Lezersvraag: In Thailand belasting betalen voor een lijfrente

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
11 oktober 2016

Beste lezers,

In januari 2017 komt een lijfrente vrij. Het is ongeveer 14.000 Euro. Normaal word het volgens mijn verzekeringsagent niet in een keer uitbetaald. Maar omdat ik al zo lang ben uitgeschreven uit Nederland zou het kunnen. Maar dan moet ik een beschikking van Heerlen hebben. Dat dan aan Thailand melden. En moet ik er hier belasting over betalen.

Kan iemand mij vertellen hoeveel procent ze hier rekenen? En of het mogelijk is voor mij om van uit Heerlen een beschikking aan te vragen? Die verzekeringsagent kan dit ook doen maar die rekent 400 euro per uur. Ik vind dat vrij fors.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Vriendelijke groet,

Guus


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

14 reacties op “Lezersvraag: In Thailand belasting betalen voor een lijfrente”

 1. Roel zegt op

  Normaal gesproken dien je bij emigratie een M formulier in te vullen van de belastingdienst. Mij automatisch toegezonden in Thailand.

  Op dit M formulier geeef je jouw pensioen, lijfrentes, koopsompolissen op met de afloopdata,s en kopie van de polis erbij.
  Je verkrijgt dan van de belastingdienst een conserverende aanslag, staat te betalen belasting op indien je zou opnemen vermeerderd met 20% revisirente (zeg maar boete voor gedorven belastingopbrengsten in de toekomst).
  Maar je hoeft de aanslag niet te betalen, na 10 jaar kan je een verzoek indienen om de bedragen fiscaal vrij te krijgen. Belastingdienst informeerd dan de verzekeraar,s en pensioenuitvoerder dat ze geen premies en loonbelasting meer hoeven inhouden en worden de bedragen in 1x keer uitgekeerd. Uiteraard verkrijg je zelf ook bericht.

  Begrijp in jouw geval dat dit niet is gebeurt, dan moet je aantonen hoelang je al bent geeimigreerd en verzoeken om alsnog vrijstelling te verkrijgen voor de polis. Zal niet meevallen om die goedkeuring alsnog te verkrijgen daar ze momenteel behoorlijk star zijn. Als jouw accountant in het verleden de zaken voor jouw heeft gedaan heeft hij dit niet goed voor jouw uitgevoerd. Ben net bezig geweest met identiek geval en door de accountant nog geprobeert om dit na 7 jaar recht te zetten, helaas heeft de accountant nul op rekest gekregen. Daarbij vermeld door die man dat hij niets meer voor de klant wilde doen, hij is nl aansprakelijk hiervoor, dis is oprechte financieele schade.
  Dit speelt allemaal nog, maar ik schrijf een beroep naar de belastingkamer op de afwijzing, dan zal er wederom naar gekeken worden. Mocht de belastingdienst alsnog afwijzen kan je naar de rechter, of je steld jouw accountant aansprakelijk voor de gederfde schade en evt.vervolgschade.

  In de situatie die jouw betreft kan je niet stellen wat voor tarief jij hier in thailand moet betalen of in Nederland moet betalen. In eerste instantie belasten ze in NL tegen 52 % maar daarna kan je terug claimen bij de belastingdienst, natuurlijk ligt het dan ook aan jouw inkomen, ingehouden belasting etc etc. Dat moet berekend worden, dus vooraf niet exact te zeggen wat beste of voordeligste is.

  Andersom, als het geld wordt uitbetaald op NL bankrekening dan voor Thailand niets te halen. Wordt het op een Thaise rekening gestort, (beste is euro rekening) ja dan kan Thailand zien wat er binnen komt, maar feitelijk ben je nog niet verplicht om aangifte te doen in Thailand, het is opgebouwd vermogen in NL en vermogen is in Thailand niet belast alleen dat moet je dan weer aantonen. Kortom, zorgen dat het via Heerlen wordt vrijgesteld. Heerlen stuurt het verzoek alleen maar door naar jouw laatste belasting districkt waar je was ingeschreven in Nederland.

  Ik kan eventueel een verzoekschrift indienen, maar moet dan alle gegevens hebben. Maar wijselijk is jouw accountant aan te spreken hiervoor en dat die dat gratis moet doen als hij M formulier niet juist os niet heeft ingevuld.

 2. rob zegt op

  ik heb hetzelfde 6 jaar geleden, ik was toen al op pensioen. Heerlen heeft uiteindelijk na aanschrijven het gehele bedrag vrijgegeven Thailand is niet geinteresseerd in pensioen gelden voor belasting. Het geld moet tegenwoordig dan wel direct op een bankrekening in Thailand overgemaakt.

