De Thaise overheid krijgt van mij een dikke voldoende

Door Hans Pronk
Geplaatst in Opinie
Tags: ,
8 juli 2019

Parlement Thailand – PKittiwongsakul / Shutterstock.com

Vooropgesteld moet worden dat er volgens mijn weten geen goed systeem bestaat om overheden te scoren. Daargelaten nog dat overal de omstandigheden en de mogelijkheden anders zijn. Mijn oordeel van een dikke voldoende voor de Thaise overheid is dus voor een groot deel gevoelsmatig en ik kan het alleen maar een beetje onderbouwen door wat voorbeelden te geven en door erop te wijzen dat er geen perfecte overheden bestaan. Overal is wel iets mis en soms goed mis. En Thailand slaat in mijn ogen helemaal geen slecht figuur in vergelijking met vele andere landen. Het mag natuurlijk wel duidelijk zijn dat veel zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Ik zal ook voorbeelden geven waarbij het niet direct duidelijk is of de betreffende overheid er wel verantwoordelijk voor is. Ik ga er echter vanuit dat er bijna altijd wel sprake is van op z’n minst een indirecte verantwoordelijkheid. En onder overheid versta ik natuurlijk niet alleen de regering maar het hele overheidsapparaat.

Eerst een korte en zeker niet volledige opsomming met wat er fout lijkt in Thailand zonder overigens een duidelijk onderscheid te maken tussen junta en voorafgaande regeringen:

 • Dissidenten worden niet beschermd tegen geweld en hun aanvallers worden niet opgepakt en vervolgd. Dissidenten worden zelf soms vervolgd omdat ze bepaalde wetten zouden overtreden. Wetten die soms zeer ruim te interpreteren zijn en daarom volop mogelijkheden bieden om mensen te vervolgen. Verkiezingen verlopen redelijk vrij maar zeker niet vlekkeloos. Ook is er nog steeds geen volledige democratie daar de senaat niet gekozen is door het volk.
 • Corruptie wordt wel bestreden maar het lijkt wat selectief te gebeuren. Zo is mij niets bekend over het aanpakken van corruptie bij militairen; dit riekt een beetje naar vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek is sowieso iets wat machthebbers in het algemeen vaak verweten kan worden.
 • De rechtspraak fungeert redelijk al lijken rijke/machtige personen de dans wel eens te ontspringen. De laatste zaak met een geschoten panter tijdens een illegale jacht plus de poging tot omkoping van regeringsfunctionarissen heeft mogelijk mede door de media-aandacht toch een gevangenisstraf opgeleverd. Een duidelijk minpunt voor Thailand zijn echter de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen.
 • Totale persvrijheid is er helaas niet in Thailand al verbaast het mij vaak wat bijvoorbeeld de Bangkok Post over de regering durft te schrijven. Het valt blijkbaar allemaal toch wel mee.
 • Ook het schaarse overheidsgeld wordt niet altijd goed besteed. Zo lijkt de aanschaf van een onderzeeër niet goed onderbouwd want tegen welke potentiële invasiemacht zou Thailand zich met 1 onderzeeër moeten verdedigen? Maar ik ben natuurlijk geen defensiedeskundige.

Verschillen tussen rijk en arm

In Thailand zijn er ook grote verschillen tussen rijk en arm en die verschillen lijken eerder groter dan kleiner te worden. Dat is echter niet alleen de schuld van de overheid. Dat de rijken rijker zijn geworden is een internationaal probleem veroorzaakt door de centrale banken. Het minimumloon in Thailand is echter laag en wordt maar traag verhoogd. Maar het grootste probleem vormen de miljoenen boeren waarbij het gemiddelde gezinsinkomen slechts de helft bedraagt van het minimumloon. Maar dit probleem kan onmogelijk in 10 of 20 jaar opgelost worden, dat heeft veel tijd nodig. Het probleem is namelijk dat de boeren gemiddeld erg weinig land hebben (er zijn gewoon te veel boeren), eigenlijk te weinig om van te leven. Een bijkomend probleem is dat de wereldmarktprijzen voor veel granen en andere agrarische producten buitengewoon laag liggen. China heeft het probleem met zijn boeren opgelost door met veel overheidsgeld fabrieken neer te zetten en die fabrieken up-to-date producten (Huawei!) te laten maken door op grote schaal op een illegale manier bedrijfsgeheimen te bemachtigen. Wat natuurlijk ook mee geholpen heeft is dat Chinezen harde werkers zijn en waarschijnlijk slimmer dan de gemiddelde wereldbewoner. We moeten er trouwens niet al te verontwaardigd over doen want als Nederlander koop je die producten ook en treed je dus eigenlijk als heler op.

Hoe pakt Thailand dat probleem van de boeren aan? O.a. door in de landbouwgebieden de infrastructuur te verbeteren. Dat levert direct maar ook indirect (investeringen) werkgelegenheid op. Maar er zijn ook diverse Rice Research Centres (en vergelijkbare instituten voor andere landbouwproducten) in Thailand die verbeterde rijstvarianten leveren en ook kennis delen. Als voorbeeld kan ik een broer van mijn vrouw opvoeren: getrouwd met een boerin in Mukdahan is hij daar gaan wonen. Om aan extra inkomen te komen ging hij buiten het seizoen in Bangkok werken maar daar werd hij slecht en soms zelfs helemaal niet betaald. Later is hij in Mukdahan in de wegenbouw terecht gekomen en werd machinist van een asfalteermachine. Enige jaren geleden kreeg zijn vrouw een nieuwe rijstvariant die direct een veel hogere opbrengst opleverde. Toen ik hem 42 jaar geleden voor het eerst opzocht woonde hij in een soort boomhut; een royale boomhut weliswaar maar toch een boomhut. Onlangs heb ik hem weer opgezocht en woonde hij in een redelijke stenen woning en was in het bezit van een pick-up truck. Er is in die jaren duidelijk wat veranderd in de Isaan. Zo ging ik met een andere broer een keer van Ubon naar Nakhon Phanom, een reis die toen per auto in 1977 heen en weer 3 dagen kostte. Nu is dat goed in één dag te doen dankzij de uitstekende wegen.

Maar ook op andere manieren helpt de overheid de boeren: met subsidies, leningen, met goede onderwijsvoorzieningen (zie later) en door landlozen land te geven.

Positieve kanten van de Thaise overheid

Ik ben zo langzamerhand al toegekomen aan de positieve kanten van de Thaise overheid. Er zijn er natuurlijk meer:

Er is geen hongersnood, vrijwel geen discriminatie van homo’s, lesbiennes en kathoeys en er zijn bijvoorbeeld ook uitstekende medische voorzieningen met o.a. daardoor een al jaren stijgende levensverwachting. Ook zal je in Thailand geen menselijke uitwerpselen op straat vinden (helaas bijvoorbeeld wel in sommige steden in de USA maar natuurlijk ook in landen zoals India), het onderwijs is voor iedereen toegankelijk en “slechts” 4% van de 15-plussers is analfabeet (www.worldatlas.com/articles/the-highest-literacy-rates-in-the-world.html), evenveel als in Singapore en minder dan bijvoorbeeld in Portugal (6%),  Maleisië (7%) en Afghanistan (68%).

