(JPstock / Shutterstock.com)

Bijna 70 gasten waren vrijdagavond bij restaurant Chef Cha afgekomen op de voordracht van Hans Goudriaan over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Hua Hin-Cha am. Dat verdrag treedt binnen afzienbare tijd in werking.

Maar voordat het zo ver is, stroomt er nog heel wat water door de Rijn en de Chao Phraya. Want behalve de aankondiging dat Nederland loonbelasting gaat heffen over pensioenen die nu (vaak vrijgesteld) naar Thailand vloeien is nog niet veel bekend.

Vaststaat in ieder geval dat 1 januari 2024 de vroegst mogelijke ingangsdatum is, gezien het formele traject dat het verdrag in Nederland en Thailand moet afleggen. Mogelijk wordt het bij vertraging zelfs 1 januari ’25. Feit blijft dat de belastingheffing grote gevolgen gaat hebben voor een flink aantal Nederlanders in Thailand. Voor sommigen met een ruim pensioen dreigt zelfs een achteruitgang van enkele tienduizenden euro’s.

De invoering gaat, gezien de vele onduidelijkheden, ongetwijfeld gepaard met horten en stoten.

Zeven bezoekers zagen na de voordracht van Hans Goudriaan het nut in van de Nederlandse vereniging en meldden zich spontaan aan als lid.

Rating: 5.00/5. From 8 votes.
Please wait...

32 reacties op “NVTHC: Grote opkomst voor toelichting op nieuw belastingverdrag met Thailand”

 1. Erik zegt op

  Goed initiatief van deze vereniging!

  Ik mag voor de belastingplichtigen én de pensioenbetalers én de belastingdiensten in NL en TH hopen dat beide landen het voortvarend gaan aanpakken. Dus niet ergens in het najaar een verdrag tekenen met ingangsdatum 1 januari. Krijg dat softwarematig maar voor elkaar, ‘zoek het maar uit jongens’, en ze vergeten daarna tijdige voorlichting aan de betrokkenen.

  Het zou de NL overheid sieren in blogs als dit een mededeling te plaatsen over de gevolgen als je de huidige vrijstelling laat doorlopen. Want dat gaat geheid gebeuren bij een aantal mensen. Goed dat dit blog er ruim aandacht aan schenkt want een brief van de diensten zal er echt niet in zitten…..

  Wat het inleveren betreft, je moet al een knots van een pensioen hebben om tienduizenden euro’s in te leveren; dan blijft toch genoeg over voor een goed leven in TH? Ik denk daarbij eerder aan de mensen in TH die met hun inkomen tegen het randje van de Immigration-eisen zitten en er nu onder dreigen te komen. Die mensen werden eerst gepakt in 2015 door het vervallen van de heffingskorting en nu door een nieuw verdrag.

 2. Ger-Korat zegt op

  Ach het is wel gedeeltelijk positief: degene die in de toekomst naar Thailand dacht te verhuizen en daar voordeel uit dacht te halen vanwege het niet of minder belasting te betalen over zijn bedrijfspensioen, bedenkt zich nu wel. En dat is vaak maar goed ook want blijft ziektenkostenverzekerd onder het Nederlandse stelsel als je niet voltijds in Thailand gaat wonen. En je houdt je huis aan waardoor je niet wordt geconfronteerd dat er geen woning is mocht je ooit terug willen na de verhuizing naar Thailand. En je krijgt eventueel nog zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag plus nog meer dankzij de Nederlandse verzogingsstaat. En je kunt maximaal 8 maanden per 12 maanden in Thailand verblijven. Voor toekomstige gepensioneerden neemt Nederland een verstandige beslissing wat bovenstaande aangaat.

  • Lammert de Haan zegt op

   Daar heb je volkomen gelijk in, Ger-Korat: “Bezint eer gij begint”. En bedenk hierbij tevens dat, naast een nieuw belastingverdrag, Nederland thans ook onderhandelt met Thailand over de invoering van een “woonlandfactor” (thans vastgesteld op 50%).

   Ik ken genoeg in Thailand wonende Nederlanders die er, als gevolg van het nieuwe belastingverdrag, € 25.000 aan te besteden inkomen op achteruitgaan, met een uitschieter van € 90.000, maar waar dan wel weer een besparing van € 30.000 aan niet meer verschuldigde Personal Income Tax tegenover staat.