 3. jos zegt op

  Beste Roel, kan je een onderstaande iets nader uitleggen?

  “Maar je hoeft de aanslag niet te betalen, na 10 jaar kan je een verzoek indienen om de bedragen fiscaal vrij te krijgen.”

  Hoe werkt dat?
  Over 12 jaar kom ik mogelijk in de situatie dat ik deze stap ook ga maken.
  Maar eerst nog 10 jaar in de NL werken.

  • Roel zegt op

   Beste Jos,

   Hier de site waar je alles kunt lezen, het wil niet zeggen dat dit over 10 jaar nog zo is, de regeltjes zijn sinds 2009 ook weer aangescherpt.

   Dat komt vnl dat mensen met een goed pensioen of vermogend vertrokken uit Nederland en de staat geen belasting meer kon innen ivm conserverende aanslag.

   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/internationaal_verhuizen/emigreren/wat_moet_u_doen_als_u_emigreert/conserverende_aanslag_bij_emigratie/conserverende_aanslag_bij_emigratie

 4. Kare zegt op

  Beste Guus
  Om te beginnen gebruik je verstand…Wat lijfrente bedoel je… Ga ten rade bij een notaris….en je verzekeraar wil je zeker in de zak zijn ,daar zijn ze voor opgeleid…. In Belgie is de eerste consultatie bij een notaris gratis…. Ga zeker niet in zee met je verzekeraar…. En volgens mij als een lijfrente afgelopen is hoef je niets meer te betalen … 400 euro per uur… Te gek voor woorden…. Ga bij een notaris!!!!!!!

 5. kevin zegt op

  Hi Guus

  Hoe lang bent u uitgeschreven uit Nederland
  Ik heb alles uit betaald gekregen met hulp van een belasting deskundige
  Voor totaal dacht ik 300 euro

  groetjes

  kevin

 6. tonymarony zegt op

  Beste Guus ik heb het zo gedaan een verzoek in Heerlen gevraagt voor vrijstelling van belasting te betalen
  bewijs van uitschrijving bij gesloten en deze na ontvangen te hebben contact opgenomen met de betreffende verzekerings en hun dat onder de neus gedrukt onder de voorwaarde dat het bedrag in eenmaal uit te betalen op mijn bankrekening in nederland dit werd toen direct gedaan , dit was bij mijn in geval NNNederlanden .
  Geluk er mee.

 7. Ellis zegt op

  Ik heb ook lijfrentes uitgekeerd gekregen.
  Heb alleen loonbelasting betaald in Nederland. Thailand hoeft dit niet te weten, WETEN ZE OOK NIET
  Met belastingdienst Buitenland Heerlen kontakt op nemen via email en alles komt goed.
  Ze sturen dan een brief naar de uitkerende instantie en naar u dat u alleen maar loonbelasting hoeft te betalen.

  GEEN LANGE FORMULIEREN invullen bij de belasting, is niet nodig, binnen enkele dagen is het geregeld.
  Meer info dan email naar mij trottermoggy@msn.com
  Dit verhaal kost dus niets. Geen accountant nodig.

  En uit laten keren in Nederland.
  Ik heb het uit laten keren, verdeeld over 5 jaar.

 8. Lammert de Haan zegt op

  Beste Guus. Ik lees dat jij je lijfrente zou kunnen afkopen en, om inhouding van belasting en premie te voorkomen, een aanvraag om vrijstelling inhouding loonheffing bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland, zou moeten indienen.

  Is dat jou verteld door je verzekeringsagent, die € 400,– per uur rekent? Dan moet je onmiddellijk afscheid van hem nemen. Je gaat voor een lekker stukje vlees toch ook niet naar de bakker bij jou op de hoek maar naar een keurslager even verderop?

  Afkoop van lijfrente valt niet onder het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Dat betekent dat de Nationale (Nederlandse) wet van toepassing blijft. Over deze afkoop betaal je vervolgens, daar het over een vrij gering bedrag gaat waardoor je waarschijnlijk niet doorschuift naar schijf 3 voor de inkomstenbelasting, 12,25% belasting en 20% revisierente.

  Hierbij ga ik er voor het gemak van uit dat je alle betaalde premies hebt afgetrokken bij je aangiftes inkomstenbelasting. Mocht dit niet het geval zijn (door bijv. gebrek aan jaarruimte), dan moet je voordat tot uitbetaling wordt overgegaan een zgn. saldo-verklaring bij de Belastingdienst aanvragen, waardoor vermindering van belastingheffing wordt verleend.
  Je betaalt pas belasting over de uitkeringen als deze in totaal hoger zijn dan het bedrag van de premies of stortingen die je niet hebt afgetrokken (de zgn. saldomethode).

