Bewijs van leven

Door Dick Koger
Geplaatst in Column, Dick Koger
Tags: , , ,
27 september 2013

Omdat ik onlangs mijn verjaardag vierde, moest ik weer bewijzen dat ik mijn rechten op AOW volledig waarmaak. Gelukkig vierde een goede vriend een paar dagen later ook zijn verjaardag, dus gingen we samen op pad naar het kantoor van de SSO in Laem Chabang.

Lees verder…

Lezersvraag: Samenwonen met een Thaise wel of niet melden?

Door Redactie
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
10 juli 2013

Ik ben een alleenstaande gepensioneerde man en heb een Thaise vrouw gevonden waar het mee klikt (sinds 3 jaren). Ik denk erover om me te gaan vestigen in Thailand, nou heb ik dat bericht over partnertoeslag gelezen, en dat maakt me een beetje bang.

Lees verder…

Afbouw partnertoeslag AOW ingaande 2015

Door Redactie
Geplaatst in AOW, Expats en pensionado
Tags:
9 juli 2013

Nederland is in een snel tempo bezig de sociale voorzieningen af te bouwen. Dit kan verregaande consequenties hebben voor pensionados in Thailand. Zo staan er ingrijpende wijzingen voor de AOW partnertoeslag op stapel.

Lees verder…

Ik ontving een verzoek van de belastingdienst buitenland om een bewijs van fiscaal ingezetene van Thailand op te sturen. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Zijn er mensen die ook zo’n verzoek hebben ontvangen?

Lees verder…

AOW en het bewijs dat men in leven is

Door Dick Koger
Geplaatst in AOW, Bewijs van leven, Expats en pensionado
Tags: , , ,
7 maart 2013

Op de maandelijkse bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging Thailand, afdeling Pattaya, komen twee vertegenwoordigers van de Sociale Verzekeringsbank uitleggen waarom AOW’ers in Thailand op een nogal omslachtige wijze moeten aantonen dat ze nog in leven zijn.

Lees verder…

Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat. Vooral België, Spanje en Duitsland zijn populaire woonlanden van AOW’ers, Thailand komt niet voor op het lijstje.

Lees verder…

Lezersvraag: Recht op alleenstaande toeslag AOW of niet?

Door Redactie
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
26 december 2012

Ik zou graag een lezersvraag willen stellen en wel over de AOW. Mijn vraag is, Heb ik recht op alleenstaande toeslag AOW of niet?

Lees verder…

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor AOW-pensioenen alleen terecht komt bij de mensen die hier recht op hebben.

Lees verder…

Wonen in Thailand: consequenties voor je AOW

Door Redactie
Geplaatst in AOW, Expats en pensionado
Tags: , ,
2 november 2012

Wanneer je in Thailand gaat wonen, ben je vaak niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Je kunt je eventueel vrijwillig verzekeren voor de AOW als je geen AOW opbouwt.

Lees verder…

Lezersvraag: Moet ik belasting betalen in Thailand?

Door Redactie
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
10 oktober 2012

Ik ben 65 jaar geworden dit jaar heb een Thaise vriendin en een huurhuis in Bangkok. Ik moet rondkomen van mijn AOW.

Lees verder…

Naschrift artikel SVB

17 november 2011

Voor wie die antwoorden plus de daarbij door ons gegeven uitleg niet begrijpt te warrig vindt of het er niet mee eens is, het advies zelf contact op te nemen met de SVB in Roermond.

Lees verder…

De gepensioneerde expats herinneren zich wellicht een posting van 5 september op dit blog onder de kop ..De bevoegde autoriteit van de SVB”. Naar aanleiding van dit veelgelezen artikel en de vele reacties – waaruit bleek dat de gang van zaken met door de SVB gevraagde levensbewijs en inkomensverklaring lang niet iedereen duidelijk is – heeft Thailandblog de Sociale Verzekerings Bank een aantal vragen gesteld. Hier volgen de antwoorden van de SVB, de Nederlandse instantie belast met uitvoering en controle van uitkeringen, waaronder de AOW.

Lees verder…

Kan ik ooit nog emigreren naar Thailand?

Door Ghostwriter
Geplaatst in Emigreren, Expats en pensionado
Tags: , , ,
9 september 2011

De laatste tijd ben ik bezig met de gedachte om ooit naar Thailand te emigreren. Dit alles ingegeven door: de bezuinigingsdrift hier in Nederland; de sfeer in de politiek en land; de kosten die hier de pan uit rijzen; de vele regeltjes, waardoor je steeds moeilijker iets voor elkaar kunt krijgen; het snel veranderende klimaat (nat en koud) 🙂 Eigenlijk gewoon een beetje onvrede en niet meer dan dat. Ik heb even last van een …

Lees verder…

Thaise regering ‘kiniaw’ voor zijn bejaarden?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Maatschappij
Tags: , , ,
30 juni 2011

De meeste onder ons hebben wel eens in het straatbeeld stokoude mensen gezien, die in de vroege uurtjes een karretje voortduwen met wat geselecteerd afval, dat nog wat satangs opbrengt. Op weg naar een slaapplaats ergens op een trottoir of onder een brug. Of hebben 10 baht in de hand gedrukt van een kromgebogen oma, ondersteunt door een van haar kleinkinderen, die ruikertjes bloemen en guirlandes verkoopt temidden van het nachtvertier in een Thaise uitgaanswijk. …

Lees verder…

Wereldomroep in Pattaya

Door Colin de Jong
Geplaatst in Leven in Thailand
Tags: , , ,
8 juni 2010

Door Colin de Jong – Pattaya Naar aanleiding van mijn artikel over AOW’ers die in de problemen waren geraakt door de lage Euro kwam de Wereldomroep even een kijkje nemen. Marijke van den Berg bezocht twee landgenoten te weten Peter Kroket en Ab Mulderij, die het zo moeilijk had dat hij binnenkort terug keert naar Nederland vanwege de zwakke Euro en de ijzersterke baht. Ik voorzie een snelle terugkomst want het leefklimaat is zo onevenredig …

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website