Een metapolitieke kijk op de coronacrisis

Door Lung Jan
Geplaatst in Coronacrisis, Opinie
Tags: , ,
1 april 2020

Ik kan het niet verhelpen; van opleiding ben ik cultuurwetenschapper en deze bagage doet mij vaak op een andere manier naar de wereld om me heen kijken. Zo ook in deze barre tijden van Coronapsychose. Levensbedreigende virussen zijn omnipotent aanwezig.

In zijn boek Zwerm. Geschiedenis van de wereld verhief Peter Verhelst dit thema tot een haast metafysische kwestie. Hij presenteerde ons een universum -Virutopia- dat door de dreigende gevaren van terreur en besmetting in een ware angstpsychose is beland: “Alles en iedereen is aangetast / Niemand is nog wie hij dacht te zijn / Niets is nog zoals we het dachten te kennen.’ Zinnen met een -bijna-profetische dimensie want de literaire fictie kan niet tippen aan de dagdagelijkse realiteit waar wij, binnen een kort tijdsbestek van pakweg vierentwintig uur op bevel van de overheid, ons leven drastisch dienden aan te passen. De angst om ziek te worden heeft geleid tot het afschaffen van een aantal sociale conventies, gaande van de handdruk tot het zoenen. Mensen houden meer en meer afstand, leggen zichzelf en anderen een -vaak zelfgekozen- isolement op. Het duurde écht niet lang voor de slagbomen overal neer gingen. Vervelende neveneffecten als vervreemding, verharding en segregatie loeren al om de hoek…

De huidige corona-crisis bewijst eens te meer dat pandemieën, zuiver cultuurhistorisch gezien, minstens een even grote impact hebben dan revoluties of oorlogen. Massahysterie en religieuze waanzin braken simultaan met de pest rond 1350 uit in Europa. Angst voor ‘de anderen’ die transformeerde in afkeer, vormden vanaf de slachting die de Zwarte Dood in de middeleeuwen aanrichtte tot de Spaanse Griep in 1918-1919, een historische constante. De hiermee gepaard gaande zoektocht naar zondebokken is eveneens van alle tijden. Kijk maar naar de manier waarop bepaalde elementen binnen het Thaise bewind in deze onzekere tijden proberen de Farang verdacht te maken.

Anutin Charnvirakul (SPhotograph / Shutterstock.com)

Net zoals de meesten onder jullie was ik behoorlijk geschrokken door de ongenuanceerde uitspraak van de Thaise minister van Volksgezondheid én vice-premier Anutin Charnvirakul dat alle ai Farang – verdomde Farang die weigerden een mondmaskertje te dragen, best het land werden uitgeschopt. Hij werd weliswaar verplicht om zijn verontschuldigingen aan te bieden maar blijkbaar is zijn neiging om zijn hoogstpersoonlijke frustraties te ventileren sterker dan zijn gezond verstand. Dat bewees hij alvast door midden maart te volharden in de boosheid en op Twitter opnieuw uit te halen naar de vieze, onhygiënische Farang die Europa ontvluchtten en zorgen voor een verdere verspreiding van het Covid-19-virus.

Ook de uitspraak van de Thaise minister van Toerisme en Sport Pipat Ratchakitprakarn dat het corona-virus omstreeks half april van de aardbodem zal verdwijnen moet in deze context worden bekeken. De boodschap is duidelijk: de bevolking dient blind te vertrouwen op de wijsheid en de voortschrijdende inzichten van de overheid Een groot gedeelte van de huidige machthebbers is overtuigd van de Thaise superioriteit. Het bewijst alleen maar dat in tijden van crisis maar al te vaak het tribaal denken overheerst. De gemeenschap wil zich beschermen en valt terug op (oer)oude instincten: wij tegen zij. En in dit geval is de Farang de pineut.

Politici of would be politici die het eigen primaat boven externe wijsheid verkiezen: ze zijn van alle tijden. De regering Prayut is een pijnlijk voorbeeld par excellence van deze bijzondere politieke klasse. Zij zijn er diep van binnen van overtuigd dat hun cultuur weliswaar superieur is maar toch onder de voet dreigt te worden gelopen door buitenlandse barbaren. Een doctrine, die sinds de vernederende gebiedsafstand aan de Europese imperialisten, op het einde van de negentiende eeuw tijdens de regeringsperiode van Chulalongkorn, onlosmakelijk deel is gaan uitmaken van de Thaise nationale canon. Een bizarre mix van hoogmoed en zelfbeklag ineen…

Het staat buiten kijf dat epidemieën de donkere kant van de menselijke aard naar boven brengen. In bepaalde kringen in het Land van de Glimlach die ik als aartsconservatief of royalistisch zou omschrijven is een afkeer van botsende meningen en democratie al geruime tijd ‘bon ton’.  Vandaag komt daar, als gevolg van de corona-crisis nog eens de roep om een sterk gezag bij.