   Mocht je met bijvoorbeeld een WAO- of WIA-uitkering in Thailand wonen of verblijven, terwijl de woonlandfactor doorgang vindt, dan kun je het wel vergeten: je krijgt een korting van 50% aan je broek. Daarbij verwacht ik geen overgangsrecht voor bestaande gevallen.

   Mocht je toch van het mooie Thailand willen genieten dan is de door jou geopperde 8/4-regeling zeker een optie. Je behoudt al je rechten, zoals heffingskortingen, toeslagen, aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen en je Nederlandse ziektekostenverzekering.
   Met name in de wintermaanden verblijf je dan in Thailand, waardoor je ook nog eens de torenhoge energierekening voor een belangrijk deel ontwijkt. Allemaal voordelen!

   • Fred zegt op

    Hallo Lammert,

    Zou jij in het kort kunnen uitleggen wat die woonlandfactor( bijv. 50 procent) inhoud en voor wie dat zou gelden als die doorgaat. Geld die voor iedereen of voor mensen met bijvoorbeeld een Wia of wao uitkering???

    Bijvoorbeeld dank,

    Fred van lamoen

    • Lammert de Haan zegt op

     Daarbij moet je denken aan de uitkeringen van het UWV, zoals een WAO- of WIA-uitkering en niet aan een AOW-uitkering of pensioen, Fred.
     Daarbij betekent de woonlandfactor van 50% dat de uitkering waarop je normaal recht zou hebben wordt gehalveerd

   • ruud zegt op

    Dat percentage van 50% is waarschijnlijk de inzet van de Nederlandse overheid.

    Maar als ik de regeling een beetje begrijp van internet lijkt dat percentage af te hangen van de verhouding tussen de zorgkosten in Thailand en die in Nederland.
    Dat lijkt mij een lastig te berekenen, omdat Thailand een aantal verschillende zorgverzekeringen kent.
    Voor het gewone volk en voor bijvoorbeeld de ambtenaren.
    Die 50% lijkt me ook veel te hoog, tenzij je gebruik mag maken van de particuliere ziekenhuizen als Bangkok hospital.

    Quote: Mocht je met bijvoorbeeld een WAO- of WIA-uitkering in Thailand wonen of verblijven, terwijl de woonlandfactor doorgang vindt, dan kun je het wel vergeten: je krijgt een korting van 50% aan je broek.

    De tekst suggereert dat je WAO uitkering wordt gekort met 50%, maar dat is niet hoe ik de tekst op internet lees.

    Premievervangende bijdrage

    Voor dat recht betalen zij aan het CAK een PREMIEVERVANGENDE BIJDRAGE. In het woonland kan de zorg echter van een lager of hoger kostenniveau zijn. Om de bijdrage in verhouding te brengen met het pakket van het woonland, wordt de woonlandfactor gebruikt. Deze woonlandfactor wordt jaarlijks in november in de Staatscourant gepubliceerd.
    Woonlandfactor

    De verdragsbijdrage wordt berekend door de grondslag van de bijdrage te vermenigvuldigen met een verhoudingsgetal dat wordt berekend uit de verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale ziektekostenverzekering (zorgkosten) in het woonland van deze persoon en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland. Dit is de woonlandfactor.

    De woonlandfactor wordt ook gehanteerd bij het vaststellen van de zorgtoeslag die verdragsgerechtigden kunnen ontvangen als tegemoetkoming voor hun verdragsbijdrage. De woonlandfactor moet jaarlijks uiterlijk in november bij ministeriële regeling worden vastgesteld.

    Een premievervangende bijdrage van 50% klinkt in mijn oren niet als de helft van je WAO.

    Maar ik ben geen deskundige op dit terrein.

    • Lammert de Haan zegt op

     De woonlandfactor, waar ik over schreef, is gebaseerd op de kosten van levensonderhoud in Thailand en geldt dan voor specifieke UITKERINGEN vanuit Nederland.
     Daarbij moet je de woonlandfactor, welke geldt in het kader van zorgkosten en welke het CAK hanteert, snel uit je hoofd zetten, Ruud.

     Bij wonen in Thailand heb je niets van doen met het CAK en de vaststelling van een premievervangende bijdrage voor het verkrijgen van een ZORGKOSTENVERGOEDING, Ruud. Thailand is helaas geen Verdragsland v.w.b. de zorgkosten. Je betaalt dan ook geen verdragsbijdrage aan het CAK.