Zelfs op de kleinste eilandjes zijn scholen en dat geeft ook gelijk een probleem aan: veel scholen op het platteland zijn te klein (minder leraren dan klassen) om goed onderwijs te kunnen garanderen, alhoewel het aantal onderwijzers per leerling juist weer erg hoog ligt. Die kleine scholen verklaren ook ten dele het lage gemiddelde IQ van lagere school leerlingen op het platteland. Dat komt in de buurt van 90 (in Bangkok veel hoger). Ik ga ervan uit dat dit geen genetische achterstand is maar een gevolg van de kleine scholen, het verouderde onderwijssysteem en mogelijk ook het feit dat veel kinderen op het platteland opgevoed worden door de grootouders en dus vaak in een weinig uitdagende omgeving leven. Wat ook niet helpt is dat de leerlingen naast het alfabet ook nog relatief veel tijd moeten besteden aan het onder de knie krijgen van het Thaise schrift. Maar er is ook goed nieuws op dit front: ik ken een jonge onderwijzeres (een boerendochter) die in het eerste jaar dat ze op een platteland schooltje ging werken direct al het niveau zover opvoerde dat haar school eerste werd in het district. Ook in het tweede en derde jaar lukte dat en in dat laatste jaar werd haar school zelfs veertiende van de hele provincie Ubon (met z’n circa 500 scholen). En dat nog zonder een vaste aanstelling en met maar een maandsalaris van 5000 baht. Het is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan haar gedreven instelling maar het betekent waarschijnlijk ook dat de nieuwe lichting onderwijzers het algehele niveau zal opkrikken. Maar alles heeft tijd nodig.

Wat dat IQ betreft: ik ga ervan uit dat het IQ van die achterblijvers zal verbeteren als ze naar de (grotere) middelbare school gaan en volwassen worden en met meer uitdagingen in aanraking komen. IQ is geen vast gegeven; iedereen heeft alleen wel een vast plafond.

Andere positieve punten

Thailand gooit geen bommen op landen waar vermeende vijanden zich zouden schuilhouden. Er zijn gelukkig ook geen grote conflicten met andere landen. De infrastructuur is goed te noemen, en dan niet alleen de wegen, spoorlijnen, vliegvelden, elektriciteit maar ook de digitale infrastructuur.

Sommige soorten van misdaad zijn vrijwel afwezig. Zakkenrollen bijvoorbeeld komt bijna niet voor al zal er waarschijnlijk wel een uitzondering gemaakt moeten worden door de toeristische gebieden. De duizenden goudwinkeltjes worden slecht en vaak helemaal niet beschermd omdat de kans op beroving blijkbaar klein is. Ook zit het bankpersoneel niet achter gepantserd glas en staat de kluisdeur van de bank wagenwijd open tijdens de openingstijden. Ook bij de Social Security Offices geen glas omdat agressie tegen het personeel blijkbaar niet voorkomt (vergelijk dat eens met Nederland!). Bij geluksonderzoeken scoort Thailand dan ook relatief hoog.

Ook op economisch gebied doet Thailand het goed en al vele jaren beter dan Nederland wat groei betreft. De staatschuld is ongeveer even groot als die van Nederland maar beter te behappen door de relatief hoge economische groei. Er wordt ook meer geëxporteerd dan geïmporteerd zelfs zonder dat er sprake is van een grote rijkdom aan gas, olie en/of ertsen. Thailand scoort van 190 landen een 27-ste plaats bij een onderzoek door de OECD. Netjes.

Kan Thailand een politiestaat genoemd worden? Politie zie je eigenlijk alleen in de steden, de uitvalswegen en in de grensgebieden. Op de plaatselijke markt waar ik al vele honderden keren geweest ben heb ik bijvoorbeeld nog nooit een politieagent of een militair gezien. Nog nooit.

In vergelijking met veel landen doet Thailand het helemaal niet slecht. Een korte opsomming van wat er mis is in wat “willekeurig” gekozen landen zal wel volstaan om dat aannemelijk te maken:

 • Vietnam en Laos: Communistisch.
 • Cambodja: Een arm land en het huidige bewind duldt geen tegenspraak.
 • Birma: Ook erg arm plus vervolging van minderheden.
 • China: Communistisch, heropvoedingskampen, intimidatie van dissidenten, illegale lozingen op grote schaal van broeikasgassen (naast CO2), machtspolitiek in de Zuid-Chinese Zee.
 • Japan: Walvisvaart, superioriteitsgevoel en daardoor o.a. een slechte positie in de samenleving van buitenlanders zoals Koreanen. Verder een absurd hoge staatsschuld van ruim 68.000 euro per Japanner. En omdat de staatsschuld verder toeneemt en het aantal Japanners al jaren aan het dalen is wordt het probleem alleen maar groter. En het is niet alleen een probleem van Japan, het zou in het ergste geval ook de ontwrichting van de wereldeconomie kunnen betekenen. Japan neemt dat risico.
 • India: Nog steeds een kastenmaatschappij. En recent nog schermutselingen met zowel Pakistan als China.
 • USA: Het enige land dat atoombommen op burgerdoelen wierp met als gevolg ruim 200.000 doden en gewonden. En dat terwijl Japan al op z’n gat lag en het Russische leger het noorden van Japan al binnen gevallen was. Nooit zijn er verontschuldigingen aangeboden. Na de tweede wereldoorlog zijn de Amerikanen gewoon doorgegaan met oorlog voeren vaak onder valse voorwendselen (massavernietigingswapens in Irak bv.) mede waardoor er vluchtelingenstromen op gang gekomen zijn terwijl Amerika weigert om die vluchtelingen op te nemen. Een paar jaar geleden werd door Amerikaanse vliegtuigen een ziekenhuis in het Midden-Oosten gebombardeerd met natuurlijk vele doden als gevolg. Een onafhankelijk onderzoek werd niet toegestaan. Verder werd in 1988 een Iraans lijntoestel uit de lucht geschoten door de Amerikaanse marine: tweehonderdnegentig doden, geen verontschuldigingen en ook geen internationale sancties tegen Amerika. Amerika maakt ook misbruik van het feit dat vrijwel alle internationale geldtransacties in dollars via de USA lopen en dus geblokkeerd kunnen worden. Minstens één Nederlands bedrijf heeft dat al ondervonden: het bedrijf leverde goederen aan Cuba hetgeen niet toegestaan was volgens Amerikaanse wetten. Wel volgens Nederlandse, Cubaanse en internationale wetten. Het bedrijf kreeg toch een miljoenenboete te betalen aan de Amerikaanse overheid. Zonder die betaling zou het failliet gegaan zijn door Amerikaanse sancties. Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid op die manier al vele miljarden aan illegale boetes geïnd. Sinds Trump aan de macht is, is er helaas weinig echt veranderd in Amerika. En dan heb je nog de Amerikaanse wet FATCA (zie wikipedia). Die wet verplicht banken wereldwijd om te controleren of hun klanten geen belasting verschuldigd zijn aan Amerika. Die verplichting kost de banken twee keer zo veel als de extra opbrengst voor Amerika maar toch krijgen die banken geen enkele compensatie. De reden voor die verplichte controle is al even bizar: Amerikanen zijn ten alle tijden verplicht in Amerika belasting te betalen (een unieke regel in de wereld). Nederlanders die in Amerika werken moeten natuurlijk wel daar belasting betalen. Zelf ben ik ook al met die wet in aanraking gekomen: toen ik bij een Thaise financiële instelling een rekening wilde openen moest ik eerst een formulier van zes kantjes invullen (met bovenaan op elke pagina klein gedrukt het woord FATCA). Ze wilden weten wanneer ik geboren was, hoe oud ik was (!), tot welk ras ik behoorde en nog veel meer. Dat formulier werd naar Amerika opgestuurd en pas weken later kwam de goedkeuring af. Als ik ergens iets fouts zou hebben ingevuld was de kans groot geweest dat ook ik Amerikaanse belasting had moeten betalen. En zie dat dan maar eens terug te draaien.
 • Engeland: Dalende levensverwachting (evenals in de USA trouwens ondanks dat de USA veruit de duurste medische voorzieningen hebben). Verder steunen ze Amerika onvoorwaardelijk in z’n oorlogen. Ook was de Engelse regering wel heel snel met de beschuldiging dat Rusland achter de aanslag op de dubbelspion Skripal zat en kwamen er direct sancties die o.a. navolging vonden in landen als Nederland. Op dat moment was er nog geen enkel bewijs en was het alleen een politieke poging om de spanningen met atoommacht Rusland verder op te voeren en een afleidingspoging van Theresa May toen ze weer eens in politieke problemen zat. Uiteindelijk is het bewijs nooit geleverd en is er alleen een onsamenhangend en diverse keren aangepast verhaal de wereld ingestuurd. Dat pleit de Russen natuurlijk niet vrij maar het waren zeker niet de Russen die het meeste belang hadden bij die aanslag.
 • De EU: Wie kan het oneens zijn met deze uitspraak van Thomas Mayer over de EU: “De rechtsstaat is allang ontaard in een farce als gevolg van permanente overtredingen van de regels.”?
 • Nederland: Nederland kent ook zijn vriendjespolitiek. Kijk bijvoorbeeld maar naar de benoemingen van burgemeesters. En politici en ambtenaren schamen zich er ook niet voor om “onafhankelijke” onderzoeken in een bepaalde richting te sturen: misbruik van belastinggeld en misleiding van parlement en bevolking. Ook heeft het regeringsbeleid (en dat van de EU) mede geleid tot de opkomst van Wilders en ook van FvD. Ook de vreemdelingenhaat is helaas toegenomen. Verder zijn we nog steeds lid van de NAVO terwijl die organisatie geen bestaansrecht meer had na beëindiging van de koude oorlog en de ineenstorting van het Warschaupact. Om het bestaan van z’n organisatie nog een beetje te rechtvaardigen slaat NAVO-topman Jens Stoltenberg agressieve taal uit om de spanningen kunstmatig wat op te voeren. Verder rukt de NAVO steeds verder op naar het oosten tegen alle afspraken in met Rusland. Wat ooit een defensieve organisatie was lijkt nu meer op een offensieve organisatie. Een ander minpunt – in mijn ogen althans – is de recente Nederlandse deelname aan bombardementsvluchten in het Midden-Oosten – zonder een oorlogsverklaring – waarbij de Amerikanen de doelen mochten aanwijzen. Zoals bekend resulteren dergelijke bombardementen juist in meer terroristen in plaats van minder. We kennen in Nederland niet meer de doodstraf maar bommen gooien op bevel van de Amerikanen mag blijkbaar wel. Tragisch.

