Op 2 september j.l. heeft de ministerraad ingestemd met een algehele herziening van het met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Dit Verdrag vervangt het huidige en uit 1975 stammende Verdrag.

Op initiatief van Thailand zijn in 2020 de onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen reeds gestart. Nederland stemde met name in om bronstaatheffing ook voor particuliere pensioenen mogelijk te maken.

Deze bronstaatheffing voor in Nederland fiscaal gefaciliteerde pensioenen was al een lang gekoesterde wens binnen het fiscaal verdragsbeleid en was de laatste tijd ook al terug te vinden in recent door Nederland gesloten verdragen.

Naast regels om dubbele belasting te voorkomen en niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting tegen te gaan, biedt het Verdrag ook de mogelijkheid om onderling fiscale gegevens uit te wisselen.

Het Verdrag is inmiddels om advies voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Daar het nieuwe Verdrag in overeenstemming is met de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 verwacht ik een spoedig goedkeurend advies van deze Raad, waarna een spoedige inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag zal volgen.

Na inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag rest er voor Thailand geen of nauwelijks heffingsruimte t.z.v. uit Nederland afkomstige inkomsten. Dat betekent dat je ook geen gebruik meer kunt maken van de Thaise fiscale faciliteiten, zoals de vele verminderingen en aftrekposten en de belastingvrije som. Alhoewel Nederland vrijwel onbeperkt mag heffen over je vanuit Nederland afkomstige inkomsten kun je, als buitenlands belastingplichtige, ook geen aanspraak maken op de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals heffingskortingen en aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen. Wat dat betreft ben je volslagen rechteloos. Nederland verkrijgt de lusten en Thailand de lasten.

Wonend in Thailand draag jij bij aan de dijkverzwaring in Nederland om ervoor te zorgen dat men in Nederland droge voeten houdt en Thailand, wat ook z’n waterproblemen kent, kan niet rekenen op jouw steun in deze. Dat heet dan een “eerlijke verdeling” (maar niet heus).

146 reacties op “Nieuw belastingverdrag Nederland – Thailand”

 1. Erik Kuijpers zegt op

  Lammert, dit zat er aan te komen.

  Ik zag het al staan in het kakelverse verdrag met Colombia. Nederland heft daar straks vanaf de eerste euro, zelfs als je er in zou slagen het pensioenkapitaal buiten Nederland te beleggen.

  En ik vind het niet onterecht. Nederlandse pensioenen en uitkeringen zijn (mede) gefinancierd door de belastingbetaler en na emigratie zou een ander land met de heffing gaan lopen?

  Aan de andere kant is het zuur dat fiscale faciliteiten die je na emigratie naar andere EU- of verdragslanden wel kunt krijgen, niet gelden als je buiten die groep landen woont. Bijvoorbeeld in Thailand.

  Vraagje. De gemiddelde doorlooptijd bij de Raad van State is 40 dagen. Dan is het al eind oktober voor de ministerraad definitief groen licht kan geven. Als Thailand dan ook zover is kan een datum geprikt worden, etc. Denk je dat het nieuwe verdrag 1-1-23 of 1-1-24 ingaat?

  • Lammert de Haan zegt op

   Ik reken op 1-1-2023, Erik. Met dit nieuwe Verdrag zijn zowel de wensen van Thailand als die van Nederland vervuld.

   Thailand drong aan op modernisering van de bepalingen t.a.v. ontduiking en ontwijking van belasting, maar spint daar geen wol bij daar er voor Thailand nauwelijks tot geen heffingsruimte overblijft en Nederland kon zijn lang gekoesterde wens van bronstaatheffing t.a.v. private pensioenen binnenhalen. Beide landen gelukkig (maar de een meer dan de ander!).

  • Pjotter zegt op

   Hoe zal dat gaan met al de reeds verleende vrijstellingen ? Daar zullen we dan wel bericht over krijgen vermoed ik. Anders kunnen mensen toch wel in de problemen komen met een vrij hoge naheffing, niet ?

   • Francois Nang Lae zegt op

    Je mag hopen dat de mensen die een vrijstelling hebben daar inderdaad bericht over krijgen. Met het in de problemen brengen van mensen heeft de Belastingdienst in ieder geval al veel ervaring opgedaan.

    • Fred zegt op

     Hallo Lammert,

     Dit nieuwe belastingverdrag tussen nederland en thailand heeft betrekking op alleen de inkomstenbelasting?? Ik neem aan dat ik vrijgesteld blijf voor premies volksverzekering en premies voor de zvw.. Er valt wel wat voo r te zeggen vanuit nederlands perspectief. Anderzijds zouden ze ons pensionados nu ook de heffings korting kunnen geven hahahah. Al bij al is het voor mij niet zo’n probleem. Ik heb een heel klein pensioen dus ik lever maar een beetje in en bespaar een heleboel gedoe. Zeker als mijn mentale gezondheid minder word op latere leeftijd

     Gegroet
     Fred

   • Lammert de Haan zegt op

    Pjotter, met inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag komen de verleende vrijstellingen te vervallen. Dat is reeds aangegeven in de vrijstellingsbeschikking. Vervolgens is het zaak om je pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte te brengen. Anders krijg je inderdaad te maken met navordering van belasting.

    • ruud zegt op

     Zou het niet meer voor de hand liggen dat de belastingdienst de pensioenuitvoerder op de hoogte brengt?
     Niet iedereen zal dagelijks de aanpassing van belastingverdragen bijhouden.

   • Erik zegt op

    Pjotter, die zal de Dienst moeten intrekken en mogelijk al per 1-1 aanstaande. Da’s een hoop werk voor een toch al overwerkte en onderbezette Dienst dus gaan ze dat halen voor die datum?

    Dit is een bekend probleem als wets- e.d. wijzigingen tegen het einde van het jaar worden ingevoerd. ‘De computer kan het niet aan…’ zegt men. Nou, die kan het wel aan hoor, maar het is de mens die een beperkt denkraam heeft…

    Maar mocht je toch nog vrijstelling genieten na die datum dan kun je die centen opzij leggen voor later.

    • Lammert de Haan zegt op

     Erik, de Dienst hoeft niets in te trekken en hoeft daar geen menskracht of computercapaciteit voor vrij te maken.

     Elke vrijstellingsbeschikking bevat de volgende disclaimer:
     “Als u op grond van gewijzigde wetgeving- en of wijzigingen in het verdrag of op grond van andere wijzigingen van feiten en omstandigheden niet meer aan de voorwaarden voor een vrijstelling voldoet, verliest deze verklaring haar rechtsgeldigheid.”

     Bij invoering van de bronstaatheffing t.z.v. private pensioenen verliest de vrijstellingsverklaring dus automatisch haar rechtsgeldigheid, zonder verdere tussenkomst van de Belastingdienst.

     • Erik zegt op

      Lammert, ja, snap ik. Maar wie is dan aan zet? De werknemer past de vrijstelling niet toe, dat doet de pensioenbetaler. Ik sta achter jouw advies dat de pensioengenieter actie onderneemt maar ik vind dit meer de taak van het pensioenlichaam. Want die hebben net zo goed die tekst in huis en hebben fiscaal experts beschikbaar.

      Waar ik bang voor ben is dat midden 2024, als de definitieve aanslagen IB 2023 uit de printer rollen, mensen een hartverzakking krijgen van de te betalen IB omdat ze de wijziging niet hebben meegekregen en het pensioenlichaam niet heeft gereageerd.

      Ik vind zoveel mogelijk publiciteit over de wijziging dan ook noodzaak, zoals ik je al heb verteld, want de overheid blinkt daar niet in uit… Dus laten we hopen dat de mensen in Thailand de tamtam laten rammelen…

  • LUCAS zegt op

   Beste,
   Over je pensioen afhoudingen heb je wel al 45 jaar belastingen betaald, ook 2 maal over je vakantiegeld.
   Ze pluimen u telkens twee maal, de brave burgers.

   • johnkohchang zegt op

    dat is onjuist. Je pesioenpremie wordt eerst afgetrokken van je salaris en dat restant wordt belast! Er is dus over je pensioenpremie nooit belasting ingehouden.

    • Ger-Korat zegt op

     Komt nog een keer bij dat de werkgevers vaak de helft of meer en in sommige bedrijfstakken de gehele pensioenpremie betaalden, ook daar is in het verleden geen belasting over afgedragen.

  • Peter Dekker zegt op

   Beste Lammert
   DAT zou dus betekenen, als het zover is, dat ik me het beste weer bij mijn dochter laat inschrijven om dan het voordeel te hebben van heffingskorting en het voordeel van een veel goedkopere ziektekostenverzekering.

   • Paco zegt op

    Maar het nadeel van die constructie is helaas wel dat je dan minimaal 4 maanden per jaar in Nederland moet zijn… En als ik goed geïnformeerd ben (?) eist de zorgverzekering zelfs een termijn van 6 maanden…

    • Ger-Korat zegt op

     Voor de zorgverzekering geldt een termijn van 12 maanden dat je aaneengesloten in het buitenland mag verblijven, geen 6 maanden. Dat wordt zelfs in de overheidsvoorlichting vertelt, zie de link:

     Moderator: Link is te lang, je moet een url shortner gebruiken.

  • Alex zegt op

   Mijn prive pensioen is helemaal NIET gefinancierd door de overheid of de belastingbetaler!
   Dit pensioen wordt uitgekeerd op door mij zuurverdiende ingelegde eigen geld! Waar ik mijn levenlang voor gewerkt en gespaard heb!!

   • Cornelis zegt op

    Ja, maar die inleg is dan wel eerst van je belastbare inkomen afgetrokken en daarmee heb je over dat deel geen belasting betaald……

   • Pjotter zegt op

    Tja, dan ligt het eraan of je dat geld bruto hebt gespaard, b.v. met koopsom polissen, OF netto, of je geraakt wordt door dit nieuwe verdrag. Enige probleem kan zijn het spaargeld in box 3 vermoed ik.

