De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds helpen om belastingontwijking te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2020 gesprekken proberen te (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand.

In 2020 zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met onder andere België, Brazilië, Chili, Curaçao, Marokko, Oeganda en Portugal.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd  om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven ook welkom.

Bron: Rijksoverheid.nl

32 reacties op “Nederlandse overheid gaat met Thailand onderhandelen over belastingverdragen”

 1. ruud zegt op

  De strijd om de belastingcenten gaat beginnen.

  Ik heb mij bijdrage aan de Thaise schatkist over vorig jaar al voldaan.
  De Nederlandse kan nog niet dacht ik.

 2. Erik zegt op

  Dat is dan goed nieuws! Het huidige verdrag uit 1975 is antiek en mist een paragraaf over uitkeringen sociale zekerheid zoals AOW en WIA/WAO en dat moet dringend goed afgesproken worden omdat nu beide landen mogen heffen.

  • goort zegt op

   Nou, dat valt nogal mee. NL zegt gewoon dat zij heffen over AOW, want dat dat mag volgens het verdrag.

   • Cornelis zegt op

    Zó geredeneerd mag Thailand dat óók, dus is er echt wel wat te verbeteren.

    • Ruud Korat zegt op

     Volgens mij is het de bedoeling van een verdrag dat er afspraken zijn die nagekomen worden. Goort heeft gelijk als hij stelt dat “Nederland gewoon heft over AOW” en terecht: het is Nederlands geld via premies en fiscalisatie bijeengegaard en uitgekeerd. Het verdrag zal vervolgens bepalen dat Thailand het nakijken heeft. Ook dat is terecht!

     • Ger-Korat zegt op

      Ik denk dat er iets meer meespeelt want de Nederlandse overheid heft al over de AOW en met een nieuw verdrag zal dat niet veranderen. Maar over een bedrijfspensioen zal denk worden afgesproken dat Nederland heft en indien de belastingbetaler kan aantonen in Thailand te wonen en daar aangifte te doen en te betalen, de Thaise belasting in mindering mogen brengen op de Nederlandse. Want er is over het opgebouwde pensioen in Nederland nog geen Nederlandse belasting betaald. Denk dat Nederland ook wel weet dat velen geen aangifte doen in Thailand ondanks dat ze daar echt wonen of van een grote vrijstelling genieten ( Erik noemt iets verderop 500.000 baht voor een 65+), en dat terwijl een in Nederland woonachtige daar wel belasting over betaald. Goed beschouwd nadeliger voor een in Nederland wonende gepensioneerde dus met een nieuw verdrag kan dat worden rechtgetrokken. Wel zo eerlijk als je het objectief (!) bekijkt want het gaat in de gevallen om hetzelfde opgebouwde bedrijfspensioen in Nederland.

      Maar ja dat laatste willen velen niet horen, ik zelf ben niet gepensioneerd en woon in Thailand.

      • Erik zegt op

       Ger-Korat, de opties zijn beperkt maar laat ik een voorzet geven:

       1. Bedrijfspensioen belast in NL
       2. Bedrijfspensioen belast in TH
       3. Bedrijfspensioen tot en met xx.000 euro p.j. belast in TH, bedrijfspensioen hoger dan xx.000 euro p.j. geheel belast in NL (Deze methode komt in enkele verdragen al voor….)
       4. Bedrijfspensioen belast in NL behalve over het bedrag dat je in TH aangeeft. Dat heeft Noorwegen met Thailand afgesproken. Maar dat wordt een papierwinkel van hier tot ginder en onze ambtenaren kunnen het nu al niet aan…

       Dus een van deze vier zal het worden en ik denk nummer drie.

       Verder wordt zo’n nieuw verdrag aangepast aan de eisen des tijds. Internethandel, digital nomads, betere uitwisseling van gegevens, bijstand bij invordering, het zit allemaal in de glazen bol…….

       Bij leven en welzijn weten we over 4 tot 5 jaar iets meer.

      • ruud zegt op

       Het mag misschien eerlijker zijn, maar misschien ook wel niet. Nederland zou dan wel de heffingskorting toe moeten passen, anders wordt het wel erg oneerlijk in vergelijking met mensen die in Nederland wonen.
       Die betalen dan minder belasting dan expats, terwijl zij gebruik kunnen maken van Nederlandse voorzieningen, die niet toegankelijk zijn voor expats.

