Omdat het Thais een tonentaal is kun je emoties niet, zoals in de meeste Europese talen, weergeven door verandering van de toon. Het Thais gebruikt daar korte woordjes voor aan het eind van de zin. Ik zal hier een aantal van die ‘emotiewoordjes’ bespreken. Ze zijn onmisbaar in een goede communicatie en worden in leerboeken vaak niet behandeld.

Taal is een communicatiemiddel

Taal is een communicatiemiddel. In die communicatie zijn over het algemeen twee boodschappen te onderscheiden, een letterlijke (‘Ik geloof je niet’) en een emotionele (‘Ik geloof je echt niet meer’), waar in dit laatste geval ook ergenis en irritatie wordt uitgesproken. Heel vaak zal in het dagelijkse spraakgebruik die emotie door een speciale toon of nadruk worden geuit. Denk aan ‘Nêe!’ tegen je zoon die weer om een koekje vraagt, ‘Jáa, jàa’ tegen iemand die een onzin verhaal ophangt of ‘Nóu is het genoeg!’ om je ongenoegen uit te drukken.

Als je een nieuwe taal leert, leg je in het begin terecht de nadruk op de letterlijke boodschap. Maar als je niet vrij snel óók de emotionele boodschap over weet te brengen, wordt je taalgebruik saai, vlak en oninteressant en moet je gesprekspartner maar gissen naar je emoties en zullen zij snel hun belanstelling in wat je zegt verliezen. Zelfs een hoogleraar die college geeft, toont dan meer emoties.

De Thaise taal is een speciaal geval, omdat het een tonentaal is waar de toon van elke lettergreep de betekenis van elk woord bepaalt. Ga je in het Thais allerlei tonen gebruiken om je emoties te laten zien, dan verander je de betekenis van je woorden en wordt, naast de emotionele, ook de letterlijke betekenis van je woorden onbegrijpelijk. Dat is een valkuil waar ook ik nog regelmatig intuimel.

Hoe moet het dan in het Thais? Je kunt natuurlijk letterlijk je emotie weergeven ‘Ik ben boos dat jullie weer je huiswerk niet hebben gemaakt.’ Of je kunt zeggen ‘Jullie hebben wéér je huiswerk niet gemaakt!’ dat is veel effectiever, iedereen gaat dan rechtop zitten.

In het Thais kan dat laatste niet via een verandering in toon of nadruk maar gaat het middels het gebruik van korte woordjes aan het eind van de, verder onveranderde, zin. In het vervolg behandel ik een aantal van die korte woordjes die ik ‘emotiewoordjes’ noem. Ze zijn onontbeerlijk in het dagelijks gebruik, anders kom je onbeleefd, vlak en ongeïnteresseerd over, en luistert niemand meer naar je. Natuurlijk moet je deze woordjes gaan oefenen met een Thai, de fonetische weergave is altijd slechts een benadering van de werkelijke uitspraak. Luister en oefen, wees niet bang soms op je bek te gaan.

(tonen: a midden; à laag; á hoog; â dalend; ǎ stijgend)

Beleefdheidswoordjes

+++ ครับ/ ค่ะ /จ๊ะ‘khráp’ ‘khâ’ ‘cá’
ครับ ‘khráp’ (door mannen, vaak kháp) en ค่ะ ‘khâ’ (door vrouwen, ‘khá’ na een vraag) kennen we allemaal wel. ครับผม ‘khráp phǒm’ (door mannen), als een bevestiging van een verzoek of bevel, vaak wat humoristisch gebruikt als overdreven beleefdheid en eerbied, zoals mijn zoon zegt ‘Ja hoor, papa’.

Belangrijk is het woordje จ๊ะ ‘cá’ (mannen en vrouwen), gebruikt tegen mensen met ‘lagere status’ en kinderen maar vooral tussen mensen, gelijken, met een intieme of vertrouwde relatie, partners of goede vrienden, het straalt dan warmte uit.

