Welke lijfrenteuitkering instanties keren uit in Thailand?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
18 mei 2024

Ik heb nog 4 jaar voordat ik mijn AOW-leeftijd bereik. Dan hoop ik een lijfrente-uitkering te kunnen krijgen. Helaas willen de meeste banken of verzekeraars geen uitkering doen als je buiten Nederland of EER woont. Dit komt doordat de dienstverlening grensoverschrijdend is en extra handelingen verricht moeten worden.

Lees verder…

Ik ben op zoek naar ervaringen met belastingsvrijstelling van een aflopende lijfrente opgebouwd in Nederland als niet-ingezetene. Ik ben Belg en heb tijdens mijn werk in Nederland deze lijfrente opgebouwd die binnen enkele maanden vrijkomt. Ik verblijf momenteel in Thailand.

Lees verder…

Het per 1 januari 2024 in werking tredende nieuwe verdrag met Thailand ter vermijding van dubbele belasting, met daarin opgenomen een bronstaatheffing t.z.v. pensioenen en lijfrenten, brengt voor vrijwel iedereen al een negatief inkomenseffect met zich mee, maar voor veel in Thailand wonende Nederlanders kunnen daar nog een paar schepjes bovenop komen.

Lees verder…

Je leeft als God in Frankrijk, maar jij dan in Thailand (verschil moet er immers zijn en jij bent nu eenmaal geen God). Eigenlijk kun je je niets beters wensen. En waarom zou je je dan druk maken over het betalen van belasting? Je hebt het immers al goed. Of kan het in een aantal gevallen toch nog een stukje beter, waardoor het toch lijkt alsof je als God in Frankrijk leeft? Aan deze vraag zal ik navolgend aandacht besteden.

Lees verder…

Deze vraag hoop ik te beantwoorden aan de hand van de heffing van inkomstenbelasting ter zake van lijfrente-uitkeringen van in Thailand wonende Nederlanders. Over dit vraagstuk is al veel te doen geweest in Thailandblog. Ook ik heb m’n steentje daartoe bijgedragen door vragen dienaangaande te beantwoorden. Zelfs kortgeleden nog.

Lees verder…

Ik zou de volgende situatie willen voorleggen, het is reeds vaker behandeld op dit blog maar ik heb een toevoeging waarop ik graag uw mening, ervaring zou willen vernemen. Ik ben een Nederlandse inwoner van Thailand en heb recent mijn lijfrentepolis omgezet in een uitkering. Ik heb ontheffing van de premies volksverkering en ZWV en loonheffing aangevraagd, gebaseerd op artikel 18 uit het belastingverdrag tussen beide Koninkrijken.

Lees verder…

Er is al meer over geschreven maar toch een vraag. Weet iemand een verzekeraar die een lijfrente overneemt voor periodieke uitkering? Heb al navraag gedaan bij veel maatschappijen, ook bij 123lijfrente, Brand New Day en Moneywise, niets. En ook de traditionele maatschappijen niet.

Lees verder…

Binnenkort ontvang ik mijn lijfrente uit Nederland. Dit is volgens de Nederlandse belastingregels gegaan en geef in Nederland het bedrag op bij de belastingdienst. Moet ik nu ook in Thailand belasting betalen?

Lees verder…

Lezersinzending: Lijfrente ook niet meer via Allianz

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags: ,
13 juli 2019

Mijn lijfrente bij Nationale Nederlanden loopt binnenkort af. Maar daar kan ik niet terecht omdat ik niet in Nederland woon.

Lees verder…

Het omzetten van verzekerd kapitaal naar een lijfrente met maandelijkse uitkering geeft moeilijkheden. Op dit blog in maart stond de overeenkomst van het verbond van verzekeraars, DNB, het ministerie van financiën en de belastingdienst om dit mogelijk te maken. In de praktijk lukt het echter niet. Mijn assurantiekantoor in Nederland en ik zelf hebben dit geprobeerd maar geen bank/verzekeraar wil het kapitaal aannemen.

Lees verder…

Wie in het buitenland woont zoals in Thailand, kan vanaf nu zonder problemen een lijfrentekapitaal laten uitkeren. Voorheen lukte dit vaak niet. Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken of er wonen.

Lees verder…

Of de conserverende aanslag ook na de reparatiewetgeving nog is toegestaan en niet in strijd is met ‘verdragstrouw’ is onderwerp van een procedure voor de Rechtbank Zeeland-West Brabant

Lees verder…

Met beroep op het huidige verdrag kan mogelijk ook een eind worden gemaakt aan de praktijken van Belastingdienst Buitenland met onder meer het vragen naar fiscale nummers en de eis aan pensioenlichamen om pensioen naar Thailand over te maken alvorens vrijstellingen loonheffing af te geven

Lees verder…

Lezersvraag: Dringende vragen over lijfrente

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: , ,
8 januari 2017

Ik heb naast mijn AOW een ABP pensioen. Daarnaast heb ik een kleine lijfrente die door Centraal Beheer Achmea wordt uitbetaald, 489 Euro per 3 maanden. Onlangs kreeg ik van Achmea een brief met het dringende verzoek om bij de Nederlandse belastingdienst vrijstelling te vragen van betaling van belasting over dat bedrag.

Lees verder…

Lezersinzending: Lijfrente bij verhuizing naar Thailand

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags: ,
22 november 2016

Wie een lijfrenteverzekering heeft lopen en naar Thailand (of een ander buitenland) verhuist moet er rekening mee houden dat de verzekeraar bij afloop van het contract mogelijk geen direct ingaande lijfrente (periodieke uitkering) aanbiedt.

Lees verder…

Lezersvraag: In Thailand belasting betalen voor een lijfrente

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
11 oktober 2016

In januari 2017 komt een lijfrente vrij. Het is ongeveer 14.000 Euro. Normaal word het volgens mijn verzekeringsagent niet in een keer uitbetaald. Maar omdat ik al zo lang ben uitgeschreven uit Nederland zou het kunnen. Maar dan moet ik een beschikking van Heerlen hebben. Dat dan aan Thailand melden. En moet ik er hier belasting over betalen.

Lees verder…

Volgend jaar wil ik naar Thailand emigreren en uit Nederland te laten uitschrijven. Ik betaal dan mijn belasting in Thailand, maar lees ik nu dat ik nog steeds belasting over mijn aanvullend pensioen in Nederland moet betalen omdat ik altijd de premie van mijn inkomstenbelasting heb afgetrokken.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website