 2. Ger-Korat zegt op

  Wat de laatste alinea betreft is er wel wat op te merken, immers over de pensioenopbouw in Nederland vindt / vond geen belastingheffing plaats over de ingelegde gelden en dan bij de pensioenuitkering is het redelijk dat dan wel de heffing aan Nederland toekomt en dan niet elders, want immers de inkomsten en bijdragen zijn in Nederland verdiend en niet in Thailand. En anderzijds draagt de gepensioneerde royaal bij aan de Thaise schatkist door middel van betaling van de Thaise BTW op alle aankopen en wordt er vaak aanzienlijk bedragen overgemaakt naar Thailand wat Thailand en haar economie en personen ten goede komen.
  Het is jammer dat de gepensioneerde niet meer onder de Thaise inkomstenbelastingheffing valt, persoonlijk nadeel voor velen, maar anderzijds terecht dat Nederland hier nu wel voordeel uit krijgt.
  Objectief bekeken dan mijn verhaal want ik betaal ook liever minder belasting, maar ja helaas.

  • Ton zegt op

   Inderdaad is dit al geruime tijd verwacht. Betekent bronheffing in dit geval een heffing volgens de inkomstenbelasting tabel (alsof je in Nederland zou wonen maar dan zonder heffingskorting) of wordt er een bepaald vast percentage ingehouden over het gehele pensioen?

  • Antonius zegt op

   Alhoewel Nederland vrijwel onbeperkt mag heffen over je vanuit Nederland afkomstige inkomsten kun je, als buitenlands belastingplichtige, ook geen aanspraak maken op de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals heffingskortingen en aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen.

   Ik betaal als gepensioneerde in Thailand ruim 1500 euro per maand aan alimentatie aan mijn ex vrouw. Daarover zou ik dus belasting moeten gaan betalen in Nederland en daarna 1500 euro moeten overmaken aan mijn ex waarover zij dan weer belasting moet betalen.

   Dit is inderdaad vogelvrij zijn. De combinatie van belastingplicht en alimentatie in Nederland zou voor mij een extra belastingaanslag betekenen van 1350 euro per maand.

   Ik lees diverse reacties dat het heffen door Nederland terecht is. Ik ben het daarmee eens als ook de heffingskortingen en aftrek persoonlijke verplichtingen worden toegepast.

  • Sjaak zegt op

   Als je de belasting van pensioenpremie in Nederland moet betalen volgens de nieuwe inkomstenbelastingheffingen, dan moet Nederland het goed doen. Nu krijgen wij geen toeslag van de SVB omdat wij in Thailand wonen (als vrouw nog geen AOW heeft.
   Dus wij wonen in Thailand belasting betalen aan Nederland en de toeslagen kunnen wij vergeten. Ik heb nog steeds een Nederlands paspoort.
   Dit is pure discriminatie van de belastingdienst en de overheid !!!!

   • Erik zegt op

    Sjaak, welke SVB-toeslag bedoel je?

    De partnertoeslag is al enkele jaren vervallen voor alle relaties waarin de oudste partner is geboren in of na 1950, en de alleenstaande-uitkering vervalt bij huwelijk en/of samenwonen. Beide zijn niet afhankelijk van jouw woonland.

    • pjotter zegt op

     De alleenstaande of alleenwonende toeslag. Weet de exacte naam niet. Nu moet iedereen die een Thaise vriendin heeft b.v., opgeven bij de SVB dat hij samenwoont. Dit terwijl de Thaise dame geen AOW rechten heeft omdat zij nooit gewoond of gewerkt heeft. Ook niet bij overlijden van de NL partner, zoals dat in vele landen WEL is. Ook in vele gevallen zal het zo zijn, dat de Nederlandse man, voor een heel groot deel, soms zelfs 100%, financiëel bijdraagt aan haar/gezin c.q. huishouden.

     • Cornelis zegt op

      Ook als je als alleenstaande AOW’er in Nederland gaat samenwonen moet je dit melden – waarom zou dat niet bij een verblijf in Thailand – waarvoor je zelf kiest – gelden? Over andere landen gesproken: er zijn er ook waar het simpele feit dat je in Thailand woont al leidt tot vermindering van het door de overheid uitgekeerde bedrag. Het Verenigd Koninkrijk is daarvan een voorbeeld.

      • Pjotter zegt op

       Klopt, maar dan heeft degene met wie je samenwoont, OOK AOW rechten.

       • Cornelis zegt op

        Daar ben ik niet van overtuigd. Maar waarom zou ook een Thaise dame die nooit in Nederland heeft gewoond en gewerkt plotseling recht op een Nederlandse uitkering krijgen wanneer ze met een Nederlander gaat samenwonen? Terwijl de in NL wonenden er 40 jaar over doen om dat recht op te bouwen? Ik zou dat als Nederlandse belastingbetaler onrechtvaardig vinden.

        • pjotter zegt op

         Je draait het om. Het gaat om de toeslag voor ‘de Nederlander.’ niet de Thaise dame. Dat de Thaise dame niets meer krijgt is al in 2014 afgeschaft (partner toeslag)

        • Cornelis zegt op

         Ik reageer op jouw ‘dan heeft degene met wie je samenwoont ook AOW-rechten’.

        • pjotter zegt op

         Ik reageer op jouw “Ook als je als alleenstaande AOW’er in Nederland gaat samenwonen” en dan bedoel ik natuurlijk ook met iemand die AOW rechten heeft.

     • Erik zegt op

      Pjotter, je bedoelt de alleenstaande-uitkering (70%) en de gehuwden/samenwoon-uitkering (50%).

      Maar dat is al heel lang, dat verschil, en dat kon iedereen weten bij emigratie. Ik weet dat veel mensen dat oneerlijk vinden maar dan stel ik de vraag, moet Nederland er voor opdraaien omdat jij een partner kiest die geen ouderdomspensioen opbouwt?

      Als dit de reden van Sjaaks opmerking is dan heeft Sjaak nu ook antwoord.

      • Pjotter zegt op

       Nou ja, er zit wel wat in Erik, maar ik heb heel mijn werkzame leven gewoon de 17-plus procent bijgedragen. Ik weet het, dat is voor degene die toen met pensioen zijn maar toch.

      • Pjotter zegt op

       Natuurljjk wist ik dat maar dan stel ik de vraag, moet Nederland ervoor opdraaien dat ik alleen ga wonen ? Ik bedoel er is altijd een argument te vinden.

 3. Francois Nang Lae zegt op

  Is het verdrag al ergens te downloaden? Ik krijg het via google en op rijksoverheid.nl niet gevonden. Ben wel benieuwd naar de bepalingen over spaargeld.

  • Volgens mij is dit alles tot nu toe:

   Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
   Thailand tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking
   tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van ontduiken
   en ontwijken van belasting, met Protocol (Minister van BZ)
   Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert van 1975 en is aan
   herziening toe. De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te
   komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het
   verdrag te moderniseren. Nederland stemde in vanuit de wens om
   bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren en het verdrag in
   lijn te brengen met de OESO-antimisbruikstandaarden tegen
   belastingontwijking.
   – 2 – MR 2 september 2022
   Het nieuwe belastingverdrag geeft regels om dubbele belasting te
   voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of
   verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of
   ontwijken van belasting. Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om
   onderling fiscale gegevens uit te wisselen.
   Bij de onderhandelingen is in hoofdlijnen het OESO-modelverdrag als
   uitgangspunt genomen. De structuur, inhoud en bewoordingen van het
   verdrag stemmen in het algemeen overeen met de recent door Nederland
   gesloten belastingverdragen, waarbij Nederland rekening heeft gehouden
   met de specifieke wensen van Thailand.
   Het verdrag zal gelden voor het Europese deel van Nederland. In het
   verdrag is expliciet de mogelijkheid opgenomen om het uit te breiden tot
   Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten.

   • Erik zegt op

    Het huidige verdrag kun je lezen bij wetten.nl en vul Thailand in in het zoekveld. Daar komt later vanzelf het nieuwe verdrag te staan.

 4. ruud zegt op

  Geldt dit uitsluitend voor de inkomstenbelasting, of heeft Nederland ook nog recht op andere heffingen – AOW premie bijvoorbeeld?

  • Lammert de Haan zegt op

   Ruud, dit geldt enkel voor de inkomstenbelasting. Bij wonen in Thailand val je buiten de kring van verzekerden voor de volksverzekeringen. Als je nog niet AOW-gerechtigd bent dan bouw je bijvoorbeeld ook geen rechten meer op voor de AOW en krijg je later te maken met een AOW-gat.

   • ruud zegt op

    Dat klopt, maar ik vroeg mij af of je onder de nieuwe wet gelijk ook premieplichtig zou worden voor de AOW voor je inkomen uit Nederland.
    Als je bijvoorbeeld met 60 jaar met vervroegd pensioen bent gegaan, en dan AOW premie zou moeten afdragen over de pensioenuitkering van een pensioenverzekeraar.

    Dat lijkt me niet zo’n ingewikkelde toevoeging aan de wet, en daar zal vast wel een ambtenaar aan hebben gedacht.

    Voor mijzelf is dat overigens niet meer van toepassing.
    Ik heb alleen maar last van de belasting over de AOW uitkering en het pensioen.
    Maar goed, 9,42% overleef ik wel.

    • Peter zegt op

     Ik heb dat percentage 9,42% al diverse malen zien voorbij komen maar kan dat op internet nergens terug vinden. Daar vind ik voor gepensioneerden tot 35000 euro het percentage 19,17%.
     Kan iemand mij dat uitleggen want dat scheelt toch 10%?

 5. Jos M zegt op

  Erik, heb jij die glazen bol nog steeds op je schoorsteenmantel staan?
  Gooi die dan aub weg want een tijdje geleden schreef je nog dat het niet zo’n vaart zou lopen met een nieuw belasting verdrag ….

  • Erik zegt op

   Jos, ligt al in de glasbak…..