Als je nog steeds ‘khráp’ zegt tegen je partner of goede vrienden ben je echt verkeerd bezig. จ๋า ‘caǎ’ is tussen gelijken (of tegen kinderen) een teken van genegenheid. Dit moet je vaak tegen je geliefde zeggen.  น้อง จ๋า ไป นอน ไหม จ๊ะ ‘Nóng, caǎ, pai noon mái, cá’, ‘Nong, schat, zullen we naar bed gaan?’

Tegen leden van het koninklijk huis zeggen mannen: พ่ะย่ะค่ะ ‘phâyâkhâ’ en vrouwen เพคะ ‘pheekhá’

Onbeleefde beleefdheidswoordjes

+++ วะ /ว่ะ /โว้ย ‘wá’ ‘wâ’ ‘wóoj’
Dit wordt tussen pubers, in soaps en door dronkaards veel gebruikt (en is dan een teken van intimiteit) maar volwassenen gebruiken het om woede uit te drukken: ทำ อะไร วะ  ‘tham arai wá’ ‘Wat ben je verdorie aan het doen?’ tegen een inbreker of de buurman die afval in jouw tuin dumpt.

Verzoeken en verontschuldigingen

+++ ด้วย ‘doêay’ , verzacht een verzoek of verontschuldiging.

ขอ โทษ ด้วย ‘khǒthoôt doêay’ gevolgd door ná khráp/khâ Sorry!
เช็ค บิน ด้วย ‘chék bin doêay’ ná khráp/khâ Mag ik de rekening alstublieft?
ช่วย ดัวย ‘choêay doêay’ Help!

 

+++ ซิ ‘sí’ , verzacht een verzoek.

เชิญ นั่ง ซิ ครับ ‘cheun nâng sí khráp’ Gaat u zitten.
ดู ซิ ‘doe sí’ Kom eens kijken.
พูด อีก ที ซิ ‘phôed ièk thie sí’ Wilt u dat nog eens zeggen?

 

+++ หน่อย ‘nòy’, verzacht ook een verzoek of vraag.

ขอ ดู หน่อย ‘khǒ doe nòy’ Kan ik het even zien aub?’
พูด ช้าๆ หน่อย ใด้ ไหม ‘phôet cháa cháa nòy dâay   máy’ Kunt u aub wat langzamer praten?
ช่วย ปิด ทีวี หน่อย ‘chôeay pìt thie wie nòy’ Zet ajb de tv uit!

 

+++ ซี่ ‘sîe’ met een lange ‘ieie’ en dalende, nadruk toon is echt een bevel.

นั่ง ซี่ ‘nâng sîe’ Ga zitten!
ปิด ประตู ซี่ ‘pìt pratoe sîe’ Doe de deur dicht!

 

Andere korte eindwoordjes

+++  ‘lá’Dit is een samentrekking van ‘láew’, al of reeds, en geeft een bereikte staat aan.

พอ ละ ‘pho lá’  Dat is genoeg.
ถูก ละ ‘thoèk lá’ Dat is juist.
ดี ละ ‘di lá’ Dat is goed.
เอา ละ ‘aw lá’ OK, laten we dat doen!

 

De combinatie met อีก‘ièk geeft een een lichte irritatie weer.

มา อีก ละ ‘maa ièk lá’ Daar komt ie weer!
สมชาย อีก ละ ‘Sǒmchaay ièk lá’  Daar heb je Somchaay weer!
อะไร อีก ละ   ‘arai ièk lá’ Wat nou weer?

 

+++ ‘lâ’ Komt vaak na een vraag, aandringend op een antwoord.

ทำไม ล่ะ ‘thammay lâ’ Waarom dan?
ไป ใหน ล่ะ ‘pay nǎy lâ’ Waar ga je naar toe?

 

Of met een zekere irritatie (‘Waarom in godsnaam………?’).

