Beste Thailandblog,

Wat gaat het stopzetten van de visa run voor o.a. toeristen betekenen die langer dan de standaard 30 dagen in Thailand verblijven op een langdurend visum met de daarbij horende 1 of meerdere verplichte land verlatingen?

Op grensposten waar men al eerder (?) is gestart met het aanscherpen van deze regels blijkt willekeur de norm te zijn. Het aantal visa stempels welke je reeds in je paspoort hebt staan kan een aanwijzing zijn dat je een visa runner bent……, maar hoeveel stempels dan….?

Gisteren Stickman’s recente column gelezen over de op handen zijnde afschaffing van de visa run mogelijkheid. Zijn visie op de komende mogelijke ontwikkelingen na de ingangsdatum van 12 augustus as. stemmen mij niet vrolijk, de gevolgen reiken verder dan menigeen op dit moment overziet.

Ook nog maar eens het artikel (uit The Nation, vertaald en gemodereerd door Dick van der Lugt) van 15 juli jl. er op nageslagen dat rept slechts over de positieve effecten die het zal hebben op verdwijnende illegale werkzaamheden die nu door visa runners zouden worden gedaan. Echter Stickman heeft het over nog veel meer (grotere?) groepen die er juist de dupe van dreigen te worden zoals gepensioneerden die niet geheel aan de financiële eisen van de Thaise overheid kunnen voldoen en nu min of meer gedwongen visa runner zijn.

Of digitale nomaden die gewoon inkomsten verkrijgen vanuit het werk (nu even geen discussie of ze wel of niet mogen werken-zie ander topic) wat ze doen op hun computer, vaak voor bedrijven uit het thuisland. Van deze genoemde groepen, en er zijn er uiteraard meer, kan je niet zeggen dat ze banen van Thai inpikken. Maar ze brengen wel geld in het laatje, net zoals de FIFO (FlyIn-FlyOut) olie werkers, veelal Australische veelverdieners die meestal een paar niet aaneengesloten maanden per jaar in Thailand verblijven (in eigen condo) en daarnaast fors spenderen en/of familie’s onderhouden, en zeker geen behoefte hebben om eens lekker te werken in Thailand.

Het is te prijzen dat misstanden aangepakt worden maar op de manier hoe dat nu lijkt te gebeuren is, naar mijn idee, niet al te diep over nagedacht.

Met vriendelijk groet,

Guzzie Isaan


Beste Guus,

Momenteel kan niemand zeggen welke richtlijnen er juist gelden of zullen gelden. Duidelijke richtlijnen zijn er bij mijn weten nog niet. We kunnen alleen hopen dat we ze in de toekomst ergens mogen lezen, misschien voor 12 augustus wie weet. De beschikbare info is een samenraapsel uit ervaringen met verschillende grensposten, een paar nota’s van Immigratie Bangkok, enkele krantenartikelen en wat mondelinge verklaringen van Immigratieofficieren. Als je dan weet dat elke immigratiepost zijn eigen invulling geeft aan dit alles, begrijp je wel dat eenvormigheid en duidelijkheid ver te zoeken is

Tot het verschijnen van zulke richtlijnen trek ik zelf geen conclusies over wat kan/niet kan voor gelijk welk visum van gelijk welk type reiziger, want ze hebben geen officiële referentie die als basis kan dienen en zijn dus voorbarig. Trouwens nu al conclusies trekken en wat de gevolgen zijn, brengt alleen maar meer onduidelijkheid en verwarring.

Momenteel kunnen we alleen maar vaststellen wat er toegepast wordt. Wat we o.a. kunnen vaststellen is dat men het NIET gemunt heeft op de gewone reiziger met een “Visa Exemption” of een Tourist visa, zelfs met meerdere binnenkomsten, maar wel op reizigers met een visum voorgeschiedenis o.a. meerdere Back-to-back Tourist visa, Tourist visa verkregen in de buurlanden, meerdere back-to-back visaruns op “Visa Exemption”, combinaties van Tourist Visa, verlengingen en/of Visa Exemptions, etc…