 6. Frank R zegt op

  Momenteel maak ik gebruik van het “oude” belastingverdrag. Ik woon al 15 jaar in Thailand en heb een pensioen uit Nederland van een private werkgever. Ik heb dus geen pensioen van de de overheid of bijvoorbeeld van het ABP. Ik heb het in mijn vraag ook niet over de AOW want die is altijd in NL belast.

  Over mijn pensioen in NL betaal ik GEEN loonheffing in NL omdat het onder het huidige verdrag belast wordt in Thailand. Dat is al 15 jaar zo en is het is zeer gunstig voor mij.

  Begrijp ik het nu goed dat ik voortaan loonbelasting in NL moet gaan betalen onder het nieuwe verdrag?

  • Lammert de Haan zegt op

   Na inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag (vermoedelijk 1-1-2023) is dat inderdaad het geval, Frank R.

 7. jan bekkering zegt op

  Beste Lammert, komt er voor Nederlanders die al lange tijd in Thailand wonen een soort van afbouwregeling,zoals dat naar mijn weten in enkele andere landen is gebeurd?

  • Lammert de Haan zegt op

   Gelet op de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 en de recente door Nederland afgesloten verdragen is dit niet te verwachten, Jan Bekkering.

 8. Wim zegt op

  Pensioenen zijn mede opgebouwd door de belastingbetaler ? Boute uitspraak. Er is wellicht minder belastring afgedragen over pensioeninvesteringen maar iedereen heeft in Nederland de mogelijkheid om van dezelfde vrijstelling gebruik te maken als hij in zijn of haar pensioen investeert. Om nu achteraf te zeggen dat andere belasting betalers hebben meebetaald aan jouw pensioen gaat mij dus veel te ver. Iemand anders heeft het misschien wel gebruikt om een hypotheek af te sluiten en trekt al jaren dat af van de belasting. En zo kun je vast nog wel heel; veel zaken bedenken die ten faveure van 1 persoon zijn opgevoerd. Ik denk dat het daarom te ver gaat om te stellen dat de Nederlandse belastingbetaler bij heeft gedragen aan de opbouw van iemand anders zijn pensioen.

 9. jan bekkering zegt op

  Best Lammert,zal er sprake zijn van een soort overgangsregeling?

  • Lammert de Haan zegt op

   Zie mijn reactie op jouw hierboven gestelde vraag, Jan.

 10. henk zegt op

  Ik heb dat nooit goed begrepen.
  Mijn salaris wordt uitbetaald na inhouding van premies en belastingen.
  Ik ga ervan uit dat dat bij de pensioenuitkering straks ook zo gaat. Na inhouding van belastingen en premies dus.

  • pjotter zegt op

   Zolang je in NL blijft wonen wel. (behalve dan je AOW premie bij AOW leeftijd). Ga je emigreren dan zijn er allerlei belasting verdragen en wordt het dikwijls anders. Zoals ook Thailand.

 11. Tambon zegt op

  Wij hebben al eerder enkele jaren in Thailand gewoond, en toen ook al voelde ik weerstand tegen het mij bekend maken bij de Thaise fiscus. Desondanks gedaan, te Korat (2013) alwaar men vreemd opkeek, en mij adviseerde geen aangifte te doen, maar de belastingheffing aan Nederland te laten. Zo gezegd, zo gedaan. Niettemin gaf men mij een fiscusnummer mee. Wat was mijn weerstand? Mij is altijd uitgelegd dat ik als werkende meebetaalde aan de AOW-uitkeringen van de op dat moment rechthebbenden. Toen ik AOW ging krijgen ging ik er vanuit dat de op dat moment werkenden dus mijn AOW-uitkering zijn gaan betalen, en dat dus nog steeds doen. (omslagprincipe) Ik krijg ook nog pensioen en de premies ervan heb ik zelf bijeen gebracht in de collectieve pensioenpot. Waarom zou ik Thailand hiervan mee belasten? Temeer ook omdat ik ruimschoots voldoe aan de financiële voorwaarden op basis waarvan ik een jaar in Thailand mag verblijven. Is dat na een jaar niet meer het geval, dan zal ik worden uitgewezen. Ik betaal bij de verblijfsaanvraag ThB 1900, en Thailand zou er wat mij betreft dat bedrag mogen verdubbelen als soort verblijfstax vanwege het gebruik van de Thaise infrastructuur. Maar daarna moet het ophouden. Hoe dan ook: dat belastinggedoe stopt dus per 2023. Goed zo. Waarmee ik kan billijken dat Thailand op sommige plaatsen een dubbele entree heft van farang.

  • henk zegt op

   Ik begrijp uit jouw verhaal dat je het eigenlijk goed burgerschap vind om wanneer je uit NL een uitkering ontvangt, dat opgebracht wordt door de huidige generatie werkenden (het omslagprincipe), dat je het normaal vind om ook in/aan NL je belastingen en premies te voldoen.
   Wat ook een omslagprincipe is dat jij gewerkt heb in NL. Belastingen en premies hebt betaald en dat nu een ander jouw werk heeft over genomen en nu dus de eerder door jouw betaalde belastingen en premies betaald.
   Ik heb er geen bezwaar tegen dat je wanneer je in TH woont, in TH belasting betaald. Je woont daar immers en maakt gebruik van de infrastructuur en nutsvoorzieningen daar.
   Een ander heeft jouw werk en woning in NL overgenomen. Dus ook het mee financieren van de infrastructuur in NL.

   • Tambon zegt op

    Het argument dat in Thailand belasting betaald zou moeten worden omdat gebruik gemaakt wordt van infrastructuur en nutsvoorzieningen is een verzonnen argument. Het is altijd te doen geweest om voordeel te halen uit fiscale constructies. Ware de situatie andersom had je nu een vreugdestemming kunnen waarnemen. Vele discussies en vraagstellingen aan fiscale experts gingen juist om hoe te handelen om minder belasting te hoeven af te dragen als Thailand kon gaan heffen. Nooit was er een vraag wat te doen omdat van Thailand’s infrastructuur gebruik werd gemaakt. Wat nutsvoorzieningen betreft: je betaalt in Thailand periodiek je water- en stroomrekening inclusief verbruik, gebruik en btw.

 12. KeesP zegt op

  Is dit alleen over inkomstenbelasting, of moet er ook weer premies betaald worden?

  • Lammert de Haan zegt op

   KeesP, Het Verdrag ziet enkel op belastingen naar het inkomen of vermogen.. Bij wonen in Thailand val je buiten de kring van verplicht verzekerden voor de volksverzekeringen. Wat dit laatste betreft verandert er met het nieuwe Verdrag dus niets.

  • Jacques zegt op

   Als u uitgeschreven bent uit Nederland en ingeschreven in Thailand dan gaat het alleen om de inkomstenbelasting. Men heeft onder anderen geen recht op de zorgverzekering, dus daar kan men ook niets voor belasten.

 13. Lenthai zegt op

  Hoe zit dat met eerder verleende vrijstellingen voor diegenen die al jaren geleden geimmigreed zijn.

  • Lammert de Haan zegt op

   Lenthai, zoals de reeds verleende vrijstellingsbeschikkingen zelf al aangeven komen deze, als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, te vervallen.

 14. Jos M zegt op

  ik vind het niet slim van de Thaise onderhandelaars dat ze de heffing terug geven aan NL
  Thailand ontvangt strak minder belasting inkomsten en de farang heeft minder te besteden in Thailand.

 15. Jacques zegt op

  Als ex ambtenaar, verblijvende in Thailand, met een uitkering van het ABP en tevens voorzien van een AOW uitkering wordt er van mij al sinds jaar en dag op beide bedragen inkomstenbelasting ingehouden in Nederland. Ik vond dit voor wat het pensioen betreft een rechtsongelijkheid in afhandeling tot de private pensioenen, waardoor in Thailand er ook met twee maten gemeten werd en er vele Nederlanders financieel voordeel aan hadden.. Met dit verdrag in wording is dit rechtgetrokken en daar kan ik niet rouwig om zijn, al hoewel ik er dubbel in sta. Belasting betalen in Thailand en niet in Nederland had voor mij ook netto meer opgebracht. Feitelijk vind ik wel dat deze uitkeringen in Nederland belast moeten blijven. Ze zijn daar ook opgebouwd en we blijven Nederlanders en daar staat wat tegenover. Mijn hele familie, kinderen en kleinkinderen hebben mijn keuze om in Thailand te verblijven niet gewaardeerd. Zij hebben het ook financieel zwaar in de huidige situatie en mijn financiële bijdrage hierin is maar een kleine en alle beetjes helpen. De keerzijde van dit alles is dat er de nodige Nederlanders in Thailand langdurig verblijvende er financieel op achteruit gaan en het is te hopen dat ze niet onder de drempel komen en zich op andere lucratieve manieren een verblijf moeten zien te bekostigen, dan wel al dan niet gedwongen terug moeten keren naar Nederland. Er is iedere keer wel wat in het leven en ze komen nooit gelegen en vaak onverwachts. Voor mij was de vervroegde AOW datum een misplaatste grap wat bij mij bijna achtduizend euro minder aan inkomsten heeft geresulteerd. Ik hoop dat een ieder die dit betreft toch zijn plekje kan vinden of behouden en we zullen het er mee moeten doen. Belastingaangifte gedoe in Thailand kan bij inwerkingtreding van het nieuwe verdrag achterwege blijven en dat is voor mij een zorg minder.

  • Johnny BG zegt op

   Beste Jacques,
   Weet dat de Thaise belastingwet stelt dat iedereen aangifte moet doen en ook als daar een nul uitkomst uit volgt. Een hoop ambtenarenvolk lekker bezig en met als doel om zoveel mogelijk mensen in het systeem te krijgen. Nu is TH net het land waar men gek is op controles en direct beboeten bij een fout en waar denkt u bij wie ze gaan beginnen? Het zal niet vandaag of morgen zijn maar zorg er liever voor dat er bewijs van aangifte is dan dat ze je ineens om bewijzen gaan vragen die je niet hebt. Op internet is zo’n aangifte makkelijk te doen en het kost niets dus ik zie geen beren op de weg om het juist niet te doen. Safety First.

