Over AOW: roep je Sint Joris of Don Quichot?

Door Erik Kuijpers
Geplaatst in Achtergrond, AOW, Expats en pensionado
Tags: ,
15 mei 2017

Mijn stelling: de AOW is geen pensioen.

AOW in de volksmond

‘Pensioen’ heet het in de volksmond: ‘Mijn pensioentje’ en vooral dat verkleinwoordje valt op, aangevend dat het best iets meer mag zijn….. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hanteert op zijn website en in zijn correspondentie afwisselend ‘pensioen’, ‘ouderdomspensioen’, ‘basisouderdomspensioen’ en ’bodempensioen’. ‘Uw pensioen’ is een veelgehoorde kreet en het woord pensioen is voor de AOW ingeburgerd. Maar er zijn grote verschillen tussen AOW en pensioen.

Geschiedenis van de AOW

De basis van de AOW is de ‘Noodwet Ouderdomsvoorziening’ die Drees in 1947 aangenomen kreeg. Deze ‘Noodvoorziening voor ouden van dagen’ ging in op 24 mei 1947. Pas in 1957 kwam de ‘Algemene Ouderdoms Wet’ (AOW) en dat was en is een verplichte volksverzekering voor (voornamelijk) ingezetenen. Toen werd ook een pensioenleeftijd vastgesteld van 65 jaar; op die leeftijd mochten AOW en pensioenen ingaan.

Daarna is er veel veranderd; de Raden van Arbeid werden opgeheven als uitvoerder, waar de AOW eerst alleen voor mannen was en ongehuwde vrouwen werd dat hersteld, de ingangsdatum is niet zo lang geleden aangepast, en er vond in 1965 koppeling plaats aan het bestaansminimum.

Weduwe en wezen; partner en wezen

Dat kwam pas in 1959 en voorzag in een uitkering voor de nagelaten betrekkingen. De Algemene Weduwen- en Wezenwet, de AWW, later (1996) vervangen door de Algemene nabestaanden wet, de Anw. Je ziet dat in de AOW zelf geen voorziening is opgenomen voor nagelaten betrekkingen; er is een andere volksverzekering voor opgebouwd.

De ANW heeft wel een andere kring van verzekerden dan de AOW; daar komen in Thailand wonende vrouwen van NL-ers achter als hun echtgenoot is overleden.

Wat is de definitie van pensioen?

Wij hebben een nationale vraagbaak: de Dikke van Dale. En die ‘dikke’ zegt over pensioen: ’periodieke uitkering die iemand ontvangt na ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd, of wegens invaliditeit, evt. na zijn overlijden aan weduwe en wezen uitgekeerd’

Dat zijn drie dingen die niet voor de AOW gelden:

 • Ontslag uit een ambt bij een zekere leeftijd
 • Of bij invaliditeit
 • Bij overlijden voor partner en wezen

Maar er zijn meer verschillen waarvoor ik wijs naar bijgaand overzichtje:

In de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten valt de AOW ook niet onder de pensioenartikelen. Ook niet als staatspensioen. Dat is al eens uitgelegd in vraag 3 van het belastingdossier.

Als ik alles zo bij elkaar optel is er voor mij maar één conclusie: de AOW is geen pensioen; ik noem het een oudedagsvoorziening.

En kom nu maar op met je Sint Joris of Don Quichot!

What’s in a name

Nu haal ik een derde historische figuur van de plank. William Shakespeare liet deze zin roepen in het verhaal van Romeo & Juliet. ‘Wat zegt nu een naam’. Eigenlijk niks.

Dus noem het wat je maar wilt en waar je je prettig bij voelt. Op 23 mei staat jouw ‘pensioentje’ weer op de bank. Met het jaarlijks extraatje!

Websites:

Foto’s:


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

10 reacties op “Over AOW: roep je Sint Joris of Don Quichot?”

 1. Rene Martin zegt op

  Het is m.i. gewoon een sociale uitkering voor senioren vanaf een bepaalde leeftijd. Niet meer of minder en zeker geen pensioen. Hopelijk kan er in de toekomst een flexibele AOW leeftijd komen.

  • Ko zegt op

   De aow zal op termijn helemaal verdwijnen omdat deze overbodig wordt. Opgezet voor lage inkomens en mensen zonder inkomen. Met alle subsidieregelingen, uitkeringen, pensioenfondsen, verzekeringen etc, zal het niet meer nodig zijn. De oudedagsvoorziening zal geen staats aangelegenheid meer zijn, maar steeds meer geprivatiseerd worden. Of dat een goede ontwikkeling is, laat ik in het midden. Er is natuurlijk ook scheefgroei ontstaan . Aow krijgt iedereen , ook als je het niet nodig hebt. Daar zal verandering in komen!

   • erik kuijpers zegt op

    Het gelanceerde plan Dijkhuizen, een enorme verbouwing van de fiscale wetgeving, voorziet niet in het einde van de AOW, juist in verhoging van de uitkering tegen het laten vervallen van de heffingskortingen.

    De fiscalisering van de AOW staat daar tegenover, het op termijn afbouwen van de AOW- premiedruk en verhogen van het tarief inkomstenbelasting in schijf 1 en 2. Daarmee wordt wel bij ons in Thailand (en veelandere landen) meer procenten belasting opgehaald over een hogere AOW, zegt dat plan althans.