ทำไม ต้อง ไป บอก เขา ล่ะ ‘thammay tông pay bòk kháw lâ’ Waarom ben je het haar in godsnaam gaan vertellen?

 

Of om het onderwerp van gesprek te veranderen (met ‘láew’).

แล้ว คุณ ล่ะ ‘láew khoen lâ’ En u dan?

 

+++ ‘ná’
Dit is verreweg het meest gebruikte eindwoordje. Het maakt een mening, verzoek of bevel milder, het zoekt goedkeuring, instemming en compromis. Het is een bij uitstek empathisch woordje. Vrouwen gebruiken het vaker, Yingluck zelfs erg vaak. Het is soms een teken van onzekerheid.

อย่า โกรธ นะ ‘yà kròod ná’ Wees ajb niet boos.
ไป ละ นะ ‘pay lá ná’ Ik ga al, hoor.
อย่า บอก เธอ นะ   ‘yàa bòk theu ná’ Vertel het haar niet, goed?
ฉ้น รัก เธอ นะ chán rák theu ná’ Ik houd echt van je, hoor.

 

Soms vraagt het om herhaling of toelichting.

อะไร นะ ‘aray ná’ Sorry, wat zei je?
ไคร นะ  ‘khray ná’ Wie was dat ook alweer?

 

+++  ‘leuy’ Dat versterkt wat je daar voor opmerkte.

หมด เลย ‘mòd leuy’ Helemaal op!
สวย มาก เลย sǒeay m̂aak leuy’ Ze is echt heel mooi!

 

+++  ‘ròk’ of ‘lòk  Om iemands mening tegen te spreken.

ไม่ ต้อง หรอก ‘mây tông lòk’ Dat hoeft echt niet.
ไม่ แพง หรอก     ‘mây phaeng lòk’ Ik vind het echt niet zo duur.
ไม่ ไช่ หรอด mây châi lòk’ Helemaal niet!

 

Een aarzelende aanvaarding van iemands mening.

ก็ จริง หรอก แต่ ‘kô cing lòk tàe….’ Dat is wel waar maar…..’

 

Het drukt soms sarcasme of irritatie uit.

เป็น พ่อ ตัว อย่าง หรอก ‘pen phô toea yaang lòk’ Da’s een model vader, zeg!
ผม พูด ใด้ เอง หรอก ‘phǒm phôet dâay eeng lòk Ik kan heel goed voor mezelf spreken!

 

Wat moet je nou met zo’n lijst? Leer er een aantal gebruiken, vooral ‘ná’, wees je er vooral van bewust dat deze woordjes vaak gebruikt worden, luister en aap na. Dan komt het vanzelf goed……….En dan te bedenken dat er nog veel meer zijn…….en dat ook de genoemde met een andere toon weer net iets anders kunnen betekenen.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

36 reacties op “Hoe zeg je ‘Ik houd echt van je, hoor’ in het Thais?”

 1. Cor van Kampen zegt op

  Tino,
  Natuurlijk weer geweldige bewondering voor de tijd die je er allemaal insteekt om die Nederlandse en vlaamse vrienden wat over de Thaise taal bij te brengen en ook over de normen en waarden van een Thai vooral als het gaat over taalgebruik.
  Met alle goede bedoelingen. Denk je nou echt dat de gepensioneerde expat van boven de 65 jaar daar interesse in heeft. Die zijn al blij dat ze iemand kunnen begroeten ,de rekening betalen, een biertje op ze Thais bestellen, vertellen dat het weer heel warm is vandaag, iemand vragen hoe het met ze gaat, of wat Thaien vaak ook doen,waar gaat u heen. En het laatste veel geluk (chok die). Natuurlijk verkeert gescheven.
  Jou geweldige verhaal is voor jonge expats die hun brood moeten verdienen in de Thaise samenleving heel belangrijk.
  Cor van Kampen.