(1000 Words / Shutterstock.com)

In zijn magistrale boek ‘Epidemics and Society’ toonde Frank Snowden, emeritus-hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde aan de Amerikaanse Yale-universiteit, overtuigend de ingrijpende sociale en politieke gevolgen van epidemieën aan en hoe deze heel vaak tot een transformatie in het politieke leven, lees een toename van de centrale staatsmacht hebben geleid. De geschiedenis leert ons dat wanneer de gelegenheid zich voordoet om tucht en discipline te vestigen, autoritair aangelegde figuren vaak de neiging hebben om doel en middelen door elkaar te husselen. Dit gevaar is in Thailand plots heel reëel geworden. Big Brother lijkt plots véél meer dan een figuur die is weggelopen uit George Orwell’s sublieme boek ‘1984’…

Dit zijn gouden tijden voor bewindslui met een autocratisch of autoritair kantje. Laten we waakzaam blijven. Niet alleen voor het virus, maar ook voor hen….

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

14 reacties op “Een metapolitieke kijk op de coronacrisis”

 1. rob zegt op

  Dank voor deze ínkijk’.Want alom heerst de illusie, dat wij gelouterd uit deze crisis komen, onder het motto: de meeste mensen deugen. Nu is dit op zich misschien waar, maar leidt ons af van de iets minder rooskleurige kijk, en konklusie, dat wij het kwaad (en de haat)nog lang niet genoeg onder ogen willen zien, wat wil zeggen: bestuderen, onderzoeken, beschrijven, analyseren, ja het ultieme project van het komende decennium. Tip voor wie van lezen houdt: ben net toevallig bezig in ‘De barbaren komen’, van Coetzee.

 2. Rob V. zegt op

  Anutin heeft nooit zijn verontschuldigingen echt aangeboden, na zijn opmerking dat a-farang (klote farangs) op moeten rotten schreef hij het volgende op zijn Facebook pagina “Sorry het spijt me hoe ik uitviel tegen over de media, maar ik zal nooit mijn excuses aanbieden aan buitenlanders die geen respect hebben en die zich niet houden aan maatregelen tegen de ziekte’”. Schoothondjes media zoals de conservatieve Bangkok Post maakte daar van dat hij zijn excuses had aangeboden.

  Geen excuses aan ai-farangs: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-minister-pas-op-voor-vieze-farangs-die-het-coronavirus-in-thailand-verspreiden/#comment-583439

  De angst voor vreemden is evident, veelal hebben ‘buitenlanders’ het gedaan of tenminste een bedreiging. Zien we helaas ook met Covit-19.. In Europe hadden aziaten te maken met vervelend tot ronduit racistisch gedrag. In Azië (Thailand) kregen wij witneuzen met dezelfde praktijken te maken. Men voelt zich onveilig, onzeker en alles wat anders is wordt dan nog meer gemeden en met enige argwaan bekeken dan wat ‘normaal’ is. Ook de roep op doortastend optreden van dappe leiders, dat harde maatregelen van een krachtige autoriteit ons allen zal beschermen is een bekend fenomeen. Ik heb tenenkrommend opmerkingen aangehoord van mensen die een totale lockdown wilden om maar wat te noemen.

  In dit soort situaties lijkt rationeel denken een plekje naar achteren te worden geschoven. Bij een groots probleem is er geen tijd om alles 3x van alle kanten te bekijken maar dat mag nooit een excuus zijn om rücksichtslos met zwaar wapentuig ten strijden te trekken. Er zijn autoritaire engnekken die maar wat graag onze privacy en andere vrijheden afnemen of serieus aantasten, maar die kans geven sommigen hen ook in de hoop dat de krachtige, vaderlijke leider(s) ons terug naar betere tijden helpen. Voorzichtigheid blijft geboden.