       Je kunt ook redeneren, dat ik nu in Thailand woon en daar van de infrastructuur (wegen) en andere zaken van de overheid (belastingkantoren bijvoorbeeld) geniet, waarvoor ik zou moeten betalen met een heffing op mijn inkomen.

       • Ger-Korat zegt op

        Zoals sommigen beweren heb je in Thailand toch ook heffingskortingen, kijk maar naar de uiteindelijke vrijstelling van ongeveer 500.000 baht waar Erik het in een reactie over heeft voor 65+ in Thailand.))
        Het punt is wat ik aanvoerde dat velen geen aangifte doen ( vermoed ik )en dat is zowel voor Nederland als Thailand niet juist. Daarnaast is het ook zo dat veel grootverdieners een belastingvrije pensioen opbouw hebben , onder meer door vrijwillige stortingen als ondernemer of in het verleden door allerlei regelingen om extra pensioen op te bouwen voor werknemers. Over de opbouw is geen belasting betaald en dan bij uitbetalen vluchten ze naar een land als Thailand en waarvan we weten dat deze niet alles kan controleren en kunnen er grote bedragen aan pensioenen onbelast blijven. Dus voor de sociale rakkers onder ons een goed begin om dit aan te pakken, de grootverdieners aanpakken dan die het niet zo nauw nemen met belasting betalen en bijvoorbeeld naar Thailand verhuizen.

        • ruud zegt op

         Ik heb vrijstellingen in Thailand en die brengen mijn te betaling aan de Thaise belastingdienst belastingdienst flink omlaag.

         Mijn punt is echter, dat als Nederland gaat heffen, dan verschuift de belastingbetaling van Thailand naar Nederland.
         Dan is er dus geen Thaise vrijstelling meer, want er vindt geen belastingbetaling plaats.

         Dan is er helemaal geen vrijstelling meer, niet in Thailand, want daar wordt dan niet geheven, en niet in Nederland, omdat daar geen vrijstellingen meer zijn voor mensen buiten Europa.

         Thailand zit dan met expats uit Nederland die geen belasting betalen, maar waar ze wel kosten aan hebben (immigratiekantoren bijvoorbeeld) en Nederland heeft inkomsten waar geen enkele dienstverlening tegenover staat.

         De echt grote jongens betalen helemaal nooit belasting, die hebben Thailand daar niet voor nodig.
         Als die een miljard bruto hebben verdiend, krijgen ze – nadat ze hun aangifte hebben gedaan – er van de Nederlandse belastingdienst waarschijnlijk nog een half miljard bij.

      • Henk zegt op

       Je schrijft zelf niet gepensioneerd te zijn maar dan ken je ook niet de werkelijke gang van zaken. Als je uitgeschreven ben uit Nederland, krijg je als in mijn geval vrijstelling van loonbelasting over je andere pensioenen. In mijn geval voor 5 jaar. Niet over je AOW. Ook wordt je direct de ziektekostenverzekering uitgeknikkerd, ook al ben je daar je hele leven verzekerd geweest en altijd premie betaald hebt. Voor veel pensionarissen een groot probleem hier in Thailand. Je schrijft dat het “objectief” eerlijker zou zijn tegenover in Nederland wonende pensionarissen dat er over de pensioenen ook belasting geheven wordt door Nederland. Je vergeet daarbij de ziektekostenverzekering die wij “kwijt” zijn. Het zou wel eerlijk zijn om naast het eventueel betalen van belasting over onze pensioenen aan Nederland, we ook weer onze ziektekostenverzekering terug krijgen. Maar helaas zal dat wel niet gebeuren. Halen is de Nederlandse overheid goed in maar brengen niet.

 3. Henk zegt op

  Het is niet te hopen dat men de positie van pensionados die gekozen hebben in Thailand te wonen, en inmiddels hier gesetteld zijn, wederom te verslechteren. De Thaise overheid maakt het ons steeds moeilijker, de baht is voor de pensionados hier ook een drama, ik zie ze in staat om ook de Nederlandse belasting los te laten op onze pensioenen. Of zullen ze ons weer de Nederlandse ziektekostenverzekering aanbieden?