     • Petervz zegt op

      Interessant te vermelden dat de overheid ook een woonlandfactor kent voor het uitgezonden personeel op de posten. Voor Thailand ligt die factor ruim boven de 100%, hetgeen betekent dat de Nederlandse overheid de kosten van levensonderhoud voor het eigen personeel hoger inschat dan die in Nederland.

  • RNo zegt op

   Beste Ger-Korat,

   prima voor mensen die na invoering van nieuwe belastingverdag besluiten om toch naar Thailand te gaan en 8/4 regel kunnen aanhouden. Maar wat kunnen personen die hier al jaren wonen, geen famile en geen huiis in Nederland meer hebben dan doen? Als jij daar ook een oplossing voor weet lees ik het graag. Personen, die al lang vertrokken zijn uit Nederland kunnen nooit en te nimmer meer die 8/4 regell realiseren. Geen huis meer, geen kinderen hebben enz. waar moeten die dan verblijven of gelijk maar naar een verzorgingstehuis? Personen die hier familie en kinderen hebben, hier hun laatste jaren willen slijten en niet als eenzame ouderen in Nederland willen/kunnen verblijven?
   Ik kan werkelijk niet begrijpen waarom jij die groep hier in Thailand niet meeneemt in je overweging, zeker gezien je naam Ger-Korat.

   • Ger-Korat zegt op

    Ja beste RNo, ik geef ook maar mijn bescheiden reactie en besef dat de huidige groep welke door het nieuwe belastingverdrag wordt getroffen er vaak nadeel aan zal hebben. Daar kan ik of een ander niets aan veranderen. Daarom, naast de nadelen, geef ik aan dat er toch ook iets positief is te ontdekken voor degene die nog niet de verhuizing naar Thailand hebben gemaakt.

 3. Johnny BG zegt op

  Het wordt natuurlijk gewoon steeds gekker. In de jaren 50 werden Nederlanders aangemoedigd om vooral te emigreren en nu worden de mensen die willen emigreren en op leeftijd zijn en keuze aangeboden om vooral in Nederland toeslagenland te blijven en er komen ook nog een vracht vluchtelingen per jaar bij. Je zal maar bij de generatie horen die dit allemaal op de been moet houden en dan denk ik vooral aan de jongeren.
  De middenklasse is zorgvuldig opgebouwd en dient nu als melkkoe om de problemen van de samenleving op te lossen. Velen staan schaakmat en zijn in een val gelopen en zullen het lot moeten ondergaan.

 4. Peter van S. zegt op

  Ik heb een aantal politieke partijen een mail gestuurd, betreffende de nieuwe overeenkomst met Thailand.
  Mijn voorstel om heffingkorting te krijgen over de inkomstenbelasting en dan niet over het premiegedeelte volksverzekeringen die ingebed is in deze belasting.
  Om het eenvoudig te houden, teruggave aan teveel betaalde belasting via de belastingaangifte.
  Ik heb van geen een politieke partij een reactie mogen ontvangen, behalve van mevr. de Haan in de 2e kamer die een nieuwe ouderenpartij wil oprichten.
  Zij zou dit bij een commissievergadering aan de orde stellen.
  Ik vrees dat het kansloos is.
  De meeste politieke partijen hebben geen belangstelling meer voor de Nederlanders die in het buitenland wonen.

  • Erik zegt op

   Peter van S, hoe rechtser NL wordt hoe meer maatregelen je gaat krijgen. ‘Van onze centen op je rug in de zon’ hoorde ik 16 jaar geleden al en als dat de mentaliteit is, nou, berg je dan maar.

   Maar mensen in Thailand vergeten te snel; het was de PVV die in het kabinet Rutte-Verhage het schrappen van de heffingskorting inbracht en als je ziet hoe Nederlanders in Thailand stemmen dan begrijp ik de verbazing niet over al die maatregelen, ook die waar Lammert het over heeft hier: woonlandfactor op WAO/WIA. Mag hopen dat het niet veel mensen gaat treffen.

   • Lammert de Haan zegt op

    T.o.v. het totaal aantal in Thailand wonende Nederlanders valt het wel mee. In 2020 woonden er 196 Nederlanders in Thailand met een WAO-/WIA-uitkering. Hun gemiddelde uitkering bedroeg bruto € 18.951. Met een halvering van deze uitkering en zonder een dikke bankrekening, red je het niet meer in Thailand en “kun” je van je spaarcenten en enkele reis Nederland boeken.
    En weg is jouw onbezorgde leventje in Thailand!