  Meestal houden uitkeringsinstanties automatisch al geen premie volksverzekeringen in bij wonen in het buitenland. Mocht jouw verzekeringsmaatschappij daar wel toe overgaan, dan zou nog eens 10,25% aan premie volksverzekeringen kunnen worden ingehouden. Hiervoor kun je echter wel vrijstelling van inhouding aanvragen, maar zeer waarschijnlijk is dat dus niet eens nodig en zou anders ook nog terug te verkrijgen zijn via je in 2018 in te dienen aangifte inkomstenbelasting over 2017.

  Jij hoopt dat iemand je kan helpen. Als je die hulp wenst bij het aanvragen om vrijstelling van inhouding van premies volksverzekeringen, neem dan gerust contact met me op via: l.haan14@chello.nl.

  Kijk voor wie ik ben en wat ik doe op: http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl.

  Gebruik niet het daarin opgenomen e-mailadres of het contactformulier. Beide werken momenteel niet totdat de provider e.e.a. heeft hersteld (daarover heb ik gister contact met hen opgenomen, maar herstel duurt meestal een paar dagen.

  En de kosten? Daar kan ik kort over zijn, nl: die zijn NIHIL. Momenteel heb ik nog een paar aanvragen om vrijstelling in behandeling van Thailand- en Filippijnengangers. En dat doe ik er gewoon even tussendoor. Anders dan het geval is voor wat betreft Thailand, is afkoop van lijfrente bij wonen in de Filippijnen wél vrijgesteld voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

 9. jan bekkering zegt op

  Meestal wordt een lijfrente in termijnen uitgekeerd,maar in twee keer uit laten betalen kan,want dat zijn ook termijnen! En meestal is alleen “termijnen”gespecificeerd,en niet het aantal.
  In mijn geval wilde Heerlen minimaal 5 termijnen,ik wilde twee,en uiteindelijk ben ik door Nat. Ned. in drie termijnen belastingvrij uitbetaald,omdat het als pensioen gezien wordt.
  Wel moet je natuurlijk belastingvrijstelling van Heerlen hebben.
  Succes!!

  • Lammert de Haan zegt op

   Jan, ik twijfel geen moment aan de juistheid van jouw reactie. Ook de reactie van 5 termijnen van ‘Heerlen’ kan ik plaatsen, maar dan wel 5 jaarlijkse termijnen. Dat is nl. de minimale uitkeringstermijn van een lijfrente in het geval je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Het bedrag van de uitkeringen mag in 2015 dan niet hoger zijn dan € 21.142,– per jaar (in 2014 € 20.953,–). Is het bedrag wel hoger dan moeten deze uitkeringen een looptijd hebben van minimaal 20 jaar.

   Heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt dan geldt een minimale looptijd van 20 jaar plus het aantal jaren dat de uitkeringen eerder ingaan dan van het bereiken van de AOW-leeftijd.

   Voor een lijfrente, uit te keren in 2 à 3 jaarlijkse termijnen, zou ‘Heerlen’ nooit vrijstelling mogen geven. En dan hebben we het al helemaal niet over 2 à 3 maandelijkse termijnen! Alsdan heb je immers te maken met een (gedeeltelijke) afkoop van lijfrente, welke belast is in Nederland.

   In het geval van Thailand doet zich de vervelende feit voor dat afkoop van lijfrente niet wordt aangemerkt als een lijfrente, waarop de bepaling van het Belastingverdrag Nederland-Thailand van toepassing is dat slechts Thailand hierover mag heffen (artikel 18, lid 1, van het Verdrag). In slechts weinig door Nederland gesloten belastingverdragen kom je een definitie tegen van wat onder een lijfrente moet worden verstaan. Het met Thailand gesloten Verdrag bepaald echter:

   “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
   3. De uitdrukking ’lijfrente’ betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.”

   Een (gedeeltelijke) afkoop valt niet binnen deze definitie waardoor het Verdrag niet van toepassing is, met als gevolg dat de Nationale (Nederlandse) wet van toepassing blijft.

