Nederlanders die in Thailand wonen, hoeven vanaf 1 januari nog geen belasting in Nederland te betalen over hun inkomen, inclusief hun pensioen, uit Nederland. Dit is deze week bevestigd door ambassadeur Remco van Wijngaarden, naar aanleiding van vragen door Jos Campman van ‘Typisch Thailand’. Eerder gaf Hans Bos al aan, met voorbeelden van andere landen in een posting op Thailandblog, dat dergelijke procedures vaak vele jaren in beslag nemen.

Uitstel betekent in dit geval geen afstel. Er is tussen Nederland en Thailand, daadwerkelijk een nieuw belastingverdrag in de maak. Maar het nieuwe verdrag zal niet ingaan op 1 januari 2024 zoals eerder gedacht werd. Berichten dat het verdrag dan mogelijk later dat jaar zou ingaan en dan met terugwerkende kracht, kunnen daarmee ook worden ontkracht. Hier zal geen sprake van zijn.

Op dit moment is er alleen een ambtelijke overeenstemming tussen Nederland en Thailand. Voordat het nieuwe belastingverdrag van kracht wordt, moet het nog ondertekend worden en moeten beide landen een nationale goedkeuringsprocedure volgen. In Nederland betekent dit dat de Staten-Generaal hun goedkeuring moeten geven, waarna het verdrag door Nederland kan worden bekrachtigd. Dit vraagt nog behoorlijk wat tijd, mogelijk nog een aantal jaren.

De Nederlandse gemeenschap in Thailand zal pas worden geïnformeerd over het nieuwe verdrag als het Ministerie van Financiën een persbericht uitgeeft dat het verdrag is ondertekend. Tot die tijd blijft alles bij het oude.

25 reacties op “Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand voorlopig uitgesteld”

 1. Erik Kuijpers zegt op

  Ik ga er van uit dat de ambtenaren op het Min van Fin weten waar ze het desgevraagd over hebben. Die hebben hier ervaring mee. Bovendien, het is al november…

  Dat betekent dat mensen in Thailand met NL inkomen tenminste een jaar hun belastingverplichtingen kunnen blijven vervullen volgens het bestaande verdrag. Maar van uitstel komt heus geen afstel zoals ook in de tekst staat.

  • Thomas zegt op

   Ik heb in stukken van de overheid gelezen dat de RvS eind 2022 (stilzwijgend) akkoord is gegaan. Dat zou betekenen dat het traject al veel verder is dan een ambtelijke akkoord.

   • KopKèh zegt op

    Thomas,
    waar heb je dat gelezen?

    • Thomas zegt op

     Zie nlfiscaal.nl

     De ministerraad is op 2 september 2022 akkoord gegaan met een herziening van het belastingverdrag met Thailand. Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert van 1975 en is aan herziening toe. De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het verdrag te moderniseren. Nederland stemde in vanuit de wens om bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren en het verdrag in lijn te brengen met de OESO-antimisbruikstandaarden tegen belastingontwijking.

     De minister van Buitenlandse Zaken zal het verdrag met het oog op stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

 2. Andrew van Schaik zegt op

  Zoals mijn Thaise buurvrouw, een genommeerd advocaat, al aangaf is Thailand niet zo blij met het concept dat er nu ligt.
  Het is een beetje een richtingsverkeer van Nederland dat zich in allerlei bochten moet gaan wringen om meer geld binnen te krijgen. Er is te veel uitgegeven.
  Haast hebben ze hier in elk geval niet.
  Ga maar rustig slapen en haal de inhoudingen op je bedrijfspensioen maar terug, voor zover je geen vrijstelling hebt, via een C biljet.
  Goed dat het artikel wat rust in de materie brengt.