Ik hoop niet dat deze opsomming aanleiding is voor reageerders om met name voor Nederland nog wat kwalijke zaken op te noemen, al zullen hun vingers misschien jeuken. Bovenstaande opsomming moet toch wel voldoende zijn. En laat er geen misverstand over bestaan: ook de Nederlandse overheid krijgt van mij toch een ruime voldoende.

58 reacties op “De Thaise overheid krijgt van mij een dikke voldoende”

 1. ruud zegt op

  U bent iemand die snel tevreden is volgens mij.
  Wat moet een land doen, om van u wel een onvoldoende te krijgen?

  Overigens is er niets mis met communisme als ideologie, want wat kan er mis zijn met eerlijk delen?
  Het probleem met communisme is, dat de landen die zich communistisch noemen helemaal niet communistisch zijn.
  In echt communistische landen heb je niet zoiets als een steenrijke elite.
  Daar is iedereen even rijk, of even arm.

  • Dirk zegt op

   Merkwaardige redenering.

   Gemakshalve de miljoenen doden door executie, verhongering en Gulagarchipel wegmoffelen. Dat is er mis met het communisme! Lees ‘s wat, bijvoorbeeld Solzhenitsyn, of ga eens naar de Killingfields. Je moet toch wel ziende-blind en horende-doof zijn om zoiets te beweren.

   Analoog aan uw betoog is dat de nazi’s helemaal niet fascistisch waren.

   Communisme is een studeerkamergeloof, heeft niets met eerlijk delen te maken maar alles met onderdrukking en moordpartijen.

   • HansNL zegt op

    En dat is dus helemaal een kromme redenering.
    Communisme is net als elke andere politieke stroming een theoretisch iets, elk systeem heeft zijn uitwassen.
    Niet alleen communisme, dat het probleem heeft getroffen te zijn door dictatoriale leiders, wat ook bij andere ideologieen is voorgekomen, in China voor het communisme waren grootscheepse moordpartijen schering en inslag, in het Russische tsarenrijk hebben miljoenen het leven voortijdig verlaten.
    Niets nieuws onder de zon, het plebs is “expendable”

   • ruud zegt op

    Die misdaden werden begaan, door mensen die zich communisten noemden.
    Dat is niet hetzelfde, als dat zij communisten waren.

    Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. Het woord communisme stamt af van het Latijnse communis, dat gemeenschappelijk en universeel betekent.(bron wikipedia)

    Ziet u in deze definitie iets overmassamoorden staan?

    • rob zegt op

     De geschiedenis leert,(en wie een voorbeeld van het tegendeel heeft mag m noemen) dat het ideaal zo ver weg van de menselijke aard staat, dat de leer impliceert, die menselijke aard zoveel mogelijk te knechten. Met de beste bedoelingen (ook apartheid en fascisme hadden goede bedoelingen). Dus verwacht ik van ieder volwassen persoon die iets leert van de geschiedenis, dat je tussen de regels van de ideologie het woord massamoord moet kunnen lezen.

  • Hans Pronk zegt op

   Beste Ruud, eigenlijk een interessant vraag van je want indirect vraag je hoe Thailand beoordeeld zou moeten worden. Je vraag luidde: “Wat moet een land doen, om van u wel een onvoldoende te krijgen?”

   Mijn antwoord: Lastig om aan te geven maar ik zou de meeste landen lager scoren dan Thailand en van die groep veel een onvoldoende. Ik besef natuurlijk dat dit geen echt antwoord is op je vraag, maar het geeft aan dat er helaas in mijn ogen veel landen zijn met een slecht functionerende overheid. Bij mijn overwegingen spelen mensenrechten, corruptie en vrije verkiezingen natuurlijk een grote rol maar ook ook andere zaken.

   Ik heb een wedervraag, aan jou of iemand anders die interesse erin heeft:
   Zou je een soort enquête willen houden onder de lezers met als vraag om een rangorde aan te geven van de overheden in een beperkt aantal landen, bijvoorbeeld naast Thailand ook Maleisië, Cambodja, Vietnam, Laos, Birma, Bangladesh en India. Om het eerlijk te houden zou je wat voorwerk moeten verrichten, bijvoorbeeld voor elk land nagaan hoe ze scoren op deelgebieden. Ik ben zo vrij om alvast daarvoor een voorzet te geven met tussen haakjes mijn verwachtingen voor Thailand zonder eerst internet geraadpleegd te hebben:
   Vrije verkiezingen (top 3)
   Persvrijheid (top 3)
   Corruptie (top 3, dus relatief goed)
   Mensenrechten (top 3)
   Analfabetisme (nummer 1, dus de beste)
   Verkeersveiligheid (Thailand laatste, met de opmerking dat in een land als Bangladesh, met veelal zandpaden, er weinig dodelijke ongelukken zullen voorkomen)
   Bruto nationaal product, per persoon (1 of 2)
   Minimumloon (top 3)
   Werkloosheid (nummer 1, maar wel geflatteerd).