 16. RNo zegt op

  Beste Lammert,
  dien ik dan qua belastingpercentage uit te gaan van wat er momenteel op AOW wordt ingehouden?
  Nu ongeveer 9,79% .Of wordt gewoon percentage van 1ste belastingschijf (ca. 37%) gehanteerd zonder kortingsheffingen?
  Nogal een wezenlijk verschil.

  • Lammert de Haan zegt op

   RNo, over de eerste € 35.472 bedraagt de verschuldigde inkomstenbelasting 9,42% (normen 2022). Het door jou genoemde percentage van 37,07% is inclusief de premie volksverzekeringen. Deze premie ben je, bij wonen in Thailand, niet verschuldigd.

   • RNo zegt op

    Beste Lammert,
    bedankt voor je reactie. Ik ging al uit van lagere percentage vergelijkbaar wat ik nu over AOW betaal. Maar aangezien spelregels veranderd worden en ik niet meer alle opbouw percentages meer weet (AOW, Zorg) stelde ik deze vraag om duidelijkheid voor lezers te verkrijgen.

    • RNo zegt op

     ps aan Lammert,
     jij noemt nu een berag van 35.472 Euro maar aangezien Belastingdienst uiteraard bruto AOW plus pensioen bij elkaar zal optellen en dan zal heffen welk percentage wordt er dan gehanterrd boven het door jouw vermelde bedrag?

     • Lammert de Haan zegt op

      Rno, als je AOW- en je pensioenuitkering meer bedragen van € 35.472 dan val je in de tweede schijf en bedraagt de inkomstenbelasting 37,07% over het meerdere. Deze tweede schijf heeft een lengte van € 33.926. Daarboven geldt een percentage aan inkomstenbelasting van 49,5% en dan ook weer over het meerdere.

      • RNo zegt op

       Beste Lammert,
       omdat jij zelf aan geeft dat verdrag waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking zal treden heb ik naar info over belastingschijven voor komende jaar gekeken.
       Vond info op volgende site: https://www.jan.nl/nieuws/belastingplan-inkomstenbelasting/
       Indien correct zou dan belastingpercentage boven 35.472 Euro 19,15% zijn voor 2023 en niet 37,07%. Ik ben AOW-er dus zou nodige schelen.

       • Lammert de Haan zegt op

        Rno, je hebt de tabel, behorende bij de link die je plaatste, niet goed gelezen én niet goed begrepen. Daar wordt gesproken over een percentage van 19,17% voor 2022 TOT EEN INKOMEN VAN € 35.472 (geboren na 1945). Dit percentage bestaat echter uit 9,42% inkomstenbelasting en 9,75% premie volksverzekeringen. Dit laatste ben je echter niet verschuldigd bij wonen in Thailand.

        Maar bij een inkomen vanaf € 35.473 tot € 69.399 bedraagt het tarief voor de inkomstenbelasting voor 2022 37,07% en vanaf € 69.399 zelfs 49,50%.

        Anders dan wat jouw link doet vermoeden bestaat het schijventarief niet uit 2 maar uit 3 schijven en waarbij je een duidelijke splitsing moet maken in inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor wat betreft de eerste schijf!

        Hoe de tarieven er over 2023 er uit gaan zien, daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Daarvoor moeten we wachten tot volgende week dinsdag. Maar dat ze in positieve zin zullen afwijken van de prognose in jouw link daar ben ik wel zeker van.

   • peter zegt op

    9,42%? Ik zie op internet 19,17 % over de eerste 35472. Of kijk ik verkeerd?

    • Lammert de Haan zegt op

     Je ziet niet verkeerd op internet, Peter. Zelfs op de website van de Belastingdienst tref je een inhoudingspercentage voor de eerste schijf voor AOW-gerechten aan van 19,17%. Dit betreft echter 9,42% inkomstenbelasting en 9,75% premie volksverzekeringen. Dit laatste ben je echter niet verschuldigd bij wonen in Thailand.

     • Jos M zegt op

      Lammert, het is vandaag de tweede dinsdag in september….. is er een kans dat volgende week de percentages nog verhoogd worden??

      • Lammert de Haan zegt op

       Dat is koffiedik kijken, Jos. Vreemd genoeg is er nog niets uitgelekt van de Kabinetsplannen. Wel zijn er hier en daar wat verwachtingen te lezen.

       Zelf verwacht ik een verlaging voor met name de eerste schijf voor de inkomstenbelasting om hiermee de gevolgen van de torenhoge inflatie wat af te zwakken. Maar als het net zo “extreem” hard gaat als van 2021 naar 2022 dan schiet je daar weinig mee op. Toen zijn de tarieven voor de eerste en de tweede schijf met 0,03% verlaagd (tel uit je winst)!

     • Peter zegt op

      Dank voor je reactie Lammert, is nu duidelijk

  • Jacques zegt op

   Bij mij komen de percentages overeen en is het voor een gemiddeld pensioen en de aow vrijwel hetzelfde.

 17. teun zegt op

  Ik woon permanent in Thailand. En dus is het logisch, dat ik daan daar belasting betaal om de voorzieningen (wegen, electra etc) te kunnen financieren.
  Nederland vindt het kennelijk logischer, dat ik voortaan daar belasting betaal voor de financiering van voorzieningen aldaar. Terwijl ik er geen gebruik van maak.
  En ik mag nog steeds geen gebruik maken van bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering of heffingskortingen.
  Nederland is een echt roversnest geworden.
  En thailand heeft helaas zitten slapen.

  • Ger-Korat zegt op

   Over je aankopen betaal je Thaise BTW, de grootste inkomstenbron voor de Thaise overheid waarmee er uitgaven aan onder andere wegen worden gedaan. Degene die jou geld bij aankoopt ontvangt
   , koopt er iets van en betaalt ook weer BTW, inkomstenbelasting en/of winstbelasting. En zo wordt er met jou in Thailand ingebracht geld veel belasting afgedragen. In Nederland heb je over je pensioengelden geen belasting betaalt. Stel je hebt 1000 pensioeninkomen, betaalt dan 150 belasting in Nederland in de nieuwe situatie en vervolgens spendeer je het restant 850 Euro volledig in Thailand. Thailand verdient als economie 850 Euro zonder dat ze er iets voor hoeven te doen en al deze gelden zijn in Nederland verdiend en Nederland krijgt dan als economie slechts 150 Euro in de vorm van belasting. Zou maar niet zeggen dat Nederland een roversnest is want bij al het geld verdwijnt in Thaise zakken omdat je zonodig daar je geld uitgeeft.

 18. Dirk zegt op

  En het is goed dat er nu een eind komt aan de ongelijkheid tussen mensen met een overheidspensioen en die met een bedrijfspensioen. Mensen met een pensioen uit werk voor de overheid hadden al geen keuze.
  Voor iedereen dezelfde regel voortaan, prima!

  • RNo zegt op

   Best Dirk,
   met een klein verschil nl. dat pensioenpremies voor werken bij de overheid in feite door de overheid betaald werd. Iets met vestzak broekzak?

 19. Niek zegt op

  Ik stond op het punt vrijstelling van loonheffing aan te vragen voor het PFZW, maar heeft dat dan nog zin aangezien volgens het nieuwe belastingverdrag Nederland ook gaat heffen op private pensioenen?

  • Lammert de Haan zegt op

   Er van uitgaande dat het nieuwe Verdrag per1-1-2023 in werking treedt en daar twijfel ik eigenlijk niet aan, heeft dat inderdaad geen zin meer, Niek.

  • Jacques zegt op

   Als de prognose van het inwerking treden van dit nieuwe verdrag uitkomt, dan kunt u zich beter de moeite besparen in mijn optiek.

  • ruud zegt op

   Ook al zal de kans klein zijn dat het niet wordt ingevoerd op 1-01-2023 lijkt het mij handig om de aanvraag door te laten gaan.
   Wie weet struikelt de regering nog voor die tijd en wordt het een jaar later.

 20. Frank R zegt op

  Eerder schreef ik dit: Momenteel maak ik gebruik van het “oude” belastingverdrag. Ik woon al 15 jaar in Thailand en heb een pensioen uit Nederland van een private werkgever. Ik heb dus geen pensioen van de de overheid of bijvoorbeeld van het ABP. Ik heb het in mijn vraag ook niet over de AOW want die is altijd in NL belast.
  Over mijn pensioen in NL betaal ik GEEN loonheffing in NL omdat het onder het huidige verdrag belast wordt in Thailand. Dat is al 15 jaar zo en is het is zeer gunstig voor mij.
  Begrijp ik het nu goed dat ik voortaan loonbelasting in NL moet gaan betalen onder het nieuwe verdrag?

  HELAAS reageert hier niemand op TERWIJL er toch veel meer mensen in Thailand wonen die momenteel zowel in NL als in Thailand geen belasting betalen door het huidige belastingverdrag.
  LET OP: je moet dus voortaan belasting gaan betalen in NL!!
  Dat scheelt honderden tot wel duizend euro per maand dat je erop achteruit gaat.
  WETEN jullie dat wel? EN is dat ook zo? OVERGANGSREGELING?

  • Jacques zegt op

   Kennelijk heeft u wel een erg hoog pensioen met dit soort bedragen. Ik zou het nog maar eens gaan narekenen als ik u was. Ik denk niet dat een overgangsregeling van toepassing wordt, maar kan het mis hebben. Ik hoop het wel voor diegene die het betreft.

  • RNo zegt op

   Beste Frank,

   ik woon zelfde peiode in Thailand en het bevreemdt mij ook dat zo weinigen reageren.
   Heb in een eerdere reactie Lammert De Haan gevraagd over welk percentage er gesproken wordt. Bij AOW wordt nu al belasting ingehouden van ca. 9,79%. Totaal bedraagt percentage 1ste belastingschijf 37,07% maar dat bestaat uit meerde onderdelen (bv. zorg) waar wij helaas niet voor in aanmerking komen. Nieuwe verdrag kan een bron van inkomsten zijn voor Nederlandse Staat waar zij bijzonder weinig voor hoeven doen. Begrijp ook niet waarom Thailand accord is gegaan met deze wetswijziging.

