Ik heb laatst 2 bezoekjes afgelegd aan mijn belastingkantoor hier in Prachuap Khiri Khan. Ik wilde meer duidelijkheid over de nieuwe belastingregels 2024, ook wel bekend als “Di. Por. P161/2566” alsook over het belastingverdrag tussen NL en Thailand uit 1975, wat nu de geldende wet is. Hier kort een verslag over het tweede bezoek. In een andere bijdrage zal ik verslag doen van het eerste bezoek.

Even kort over mijn situatie. Ik verdien mijn inkomen in NL. Deze bestaat uit dga salaris uit mijn BV, dividend en winst op vermogen, waaronder in de toekomst verkoop van mijn huis in NL. In Thailand is mijn inkomen alleen rente op mijn bankrekening. Deze haalt nauwelijks de aangiftedrempel van 60.000 baht voor inkomen verdiend in Thailand. Over 4 jaar wordt salaris vervangen door o.a. AOW en pensioen. Vanwege mijn werkzaamheden voor de BV komt het niet vaak voor dat ik tax resident van Thailand ben [meer dan 179 dagen verblijf]. Het gebeurt af en toe. Vanaf mijn AOW leeftijd zal dit wel structureel zijn. Daarnaast maak ik slechts een deel van mijn inkomen over naar Thailand.

Bezoek 19 april 2024

Dit is het tweede bezoek. We hadden een afspraak met een jurist van de afdeling Juridische zaken. Doel van het gesprek is de lijst van “uitzonderingen” waar geen belasting in Thailand mag worden geheven, zoals vermeld in het belastingverdrag.

Hij heeft bij het gesprek ook 2 collega’s uitgenodigd, van de afdeling die gaat over de aangiftes. Tevens was zijn manager alsmede een junior collega in de kamer die het gesprek meeluisterden. We hebben meegebracht 2 documenten die van het belastingkantoor afkomstig zijn, de Thaise en Engelse versie van het verdrag.

De nadruk van het gesprek lag op de interpretatie van artikel 23.5 uit het verdrag:

“Indien een inwoner van Thailand [lees tax resident] voordelen en inkomsten verkrijgt of vermogensbestanddelen bezit die volgens de bepalingen van de artikelen 6, 7, 10, zevende lid, 11, vijfde lid, 12, vierde lid, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste en derde lid, 16, tweede lid, 17, 19, en 22, eerste en tweede lid, van deze Overeenkomst in Nederland mogen worden belast, stelt Thailand die voordelen en inkomsten of die vermogensbestanddelen vrij van belasting, maar mag het, bij het berekenen van de belasting over het overige inkomen of vermogen van die inwoner, het belastingtarief toepassen, dat van toepassing zou zijn geweest indien het vrijgestelde inkomen of vermogen niet was vrijgesteld.”

In mijn situatie zou ik dan vrijgesteld zijn van Thaise belastingen, in geval:

 1. artikel 14.1, verkoop met winst van mijn huis in NL. In NL is winst op vermogen niet belastbaar, in Thailand normaliter wel
 2. artikel 16.2, mijn dga salaris uit mijn BV. Ik ben bestuurder van de BV
 3. artikel 19, als ik mijn AOW ontvang, is pensioen uit fondsen van de overheid, zoals de AOW dat is, alleen belastbaar in NL. Dit is een feit wat algemeen bekend is.

Ik heb nog gekeken naar de Engelse versie. De bewoording is ook vrij helder: “.. Thailand shall exempt such income or capital from tax ..”

Tijdens het gesprek was de jurist niet veel spraakzaam. Echter, zijn collega uit de afdeling van de aangiftes was duidelijk en ze was veel aan het woord. Zij zei dat in de archieven van belastingaangiftes zij geen enkele uitzondering tegenkwam die voldoen aan mijn interpretatie van 23.5. Wel mag “tax credit” worden toegepast. Dit zijn de belastingen die je eerder in NL al hebt betaald in mindering mag brengen op het Thaise belastingbedrag.

Ik zei beleeft dat ik met haar van mening verschil. Want de bewoordingen in het Engels zijn vrij helder. Bovendien een ander paragraaf [ 23.6 ] uit het verdrag gaat over specifiek “tax credits”: “Thailand verleent een vermindering van de ..”.