   Thailand zou ik voor de totaalscore op plaats 1 of 2 zetten maar vanzelfsprekend ben ik bereid om mijn score te herzien als daar aanleiding voor is.

 2. RuudB zegt op

  Hoe kun je nou Thailands overheid een voldoende geven als je direct al vaststelt dat dissidenten in TH geweld over zich heen krijgen, en daders worden ontzien. Dat corruptie nog immer welig tiert, de rechtspraak dus rechtstaat niet functioneert, er geen vrije pers is en je verbaasd staat dat Bangkokpost commentaar mag ventileren, en uitgaven van overheidsgeld niet transparant zijn? Hoezo een voldoende als armoede en ongelijkheid tussen arm en rijk eerder groter dan kleiner lijkt geworden? En als je constateert dat een een veel te laag minimumloon wordt gehanteerd, en dat miljoenen boerengezinnen het zelfs moeten doen met de helft ervan, hoe kun je dan standhouden dat TH’s overheid een voldoende verdient?
  Wel, schrijver heeft een oplossing. Hij doet aan magisch denken en benoemt een aantal positieve zaken. Er is geen hongersnood, er wordt niet op straat gepoept, en geen bommen gegooid op buurlanden. Die landen zijn communistisch, arm en repressief. En om zijn betoog verder te staven krijgt menig Westers land, incluis de EU en NL uiteraard, enkele vegen uit de pan.
  Zie daar de onderbouwing van zijn stelling. Likken, paaien, strelen.

  • goorttaal zegt op

   Wat je zeker moet meenemen in de hele redenatie, is de achterstand die landen hier in Azie hebben op de Westerse samenlevingen. Je kan niet in 20-30 jaar tijd, zoals ook de schrijver beargumenteert hetzelfde bereiken als in het Westen in 100 jaar. En je moet zeker ook meewegen dat de US, en ook de EU er alles aan doen om deze landen klein en aan de leiband te houden.
   En dus mag je best waardering hebben bij de de progressie die de afgelopen jaren is gemaakt. Ik raadt u aan ook nog eens naar de uitstekende presentatie van Kishore Mahbubani (Singaporese professor, en VN diplomaat) te kijken

   https://www.youtube.com/watch?v=lcAdFKsdweU

   getiteld “has the West lost it”….dat kan ook een andere kijk geven op Zuid-oost Azie en de toegenomen decadentie in de Wetserse wereld.

   • RuudB zegt op

    Ik reageer op de schrijver van het artikel, niet op TH noch op NL/EU. Dat TH anno 2019 hetzelfde moest bereiken als NL in afgelopen 100 jaar is niet mijn betoog, en is tav het artikel niet relevant. Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Singapre, China: die doen echt niet onder voor meerdere Europese landen.
    Dat TH de afgelopen jaren steeds meer is gaan afglijden naar een semi-dictatoriaal bestel, is hun keus en bewust besluit, en niet de resultante van een opgaande ontwikkeling. In tegendeel. Mei 2014 is een coup gepleegd met als leuze: Bring back happiness! Gelukt soms?
    Vervolgens werd een weg ingeslagen met als motto: Roadmap to Democracy!
    Roadmap? Democracy? Maart 2019 en daarna tonen welk soort democracy!
    Om Mahbubani is juister perspectief te plaatsen bij deze een link naar een interview in NRC nav diens bezoek aan Amsyterdam ter presentatie van zijn nieuwe boek: Is het Westen de weg kwijt? Hij bepleit juist dat Europa (weer) het heft in handen neemt in de grote veranderende wereldorde. TH lijkt zich juist af te keren van die wereldorde en enkel economisch gewin te willen voor de beter-bedeelden. Terwijl Thailand juist zeer nauwe banden had en heeft met menig Europees land. Ze hadden er slechts de oren naar hoeven te hangen.
    https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/het-westen-moet-macht-leren-delen-met-andere-landen-a1601063

 3. goorttaal zegt op

  Opvallend dat Thailand blog ineens dit soort (vanuit nogal gekleurde bril) geschreven opinies plaatst, die gaan over veel meer landen dan alleen Thailand. Ik herinner me af en toe nog wel een opmerkingen van de moderator “geen politieke mening hier, en hou het bij Thailand”.
  Maar goed, ieder mag zijn mening hebben.
  Een ding vroeg ik me nog af, wat is er tegen de opkomst van FvD in NL? Gewoon toch een conservatief liberale partij, die het ook goed in Thailand zou doen, en daarmee Thailand nog verder zou opstoten in de vaart der volkeren, me dunkt.

  Overigens kan ik me wel goed vinden in een aantal zaken vwb Thailand.

  • Hans Pronk zegt op

   Het beleid van Nederland heeft mijn inziens als ongewenst neveneffect bij sommige Nederlanders geleid tot iets wat op vreemdelingenhaat lijkt. Er zijn nu zelfs Turken en Marokkanen die zich vroeger Nederlander voelden die zich nu ongewenst voelen. Dat is heel jammer. Zij zijn slachtoffer van het Nederlandse beleid.
   In Thailand worden werknemers uit de buurlanden juist uitgebuit. Dat is natuurlijk het andere uiterste. Tot vreemdelingenhaat lijkt dit echter in Thailand niet te leiden, “hoogstens” wat minachting.

   Eigenlijk heeft dit weinig met het FvD maar wat meer met Wilders te maken. Het FvD zie ik echter wel als een partij die misstanden denkt te zien (veroorzaakt door de overheid en de EU) en die wil aanpakken. En blijkbaar zien veel Nederlanders dat ook zo. En misschien hebben ze wel gelijk.
   Zelf heb ik overigens niets tegen FvD.

 4. Dirk zegt op

  Laat het me houden op “spreken is zilver, zwijgen is goud”.
  Of: een goede verstaander heeft maar een half woord nodig.
  Of nog “diens brood (rijst) men eet diens woord men spreekt.
  En “wie een put graaft voor een ander ……….. is een arbeider.

  Daarmee is mijn mening over dit stukje volledig.

  • RuudB zegt op

   Waarom zo angstig? Waar ben je bang voor? Is er ooit een farang aangesproken op het feit dat hij kritisch was op de Thai overheid? Nou? Niet dus. Door als farang wel kritisch te zijn en je te laten horen, laat je zien dat vrijheid van meningsuiting een groot democratisch goed is, en dat je daarmee de gewone Thai- de man en vrouw in de straat die graag verandering wil-, een hart onder de riem kunt steken. Dat wat jij zegt is geen mening. Slechts een berg zand waar jij je kop in steekt.

   • chris zegt op

    Een collega van mij, een fantastische docent met goede beoordelingen van staf en studenten, was openijk kritisch over de Thaise overheid. Zijn jaarcontract werd zonder opgaaf van redenen niet verlengd. Hij was dus werkloos. Is er een verband? Jij mag het zeggen.

    • Hans Pronk zegt op

     Mijn ervaring is dat ambtenaren inderdaad niet graag over politiek praten. Blijkbaar met reden. Gewone burgers lopen waarschijnlijk beduidend minder risico op negatieve gevolgen al moet je natuurlijk niet al te veel in de publiciteit komen.

 5. Peter zegt op

  Wow, eye-opener. Kan hier weinig aan toevoegen. Leerzaam.

 6. Jan zegt op

  Voor mij is Thailand een goed land om in te leven, van uit mijn oogpunt.

  Bij je opsomming van de buurlanden heb ik wel enkele bedenkingen.

  Vietnam : Communistisch…… OK maar wat is dan het grote verschil met een “democratische” militaire dictatuur.