  • Soi zegt op

   Zowel buurvrouw als jijzelf zitten er naast. Het was geen eenrichtingsverkeer van Nederland dat geld nodig had. Zo is het niet gegaan. Nederland is september 2022 akkoord gegaan met een herziening van het belastingverdrag met Thailand stammend uit 1975. Let op: de onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het verdrag te moderniseren. Nederland stemde vervolgens in vanuit de wens om bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren en het verdrag in lijn te brengen met de OESO-antimisbruikstandaarden tegen belastingontwijking. Kortom: onder het nieuwe en nu dus uitgestelde verdrag zullen tzt zij die in TH wonen en in Nederland van belasting betalen zijn vrijgesteld, de volle pond gaan betalen (exclusief sociale verzekeringen). Nogmaals: tzt!

   Gerenommeerde buurvrouw kent haar feiten niet: 1- Thailand gaf in de onderhandelingen aan af te zien van belastingheffing omdat er weinig te innen viel tegen veel administratieve beslommeringen.
   2- Maar wat blijkt anno 2023: huidige nieuwe TH regering is op zoek naar financiële onderbouwing van verkiezingsbeloften en heeft de Revenue Office opgedragen te zoeken naar middelen. Thailand heeft geld nodig. Veel geld. Bijvoorbeeld om die 10K digitale wallet te realiseren. Ook al gaat het nieuwe verdrag nog niet in, farang zullen belasting moeten betalen in Thailand. Aan onbelast spaargeld en inkomsten uit voorgaande jaren, komt per 1 januari een eind. Het betreft alle inkomsten: uit werk, ondernemen, beleggen en sparen. De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij. De Thaise fiscus gaat werken met een ‘nieuwe interpretatie’ van wat buitenlands inkomen is. De nieuwe interpretatie is in eerste instantie bedoeld voor de rijke Thai die belastingen ontlopen door geld te stallen in landen als Singapore en Hongkong, maar de interpretatiefocus geldt ook de farang oftewel de buitenlandse inwoners van Thailand, zij die hier >180 dagen wonen. Volgens dezelfde nieuwe Thai Fiscus interpretatie zal een naar Thailand getransfereerde pensioen waarschijnlijk worden beschouwd als inkomen uit buitenlandse bron, want gerelateerd aan vroegere arbeid of onderneming. En dus zal dat pensioen belastbaar zijn in het jaar waarin de expat inkomen naar Thailand overmaakt. Het kan verkeren!
   https://typischthailand.com/thailand-de-tijd-van-belastingvrije-onbezorgdheid-is-voorbij/

   • Jacques zegt op

    Het is niet te hopen dat dit werkelijk doorgaat, want dan ben ik en velen met mij hier in Thailand verblijvende twee keer de pineut. Eerst als ex ambtenaar belasting in Nederland over mijn pensioen en AOW innen en dan in Thailand nog eens graaien. Het is zaak dat men er haast achter gaat zetten en prioriteit geeft en niet dit soort afhandelingen op de lange baan schuift, met alle gevolgen van dien.

    • Thomas zegt op

     Jacques, ik snap niet wat je punt is. Het ambtenaar pensioen is volgens het bestaande verdrag belastbaar in NL, Thailand mag hier geen belasting over heffen. Het nieuwe verdrag heeft dus hiervoor geen gevolgen.het is te hopen dat het nieuwe verdrag wel doorgaat per 1-1-2024. Geeft duidelijkheid voor alle inkomens, geen last van de Thaise belastingdienst

    • johnkohchang zegt op

     het lijkt me onwaarschijnlijk dat zowel nederland als ook thailand belasting gaan heffen over hetzelfde pensioen. Herinner me dat er sprake was van dat er geen thaise belasting zou worden geheven als er een verdrag is tussen thailand en een ander land. Ook als het nieuwe verdrag nog niet geldt is er nog altijd het oude verdrag dus is er een verdrag tussen nederland en thailand

   • Erik Kuijpers zegt op

    Soi, hoe kom je hieraan: ‘ Aan onbelast spaargeld en inkomsten uit voorgaande jaren, komt per 1 januari een eind. Het betreft alle inkomsten: uit werk, ondernemen, beleggen en sparen. De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij.’

    Er is net van de Thaise overheid een toelichting verschenen op de werkwijze voor binnengebracht geld vanaf 1-1-2024 en dat stuk (1.200 woorden) heb ik naar het NL vertaald want een enkele lezer komt er rond voor uit het Engels niet goed te beheersen. Dat stuk is nu bij Lammert de Haan om zijn advies over te geven maar Lammert heeft het razend druk….

