Beste lezers,

Ik heb vrijstelling voor inhouding van loonheffing geldig tot 30 april 2023, is die nog geldig of moet ik een nieuwe aanvragen?

Groet,

Henk

No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Lezersvraag: Vrijstelling voor inhouding van loonheffing”

 1. Han zegt op

  Die is toch nog een paar jaar geldig? Lijkt me wat overbodig nu.

 2. Geertg zegt op

  Lees de brief van de belasting eens goed. Als je vrijstelling hebt tot 30 april 2023 dan moet je ruim voor die datum een nieuwe vrijstelling aanvragen. Dan heb je geen enkel probleem.

  Het beste kun je dit in de loop van 2022 doen dan is je aanvraag zeker op tijd binnen.

 3. teun zegt op

  Ik begrijp niet waarom je nu al deze vraag stelt. Als je een vrijstelling hebt tot april 2023 is die nog steeds geldig in 2020. Pas eind 2022 of begin 2023 moet een vernieuwing/verlenging aanvragen.
  Je moet dan overigens wel aantonen, dat je in Thailand belasting betaalt. Maar dat is bekend veronderstel ik.

 4. Joop zegt op

  Henk, Jouw vraag is nogal summier, dus daarom een tegenvraag: Waarom zou die ontheffing (vrijstelling) niet meer geldig zijn? Zolang jouw omstandigheden niet wijzigen, blijft die ontheffing geldig gedurende de gehele looptijd (in jouw geval dus tot 30 april 2023), tenzij die ontheffing door de fiscus eerder wordt ingetrokken. Alleen bij wijziging van relevante factoren zal je een nieuwe ontheffing moeten aanvragen.

 5. Lammert de Haan zegt op

  Dag Henk,

  Als er niets in jouw situatie is gewijzigd (het gaat nog steeds om dezelfde pensioenverstrekker en je bent niet verhuisd naar bijv. Timboektoe in Mali) dan behoudt jouw vrijstelling z’n geldigheid tot 30 april 2023.

 6. Hugo zegt op

  In eerste instantie zou ik willen zeggen ‘geen slapende honden wakker maken’
  Het is niet waarschijnlijk dat je een nieuwe ontheffing krijgt omdat je daarvoor een belastingverklaring van Thailand voor nodig hebt. M.a.w. je hebt een belastingnummer nodig en moet kunnen aantonen dat je in Thailand belasting betaald.
  Ik vind het al heel wat dat je een ontheffing hebt voor nog 3 jaar te gaan. Per welke datum is die afgegeven?
  Groet.

 7. Christiaan zegt op

  Die vrijstelling is zeker nog geldig. Ik adviseer je om in november 2022 een nieuwe vrijstelling te vragen. Het kan wel een tijd duren, vooral als de Belastingdienst Buitenland Heerlen weer eens nieuwe criteria gaat hanteren.

  • Lammert de Haan zegt op

   De kans dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland nieuwe criteria gaat hanteren is tamelijk groot aanwezig, maar dan ten gunste van de belastingplichtige, Christiaan.

   Eind november 2016 introduceerde dit kantoor nieuwe criteria inzake het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting en waar jij waarschijnlijk op doelt.
   Sedert dien wordt een aanvraag om vrijstelling niet eens meer in behandeling genomen wanneer deze aanvraag niet vergezeld gaat van:
   a. een recente aangifte voor de Personal Income Tax met bijbehorende “aanslag” of
   b. een recente verklaring belastingplicht woonland.

   Voordien kon je ook met alle mogelijke andere middelen die je maar ten dienste staan aantonen dat je fiscaal inwoner was van Thailand. Dat deed men dan met de stempels in het paspoort, een uitdraai van je visa, een eigendomsbewijs van bijv. een condo of huurovereenkomst van een woning met bewijzen van huurbetalingen, dagafschriften van je Nederlandse en Thaise bankrekeningen, enz., enz. (om maar niet te vergeten je inschrijvingsbewijs bij een Thaise ziektekostenverzekeraar en je lidmaatschapskaart van de plaatselijke golfclub).