  Cambodja : Arm land kun je in Thailand misschien weg laten, maar de rest … het huidige bewind duldt geen tegenspraak is ook de norm in Thailand.

 7. william van ewijk zegt op

  Goed evenwichtig verhaal, dank, want heb dezelfde opinie!

 8. Leo Bossink zegt op

  Beste Hans,

  Een zeer lezenswaardig artikel en uw positieve gevoel met betrekking tot de Thaise overheid kan ik met u delen.
  Het in een paar A-viertjes schetsen van wat er allemaal mis is in diverse landen over de gehele wereld, is echter veel te kort door de bocht. Evenals het poneren van een aantal opvattingen over mistoestanden in de diverse landen, zonder daar een onderbouwing voor te geven.
  Ik zou u willen adviseren om per genoemd land de zaken toe te lichten, met onderbouwing met feiten.

  Met vriendelijke groet,
  Leo Bossink

  • Hans Pronk zegt op

   Beste Leo,

   Zoals iemand anders al opmerkte: dit is Thailand blog, dus moeten we niet al te veel afdwalen. Mischien ben ik inderdaad al te ver gegaan met afdwalen. Mijn bedoeling was niet om andere landen aan de schandpaal te nagelen en zeker Nederland niet. Ik wilde alleen benadrukken dat er heel wat fout is in de wereld en dat overheden (of misschien beter: de echte machthebbers) daarvoor vaak verantwoordelijk zijn. Er valt nog veel meer te noemen en zeker nader toe te lichten, dat ben ik helemaal met je eens.
   Helaas zal ik niet aan je verzoek voldoen. Sorry.

 9. Frank zegt op

  Heel veel van wat u vertelt is correct. Ik beschouw het wel eerder als een informatief artikel, want er worden zoveel verschillende zaken aangehaald, waarvan de impact / draagvlak op het al dan niet een rechtvaardige overheid te zijn , echt niet te vergelijken valt. Het wordt dus een erg subjectieve vergelijking van regimes. Toch interessant als stof ter discussie.

 10. Geert Barbier zegt op

  Vergelijk ‘s met een land uit dezelfde regio dat er wel mijlen boven uitschiet als Singapore. Daar zit Thailand nog lichtjaren van weg. En de EU afdoen met enkele zeer dubieuze boutades pakt bij mij ook niet.

  • pjotr patong zegt op

   Singapore is een dictatuur en opgebouwd door moderne onderbetaalde slaven uit omringende landen o.a Thailand die geen enkele rechten hebben.
   Net zo als de Emiraten, Qatar etc.

   • Ger-Korat zegt op

    Lijkt dan precies op Thailand. Alleen de levensstandaard van de origineel Singapore-bevolking, het onderwijs, lonen, spaartegoeden en nog veel meer zaken behoren tot de top van de wereld. In Thailand heb je ook miljoenen onderbetaalde of laagbetaalde buitenlandse arbeiders. Dus wat dit laatste betreft geen verschil alhoewel het is wat prettiger als je 1000 dollar in de maand krijgt in genoemde landen als buitenlander of 200 baht (6 dollar) zoals in Thailand.

    • Ger-Korat zegt op

     Laatste zin kleine aanpassing : ” of 200 baht (6 dollar) per dag is dan ongeveer 200 dollar per maand zoals in Thailand.”

 11. Erik zegt op

  Hoop je op een lintje, Hans Pronk?

  Wat is er de afgelopen twee jaar veranderd sinds dit artikel: https://www.thailandblog.nl/opinie/weet-want-zwijgen-is-goud/ dat je nu zo positief bent? De Thaise dissidenten daarin vermeld kunnen helaas niet meer reageren…..

  Hou gerust jouw roze bril op, Hans.

 12. Harry Romijn zegt op

  China: in nog geen 40 jaar van aan armoeland tot een van de welvarendse landen ter wereld gemaakt. Ja,. met zeer harde middelen, doch de bevolking weet, waarom ze dat doen: voor hun (achterklein)kinderen.
  “USA: Het enige land dat atoombommen op burgerdoelen wierp met als gevolg ruim 200.000 doden en gewonden. En dat terwijl Japan al op z’n gat lag en het Russische leger het noorden van Japan al binnen gevallen was”.
  Ik geloof, dat u een andere kalender hebt als ik; bij mij komt éérst de 6e ( Hiroshima), dan de 8e ( vertrek B29 naar Nagasaki) en daarna pas de 9e = start Sovjet storm over Mansjoerije. Die overigens doorging tot 1 september, om zoveel mogelijk te kunnen plunderen uit het industrierijke Japanse gebied.
  De USA heeft dat besluit genomen gezien de enorme weerstand op de eilanden onderweg naar Japan: in 1945 zijn meer Amerikanen gesneuveld dan van dec ’41- dec ’44. Oh, U had liever de verwachte vele miljoenen Japanners en misschien wel 1 mln US soldaten opgeofferd ? God geve, dat we nooit zo’n naïeve onbenul als regeringsleider zullen krijgen.
  Verder wil ik wijzen op het keizerlijke decreet, mid sept ’45 alle “blanke” gevangenen te doden, van baby tot grijsaard.
  Betalingstransacties in €uro’s lopen via de ECB in Frankfurt. En zijn onbeperkt inwisselbaar, dus geen reden voor US$-betalingen tenzij… men wil in de wereld-markt, die nu eenmaal in $ genoteerd is, blijven zonder continue prijsaanpassingen. ( Thais met hun kokosmelk, rijst, mihoen enz. enz enz)

  Die FACTA wet verplicht banken wereldwijd om te controleren of hun US-INGEZETENE ( kleine discrepantie) klanten geen belasting verschuldigd zijn aan Amerika. EVEN lezen ipv onzin vertellen. zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/foreign_account_tax_compliance_act/ . Dan kunt u verplicht zijn gegevens aan ons door te geven over US persons.
  Mogen ze wat mij betreft ook voor NL- of EU ingezetenen doen. Menig Turk, Marokkaan of pensionario in-den-vreemde zal dan raar opkijken.

  NATO: Georgië en Oekraïne waren door Putin NOOIT aangevallen als deze lid van de NATO waren geweest. De Balten en Polen danken daar iedere dag voor ondanks slechts 4 ( vier) NATO- F-16’s daar gestationeerd + 3260 ratjetoe-aan-NATO-militairen, waaronder 270 Nederlanders op rotatiebasis aanwezig tegenover 12.000 permanente Russische tanks en in Kaliningrad een troepenmacht van naar schatting 30.000 man, een vloot van om en nabij de zestig schepen, een forse luchtmacht en raketsystemen.

  Nog nooit zoveel onzin in één stuk gelezen.

 13. Louis Tinner zegt op

  Verkiezingen verlopen redelijk vrij maar zeker niet vlekkeloos. –> kom op zeg, heeft u de verkiezingen gevolgd? Redelijk vrij…., het was al bepaald voor de verkiezingen wie er minister-president zou worden.

 14. Rob V. zegt op

  Welke relatief hoge economische groei? Thailand laat sinds vorig jaar een afnemende groei zien en in diverse media laten allerlei instanties weten zich zorgen te maken. Thailand’s economie groeit met ‘slechts 3%’ terwijl de buurlanden een stuk hogere cijfers laten zien. Nederland groeit zo’n 2%. Dan zou ik niet spreken over een ‘relatief hoge groei’ , al moet je natuurlijk naar meer kijken dan groei. De inkomensverdeling, hoeveel mensen maar net niet verzuipen. Dan staat Thailand er niet zo goed voor. Grote ongelijkheid, de hoogste ter wereld en veel kneuterboertjes en arbeiders die op de rand van de afgrond leven.