Ze zei dat ik een brief in het Thais naar het Prachuap belastingkantoor kan sturen, als ik het niet eens ben.

Dan zullen ze een zaak openen en advies inwinnen van het hoofdkantoor in Bangkok. Ze zal ook opnieuw kijken naar de archieven of mijn geschetste situaties ooit aanleiding hebben gegeven tot uitzonderingen, waarbij geen belasting in Thailand werd geheven. De manager van de juristenafdeling vond een geval van een Zweed die een bezwaar had ingediend over winst op verkoop van aandelen.

[PS. Helaas komt dit geval van de Zweed niet overeen met mijn geval – winst bij verkoop van onroerend goed, wat vastzit aan een locatie in NL. Winst op aandelen is in het NL-belastingverdrag ook geen uitzondering. Dus moet je in Thailand gewoon belasting op winst op vermogen betalen, onder de volgende voorwaarden – als je in het jaar van overmaken van dat inkomen tax resident bent, en in het jaar dat je die aandelen hebt verkocht ook tax resident bent geweest en na 2023 is.]

Aan het eind van het gesprek gaf de medewerker, die het meeste aan het woord was, een simpel advies. Zorg dat je minder dan 180 dagen in Thailand bent, als je veel geld wilt overmaken. Dat levert mij en het belastingkantoor het minste werk op. Want in zo’n jaar ben ik niet aangifteplichtig over het inkomen dat van het buitenland wordt overgemaakt.

Tot slot vroeg ik bij wie ik terechtkan om te praten over allerlei bewijsstukken [ “records” ], die ik als aangifteplichtige moet bewaren, in geval ik een audit van de Thaise belastingdienst krijg. Ze zei dat de dienst hier veel vragen over krijgt. Daarom heeft het hoofdkantoor besloten te komen met een document dat de lijst van bewijsstukken gaat beschrijven. Ze kon niet zeggen wanneer dit document komt.

Ingezonden door Eddy


Reactie Erik Kuijpers

Eddy doorkruist het advies dat Lammert de Haan en ik aan het voorbereiden waren over artikel 23, maar hij heeft belangrijke informatie losgekregen op de lokale Tax Office. En die informatie klopt in grote lijnen met mijn gedachten daarover.

Wat er aan de hand is? Het huidige verdrag voorziet in de mogelijkheid dat Thailand een graantje meepikt van in beginsel onbelast Nederlands ‘inkomen’. Dat staat te lezen in artikel 23 lid 5 van het verdrag. Noem het een voorbeeld van ‘progressievoorbehoud’ dat beide landen hebben bedongen.

Wie het verdrag in onze taal wil lezen: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

Hoe werkt het?

Eerst bepaal je het regulier inkomen (A). Dat zal voor de meeste emigranten uit Nederland bestaan uit AOW en pensioen. Maar in enig jaar wordt extra inkomen naar Thailand geboekt; zeg de winst op jouw huis in NL, winst die in beginsel in Thailand onbelast is.

Die winst, indien naar Thailand geboekt, voeg je toe aan het regulier inkomen. De som is (B). Dan bereken je de Thaise income tax (C); eerst aftrek van de bekende vrijstellingen en daarna volgens het schijventarief. Dan deel je het reguliere inkomen door het totale inkomen en dan maal de tax (A:BxC); dat geeft de heffing over het reguliere inkomen. De progressie in de tabel blijft in de berekening hangen en een simpel voorbeeld gaf aan dat het geld gaat kosten!

Reden te meer om, als je veel geld extra naar Thailand moet halen, van tevoren de gevolgen door te rekenen. Let wel: inkomen verdiend in de jaren tot en met 2023 en binnen gebracht in 2024 of later blijft onbelast, maar de bewijslast rust op jou! Een rekenvoorbeeld zal door mij worden uitgewerkt dus ik kom hier op terug.