  • Cornelis zegt op

   Ik zou niet zonder meer aannemen dat andere pensionado’s evenmin belangstelling hebben voor deze zachte, mooie kanten van de taal, Cor. Heeft meer met persoonlijkheid en karakter te maken dan met leeftijd………

  • Tino Kuis zegt op

   Mijn volgende, en voorlopig laatste bijdrage want ik ga met vakantie naar Nederland, gaat over sekswoordjes. Ik hoop dat pensionado’s van boven de vijfenzestig daar misschien nog wel wat belangstelling voor hebben. Wat denk je?

   • ruud NK zegt op

    Een vriendin van mij schreef vorige week op face-book :” no one says hi to my”.
    Ik schreef terug hi, hi, maar later schreef ik หี waarop ik wel een heel onverwachte reactie kreeg.
    Dus wat mij betreft kom maar op met je woorden en de thaise schrijfwijze. Misschien bespaar het mij een volgende keer van een volgende blunder.

    • Tino Kuis zegt op

     Het woordje หี mag niet van khun Peter. Geen vieze woordjes, zei hij streng. Sorry.

     • ruud NK zegt op

      Tino, snap je nu hoe ik op mijn bek ben gegaan? En ik probeer alleen maar een beetje Thais te spreken en te schrijven. Misschien is Jogchum wel de verstandigste onder ons.

   • Jogchum zegt op

    Tino,

    Prettige vakantie. Je gaat nog een artikel schrijven met seks-woordjes, en je schreef misschien
    hebben pensionado’s boven de vijfenzestig daar wel belangstelling voor.

    Ben het helemaal met Cor van Kampen eens dat alleen jonge expacts die werken in Thailand
    redelijk Thais moeten spreken. Ben je hier met pensioen dan vind ik Thais onbelang-rijk.
    Ben 13 jaar in Thailand en spreek geen Thais, en dat is voor mij ook beter van niet want ik mag zeer graag over politiek ouwehoeren. Weet namelijk niet wat je wel mag zeggen of niet.

    Die seks-woordjes …….wel hoeft voor mij ook niet..

    • Khun Peter zegt op

     Wel in dat geval kan je altijd nog gaan golfen 😉

     • Jogchum zegt op

      Khun Peter,

      Golfen? Zit veel liever op een terrasje met een Leo-biertje.

    • Cornelis zegt op

     Al 13 jaar in Thailand en dan de taal niet minstens een beetje spreken, sterker nog: er kennelijk ook geen enkele belangstelling voor hebben – dat kan ik niet begrijpen. Getuigt niet bepaald van interesse in en respect voor het land waarvoor je toch zelf hebt gekozen………….

     • Jogchum zegt op

      Comelis,

      Spreek inderdaad weinig Thais. Om goed Thais te-leren moet je minstens een jaar hier in
      Thailand naar school. Plus nog een hele lange tijd thuis les krijgen van een leraar.

      Heb daar inderdaad geen interesse in. Desondanks is iedereen even vriendelijk tegen mij.

   • Peter53 zegt op

    Ik hb je bijdrage over de taal gelezen, waarvoor mijn dank – zelf wil ik graag ook de thaise taal gaan leren voor communicatie met mijn schoonfamilie.
    Nu mijn vraag kun je me een advies geven welk lesboek te gebruiken en zo ja waar zijn deze verkrijgbaar.

    Alvast dank voor je reaktie.

    • Tino Kuis zegt op

     Het meeste leer je nauurlijk door de omgang met Thais. Vragen, vragen, herhalen, uitproberen en lekker op je bek gaan.
     Een mooi naslagwerk voor beginners, goede uitleg, praktische korte zinnetjes, is David Smyth, Thai, an Essential Grammar, Routledge, New York, 2010 en de twee woordenboeken van L.J.M. van Moergestel, Uitgeverij Nangsue, Zaandam. En verder staan er oneindig veel video’s en zo op het internet.