 4. Antoine zegt op

  Ik ben heel benieuwd of iemand een voorbeeld kan geven van een nieuw belastingverdrag waarbij een Nederlander in het buitenland er beter op geworden is. Verplichtingen van niet verdeelde pensioenen en alimentatie zouden zomaar door Nederland belast kunnen worden evenals niet naar Thailand verzonden inkomsten zonder dat er mogelijkheden zijn de verplichtingen in mindering te brengen op het belastbaar inkomen. Na 10 jaar zonder indexatie van mijn aanvullend pensioen en een ruilvoet van Euro naar Baht die thans nog maar 75% is van wat het was is er van mijn koopkracht nog maar 60% over gebleven.

  • wim zegt op

   Kan me voorstellen dat ze dan wel kinderbijslag moeten betalen.

 5. jack zegt op

  Ik ben al 2,5 jaar bezig mijn juiste adres op te geven bij de belastingdienst en zij weigeren deze te gebruiken. Dus ik ontvang geen post van de belastingdienst.
  Belastingdienst moet eerst de eigen problemen op te lossen en daarna onderhandelen met Thailand. Op dit moment komt de belastingdienst veel in het nieuws door de fouten welke de belastingdienst heeft gemaakt.
  Belastingdienst moet stoppen met het kapotmaken van de Nederlanders welke een goed leven hebben in Thailand.

 6. john zegt op

  l’histoire ce repete ofwel de geschiedenis herhaalt zich.

  Elk jaar wordt een overzicht gegeven van de landen waarmee onderhandelingen worden gevoerd over belastingverdragen. Thailand staat al vele jaren op dat lijstje maar ik heb in al die jaren niet meer gelezen dan die melding. Is kennelijk weinig over te melden. Goed nieuws voor sommigen, geen goed nieuws voor anderen. Zie de inzendingen mijjn medebloggers hierboven.

  • Erik zegt op

   Dat had alles te maken met de staatsgreep. In de EU mocht Thailand een poosje niet….. Nu weer wel en ik hoop dat men daadwerkelijk de besprekingen weer opneemt.

 7. Sjaakie zegt op

  Een vriend van mij beweerd dat Thailand geen IB heft over welk pensieon dan ook, dus ook niet over pensioen genoten door een Thaise belastingplichtige, noch de Aow, noch pensioen uit Nederland.
  M.i. is het zo: Aow mag Nederland en Thailand over heffen, Thailand doet dat vaak niet.
  Meeste pensioenen vanuit Nederland zijn belast in Thailand en vrijgesteld in Nederland met als voorwaaarde dat het pensioen naar Thailand overgeboekt moet worden.

  • ruud zegt op

   Het hangt ervan af, welk belastingkantoor u binnenloopt.
   Vaak vinden ze het te lastig, of weten helemaal niet hoe het moet.

   Als Thailand op de juiste manier belasting zou willen innen, zou ze een speciale afdeling moeten oprichten met kennis van de belastingverdragen.
   In die verdragen staat namelijk wat ze mogen heffen.
   Voor de kleinere kantoren is het niet te doen, om al die belastingverdragen te kennen en te begrijpen.
   Voor die kleine kantoren bestaat alleen maar binnenland en een HEEL groot buitenland.

   Maar ik hoop, dat de onderhandelingen nog even duren, want het zal er ongetwijfeld niet beter van worden.
   Er zijn waarschijnlijk twee partijen, die allebei meer geld van de expat willen zien.
   En de mening van de expat over het nieuwe verdrag zal er waarschijnlijk niet toe doen.

  • Erik zegt op

   Sjaakie, de verplichting tot overmaken van pensioen naar Thailand is al 2,5 jaar van de baan. Zie hier in dit blog: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/opleggen-remittance-base-belastingdienst-baan/

   Thailand heft wel degelijk over pensioen tenzij het in het verdrag aan de betalende staat is toegewezen. Daar hebben we het hier nu al 5 jaar over en helaas zijn er nog steeds mensen die anders beweren. AOW is geen pensioen maar een uitkering uit sociale zekerheid en valt buiten de pensioenartikelen in het verdrag.

  • Henk zegt op

   Je moet van de Nederlandse belastingdienst aantonen dat je in Thailand belasting betaald, anders gaan zij heffen. Zelf afgelopen jaar meegemaakt. Je betaald minder belasting in Thailand. Dus die keuze is snel gemaakt. Bij mij is alleen mijn ING pensioen belast in Thailand, na goed overleg met mijn Thaise belastingambtenaar.

