Als reactie op de luchtvervuilingscrisis in Thailand neemt premier Srettha Thavisin drastische maatregelen. De Koninklijke Thaise Luchtmacht is opgeroepen om met innovatieve strategieën de toenemende vervuiling aan te pakken. De situatie, gekenmerkt door alarmerend hoge PM2,5 niveaus in meerdere provincies, vereist een gecoördineerde aanval waarbij geavanceerde technologieën en samenwerkingen centraal staan.

Lees verder…

Bangkok wordt momenteel geconfronteerd met een ernstige luchtverontreinigingscrisis, met een alarmerende toename van PM2.5 microverontreiniging. De situatie dreigt te verslechteren door ongunstige weersomstandigheden. Inwoners worden aangemoedigd om thuis te werken, terwijl de overheid streeft naar oplossingen voor dit groeiende milieuprobleem dat zowel de hoofdstad als omliggende provincies treft.

Lees verder…

Het Pollution Control Department van Thailand heeft een dringende waarschuwing uitgevaardigd over de gevaarlijk hoge niveaus van PM2.5-deeltjes in de lucht die 20 provincies treffen. Deze waarschuwing roept op tot onmiddellijke actie tegen de ernstige luchtkwaliteitscrisis, die grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor miljoenen inwoners, met speciale aandacht voor drukke stedelijke en industriële gebieden.

Lees verder…

Recent onderzoek van de Suan Dusit Universiteit toont aan dat de luchtvervuiling door PM2.5 een grote bron van zorg is voor de Thaise bevolking. Bijna 90% van de ondervraagden uitte serieuze bedenkingen, vooral gericht op de gevolgen van landbouwafval verbranding en bosbranden. Dit probleem heeft geleid tot verhoogde aandacht voor luchtvervuiling in stedelijke gebieden zoals Bangkok.

Lees verder…

Een unieke samenwerking tussen overheidsinstanties en de private sector in Bangkok richt zich op het verminderen van PM2,5-vervuiling, voornamelijk veroorzaakt door voertuiguitstoot. Deze campagne, ondersteund door het Ministerie van Energie en Milieu en lokale autoriteiten, omvat maatregelen zoals het verbeteren van brandstofkwaliteit en het stimuleren van onderhoud van voertuigen, met als doel de luchtkwaliteit in de Thaise hoofdstad te verbeteren.

Lees verder…

De Thaise premier Srettha Thavisin heeft overheidsambtenaren de opdracht gegeven om de luchtvervuilingssituatie scherp in de gaten te houden. Voorafgaand aan de ASEAN-Japan-top in Tokio benadrukte hij het belang van strikte maatregelen tegen PM2.5-vervuiling. Ondanks erkenning van voorstellen voor thuiswerken, laat de regering de beslissing hierover aan individuele bedrijven en organisaties.

Lees verder…

Krittai Thanasombatkul, een 29-jarige arts en auteur, wiens leven en dood door longkanker de aandacht vestigde op de gevaren van PM2.5-vervuiling, heeft postuum een krachtige boodschap achtergelaten. Zijn verhaal onderstreept de ernstige gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling en inspireert maatregelen voor schonere lucht in Thailand.

Lees verder…

Toeristische leiders in Chiang Mai slaan alarm over de toenemende smogproblemen, juist nu het toeristisch hoogseizoen voor de deur staat. Zij dringen aan op snelle overheidsactie, met het oog op gezondheid, milieu en economie, om de stad een schone en aantrekkelijke bestemming te houden.

Lees verder…

Thailand, geconfronteerd met de terugkeer van het smogseizoen, vreest een opkomende gezondheidscrisis. De stijgende concentraties van fijnstof PM2.5, vooral na het regenseizoen, brengen miljoenen mensen in gevaar. In dit artikel onderzoeken we de huidige situatie, de genomen maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Lees verder…

Ik ben Marc, woon 22 jaar in Thailand, waarvan 8 jaar in Chiang Mai. Dit jaar stik ik gewoon van de slechte lucht hier. Waarden van 600 met 468 PPM 2.5. Als er 1 miljoen 300.000 mensen ziek zijn van de pollutie, is er dan niemand die een procedure aanspant tegen de staat?

Lees verder…

De waarnemend regeringswoordvoerder Anucha Burapachaisri heeft gezegd dat premier Prayut Chan-o-cha zich zorgen maakt over de rook en bosbranden, in het Noorden van Thailand omdat de fijne stofdeeltjes in de lucht (PM2.5) erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Lees verder…

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een dringende waarschuwing voor de bewoners van Bangkok uitgebracht over de gevaren van PM2.5 fijnstof in de lucht, waarbij opgemerkt wordt dat het huiduitslag en allergieën kan veroorzaken en daarnaast je longen kan aantasten.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website