 2. alex ouddiep zegt op

  Een prachtige lijst van ’emotiewoordjes’, waar iedereen zijn profijt mee kan doen.
  Het Thais gebruikt trouwens best wel de toonhoogte van zinsdelen (i.t.t. de toon van lettergrepen) om emoties uit te drukken, al wordt dit in de leerboekjes die ik onder ogen heb gehad niet genoemd. Het is door aandachtig te luisteren echter gewoon te controleren.
  Wat niet in de lijst voorkomt, is het op luide toon spreken – iets wat gewoonlijk als agressief of veeleisend overkomt. Ook de door Hollanders graag gebruikte directe vraag, zonder uitwijkmogelijkheid buiten ja of nee, klinkt in Thaise oren nogal onvriendelijk, en vraagt dan om aanvulling met een passend ’emotiewoordje’,
  Het แล้ว คุณ ละ (laeo khun la) is in mijn ervaring minder een uitnodiging tot verandering van onderwerp al wel een vraag naar de ervaring etc. van de gespreksgenoot bij gelijkblijvend onderwerp. Ik word hier zelf wel mee geplaagd: ‘je wilt zeker zelf buitenschot blijven…’

  • Tino Kuis zegt op

   Wat mijn voorbeeld แล้วคุณละ (laew khun la) ‘En u dan?’ betreft zat ik er inderdaad naast, beste Alex, het betekent wat jij zegt. Bedankt voor de correctie.
   Ik had een ander voorbeeld moeten kiezen แล้ว เงิน ล่ะ (laew ngeun la) En hoe zit het met het geld?

 3. RonnyLadPhrao zegt op

  Tino,
  Opnieuw je taalbijdrage met veel interesse gelezen maar ik ben dan ook nog geen 65 😉
  Hoe emotie in een gesprek te leggen is inderdaad belangrijk en je ziet het niet zo dikwijls behandeld.

  Wat me bij Thaise gesprekken opvalt, is dat er ook veel emotie in het gesprek gelegd wordt door een letter(s), woord of toon overdreven lang aan te houden.

  • Tino Kuis zegt op

   Precies. ไม่ใช่ ( mai chai) ‘Nee’ en met een uitgerekte chaaaai Helemaal niet! Hoe kom je daar bij! Of ครับ (khrab) bedoeld als ‘ja’ uitgerekt tot khraaap betekent het zoiets als ‘ja, hoor’, ‘goed, hoor’ ‘nou weten we het wel’. สวยมเก (soeay maak) soeaaay maaaak ‘heeeel erg mooi’! Wij Nederlanders doen het dus ook alleen verandert bij ons ook de toon van ‘heeeel’.

 4. Nartin zegt op

  Gefeiliciteerd en bedankt voor de moeite. Toch heb ik een aanmerking op jouw Thaise les. ‘chán rák theu ná’ Ik houd echt van je, hoor wordt alleen door een vrouw zo gezegd. Als een man dit tegen een vrouw zegd is het: pom rak theu na.
  Chan is altijd als de vrouw iets zegd bv. ik zeg = chan phoot. Doet een man dit is het: pom phoot.
  Vriendelijke groeten martin

  • Tino Kuis zegt op

   Beste Martin,
   Over het gebruik van ฉัน chán, ‘ik’, door mannen heb ik al vaak in de clinch gelegen met reageerders. Ook mannen gebruiken in intieme situaties met hun (boezem)vrienden en vriendinnen (en ook tegen kinderen) het woordje chán ‘ik’. Het is dan meestal gekoppeld met ‘theu’ jij. Luister maar naar soaps en Thaise liedjes. Phǒm schept een zekere afstand. Zeg je chán of phîe of je eigen naam, dan is dat warm en gezellig. Mijn zoon zegt tegen zijn vrienden altijd ‘koe’ ‘ik’ maar dat mag je als volwassene weer niet gebruiken, hoewel dat ook wel gebeurt, als iemand boos is of dronken.