   • ruud zegt op

    Er valt niet zoveel te reageren, behalve klagen.

    Bovendien zijn belastingen ingewikkelde onderwerpen, waarover de meeste mensen niet veel weten, en ga je er maar van uit, dat de fiscale experts het wel zullen weten.

 21. pjotter zegt op

  Klopt Frank R. Je gaat dus net als met een pensioen uit Nederland, IN Nederland, inkomsten- of loonbelasting betalen. De premies voor de volksverzekeringen (ANW, WLZ. AOW indieñ je de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt) als mede de ZVW worden niet meer ingehouden.
  En idd scheelt dat voor velen honderden Euro’s.

  Maar Jacques heeft gelijk. Ik vond het ook altijd oneerlijk dat je bij overheidspensioen dit (meestal) voordeel niet hebt.

  Maar ja, Nederland staat al lang bekend om “de regels te wijzigen tijdens het spelen van het spel” en er zijn voor mijn gevoel wel meer oneerlijke zaken in de wetgeving.

  Wel off topic maar zo heb ik er zelf ook moeite mee, dat ik als alleenverdiener in Thailand, TOCH op moet geven bij de SVB dat ik samenwoon. Dit terwijl mijn Thaise vriendin nooit in NL gewoond of gewerkt heeft en ik 100% financiëel voor haar zorg. Scheelt dus veel AOW geld. In veel landen krijgt de vrouw waarmee je bent getrouwd, zelfs weduwe pensioen. Maar goed, die kennen dan ons omslag stelsel niet en hebben zelf hun staatspensioen betaald.

  Ach, we zullen zien waar het ons brengt. Gelukkig heb ik dan nog wel genoeg over voor mijn Thaise jaarverlengingen.

  • RNo zegt op

   Beste Pjotter,

   maar premies voor mensen in overheidsdienst werden door dezelde overheidsdienst bij salaris opgeteld en afgetrokken. Voor mij was dat dan vestzak broekzak regel. Maar ik kan het mis hebben want werkte niet bij overheid.

  • Erik zegt op

   Pjotter, laatst was hier een item over een weduwenpensioen voor de partner van een NL-er die in Thailand woont met pensioen.

   De conclusie was dat je dit tijdig en VOOR ingaan van het pensioen moet regelen. De een krijgt dan minder ouderdomspensioen, de ander krijgt een nabestaandepensioen na het overlijden van de partner.

   Maar dat geldt niet voor de AOW. De AOW is immers geen pensioen maar een nationale oudedagsvoorziening (al noemt men het ‘mijn pensioentje’ en spreekt de SVB ook over pensioen).

   Het NL stelsel kent wel de ANW, de Algemene Nabestaanden Wet, maar die geldt in hoofdzaak alleen voor ingezetenen.

   • pjotter zegt op

    Klopt Erik. Heb ik toen ook overwogen. Maar koste mij toch wel veel geld elke maand bij mijn eigen pensioen. Dacht iets van 600€ netto lager per maand om voor haar een nabestaande pensioentje te regelen van ongeveer 700€ (+/- 25,000฿) per maand. Wat mij redelijk leek voor een Thaise dame.
    Natuurlijk, het zijn keuzes, maar b.v. nu met het nieuwe belastingsverdrag, had ik toch wel wat in de problemen gekomen vermoedelijk voor de jaarverlenging. Dan had ik hws b.v. gebruik moeten maken van de combi regeling door spaargeld op de Thaise bank te zetten icm de visumondersteuningsbrief. Maar goed. Het is zoals het is. Bedankt voor je opmerking hierover

  • Niek zegt op

   Er zijn meer mensen, zoals ook ik, die samenwonen met een vriendin die geen enkel inkomen geniet.
   En toch wordt je volgens de huidige wetgeving gekort op je AOW omdat de wetgever er van uitgaat dat de vriendin (partner) ook inkomen heeft wat in veel situaties in Thailand niet het geval is.

   • Ger-Korat zegt op

    Je wordt niet gekort op je AOW maar men is rechtvaardig en gaat ervan uit dat als je alleenwoont onder andere je woonlasten hoger zijn want je kan deze niet met een partner delen. Vandaar dat als je alleen woont (ongehuwd dan) een hogere AOW uitkering krijgt, dus er is geen sprake van een korting bij samenwonenden maar andersom een toeslag voor de alleenstaande.

    Dat men graag samenwoont met iemand die geen inkomen heeft is, is je eigen keuze. In al mijn relaties hadden/ hebben mijn partners zelf inkomen. En de Nederlandse overheid gaat uit van gelijkwaardigheid en beide partners kunnen inkomen verwerven en pensioen opbouwen. Heb dan in plaats van Thailand een vrouw in Hong Kong, Singapore of Zwitserland, om maar een paar landen te noemen, waar je partner gemiddeld genomen meer als een Nederlander verdient en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een hoog pensioen heeft; in dat geval zal ik je niet horen klagen. Of neem een vriendin/vrouw, ze mag gerust jonger zijn en Thais, met een salaris vergelijkbaar als in het Westen en dan zal ik je ook niet horen klagen.

   • Tambon zegt op

    Ik ken veel gepensioneerde buitenlanders die een Thaise partner kozen met baan en salaris en diverse andere voorzieningen als bv ziektekosten verzekering waaraan zij zelf ook deelnemen. Had wat meer nagedacht destijds, dan wel accepteer de consequenties van je beslissingen.

  • henryN zegt op

   IK weet niet of U met Uw vriendin bent getrouwd? Mocht dat niet het geval zijn dan kan indien Uw vriendin nog ergens een kleine woning heeft de Tweewoningenregel van pas komen.Mocht dat niet het geval zijn ja dan ontvangt U een aow als zijnde een gehuwd/samenwonend stel.

  • ruud zegt op

   Maar is dat onredelijk dan?
   In Nederland wordt u toch ook gekort als u gaat samenwonen?

   De vriendin waarmee u samenwoont heeft geen recht op een uitkering uit Nederland, maar dat betekent niet, dat de regel voor samenwonen niet op u van toepassing zou zijn, u woont toch immers samen…

 22. Leen zegt op

  Kon je verwachten van die Haagse roversbende die altijd het onderste uit de kan wil op welk gebied dan ook.
  Ik zie een hoop mensen die al langere tijd in Thailand verblijven met een klein pensioentje door dit ‘geintje’ in de financiele moeilijkheden komen hier in Thailand. Bij emigratie heeft uitschrijven ook weinig zin meer dus.

  • Cornelis zegt op

   Wanneer je slechts een ‘klein pensioentje’ hebt zullen de financiële gevolgen ook niet groot zijn……

   • Jos M zegt op

    @ Cornelis bij een klein pensioentje kan deze ommekeer net als gevolg hebben dat je niet meer aan de Thaise eisen van 40K of 65K kan voldoen…

    • Tambon zegt op

     Dat geloof ik niet. mensen met slechts AOW (moet dan wel een alleenstaanden-uitkering zijn) betalen al zo goed als niets. Kunnen dus ook zo goed als niets aan verandering verwachten. Het is niet zo dat als iemand euro 1250 aan uitkering ontvangt hij/zij opeens 10-tallen euro’s minder ontvangt.

  • Alex zegt op

   “Haagse roversbende”?
   U vergeet dat de herziening van de belasting overeenkomst uit 1975, door Thailand aangevraagd is. Niet door Nederland!

 23. JJ zegt op

  Frank R.: Als er zoveel mensen zijn die in beide landen (ten onrechte) geen belasting betalen, hebben die vast wel een stevige buffer aangelegd. Die kunnen nog wel even vooruit!

  • Leen zegt op

   Hoezo ten onrechte ? Dat liet het verdrag toe. Zelfs al wil je belastingaangifte doen in Thailand wordt je vaak heen gestuurd. Je ontvangt zeker zelf een ABP pensioen waarover je af MOET dragen aan die graaiers in Den Haag ? Want dat doet al jaren pijn uit sommige reacties op te maken.

   • ruud zegt op

    Het klinkt misschien ongelofelijk, maar er zijn ook mensen die gewoon aangifte doen van hun inkomen, en de verschuldigde belasting daarover betalen.

    • Jos M zegt op

     2020 was het eerste hele jaar dat ik in Thailand woonde.
     Netjes aangifte gedaan, koste wat moeite om de ambtenaar zover te krijgen.
     Dat jaar haalde ik iets meer dan 700.0000 baht naar Thailand.
     Mocht daar 11.000 baht belasting over betalen.
     2021 haalde ik 480.000naar Thailand, aanslag was nihil ……..

    • Pjotter zegt op

     Ha ha. Klopt. Ik heb ook elk jaar inkomsten belasting hier betaald. Veel werk en moeilijk was dat niet. 12 kopietjes van mijn bankafschriften met mijn maandelijkse pensioen stortingen. Het kantoor vulde dan dat PND91 formulier in. Voor mij totaal 500k฿ vrij en over de rest betaalde ik gewoon en kon er weer een jaar tegen.

   • Jacques zegt op

    Beste Leen dat schrijft u terecht: “dat liet het verdrag toe” en dat is bij deze rechtgezet.

   • JJ zegt op

    Ten onrechte ja, want wij moeten belasting betalen in Thailand. Ik betaal rond de 100000 dus 2500 euro. Kom daar in Nederland eens om. Dat is het verdrag!
    En tussen haakjes, ik heb ook vrijstelling voor mijn overheidspensioen. Dat wordt dus nu dokken.

  • Pjotter zegt op

   Na 1 jaar b.v. ? Nou, dat is een flinke buffer. Het Overheids- pensioen en salaris is zelfs door veel particulieren aan meebetaald !

