Inleiding

Voor de goede orde, ik schrijf dit onder een pseudoniem om te vermijden dat een overijverige belastingambtenaar in Nederland mij googelt om mijn dossier met het onderstaande te verrijken.

Op 20 november 2021 postte Lammert de Haan in Thailandblog een interessant artikel genaamd “Belangrijke besparing op de Personel Income Tax”(PIT). Voor uw gemak voeg ik de link naar dit artikel toe: Inkomstenbelasting en Personal Income Tax 2021 | Thailandblog

Ik ga dit artikel niet voor u herhalen, maar de essentie is de volgende: Zowel Nederland als Thailand hebben het recht belastingen te heffen over sociale zekerheidsuitkeringen zoals AOW-, WAO- of WIA-uitkering. Lammert de Haan ontdekte In het verdrag ter vermijding van dubbele belasting een vangnet artikel 23.6 en dat zegt dat als een land (Nederland) al belastingen over deze uitkeringen heeft geheven, het andere land belastingvermindering over deze inkomsten moet geven. Hoeveel dat dan moet zijn, staat in dat artikel 23.6. In de relevante nummers van de artikelen uit het belastingverdrag staat over pensioenen het volgende geschreven.

ARTICLE 18
PENSIONS AND ANNUITES

 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article and paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment to a resident of one of the States and ………….. to such a resident, shall be taxable only in that State
 2. However, such income may also be taxed in the other State in so far as it is charged as such against profits derived in that other State by an enterprise of that other State or by an enterprise having permanent establishment therein.

ARTICLE 19
GOVERNMENTAL FUNCTIONS   

 1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, one of the States or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature be taxed in that State.

ARTICLE 23
EXEMPTION AND CREDIT METHODS

6      Thailand shall allow a deduction from the tax computed in accordance with paragraph 4 of this Article with respect to the items of income which may be taxed in the Netherlands according to Articles 8 paragraph 2, 10 paragraphs 2 and 3, 11 paragraph 2, 12 paragraph 2, and 18 paragraph 2, and with respect to all items of income not mentioned in this Convention which according to the laws of Thailand arise in the Netherlands.  The amount of this deduction shall be the lesser of the following amounts:

 1.             a)         the amount equal to the Netherlands tax;
 2. b)         the amount of that part of the Thai tax which is appropriate

to the said items of income.

Wat kunnen we nu lezen in de verdragstekst:

18.1     Pensioenen worden belast in de staat waar ze worden ontvangen, ergo Thailand;

18.2     Maar, als de pensioenen ten laste van de winst zijn gegaan, mogen ze ook in de uitbetalende staat worden belast, ergo Nederland;

19.1     Pensioenen die door de staat of een aan de staat verbonden uitkeringsorgaan worden betaald, worden belast in de uitkerende staat. (Nederland);

23.6     Thailand zal een vermindering toepassen op de PIT, te verlenen over inkomen dat al in Nederland belast was vallende onder de categorie “all items not mentioned in this convention”. Deze vermindering zal de laagst zijn van “het bedrag van de geheven Nederlandse belasting” of “het bedrag dat Thailand berekent over dit inkomen”

De proef op de som genomen ofwel “the proof of the pudding is in the eating”

Ik heb een spreadsheet gemaakt met alle naar Thailand overgemaakte pensioenbedragen. Ik gebruik daarvoor de download van mijn Thaise bank met alle 2021 mutaties en bij de pensioenoverboekingen heb ik kolommen toegevoegd met het totale bedrag in Euro, de AOW in Euro en bedrijfspensioen in Euro.  Het totaal ontvangen bedrag in THB kon ik zo gemakkelijk splitsen AOW in THB en bedrijfspensioen in THB. Verder heb ik aan het spreadsheet kolommen toegevoegd van bruto-uitkering AOW, ingehouden loonheffing en netto-uitkering AOW. Deze spreadsheat heb ik vervolgens toegestuurd aan Lammert de Haan met het verzoek zijn rekenmodel erop los te laten. Nog dezelfde dag ontving ik een drie pagina’s tellende pdf-file met zijn berekening en toelichting. Zonder de “De Haan aftrek” zou mijn te betalen belasting 66.320 THB zijn en met aftrek 36.818 THD. Een verschil van 29.502 THB.

