Vraagsteller: Tim

Ik ben 35 jaar, woon en werk in Nederland voor een internationaal bedrijf. Vanaf 22 april, deze maand ga ik in Thailand wonen, heb inmiddels een business VISA voor 12 maanden en verblijf geregeld.

Mijn 1ste vraag gaat over vraag het betalen van mijn inkomstenbelasting. Omdat ik in Nederland op de loonlijst zal blijven, waar moet ik nu belasting moet betalen? Ik zal niet 12 maanden aan een stuk in Thailand verblijven omdat ik veel reis in Azië, maar alles bij elkaar zal ik er zeker +/- 10 maanden in het land verblijven.

2de vraag, kan ik het beste gewoon mijn euro’s op de NL bank rekening laten uitbetalen en dan overzetten naar een Thaise rekening? Of uit laten betalen op een Thaise rekening (Als dat überhaupt mogelijk is). Wat kan ik hier het beste doen?

Zie uw reactie graag tegemoet.


Reactie Lammert de Haan

“Dag Tim,

Jij gaat vanuit Thailand werken voor een Nederlandse onderneming. Als inwoner van Thailand is jouw beloning belast in Thailand. Lees maar eens wat artikel 15, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting daarover te zeggen heeft (e.e.a. voor zover van belang).

Voor het leesgemak heb ik de naam van het betreffende land in de tekst geplaatst.

“Artikel 15. Persoonlijke arbeid

· 1 Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 16, 18, 19, 20 en 21 zijn beloningen verkregen door een inwoner van een van de Staten (Thailand) ter zake van persoonlijke arbeid (daaronder begrepen de uitoefening van een vrij beroep) slechts in die Staat (Thailand) belastbaar, tenzij de arbeid in de andere Staat (Nederland) wordt verricht. Indien de arbeid aldaar (Nederland) wordt verricht, mag de ter zake daarvan verkregen beloning in die andere Staat (Nederland) worden belast.”

De laatste zin van lid 1 behoeft nog wel enige toelichting. Mocht jij voor korte tijd naar Nederland terugkeren om aldaar je werkzaamheden te verrichten dan verliest Thailand slechts z’n heffingsrecht als ook nog eens aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

· ”2 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid is de beloning verkregen door een inwoner van een van de Staten (Thailand) ter zake van in de andere Staat (Nederland) verrichte arbeid slechts in de eerstbedoelde Staat (Thailand) belastbaar, indien:

o a) de genieter in de andere Staat (Nederland) verblijft gedurende een tijdvak of tijdvakken die in het desbetreffende belastingjaar een totaal van 183 dagen niet te boven gaan en

b) de beloning wordt betaald door of namens een persoon die geen inwoner van de andere Staat (Nederland) is, en

c) de beloning niet ten laste komt van een vaste inrichting die de persoon die de beloning betaalt in de andere Staat (Nederland) heeft.

M.a.w.: Thailand verliest enkel z’n heffingsrecht wanneer jij voor meer dan 183 dagen in een belastingjaar naar Nederland terugkeert om aldaar werkzaamheden voor jouw Nederlandse onderneming te verrichten. Deze dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.

De termijn van meer dan 183 dagen wijkt af van de Thaise Revenue Code van 180 dagen of meer voor het zijn van fiscaal inwoner van Thailand. In dit geval gaat het Verdrag, als internationaalrecht, voor t.o.v. de nationale wet.

Doe voor wat betreft het terugvragen van de ingehouden loonbelasting aangifte in Nederland voor de inkomstenbelasting (aangiftebiljet model-C). Daarnaast zou je vrijstelling kunnen vragen voor de inhouding van loonbelasting. Richt je verzoek aan de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Buitenland.

Vervolgens zal jouw werkgever afzien van deze inhouding.

Wat jouw 2e vraag betreft het volgende: In Thailand ben je Personal Income Tax verschuldigd voor zover jij je inkomen daar ook daadwerkelijk inbrengt. Ik raad je dan ook aan datgene in te brengen in Thailand wat je nodig hebt om daar te wonen of te verblijven en het verschil te sparen op een Nederlandse i.p.v. een Thaise bankrekening.

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).”

– Heb je zelf een belastingvraag voor Lammert? Gebruik uitsluitend het contactformulier! –

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website