Na het uitschrijven uit het bevolkingsregister van de gemeente, en eventueel inschrijven op de ambassade, is het geraadzaam enkele cruciale overheidsdiensten te verwittigen van je vertrek alsook van je nieuwe woonplaats.

In dit artikel speciale aandacht voor de pensioendienst. Het is ten stelligste aanbevolen, zelfs verplicht, de pensioendienst op de hoogte te stellen van je vertrek en nieuwe woonplaats. De “Dienst bevolking” zal in het Rijksregister wel de aanpassing doen van je uitschrijving, doch is niet in kennis van je nieuwe woonplaats, daar je dit op de Dienst Bevolking, bij uitschrijving, niet hoeft mee te delen . De pensioendienst komt dus, via het Rijksregister, wel aan de weet dat je niet meer in België woonachtig bent.

Voor het pensioenbedrag zelf speelt dit geen enkele rol, alsook niet voor manier van de uitbetaling ervan. Je kan, net als voorheen, je pensioen rustig laten doorstorten op een Belgische rekening, of je pensioen laten storten op een buitenlandse rekening. Indien je voor het tweede opteert zullen daar wel transferkosten aan verbonden zijn en ook gevolgen hebben voor het “levensbewijs”.

Volgens de uitgeoefende activiteit bestonden er 3 verschillende pensioenstelsels:

 1. het stelsel van de werknemers; www.pensioendienst.fgov.be/
 2. het stelsel van de zelfstandigen; www.rsvz.be/nl/pensioen
 3. het stelsel van de openbare besturen. pdos-sdpsp.fgov.be/pdos/news/index.htm

Op deze websites vind U uitgebreide informatie betreffende de pensioenregelingen. Ondertussen is men druk doende deze drie stelsels onder te brengen in één centraal stelsel, doch blijft er nog een lange weg te gaan. Zo hebben verschillende openbare besturen (ambtenaren) reeds een eigen specifiek stelsel. Denken we aan de Spoorwegen, stadsambtenaren, Belgacom (de statutairen van de vroegere RTT/PTT), Defensie ….. Dit is een echt kluwen waar men dan wel specifiek naar de juiste regelgeving moet gaan informeren.

Laten we het dus houden bij de meer algemene zaken.

Het probleem wat zich zal stellen bij het niet verwittigen van de pensioendienst is het “levensbewijs”. Ex-ambtenaren moeten tweemaal per jaar, en ex-privéwerknemers eenmaal per jaar, een levensbewijs afleveren bij de pensioendienst. Zij die hun pensioen rechtstreeks op een buitenlandse rekening laten storten moeten dit zelfs maandelijks opsturen, en dit “voor” de uitbetaling zal plaatsvinden. Indien het levensbewijs niet tijdig bezorgd wordt dan stopt het uitbetalen van het pensioen automatisch!

Twee concrete voorbeelden:

– een man is met pensioen en ontvangt in België maandelijks correct zijn pensioen op zijn Belgische bankrekening. De man besluit naar het buitenland te gaan wonen, laat zich uitschrijven bij zijn Belgische gemeente, en vervolgens inschrijven op de ambassade van zijn nieuw woonland. Hij verwittigt de pensioendienst niet zelf. Na enkele maanden stopt de uitbetaling van zijn pensioen. Na het ondernemen van actie en contactopname met de pensioendienst ontving hij een brief, op zijn correct nieuw adres in het buitenland, met de vraag waar hij woonde en naar waar het levensbewijs aldus kon gestuurd worden? Het kan mogelijk overkomen als kafka: niet weten waar je woont, maar je wel een brief op dit adres sturen. Dat is ambtenarij: het MOET juist en officieel zijn, of er wordt geen rekening mee gehouden.   Zij hoeven niet uit te zoeken waar jij woont, dat moet je hen zelf laten weten. Jij moet tenslotte pensioen krijgen en niet zij. En het is duidelijk beschreven: bij wijziging van je bestaande toestand dien je de dienst hiervan op de hoogte te brengen!

(Komt omdat de ambassade zijn adres ingevuld heeft in het rijksregister en de pensioensdienst dat daar kan lezen. Hij moet dit inderdaad zelf aangeven. Dat is ambtenarij maar vooral ook de wet waar die ambtenaren aan gebonden zijn…)

– een man is nog niet met pensioen maar, in afwachting van zijn pensioengerechtigde leeftijd, met verlof zonder wedde. Hij vertrekt naar het buitenland, laat zich uitschrijven in zijn Belgische gemeente, en vervolgens inschrijven op de ambassade van zijn nieuw woonland. In afwachting van zijn pensioen leeft hij van eigen middelen. Niets mis mee tot nu toe.