    Daar zit meer en ook minder aan vast dan wat jij hebt geschreven, Soi. Een hoop ellende verwacht ik, zeker nu we allemaal weten dat er in Thailand hoog maar ook laag opgeleide belastingambtenaren zijn die de farang-aangifte in behandeling moeten nemen. Er staan nuanceringen in waarvan ik me afvraag of mensen in Thailand met buitenlands inkomen straks moeten bijhouden van wanneer dat spaargeld is, of het uit erfenis komt of schenking, en hoe ga je dat spaargeld opnemen? FiFo: first in first out, of LiFo, last in, first out?

    Maar ik ga niet onder Lammerts duiven schieten dus heb even geduld.

    Tenslotte, de dageneis in de Thaise wetgeving is 180 dagen of meer; dus niet >180 dagen.

    • Thomas zegt op

     Erik, inkomsten uit sparen: dat gaat toch alleen over de rente, en6 niet het spaarbedrag zelf?

     • Erik Kuijpers zegt op

      Thomas, dat is de achtergrond van mijn opmerking aan Soi. Zijn eerste zin is anders dan de tweede. De Thaise regels zeggen ‘income’ en daar houd ik me maar aan vast.

      De nieuwe uitleg gaat per 1-1 door of er nu een nieuw verdrag met NL is of het oude. Je kunt alleen maar hopen dat er in Thailand betere voorlichting komt. En je kunt het advies volgen dat ik ergens las: maak het in volgende jaren benodigde geld dit jaar nog over en wacht de ontwikkelingen af.

      • Piet zegt op

       De suggestie om dit jaar nog belastingvrij spaargeld naar Thailand over te maken is een belangrijke. Zou dit in een specifiek hierop toegespitste uitleg uitgewerkt kunnen worden. Het is nogal wat dat spaargeld in 2023 belastingvrij is in Thailand en in 2024 belastbaar inkomen is.

    • Soi zegt op

     Erik, jij reageert op een paar details in mijn reactie op wat de redactie Thailand ons wil mededelen, namelijk dat (citeer): “het nieuwe verdrag zal niet ingaan op 1 januari 2024 zoals eerder gedacht werd. Berichten dat het verdrag dan mogelijk later dat jaar zou ingaan en dan met terugwerkende kracht, kunnen daarmee ook worden ontkracht. Hier zal geen sprake van zijn.”
     De Redactie refereert aan Jos Campman van ‘Typisch Thailand’. Een link naar diens schrijven dd 8 oktober heb ik meegegeven. Die had je kunnen aanklikken. Omdat niet iedereen dat doet geef ik toch maar de eerste alinea’s van dat herderlijk schrijven hier weer:

     Uit: zie eerdere link artikel Typisch Thailand- “Nederlanders en belgen die minstens 180 dagen per jaar vrolijk en onbezorgd in Thailand wonen zonder dat ze belasting hoeven te betalen, moeten dat per 1 januari in meeste gevallen wel doen. Ook over Nederlandse pensioenen en spaargeld. En over inkomsten uit andere landen.
     Hoewel nog veel onduidelijkheid is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd: Betaald moet er worden. Komend jaar nog niet via het nieuwe belastingverdrag Nederland-Thailand, want dat is – ontdekte Typisch Thailand – met minimaal 1 jaar uitgesteld.
     In veel gevallen waarschijnlijk wel door een afgekondigde ‘nieuwe interpretatie’ van de Thaise belastingdienst. Zolang het nieuwe verdrag nog niet in gaat, moeten genoemde groepen Nederlanders – en andere buitenlanders – belasting moeten gaan betalen in Thailand. Aan onbelaste inkomsten uit voorgaande jaren, komt per 1 januari een eind. Gaat om alle inkomsten: uit werk, ondernemen, beleggen en sparen.
     Het is duidelijk. Thailand: De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij. De Thaise fiscus werkt voortaan met een ‘nieuwe interpretatie’ van wat buitenlands inkomen is. In opdracht van het nieuwe kabinet, dat geld nodig heeft voor nakomen verkiezingsbeloften. Veel rijke Thai ontlopen belastingen door geld te stallen in landen als Singapore en Hongkong. De nieuwe interpretatie is in eerste instantie voor hen bedoeld, maar automatisch geldt deze ook voor buitenlandse inwoners van Thailand – en dat ben je als je hier 180 dagen woont.

