De Nederlandse gemeenschap in Hua Hin en Cha am staat op scherp. Het besluit van de NVTHC om buitenlanders toe te laten tot de vereniging heeft voor ophef gezorgd onder de leden. Thailandblog sprak met Hans Bos, voormalig vicevoorzitter en secretaris van de vereniging, over deze controversiële wending en de gevolgen die het heeft voor de toekomst van de vereniging.

Lees verder…

Een van de aspecten die expats en pensionado’s vaak missen als ze in het buitenland verblijven, is de toegang tot vertrouwde producten en merken die ze gewend zijn van thuis. Voor Nederlanders en Belgen in Thailand kan dit variëren van typische supermarkten tot specifieke winkelketens.

Lees verder…

Mijn vraag gaat over de nieuwe belastingmaatregelen voor Thai residenten vanaf 1 januari 2024. Zoals eerder op Thailandblog is vermeld geldt er vanaf 1 januari 2024 een aangepast belastingregime voor bovengenoemde groep.

Lees verder…

Deze week mocht ik een brief ontvangen van BNP (Fortis). Niet om mij ervan te verwittigen dat ze mijn bankrekeningen, in België, zouden afsluiten. Er werd in het lang en het breed vermeld dat de bank verplicht is door de Belgische wetgever verplicht is bepaalde gegevens van elke rekeninghouder kenbaar te maken.

Lees verder…

Thailand, vaak beschouwd als “Azië voor beginners”, staat bekend om zijn toegankelijkheid en gastvrijheid jegens buitenlanders, wat bijdraagt aan een enorme toestroom van toeristen en expats. In 2012 woonden er ongeveer 3,5 miljoen buitenlanders permanent in Thailand, voornamelijk uit buurlanden, maar ook uit andere Aziatische landen en een minderheid uit westerse landen. De integratie van deze expats is complex, met culturele aanpassingen vereist in zowel psychologische als sociaal-culturele aspecten. Hofstede’s culturele dimensies bieden inzicht in deze aanpassingsprocessen. Uit onderzoek blijkt dat integratie meer afhankelijk is van psychologische factoren dan demografische kenmerken, met name voor expats uit sterk individualistische samenlevingen die zich aanpassen aan het collectivistische Thailand.

Lees verder…

Vorig jaar is een goede vriend van mij overleden. Hij woonde in Nederland vanaf 2003 samen met een Thaise vrouw. De weduwe ontvangt na zijn overlijden een weduwepensioen. Zij is voornemens om definitief naar Thailand terug te keren. Zij heeft een Nederlandse ID-card “onbeperkt verblijf”. Zij heeft geen Nederlands paspoort.

Lees verder…

Het Thaise Ministerie van Financiën heeft een aanschrijving gepubliceerd inhoudende dat na 1-1-2024 aanstaande in Thailand ingebracht inkomen uit voorgaande jaren NIET gaat vallen onder de ‘nieuwe’ uitleg van de Thaise belastingwetgeving.

Lees verder…

Op 7 december zullen Z.E. ambassadeur Remco van Wijngaarden, plaatsvervangend ambassadeur Miriam Otto en plaatsvervangend hoofd consulaire afdeling Niels Unkel Phuket bezoeken. De volgende activiteiten zullen plaatsvinden in het NH Hotel in de Boat Lagoon.

Lees verder…

Het Gerechtshof Den Haag bevestigt de beslissing van de Rechtbank Den Haag dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een gezamenlijke huishouding met haar in Thailand verblijvende zoon voerde. Daarom heeft X geen recht op aftrek van reiskosten voor ziekenbezoek naar Thailand. Bovendien wordt haar verzoek om materiële schadevergoeding afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing, en de vergoeding voor immateriële schade wordt vastgesteld op € 1.000.

Lees verder…

De Nederlandse ambassade organiseert twee activiteiten in Chiang Mai op donderdag 23 november a.s. een Meet & Greet/Receptie met Ambassadeur Z.E. Remco van Wijngaarden.

