Lezersvraag: Dringende vragen over lijfrente

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: , ,
8 januari 2017

Beste lezers,

Ik heb een paar tamelijk dringende vragen, en hoop dat iemand die kan beantwoorden. Het gaat over een lijfrente.

 • Ik heb naast mijn AOW een ABP pensioen. Daarnaast heb ik een kleine lijfrente die door Centraal Beheer Achmea wordt uitbetaald, 489 Euro per 3 maanden.
 • Onlangs kreeg ik van Achmea een brief met het dringende verzoek om bij de Nederlandse belastingdienst vrijstelling te vragen van betaling van belasting over dat bedrag. Als ik dat voor 1-1-2017 niet rond zou krijgen, zouden op dat bedrag de dan verplichte kortingen (loonbelasting/bijdrage zorgverzekeringen) worden toegepast.
 • De belastingdienst stuurde mij een aantal formulieren toe, die ik ingevuld terug moest zenden. Dan zouden zij beoordelen of ik wel of niet vrijstelling zou krijgen.
 • Een van de dingen die ik moest opsturen was: documenten waaruit zou blijken dat ik (vanaf 1-1-2017) fiscaal inwoner van Thailand zou zijn. Dus, begrijp ik, documenten waaruit zou blijken dat ik vanaf die datum in Thailand belasting betaal…

Mijn vraag: Kan iemand mij zeggen bij welke instantie (in Chiangmai, waar ik woon) ik zo’n document zou kunnen krijgen. Dus een officieel stuk waaruit blijkt dat ik vanaf 1 jan. aanstaande in Thailand belasting betaal.

Een meer algemene vraag: van mijn AOW en mijn ABP pensioen, wordt daarvan in Nederland belasting ingehouden? En zo ja, zou dat niet eigenlijk ook dan in Thailand moeten gebeuren, waar ik al vrij lang woon?

Ik zal je dankbaar zijn voor een antwoord op mijn vragen!

Groet,

Jan


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Lezersvraag: Dringende vragen over lijfrente”

 1. John mak zegt op

  Aow en abp pensioen blijven in nederland belast hier al veel over geschreven

 2. erik kuijpers zegt op

  ABP pensioen is belast naar de aard daarvan; staatspensioen blijft in NL belast maar ABP keert ook andere pensioenen uit dan alleen staatspensioen. Jij weet zelf het beste hoe jouw pensioen kwalificeert.

  Over het aanvragen van vrijstelling is hier heel veel geschreven en ik verwijs daarnaar, kijk svp de bijdragen van de laatste twee weken maar eens na. Of zoek (linksboven) op belasting of op vrijstelling.

  Als jouw ABP pensioen staatspensioen is dan is alleen die lijfrente in TH belast en die 489 euro per kwartaal valt binnen de vrijstelling voor 64+ en de nul procent schijf. Je hoeft in Thailand daar niet van te betalen tenzij je hier ook een baan hebt of een onderneming drijft. Een belastingnummer betekent niet automatisch betalen al denkt men dat wel eens.

  Zie de adviezen van Lammert de Haan zeer recent in dit blog of raadpleeg het belastingdossier; daar vind je alle info in. Je zou ook kunnen zoeken naar de bijdrage van Hans Bos over een nieuw formulier voor vrijstelling. Succes.

  • Lammert de Haan zegt op

   “Als jouw ABP pensioen staatspensioen is dan is alleen die lijfrente in TH belast en die 489 euro per kwartaal valt binnen de vrijstelling voor 64+ en de nul procent schijf.”

   Ik vermoed dat dit, voor wat betreft de lijfrente uitkering, niet juist is. Het gaat in de vraagstelling om een uitkering van een Nederlandse verzekeraar, nl. Centraal Beheer Achmea. Zeer waarschijnlijk zijn dan de premies of de koopsom ook bij deze maatschappij ingelegd. En nog waarschijnlijker gaat het hierbij om een traditionele lijfrente (uitkering staat vast en wordt bepaald op basis van de rentestand bij het afsluiten) en niet om het nieuwe product dat verzekeraars nu mede voeren in de vorm van een beleggingslijfrente. In het laatste geval (als daarnaast ook nog wordt voldaan aan bepaalde voorschriften voor wat betreft de financiële verslaglegging) zou de lijfrente in Nederland wel eens vrijgesteld kunnen zijn.

   In het eerste geval echter is Nederland bevoegd om te heffen en niet Thailand (artikel 18, lid 2, van het Belastingverdrag Nederland-Thailand). Kijk ook maar eens naar wat we daarover hebben geschreven in vraag 11 van het Belastingdossier en betreffende verzekeraar AEGON.

   Hierover zijn al enkele gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de Belastingdienst gedaan. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant van 19 juni 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5593, hier te downloaden:

   http://jure.nl/ECLI:NL:RBZWB:2013:5593

   of de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 19 augustus 2011 en gericht tegen een uitspraak van de Rechtbank Breda van 6 december 2010, nr. AWB 10/1947, hier te downloaden:

   http://www.fiscaalleven.eu/jur20110819hofDenBoschBK11-00055.htm

   Jan kan zich dan ook de moeite besparen van het indienen van een verzoek om vrijstelling voor de loonheffing. En dat is dan weer mooi meegenomen. Of niet?

   Ik heb het afgelopen jaar al een aantal Thaise klanten gehad waar zo’n aanvraag ook op niets is uitgedraaid. Jan zou ik dan ook willen adviseren om geen aanvraag in te dienen maar naderhand bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting deze inkomsten aan te merken als “belast in Thailand”. Tot nu toe gaat de Belastingdienst (‘t is “raar maar waar”) hierin mee voor wat betreft m’n Thaise klanten.