     Ik heb mijn reactie dermate geformuleerd om de teneur van wat gaande is in Thailand rondom belastingheffing aan te geven, zoals ook menigeen die de Thai media bijhoudt kan gewaarworden. Lees bv wat in juli jl al werd gemeld: https://www.bangkokpost.com/business/2612597/calm-approach-on-tax-reforms-urged, en lees ook welke onduidelijkheden er nog zijn: https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2672169/mazars-in-thailand-to-advise-thai-taxpayers-on-new-taxation-rules-for-foreign-income
     Kortom niet mierennxuken over details, maar de geest van de verandering willen begrijpen.

     • Erik Kuijpers zegt op

      Soi, het zijn juist de details die tellen. Ook als je aan iets refereert van een ander, jij moet zorgen dat er in jouw tekst geen onzin staat. In dit onderwerp heb je iets neergepend dat niet klopt. Als je commentaar daarop ‘mieren’ noemt, soit!

      • Soi zegt op

       Niemand kent de details vooralsnog en niemand heeft inzake wat per 1 januari as gaande zal zijn wijsheid in pacht, en niemand is bij machte als enige te promoten deskundig te zijn, zeker niet iemand in tijd en ruimte afwezig. Dus zeg niet dat ik onzin schrijf. Ik benader de kwestie op een andere manier, en niet enkel vanuit de krampachtige vraag of de NL-gepensioneerde wel of niet ook in Thailand belasting moet gaan betalen.

       Nogmaals waar het om gaat: op 15 september jl. gaf de Thaise belastingdienst een instructie uit, getiteld Paw. 161/2566. Strekking: de gangbare gebruikte belastingheffing op inkomsten van buiten verandert fundamenteel, hetgeen betekent dat tot nog toe niet-Thaise inkomsten niet belastbaar waren, tenzij ze in hetzelfde kalenderjaar naar Thailand overgemaakt. Een coulante benadering van artikel 41 van de Thaise Tax Law. Deze benadering, jaar in jaar uit gehanteerd, wordt verlaten. Instructie Paw. 161/2566 verandert de hele kwestie. De instructie omvat een 3 tal clausules. Clausule 1 duidt expliciet ‘residents in Thailand’ aan die belastbaar inkomen uit arbeid of onderneming Thailand binnenbrengen, welk inkomen aan belastingheffing opgegeven dient te worden. Clausule 2 zegt alle voorgaande handelwijzen als voorbij te beschouwen, en Clausule 3 zegt dat de instructie op 1 januari as ingaat. Lees je kritisch de eerste clausule dan zegt het dat het ook eerder ingebracht inkomen betreft: “assessable income into Thailand in any tax year”. Een nieuw standpunt dat impliceert dat inkomen uit buitenlandse niet-Thaise bron onderworpen zal zijn aan Thaise belastingheffing, ongeacht wanneer het naar Thailand wordt overgemaakt. Wat eerst een belastingvrijstelling bleek, wordt nu een belastingplicht.
       De vraag of spaar- of pensioengelden al dan niet in aanmerking worden genomen is helemaal niet aan de orde. Lees ook de opmerkingen van aangehaalde econoom Hans Goudriaanse in het voorgaande artikel van Hans Bos: “Goudriaan maakt zich zorgen over de uitwerking. “Hoe kun je voorkomen dat spaargeld uit Nederland, dat al eens belast is, in Thailand niet nog eens wordt aangeslagen? Het is de vraag of daar in het verdrag is voorzien.” In een bij de Paw. 161/2566 instructie begeleidend schrijven wordt slecht gerept dat inkomen reeds belast in een thuisland met een verdrag met Thailand op een heffingskorting mag rekenen.