 24. Frank R zegt op

  Het gaat hier maar om 1 ding. We hebben een bestaand belastingverdrag. Of sommigen van jullie het nu eens zijn met dat verdrag of niet doet er niet toe.
  Het huidige verdrag houdt in dat als je een private pensioen hebt uit Nederland wat ook al ingegaan kan zijn op bijvoorbeeld 58-jarige leeftijd (maar zelfs jonger bestaat) je in Nederland GEEN loonbelasting hoefde te betalen.
  Heffing lag daarvoor bij Thailand. Thailand stelt dat als je geen inkomen had uit Thailand (ook niet uit verhuur van je flat in Pattaya bijvoorbeeld) je geen belasting hoeft te betalen in Thailand.
  Dus niet in NL en niet in Thailand.
  Natuurlijk vinden velen van jullie dat oneerlijk maar het is gewoon de wet.

  Nu verandert dat en de heffing loonbelasting komt in handen van Nederland ook wanneer je officieel in Thailand woont.

  En daar zit nu de moeilijkheid.
  Mensen die een pensioen hebben uit Nederland moeten nu ineens daarover loonbelasting gaan betalen in NL. Dus met een private pensioen (niet de AOW want die wordt altijd belast in NL) van 500 euro bijvoorbeeld houd je daar geen 500 euro meer van over maar 350 euro.
  En dat is een (te) groot verschil voor velen.

  In Nederland hebben velen problemen met het betalen van de energierekening en de boodschappen. Veel mensen kunnen net rondkomen met hun modale inkomen.

  Dat geldt net zo goed voor de Nederlanders die in Thailand wonen. Dat wat je minder krijgt ga je voelen.
  Een overgangsregeling is helaas niet van toepassing maar die zou er wel moeten zijn!

  Dus kijk bij het beoordelen van dit onderwerp puur naar het huidige belastingverdrag en naar het nieuwe en geef niet af op het gebruik van het huidige want dat is wettelijk vastgelegd.

  Probleem is dus simpel: Je houdt minder over van je pensioen.

  • Tambon zegt op

   Mensen met een private pensioen van 12 mnd x 500 euro hoeven echt niet opeens 1800 euro belasting te bettalen. Stel je hebt een AOW van 15000 euro plus pensioen 6000 euro. Je gaat minder dan 10% belasting betalen. Reken zelf maar uit. Dat bedrag betaalden die mensen toch al aan de Nederlandse Fiscus want die van Thailand wil dat soort bedragen niet in behandeling nemen, dus was geen al geen voordeel uit vrijstelling of andere ontheffingen. Er worden stormen in glazen water gecreëerd.

  • Jacques zegt op

   Beste Frank, de inhoudingspercentages zijn al eerder door Lammert kenbaar gemaakt en voor de in Thailand woonachtigen voor lange tijd is dit 9.42%. Op en bedrag van 500 euro is dit 47 euro mindering en kom ik uit op 453 euro netto. Die 350 euro netto kan ik nergens plaatsen. S.v.p., niet erger maken dan dat het is.

  • Erik zegt op

   FrankR, hoe kom je aan die 30% heffing?

   Als iemand in Thailand naast de AOW een bruto pensioen heeft van 500 euro/mnd dan is het tarief in 2022 9,42%. Pas bij een inkomen van, afgerond, 35.000 euro per jaar, wordt het tarief over de top hoger. Precieze cijfers staan elders in de discussies hier.

   Voor de meeste mensen in TH zal het nieuwe verdrag meevallen, zeker als de AOW met 10% bruto omhoog gaat en schijf 1 goedkoper wordt om de koopkracht te verbeteren, zoals is uitgelekt. Dinsdag weten we meer.

 25. jan bekkering zegt op

  als iedereen die fiscaal resident in Thailand is (meer dan 182 dagen per jaar) gewoon z’n (beetje) belasting had betaald waren de inkomsten voor Thailand veel hoger geweest en hadden ze waarschijnlijk niet het initiatief genomen tot herziening van het verdrag!! onderste uit de pan,deksel op je kop!!

  • Jacques zegt op

   Beste Jan, er zijn er bij die zich netjes gemeld hadden bij de belastingdienst, maar die vanwege de geldende regels ( o.a., het oude Th-Nl verdrag) niet hoefden af te dragen en werden weggestuurd. Zeker met de kleine pensioentjes die vele Nederlanders ten deel zijn gevallen is dit aan de orde. Ik denk dat het Thailand eerder te doen is geweest om duidelijkheid te krijgen en wat Nederland betreft om het Nederlandse belasting recht van toepassing te laten zijn. Allebei hebben ze gekregen waarom werd gevraagd.

  • Ger-Korat zegt op

   Verkeerde conclusie denk ik. Er is geen koppeling van de Thaise Belastingdienst met Immigration, Immigration weet zelfs niet eens waar je woont en elk jaar mag je dezelfde gegevens opnieuw inladen in hun systemen omdat men blijkbaar geen dossier per persoon bijhoudt gedurende het verblijf in Thailand, want waarom mag je telkens opnieuw dezelfde gegevens opgeven. Je bent volgens Thailand verplicht aangifte te doen net zoals in Nederland en als ze al zouden weten wie waar woont en hoe lang zouden ze zelf al actie ondernomen hebben. Men weet het niet, zowel van Nederlanders als andere nationaliteiten, en daarom niets deksel op je kop maar waarschijnlijk een ambtenaar in Thailand die niet begrijpt dat ze inkomsten mislopen welke normaal gesproken wel door Nederlandse belastingplichtigen in Thailand werden afgedragen. Of Nederland is aardig en in plaats van gewoon het verdrag op te zeggen met daardoor lastige belastingaangiften in 2 landen, besluit Nederland dan maar de heffing in eigen voordeel, terecht trouwens, naar zich toe te trekken.

   • Jacques zegt op

    Beste Ger, het lijkt er inderdaad op dat er geen systemen zijn gekoppeld in Thailand. Zowel door de (lokale) immigratiedienst, het bevolkingsregister (in de vorm van de lokale Tessebaan en lokale Amphur), de (lokale) Thaise belastingdienst en de (lokale)Thaise SVB. Het gemis of gebrek aan een organisatie als de Nederlandse IND voor buitenlanders in Thailand is ook iets wat ik onbegrijpelijk en verwerpelijk vindt. Daar zijn toch je private (civiele) rechten gewaarborgd en de politie heeft als taak om toezicht te houden (hetgeen mijn inziens beperkt zou moeten zijn, anders dan het er nu aan toe gaat) en het tegen gaan (bestrijden) van het plegen van overtredingen en misdrijven door buitenlanders gepleegd. Nu houden ze zich bezig met veel administratieve geneuzel en houdt het de politie ambtenaren van de straat, terwijl er zoveel gaande is wat het daglicht niet kan velen. Voor buitenlanders is de immigratiepolitie leidend en daar heeft men wel weet van het woon-verblijfsadres. Dit moet je daar immers bekend maken en iedere 90 dagen bevestigen. Dat men ergens anders kan verblijven dan men opgeeft zou zo maar kunnen, want er wordt niet ter plekke gecontroleerd, anders dan bij diegene die zich registreren (verblijfaanvraag) als gehuwden met een Thaise man of vrouw. Voor het verkrijgen van een Thais rijbewijs moest ik een uittreksel halen bij de (lokale) immigratiepolitie en werd mijn roze Thaise ID kaart, waar mijn verblijfadres op staat, niet geaccepteerd. Ook kan je vraagtekens zetten bij de samenstelling van het door de immigratiepolitie beheerde vreemdelingendossier, gezien de jaarlijkse herhaling van ingebrachte stukken. Er is veel van het zelfde en daar word je bij het indienen moedeloos van. Al die foto’s van mij, is al een aardige verzameling geworden. Er zitten in ieder geval wel een hoop A4tjes in het persoonsdossier, waarvan ik mag hopen dat de gegevens zijn vastgelegd en gescand. Met deze manier van werken kan het ook niet anders dan dat iets pas wordt gedaan door de immigratie politie als er prioriteit aan een van de taken wordt gesteld. Mijn roze Thaise ID kaart (waar op de achterkant in het Thais staat geschreven dat het alleen geldig zou zijn in je eigen provincie) kent een nummer dat overeen zou moeten komen met een belastingnummer, maar dat is niet het geval. Ook was dit nummer onbruikbaar bij de vaccinaties voor covid-19, alwaar weer een ander nummer voor registratie werd aangemaakt. Ja men is goed bezig in Thailand. Mijn advocaat in Thailand zei tegen mij dat de vreemdeling zich pas zorgen moet maken als de immigratiepolitie begint met vragen te stellen aangaande financiële zaken in Thailand, zoals het wel of niet hebben gedaan van aangifte bij de belastingdienst of het niet voldoen aan de inkomensvereisten. Met de ingebrachte inkomensverklaringen is men op de hoogte van dat deel van het inkomen van de buitenlanders en zolang dat in orde is zou er weinig te vrezen zijn. Dit laatste laat ik voor haar conto, want we dienen ons wel aan de wettelijke regels te houden. Beter voor de gemoedsrust en dat is wel zo belangrijk voor onder anderen de ouderen onder ons die de laatste jaren in Thailand willen vertoeven en “genieten” van de oude dag.

  • gerard zegt op

   Wat een onzin, het scheelt Thailand een hoop administratieve inspanningen, nl de nederlander in het engels te woord staan, meeste van ons in TH spreken minimaal thais en verder overleg met hoofdkantoor in BKK wordt dan uitgesloten plus bij het gros komt men door allerlei aftrekposten niet tot een belastingbetaling, dus al het werk voor niks. Daarnaast haalt de thaise staat het gros van haar inkomen via de VAT/BTW.
   Daarnaast zijn al veel landen ons voorgegaan met het instellen van de bronbelasting in gezamenlijke belastingverdragen.

 26. Wim de Visser zegt op

  Beste Lammert,

  Je schrijft in het hoofdartikel onder andere:
  “Dat betekent dat je ook geen gebruik meer kunt maken van de Thaise fiscale faciliteiten, zoals de vele verminderingen en aftrekposten en de belastingvrije som.”