Is dit nieuw? Nee, helemaal niet. Het staat al 50 jaar in het verdrag. Waarom kwamen wij dit niet eerder tegen? Ik las er nimmer van in de laatste tien jaar in dit blog. Vermoedelijk heeft iedereen zich aan de oude regel gehouden: spaar het een jaar en breng het dan pas binnen….. Of was de belastingdienst niet attent?  Maar nu wordt het actueel en ik ga ervan uit dat de dienaren van de Thaise schatkist voortaan al jouw Thaise bankrekeningen gaan napluizen….

Opmerkingen over Eddy’s artikel

Eddy gaat ervan uit dat het verdrag op hem van toepassing is. Toch schrijft hij dat zijn verblijf in Thailand niet altijd meer dan 179 dagen is. We raken dan aan de woonplaatsregels in het verdrag.

Artikel 4, het woonplaatsartikel, is dwingend. Volg die voorwaarden anders kon je wel eens tegen een pittig gesprek met de belastingdiensten aanlopen…. Uit de rechtspraak is gebleken dat zelfs feitelijk emigreren (= jouw land metterwoon verlaten)  geen zekerheid biedt; Lammert heeft daarvan een overzicht gegeven met feiten uit de rechtspraak: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/van-welk-land-ben-jij-fiscaal-inwoner/

Wat bedoelt art. 23 lid 5 met ‘belastingtarief’. Geen van beide landen heeft een vast belastingtarief; beide landen hanteren schijven. Het wordt volgens mij berekend naar rato zoals toegelicht. Maar hoe de Thaise ambtenaar dat benadert, zal de toekomst moeten leren.

‘Echte’ tax credit, waarbij de feitelijk in Nederland betaalde inkomstenbelasting in aftrek wordt gebracht, kent het huidige verdrag in artikel 23 lid 7 alleen waar het gaat om de box-2 heffing bij verkoop van aanmerkelijk belangaandelen (de eigen BV). Alle andere ’tax credit’ bestaat uit de reductiemethode in artikel 23 lid 6. Hoe dat werkt: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Heffing-soczekerheidsuitkeringenvervolg.pdf

Het 180-dagen advies van de ambtenaar klopt in mijn ogen niet. Artikel 4 van het verdrag bepaalt de fiscale woonplaats en een lange vakantie van >186 dagen wijzigt dat niet. Dan blijf je gewoon belastingplichtig in Thailand. Maar als de dienst dat zo wil toepassen, soit!

Eddy’s visie op de AOW is onjuist. AOW is geen pensioen maar een uitkering uit de zekerheid zoals WAO/WIA. Het valt dus niet onder artikel 19; AOW wordt in het verdrag niet eens genoemd. Nederland heft sowieso, Thailand mag heffen, maar moet reductie verlenen (art. 23 lid 6). Ik ga er niet verder op in want er komt een nieuw verdrag.

Hopelijk komt de Thaise overheid nu eindelijk met de extra toelichting die wordt verwacht.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor mensen met Nederlands inkomen in Thailand en onder het huidige verdrag. Het verdrag met België heeft andere bepalingen.

Tenslotte. Over ‘2024’ zal nog veel worden geschreven. De redactie van dit blog is zo vriendelijk geweest een ’tag’ aan te maken: pit24. Type https://www.thailandblog.nl/tag/pit24/ in de opdrachtlijn van de browser, of klik op pit24 in de tags van een artikel, en alles wat er over geschreven (of gereageerd) is, komt in beeld.

Met dank aan Lammert de Haan voor het brainstormen over deze materie. De spreadsheet met diverse rekenvoorbeelden komt binnenkort.

18 reacties op “Verslag bezoek Thais belastingkantoor inzake belastingverdrag (lezersinzending)”

 1. Edo zegt op

  Internationaal recht gaat voor nationaal recht
  Ook thailand dient zich hieraan te houden
  Thailand mag niet heffen indien nederland reeds belasting heft – daarvoor zijn de belasting verdragen om te voorkomen dat 2 landen belasting heffen

 2. niek zegt op

  Voor veel Nederlandse belastingplichtigen in Thailand zal het er in de praktijk op neerkomen dat volstaan wordt de internationale transfers te tonen in je passbook van je Bank, zonder dat iemand geïnteresseerd is uit welke inkomstenbron die afkomstig zijn.
  Mijn ervaring is dat je dan 0 baht belasting hoeft te betalen.