  Maar om eerlijk te zijn ben ik deze dagen snel klaar met het nieuws. Bij de NOS, Khaosod, ThaiPBS etc. is het grotendeels het virus wat de klok slaat. Lees ik hoogstens een enkel berichtje over, de andere 20 van die dag laat ik links liggen. Met wat moeite kan ik gelukkig ook nog regulier nieuws vinden. Ik neem deze pandemie serieus maar ik laat me niet gek maken met een dagelijkse vrachtwagen lading aan verontrustenden berichten. Dan maak je jezelf volgens mij helemaal gek.

 3. Mark zegt op

  Een interessante bredere beschouwing. Bedankt Lung Jan.

 4. chris zegt op

  In deze donkere tijden vraag ik niet om sterker gezag maar om slim en vooruitziend gezag dat zijn visies op de situatie, denkbeelden, overwegingen en besluiten met het volk deelt, transparant is en in een parlement daarover verantwoording aflegt. Ik ben niet in staat om het Corona nieuws in alle landen van de wereld te volgen maar zulk gezag heb ik tot nu toe nog niet gezien. Van sommige landen zoals China en Noord-Korea verwacht je dat ook niet, van anderen wel.
  Het neo-liberalisme dat in veel landen, ook in Nederland, hoogtij viert en (mede-) verantwoordelijk is voor de tekorten in de gezondheidszorg (materieel, personeel, verzekeringen) omdat de burger zichzelf moet kunnen redden zonder onnodig overheidsingrijpen krijgt de rekening gepresenteerd. Navrant is dan wel om te lezen dat van deze hele ellende de VVD electoraal het meeste profiteert. Het is echt om te huilen. De bevolking heeft blijkbaar niks geleerd en wil bedonderd worden.
  In 2020 is 19% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65. In 2050 zal dat rond de 25% zijn, oftewel ongeveer 800.000 meer. Deze vergrijzing is eigenlijk over de hele wereld te zien. Enig idee wat dat betekent voor een wereldwijde Corona-uitbraak in 2050? Denkt u dat neo-liberalen daar een boodschap aan hebben? Ik denk het wel maar zij zien de groeiende groep ouderen als een nieuw verdienmodel……
  Wij gaan een periode tegemoet van ongekende bezuinigingen op het overheidsapparaat ten koste van het instand houden van bedrijven, de aandelen koersen en de rijkdom van weinigen. Wat ik je brom.

  • John K zegt op

   Beste Chris Perfect geformuleerd. Het neo liberalisme wordt de nagel aan onze doodskist. Zelf heb ik nooit iets in hun boodschap gezien. Mijn politieke keuze. Ik ken in mijn werkomgeving heel wat liberaal denkende mensen. Sorry mijn persoonlijke visie ik vind het gros gemaakt, onecht en bij tijden kil. Allemaal subjectief maar toch het knaagt. Wel vraag ik mij al jaren af welk deel van de Nederlandse bevolking op Rutte stemt. Zelf werk ik in een wat de regering een sociaal zwakke buurt noemt die grenst naast een van de duurste wijken. Het contrast blijft. Mensen praten soms over politiek. Geen van hen die Rutte moet. En toch blijft de VVD successen boeken. Hoe kan dit? Niet dat ik alle ellende aan de VVD toeschrijf, andere partijen die meeregeerden treft evenveel blaam. Echter corona wordt mijns inziens steeds meer een logistieke en geen medische crisis. Normaliter wanneer een land over een solide gezondheidssysteem beschikt zou men deze ziekte zonder al te veel poespas gemakkelijk aankunnen. Maar nee het beleid moest anders. Geen plek voor gelukzoekers. Oh nee die zaten en zitten in de regering. Waar zal de “zogenaamde”steun naar toe vloeien. Niet naar de bedrijfjes of zelfstandigen die nu al verzopen zijn. De grote jongens ( AHOLD, KLM en de rest). Geen bailout of gezonde exit. Oh nee cleanup time.

