Dit jaar is het 74 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Traditioneel wordt er op 4 mei stilgestaan bij hen die hebben gevochten voor onze vrijheid, maar ook bij hen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Vroeger

De Dodenherdenking vindt plaats in tal van Nederlandse gemeenten, waarvan die op de Dam in Amsterdam en de Waalsdorper Vlakte wel de bekendste zijn. In mijn jeugd heb ik met mijn vader de Dodenherdenking een aantal keren bezocht in Almelo, de stad waar ik ben geboren en getogen. Niet echt bewust, moet ik zeggen, maar indrukwekkend was het zeker wel om duizenden mensen in een stille tocht naar het Oorlogsmonument te zien lopen.

Later

Toen ik het ouderlijk huis verliet is van het bezoeken of zelfs deelnemen aan de Dodenherdenking niets meer gekomen, ook al omdat mijn familie gelukkig is gevrijwaard gebleven van slachtoffers door oorlogsgeweld. Wel is 4 mei voor mij altijd een dag gebleven van bezinning en de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam maakt telkenjare weer heel veel indruk op mij.

Buitenland

Ook Nederlanders in het buitenland kunnen soms aan een Dodenherdenking deelnemen, meestal georganiseerd door de Nederlandse ambassade. Soms, zei ik, want die Dodenherdenking vindt slechts plaats in een handjevol landen. Op de website Nederland Wereldwijd telde ik minder dan 20 landen, waar Nederlanders de ceremonie van een Dodenherdenking kunnen bijwonen. Ook Thailand behoort tot die enkele landen en van de omringende landen zag ik alleen aankondigingen van Hong Kong en Jakarta. Al met al een beetje weinig, gezien de 140 diplomatieke posten van Nederland. Waarom het wel of niet wordt georganiseerd in een bepaald land is mij niet duidelijk geworden.

Thailand

Thailand is dus een van de weinige landen, waar de Dodenherdenking op 4 mei een traditie is geworden. Het is een korte plechtigheid, waar – de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen – steeds minder belangstelling van Nederlanders was waar te nemen. Een publiek van enkele tientallen Nederlanders op een totaal van 15 – 20.000, die in Thailand wonen is wel heel erg weinig. Ter verdediging van de afwezigen mag gezegd worden, dat Thailand een groot land is en dat niet verwacht mag worden, dat lange reizen worden gemaakt naar Bangkok om de plechtigheid bij te wonen.

3 mei

Dit jaar deed zich een uniek probleem voor in Thailand, want 4 mei is voor Thailand het begin van de Kroningsplechtigheden van de Thaise koning. In eerste instantie werd de Nederlandse Dodenherdenking afgelast, maar na vele protesten werd die beslissing teruggedraaid en gekozen werd voor een dag eerder, 3 mei dus. Een prima “polderoplossing” vond ik en gezien de vele eerdere protesten zou je mogen verwachten, dat het aantal bezoekers gisteren aanzienlijk hoger lag dan voorgaande jaren. Vrijdag 3 mei is bovendien geen slechte keus, want 4 mei is op zaterdag, de Sabbat voor de Joodse bevolking. In Nederland wordt er op 3 mei op meerdere plaatsen een herdenking gehouden op Joodse begraafplaatsen.

Toekomst

Het probleem is dus voor dit jaar opgelost, maar nog niet voor volgende jaren. Thailand heeft 4 mei namelijk uitgeroepen tot Coronation Day, een nationale feestdag. Ook dan wordt het moeilijk een Nederlands getinte Dodenherdenking te organiseren.

Tenslotte

Wat mij betreft mag de jaarlijkse Dodenherdenking op het terrein van de Nederlandse ambassade definitief afgeschaft worden. Ik heb die plechtigheid niet nodig om op 4 mei stil te staan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Voor mij is en blijft het een sobere dag en voel mij dan gesteund door berichten in de Nederlandser pers en sociale media en de uitzending op de televisie van de plechtigheid op de Dam in Amsterdam, waar onze Koning en Koningin aanwezig zijn.

