Vraagsteller: Prim

Ik reis regelmatig als toerist (voor een maand) naar Thailand, maar wil de volgende keer, volgend jaar, een jaar blijven, met mijn partner. Zij is Thai. Wij kunnen niet trouwen. Mijn vragen:

1. De 800,000 THB wordt bevroren, dus is niet beschikbaar voor eigen gebruik tijdens mijn verblijf in Thailand? Voor de dagelijkse behoeften moet ik hiernaast additionele middelen hebben.

2. In mijn land is een pensioen rond 500 Euro of hoger, uitzonderlijk. Mijn maandelijks pensioen bedraagt rond 300 Euro. Ik heb wel genoeg spaargeld op de bank, maar in lokale valuta, tegen 1 lokale dollar = 1.2 THB.

Mijn conclusie: Ik kan niet in aanmerking komen voor een jaarvisum.

Heb ik gelijk? Zijn er opties?


Reactie RonnyLatYa

1. Er zijn wel wat opties. Voor een jaar kan je een van de onderstaande overwegen:

a. “Mutiple Entry Tourist Visa” (METV).

Heeft een geldigheidsduur van 6 maand. Bij elke binnenkomst bekom je een verblijfsperiode van 60 dagen die je elk eenmalig kan verlengen met 30 dagen. Dat wil zeggen dat je dan elke 60 of 90 dagen een “borderrun” zal moeten maken. Als je nu die laatste “borderrun” maakt vlak voor die 6 maand om zijn, wil dit zeggen dat je in theorie bijna 9 maand kan overbruggen met dat visum. In de praktijk zal het eerder een dikke 8 maand zijn want je moet de tijd van de uitreiking van het visum en je vertrek er van af trekken.

Daarmee kom je nog niet aan een jaar natuurlijk, maar je kan de resterende periode ook aanvullen met 1 of 2 “borderruns” op basis van “Visa Exemption”. Een “Visa Exemption” kan je eenmalig ook nog verlengen met 30 dagen indien je dit wenst. Denk er aan dat een “borderrun” op “Visa Exemption” slecht 2 maal kan via een grenspost over land en dit op jaarbasis. Maar er worden daar meestal ook minder vragen gesteld dan wanneer je dit via “Air” zou doen.

Financieel ligt dit visum binnen je mogelijkheden want de eis is minstens 200 000 Baht en je eigen spaarrekening volstaat hiervoor. In Thailand hoef je niks op een bank te bewijzen. Ook geen verzekeringseisen.

b. “Non-immigrant O Multiple entry visa (Retirement)”

Heeft een geldigheidsperiode van 1 jaar. Bij elke binnenkomst bekom je een verblijfsperiode van 90 dagen. Je zal dan ook elke 90 dagen een ”borderrun” moeten maken. Je kan die 90 dagen enkel verlengen met een jaar (zie later). Ook met dit visum zou je in theorie bijna 15 maand in Thailand kunnen blijven. Net voor het einde van de geldigheid van je visum nog een “borderrun” maken. In de praktijk zal dit ook eerder dik 14 maand zijn want je moet de tijd van de uitreiking van het visum en je vertrek ook hier in mindering brengen.

De eisen voor het aanvragen zijn o.a. minstens 800 000 Baht, maar die hoeven niet op een Thaise rekening te staan. Je eigen spaarrekening volstaat en daar staat meer dan voldoende op. Nadat je het visum hebt bekomen doe je met dat geld wat je wil. Er is geen eis dat je dat een jaar moet behouden.

Nadeel hier is dat bij het aanvragen van het visum er meestal ook een verzekeringseis is. Ik weet niet waar je woont, maar je moet eens bekijken wat de Thaise ambassade in je woonland juist eist en of die ook een verzekering eisen.

c. “Non-immigrant O-A Multiple entry visa”

Heeft een geldigheidsperiode van een jaar. Bij binnenkomst zal je meteen een verblijfsperiode van een jaar bekomen. Je hoeft dan Thailand niet te verlaten gedurende een jaar. De eisen om dit visum te bekomen zijn wel uitgebreider, maar omdat je geen “borderruns” hoeft uit te voeren zijn er toch die hier de voorkeur aan geven. Ook kan je het land verlaten en weer binnen komen zonder probleem in dat jaar, want dit visum heeft een “Multiple entry”. Je zal dan niet elke keer een jaar bekomen zoals vroeger, maar de resterende periode van je jaarverzekering. Een verzekering van 100 000 Dollar is hier verplicht en die moet een verblijf van een jaar dekken. De financiele eisen bij de aanvraag zijn ook hier o.a. minstens 800 000 Baht, maar ook je eigen spaarrekening volstaat hier. Je hoeft geen geld in Thailand aan te tonen en na het toestaan van je visum doe je met je eigen spaarrekening wat je verder wil. Er is geen eis dat je dat een jaar moet behouden.

d. Ik weet niet wat je woonland is, maar deze link van de Thaise ambassade in Den Haag geeft een idee wat de eisen zijn die daar gesteld worden voor deze visums. Je moet maar eens bekijken met deze van de Thaise ambassade die gevestigd is in je woonland

https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/e-visa-categories-fee-and-required-documents

