Dit verhaal gaat over de relatie tussen stad en platteland eind zestiger jaren van de vorige eeuw en misschien zelfs wel relevant voor de huidige tijd. Een groep idealistische student ‘vrijwilligers’ vertrekt naar een dorp in de Isaan om daar ‘ontwikkeling’ te brengen. Een jong meisje uit het dorp vertelt wat er gebeurde en hoe het afliep. Hoe mooie idealen niet altijd verbetering brengen.

Lees verder…

Dit verhaal gaat over de wens van veel Thaise studenten om in de periode na 1960, bekend als het ‘Amerikaanse Tijdvak’, verder te studeren in met name de Verenigde Staten. Jaarlijks betrof dat tot wel zo’n 6.000 Thaise studenten. Bij terugkeer in Thailand waren ze vaak in veel opzichten veranderd, hadden ze een andere kijk op de Thaise samenleving verkregen, maar ook de  kans op een goede baan vergroot. Maar hoe bereid je jezelf op zo’n grote stap? Hoe regel je alle nodige documenten? En moet je eigenlijk wel gaan?

Lees verder…

Dit korte verhaal speelt zich af in 1975 toen rechtse groepen met de kreet “Doodt de communisten!” de aanval openden op protesterende boeren, arbeiders en studenten. De schrijver maakte dat persoonlijk mee.

Lees verder…

Een dissident is een individu of groepering die zich verzet tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op politiek, religieus of sociaal gebied, en daarin veranderingen wil aanbrengen. Thailand kende in zijn geschiedenis heel veel dissidenten. Wat hebben zij tot stand kunnen brengen?

Lees verder…

In de aanloop naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart schreef de Bangkok Post in een recent hoofdartikel over het nog steeds ernstig tekort schieten van gendergelijkheid in Thailand.

Lees verder…

Dinsdag 13 februari, werden twee journalisten opgepakt en kort opgesloten omdat zij vorig jaar maart rapporteerden over graffiti op de buitenmuur van de Wat Phra Kaew. Een paar demonstranten hadden daar het anarchistische symbool (een A binnen een O) opgeschreven met daarachter een doorgestreept nummer 112, het majesteitsschennis artikel. ‘Wij deden gewoon ons werk’, vertelde fotograaf Nattaphon Phanphongsanon aan verslaggevers.

Lees verder…

Minister van Onderwijs Permpoon Chidchob blijft een spervuur van negatieve commentaren ontvangen, meer dan drie weken nadat hij zijn bewondering had geuit voor sommige aspecten van het Noord-Koreaanse onderwijssysteem.

Lees verder…

Op dit mooie Thailandblog verschenen in de afgelopen jaren al 14 korte verhalen van Khamsing Srinawk, deels vertaald door Erik Kuijpers en deels door ondergetekende. De meeste van deze verhalen verschenen tussen 1958 en 1973, een tijd van grote veranderingen in de Thaise maatschappij, twee verhalen zijn geschreven in 1981 en 1996.

Lees verder…

Die kans is groot. Het Constitutionele Hof heeft onlangs besloten dat het streven van de Move Forward Partij (MFP) om het artikel 112 van de Strafwet te hervormen een poging is om de constitutionele monarchie omver te werpen. Dat zou heel goed kunnen leiden tot een verbod op deze partij die in de verkiezingen van 2023 een meerderheid van 151 zetels haalde in het parlement, waar het echter niet lukte om een regering te vormen door tegenstemmen van de 150 leden tellende Senaat die is benoemd door de vorige Prayut regering. De Pheu Thai Partij, met 141 zetels in het parlement, vormde de regering, vroeger een tegenstander, maar nu een onderdeel van de elite.

Lees verder…

Zes jaar geleden schreef ik op dit blog een verhaal over Srisuwan Janya (zie de link: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/thailands-meest-bekende-lastpak/). Hij is al heel lang bezig met het bestrijden van corruptie door het indienen van aanklachten. Het ging dan over politieke kwesties, ambtelijke problemen en zakelijke misstanden.  Nu is hij zelf beschuldigd van afpersing.