  Voor de gewone man valt er dus nog een en ander te verbeteren. Denk bij de boeren aan herverkaveling, schaalvergroting enzovoort. Voor de arbeiders hervorming van vakbonden (die stellen in Thailand amper wat voor, de hoge heren hebben baat bij machteloos klootjesvolk) zodat die een vuist kunnen maken met fatsoenlijk loon onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Dan kan de informele economie ook een pak kleiner worden. Zijn de rechten (en plichten) van Somkiat met de pet beter beschermd.

  Qua rechtsspraak: tja, dat hogere personen vaak ongestraft of met een tikje op de vingers weg komen (redbull aanrijding iemand? alle gedoe omtrent generaal Prawit en zijn geleende horloges, de pro junta partij die overal mee wegkomt zoals een duur banket met overheidsorganisaties die een tafel huren -tegen de wet- en een andere partij nog geen shirtjemet partijlogo mag verkopen. klootjesvolk dat hoge straffen krijgt voor ‘ illegale’ landbezetting ook al wonen ze er al generaties etc etc.).

  De politieke wanorde spreekt ook voor zich: de verkiezingen voor het parlement waren een gedrocht, niks geen fair play, de senaat is zoals je al aangeeft aangewezen door de generaals enzovoort. De Kiesraad, Ombudsman, Constitutioneel hof etc zitten diep in de schoot van de machtshebbers ipv de onafhankelijke orgagen die ze formeel behoren te zijn.

  Er loopt dan wel niet overal herkenbaar politie of militair volk rond (al loopt er ook genoeg in burger rond), via systemen van informanten worden de gewone mensen toch goed in de gaten gehouden. Over bezoekjes van militairen en politie of zelfs heropvoedingkampen is al vaak geschreven op dit blog.

  Maar ja, als je je mond houd, wegkijkt en braaf naar de hoge heren luistert dan merk je in het dagelijks leven als ‘gast’ niet zoveel van alle wantoestanden in dit mooie land.

  https://www.thailandblog.nl/economie/de-thaise-economie-hapert/

  • Hans Pronk zegt op

   Beste Rob V,
   Mijn verhaal was natuurlijk niet bedoeld als kritiek op wat jij nu en dan aan de orde stelt. Prima dat je dat doet. Maar om een goed oordeel over de Thaise overheid te kunnen vellen leek het mij goed om ook wat positieve kanten te belichten. Verder zou een vergelijking met andere landen op z’n plaats zijn maar dat is natuurlijk ondoenlijk. In plaats daarvan heb ik alleen aangestipt dat er ook het nodige mis is in andere landen. Dat kan natuurlijk niet als verontschuldiging voor de Thaise overheid gezien worden maar voor mij was het genoeg om tot een positief eindoordeel te komen. Geen uitmuntend uiteraard. Zelfs geen goed.
   Dat jij een negatief eindoordeel hebt (naar ik aanneem) kan ik begrijpen.

   • Rob V. zegt op

    Beste Hans, ik kan mijn gevoelens over Thailand niet in een cijfer uitdrukken. Zo maak ik me ernstig zorgen op aspecten in de politiek, maatschappij, economie enzovoort. Maar ook zie ik mooie punten zoals mensen die de hoop niet opgeven en zich inzetten voor een land met meer vrijheden, mensenrechten, rechtvaardiger, eerlijker. Een cijfer geven lukt me niet, ik weet alleen dat ik van het land hou, dat het me zowel een goed gevoel geeft maar ook vaak pijn en verdriet doet.

    Gelukkig kunnen we veel van dat alles hier samen delen op dit blog en elkaar informeren en aan het denken zetten.

   • Rob V. zegt op

    De huidige regering, de militairen en hun vriendjes, die geef ik overigens wel een sterke onvoldoende. Via dit pad zie ik namelijk weinig hoop voor de democratische, vrije, eerlijke samenleving waar ik naar wens. Maar ik ben hoopvol dat de tentakels van de NCPO en hun vrienden niet eeuwig kan duren.

    • Hans Pronk zegt op

     We zijn het waarschijnlijk meer eens dat je dacht (in ieder geval wat onze motivatie betreft, mogelijk wat minder over de praktische uitvoering). Dat zit hem onder andere in het verschil tussen overheid en regering.
     Mijn “dik” in een “dikke voldoende” was trouwens wat provocerend bedoeld, maar in wezen wordt de voldoende daardoor slechts een 6-plusje al zou je het ook als een 7 (ruim voldoende) kunnen zien. Het blijft magertjes.
     Als ik het goed begrepen/onthouden heb mogen we bij de volgende verkiezingen een onafhankelijk senaat verwachten. Een stap dichter bij een democratische samenleving. Dat zal ook ik toejuichen.

 15. goort zegt op

  Wat je zeker moet meenemen in de hele redenatie, is de achterstand die landen hier in Azie hebben op de Westerse samenlevingen. Je kan niet in 20-30 jaar tijd, zoals ook de schrijver beargumenteert hetzelfde bereiken als in het Westen in 100 jaar. En je moet zeker ook meewegen dat de US, en ook de EU er alles aan doen om deze landen klein en aan de leiband te houden.
  En dus mag je best waardering hebben bij de de progressie die de afgelopen jaren is gemaakt. Ik raadt u aan ook nog eens naar de uitstekende presentatie van Kishore Mahbubani (Singaporese professor, en VN diplomaat) te kijken

  https://www.youtube.com/watch?v=lcAdFKsdweU

  getiteld “has the West lost it”….dat kan ook een andere kijk geven op Zuid-oost Azie en de toegenomen decadentie in de Wetserse wereld.

 16. Joop zegt op

  Hans, wat was eigenlijk de bedoeling van jouw verhaal? Wilde je nu een beoordeling geven over de Thaise overheid, of wilde je een anti-USA en anti-NAVO verhaal schrijven? Enig historisch besef is jou kennelijk vreemd, want je hebt dus niets begrepen van de noodzaak van het optreden van de Amerikanen bij het beëindigen van WO-II. Hoeveel Amerikanen zijn er gesneuveld voor onze vrijheid en hoeveel Nederlandse en Franse militairen zijn er bijv. gesneuveld in WO-II? Dankzij de Amerikanen leven wij in west-Europa nu in vrijheid, hetgeen veel mensen schijnen te zijn vergeten.

  • theoS zegt op

   Joop, historisch onjuist. Nederland werd bevrijd door de Canadezen. Ik woonde toen in Amsterdam en zij warden door ons “Tommy” genoemd.

  • Hans Pronk zegt op

   Beste Joop,
   Als we kritiek hebben op de Thaise overheid (terecht), dan kunnen we niet de ogen sluiten voor wat er verder nog mis is. En ja, de Amerikanen hebben ons inderdaad geholpen met de bevrijding en daar mogen we dankbaar voor zijn (maar niet voor eeuwig). Een punt van kritiek is natuurlijk wel dat Amerika pas in actie kwam toen het zelf werd aangevallen.
   Wat de USA betreft: macht corrumpeert en de USA heeft een bijna absolute macht. Als Duitsland, Rusland of China nu een vergelijkbare macht zouden hebben zou de wereld er waarschijnlijk niet beter voor staan, waarschijnlijk slechter. Maar daarom hoeven we wandaden van de USA niet met de mantel der liefde te bedekken.
   Wat de NAVO betreft: zelf heb ik vanuit mijn Centurion tank de wachttorens van de Oost-Duitse soldaten nog kunnen zien. Nu staan de NAVO-tanks aan de Russische grens.