 5. Gerard zegt op

  Met Lung Jan ben ik het eens dat autoritaire leiders nu hun kans zien om meer en meer hun wil op te leggen aan de bevolking. Gelukkig leef ik in Nederland, waar Rutte zegt bij de bestrijding van het virus de hele bevolking nodig te hebben, en een groot beroep doet op verantwoordelijkheid en saamhorigheid. Eenzelfde beweging zie je in de buurlanden België en Duitsland. Ook Johnson in de VK riep op samen de schouders eronder te zetten. Zonder democratisch gevoel gaat het niet lukken, is wat de overheden willen uitdragen.
  Dat is al heel wat anders dan wat Macron doet in Frankrijk. Eén persoon, één uur, één kilometer: dat werd zijn richtlijn en anders volgen er sancties. Hij zei het letterlijk.
  Neem Spanje en Italië: flink bewapende militairen beheersen het straatbeeld alsof een nieuw soort terreur dreigt. Niet de bevolking wordt gemobiliseerd, het bevel regeert. Laten we in deze discussie maar niet hebben over wat met wat gaande is in Oost-Europa met landen als Hongarije en Polen.
  Eens ben ik het met Lung Jan dat ook in Thailand de machthebbers proberen de schade bij voorbaat bij de ander te leggen. Er dient een zondebok gevonden. Het bleek niet lang zoeken. Ook eens ben ik het met Lung Jan dat er in Thailand een totaal misplaatst gevoel van superioriteit heerst. Dat gevoel komt niet voort uit verdienste. Integendeel, de Thaise bovenlaag is enorm vervuld van gevoelens van minderwaardigheid en angst. En verhult de gevoelens door de ander in casu de farang als kwade genius te betitelen. Angst dat die het denken en handelen overnemen en hun systemen beïnvloeden.
  De gewone Thai weet het allemaal ook wel: Thailand doet het niet goed, is inderdaad oerconservatief, heeft niets anders te vieren dan hun royalisme, kent een groots onvermogen ontwikkelingen op gang te brengen, stelt als land niet zo heel veel voor. Bangkok is het centrum, en in Bangkok moet het gebeuren. Dat maakt dat de machthebbers in Bangkok niets anders kunnen bedenken dan het achterland te zien als een uit te persen gewest.
  Om te zeggen dat Thailand of de Thai zich afkeren van farang vind ik te ver gaan. Mijn ervaring is dat Thaise mensen in het algemeen graag met farang te doen hebben. Zij worden door hen gerespecteerd, farang gaan graag met hen om, steunen hen emotioneel en financieel, doen graag handel met Thai en verkeren graag over en weer. Die houding maakt dat farang door Thai graag gezien worden, (meer zelfs dan Chinezen.)
  De houding van de Thaise machthebber is er een aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Zij gaan dat niet volhouden. Het gaat nog wat duren, maar ook in Thailand zal het Corona-tijdperk de gewone Thais mens leren dat afhankelijk blijven van de grillen en grollen van Bangkok hen nog armer maakt. Thailand gaat een nog grotere periode van onzekerheid tegemoet zien. De gewone Thaise mens zal zich meer dan ooit moeten verenigen, maar ik heb goede hoop dat uiteindelijk hun gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid gaat zegevieren. Gaat slachtoffers kosten, maar onvermijdelijk.

  • Mark zegt op

   Sorry, je schrijft onwaarheden.
   Zo heeft Britse Boris een U-turn gemaakt toen hij zelf geïnfecteerd werd.
   Blijkbaar is het verhaal van de snel te betrachten kudderesistentie je ontgaan?

 6. Frank zegt op

  Hoop dat door deze “haat” jegens de Farang, europeanen en amerikanen , thailand na de Corona crisis,
  echt helemaal links laten liggen.

  Er zijn nog genoeg andere interessante en mooie landen die de Euro en Dollar graag ontvangen en toerist
  vriendelijk zijn.

 7. Marc zegt op

  Interessant, waarbij je er van uit gaat dat deze epidemie allemaal koren op de molen van de autoritaire machthebbers is. Ik heb daar tot op zekere hoogte mijn twijfels over en voorzie ook nog een ander scenario, dat ook past in de geschiedenis van Thailand. Het zal er mede van af hangen hoe het virus zich in Thailand verder zal ontwikkelen. Momenteel is de besmettingsdichtheid en het aantal doden absoluut niet te vergelijken met wat er in Europa gaande is. De cijfers, met name in Thailand, zijn een ordegrootte beter. Wellicht heeft het klimaat invloed, of wordt er op grote schaal gelogen of misschien wel beiden. Maar mijn intuïtie zegt me dat, indien ook in Thailand zich Europese taferelen gaan afspelen, de machthebbers met een volksoproer te maken kunnen krijgen en waarschijnlijk (met of zonder veel bloedvergieten) het loodje zullen leggen. Wij als, farangs, zullen dan hopelijk buiten schot blijven en in ieder geval zo veel mogelijk op afstand moeten blijven. Aan de ene kant hoop je op zoiets om de loeders weg te werken, aan de andere kant wil je geen Europese COVID taferelen hier in Thailand.