Kortom, als de voorgeschiedenis laat zien dat er langdurig, en aansluitend (back-to-back), in Thailand werd verbleven op Tourist visa (eventueel met verlengingen), en/of Visa Exemption…… dan kan men problemen ondervinden. Er wordt daarom ook aangeraden om, bij een visa run, bewijzen bij u te hebben die laten zien dat u wel degelijk toeristisch bedoelingen hebt en/of bewijzen die aantonen dat u na x-tijd terug zal keren naar uw thuisland o.a. uw ticket met terugvlucht naar Europa,….
Zijn deze bewijzen dan een garantie dat u een nieuwe entry krijgt ? Neen alleen iets dat wordt aangeraden. Het kan u eventueel helpen.
Op die manier kan men dan toch nog, met een Toerist visum met 2 of 3 entries, een 6 maand in Thailand verblijven (2 visaruns).
Ik reken hier de mogelijke 3×1 verlengingen niet mee, want dat zou ook een reden kunnen zijn om je niet meer als Tourist te zien, maar als langblijver die hier is op het verkeerde visum.

Trouwens , mensen die toch langer willen blijven, kan je dan ook niet meer als Tourist zien, maar als Non-Immigranten. Zulke mensen moeten een visum nemen dat in overeenstemming is met een lang verblijf. Uiteindelijk is dat de bedoeling van gans het verhaal.

Het is niet de bedoeling om iemand de toegang te ontzeggen, maar men wil wel dat iemand in het land verblijf met het visum dat voor dat doel geschikt is. Daarom moet ook Thailand zich aanpassen, en het Non-Immigrant visum verder openstellen voor zij die langer willen blijven o.a. geen beperking op leeftijd opleggen. Dat men van langblijvers bepaalde garanties eist o.a. financiële,of zelfs medische, vind ik niet abnormaal.

Vriendelijke groeten

RonnyLatPhrao

No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Vraag & antwoord: Wat gaat het stopzetten van visa run voor o.a. toeristen betekenen?”

 1. Oean Eng zegt op

  Tja…ik snap er niet zo veel van…ja, heb bedrijf in NL en werk vanuit hier…digital nomad kun je het noemen. Ik heb verzekereninthailand.nl gemaakt, toen ik gewoon in Utrecht zat en een Emailtje kreeg. Ik heb een triple entry en was bang dat ik voor men eerste entry geen maand verlenging kon krijgen. Eerst vertelde de dame me dat ik het land uitmoest en alleen terug kon vliegen (dus niet over land). Toen zag ze mijn triple entry visa en toen was het “You good, you good visa. No problem”. Ik heb al zo’n triple entry visa in men paspoort. Is het raadzaam om elke twee maanden naar laos (ofzo) te gaan voor een weekje en dus niet meer te verlengen (voor een maand)? Dame vertelde me ook dat het raadzaam is om via Laos het land uit te gaan en niet via andere grensposten. Laos grenspost zou niet moelijk doen, vertelde ze….ook al weer zo vaag voor deze domme, luie, ombeschofte westerling.

  • chris zegt op

   beste Oean Eng,
   Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat immigratie vragen gaat stellen over je bijna continue verblijfsperioden in Thailand. Met de typen visa die jij hebt is het niet geoorloofd in Thailand te werken, niet voor een internationaal of Thai bedrijf hier, en zeker niet voor jezelf als eenmanszaak. Al er stront van komt trekt je zeker aan het kortste eind want men zal beweren dat je je Thai wet tracht te ontduiken. Om in aanmerking te blijven komen voor bepaalde voorzieningen in Nederland moet je ook tenminste een aantal dagen per jaar in Nederland verblijven, bv. het recht op AOW. Expats die hier werken worden 2% per jaar gekort op hun latere AOW-uitkering.
   In de huidige wetgeving is geen voorziening getroffen voor digital nomads. Ik denk dat het verstandig is om je leven zodanig in te richten dat je aan de minimale eisen in beide landen voldoet. Of je neemt bewust risico’s. Dat kan natuurlijk ook.

 2. bob zegt op

  Zo wordt het kaf van het koren gescheiden. Er lopen heel wat lui zonder de vereiste stempels rond. Als zo hier wilt wonen en leven dan zijn er ook hier regels en daar moet je je aan houden.