Lees verder…

De Thaise politie ontmaskerd

Door Tino Kuis
Geplaatst in Nieuws uit Thailand
Tags: , , ,
23 januari 2024

Een moord een paar dagen geleden in Sa Kaeo provincie heeft heel wat stof doen opwaaien door de schandalige aanpak van de politie. Dit is geen op zichzelf staande gebeurtenis. Ik kan het verhaal het beste vertellen door een hoofdartikel uit de Bangkok Post te vertalen, zie de bron hieronder. Helaas is dit, zoals het hoofdartikel ook zegt, geen op zichzelf staande gebeurtenis.

Lees verder…

De angsten van Thaise mensen

Door Tino Kuis
Geplaatst in Achtergrond, Maatschappij
Tags:
18 januari 2024

Onderzoek van Suan Dusit onthulde de tien grootste angsten van de Thaise bevolking, variërend van milieu-issues tot economische onzekerheden. Dit diepgaande overzicht, gebaseerd op een enquête onder 1.273 mensen in 2018, biedt een zeldzame blik op de zorgen die leven binnen de Thaise maatschappij. Elk aangehaald probleem wordt vergezeld door een voorgestelde oplossing, waarover men zelf kan oordelen.

Lees verder…

Buddhadasa was een invloedrijke boeddhistisch filosoof die het boeddhisme begrijpelijk maakte voor het leven van alledag. Tempels, monniken en rituelen zijn niet noodzakelijk om een goed leven te leiden en nibbana (verlossing) te bereiken, stelde hij.

Lees verder…

Dara Rasami (1873-1933) was een prinses uit de Chet Ton dynastie van het koninkrijk Lan Na (Chiang Mai). In 1886 vroeg koning Chulalongkorn van het koninkrijk Siam (Bangkok en omgeving) om haar hand. Zij werd een vrij hoogstaande gemalin tussen de andere 152 vrouwen van koning Chulalongkorn en speelde een belangrijke rol bij de latere samenvoeging van Siam en Lan Na tot het huidige Thailand. Zij zette zich actief in bij de culturele, economische en landbouwkundige hervormingen na haar terugkeer in Chiang Mai in 1914.

Lees verder…

Geweld op Thaise scholen

Door Tino Kuis
Geplaatst in Maatschappij
Tags: , ,
8 januari 2024

Op Thaise scholen is sprake van veelvuldig geweld, zowel fysiek, psychisch als seksueel. Daar wordt weinig tegen gedaan. Mijn zoon zat 8 jaar op het Thaise lager onderwijs. Een aantal keren per jaar zei de leraar tegen hem  แบ มือ bae muu (lage, midden toon) “Hou je hand op!” en dan kreeg hij een flinke tik op zijn handpalm. Vaak wist hij niet waarom. Bij andere leerlingen gebeurde dat nog veel vaker. Ik gaf een paar jaar gratis Engelse les op een monnikenschool. Op een dag zag ik een grote groep monniken midden op het schoolplein. Twee knielende novicen met ontbloot bovenlijf werden afgeranseld door drie monniken terwijl de halve school toekeek.

Lees verder…

Hoe was het gesteld met de geletterdheid van de Siamezen in vroegere tijden? Wat weten we daarvan? Niet zo heel erg veel vrees ik maar laat ik toch een poging wagen er iets over te zeggen. En iets over bibliotheken en een bibliofiele monnik.

Lees verder…

Tino Kuis vertaalde een indringend en persoonlijk verhaal van Aphinya Jatuparisakul over huwelijksmigratie. De schrijfster woont in Kopenhagen en schreef een stuk als reactie op de film ‘Heartbound’ van Sine Plambech en Janus Metz, over Thais-Deense huwelijken en de migratie van Thaise vrouwen.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website