In de maand dat hij zijn reeds vroeger goedgekeurd pensioen voor de eerste maal zou moeten ontvangen, krijgt hij NIETS. Hij had de pensioendienst niet verwittigd van zijn nieuwe woonplaats in het buitenland, en aangezien ze “officieel” niet wisten waar ze het levensbewijs zouden moeten naartoe sturen, werd de betaling van het pensioen niet uitgevoerd.

Na telefonisch contact met de dienst ontving hij een brief op zijn correct buitenlands adres, en kreeg hij zijn pensioen uitbetaald met terugwerkende kracht.

Dit kan allemaal vermeden worden indien je correct de normale gang van zaken volgt, en niet af gaat op: een schouderophalen, een ik deed niets….

De status van het persoonlijk pensioendossier is perfect te volgen via het internet op: www.mypension.be

Levensbewijzen:

Jaarlijks, 6 maandelijks of maandelijks dient een levensbewijs bezorgd te worden aan de betreffende pensioendienst. De pensioendienst stuurt zelf het blanco document naar betrokkene. Indien deze het niet ontvangt kan hij zelf op de onderstaande websites een blanco document downloaden en opsturen.

Het levensbewijs kan op verschillende manieren ingevuld en of gelegaliseerd worden:

door de plaatselijke overheid: burgemeester, politie, ambassade of consulaat. In sommige gevallen wordt een bewijs van het hospitaal zelfs aanvaard.

Op volgende website kan U zowat alle informatie en documenten terugvinden:

ambtenaren + werknemers: pdos.be/pay/nl/faq/faq_010.htm

Daar de Pensioendienst zowel al gedeeltelijk voor ambtenaren als werknemers samengevoegd werden in de “Federale Dienst voor Pensioenen” kunnen nu alle levensbewijzen naar een en het zelfde adres:

 • FPD – Dienst Betalingen
 • Levensbewijzen
 • Zuidertoren
 • 1060 Brussel
 • Tel.: +32 (0)2 558 60 91
 • Fax: +32 (0)2 888 59 06
 • E-mail: LB@pensioendienst.fgov.be

Fiscale Fiche:

Door de pensioendienst wordt jaarlijks een fiscale fische per post opgestuurd, alsook via de mypension website, waardoor het mogelijk is een correcte invulling of controle van de belastingaangifte uit te voeren.

contactcenter@rvp.fgov.be    fiscale fiche)

Tevens is men ook verplicht om elke wijziging in de familiale toestand te laten geweten aan de Pensioendienst. In België krijgt een gehuwde man, indien de echtgenote niet over een eigen inkomen beschikt, een “gezinspensioen”. Het gezinspensioen ligt hoger dan een alleenstaand pensioen. Indien deze toestand wijzigt is rechthebbende verplicht dit te melden, ook al geschiedt de scheiding in het buitenland. Hetzelfde in geval men niet meer samenwoont met de wettelijke partner die deel uitmaakt van het gezinspensioen. In België worden, niet op een zelfde adres wonen als gehuwden, beschouwd als “feitelijk gescheiden” en dat heeft gevolgen voor het pensioen, vooral als de scheiding of feitelijke scheiding plaatsvindt NA de toekenning van het wettelijk pensioen. Indien de scheiding of feitelijke scheiding, VOOR de toekenning van het wettelijk pensioen plaatsvond, is bij de berekening van het pensioen hier reeds rekening mee gehouden.

Het niet naleven van deze melding kan terugbetaling van het teveel ontvangen pensioen, vermeerdert met een boete als gevolg hebben.

Naar goed ingelichte bron: er zijn ontwerpen in de maak ( zal wel nog een tijdje duren al voor deze werkelijkheid worden ) die misbruiken op dit laatste gemakkelijker controleerbaar en opspoorbaar zullen moeten maken voor pensioentrekkenden die in het buitenland wonen. Niet enkel een levensbewijs van de rechthebbende maar ook van de medebegunstigde, dus echtgenote, zal dan moeten ter beschikking zijn. Alsook een officieel bewijs van woonst van beiden.

Lung addie


» Laat een reactie achter


16 reacties op “Dossier voor Belgen: Wat te doen na uitschrijving, Pensioendienst (2)”

 1. Daniël M. zegt op

  Hartelijk dank voor deze zeer interessante informatie!

  Ik moet nog 11 tot 13 jaar werken tot aan mijn pensioen, maar ik denk nu al aan een mogelijke verhuis. Alles hangt natuurlijk ook af van de evolutie hier en in Thailand. Ik ben getrouwd met een Thaise.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +2 (obv 2 stemmen)
 2. fons zegt op

  dit is inderdaad een goede infomatie als je aan de regels houd heb je geen probleem ik krijg jaarlijks van r v p een mail dat ik mijn levensbewijs moet indienen en dat doe ik alles per mail ook stempel van ambassade scannen en doorsturen naar r v p ingeschreven bij ambassade bankok en bij alle instanties mijn adres en mail adres gegeven met dit alles geen miserie’

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 3. Matta zegt op

  De informatie mij verstrekt :
  Sinds 1 april 2016 fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om samen de Federale Pensioendienst – kortweg FPD of de Pensioendienst – te vormen. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.