Donderdag drie maart 2022 heb ik in tweevoud mijn spreadsheet, de Lammert de Haan berekening, kopieën van de jaaropgave SVB, kopieën van mijn paspoort en van de Tabian Baan bij het belastingkantoor in Hua Hin gedropt. Twee kopieën omdat onze vaste belastingmedewerkster ruggespraak wilde hebben met het Regionale Belastingkantoor in Nakornprathom. Omdat ik een luie belastingbiljet invuller ben, heb ik ook mijn blanco aangifteformulier bij de stukken gesloten.

Dinsdag 8 maart was de grote dag met de afspraak op het HH-belastingkantoor met onze vaste belastingmedewerkster Khun Puy. Net als voorgaande jaren namen wij een versnapering in de vorm van sinaasappelen en mayongchit voor haar mee. In de afgelopen jaren vulde zij voor ons altijd het aangifteformulier in en in het begin deed ze nog wel eens een controle op de spreadsheet aan de hand van het bankboekje, maar later nooit meer. Uiteraard waren mijn vriendin Mong en ik gespannen wat er op ons af zou komen. Toen we binnenkwamen was ze niet met iemand bezig, zodat we direct aan de beurt waren. Khun Puy had alles voorbereid en schoof direct het te ondertekenen aangifteformulier door de gleuf in de plastic Anti-Covid opbouw op haar bureau, met een te betalen bedrag van ……………… 36.818 THD. Geen bespreking van de aangifte, noch discussie over de aftrek. Mijn vriendin Mong kneep mij onder het bureau stevig in het been en voorafgaand in de auto had ze al de potentiële bestedingsmogelijkheden van de belastingbesparing met mij doorgenomen. Al met al stonden we binnen 10 minuten weer buiten.

Grappig is het gevoel dat ondanks ik 36.818 THD betaalde, het toch leek als of ik 29.502 THB had gewonnen.

Ingezonden door Antoine

2 reacties op “De proef op de som genomen: echt geen Thaise belasting op binnengebrachte AOW? (lezersinzending)”

 1. peter zegt op

  Naam ook fictief.
  Ik heb twee actieve bankrekeningen.
  Kasikorn waar ik maandelijks 1250 euro op overmaak en
  Bangkokbank waar ik een aardig bedrag op een vaste deposito heb staan en waar ik in januari in 1 keer mijn pensioen van het jaar daarvoor overmaak. Dit wordt dan beschouwd als spaargeld en niet belast.
  Van de Kasikorn maak ik in januari een uitdraai wat ik aangeef bij de belasting, meestal een paar duizend baht in het 5% tarief.
  Ik heb dan ook een uitdraai van de bangkokbank waar op staat hoeveel rente ikl ontvangen heb en hoeveel belasting,15% tarief, daarop ingehouden is.
  En dat betekent dat ik meestal geld terug krijg omdat 15% te hoog is voor mijn inkomen en wordt de belasting op rente terug gebracht naar 5%.
  Er is me nog nooit gevraagd om een uitdraai van inkomsten op de Bangkokbank of andere vragen hierover gesteld. Ik wil wel in de belastingmolen blijven om straks weer een verlenging van de vrijstelling in nederland te krijgen, daarom de moeite om toch elk jaar aangifte te doen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat klopt helemaal, “Peter”.

   Jij brengt in januari je over het daaraan voorgaande jaar opgespaarde bedrijfspensioen in één keer in. Dan spreek je dus niet van het inbrengen van inkomen wat je in dat jaar ook daadwerkelijk hebt verdiend maar van spaargeld.

   Anders ligt dit v.w.b. het maandelijks inbrengen van € 1.250,– van, naar ik aanneem, je AOW-uitkering.
   Daarop kun je wel de vermindering verkrijgen als bedoeld in artikel 23, lid 6, van het Verdrag, waardoor er voor Thailand geen heffingsruimte overblijft. Dit staat los van het op aangifte terug kunnen krijgen van de bronbelasting t.z.v. de renteopbrengst (vraag 15 P.N.D.91 – Withholding Tax).

   De bespaarmogelijkheid blijft bij jou overigens beperkt tot zo’n THB 3.000 (zo’n € 80,–), uitgaande van een alleenstaande van 65 jaar of ouder. En daar wordt je natuurlijk niet super rijk van!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website