 3. Ger-Korat zegt op

  Als reactie op Erik: de Thaise Belastingsdienst zelf geeft aan op hun website, en dit bevestigd wat de Thaise ambtenaar ook zeg over het verblijf van 179 dagen of minder in Thailand, het volgende:
  Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.
  Omdat Eddy strikt genomen in een zeker jaar minder dan 180 dagen in Thailand verblijft zoals hij schrijft is hij non-resident voor dat jaar en gelden dan genoemde heffing alleen op inkomen uit Thailand.
  Zie de link van Revenue Department:
  https://www.rd.go.th/english/6045.html

  Het betreft dan de Thaise kant van de belastingen; artikel 4 , woonplaatsartikel en de Nederlandse kant van de belasting laat ik maar buiten mijn reactie om me te beperken tot wel of geen aangifte te doen in Thailand.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Ger-Korat, dan verschillen we van mening. Maar als de ambtenaar strikt vasthoudt aan de 180 dagen regel en zegt ‘ik wil jouw centen niet’ wat zou je dan protesteren?

   • Ger-Korat zegt op

    Beste Erik, het is niet mijn mening maar wordt officieel gepubliceerd middels de site van de Thaise Belastingdienst. En zoals uit het gesprek van Eddy blijkt wordt het nog eens bevestigd door de Thaise belastingambtenaar. Meer of minder kan je er dan niet van maken tenzij er een Thais wetsrtikel is wat iets anders zegt maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk gezien de officiele publicatie van genoemde termijn van 180 dagen is dat de regel en heeft men een houvast.

 4. Henk Appelman zegt op

  Zeer interessant maar zoals Erik al stelde nauwelijks een topic geweest in het verleden,waardoor de ‘noodzaak’ om informatie hierover vaak ontbreekt, tevens zijn de meeste expats,waaronder ik, blind in het belasting oerwoud, dank Erik voor het lichtje in de belasting tunnel

 5. Michel Kleinmann zegt op

  Beste Eddy,

  Je schrijft “We hebben meegebracht 2 documenten die van het belastingkantoor afkomstig zijn, de Thaise en Engelse versie van het verdrag.” Zou je zo vriendelijk willen zijn om beiden versies naar mij te mailen?
  [email protected]
  Hartelijk dank voor je moeite.

  Michel Kleinmann

  • Eddy zegt op

   De thaise versie heb ik alleen in gedrukte vorm uit mijn eerste bezoek gekregen. Helaas niet in digitale vorm. De engelse versie kun je downloaden van de RD website https://www.rd.go.th/english/766.html

   • Erik Kuijpers zegt op

    Voor de Thaise versie probeer eens deze link:

    https://www.rd.go.th/fileadmin/download/nation/netherland_t.pdf

    De _t staat voor Thais, staat er _e dan is het Engels. Op die site staan alle belastingverdragen.

 6. Dutchjohn zegt op

  De SVB en de Rijksoverheid kwalificeren de AOW als een staatspension, niet als een uitkering.
  Ik heb alleen AOW. Veranderdt er iets voor mij in Th?

 7. Erik Kuijpers zegt op

  Dutchjohn, jouw vraag is lastig te beantwoorden want ik weet jouw netto-AOW niet; misschien heb je nog wel partnertoeslag. Maar uitgaande van 12.000 euro netto per jaar bij koers 40 is jouw inkomen 480.000 thb en heb je vrij 120.000 wegens echtpaar, 100.000 aftrek kosten en 190.000 wegens leeftijd. Blijft om over te heffen 70.000 en de eerste schijf, tegen nul procent, is groot 150.000. Dan betaal je nul income tax.

  De AOW geldt niet als pensioen. Ja, in de volksmond, ‘mijn pensioentje is weer binnen’ zegt men wel. Maar in dit verdrag is het een uitkering.

 8. HAGRO zegt op

  Ik heb mijn dochter aangesteld als bestuurder van de B.V.

 9. bennietpeter zegt op

  Beste Erik,
  In je verklaring geef je eerst aan dat gelden van huisverkoop in beginsel onbelastbaar zijn in Thailand.
  Echter in het rekenvoorbeeld, wordt een rekensom gemaakt met diezelfde gelden. Dat vind ik dan weer verbazend.