  • Winlouis zegt op

   Beste Joop, wat ik maar niet kan begrijpen is, dat er altijd maar gezegd wordt dat de Amerikanen Europa bevrijd hebben en dat we door hen nu in vrijheid leven. Als U echt wil weten wie de Duitsers gestopt heeft in wereldoorlog 2, Dat waren de Russen en NIET de Amerikanen.! De Amerikanen hebben WEL de EER op geeist.!

   • Theiweert zegt op

    Nu ik denk je vele gevallenen te kort doet, die tijdens de landing in Normandië en bij de operatie Market Garden o.a. Deze hadden toch echt een groot deel de Amerikaanse nationaliteit.

    Moderator: Aan alle reageerders. Het artikel gaat over de Thaise overheid en niet over de bevrijding van Europa door de Amerikanen of Russen. Volgende off-topic reacties worden niet geplaatst.

 17. rene23 zegt op

  Nou, volgens Transparency International is het niet zo best in Thailand.
  Het staat op plek 99 (van de 180) voor wat betreft corruptie.
  En het slechte onderwijs?
  En al het gif dat op de gewassen gespoten wordt?
  En de enorme luchtvervuiling in het noorden?
  En de 30.000 doden in het verkeer? enz.enz.
  Komt m.i. allemaal door een slecht bestuur door die overheid.
  Ik vind het een leuk land voor 2 maanden vakantie, maar zou er nooit willen wonen.

 18. RENE zegt op

  Zo te zien aan de reacties bent u practisch de enige die er zo over denkt……… misschien een andere (kleur) bril opzetten?

 19. chris zegt op

  Het verhaal lijkt een omgevallen boekenkast of in moderne tijden wellicht een computer met 100000 schermen open. Allerlei zaken worden genoemd zondere enige achtergrond of toelichting. Kortom: een uitermate warrig en op veel punten ononderbouwde mening, om over bepaalde definities nog maar te zwijgen. (een politiestaat is een staat waar de politie op straat te zien is??).
  Het lijkt veel op de oude praatjes van GBJ Hilterman over ‘de toestand in de wereld”, waar ook niemand een touw aan kon vastknopen.

  • Hans Pronk zegt op

   Chris, je hebt wel een beetje gelijk maar ik had ook maar een beperkt doel, namelijk aannemelijk maken dat de Thaise overheid het relatief niet slecht doet. In dat aannemelijk maken ben ik helaas niet erg geslaagd zo te lezen. Misschien komt het ook wel dat er sprake lijkt van een soort taboe om iets goeds over de Thaise overheid te zeggen. Zowel in absolute zin als ook in relatieve zin.

 20. John Chiang rai zegt op

  Af en toe krijg ik bij het lezen van dergelijke verhalen het gevoel dat velen bij de binnenkomst op Suvarnabhumi hun verstand, voor zover dit voorhanden geweest is,meteen in een kluisje gelegd hebben.
  Met grote rozebril proberen ze nu anders denkenden wijs te maken dat het met de Thaise overheid best wel meevalt.
  Natuurlijk bestaan er niet veel overheden waar alles 100% optimaal verloopt,maar als men werkelijk de rozebril verruilen zou voor een bril met goede doorblik,dan zou zelfs de fanatiekste Thailand aanbidder moeten toegeven dat er met schuld van de Thaise overheid nog erg veel scheef loopt.
  De corruptie die z.g.n.energisch bestreden zou worden,is van hoog tot laag nog zo voorhanden,dat iedere controlerende instantie,die zelf ook lang niet corruptie vrij is,zich zelf in de knie zou schieten als men werkelijk tegen corruptie zou voorgaan.
  Veel kleine wetten en regelgevingen die de overheid probeert in te voeren, zijn in tegenstelling tot veel andere landen alleen mogelijk,omdat de meningen en protesten van tegenstanders meteen de kop ingedrukt worden.
  Het goede onderwijs waar veel andere overheden hun talenten de gelegenheid geven om zich optimaal te ontwikkelen,zijn financieel hoogstens weggelegd voor de kinderen van een kleine elite minderheid,die op die manier graag de macht in handen wil houden.
  Toen Prayuth enige jaren geleden, bij de verkiezingen de mening toegedaan was,dat veel mensen in het Noorden en Noordoosten eigenlijk niet de intelligentie bezaten om een goede stem af te geven,doelde hij op de vele Thaksin aanhangers,die na zijn mening te dom waren om te onderscheiden tussen goed en slecht.
  De genoemde domheid die eigenlijk deze schandelijke naam geens der wijze verdient,is de schuld van een Thaise overheid, die jarenlang het Thaise onderwijs met systeem op dit erbarmelijke peil houd.
  Om de lijst van misstanden niet nog langer te maken,zou ik afgaande op het bovenstaande verhaal graag willen weten wat een overheid nog meer zou moeten doen om werkelijk een onvoldoende te krijgen?

 21. Alfred zegt op

  Goede weergave van de kansen en knelpunten in dit land van de Glimlach. Thailand is duidelijk in opbouw maar er moeten nog wel veel zaken verbeteren voor dat sprake is van een welvarend en leefbaar land voor de authentieke inwoners. Er is nog niet of nauwelijks een sociaal voorzieningenstelsel en ook het onderwijs is voor de Jan Modaal Thai steeds moeilijker te betalen omdat het ontbreekt aan financiële ondersteuning vanuit de overheid. Thailand is op weg een democratische rechtstaat te worden maar worstelt ook nog steeds met de nukken van haar communistisch verleden. Schone taak van de nieuwe regering om zich van deze last te ontdoen en het land vooruit te helpen.

 22. Jan van Marle zegt op

  En het dagelijkse slachthuis op de weg?

 23. janbeute zegt op

  Veel negatieve woorden over America.
  Hoe zou de wereld eruit zien zonder de bescherming van de USA.
  Hoeveel Amerikanen gaven hun leven in de tweede wereld oorlog voor onze vrijheid, anders hadden wij nu allemaal duits gesproken met een snorretje.
  En de atoom aanval op japan hadden de Japanners dat dan niet aan hun zelf te danken, door deze aanval werdt de oorlog bekort en werden vele levens gespaard aan de gealieerde zijde.

  Jan Beute.

  • Winlouis zegt op

   Beste Janbeute, Ten 1ste zouden er VEEL minder oorlogen zijn, ZONDER overal de bemoeienissen van de Amerikanen. Ten 2de, Hoeveel Russen en soldaten met andere Nationaliteiten hebben het leven gelaten tijdens de tweede wereld oorlog, daar wordt NOOIT over gesproken.! Als de ECHTE waarheid eens zou verteld worden, zijn het niet de Amerikanen die de Duitsers gestopt hebben, maar WEL de Russen.! De Amerikanen hebben zich de eer toe geeigend.! Ze hebben al de technologie van de Duitsers gestolen, inclusief de Professoren die de V1 & 2 vliegende bommen ontwikkeld hebben, anders hadden ze zelf nooit op de maan geraakt.! En ik had wel tevreden geweest, als heel Europa nu Duits zou geweest zijn. 1 groot Europa.! DAT is juist wat NIET mocht gebeuren van de Amerikanen.!

 24. Danzig zegt op

  Ik zie de situatie hier in het diepe zuiden (Pattani, Narathiwat en Yala) niet genoemd onder minpunten, terwijl het toch godgeklaagd is dat er in de laatste 15 jaar niets aan progressie is geboekt tussen de regering en de opstandelingen. De regering
  lijkt tot geen enkele concessie bereid te zijn om de (moslim)bevolking meer zeggenschap te geven. Wat mij betreft een enorme mispeer, temeer daar het een binnenlands conflict betreft en bovenaan de politieke agenda zou moeten staan na alle doden en gewonden.