  De nieuwe procedure heeft tot gevolg dat de huidige semestriële levensbewijzen zullen verdwijnen. Alle gepensioneerden die in het buitenland wonen, zullen op de hoogte gebracht worden van deze nieuwe werkwijze.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 4. Jan VC zegt op

  Met dank voor je uiteenzetting.
  Ik woon goed twee jaar in Thailand en ben in België uitgeschreven.
  Vorige maand liet ik voor de eerste maal mijn pensioen op een Thaise rekening zetten.
  Tot dan liet ik het nog op een Belgische rekening zetten.
  De omschakeling om het op mijn Thaise rekening te zetten, nam ongeveer drie maanden in beslag. Nergens werd me echter meegedeeld dat ik maandelijks een levensbewijs moest binnen brengen.
  Ik heb een gemengd pensioen van werknemer en zelfstandige.
  Ik stuurde vandaag een mail om uitleg hierover.
  Ik hou u op de hoogte van het antwoord.
  Vriendelijke groet,
  Jan

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 5. henry zegt op

  Een RVP gepensioneerde die zijn pensioen op een buitenlandse rekenimg laat storten, moet ook maar jaarlijks een levensbewijs opsturen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
  • Lung addie zegt op

   http://www.viw.be/nl/hoe-geniet-je-van-jouw-pensioen-het-buitenland

   Levensbewijs

   Een belangrijke voorwaarde om het pensioen ook daadwerkelijk op een rekening gestort te krijgen, is dat u het levensbewijs dat de RVP u eenmaal per jaar stuurt, hen ook netjes ingevuld en ten laatste 30 dagen na de vervaldag terugbezorgt. Ex-ambtenaren moeten twee keer per jaar een teken van leven geven, en zelfs elke maand als ze hun pensioen op een buitenlandse rekening laten storten.

   Als een buitenlandse gepensioneerde overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht om de bevoegde instelling zonder verwijlen een afschrift van de overlijdensakte te bezorgen. Er volgt ook geen automatische omzetting in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Die omzetting komt er alleen nadat er een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de RVP.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: +2 (obv 2 stemmen)
 6. David H. zegt op

  Met levensbewijs nooit geen probleem mee gehad,
  Ik val zelfs zelfs Belg. Amb.Bangkok er niet meer lastig mede,
  Gewoon invullen , stempel halen bij Immigratie Jomtien, ….of doktersbewijs (kostprijs 1 visite , )’ ik mail het aan RVP ,en stuur voor alle zekerheid origineel bovendien aangetekend op aan RVP …… die 90 bahtjes heb ik er voor de zekerheid ook nog wel voor over ,

  (vergelijk met tante post Belgie… is daar national dan nog 3 keer meer …en dan maar klagen dat Thailand duur is ..(lol )

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 7. Alfons Dekimpe zegt op

  Ben pas enkele dagen gehuwd en breng de vertaling van alle documenten wettelijk in orde.
  Ben uitgeschreven in Belgie en ingeschreven bij de Belgische ambassade the Bangkok, Thailand.
  Momenteel wonen mijn vrouw en ik nog niet samen wegens bouw nieuwe woning die start January 2017.
  Sta ik dan als gescheiden ingeschreven tot ik samen woon?
  Mijn vrouw werkt nog steeds maar ik vraag mij af of zij later recht heeft op weduwe pensioen.
  Ik wil nog wel wat leven maar denk toch even verder.
  Alle info welkom.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
  • David H. zegt op

   Hele pagina info

   http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/survivorpension/paginas/default.aspx

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
  • Lung addie zegt op

   Beste Alfons,

   je wordt niet beschouwd als “gescheiden” maar als “feitelijk gescheiden” … vroeger noemde dit in de volksmond als “gescheiden van tafel en bed” .