  Verder wordt inkomen van voor 2024 niet belast. Je huis valt in principe hieronder, het geld staat echter niet op de bank, maar zit in het huis. Dat zou je dan aan moeten tonen, de verkoopwaarde van het huis voor 2024? Wat echter weer niet kan, daar dit flexibel is en uiteindelijk door partijen wordt overeen gekomen. Een reëel beeld zou kunnen zijn de WOZ waarde met een index op-afwaardering afhankelijk van stijgingen dalingen huisprijs. Wie gaat je dat leveren dan of laat Thailand dat weten?

  Je laat het geld buiten Thailand en je doet zo nu en dan een overboeking van dit geld, zo ook je spaargeld welke je ook al had voor 2024 en later binnen haalt. Hierover zou dus dan geen belasting worden geheven in Thailand? Immers alles bestaat al voor 2024.
  Met het geld van de 2024, verkoop huis, regeling kan je in principe heel lang mee doen, voordat je begint aan na 2024 geld.

  Je zou ook alles naar Thailand kunnen brengen, maar dan ook zonder belastingen? Pre 2024.
  Is dan een afweging, daar Thailand aanzienlijk minder vergoed bij omvallen banken.
  Je zou al 12 banken nodig hebben om je geld terug te krijgen, bij 300000 euro. en in EU maar 3.
  Dus in de EU koop je dus deze bankgarantie dmv belastingen op je vermogen.
  Nu nog is er rente (te weinig natuurlijk), maar zal weer gaan kelderen en wellicht moet je gaan betalen.
  Zou Thailand, volgende stap dit ook gaan doen? Of gebeurt dat ook al, zou niet weten of Thailand dit kent.
  Zal afhangen van USA en ESU delegaties, welke Thailand sturen.

  Echter onze regering verzint steeds meer topics om je geld te belasten. Daar hebben ze een aparte “denktank “voor, waar employees uiteindelijk huilend ontslag nemen.
  En juist nu is er een grote groep, welke aardig wat centen hebben, dus cashen voor regering op elk mogelijke manier. Maar ook de jongere konijnen, lekker cashen. Legaal online gokken, de Nederlander verloor 1.1-1.4 miljard euro ! Lachende 2e, de regering. En mocht je winnen, dan betaal je 30% kansspelbelasting. OK even terzijde.

  Het zou kunnen betekenen dat je dan beter een aparte “na 2024 rekening” zou moeten openen om aldaar inkomsten vanaf 2024 te registreren. En zolang je die rekening niet gebruikt, bestaat er geen belasting in Thailand. Volgens de 2024 regeling, dus hoe zit dat nou met huis verkoop, spaargeld met die 2024 regeling?

 10. Erik Kuijpers zegt op

  Bennietpieter, zoals ik schreef in mijn commentaar, Thailand mag een graantje meepikken van in beginsel in Thailand onbelaste winsten. Kijk in het verdrag, 14 lid 1. Winst op onroerende goederen (tegenwoordig heet dat zaken, na 1975 is het Burgerlijk Wetboek veranderd) mag worden belast in het land waar die zaken liggen. Maar kijk in 23 lid 5; daar staat dat Thailand dat vrijstelt van belasting doch het tarief mag hanteren ALSOF die vrijgestelde zaken wel belast zijn in Thailand. Dan betaal je meer income tax over het reguliere inkomen. En als dat reguliere inkomen nu eens nul is? Daar komt Eddy straks mee, verwacht ik….

  Ik heb vandaag een eerste spreadsheet gemaakt met sommetjes waarin ik dat laat zien en reken maar dat ik dat deze week aan de redactie ga zenden.

  Maar wanneer praat je van winst? Jij stelt dat je die winst al in NL maakt voordat je verkoopt. De waardestijging in de markt of de hogere WOZ-waarde. Ik denk dat je daarmee een onjuiste maatstaf hanteert. Winst zit pas in de knip als dat huis verkocht is. Vind ik tenminste.

  Alle geld naar Thailand boeken heeft risico vanwege het lagere garantiestelsel in Thailand. Maar je kunt het geld gerust buiten Thailand beleggen als je de herkomst later maar kunt aantonen. Hoe? Daar zal de Thaise dienst over berichten, zie Eddy’s gesprek met de ambtenaren.