    Terug in Nederland ga je, als gevolg van de torenhoge inflatie en de explosief gestegen energiekosten, naar het eerste het beste tuincentrum en de Trekpleister. Daar koop je een grote voorraad bloempotten resp. waxinelichtjes om je huis (mocht je daar met veel geluk de beschikking over kunnen krijgen), toch nog enigszins te kunnen verwarmen. Vervolgens krijgt de Voedselbank bij jou in de buurt er weer een klant bij.

    Dat is de situatie in het “welvarende” Nederland anno 2022, De bovenkant wordt steeds rijker en de onderkant (w.o. inmiddels ook de middeninkomens) verarmt steeds meer.

    • Erik zegt op

     Met 19.000 euro bruto kun je in NL leven; geen vetpot maar hele volksstammen moeten het er nu ook mee doen. Goedkope woningen zijn nog steeds te vinden maar dan moet je wel in Thailand al beginnen te zoeken en je moet in NL hulp hebben om de eerste zaken te kunnen regelen. Ben je slecht ter been dan ben je afhankelijk van anderen. Ik heb dat proces in 2018 doorlopen al ligt mijn inkomen hoger dan 19 k.

     NL heeft er dan meer aan jou in de zon te laten; je wordt ook door chagrijn een vette kostenpost voor de zorg en later voor de WLZ. Maar vertel dat de politiek eens? Die ziet jou als profiteur in de zon van hun centen…..

    • Chris zegt op

     Beste Lammert,
     De cijfers zullen wel kloppen maar vergeet niet dat een groot deel van de huidige WAO-ers in de Wao zit omdat ze in de jaren 70, 80 en 90 van de keuringsarts de keuze kregen om in de WAO te gaan of het risico te lopen te worden ontslagen. Geen fabeltjes,maar met onderzoek bewezen. Veel, oudere werknemers maar in het geheel niet echt zo ziek dat ze hun werk niet konden doen kozen voor de Wao.
     Daarnaast werkt hun partner wellicht. We doen hier alsof alle Thase vrouwen geen inkomen hebben maar dat is niet de waarheid.
     Vervolgens kun je online toch nog wel een aardig inkomen bij elkaar verdienen, hetzij met de verkoop van spullen hetzij met een youtube of tiktok kanaal. Ik ken Thase vrouwen die zo’n 10.000 tot 15.000 baht per maand bij elkaar harken online. De werkelijkheid is veel veelkleuriger dan alleen een zielige WAO-uitkering..

     • Erik zegt op

      Beste Chris, jij ziet het graag door een roze bril!

      In jouw regio Bangkok zullen ongetwijfeld ook dames met een PC en met talen om kunnen gaan maar kom eens naar de Isaan? In dorp Khaikai waar ons huis staat spreken mensen soms niet eens Thais (laat staan Engels) maar een mengeling van Isaan en Lao en een computer? Ze kunnen vaak nog geen wasmachine bedienen met meer dan één knop…

      De vrouwen verdienen wat bij? Met de nadruk op ‘wat’… Wassen en poetsen voor anderen en bijspringen op het rijstveld. Nee, echt geen 10 tot 15 k per maand. Dat verdienen de meeste mannen, arbeiders, nog niet eens.

      Maar terug naar het onderwerp; de woonlandfactor op UWV-uitkeringen gaat een ramp worden voor de laagste inkomens. Ben benieuwd wat de partijen die het socialisme hoog in hun vaandel hebben staan er van gaan zeggen. Vrees het ergste voor die pakweg 200 NL-ers in Thailand.

     • Ger-Korat zegt op

      In de jaren 80 waren 900.000 WAO’ers, inderdaad de meesten verborgen werklozen welke dankzij de uitkering gegaranderd meer en langer uitgekeerd kregen dan de officiële werklozen.
      Maar de huidige 200 WAO’ers in Thailand welke Lammert aanvoert hebben nog een ander probleem namelijk ze krijgen WAO in Thailand en dat betekent dat ze niet in Nederland staan ingeschreven en lopen daarmee opbouw van hun AOW mis. Velen krijgen dan maar een gedeeltijke AOW. Plus nog een keer vanwege de WAO en geen dienstverband geen opbouw van het aanvullend pensioen. Bij pensioenleeftijd kan dit een forse val in inkomen veroorzaken, ik ken er persoonlijk 1 welke dit gaat overkomen.