5 reacties op “Vandaag is de dag van de Dodenherdenking 2019”

 1. Martin zegt op

  Wat mij betreft mag de dodenherdenking op 4 mei in Nederland ook worden afgeschaft. De politiek in Nederland is behoorlijk hypocriet. Ze vinden wel dat de Nederlanders de dodenherdenking moeten blijven doen. Ondertussen heeft de politiek wel beslist dat Nederland maar een keer in de vijf jaar is bevrijd door 5 mei eens in de vijf jaar als vrije dag te zien. Ik vind het dan ook lachwekkend dat mensen van het comité 4 en 5 mei op de tv verkondigen dat het belangrijk is dat de jeugd het moet blijven herdenken. Geen weldenkend mens kan het er mee eens zijn om de bevrijding eens in de 5 jaar te herdenken. Dit is een van de redenen waarom men in het buitenland Nederlanders als een stelletje idioten zien.

  • Harry Romijn zegt op

   Ik snap niet, wat het hebben van een vrije dag, betaald door de gemeenschap, want wie dacht u, hoe die dag aan salaris e.d. betaald werd, te maken heeft met het vieren van Bevrijdingsdag ( van de Nazi’s) . Dodenherdenking is toch ook geen vrije dag ?

   In 1796 kwam het eerste parlement, de op vrij brede basis gekozen Nationale Vergadering, bijeen, en in 1798 kreeg de “Bataafse Republiek” zijn eerste Grondwet. Het invoeren van een deugdelijk ambtelijk bestuur als onderdeel van het Franse Keizerrijk ( zomer 1810) of de proclamatie van 17 nov 1813, noch het oprichten van een zelfbenoemde bestuur op 21 nov waarna prins Willem-Frederik van Oranje werd gevraagd om een eventuele terugkeer van Lodewijk Napoleon als koning vóór te zijn, worden niet herdacht ( als al zelfs maar bekend). Aangezien de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Castlereagh een herstel van de Oranjes in een onafhankelijk Nederland van beter belang voor de Britten hield, werd de opportunistische houding van de Prins van Oranje tov de Franse Keizer niet meer van belang beschouwd. Op 2 december tijdens zijn bezoek aan Amsterdam als ‘Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden’ aanvaardde de Prins, in afwachting van het Congres van Wenen. Ook die datum wordt NIET herdacht, terwijl dat toch de start is van “Koninkrijk Nederland”. Pas op 30 maart, werd de Soeverein Vorst in Nieuwe Kerk plechtig ingehuldigd, waarbij hij ten overstaan van de verzamelde notabelen de eed op de nieuwe Grondwet aflegde. De bevolking in het land toonde voor de inhoud van de constitutie niet de minste belangstelling.
   zie http://www.koninkrijk1813.huygens.knaw.nl/?page_id=1925

   Oftewel: hoe lang nog ?

  • Pieter zegt op

   Dat is niet waar. Voor de (Rijks)overheid geldt 5 mei elk jaar als een vrije dag (art 21 7a ARAR). Voor de private sector is bepaald dat werknemers minstens één keer per vijf jaar vrij zijn. In onderling overleg (CAO’s) kan elke werkgever nadere afspraken maken. De Overheid geeft in ieder geval het goede voorbeeld.

 2. l.lagemaat zegt op

  Vanaf het ambassade terrein is in het verleden gezamenlijk naar Kanchaburi gereisd om daar op twee verschillende begraafplaatsen de dodenherdenking te vieren, kransen te leggen en toespraken beluisteren.

  Door de Nederlandse overheid werd de subsidiekraan dichtgedraaid, omdat zij het kennelijk niet belangrijk genoeg vonden en pas toen vond de herdenking op het ambassade terrein plaats, vanaf 2016.

  • chris zegt op

   Wablief?
   https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/impressie-dodenherdenking-kanchanaburi-2018-video/


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website