   Deze weg is dus ingaande eind november 2016 verlaten.

   Dat is echter in strijd met de binnen het bestuursrecht geldende leer van de vrije bewijsvoering. Tegen dit nieuwe beleid van de Belastingdienst/kantoor Buitenland heb ik twee beroepszaken lopen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant. Een van deze twee zaken is op 27 februari j.l. behandeld door genoemde Rechtbank, vestiging Breda. Dat was dus voor mij negen uren reizen voor een zitting van nog geen 25 minuten (had ik toch maar een vak moeten leren!).

   Deze zaak betreft een Thaise klant die ingaande 1 november 2015 vrijstelling had gekregen voor de duur van 5 jaren voor de inhouding van loonbelasting t.z.v. z’n particuliere pensioen.
   Begin 2017 vroeg zijn vrouw vrijstelling aan voor de inhouding van loonheffing voor een door haar te verkrijgen pensioen. Daar zij geen aangifte/aanslag of woonlandverklaring kon overleggen werd dit verzoek niet in behandeling genomen.

   Vervolgens kwam de behandelend ambtenaar tot het oordeel dat de reeds enkele jaren daarvoor afgegeven vrijstellingsverklaring t.z.v. haar man en zonder dat er sprake was van een nieuw feit hetwelk de inspecteur ten tijde van het afgeven van de vrijstelling niet bekend had kunnen zijn, diende te worden ingetrokken. En dat gebeurde dan ook.

   Een nieuwe beleidslijn kun je niet beschouwen als een nieuw feit.

   Na het niet gehonoreerde bezwaar t.z.v. de inhouding van loonbelasting door de pensioenuitvoerder heb ik dan ook beroep ingesteld wat, zoals aangegeven, inmiddels is behandeld.

   Een lastig punt in het geheel is het volgende. Lopende de beroepsprocedure heeft de Belastingdienst, kantoor Buitenland alsnog een vrijstellingsverklaring t.b.v. mijn klant afgegeven en zijn zijn aangiftes inkomstenbelasting afgewerkt als zijnde buitenlandsbelastingplichtige (want daar bestond zelfs twijfel over bij de Belastingdienst en zou hij mogelijk wel eens een van de 500.00 spookburgers kunnen zijn die Nederland rijk is) en wonend in Thailand.

   Alhoewel ik er tijdens de zitting wel op heb aangedrongen is het nu dus de vraag of de rechter in deze aangelegenheid wegens geen direct belang meer, wel toekomt aan de vraag of dit beleid van de Belastingdienst/kantoor Buitenland al dan niet in strijd is met de leer van de vrije bewijsvoering. Ik neig heel sterk naar het eerste! (anders was ik immers ook niet aan deze zaak begonnen).

   T.z.t. (waarschijnlijk over zo’n 5 weken) zal ik daarover berichten.

   Nog een aardige bijkomstigheid wat deze klant betreft en wat voor andere in Thailand wonende Nederlanders van belang kan zijn, is het volgende.

   Vrij snel na mijn eerste contact met hem bleek dat hij ook nog een uitkering geniet van AEGON. Daar ik weet dat AEGON, ook al woon je in Timboektoe in Mali, loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering inhoudt, heb ik hem om zijn jaaropgaven van AEGON gevraagd. De inhouding van de loonheffing had hij op aangifte voor de inkomstenbelasting teruggekregen, maar dat geldt niet voor de onterechte inhouding van de bijdrage Zvw. Daarvoor moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht.

   Het daarvoor benodigde formulier kun je via de volgende link downloaden:
   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_teruggaaf_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_buitenland

   Bij mijn klant ging het in totaal om een bedrag van zo’n € 4.000 aan ten onrechte ingehouden bijdrage Zvw. Dien je verzoek wel in binnen 5 jaar na het verstrijken van het belastingjaar (en dus niet 3!).


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website