je bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering, ook dan val je al heel snel af, daar je niet voldoet aan de 90%-eis.

   De SVB paste in veel gevallen de loonheffingskortingen toe, terwijl men daar geen recht op had. In december 2013 werd, als uitvloeisel van het Belastingplan 2014, de wet op dit punt ingaande 2015 al gewijzigd Maar al die tijd werd door de SVB aan deze wetswijziging in een groot aantal gevallen geen uitvoering gegeven. In veel gevallen werd dit achteraf bij controle geconstateerd door de Belastingdienst, waarna het opleggen van een aanslag volgde.

   Om aan deze praktijk van met name de SVB een halt toe te roepen is in het Belastingplan 2019 een wetswijziging voorzien, inhoudende een totaal verbod op het in mindering brengen van de heffingskortingen op de loonbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen.

   Indien men wel recht heeft op heffingskortingen, zoals bij wonen in een van genoemde landen, terwijl men ook aan de verdere voorwaarden voldoet, kan men met een verzoek om een voorlopige aanslag de heffingskortingen alsnog krijgen. Maakt men daar geen gebruik van, dan kan dat altijd nog met het doen van aangifte.

 14. John D. Kruse zegt op

  Hallo,

  heb op een gulden na 100 Euro minder!

  Bekend gemaakt middels een brief met een kwaadaardige ondertoon, op de dag na tweede Kerstdag 2018.
  Dit alles via Internet: Mijn Overheid-DigiD-SVB melding.
  Heb ze er schriftelijk over aangesproken en werd twee dagen geleden opgebeld door een heer van de SVB.
  “Dat ze het betreuren dat ‘t zo negatief was overgekomen””

  Groet,

  John D. Kruse


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website