Vraagsteller: Eli

Als gepensioneerde wonend in Thailand en uitgeschreven in Nederland heb ik ook te maken met het nieuwe belastingverdrag. Ik heb nog vrijstelling tot juni 2027 onder het oude verdrag. Eerder dit jaar heb ik erover gebeld met mijn pensioenfondsen en de Belastingdienst Buitenland. De pensioenfondsen waren op de hoogte van de veranderde situatie en hadden al bericht gehad van de belastingdienst dat ik per 1-1-2024 weer belastingplichtig ben over mijn pensioentjes. (€326 p/m). Zij gaan dat ook toepassen.

Belastingdienst Buitenland in Heerlen wist nog niets van een nieuw verdrag met Thailand. Zij zouden op onderzoek gaan en mij terugbellen. Dat is niet gebeurd. Wel kreeg ik twee weken later de formele schriftelijke bevestiging van het stoppen van mijn vrijstelling loonbelasting per 1-1-2024 met de vermelding: “naar aanleiding van uw verzoek wordt deze vrijstelling ingetrokken”.
Vrijstelling volksverzekeringen bleef gehandhaafd.

Nu vraag ik mij af:

  1. Als het verdrag niet in werking treedt op die datum en niemand licht mijn pensioenfondsen in, zodat ik belasting betaal, is het dan mogelijk om teruggave te vragen in 2025 via mijn aangifte over 2024? Ikzelf heb de neiging om geen actie te ondernemen dit jaar.
  2. Moet ik in 2027 wel weer om vrijstelling verzoeken voor de premies volksverzekeringen? Die worden apart genoemd in de brief waarin mij vrijstelling wordt verleend.

Bij voorbaat dank voor uw tijd.


Reactie Lammert de Haan

Ondanks een onlangs geplaatst artikel in Thailandblog ga ik ervan uit dat het nieuwe met Thailand overeengekomen Verdrag ter vermijding van dubbele belasting in de loop van 2024 in werking zal treden en van toepassing zal zijn met ingang van 1 januari 2024. Het nieuwe Verdrag houdt een bronstaatheffing in.

Kijk maar eens naar het huidige Verdrag met Thailand. Ook dat Verdrag trad, na voltooiing van de wettelijk voorgeschreven procedure, op 9 juni 1976 in werking, maar was van toepassing met ingang van 1 januari 1976. Als je nu “1976” vervangt door “2024” dan weet je al genoeg!

Mocht, om wat voor reden dan ook, het nieuwe Verdrag niet per 1 januari 2024 van toepassing zijn, terwijl er wel inhouding van loonbelasting heeft plaatsgevonden door jouw pensioenfondsen, dan merk je in 2025 in de aangifte inkomstenbelasting model-C 2024 (het gehele jaar in het buitenland wonend) deze uitkeringen aan als zijnde niet belast in Nederland. De ingehouden loonbelasting krijg je op aanslag weer terug.

Anders dan wat jij stelt heb je geen “vrijstelling” verkregen t.z.v. de inhouding van premies volksverzekeringen, tenzij het bij jou gaat om een wel heel oude vrijstellingsverklaring.

Jij bent van rechtswege al vrijgesteld voor de premies volksverzekeringen daar jij valt buiten de kring van verplichtverzekerden voor de volksverzekeringen.

Zo zal een omaatje van 90 jaar, zonder in het bezit te zijn van een auto, geen vrijstelling kunnen verkrijgen voor de wegenbelasting, En ik, wonend en werkend in Heerenveen, zonder houder te zijn van een hond, krijg geen vrijstelling van de gemeente Heerenveen voor de hondenbelasting. Daarvoor moet je namelijk eerst belastingplichtig zijn voor deze belastingen.

In jouw vrijstellingsbeschikking voor de loonbelasting is dit zeer waarschijnlijk (totaal overbodig) omschreven als: “Pensioenfonds X mag afzien van de inhouding van premies volksverzekeringen”, maar dat is iets anders dan een “vrijstelling” omdat je van rechtswege hiervan al vrijgesteld bent.

Hierbij maak ik nog wel de volgende aantekening. Het is mij bekend dat enkele verzekeraars (o.a. Achmea en Nationale-Nederlanden) soms wel premie volksverzekeringen en soms zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden, ook al woon je buiten Nederland (en in jouw geval zelfs in Thailand).

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

– Heb je zelf een belastingvraag voor Lammert? Gebruik uitsluitend het contactformulier! –

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website