 3. dontejo zegt op

  Er wordt hier bij immigration gezegd dat de regel versoepeld wordt. Na de 30 dagen visa exemption. kan er
  bij immigration een verlenging van 30 dagen aangevraagd worden tegen betaling van 1900 Bath. Dat zou natuurlijk een goede zaak zijn. Dit geldt natuurlijk alleen voor toeristen.
  Groet dontejo.

 4. MACB zegt op

  De basics van het aangescherpte beleid zijn duidelijk: elke buitenlander moet zich aan de visumvereisten houden. Als daaraan niet kan worden voldaan, dan is verblijf in Thailand niet toegestaan. Punt.

  Thailand is geen emigratieland, en ook geen land dat onbeperkt verblijf van buitenlanders mogelijk maakt (maar er zijn een paar uitzonderingen). Zelfs gepensioneerden (‘Retirement Visa’), of zij die met een Thai getrouwd zijn (‘Thai Women Visa’), moeten elk jaar een nieuwe verblijfsperiode aanvragen = voldoen aan alle vereisten daarvoor.

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat er ook een redelijke grote groep, van met name ‘jongere’, buitenlanders is, met op zijn minst een redelijk inkomen, die hier hier permanent zou willen verblijven, maar die geen aanspraak kan doen op enige bestaande visumregeling.

  Ik praat dan uiteraard niet over buitenlanders die hier illegaal werken, want die moeten een ‘werkvisum’ hebben, en ook niet over gepensioneerden met te weinig inkomsten, want die zijn volgens de huidige regels hier niet welkom. Deze categorieen weten heel goed dat ze in overtreding zijn.

  Het is duidelijk dat nu alles over een kam wordt geschoren, en dat daarbij ook slachtoffers vallen in een groep buitenlanders die direct of indirect ten voordeel van Thailand is.

  In die situatie kan alleen wat wijzigen als de Thaise wet- & regelgeving wordt aangepast. Daarvoor is ‘pressie’ nodig van ‘belangenorganisaties’, bv thaivisa.com en ook (op afstand) van Thailandblog en soortgelijk. Ik denk dat ambassades daarvoor ‘niet in de markt’ zijn, maar ze zouden wel het eerste contact kunnen leggen.

  Nu is de beste tijd om dit te doen, want de junta kan vrijwel alles, en corruptie heeft (kennelijk) weinig kans. Als we weer een normaal parlement hebben, dan wordt zoiets om deze redenen veel moeilijker. Als er goede voorwaarden kunnen worden ontworpen die uiteindelijk ten voordeel van Thailand zijn, dan is daar op dit moment, denk ik, best over te praten, maar iemand moet het voortouw nemen.

  Dus ‘visumverongelijkten aller landen, verenigt u’!

 5. jacob zegt op

  Denk dat mensen die hun spullen in orde hebben niet zo,n probleem hebben met verandering van regels.
  kan me voorstellen dat geen land zit te wachten op toeristen die weinig of niets te verteren hebben,en louter en alleen in het land verblijven om goedkoop te leven,voor de deur bij 7eleven bivakkeren met een
  broodje of een biertje,daar zit geen land op te wachten.
  mensen zoals pensionadas die hun spullen in orde hebben zullen geen problemen ondervinden,en dan komt in mij de vraag op wat backpackers jaren achtereen in Thailand zoeken.
  dacht dat dit de manier van reizen was om iets van de wereld te zien.

 6. Sir Charles zegt op

  Je haalt het zelf al aan wat Stickman er over zegt, ‘dat het consequenties kan hebben voor degenen die niet geheel aan de financiële eisen van de Thaise overheid voldoen om lang(er) te verblijven.’ Die eisen gelden niet van gisteren.

  Dan is het toch ook niet onredelijk dat daar bepaalde maatregelen tegen getroffen gaan worden.

 7. erkuda zegt op

  Waar het gaat om de interpretatie van (nieuwe) regels in Thailand, is het altijd goed om je te realiseren, dat het altijd mogelijk is, dat je te maken krijgt met een ambtenaar (m/v) die nu net even – om wat voor reden dan ook – de regels op geheel eigen wijze interpreteert.