  Betekent dat ook dat je geen belastingaangifte meer hoeft te doen in Thailand?

  Als je nog steeds wel belastingaangifte moet doen in Thailand zijn dan de faciliteiten zoals je hierboven noemt vervallen?
  Hoe gaat zo’n aangifte er dan uitzien?

  In een eerder artikel van 17-03-2021 schreef je over de bijzondere bepaling artikel 23, lid 6, van het (oude) Verdrag.
  Vervalt dit artikel in het nieuwe verdrag?

  Vervalt voor de in Thailand wonende Nederlander voor wat betreft zijn uit Nederland afkomstige inkomen en voor zover in Thailand ingebracht in het jaar van genieten daarvan?

  Hoe je wendt of keert gaat dit weer een hoop gedoe opleveren bij Belastingkantoren in Thailand vanwege de onwetendheid van het oude verdrag en dus nu het nieuwe verdrag.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Wim,

   Dat is al weer een tijdje geleden en ik ben je nog steeds dankbaar voor wat betreft jouw aanwijzingen om te komen tot een goed Excel-bestand voor het doorrekenen van de PIT en de verminderingsbepaling.

   Na inwerkingtreding van het nieuwe verdrag heeft Thailand vrijwel geen heffingsrechten meer t.a.v. uit Nederland binnengebracht inkomen. Dat betekent dat je geen aangifte meer hoeft te doen voor de PIT een dus ook geen gebruik kunt maken van de vele verminderingen, vrijstelling en belastingvrije som. Er is immers niets om over te heffen.

   Nu Nederland het enige heffende land wordt, ook t.a.v. de AOW-uitkering, is de door mij vorig jaar maart ontdekte verminderingsbepaling ex art. 23, lid 6, van het Verdrag, ook van de baan.

   Voor de Thaise belastingambtenaar zal het even wennen worden. Hij was gewend om jou een keer per jaar aan z’n bureau aan te treffen met een gebakje. Dat gebakje zal hij moeten missen. Hiermee treden de Nederlanders in de voetsporen van de Belgen (nog even goed oefenen met een voetbal en we zijn gelijkwaardig aan elkaar).

   • Wim de Visser zegt op

    Dag Lammert,

    Ik snap je antwoord waarvoor dank.
    Maar ik heb de volgende vraag:

    Ok, al de door jouw genoemde aftrekposten gaan over inkomen (denk ik).

    Maar stel nu eens dat je THB 20.000 bruto rente van een Thaise bank hebt ontvangen waarover 15% wordt bronheffing is geheven. (THB 15% over THB 20.000 is het maximum aftrekbaar bronbelasting bedrag)
    En/of je een levensverzekering in TH hebt afgesloten bij een Thaise verzekeraar voor jou of partner EN/OF een ziektekostenverzekering in TH bij een Thaise verzekeraar. Dat waren toch ook aftrekposten? (daar zitten ook maxima aan aftrekbare bedragen aan)
    Betekent dat dan dat ook deze aftrekposten komen te vervallen?
    Als dat niet zo is dan zou je toch beter WEL aangifte bij de TH Belastingdienst kunnen doen?
    Als ook deze aftrekposten vervallen ben je mooi in de aap gelogeerd want dan verlies je ook deze aftrekposten en dubbel genept.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Wim,

     Met het vervallen van de verminderingen, vrijstellingen en aftrekposten bedoel ik dat je ze niet meer te gelde kunt maken bij geen of te weinig in Thailand te belasten inkomen.
     Nederland is dan in principe het enige heffende land. Binnen het internationaal belastingrecht heerst de opvatting dat het bronland dan fiscale faciliteiten dient te verlenen (eventueel pro rato). Daar is bij wonen in Thailand echter geen sprake van, zulks in tegenstelling tot wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein..

     Wat jij hier aanhaalt ligt anders. In dit geval is er wel sprake van een door Thailand te belasten inkomen, nl. de rente over je banktegoed. De hierover ingehouden bronbelasting van 15% kun je op aangifte en dan als Withholding Tax wel weer terugvragen (item 13 aangifteformulier P.N.D.91).
     Dit wordt maar al te vaak over het hoofd gezien, vandaar dat het goed is dat jij hierop wijst.

     In een binnenkort te plaatsen artikel in Thailandblog inzake veel voorkomende fouten bij het doen van aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting en de Thaise Personal Income Tax besteed ik hier ook aandacht aan..

    • pjotter zegt op

     Tja, volgens mij als je geen aangifte meer hoeft te doen in Thailand, doen Thaise aftrekposten natuurlijk niets meer. Aftrekposten zijn er om je inkomsten c.q. je belastbaar inkomen, zo laag mogelijk te houden. Als je geen in Thailand belastbaar inkome meer hebt, hebben aftrekposten natuurlijk geen zin. Mss als het negatief wordt ? Dan zou je zelfs geld moeten krijgen.

 27. Jos M zegt op

  Thailand had natuurlijk ook de data van de immigratie kunnen gebruiken om te kijken wie er langer dan 182 dagen bleef en die mensen een aangifte formulier kunnen sturen….

  • pjotter zegt op

   En DAT hadden ze dus idd jaren geleden moeten doen Jos. Immigratie weet bijna alles van je. Als ze de computertjes van Imm. en belasting hadden gekoppeld had dat wel wat Batjes opgebracht vermoed ik.

 28. Eli zegt op

  Bedankt iedereen die mij nieuwe informatie verschafte over dit onderwerp, vooral dank aan Lammert de Haan voor de bondige formuleringen.
  Ik ga er nu vanuit dat ik met ingang van 1-1-2023 inkomstenbelasting ga betalen over mijn pensioentjes naast de belasting die ik al betaal over mijn AOW.
  Het is voor mij persoonlijk een bedrag per jaar waar ik geen moeite mee heb om het op te brengen uitgaande van het genoemde percentage van 9,42

  Ik woon nu ruim 7 jaar in Thailand waarvan 5 jaar als uitgeschrevene in Nederland met dus vrijstelling van inkomstenbelasting sinds die datum, (ook voor premies vzw enzo heb ik vrijstelling maar dat is niet terzake hier).
  Gelet op de financiële problemen in mijn geboorteland heb ik er vrede mee om daar weer wat voor te betalen.
  Ik hoop echter wel dat er ook wat gebeurt met de notoire ontduikers anders is het wel erg zuur dat ik met mijn inkomen van €19.000 per jaar wel betaal en de vrienden van Rutte met het honderdvoudige inkomen juist weer niet vanwege alle voordeeltjes die ze aangeboden krijgen van onze geweldige belastingdienst.

  Ik ga er wel vanuit dat ik die vrijstelling van de afgelopen 5 jaar niet alsnog hoef op te hoesten.
  Klopt dat, kan iemand met verstand van zaken daar wat over zeggen?
  Lammert wellicht?

  Een kanttekening: toen ik nog in Nederland woonde had ik gezien mijn inkomen als alleenstaande huurder recht op huur- en zorgtoeslag ten bedrage van +/- €350 pm.
  Door in Thailand te wonen bespaart de Nederlandse overheid dat bedrag, zouden ze daar geen rekening mee moeten houden? Of is het rupsje nooit genoeg?

  Als laatste een advies aan alle mopperaars. Ga stemmen en verder realiseer je dat het nog veel erger had kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat je geen recht meer hebt op aanpassing van je AOW per 1 januari volgend jaar en daarna……
  De overheid ligt helaas niet wakker van de commentaren van arme mensen behalve korte tijd voor de verkiezingen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Eli,

   Over de jaren t.e.m. 2022 hoef jij je niet druk te maken. Wetgeving heeft nooit terugwerkende kracht (tenzij het begunstigend beleid betreft, maar daarvan is geen sprake in het nieuwe verdrag)).

  • Tambon zegt op

   Jouw gezegde dat: ” Bijvoorbeeld dat je geen recht meer hebt op aanpassing van je AOW per 1 januari volgend jaar en daarna……”, is absoluut niet waar. Lees deze van mei jl: https://www.anbo.nl/nieuws/goed-nieuws-aow-gaat-toch-omhoog

   • Pjotter zegt op

    Je moet het zinnetje ervoor “dat het nog veel erger had kunnen zijn” en daarna ” BIJVOORBEELD …….” OOK meenemen in je betoog Tambon. Eli bedoelt ook niet NU met de huidige AOW. Ik begrijp wat Eli bedoelt. Bij b.v. UK mensen die in het buitenland wonen, wordt vanaf vertrek het staatspensioen NIET meer geindexeerd. DACHT ook Australië. Daar moet je volgens mij 2 jaar achtereenvolgens hebben gewoond voordat je je staatspensioen krijgt. Dan hebben sommige landen waar je b.v. naartoe bent geëmigreerd het zogenaamde “woonland beginsel”. Die mensen krijgen maar een deel van hun AOW. DAT bedoelt Eli dus met ‘het had erger kunnen zijn’

 29. GeertP zegt op

  Er zijn ongetwijfeld mensen die hier in Thailand wonen en maar net aan de inkomenseisen voldoen dankzij het oude belastingverdrag,die komen nu buiten hun schuld in de situatie dat ze gedwongen worden om terug te gaan.
  Heel prettig vooruitzicht, klein inkomen, geen woning en stookkosten die niet meer op te brengen zijn.
  Dat wordt een kamertje als je geluk hebt,meubels van de kringloop en boodschappen bij de voedselbank, vergeet volgend jaar niet te stemmen op de VVD en het CDA,u weet wel de partijen van de multinationals, aandeelhouders en vermogende mensen.