  • Ger-Korat zegt op

   Er is vrijstelling door Nederland verleend voor het niet betalen van inkomstenbelasting op verdiende inkomsten wat gebruikt werd voor de opbouw van de bedrijfspensioenen; er is door het niet betalen van belasting meer geld beschikbaar gekomen voor de pensioenopbouw en daardoor heeft men een hoger pensioen. Men is juist zeer begaan met de werknemers blijkt uit de regeling. En als de tijd er dan is om belasting te heffen dan is het terecht dat de bedrijfspensioenen worden belast in Nederland en dan krijg je nog weer een meevaller door aanzienlijk lagere belastingtarieven als gepensioneerde over dit inkomen. Thailand heeft nergens recht op want het inkomen is daar niet verdiend, er is voor dit inkomen geen economische activiteit geweest in bijvoorbeeld bedrijven, maar krijgt wel de lusten door alle uitgaven welke met deze pensioengelden aldaar worden gedaan en krijgt nog een keer extra btw hierover binnen. Afgeven op Nederland is 100% verkeerd, ze zijn juist te lang coulant geweest en hadden dit jaren eerder moeten aanpassen.

   • Thomas zegt op

    Ger, ik ben het hier helemaal mee eens. Daarom betaal ik in NL belasting. Het verschil tussen Thailand en Nederland is v.w.b. inkomsten belasting overigens niet zo groot. Het scheelt voor mij maar een paar tientjes. Overigens is de Thaise belasting niet altijd voordeliger: Iemand met een bruto inkomen ter hoogte van €37148 betaald in Nederland ongeveer €450 minder belasting.

  • Ger-Korat zegt op

   Eenrichtingsverkeer van Nederland ? Het is Thailand welke het verdrag wilde aanpassen begreep ik uit reacties in het verleden in dit blog, niet begrijpende dat het financieel dan nadelig voor Thailand zou zijn.

 3. Joop zegt op

  Thailand heeft geen enkel belang bij de voorgestelde wijzigingen; dus voor Thailand geen enkele reden om daar haast mee te maken, als die wijziging uberhaupt zal doorgaan. Dat er ambtelijke overeenstemming is wil niet zeggen dat de Thaise regering en parlement er ook zo over denken.

  • Thomas zegt op

   Thailand doet zijn best om internationaal voor vol aangezien te worden. Nu bestaat er nog kritiek v.w.b de aanpak van zwart/crimineel geld en belasting ontwijking. Dit heeft overal hoge prioriteit. Thailand heeft er dus heel veel belang bij

 4. Paco zegt op

  Ik ben blij met dit geruststellend nieuws. Nu hoef ik dus niet meer in november mijn pensioenfondsen te verzoeken om de aan mij verleende vrijstelling IB niet meer toe te passen.

 5. Eric zegt op

  Interessant ! Dus je buurvrouw kent de inhoud van het ambtelijk accoord ?

 6. Gerard Lonink zegt op

  Het nieuwe belasting verdrag (ter voorkoming van dubbele belasting) is nog niet gepubliceerd. Je kunt er van uit gaan dat het is gebaseerd op bestaande OESO en VN verdragen, en in lijn zal zijn met recent afgesloten verdragen met Chile en Colombia. De actuele lijst van belasting verdragen is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2023/03/09/verdragen-op-het-gebied-van-directe-belastingen/Verdragenoverzicht+per+1+oktober+2023.pdf

 7. pjotter zegt op

  Niet dat ik de moraalridder wil uithangen, maar ik vind dat Ger-Korat wel gelijk heeft. Bij mijn bedrijfspensioen is de premie altijd van mijn bruto salaris ingehouden. Dit in de veronderstelling natuurlijk dat men nadat iemand met pensioen gaat, de belastingdienst belasting (meestal iets minder dan bij een vol salaris) kan inhouden.

  Ik weet overigens niet hoe het verschil in overheids pensioen en bedrijfspensioen (waarop WEL vrijstelling NL belasting kon/kan worden verkregen) ooit is ontstaan binnen het huidige verdrag ?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website