  Ook al betreft het bijvoorbeeld een reeds lang geldende regel, waarmee men in het verleden al diverse keren te maken heeft gehad en die toen niet tot enig probleem leidden, omdat aan de voorwaarden voldaan werd, dan nog kan het voorkomen, dat bij een volgende keer bovenstaande van toepassing is.

  Gulden regel is en blijft: blijf kalm en zoek naar een mogelijkheid om het onverwacht ontstane probleem zo snel en soepel mogelijk te verhelpen.

  • MACB zegt op

   Je mist in je reactie de essentie van de nieuwe aanpak, want die heeft niets te maken met hoe een immigrationambtenaar naar de regels kijkt. De nieuwe aanpak is duidelijk (maar nog niet officieel gepubliceerd), en een ‘eigen uitleg’ die strenger is dan de regels is niet mogelijk, reken daar maar op. Ook een ‘minder strenge’ uitleg is onwaarschijnlijk gezien de pressie van hogerhand, tenzij daarvoor goede gronden zijn, bv door onweerlegbare bewijzen van de buitenlander.

   Waar je op doelt is een verschijnsel dat zich met name voor kan doen bij een visumaanvraag op een ambassade of consulaat, of bij een aanvraag voor verlenging in Thailand bij een Immigrationkantoor. Als je dan een ambtenaar treft die de regels (nog) niet goed kent, of nauwelijks Engels spreekt, dan kunnen er problemen onstaan. Mijd daarom in Thailand met name de kleine Immigrationkantoren.

   Voor de meeste aanvragen bestaat een reeks van heldere voorwaarden; slechts bij een een enkele aanvraag moet de beambte sommige onderdelen van de aangeleverde documentatie beoordelen ‘in context’. Bijvoorbeeld: bij een ‘Thai Women Visa’ moet de beambte kunnen bevestigen dat er sprake is van een ‘daadwerkelijk bestaande relatie’. In de praktijk (vooral op kleinere kantoren) kan dit uitdraaien op complicaties en onterechte afwijzing (‘proof on file’).

   Ik kan je ook verzekeren dat allerlei ‘ondershandse’ praktijken sinds het aantreden van de junta een heel stuk minder zijn geworden. Het hoofd van de National Police is vervangen (waaronder Immigration ressorteert), en ook diverse lagere functionarissen. De schrik zit er goed in, en op misbruik volgen sancties. ‘Inkomensbronnen’ van lagere autoriteiten zijn aardig opgedroogd.

   Wat bij dit alles een grote rol speelt is dat de junta op geen enkele voorkombare wijze negatief in de publiciteit wil komen. De junta doet er alles aan om positief in het nieuws te komen.

   • erkuda zegt op

    Zoals altijd in dit soort gevallen, de toekomst zal leren wie het dichtst bij de waarheid zit.

    En alhoewel ik zeker geen pessimist van nature ben, zeg ik vooralsnog: ik help het je hopen, maar ‘eerst zien, dan geloven’.

    De lange termijn zal leren, wat er komt van alle ‘goede voornemens’.

 8. theoS zegt op

  Dit zijn geen nieuwe regels of wetten, deze bestonden al toen ik mij in de jaren ’70 hier vestigde.
  Ik werd in eind ’70 al een non-o geweigerd in Penang vanwege 2x overstay achter elkaar, van 10 dgn, elk, is na wat geharrewar weer goed gekomen, slap op de pols en niet meer doen.
  In de begin jaren ’70 hoefde men ook het land niet uit, werdt verlengd bij de Immigration in Suan Plu met een brief van de ambassade (moest). Ik was hier 5 mnd. op een toerist visa maar moest weer aan het werk. Degene die daar een eind aan maakte was ons aller Pa Prem, ook aan de macht gekomen door een staatsgreep. Was een rustige tijd voor Thailand de 8 jr dat hij aan de macht was. Nu is deze regel, volgens mij, nooit opgeheven en kan men zijn visum verlengen bij de Immigration, maar die doen het niet. Wat men wel nodig had als men langer dan 90 dgn. in het land verbleef was een Tax Excempt verklaring van het Min.van Financieen gevestigd bij Sanam Luang. Is opgeheven door Minister President Anand,


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website