Het is duidelijk beschreven dat men VERPLICHT is elke verandering in de familiale toestand van het gezin te melden bij het fonds welke de kindertoe-of bijslag uitbetaalt.

Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een verhoogde kindertoeslag, dit is dan de kinderbijslag: werklozen, gepensioneerden, gehandicapten, alleenstaanden ( één ouder gezinnen ) weduwe/naar….

Er zijn ook zeer strikte voorwaarden verbonden aan het recht op deze uitkering en dit wordt heel streng gecontroleerd. Vooral als rechthebbende, met de kinderen waar deze uitkering op slaan, in het buitenland vertoeft.

Eén der belangrijkste voorwaarden is dat het betreffende kind(eren) hun LEERPLICHT vervullen. Je hebt maar recht op deze uitkering als je het bewijs levert dat het kind, vanaf het 6de tot 18de jaar, zijn wettelijk verplichte leerplicht vervult. De leerplicht wordt het meest eenvoudig in een erkende schoolinstelling vervult. Uitzonderingen als “thuisonderwijs” zijn bestaande en mogelijk doch worden enkel onder zeer strikte voorwaarden toegekend.

Ook een bewijs van samenwoonst met het kind en rechthebbende wel degelijk instaat voor de opvoeding van het kind(eren) is noodzakelijk. De kindertoe-bijslag uitgekeerd wordt aan de persoon die instaat voor de opvoeding en onderhoud van het kind.

Bij uitschrijving van rechthebbende zal deze op regelmatige basis moeten bewijzen dat de kinderen, waar de uitkering voor toegekend werden, wel degelijk op vaste basis schoolgaande zijn of onderwijs volgen. Ook dient bewezen dat rechthebbende instaat voor de opvoeding en onderhoud van de betreffende kinderen. De belanghebbende zal dus de nodige bewijzende en gelegaliseerde formulieren moeten laten geworden aan betreffende dienst. Deze dienen ingevuld en ondertekend door een erkende school of onderwijsinstelling uit het buitenland. Alsook een bewijs dat de kinderen op eenzelfde adres als de rechthebbende wonen

Indien deze bewijzen niet geleverd worden zal de uitkering automatisch stoppen en, indien misbruik vastgesteld wordt, kan een terugvordering van het onrechtmatig ontvangen bedrag met terugwerkende kracht gevorderd worden, met zelfs eventuele beslaglegging op een deel van het wettelijk pensioen of andere inkomsten.

Op deze websites vind U informatie en documenten dien aangaande:

vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/toeslag-voor-eenoudergezinnen

vlaanderen.famifed.be/sites/default/files/forms/P19_fisc%20A-%20N-062016.pdf


» Laat een reactie achter


6 reacties op “Dossier voor Belgen: Wat te doen na uitschrijving? Kindertoe-bijslag (7)”

 1. eddy zegt op

  Enkel wanneer je domicilie in B is krijg je kinderbijslag, ingeval van uitschrijving heb je daar geen recht meer op.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +3 (obv 3 stemmen)
  • Vanderhoven zegt op

   Beste,
   Voor zover ik weet kan je alleen kinderbijslag trekken indien je kinderen in België verblijven. Er is een uitzondering voor enkele noord Afrikaanse landen en Turkije. Zeker niet voor thailand

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: +3 (obv 3 stemmen)
 2. paul zegt op

  hallo,
  Ik heb ook een aanvraag gedaan voor mijn Belgische dochter.
  Hun antwoord was kort.
  Indien je niet in Begie verblijft krijg je al Belg niets!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 3. Matta zegt op

  Om recht te hebben op kinderbijslag mag je kind niet buiten België studeren of gedomicilieerd zijn.

  Er zijn echter uitzonderingen waardoor je ondanks het niet vervullen van die voorwaarde toch een recht op kinderbijslag.

  Kun je eenvoudig op het internet vinden voorbeeld.
  http://dg.famifed.be/nl/gezinnen/kindsituatie/mijn-kind-verblijft-het-buitenland.

  Ben er echter van overtuigt dat niemand op dit blog daarvoor in aanmerking komt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 4. Nelly zegt op

  voor schipperskinderen is er ook een uitzondering. Als de ouders in belgie wonen is dit voldoende.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 5. lung addie zegt op

  Bovenstaande reacties kloppen niet helemaal. Het is vaak veel interessanter de afwijkingen op een wetgeving te kennen dan de wetgeving op zich. Daarvoor bestaan er tenslotte specialisten ter zake.
  Het recht op “kindergeld” is in de eerste plaats gebonden aan het al dan niet betalen van RSZ. Indien je geen RSZ betaalt heb je ook geen recht op kindergeld.
  Iemand die zich laat uitschrijven om bv in het buitenland te gaan werken, daar betaald wordt en in Belgie geen belastingen of RSZ betaalt verliest daardoor idd zijn recht op kindergeld want betaald geen RSZ. Iemand die zich laat uitschrijven om in het buitenland te gaan rentenieren en dus ook geen inkomsten uit Belgie genereert betaalt ook geen RSZ en kan dus ook geen kindergeld krijgen.
  In het geval van gepensioneerden ligt het even anders want van het Belgisch pensioen wordt aan de bron WEL RSZ ingehouden, alsook belastingen.
  Toen Paul het antwoord kreeg van ? dat hij geen recht op kindergeld had heeft hij wel een stap te weinig genomen, zeker indien hij Belgisch pensioen ontvangt ,want dan betaald hij RSZ. Door dit feit kon jij in beroep gaan tegen dit antwoord met grote kans dat op basis van het feit hij RSZ betaalt wel rechten heeft.

  Citaat uit: http://www.viw.be/nl/kindergeld

  Wanneer u het recht wordt ontzegd op Belgische kinderbijslag omdat het kind niet (meer) in België verblijft kan u hiertegen beroep aantekenen.

  U kan een, individuele Ministeriële afwijking aanvragen bij de Minister van Sociale Zaken (in de praktijk bij de FOD Sociale Zaken) op art. 52 van de AKBW (Algemene Belgische Kinderbijslagwet).
  U kan naar de Familierechtbank stappen om een klacht in te dienen tegen de weigering van uw kinderbijslagfonds. De kosten worden gedragen door het kinderbijslagfonds.

  Je zal dan wel een papierwinkel moeten voorleggen om te bewijzen dat ….. zie voorwaarden als leerplicht, woonst ……….Vraag is dan wel of het sop nog de kool waarde is maar dat moet ieder dan zelf berekenen en beslissen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)

Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website