  Wat je vertelt over gokken, tja, ieder zijn meug hoor. De schatkist moet nu eenmaal gevuld worden en dan maakt het niet uit of je paft, zuipt of gokt. Als je genoeg hebt kun je het breed laten hangen; toch?

  Ik kan helaas niet reageren direct onder jouw vraag. De vragen verschijnen om een of andere reden pas veel later op mijn PC dan op mijn mobieltje en daar typ ik niet graag op met mijn dikke vingers….

 11. TvG zegt op

  Ontzettend veel dank voor de bloggers die dit begrijpen, bijhouden en posten. Ben nog lang niet zo ver dat ik het begrijp en voor nu zelfs nog een drempel om de emigratiestap naar Thailand te maken. Hopelijk snel extra toelichting en voorbeelden welke ik kan gebruiken om in 2025 of 2025 wel de stap naar Thailand te maken. Als er TB lezers zijn die nog goede doorverwijzingen of informatie hebben of mij kunnen koppelen aan een deskundig adviseur….ik houd me aanbevolen.

 12. Eddy zegt op

  Bedankt voor de vele reacties. Zoals verwacht leeft dit onderwerp onder de lezers.

  Ik heb mijn verslag van het eerste bezoek ingeleverd bij de redactie.

  Hier mijn conclusies – hoe nu verder:

  ..
  In de eerste paar jaren als ik tax resident ben, zal ik alleen inkomen overmaken, die niet opgegeven hoeft te worden (“not assessable income”). Hierdoor hoef ik voorlopig geen aangifte te doen. Denk aan banksaldi van eind 2023 en inkomsten van voor 2024. Ik heb namelijk geen zin in een onterechte aanslag en dat ik bezwaar (“appeal”) moet aantekenen.

  Ik denk dat er nogal wat tijd nodig is om de wijzigingen bij de Thaise belastingdienst goed te verankeren. Dat de lokale kantoren heldere werkinstructies krijgen om aangiftes van inkomsten op basis van remittance goed te kunnen beoordelen. En dat belastingbetalers hun remittance-aangifte goed kunnen doen. M.i. is de Revenue Code en zijn de aangifteformulieren op het gebied van remittance-inkomsten nog niet voldoende aangescherpt.
  ..

  • Erik Kuijpers zegt op

   Eddy, dit onderwerp heeft al sinds september vorig jaar de belangstelling van de lezers en de adviseurs. Had jij toen dit blog maar gelezen dan had je geen foute stellingen geschreven. Jouw eerste bijdrage is niet voor niets weggehaald.

   Een kantoor als PWC zegt op de website: een tax credit kan alleen indien dat in het verdrag is vastgelegd. En dat klopt ook! Het verdrag NL-TH kent alleen in artikel 23 lid 7 een tax credit voor inkomen in de a.b. sfeer. Artikel 23 lid 5 kent helemaal geen tax credit, artikel 23 lid 6 kent een reductieregeling zoals in mijn tekst onder jouw tweede bijdrage uitgelegd.

   Ik hoop dat je nu wilt stoppen met het vertellen van deze onwaarheid want het gaat een eigen leven leiden in dit blog. Ook als een belastingmedewerker dat zegt; die heeft klaarblijkelijk geen echte kennis van het verdrag NL-TH. Dat verdrag is 50 jaar oud en toen waren de tijden anders.

   Ga er maar aan staan als ambtenaar: 60 verdragen opfrissen. Gisteren had ik het verdrag Zwitserland-Thailand onder handen en ook daar liep ik al tegen afwijkingen aan met NL-TH en BE-TH. Ik verwacht ook echt niet dat het allemaal van een leien dakje loopt volgend jaar…

 13. Hjgvanderwiele zegt op

  [email protected], vanderwiele die geen verstand heeft van belastingen etc, en een gewone arbeider in het verleden vraagt een ieder, help de gewone arbeider die ook nog een 11 jaar hier woont ongewoon te doen met belasting en alleen te volgen de heren Erik kuipers en de hr. H LAMMERT DAN GAAT ALLES GOED.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website