   Ik zie dat u nog in de procedure zit voor erkenning van het huwelijk door de Belgische overheid. Uw dossier zal dus, voor erkenning van het huwelijk, nog DVZ ( Dienst Vreemdelingen Zaken ) moeten passeren in Belgie. Indien zij opmerken dat jullie niet op hetzelfde adres wonen is de kans heel groot dat de erkenning zal geweigerd worden met een onderzoek naar schijnhuwelijk als gevolg. Dan ben je wel vertrokken voor een zekere periode.
   Eén van de basisregels is trouwens: om als gehuwd beschouwd te worden en erkend te worden als gehuwden, dienen jullie onder een zelfde dak te wonen, ttz op het zelfde adres. Ik voorzie in dit geval reeds problemen voor de erkenning van het huwelijk door de Dienst Bevolking welke het advies van DZV moet afwachten.
   Indien het huwelijk niet erkend wordt dan zal uw echtgenote geen recht hebben op overlevings- of weduwenpensioen bij overlijden daar jullie zijn voor de Belgische overheid niet gehuwd zijn.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: +2 (obv 2 stemmen)
 8. Marc Breugelmans zegt op

  Ik wil toch even opmerken dat het gezinspensioen niet geld voor ambtenaren , dit statuut kent geen gezinspensioen, kinderen ten laste zijn dan wel belangrijk i.v.m. de fiscale aanslag , ze moeten dan wel officieel op je zelfde adres wonen .
  Kindervergoeding wordt niet gegeven.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
  • Lung addie zegt op

   Dit klopt, een gezinspensioen slaat enkel op gepensioneerden uit de privésector. Bij ex-ambtenaren bestaat dit systeem niet.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: +1 (obv 1 stem)
 9. Jozef zegt op

  Mooie en bruikbare samenvatting die als leidraad kan dienen voor expats en would-be expats.
  Toch deze opmerking: de website van de Federale Pensioen Dienst is momenteel niet helemaal correct.
  Daarin heeft men het onder de rubriek ‘Betalingen’ nog altijd over het zesmaandelijks levensbewijs (januari en juli) voor betalingen op een Belgische rekening en over het maandelijks levensbewijs voor rechtstreekse betalingen van het pensioen op een buitenlandse rekening.
  Onder de rubriek ‘Levensbewijs’ is er alleen maar sprake over een jaarlijks levensbewijs. Toen ik over deze tegenstrijdigheid (als gepensioneerd rijksambtenaar) navraag deed kreeg ik onderstaand antwoord:

  “Geachte,

  Sinds de fusie op 1 april 2016 van de PDOS met de RVP (nu FPD genaamd) wordt er inderdaad maar één levensbewijs per jaar gevraagd.
  Indien U sinds 31 maart van dit jaar een levensbewijs hebt opgestuurd, hoeft U dit jaar geen levensbewijs meer toe te sturen. De betaling van uw pensioen gebeurt automatisch.

  Dit is ook geldig voor de gepensioneerden die permanent woonachtig zijn in het buitenland en betaald worden op een buitenlands rekeningnummer.

  Volgend jaar zal u een van de FPD een brief ontvangen met een blanco levensbewijs. Dit levensbewijs dient u te laten invullen door een bevoegde instantie en uiterlijk binnen de maand terug te sturen naar de FPD.

  U hoeft zelf geen levensbewijs aan te vragen.”

  Dit is zondermeer goed nieuws voor de Belgische expats in Thailand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +2 (obv 2 stemmen)
 10. Lung addie zegt op

  Er is idd één en ander aan het veranderen in het pensioenlandschap. Deze nieuwe regelgevingen werden nog niet openbaar gemaakt bij het samenstellen van dit dossier. Ik had er wel weet van. Het zalpas in 2017 zijn dat de nieuwe regelgeving algemeen in voege zal treden.

  Opmerking bij levensbewijs: indien U om één of andere reden dit formulier niet zou ontvangen, wat steeds mogelijk is, wel zelf downloaden en opsturen. Geen levensbewijs=stopzetting betalingen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 11. marc samui zegt op

  hoi addie,

  leuk artikel
  Ik heb nog eens nagekeken, dit is een interresante website.

  http://www.onprvp.fgov.be/NL/mypension/paginas/default.aspx

  bij the way ik ben in uw omgeving tot 23 okt

  restaurant ranchen
   35 moo7 huay yang Thap sakea
  77130 prachuap kiri khan thailand 
  0861497815

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 12. Alfons Dekimpe zegt op

  Dank aan de vele reacties die mij van nut zijn.
  Ben geen ambtenaar, dus gewoon pensioen.
  Heb reeds een bewijs van leven moeten inleveren 1 per jaar, geen probleem.
  Mijn probleem of gedachte is doordat we voorlopig niet samen wonen niet als gehuwd worden aanschouwd.
  Pas in maart is ons nieuw huis af en gaan we samen onder hetzelfde dak wonen.
  Dus adres wijziging doorgrvrn aan DVP is normaal.
  Momenteel zijn mijn papieren in de running van vertaling en legalizeren en volgende eeek kan ik dan eerst de ambassade bezoeken om te melden dat we gehuwd zijn.
  Ook zelfde tijd mijn oud gemeente huis verwittigen, ziekenkas belastings diensten en oud werkgever.
  Verder zal het afwachten worden denk ik, wat kan ik nog meer doen of anders doen???

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)

Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website