   Vervolgens zou ik hem aanraden om de lijfrente uitkering van Centraal Beheer Achmea rechtstreeks te laten overboeken naar een Thaise bankrekening om problemen te voorkomen voor wat betreft de remittance base (artikel 27 van het Verdrag).

   Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekering).

   • erik kuijpers zegt op

    Als Centraal Beheer Achmea vraagt vrijstelling te vragen dan zou ik dat doen; als ik goed lees vragen ze ook vrijstelling voor de volksverzekering en de zvw. Er moet sowieso een brief uit. Vraag dan maar alles, is mijn mening.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dan heb je het toch niet goed gelezen, Erik. Vraagsteller heeft het over “loonbelasting/bijdrage zorgverzekeringen” . Daarbij ga ik ervan uit dat met “bijdrage” bedoeld wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en dus niet over de “premies” volksverzekeringen.

     Daarnaast bevat de aanvraag om vrijstelling en een vrijstellingsbeschikking totaal niets voor wat betreft de inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet. Het gaat immers om een aanvraag vrijstelling loonheffing.

     Kennelijk heeft Centraal Beheer Achmea in de gaten dat vraagsteller Jan valt buiten de kring van verzekerden voor de volksverzekeringen daar hij buiten Nederland woont.

     Daarnaast houden uitkeringsinstanties doorgaans uit zichzelf ook al geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in bij wonen in het buitenland. Je valt immers ook hier automatisch buiten de kring van verzekerden. In een enkel geval gaat het echter fout. Zo werd vorig jaar bij een klant van mij gedurende enkele maanden ten onrechte deze bijdrage toch ingehouden door nota bene het ABP (toch niet de kleinste speler!). Toen dit werd stopgezet door het ABP zelf had men verzuimd om de voorgaande maanden te corrigeren. Één telefoontje was voldoende om ook dit recht te zetten. Het is dus zaak om dit wel in de gaten te houden.

     En wat blijft er dan na de premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw nog over? De LOONBELASTING!
     En zoals het op mij overkomt hebben we hier te maken met een traditionele lijfrente waarbij zeer waarschijnlijk de premies of de inleg en de uitkering in één hand zijn gelegen. In dat geval heeft het geen enkele zin om voor de loonbelasting vrijstelling aan te vragen. Zie mijn eerdere reactie.

     Daarnaast heeft de verklaring van vrijstelling geen enkele wettelijke basis: het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet lb), handelende over de wijze van heffing en waarop deze verklaring was gebaseerd, is met het Belastingplan 2003 komen te vervallen. M.a.w.: Centraal Beheer Achmea kan nu zélf besluiten om ook geen loonbelasting meer in te houden. Bij twijfel van hun kant kunnen ZIJ ZELF een verklaring van de inspecteur vragen.

     Lees maar eens de Memorie van Toelichting behorende bij deze wetswijziging:
     “Artikel II, onderdeel E (artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964)
     Het in het zevende lid opgenomen formele vereiste dat een inhoudingsplichtige, ingeval op grond van een verdrag of enige andere regel van internationaal recht geen loonbelasting behoort te worden ingehouden, alleen dan inhouding van loonbelasting achterwege kan laten indien de werknemer hem een daartoe strekkende verklaring heeft gegeven die de werknemer van de inspecteur heeft gekregen, vervalt.
     Het vervallen van dit vereiste betekent een administratieve lastenverlichting voor de inhoudingsplichtige. Het blijft overigens (facultatief) mogelijk voor inhoudingsplichtigen om in geval van twijfel over de al dan niet bestaande inhoudingsplicht een verklaring van de inspecteur te vragen.”

     En dan doet het wel heel vreemd aan dat in een vrijstellingsbeschikking van de inspecteur van 18 oktober 2016 nog steeds wordt verwezen naar het al lang niet meer bestaande zevende lid van artikel 27 van de Wet lb. De oorzaak hiervan zal jou ook wel duidelijk zijn: een gebrek aan wetskennis!

     Mocht vraagsteller Jan er niet doorkomen bij of de Belastingdienst of Centraal Beheer Achmea, dan mag hij met mij contact opnemen over hoe nu verder te handelen. Het eenvoudigst is dat via mijn e-mailadres: l.haan14@chello.nl.
     Of anders via het contactformulier op mijn website:
     http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl.

     Beschouw dit maar als service aan ”leden” van Thailandblog.

 3. Kees zegt op

  Beste Jan,

  Volgens het belastingverdrag moet je aantonen dat je “Inwoner van Thailand” bent. Dat ben je volgens het verdrag als je in Thailand aan belasting onderworpen bent.
  Volgens de Thaise Wet (zie onder) ben je daar aan belasting onderworpen (“Taxable Person” – “liable to pay tax on income”) als je meer dan 180 dagen van het jaar in Thailand woont.

  Taxable Person

  “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand”.

  Dat is het. Niets meer en niets minder.
  Schrijf dit aan de belastingdienst en doe er kopieën van de In- en Uitstempels van je paspoort bij waaruit dat blijkt.

  Succes

 4. janbeute zegt op

  In Chiangmai ga je naar het goverments tax buiding van noord Thailand .
  Gelegen aan de Chotana road Amphur Muang telf no. 053 112409 – 15
  Hier kun je het Ro 20 en Ro 21 document verkrijgen .

  Jan Beute .

 5. Jo Beerkens zegt op

  Beste Jan, Ik woon in Maerim. Mocht je de plek niet kunnen vinden waar je de Thaise belastingverklaring kunt gaan halen, wil ik wel even met je meerijden. Neem dan contact op via jo.beerkens@gmail.com


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website