 5. ruud NK zegt op

  http://www.youtube.com/watch?v=byldyBkR-eQ&list=PL36967C2195382156&index=15

  Tino, ken je deze taallessen? Ik loop ze soms door en toevallig o.a. deze gisteravond. Dit zijn gratis taallessen. Bovenstaande is het 2e deel van een les en sluit aan bij jouw uitstekende artikel.

  • Tino Kuis zegt op

   Beste Ruud,
   Ik heb even gekeken. Leuke vrouw en ze geeft leuk les. Zoals ik al zei zijn er veel meer van die eindwoordjes en zij noemde er een die je vaak hoort นะ เนี่ย na niea (hoge, dalende toon). Dat gebruik je als je iets weet of hebt gezien wat je niet verwachtte: เขา สวยนะเนี่ย ‘Ze was erg mooi na niea!’ zeg je verbaasd. ‘Ik had niet gedacht dat ze zo mooi was!’

 6. Ronny zegt op

  Bedankt, heel leerrijk voor ons, wij gaan er wonen in 2015 en zijn nu al de taal aan het leren.
  Wij leren natuurlijk al veel tijdens de drie maanden per jaar wij er al zijn, van onze vrienden. Je mag gerust nog wat meer van dit posten… bedankt !!! Hilde (44) en Ronny(46)

 7. Vekemans Frank zegt op

  Ik heb met zeer veel aandacht de uitdrukkingen gelezen, en ook al even geprobeerd om ze correct uit te spreken. Momenteel heb ik niemand om mij te verbeteren want ik ben momenteel in Spanje., ik zal moeten wachten tot ik terug in Thailand ben om dit uit te proberen, gelukkig heb ik daar mijn schoonzus dit mij kan verbeteren, want ik ben één van die gepensioneerden die probeert zich steeds zo goed mogelijk verstaanbaar te maken in de taal van het land waar ik mij op dat ogenblik bevind, ik vind dit trouwens een vorm van beleefdheid tegenover de lokale bevolking. Ik moet wel toegeven dat dit in het Spaans of het frans wel beter gaat dan in het Thais . En voor alle lezers Sawadee

 8. Mathias zegt op

  Dank je wel voor je reaktie. Ik ga er van uit, dat jij in de Isan woont. Dit omdat er uitdrukkingen bij staan die ik uit het Isan gebied ken. Met sommige uitspraken is er misschien een probleem in Bangkok, omdat daar niet iedereen Isan spreekt. Dit is een algemeen probleem in Thailand. Maar welke Limburger verstaat Fries? Ook in Nederland kennen wij dit probleem. Toch vind ik het uitstekend dat zo veel moeite gedaan wordt, de Thaise taal begrijpelijk te maken. Ga verder zo. Dank je wel. Martin

  • Tino Kuis zegt op

   Ik woon in Chiang Mai en daar hebben ze dan weer het kham meuang dialect. Wat je hierboven ziet is het Centrale Thais, het Algemeen Beschaafd Thais. Deze taal is zozeer aan het Isaans verwant (meer dan Nederlands en Duits) dat veel gewoon aan elkaar gelijk is.

   • ruud NK zegt op

    Tino, mijn vrouw kon goed communiseren met mensen uit ChiangMai en aanverwante provincies in Nederland. Echter met mijn schoonzus hed ze soms taalproblemen. Mijn schoonzus komt van Phuket en dat is weer een heel andere taal. Mijn vrouw komt/woont in NongKhai.
    Zelf heb ik vrienden in Cha-am, waarvan de vrouw weer uit centraal Thailand komt. Zij probeert mijn thais soms te verbeteren omdat ik teveel Isaan dealect spreek.
    Alleen met mijn hond heb ik geen taalprobleem, want die spreekt nederlands, engels, thais en LaoThai.