   Dat ‘Heerlen’ de fout ingaat verbaast me overigens in het geheel niet. Ik heb twee bindende uitspraken van de inspecteur, gevraagd door een collega van mij (een middel-groot accountantskantoor uit het midden van het land) en betreffende een en hetzelfde geval, waarbij in de eerste uitspraak terecht werd geoordeeld dat de afkoop van lijfrente in Nederland belast is, terwijl in de tweede uitspraak werd geoordeeld, dat ook afkoop van een lijfrente niet belast is in Nederland maar in Thailand, mits deze afkoop werd gedaan in minimaal twee termijnen, waarbij nog rekening moet gehouden met de sterftekansberekening. En dan heb je het dus over een en hetzelfde geval! ‘Verdragskennis’ is in ‘Heerlen’ ver te zoeken (sommige ambtenaren daar zullen haar echter nooit vinden)!

   De persoon waar het omging bij deze bindende uitspraken is een in Thailand wonende Nederlander. Inmiddels is hij klant van mijn kantoor. Dit jaar nog gaat hij over tot afkoop van z’n lijfrente. En mocht de inspecteur bij de afwikkeling van z’n belastingaangifte over 2016 tot het oordeel komen, dat deze afkoop (toch) in Nederland belast is, dat heeft hij een groot probleem. Ik doe dan een beroep op het in het algemeen bestuursrecht bekende beginsel van een ‘opgewekt vertrouwen’. Hiervan afwijken is zo ongeveer doodzonde nr. 1 bij de Bestuursrechter!

   Ik lees in jouw reactie dat de aan jou gedane uitkering als pensioen wordt gezien. Een lijfrente is echter nooit te beschouwen als een pensioen. Zij valt immers niet onder de bepalingen van de Pensioenwet. Wel kan de uitkering van Nationale Nederlanden een pensioenuitkering betreffen. Voor de lijfrente heeft zij haar verzekeringstak maar zij treed tevens op als pensioenuitvoerder. Maar dan hebben we het over een heel ander geval en gelden heel andere wettelijke bepalingen.

   Mocht je e.e.a. nog eens willen nalezen, dan vind je daarover de volgende informatie op de website van de Belastingdienst:

   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/sparen_of_verzekeren_naast_uw_pensioen/lijfrente_uitkeringen_bij_een_bank_of_een_andere_financiele_instelling

 10. Guus zegt op

  Iedereen bedankt voor de reacties.Ik weet nu een stuk meer..Dat van 400 euro per uur was een vergissing van hun. het hele gebeuren en alle verklaringen bij elkaar kost me 400 euro.Daar kan ik wel mee leven
  Mijn enige probleem is dat ik geen bewijs van uitschrijven meer heb.Ik heb me al in 1999 uitgeschreven.
  Ik was toen 47. En heb nooit een uitkering of wat uit Nederland gekregen.
  Maar ik weet zeker dat ze bij de belasting weten dat je uitgeschreven bent..
  nogmaals bedankt voor de adviezen
  Guus

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit probleem is zeer waarschijnlijk wel te ondervangen. Als je nog een werkende DigiD hebt ga je naar:
   http://www.mijnoverheid.nl.

   Daar klik je op het tabblad ‘Persoonlijke gegevens en vervolgens ga je naar ‘> Basisregistratie Personen’.

   Daar zie je je vroegere adresgegevens en datum van uitschrijving bij de gemeente. Kopieer dit en plak het in een Word-document. Vervolgens wijs je de Belastingdienst erop dat zij de volledige beschikking hebben over de BRP en de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) maar wellicht te lui zijn om deze gegevens even te raadplegen. Deze laatste toevoeging zou je echter ook achterwege kunnen laten!

   Succes.

 11. erik kuijpers zegt op

  Ik sluit me aan bij Lammerts visie.

  Roel, wat jij zegt : ” Je verkrijgt dan van de belastingdienst een conserverende aanslag, staat te betalen belasting op indien je zou opnemen vermeerderd met 20% revisirente (zeg maar boete voor gedorven belastingopbrengsten in de toekomst). ” dat klopt niet helemaal.

  De conserverende aanslag wordt niet ingevorderd als je de polissen behandelt met inachtneming van de bepalingen in de polissen en de NL wetgeving. Ik heb voor de pensioenpolissen een conserverende gekregen (14 jaar terug al weer) en heb de polissen laten ingaan zoals in de polissen bepaald is.

  Ik heb op het M-biljet ook de lijfrente aangegeven maar die werd niet in de conserverende opgenomen; niet mijn fout. Toch heb ik die zonder 20% revisierente kunnen opnemen en omdat de uitkeringen vielen voordat Hof den Bosch heffing aan NL liet kreeg ik hem vrij van inkomstenbelasting in NL.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website