   • Erik zegt op

    Henk, dat is niet juist. Je moet Heerlen laten zien dat je aangifte doet in Thailand. Dat is de eis tegenwoordig en er wordt over geprocedeerd of dat wel juist is.

    • Henk zegt op

     Ik heb na mijn aangifte in Thailand een RO22 formulier ontvangen, wat ik naar de Nederlandse belastingdienst heb gezonden. Daarna kreeg ik van hen weer voor 5 jaar vrijstelling van inhouding op mijn pensioenen, ik heb er drie, ING, en PFZW en omdat ik ook een tijdje als leraar heb gewerkt bij het ABP. Hierover wordt in Nederland ook geen belasting ingehouden. Wellicht is het zo wat duidelijker Erik?

     • Erik zegt op

      De eis is: aangifte doen in Thailand. De eis is niet: in Thailand daadwerkelijk betalen. Dat bedoel ik met mijn opmerking, Henk. Er is verschil tussen belastingplicht en belasting betalen. Gelukkig maar……

 8. Marc zegt op

  Hopelijk doet Belgie dat nooit , de belasting op pensioenen is zeer gunstig in Belgie , we worden onder de 1500 euro nauwelijks belast , alleen RSZ 3.65%
  Kan je je voorstellen in Thailand 1500 euro inkomen ? Ik dacht dat daarop 25% belastingen geheven wordt !

  Belangrijker vind ik een bilateraal akkoord over de gezondheidszorg voor de Belgen die nu niets vergoed krijgen in Thailand van de sociale zekerheid , totaal niets dus en toch betalen we ervoor in Belgie het wordt van ons pensioen afgehouden !

  • RonnyLatYa zegt op

   Er is al een bi-lateraal akkoord met Thailand betreft belastingen
   Laatste sinds 1980.

   http://www.rd.go.th/publish/766.0.html
   http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/belgium_e.pdf

   Een overeenkomst wat betreft de gezondheidszorg zou wel welkom zijn. Als je ziet dat dit zelfs met Syrië is….
   L

  • Mark zegt op

   Euh … Belgie en Thailand hebben al een dubbelbelastingverdrag gesloten op 16 oktober 1978.

   “Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Thailand tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.”

   Goedkeuringswet: 27.11.1980
   In werking getreden op 28.12.1980. Verschenen in Belgisch Staatsblad: 14.03.1981

   Kan je makkelijk opzoeken met Google.

  • Erik zegt op

   25%? Dacht je dat, Marc? Gelukkig denk je fout. 1.500 x 12 x 33 is een kleine 6 ton baht inkomen en ben je 64+ dan haal je met persoonlijke vrijstellingen, aftrekposten en een nul-% schijf al bijna 500.000 baht vrij van heffing. Daarna volgt de schijf van 5% dus het valt echt wel mee in Thailand.

   • Marc zegt op

    En wat belastingen in Belgie betreft , ik betaal 0 euro belasting , ik heb dan ook 3 kleinkinderen ten laste, nog steeds pakken goedkoper dan in Thailand .

    Je noemt 5 % op wat hoger is dan 500.000 baht , en hoeveel op wat hoger is dan 1 miljoen baht ?

   • Marc zegt op

    Zelfs met een nieuw verdrag zullen we steeds de RSZ 3.65% moeten blijven betalen , hopelijk kunnen we er dan ook van genieten met een nieuw verdrag ?

 9. piet zegt op

  Voorbeeld Het belasttingverdag met duitsland is in 2016 gewijzigd.Als het gezamenlijke inkomen uit pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering boven de 15.000 euro ligt, wordt er in nederland belasting geheven.Zoiets zal het dan wel worden.

 10. Gerard zegt op

  Is het niet beter om een simpeler systeem van belasting vermijding te maken?
  Beide landen (NL/TH) willen een graantje meepikken.
  Waarom niet het land(kan ook EU zijn) waaruit het inkomen komt verzamelt(optelt) en belast het (zeg 15-20%) en keert de helft over naar het andere land en vice versa voor de expats die in beide landen ooit inkomen hebben ontvangen.. Dan heeft elk zeker een belastinginkomen en vermijd je dat er toch mensen geen belasting betalen.
  Verder dient het principe te bestaan dat daar waar je belasting betaalt ook de rechten hebt op o.a. sociale verzekeringen etc.dat betekent dus uit beide landen de keuze is aan de betalingsplichtige.
  Dit is maar een aanzet tot versimpeling van de belastingverdragen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website