Lees verder…

Het kan nog geruime tijd duren voordat een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand in werking treedt. “Pas als Thailand op alle niveaus akkoord is. We weten op dit moment niet hoe of wat.” Dit heeft ambassadeur Remco van Wijngaarden verklaard op een ‘meet&greet’ met Nederlanders in Hua Hin en omstreken. Op de bijeenkomst waren meer dan honderd landgenoten en hun partners afgekomen.

Lees verder…

Nederlanders in Thailand zijn vanaf 1 januari nog niet verplicht om Nederlandse belasting te betalen over hun inkomen, met pensioen inbegrepen. Ambassadeur Remco van Wijngaarden bevestigde dit na vragen van Jos Campman van ‘Typisch Thailand’. Hoewel er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Thailand wordt voorbereid, zal dit niet ingaan op 1 januari 2024 zoals eerder werd aangenomen. Voorlopig is er slechts een ambtelijke overeenstemming. De formele ondertekening van het verdrag en de nationale goedkeuringsprocedures in beide landen staan nog uit, wat mogelijk nog enkele jaren kan duren.

Lees verder…

Voor Nederlanders en Belgen in Thailand biedt de combinatie van digitale tv, streamingdiensten en IPTV een venster naar huis. Deze gids legt uit hoe je met deze technologieën vanuit Thailand toegang krijgt tot je favoriete Nederlandse en Belgische programma’s. Of het nu gaat om live televisie, on-demand series of specifieke zenders, hier vind je hoe je deze kunt bekijken.

Lees verder…

Het is weer zover voor de Nederlanders, we mogen weer stemmen. Omdat ik wel eens wilde weten wat wij Nederlanders in Thailand kunnen verwachten van een nieuwe regering heb ik een mail gestuurd naar de 5 grootste partijen in de peilingen.

Lees verder…

In Nederland is een zoektocht gaande naar mensen die mogelijk recht hebben op een pensioen, maar tot nu toe niet te traceren zijn. Dit betreft een aanzienlijk aantal personen en betrokken fondsen. Ontdek hier hoe je kunt nagaan of er een pensioen op jouw naam staat en wat je moet doen als je denkt recht te hebben op een uitkering.

Lees verder…

Ik ben helaas door gezondheidsredenen niet meer werkzaam en heb hierdoor ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Weet u wat de consequenties zijn of kunnen zijn als ik verhuis naar Thailand?

Lees verder…

Als gepensioneerde wonend in Thailand en uitgeschreven in Nederland heb ik ook te maken met het nieuwe belastingverdrag. Ik heb nog vrijstelling tot juni 2027 onder het oude verdrag. Eerder dit jaar heb ik erover gebeld met mijn pensioenfondsen en de Belastingdienst Buitenland. De pensioenfondsen waren op de hoogte van de veranderde situatie en hadden al bericht gehad van de belastingdienst dat ik per 1-1-2024 weer belastingplichtig ben over mijn pensioentjes. (€326 p/m). Zij gaan dat ook toepassen.

Lees verder…

Begreep dat het artikel in Thailandblog van 18 oktober betreffende de aanname dat het verdrag met Thailand 1 januari 2024 in werking zal treden voor wat commotie heeft gezorgd. Lijkt mij nog geen gelopen race gegeven de ervaringen met datum ondertekening en datum uiteindelijke in werking treden van recente belastingverdragen. Veelal termijnen langer dan een jaar en soms meerdere jaren.

Lees verder…

Ik weet uit vorige postings dat het Belastingverdrag Nederland – Thailand “Vrijwel zeker” m.i.v. 1-1-2024 komt te vervallen. Vanaf die datum komen mijn vrijstellingen voor het betalen van I.B. in Thailand in dat geval dus te vervallen en moet ik voortaan mijn I.B. in NL betalen.

Lees verder…

Op donderdag 2 november a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging Hua Hin & Cha-am in samenwerking met de Nederlandse ambassade de volgende activiteiten in Hua Hin. Alle Nederlanders en hun partners zijn welkom. U hoeft geen lid te zijn van de NVTHC.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website