 9. BramSiam zegt op

  Tino,
  Dank voor je bijdrage. Je zet veel zaken die ik min of meer weet of aanvoel goed in perspectief. Gelukkig ben ik ook nog geen 65 en mag ik nog geïnteresseerd zijn om meer Thais te leren en omdat die 65 niet zo lang meer duurt moet ik blijkbaar opschieten.
  Een opmerkelijke veronderstelling dat degenen die in Thailand wonen van boven de 65 geen interesse meer in de taal zouden hebben. En dan maar klagen over die onwillige buitenlanders in Nederland. Je zou gaan hopen dat Thailand inburgeringscursussen ging invoeren. Taal is tenslotte wat mensen verbindt.

 10. willem zegt op

  Tino;dank makmak! Zeer leerzaam op deze regenachtige 2e pinksterdag.Ik kan mijn”educational services washington.dc”boekje nu wel “verbranden”,zoals Dick v/d Lugt zou zeggen. Ik ben hier echt heel blij mee;deze info is duidelijk en zeer leerzaam!
  Je moet hier gewoon meer mee doen.Zoals:”Snel Thais leren met Tino”!
  Alleen;daar ik al in meerdere regio”s van Thailand ben geweest heb je daar ook de accenten zoals wij fries/twents en limburgs hebben.Dat is me na 21 jaar Thailand wel opgevallen.Het woord: Doeay, gebruik ik dan weer bijna nooit maar ze begrijpen me tot nu toe altijd.
  Tino;nogmaals dank en de goede uitleg omtrend(onze 2e taal).Graag meer.
  Groet: Willem.

 11. VANDERHOVEN JOZEF zegt op

  Ik volg al even thaise les,maar toch is het allemaal nieuw voor mij wat hier word weergegeven……en dus natuurlijk héél belangrijk al je de thaise taal vlot wil spreken.
  nog maar eens bedankt dus;
  groetjes zwarte jef

 12. Ronald Schutte zegt op

  Een heel leuk en goed overzicht. Erg nuttig, waarvoor dank.

  Er is een wel een klein foutje in geslopen, in de volgende zin:

  พูด ช้าๆ หน่อย ใด้ ไหม [Kunt u wat langzamer praten] Hier staat de (‘dai’) met de ใ geschreven, maar moet zijn: ไค้

  vr. groet Ronald

  • Tino Kuis zegt op

   Ronald,
   Helemaal juist, dank je wel. Ik ben blij dat er mensen zijn die zo goed meelezen!

 13. RonnyLadPhrao zegt op

  Tino,
  Is “chék bin” geen verbastering van het Engelse “Check the bill” .
  Is het niet beter om “Kep Tang” te gebruiken ?

  • Tino Kuis zegt op

   Dat klopt allebei, Ronny. Ik zeg ook altijd ‘Kep tang doeay na khrab’. Maar ‘chek bin’ hoor je ook regelmatig.

 14. Ronald Schutte zegt op

  Tino,

  En toen zag ik nog wat !

  Er staat: ฉ้น รัก เธอ นะ ‘chán rák theu ná’ Ik houd echt van je, hoor.

  de “chan” heeft een toonteken, geen klinker ( ั ) zoals zou moeten. (ฉัน)

  vriendelijke groet

  Ronald

  • Tino Kuis zegt op

   En dan zag ik zelf ook nog een fout: ไคร นะ ipv het correcte ใคร นะ (‘Wie?’). Ik moet die 20 woordjes met een ใ (-ai-,mai moean) ipv een ไ (-ai-,mai ma laaj) nog eens gaan doornemen……Er is een liedje van maar dat ben ik vergeten.Die fout in ฉัน zit ‘m in het toetsenbord, daar ben ik nog steeds niet handig in. Binnenkort komt er weer een stukje Thais van mijn hand. Ik houd mijn hart vast. Controleerde het wel 5 maal…….

   • Ronald Schutte zegt op

    Ja, die zag ik later ook nog. ไม่เป็นไร
    Ben zeker weer benieuwd naar meer, het is echt leuke en nuttig.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website