  • Tino Kuis zegt op

   Absoluut waar, Danzig. Vrijwel alle overheidsfunctionarissen in het Diepe Zuiden komen uit wat ik dan maar als ‘Bangkok’ zou willen benoemen. Ik heb stevige discussie gevoerd met Thais die enige vorm van zeggenschap of autonomie in het zuiden volstrekt van de hand wezen. Toch is dat de enige oplossing. Zie:

   https://www.thailandblog.nl/achtergrond/conflict-opstand-het-zuiden/

  • Johnny BG zegt op

   Het zou interessant zijn als er een post over het Zuiden zou komen van de mensen die het weten kunnen.

   Zover ik weet gaat het vooral om de angst dat het een broed- en schuilplaats kan worden van moslim extremisten zodra er maar een beetje onafhankelijkheid zal komen.
   Naar het schijnt wordt er via de zeeen van alles binnen gesmokkeld en is de CIA niet blij met een broeinest op die plek.

   Mogelijk een reden voor die onderzeeer 😉

 25. Tino Kuis zegt op

  Over de Thaise overheid.

  Een aantal dagen geleden schreef ik over de mishandeling van drie politieke, zeer vreedzame, actievoerders.

  https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/prodemocratische-actievoerders-mishandeld/

  Vicepremier en minister van defensie, generaal Prawit Wongsuwan heeft vandaag gezegd dat de actievoerders bescherming van de politie krijgen als zij hun politieke activiteiten stopzetten. .

  Onderwerp je! Kniel en buig! Zwijg! Want anders…..Arme Thais…..

  Geniet van jullie leven in Thailand….Rust, orde en regelmaat ..

 26. Yan zegt op

  U heeft helaas geen enkele zin voor realiteit..U heeft tevens geen zicht op de alom gebreidelde corruptie…Dit is een volstrekt verloren artikel….

  • Theiweert zegt op

   Waarom, omdat het uw mening niet is?
   Vaak wordt alles wat nu niet goed gaat op de regering van 4 jaar geschoven. Wat heeft men er voor gedaan?

   De USA is in eigen land soms een ontwikkelingsland als je b.v Texas bezoekt. Maar het is er trouwens wel mooi.

   Ik denk dat Hans zeker bewust de confrontatie opzoekt. Het is niet alles wat het schijnt. Waarom laten de Amerikanen niet de beelden zien van de vlucht van MH.
   Ja de Russen zijn inderdaad trots op hun land en hun president. Ik ben niet tegen de USA in tegendeel. Maar dat ze vele vieze spelletjes (CIA) gespeeld hebben en nog. Men weet altijd direct welk land een Hack aanval gedaan heeft, maar wat doen ze zelf?

   Natuurlijk verdiend de situatie van nu in Thailand geen schoonheidsprijs, maar die in Nederland wel?

   Ik ben blij dat het nu rustig is in Thailand en zie ondanks ik regelmatig me er doorheen beweeg geen ongewone controles door politie en militairen. Als ik 10 jaar terug de bus nam, werd die steevast gecontroleerd door militairen. Terwijl ik dat nu nooit mee maakt.

   Helaas kan men in Thailand niet omgaan met democratie zonder geweld. In Nederland wel, maar daar luistert men ook niet naar de bevolking en wordt het er met een omweg doorheen gejast. Nee het paradijs is nergens op aarde, misschien moeten we daarop wachten na onze dood.

 27. Erwin Fleur zegt op

  Beste Hans Pronk,

  Leuk verhaal en een leuke discussie,
  Wat ik uit het verhaal wel wil opmerken is dat de boeren nu aangemoedigt worden
  om hun land met rubber bomen voledig met de grond gelijk te maken tegen een prijs
  wat veel minder opbrengt dan de opbrengst van rubber.

  Er is nu een supsidie die mensen aanmoedigt om nieuwe gewassen te planten.
  Deze afkoopsom moet dat ol-in bewerkstelligen.

  Veel boeren doen dit nu al maar of er een goede markt hiervoor is valt in het niets door
  weinig voorlichting en een slecht economie.

  Verder vind ik de rest een beetje grijs kijken, maar ieder zijn mening.
  Bron: mijn Vrouw en haar familie.

  Met vriendelijke groet,

  Erwin

 28. Hans zegt op

  Gebuisd over de hele lijn. Na nep verkiezingen aan de macht gekomen en tegenstanders het zwijgen opgelegd.

 29. Stu zegt op

  Hans,
  Jouw opmerking dat Amerikanen “ten alle tijden” inkomstenbelasting moeten betalen, dus ook vanuit Thailand, is niet helemaal juist. De eerste $104.000 van inkomen (p.j.), vergaard in het buitenland is belastingvrij.
  Overigens is President Trump van plan dat te veranderen zodat Amerikaanse burgers die in het buitenland werken (inkomsten vergaren) totaal geen (federale) inkomstenbelasting meer hoeven te betalen aan Amerika – mits ze dat doen in hun gastenland.
  (Ik ben Amerikaan (van Nederlandse afkomst) en schrijf dit vanuit Amerka).

 30. Dirk zegt op

  Na het zoveelste artikel in een Bangkokiaanse Engelse krant en geen merkbare positieve veranderingen op educatief gebied in mijn omgeving (50 km van Udon Thani) heb ik het bijltje er maar bij neergegooid, en speel elke Zaterdag een potje SCRABBLE met een Mattayom 5 leerlinge om haar “Engelse sfeer” ietwat op te vijzelen.

  Tijdens de SCRABBLE spellen, dringt het tot een mens door hoe slecht het met het Engels gesteld is, om over de rest van het O-Net pakket maar te zwijgen.

  De regio van Thailand dat een leeuwenaandeel levert aan de zogenaamde “remote workforce” in Thailand en in het buitenland (inkomsten 205 biljoen op jaarbasis, lokale werkplek creatie uitgaven overheid 0 baht), krijgt vaak later de rekening gepresenteerd.

  De veelal bij de grootouders achtergelaten kinderen, i.e. “the skipped-generation”, zijn allereerst de dupe van het zwakke onderwijssysteem en moeten ondersteuning bij het maken van het huiswerk ontberen. De afwezigheid van allerlei motivatie- en inspiratie prikkels maken het beeld compleet. De oorzaak van het laatste wordt pas duidelijk als men er woont.

  In China spreekt men van “delayed satisfaction” bij een positieve inzet, die later vruchten afwerpt. In het Thaise geval wordt het “delayed disaster” als de industrie continu aangeeft dat het behaalde diploma niet veel waard is en de sollicitant wordt afgewezen, het grote dilemma van de voor Thailand van levensbelang zijnde EEC (Eastern Economic Corridor) en SEC (Southern Economic Corridor) projecten, die op stapel staan.

  Ik begrijp de visie van de schrijver van het artikel, maar besef wel dat goed onderwijs, dat zich op Thailand 4.0, oftewel 21ste eeuw nivo bevindt, i.e. Kritisch Denken, Samenwerken, Communicatie en Creativiteit een hedendaagse voorwaarde is voor het leveren van de “Human Capital”. Dit moet voorkomen dat Thailand in the Middle-Income Trap valt en andere ASEAN leden zal moet laten voorgaan.

  De meeste “Private/International” schools passen het 21ste eeuw concept al toe, maar het Minsterie van Onderwijs (huidig model) onderneemt maar geen stappen om dit voor het openbaar onderwijs over te nemen, de Bangkok/Urban versus Rural Area wordt dus in stand gehouden. Die dikke voldoende mag ietwat minder,….het gaat om de mensen van morgen.

  Dirk-2


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website