  • De cijfers van aantal het besmettingen en doden in Thailand zegt helemaal niets. Natuurlijk zijn er veel meer besmettingen en doden dan dat uit de cijfers blijkt. Hoe minder je test hoe beter de cijfers zijn.

 8. Harry Romijn zegt op

  Als in Thailand echt de covid-19 bom barst, Zal er niet veel nodig zijn om de volkswoede te laten ontploffen ( en verlangen de bezittingen van de ai farang onder zich te verdelen) .
  Niet gek staan te kijken dan, als de farangs in een nog hopelozere positie raken als de etnisch Chinese Vietnamezen, en oud-Zuidelijke ambtenaren of militairen onder het Vietcong bewind eind 70-er jaren.

  Hopelijk klopt een vermoeden van d’Hond na vergelijk van meerdere waarden: luchtvochtigheid: https://www.foodlog.nl/artikel/de-hond-luchtvochtigheid-bepaalt-covid-19-kans-voor-een-slimme-exit-uit-de/ resp. https://www.news.uzh.ch/de/articles/2020/grippeviren.html

  Misschien toch een reden voor onderzoek, kijkend naar de heel lage covid-19 waarden in Z.O. Azie. En geloof me, als het ergens vochtig is, dan daar nu. “de reuzel loopt je daar nu over de rug”.
  O.K., een deel van de doden, m.n. na de vlucht van velen uit de “Stad” terug naar (o)pa&(o)ma’s gratis hutje met wel een kom rijst zal een gigantische verspreiding van het virus met zich mee kunnen brengen, en zeker weten NIET geregistreerd worden als covid-19 doden.

 9. Johnny BG zegt op

  Interessant deze waarschuwing te zien dat het opletten geblazen is.

  Als ik mij goed herinner was 9/11 het sein voor alle open democratien om de privacy van haar burgers zonder enige beperking te mogen schenden.
  Pas ook maar op voor de gekozen mensen aangezien zij ook niet te beroerd zijn om via achterkamertjes hun doel te bereiken. Minder zichtbaar maar net zo gevaarlijk alsware het een virus.

 10. mee farang zegt op

  En in Hongarije is al helemaal waar geworden wat Lung Jan in zijn laatste alinea schrijft.
  Orban grijpt via corona de macht en zet het parlement buitenspel.
  Er is geen wet gestemd dat hij die macht weer moet afgeven…

  En zoals Rob zegt, parafraseer ik hem dan:
  Over enkele maanden worden ze wakker uit de illusie
  dat ze gelouterd uit de crisis komen,
  en leven ze monddood in een reactionair land met een dictator.

  Eerlijk – dan betrouw ik toch nog liever op de halve democratie die Thailand is,
  dan op de hele democratie die Hongarije was!

  Bedankt Lung Jan, heel leerrijk.

 11. Rob V. zegt op

  Er is hectiek, mensen zitten vast, bepaalde zaken zijn lastig te regelen. Dus wat doe je als overheid? Juist.. Méér documenten vragen, meer controle van de burger…

  Thaise immigratie wil extra papieren en stempels zien. Zijn vast dezelfde soort lui die aan Thaise burgers die naar Thailand terug willen naast een ‘fit to fly’ gezondheidsverklaring (niet hetzelfde als een ‘geen corona’ test) hun burgers vraagt om een verklaring van de lokale Thaise ambassade. Leven bureaucratie en controle. Meer controle graag! Wantrouw de burger. *zucht*

  —-
  MORE PAPERS REQUIRED FOR VISA EXTENSIONS DUE TO ‘NATIONAL SECURITY’

  Immigration spokesman Phakkhaphong Saiubon defended the inconvenience on the grounds of “national security.” New requirements include land deeds, rent contracts, and even selfies of foreigners with their accommodations, even as scenes of disarray and massive queues at immigration continue unabated.

  “Indeed, we are requiring more documents than usual because there are those who want to exploit the opportunity,” Col. Phakkhaphong said. “We are doing our best to provide the best service, but bearing in mind that national security is our utmost priority.”
  (..)
  Apart from the usual TM7 application, copies of their passport, and applicant’s photos, the new rule requires a certificate from their respective embassies, a copy of rent contract, document confirming their stay at the accommodation, a copy of landlord’s ID card and house registration, and a map showing the location of their residence.

  The landlord is required to accompany the applicant in person when submitting the documents. The applicant must also take at least four photos with their accomodation to prove their residency.
  —–

  Bron:
  https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/04/02/more-papers-required-for-visa-extensions-due-to-national-security/


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website