Vraagsteller: Paco

Ik weet uit vorige postings dat het Belastingverdrag Nederland – Thailand “Vrijwel zeker” m.i.v. 1-1-2024 komt te vervallen. Vanaf die datum komen mijn vrijstellingen voor het betalen van I.B. in Thailand in dat geval dus te vervallen en moet ik voortaan mijn I.B. in NL betalen. Derhalve is het verstandig dat ik in november a.s. mijn bedrijfspensioenfondsen meedeel/verzoek om m.I.v. 2024 mijn verleende vrijstellingen niet meer toe te passen en gewoon weer belasting in te houden. Als ik dat niet zou doen zou ik later die bedragen alsnog aan de fiscus moeten terugbetalen. Tot zover is mij dit duidelijk.

Edoch, echter. Deze maatregel is dan weliswaar “vrijwel zeker”, maar niet 100% zeker! We hebben in NL nog geen nieuwe regering, c.q. zal de nieuwe regering met haar nieuwe beleid hetzelfde voornemen hebben als de vorige, die de betreffende maatregel bedacht heeft? Bovendien heeft Thailand inmiddels ook een nieuwe regering.

Zolang het vervallen van het belastingverdrag per 1 januari ‘24 niet 100% zeker is, lijkt het mij verstandiger om mijn verzoek aan mijn pensioenfondsen uit te stellen tot het moment dat het wél zeker is. Anders ben ik bang mijn vrijstellingen te verliezen.

Beste Lammert, wat raad je aan?

Bij voorbaat dank voor je antwoord.


Reactie Lammert de Haan

Ik ga er nog steeds vanuit dat het nieuwe met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting op 1 januari a.s. in werking treedt. Het is slechts nog een kwestie van het zetten van handtekeningen. Volgens mijn informatie ligt het nieuwe Verdrag daartoe gereed op de ambassade in Bangkok. Na ondertekening zal het Verdrag worden gepubliceerd in het Tractatenblad.

Wat de inhoud van het nieuwe Verdrag betreft is al wel bekend dat hierin een bronstaatheffing is bedongen (persbericht BUZA 2 september 2022).

De regering Rutte IV is inderdaad demissionair terwijl nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer pas voor 22 november dit jaar zijn gepland. Een naderhand te vormen nieuwe regering zal niet voor 1 januari 2024 zijn geïnstalleerd.

Zuiver juridisch is een demissionair kabinet echter volledig bevoegd: het kan wetsvoorstellen indienen, besluiten nemen, Nederland in het buitenland vertegenwoordigen, etc. Wel is er een algemeen idee dat zo’n kabinet zich moet beperken tot onderwerpen die politiek niet controversieel zijn.

En van dit laatste is duidelijk sprake nu het nieuwe Verdrag met Thailand is gestoeld op de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020, welke notitie brede steun heeft verkregen binnen het Parlement.

Het lijkt me dan ook raadzaam om jouw pensioenfondsen in november aan te schrijven om de vrijstellingen ingaande januari 2024 in te trekken daar de vrijstellingsverklaringen m.i. alsdan van rechtswege zijn komen te vervallen.

Mocht, om wat voor redenen dan ook, het nieuwe Verdrag niet per 1 januari a.s. in werking treden, dan is er nog geen vuiltje aan de lucht. Dan schrijf je je pensioenfondsen aan met de mededeling dat de vrijstellingsverklaringen nog steeds van kracht zijn. Zij hebben dan immers hun rechtskracht niet verloren. Vervolgens maken jouw pensioenfondsen een herrekening van jouw pensioenuitkeringen vanaf januari 2024. Zij hebben immers nog alle ruimte (zelfs tot eind januari 2025) om e.e.a. recht te zetten d.m.v. hun afdrachten aan de Belastingdienst t.z.v. de ingehouden loonheffingen.

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

– Heb je zelf een belastingvraag voor Lammert? Gebruik uitsluitend het contactformulier! –

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website