2. Bovenstaande 3 mogelijkheden zijn te overwegen als je voor vertrek een visum gaat aanvragen bij de ambassade en de financiële eisen in je eigen land wil houden. Beslis je nu om in de toekomst toch voor langere tijd in Thailand te blijven gaan kan je het volgende overwegen:

– Elk jaar een van bovenstaande visums opnieuw gaan aanvragen in de ambassade als ze verlopen zijn. Je behoudt dan de financiele eisen in je eigen land. Er zijn er die dat verkiezen

– Je kan de verblijfsperiode die je met bovenstaande visums hebt bekomen verlengen als “Retired”. Daarvoor zal je dan wel voldoende financiën dienen over te maken en behouden op een bankrekening in Thailand.

– Werd die verblijfsperiode bekomen met een “METV“ of “Visa Exemption” (zie 1a) wat je een Tourist status geeft, dan zal je die bij immigratie eerst moeten overzetten naar een Non-immigrant status. Je kan immers geen jaarverlenging bekomen op een Tourist status.

De eisen om dit om te zetten vind je hier: https://bangkok.immigration.go.th/wp-content/uploads/2022C1_09.pdf

In uw geval valt dan het gebruik maken van enkel inkomen weg, want dat moet minstens 65 000 Baht zijn.

Rest dan een bankbedrag van minstens 800 000 Baht. Hier kan gevraagd worden om te bewijzen dat het bedrag uit het buitenland komt, of een combinatie van inkomen en bankbedrag wat op jaarbasis minsten 800 000 Baht moet zijn. Gezien uw inkomen een 300 Euro is, wat je dan dient te bewijzen met een visumondersteuningsbrief o.i.d. en wat omgerekend pakweg een 130 000 Baht op jaarbasis is, zal je toch een bankbedrag van minstens een 670 000 Baht moeten overmaken naar een Thaise bankrekening. Je zal normaal ook moet bewijzen dat dit uit het buitenland komt.

Indien je aanvraag werd toegestaan zal je ook het status van “Non-immigrant O” bekomen en meteen ook een verblijfsperiode van 90 dagen. Die 90 dagen kan je dan wel verlengen met een jaar op basis van “Retirement”. Geen verzekeringseisen bij het omzetten van “Tourist” naar “Non-immigrant”. Voor een jaarverlenging op basis van “Retirement” zijn de financiele eisen ongeveer dezelfde. Een bankbedrag van minstens 800 000 Baht op een bankrekening in Thailand. Nu moet het volledige bedrag er minstens 2 maand voor de aanvraag op staan, maar hoef je niet meer te bewijzen dat het uit het buitenland komt. Dit volledige bedrag dient er te blijven op staan tot 3 maand na het toekennen van de verlenging. Dan mag je eventueel zakken tot 400 000 Baht. Wel opletten dat het volledige bedrag van 800 000 Baht er weer op staat 2 maand voor de volgende aanvraag, indien je die jaarverlenging opnieuw zou vragen natuurlijk.

Of je kiest voor een combinatie van inkomen en bankbedrag wat op jaarbasis minstens 800 000 Baht dient te zijn. Wat dan in uw situatie wil zeggen een bewijs van een inkomen van pakweg 130 000 Baht op jaarbasis en dat dan moet aangevuld worden met een bankbedrag van een 670 000 Baht. Voor het bankbedrag dien je nu niet te bewijzen dat het uit het buitenland komt. Let op. Officieel is dat geen eis, maar er zijn immigratiekantoren die eisen dat met de combinatiemethode het gedeelte bankbedrag minstens 400 000 Baht is en je mag daar ook niet onder gaan tijdens je jaarverlenging.

– Werd de verblijfsperiode bekomen met een “Non-immigrant O visum Retirement” (zie 1b), dan kan je de jaarverlenging aanvragen na elke 90 dagen verblijf. De financiele eisen zijn zoals hierboven reeds beschreven voor een jaarverlenging op basis van “retirement”. Geen verzekeringseisen. Ben je nu toch van plan om sneller een jaarverlenging aan te vragen, kan je ook starten met een “Non-immigrant O Retired Single entry ”. Een “Multiple entry” is dan niet nodig. Is goedkoper en je hoeft dan ook geen “borderruns’ te maken want je gaat dan meteen verlengen na de eerste 90 dagen.

– Werd de verblijfsperiode bekomen met een “Non-immigrant O-A visa” (zie 1c) dan zijn de verlengingseisen net dezelfde als hierboven. Wel belangrijk, een ziekteverzekering is hier verplicht om een jaarverlenging te bekomen.

Een hele tekst en verschillende mogelijkheden die je kan overwegen, maar ik hoop dat ik het wat duidelijker heb gemaakt wat je mogelijkheden zijn en je een situatie vindt die bij je plannen past.

 – Heb je zelf een visumvraag voor Ronny? Gebruik het contactformulier! –

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website