      • Chris zegt op

       Dat snap ik toch even niet. De WAO krijg je tot aan je dood. Daarbovenop AOW, gedeeltelijk. In vergelijking met alleen WAO (wat ze nu hebben) hangt het een beetje van de hoogte van de WAO en de gedeeltelijke AOW af of er wel of niet beter of slechter van wordt.

       • Erik zegt op

        Nee Chris, WAO/WIA stopt op AOW-leeftijd.

        • Tambon zegt op

         Elke uitkering stopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Heb je vanaf dat moment minder dan de eerder ontvangen uitkering, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van een Aanvullende Inkomensvoorziening AOW (AIO) Via de Bijstand. Er zijn er die daar geen gebruik van (willen) maken uit angst dat controle op je persoonlijk leven plaats vindt. De Toeslagenaffaire heeft mensen schichtig gemaakt.

       • Lammert de Haan zegt op

        Dat snap ik ook even niet, Chris. Je schrijft dat je WAO krijgt tot aan je dood. Dat kan best zo zijn, nl. als je voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd komt te overlijden. Dat je bovenop de WAO-uitkering ook nog een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt is een misvatting.

        Kun je als gevolg van een ziekte of gebrek niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces dan heb je recht op een uitkering van het UWV. Ben je AOW-gerechtigd dan ben je niet meer afhankelijk van het via het arbeidsproces genereren van een inkomen. Je “verhuist” dan het van UWV (WAO- of WIA-uitkering) naar de SVB (AOW-uitkering).

      • Erik zegt op

       Ger-Korat, dat was vaste prik: bij reorganisatie, ‘duw maar in de WAO’! En de vakbonden deden daar van harte aan mee vanwege de hogere zekerheid van die uitkering.

       Wat WAO-ers in Thailand betreft, die lagere AOW-opbouw dat wisten ze van tevoren!

       • Chris zegt op

        Natuurlijk beste Eric, dat wisten ze vantevoren.
        Maar mogelijk 50% gekort worden natuurlijk niet. Is ook niet normaal, vind ik.
        De mensen in Nederland vinden het terecht ook niet normaal dat de energierekening ineens zo hoog is….

        • Erik zegt op

         Chris, er is geen sprake van 50% korten op de AOW! De korting op de AOW door niet-verzekerde jaren wist men echt wel van tevoren.

 5. teun zegt op

  Het is gewoon roof. Je gaat belasting betalen voor Nederlandse voorzieningen, maar je hebt geen rechten. Dus geen ziektekostenverzekering, geen heffingskorting. Dat soort rechten hebben NL-belastingbetalers wel. Het zijn middeleeuwse roofridders.

  Bovendien baseer je je beslissing om te verhuizen naar Thailand op de dan geldende spelregels (inclusief dure ziektekostenverzekering) om dan jaren later te worden gecofronteerd met verandering van spelregels.

  • ruud zegt op

   Wetten en regelingen worden voortdurend gewijzigd, ook voor mensen die in Nederland wonen.

   Dat noemen ze leven: alles verandert en niets is blijvend.

  • Tambon zegt op

   Als je loonheffingskorting wil, en deelname aan een Nederlandse ziektekostenverzekering ga je ook weer jaarlijks via de belastingaangifte een Bijdrage ZVW betalen. Tel daar bij op de premies voor die deelname plus het eigen risico, en je bent niets goedkoper uit.

 6. Frank zegt op

  Ik lees dat mensen zich kunnen aansluiten bij een door Hans opgerichte vereniging. Kan iemand mij aangeven hoe mij daar bij aan te sluiten?

 7. Hans Bos zegt op

  Frank, je gaat iets te snel door de bocht. De vereniging waarvan in het artikel sprake is, is de Nederlandse Vereniging Hua Hin/ Cha am (NVTHC). Die probeert weliswaar de belangen te behartigen van Nederlanders in Thailand, maar we moeten ons realiseren dat de mogelijkheden op belastingvlak beperkt zijn. Ikzelf ben secretaris/vice-voorzitter van deze vereniging.

  • Frank zegt op

   Goedemiddag Hans,

   dat begrijp ik, maar ik wil graag lid worden van de vereniging en op de hoogte worden gehouden.
   Is dat mogelijk?

   Vriendelijke groet,
   Frank

   • Hans Bos zegt op

    Frank, meld je aan via de website nvthc.org of via de mail hansjbos@gmail.com


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website