 30. Paco zegt op

  @ Lammert de Haan:
  Misschien heb ik voor jou een uiterst interessante mededeling. Misschien ben ik de uitzondering op de regel dat alle vrijstellingsbeschikkingen de door jou geciteerde disclaimer bevatten:
  Ik heb 4 pensioenuitvoerders. Voor alle 4 heb ik (tegelijkertijd in 2012) een vrijstellingsbeschikking gekregen ZONDER die disclaimer! Er wordt met geen woord gerept over het vervallen van rechtswege.
  Daarentegen staat er letterlijk: “De goedkeuring gaat in op 01 februari 2012 en blijft geldig zolang u in Thailand woont”. Ik kan je deze ter kennisname toesturen naar jouw e-mailadres.
  Wat nu? Blijf ik na 1-1-2023 mijn vrijstelling behouden of vervalt die desondanks? Of moet hier de rechter aan te pas komen? Is de stelling van de Belastingdienst houdbaar? Heb ik een recht dat ik kan claimen?
  Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Waarvoor alvast hartelijk bedankt.
  Paco

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is een leuk geval, Paco.

   Jij hebt een wel heel oude vrijstellingsbeschikking (zonder disclaimer).

   Je zou het kunnen proberen door een beroep te doen op het vertrouwensbeginsel. Maar ik geef je weinig kans daar de inspecteur zich kan beroepen op een nieuw feit, nl. het nieuwe verdrag. En dat zal de inspecteur zeker ook doen.

 31. gerard zegt op

  Lammert, ik vraag me af of je dan nog steeds onderscheid heb tussen binnenlands- en buitenlandsplichtig hebt wat betreft invulling bel.aangifte in NL. Ik betaal belasting in NL en vraag het teveel betaalde terug via de buitenlandspichtige route.Kortom, verandert er door het nieuwe belastingverdrag iets in mijn jaarlijkse belastingroutine,

  gerard

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat onderscheid blijft bestaan, Gerard.

   Je moet het C-biljet (voor buitenlandse belastingplichtigen) blijven invullen. Doe je dat niet en je vult het P-biljet voor binnenlandse particuliere belastingplichtigen in, dan krijg je meteen ook de premie volksverzekeringen aan je broek. Ik krijg jaarlijks wel tussen de 10 à 15 van dit soort foutieve aangiften onder ogen.
   Het voordeel is dan wel dat je dan ook weer “recht”hebt op heffingskortingen.

   Na inwerkingtreding van het nieuwe verdrag blijf je dus gewoon het C-biljet insturen maar bij de vraag of jouw pensioenuitkering in Nederland belast is vul je dan “Ja” in (in plaats van nu “Nee”).
   Overigens is het de vraag of het nog wel zin heeft om dan aangifte te doen (tenzij je een uitnodiging daartoe hebt gekregen van de Belastingdienst).

 32. Taruud zegt op

  Het lijkt mij niet onredelijk als na het ingaan van de nieuwe verdragsregeling met Thailand er een speciale heffingskorting mogelijk wordt voor expats. Deze korting zou gebaseerd kunnen zijn op het feit dat de expat geen of weinig gebruik meer maakt van de publieke voorzieningen in Nederland. Ik denk dan aan een aantal voorzieningen die (grotendeels) betaald worden uit de belasting inkomsten zoals openbare ruimtes, verkeersvoorzieningen, waterkering, onderhoud openbare parken en dergelijke.
  Die heffingskorting zou dan kunnen gelden voor een ieder die de status heeft van Niet Ingezetene en die wel inkomstenbelasting betaalt in Nederland. Misschien kunnen bepaalde politieke partijen en/of belangenbehartigers op dit punt iets gedaan krijgen.
  Via het aangifte biljet is dit eenvoudig te regelen door deze vraag te vervangen: “Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast?”. Deze vraag vervangen door: “”Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast en bent u niet woonachtig in Nederland?” bij “ja” wordt dan automatisch een “heffingskorting Niet Ingezeten” toegekend. Dan zijn we weer allemaal blij om Nederlander te zijn.

  • Tambon zegt op

   Ik zou geen slapende honden wakker maken. Per 1 januari as (of misschien eerder als M. Rutte het zich behaagt vanwege Prinsjesdag volgende week dinsdag meer uitleg te geven) gaat vanwege alle gestegen kosten van levensonderhoud bv het minimumloon omhoog. Aan die verhoging is (nog steeds) gekoppeld de AOW uitkering. Had het aan diezelfde M. Rutte gelegen, dan was van die koppeling geen sprake geweest. Ook nog steeds is dat AOW-gerechtigden in bv Thailand eenzelfde bruto-bedrag ontvangen. Er zijn landen die van een dergelijke constructie afzien. Daarbij zal de eerste belastingschijf verlaagd worden. Het kan dus zijn dat minder dan 9,42% belasting betaald gaat worden. En tot slot: pensioenuitkeringen worden of zijn opgehoogd. Wat let M. Rutte of consorten om over het geheel eens na te laten denken door de fiscale ambtenarij. Ik sluit maar eens af met nog een gezegde- namelijk die over deksel en onderste kan.

 33. Hans Bos zegt op

  Lammert zet ons op het verkeerde been door te stellen dat het advies bij de Raad van State ligt. Een mailtje had hem duidelijk gemaakt dat zulks niet het geval is. Gezien de te doorlopen procedure zoals parlementen in beide landen etc. lijkt het onwaarschijnlijk dat het gewijzigde verdrag op 1 januari 2023 in werking kan treden.
  Het antwoord van de RvS luidde:

  Bedankt voor uw e-mail. Daarin heeft u vragen met betrekking tot het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand.

  Het nieuwe belastingverdrag is nog niet voor advies voorgelegd aan de Afdeling advisering. Het klopt dus dat u de adviesaanvraag nog niet kunt vinden op onze website. Wanneer de aanvraag binnen is, kan het één tot meerdere maanden duren totdat de Afdeling advisering het advies heeft vastgesteld.

  Wij kunnen u niet helpen aan een exemplaar van het verdrag waarover zal worden geadviseerd. Dat is een stuk van de minister van Buitenlandse Zaken en het is niet aan de Raad van State om dat te delen.

  Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Margo van Westbroek LLB
  publieksvoorlichter

  • Pjotter zegt op

   Mijn excuses. Ik bedoelde natuurlijk Jan Bos.

   • Pjotter zegt op

    Ik word oud HANS Bos.

  • Lammert de Haan zegt op

   Hans Bos,

   De bron waaraan ik mijn artikel heb ontleend heeft de tekst op z’n website als volgt aangepast:
   “De minister van Buitenlandse Zaken zal het verdrag met het oog op stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.”

   Daar het nieuwe Verdrag in overeenstemming is met de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 en met recente door Nederland afgesloten verdragen (waarover de Raad van State in alle gevallen heeft geadviseerd) verwacht ik een spoedig goedkeurend advies van deze Raad, waarna een spoedige inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag zal volgen.

   Daarbij bedraagt de gemiddelde doorlooptijd om tot advisering te komen volgens haar jaarverslag 2021 40 dagen. Gelet op het vorenstaande verwacht ik zeker geen overschrijding van deze termijn.

   En wat is dan het vervolgtraject?
   Daar het gaat om “stilzwijgende goedkeuring” (wat trouwens gebruikelijk is bij dit soort verdragen) treedt het Verdrag na aanbieding aan het Parlement gelijktiijdg in werking.

   Anders dan wat jij stelt is de datum van inwerkingtreding van 1 januari a.s. zeer goed haalbaar. Ik durf de lezers van Thailandblog niet blij te maken met wat later een dooie mus blijkt te zijn!

   Dat de Raad van State geen stukken met jou deelt, waarover deze Raad de regering moet adviseren, had je zelf wel kunnen bedenken.

 34. pjotter zegt op

  Als je helemaal bovenin leest, zie je ook de vraag van Erik aan Lammert “Hoe lang zal het duren voordat het advies daar is”….”gemiddeld 40 dagen?” Dus denk dat de publieksvoorlichter ons op het verkeerde been zet ?

  • Erik zegt op

   Nou ja, dan wordt het een jaar later. Als je maar weet dat het er aan komt. Nu heb je nog een extra jaar om wat te sparen voor de mensen in de polder: dijkverzwaring, immigranten, stikstof, gasprijs, aardbevingen en vergrijzing…..:)

 35. Peter zegt op

  Ik kan me voorstellen dat de Thaise overheid nog enige maatregelen neemt om toch extra belastinggeld binnen te harken.
  Na ingaan van deze overeenkomst ontvangt de Thaise overheid minder inkomstenbelasting en de Nederlanders hier hebben minder te besteden zodat de btw inkomsten voor de overheid ook minder worden.
  Misschien worden b.v. de kosten van een jaarverlenging van een visum fors verhoogd.???
  Dat is makkelijk verdienen zonder al te veel burocratische inspanningen.
  Misschien kunnen we dan toch een heffingkorting krijgen over de inkomstenbelasting ( en dus niet over de premie volksverzekeringen)
  Ik zal dit dan aankaarten bij diverse politieke partijen in Nederland als dit het gevolg wordt van deze overeenkomst.

  • Erik zegt op

   Peter, met verhoging van de kosten voor een verlenging pakt Thailand álle mensen die op een jaarstempel leven. Breng ze maar niet op het idee… Die verhoging komt er evengoed wel een keer.

   Het afschaffen van heffingskorting buiten EU en verdragslanden (maar er zijn meer voorwaarden dan alleen het woonland…) was de inbreng van de PVV in het gedoogkabinet Rutte-I (Rutte-Verhage). Dat werd niet uitgevoerd want dat kabinet haalde de eindstreep niet. Toen nam de VVD dat mee naar Rutte-II en het ging in 1-1-2015. Ik vrees dat je voor een nieuwe regeling geen meerderheid zult vinden maar proberen is gratis…. Hou je ons svp op de hoogte?

 36. Pjotter zegt op

  Tja, volgens mij als je geen aangifte meer hoeft te doen in Thailand, doen Thaise aftrekposten natuurlijk niets meer. Aftrekposten zijn er om je inkomsten c.q. je belastbaar inkomen, zo laag mogelijk te houden. Als je geen in Thailand belastbaar inkome meer hebt, hebben aftrekposten natuurlijk geen zin. Mss als het negatief wordt ? Dan zou je zelfs geld moeten krijgen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website