    Wannéér men het recht op AOW gaat ontzeggen zal hakken worden met de botte bijl; zal ook betekenen dat groepen in de samenleving de betaalde AOW premie terug gaan krijgen of gestort krijgen in hun persoonlijke pensioenopbouw. Wie zal dat betalen?

    Op de heel lange termijn levert het wel op voor de staat; slechts mensen zonder pensioeninkomen zullen dan een soort verlengde bijstandsuitkering krijgen, Maar zo ver reikt mijn glazen bol niet behalve dat ik tegen die tijd in een potje op de schoorsteen sta…..

   • Jacques zegt op

    Het is niet te hopen dat dit wordt afgeschaft want dan eindigen een hoop Nederlanders op hun oudedag aan de bedelstaf. Er zijn genoeg mensen en dat verzin ik niet, die van jongsafaan niet bezig zijn met hun oude dag voorziening onder het motto we zien wel en moeten nu ook leven. Dus sparen voor later ho maar. Zeker onder de groep ZZP- ers is dit waar te nemen. De interesse in het pensioen is ook systematisch gebachataliseerd door groepen die daar voordeel aan hebben. De sociale cohesie is voor een groot deel weggevallen. Ook de politiek is hier debet aan. De ieder voor zich maatschappij is wat rest.

 2. RichardJ zegt op

  Helaas, op de definitie van de “dikke” valt echt van alles aan te merken:

  (1)”Ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd”
  Bij bedrijfspensioen is er geen sprake van een “ambt” en ook zonder ontslag krijg je ook gewoon je pensioen, toch? Dus dit gedeelte is onnodig beperkend en zou er uit moeten.

  (2)”of wegens invaliditeit”
  Het feit dat er “of” staat, betekent dat aan deze voorwaarde niet voldaan hoeft te worden.

  (3)”evt na overlijden aan weduwen en wezen uitgekeerd”
  Het feit dat er “evt” staat, betekent dat aan deze voorwaarde niet voldaan hoeft te worden.

  Dus wat overblijft aan “harde” onderdelen in de “dikke” definitie is:
  “periodieke uitkering die iemand ontvangt wegens het bereiken van een vastgesteld leeftijd”.
  En hieraan voldoet de AOW n.m.m. uitstekend.

  Maar alle gekheid op een stokje: wat schieten kunnen we hiermee opschieten? Wordt de AOW hierdoor onbelast in NL omdat het toch gewoon een pensioen is.

 3. Jacques zegt op

  Bedankt Eric voor deze duidelijke uitleg. Ik vond het altijd al een niet juiste omschrijving : ouderdomspensioen is gewoon aow en het is op een totaal andere leest geschoeid. Ontsproten in een tijd dat er nog saamhorigheid was en mensen wat over hadden voor de medemens. Nu zijn voornamelijk groepen mensen bezig met het minder, minder en minder beleid, want het kan niet anders, als je ze moet geloven. De zogenaamde knappe koppen, die grote groepen Nederlanders met belastingmaatregelen alleen maar afknijpen. Van mij verdienen ze een lintje ! Ik weet alleen nog niet welke.

 4. willem zegt op

  Ik krijg vanaf mijn 65e ABP pensioen, omdat die datum met het ABP is afgesproken maar moet daarna nog 3 jaar wachten op mijn AOW. Het bewuste AOW gat.

 5. Rene Chiangmai zegt op

  Met 65 krijg ik (verplicht, omdat het zo afgesproken is) mijn pensioen.
  Ik heb nu WW.
  Een mogelijkheid om mijn (bedrijfs)pensioen later te laten ingaan is om door te werken. Dus een volledige baan te hebben op mijn 65e.
  Dan kan ik uitstellen tot 66.

  Kan iemand mij misschien een baan aanbieden? Ik ben nu bijna 65.

  Nu schijnt die ‘doorwerk-eis’ echter vervallen te zijn.
  Of die gaat binnenkort vervallen.

  Ik houd alle berichten over de doorwerk-eis via Google in de gaten.

 6. carlos malta zegt op

  AOW is niet eens een recht. Het parlement gaat erover. Daarom hoogste tijd om AOW om te zetten in een verplicht minimum pensioen, eigendom van de betrokkenen en buiten de grijpgrage handen van overheid en parlement. Dat had allang moeten gebeuren. Alle werknemers betalen twee keer voor hun AOW: via de AOW premie en nog eens via de inkomstenbelasting, want een groeiend aandeel van de uitkering komt inmiddels uit de algemene middelen. AOWers betalen zo nu zelfs mee, en steeds meer, aan hun lopende AOW uitkeringen: een sigaar uit eigen doos. Gewoon gelegaliseerde diefstal.

  • erik zegt op

   Carlos, niet met je eens. AOW is een recht vastgelegd in de wetgeving. Dat recht kun je afdwingen. Pas als die wet vervallen is is jouw recht weg.

   Dat de premie niet meer op te hoesten is is bekend en dat komt omdat er veel meer mensen ouder worden dan toen de AOW werd ingevoerd.

   Jouw laatste zin is een blik in de toekomst, het plan Dijkhuizen. Maar dat is nog niet ingevoerd en als de formatie niet opschiet kan het zelfs 1-1-2020 worden.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website