Wie in het buitenland woont zoals in Thailand, kan vanaf nu zonder problemen een lijfrentekapitaal laten uitkeren. Voorheen lukte dit vaak niet. Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken of er wonen.

De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande lijfrente- of pensioenuitkering ontvangen, omdat ze geen nieuw contract konden sluiten met de verzekeraar die de uitkering moest verrichten. Met als gevolg dat de lijfrente- of pensioenuitkering volgens de belastingwet als een afkoop werd behandeld en er dus belasting verschuldigd was. Dat alles kon ertoe leiden dat de geëmigreerde Nederlanders in één keer met de fiscus moesten afrekenen in plaats van over een reeks van jaren zoals dat normaal gesproken het geval is.

Bij afkoop moet je direct belasting betalen over het gehele lijfrentekapitaal plus een boete. Een uitkerende lijfrente afsluiten is veel gunstiger. Hierbij betaal je verspreid over een aantal jaren belasting, zonder boete.

Eén contract

De belemmeringen zijn grotendeels weggenomen, nu zowel de opbouw- als de uitkeringsfase bij een verzekeraar onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als één contract. Dat betekent namelijk dat geëmigreerde Nederlanders in de meeste gevallen wel periodiek een lijfrente- of pensioenuitkering kunnen ontvangen. De oplossing geldt ook voor de pensioenen die zijn opgebouwd bij een Premie Pensioen Instelling. Klanten die uitsluitsel willen, kunnen daarover contact opnemen met hun eigen verzekeraar.

Het Verbond heeft de oplossing in een circulaire vastgelegd.

Bron: Verbond van Verzekeraars

12 reacties op “Belangrijk financieel nieuws: Omzetting lijfrente na emigratie mogelijk”

 1. janinlao zegt op

  Beste mensen,
  Ik zit dus met dit probleem. ! Heb hier begin dit jaar nog contact over gehad met de Belastingdienst Buitenland. Daar deelde men mij mee;
  -Dat de uitkering als afkoop gezien wordt en dus 52 % belasting ingehouden wordt
  -Ik het jaar erop terug gaaf van te veel belasting kan terugvragen
  – dat er dan 20 % revisierente wordt ingehouden 11111( iets wat ik niet snap want ik ben omdat ik in Laos woon Nederlands belastingplichtig en betaal ieder jaar zo’n 4.000 euro belasting waar ik niets voor terug krijg.
  -Dat er met 3 buitenlandse (???) maatschappijen afspraken gemaakt zijn om daar een lijfrente af te sluiten die door de Belastingdienst goedgekeurd zou worden.. Alle drie aangeschreven . 1 reactie terug; Bedrijf kent de afspraak niet en heeft geen lijfrentepolissen. Van de andere twee niets vernomen.

  Zelf met maatschapipjen in Thailand,Laos Belgie,Frankrijk ,Duitsland en Hongkong contact gehad. Zij kennen dit soort verzekeringen niet. Wel een bepaald bedrag inleggen en dan b.v. maandelijkse rente. Maar dat is gewoon een spaarproduct.

  Ik ben dus zeer benieuwd
  Groet
  Jan

  • Rene Chiangmai zegt op

   Jan,
   Kun je zeggen welke 3 maatschappijen dat zijn?

 2. goort zegt op

  Ik heb ook last gehad van deze problematiek.
  Daaruit bleek dat de achterliggende oorzaak niet 1-2-3 te duiden was:
  – verzekeraars hebben geen zin om jarenlang uitkering te doen op buitenlandse rekening (kosten)
  – verzekeraars moeten een onafhankelijke adviseur inschakelen, die je niet kunt vinden, want je woont in t
  buitenland, en men weet dat dat niet werkt
  – verzekeraars melden dat de Belastingdienst niet wil meewerken omdat die weet dat bij periodieke
  uitkeringen er ontheffing kan worden aangevraagd

  In mijn geval heb ik na lang doorvragen, opspelen een adviseur gevonden in 12lijfrente.nl die wel de moeite neemt om je te helpen, en de zaak door te zetten.

  Voorts ben ik daarna 6 maanden bezig geweest om een belastingontheffing voor deze periodieke uitkeringen aan te vragen, want nu eindelijk gelukt is na veel tegenwerking van de Belastingdienst in Heerlen. Ik kom daar op terug, want ook dat is interessant.

 3. kees zegt op

  Hoe is het dan gesteld met het betalen van IB over deze uitkeringen?

  Moeten deze in Nederland worden gedaan of in Thailand?

 4. Lammert de Haan zegt op

  Met het “Bravo” voor Thailandblog van een paar dagen geleden is niets te veel gezegd, blijkt ook nu maar weer met de plaatsing van dit voor veel in Thailand wonende Nederlanders uiterst belangrijke nieuws.

  Hulde!

  • erik kuijpers zegt op

   En niet alleen voor in Thailand wonende mensen. Ik ken er meer. Ik heb mijn lijfrente ook laten ingaan, dat was een tijdelijke, die is inmiddels afgelopen en ik had hem nog vrij van inkomstenbelasting in Nederland ook, ik zat net voor de uitspraak die hem aan Nederland toewijst.

   Lammert, is dat aanleiding ons belastingdossier op dit punt aan te passen? Of zullen we daarmee wachten gezien wat er nog allemaal open staat met ‘Heerlen’? Of wachten we dan tot de bekende Sint Juttemis….?

   • Lammert de Haan zegt op

    In principe is de heffing van inkomstenbelasting over een lijfrente-uitkering nog steeds voorbehouden aan Thailand (artikel 18, lid 1, van het Verdrag). Slechts indien deze uitkering ten laste komt van de winst van een in Nederland gevestigde onderneming is Nederland bevoegd hierover te heffen (artikel 18, lid 2, van het Verdrag).

    Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft zo’n drie jaar geleden enkele uitspraken gedaan dat Nederland bevoegd is om te heffen over door o.a. Aegon gedane uitkeringen. Maar dat wil niet zeggen dat deze uitspraken van toepassing zijn op alle verzekeraars. Steeds zal de Belastingdienst moeten aantonen dat er ook in dat geval sprake is van het ten laste van de winst brengen van zo’n uitkering. Het Verdrag is door de geechterlijke uitspraken immers niet veranderd.

    In de belastingaangiften die ik doe voor Thaise klanten ga ik er dan ook op voorhand niet van uit dat Nederland bevoegd is om te heffen. Tot nu toe heb ik daar nog nooit problemen over ondervonden.

    Het wordt zeker tijd dat we weer aan het schrijven gaan: het Belastingdossier behoeft na zo’n drie en een half jaar nodig een face-lift. Daarover neem ik binnenkort contact met je op in de verwachting dat Thailandblog over enkele maanden weer de beschikking heeft over een totaal bijgewerkt Belastingdossier (maar gun me even de tijd).

    • erik kuijpers zegt op

     Hum, Lammert, je weet waar ik mee bezig ben en ik heb de voorkeur pas te gaan schrijven in de loop van het jaar, zeg najaar. Heb nu voldoende pensioenzaken aan mijn hoofd zoals je weet….. Bovendien verwacht ik dan wat dichter bij jou in de buurt te wonen dan nu….. Goed werk heeft tijd nodig…..

 5. Leo Th. zegt op

  Een hele verbetering! Heb uit de circulaire begrepen dat je bij het vrijkomen van het kapitaal vooralsnog nog niet mag shoppen bij diverse verzekeraars om eventueel een hogere uitkering te kunnen ontvangen maar dat daarover nog overleg plaatsvindt. Een ander probleem is echter dat veel kapitaalverzekeringen waarschijnlijk zijn aangegaan tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd, de leeftijd waarbij je tot voor kort je AOW en pensioen ging ontvangen. Doordat deze leeftijd is en nog steeds wordt verhoogd komt het verzekerde kapitaal wel vrij op 65 jarige leeftijd en dient dat dan in een direct ingaande lijfrente bij dezelfde verzekeraar omgezet te worden. Doorsparen door middel van aankoop van een bancair product tot aan de ingangsdatum van de AOW is (nog) niet mogelijk.

 6. Rene Chiangmai zegt op

  Dit gaat voor mij misschien ook spelen, dus ik wil graag op de hoogte blijven.

 7. Conimex zegt op

  Hoe zit het met een stamrecht, die zou je ook in een dergelijke verzekering kunnen storten, die dit periodiek uitkeert, zou je daar belasting ontheffing voor kunnen krijgen ?

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Conimex,

   Het probleem waar dit artikel over gaat en waar, zoals het zich laat aanzien, een oplossing voor is gevonden, is van een geheel andere orde dan het al dan niet verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing.

   Tijdens de opbouw fase van de lijfrente woont men in Nederland. Als het op uitkeren aankomt sluit men daarvoor een nieuw contract af met de verzekeraar en gaat de lijfrentepolis over in een lijfrente-uitkering.
   Als je dan nog steeds in Nederland woont levert dat geen enkel probleem op, maar woon je inmiddels buiten Nederland dan is sprake van een “grensoverschrijdende dienstverrichting”, waaraan veel juridische en fiscale complicaties kleven en waar verzekeraars geen trek in hebben. Daar komt nog bij dat lang niet elke verzekeraar bevoegd is om buiten Nederland te opereren.

   Het gevolg is dan dat je met een aardig product zit, nl. de lijfrentepolis, maar die niet tot uitkering kan worden gebracht, zonder grote fiscale gevolgen (tenzij het natuurlijk een wegens het ontbreken van jaarruimte niet fiscaal gefaciliteerde lijfrentepolis betreft).

   En voor het probleem van het optreden van een “grensoverschrijdende dienstverlening” is dan nu een oplossing gevonden. Eenvoudig gezegd wordt de aanvankelijke overeenkomst doorgetrokken/omgezet van opbouw- naar uitkeringsfase, dus zonder daarvoor een nieuwe overeenkomst te sluiten.

   Maar waarom zou jij je stamrecht willen over sluiten naar een lijfrenteverzekeraar? Een stamrecht heeft in feite het karakter van “uitgesteld loon”. Maar omdat het Belastingverdrag Nederland-Thailand een adequate lijfrentebepaling kent, wordt de stamrecht uitkering verdragstechnisch behandeld als een lijfrente-uitkering. Het kan zelfs zijn dat zij (na verloop van tijd) het karakter krijgt van een pensioenuitkering, maar dat moet dan wel als zodanig zijn aangegeven in de stamrecht overeenkomst.

   LET WEL: je mag een stamrecht, net als een lijfrente-uitkering, niet afkopen. Dan handel je nl. in strijd met artikel 18, lid 3, van het Verdrag en wordt zij belast tegen 52% inkomstenbelasting, nog vermeerderd met 20% revisierente.

   Het Verdrag verstaat nl. onder lijfrente: “een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak.”

   En als je nu je stamrecht afkoopt en over sluit naar een lijfrenteverzekeraar, dan loop je al heel snel de kans dat dit wordt beschouwd als “afkoop”. Dat risico zou ik niet durven neme, terwijl het ook nog eens geen enkel doel dient.

   Lammert de Haan, fiscalist.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website