Aanvraag Schengenvisum Nederland: de verplichte documenten

Een Thaise partner die Nederland wil bezoeken voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen), moet daarvoor een Schengenvisum aanvragen.

Voor het aanvragen van een Schengenvisum is de visumaanvrager verplicht een aantal documenten en bewijsstukken te overleggen. Het aanvragen van een Schengenvisum kan bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. De procedure daarvoor is eenvoudig, je onderneemt de volgende stappen:

 • Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Bangkok: Schengenvisum aanvragen
 • Maak een afspraak voor een bezoek. De ambassade heeft het afsprakensysteem uitbesteed aan het service bureau VFS Global.
 • Een visumaanvraag moet altijd persoonlijk door de Thaise visumaanvrager worden gedaan.
 • Zorg dat alle benodigde documenten en bewijstukken zijn verzameld en worden ingeleverd.
 • De aanvrager krijgt een kort intakegesprek en hij/zij moet de kosten (leges) voldoen.

Let op!: er zijn ook visumbureau’s of tussenpersonen in Nederland en Thailand die tegen (forse) betaling een aanvraag voor een Schengenvisum willen verzorgen. Daar zitten zowel malafide als bonafide partijen tussen. Deze visumbureaus vragen een financiële vergoeding voor hun dienstverlening, maar dit heeft geen enkele invloed op de beslissing voor het toekennen van een visum voor Nederland en andere Schengenlanden.

Documenten voor een visumaanvraag

Welke documenten je precies moet overleggen hangt af van het doel van het bezoek aan Nederland, zoals:

 • Toerisme – de visumaanvrager gaat een paar weken naar Nederland voor een vakantie en logeert in een hotel.
 • Zakenbezoek – een visumplichtige wil naar Nederland voor zakelijke doeleinden.
 • Vrienden, familie of partnerbezoek – een visumaanvrager wil zijn of haar familie, vrienden of partner in Nederland bezoeken en logeert daar meestal ook.

Er zijn een aantal documenten en bewijsstukken die jouw Thaise partner altijd moet overleggen, zijn:

 • een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier;
 • paspoort en pasfoto’s;
 • documenten ter onderbouwing van reisdoel, zoals een hotelboeking of een gelegaliseerd formulier van logiesverstrekking (van een referent in Nederland);
 • documenten ter bewijs van terugkeer naar Thailand;
 • bewijs van middelen, of bij het ontbreken daarvan een gelegaliseerd formulier garantstelling (van de referent);
 • reserveringsbewijs van een vliegticket of reis;
 • bewijs van een medische reisverzekering;
 • eventueel documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide).

Toelichting op de verplichte documenten en bewijsstukken

Paspoort en pasfoto’s
Het gaat hierbij om een geldig paspoort (of ander grensoverschrijdend document) dat tenminste drie maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode. Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Er moeten 2 recente pasfoto’s ingeleverd worden. Deze pasfoto’s moeten voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (o.a. lichte achtergrond).

Documenten ter onderbouwing van het reisdoel
Door documenten te overleggen moet je kunnen bewijzen wat het reisdoel is van je bezoek aan Nederland. Bij een visum kort verblijf (Schengenvisum) vraagt de ambassade documenten die bewijzen dat de aanvrager inderdaad naar Nederland gaat voor familie, toerisme of een zakenbezoek, zoals:

 • Bij toerisme: een hotelreservering in Nederland.
 • Bij een zakelijk bezoek: een uitnodigingsbrief van een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Bij familie-, vrienden- of partnerbezoek: formulier voor logiesverstrekking (bij gebrek aan eigen middelen ook een formulier voor garantstelling). Het is mogelijk dat een persoon in Nederland als referent optreedt. Dit kan in de vorm van logiesverstrekker, garantsteller of een combinatie van beiden.

Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land
Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Gedacht kan worden aan de volgende documenten;

 • bewijsstukken waar uit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
 • bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst;
 • bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst;
 • eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst;
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst.

Let op!: De bewijslast om aan te tonen dat de visumaanvrager redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst ligt bij die persoon zelf. De IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn, kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar. Oftewel men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in Nederland (ver)blijft.

Bewijs van middelen

Een visumaanvrager moet bewijsstukken overleggen die aantonen dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld: Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal € 34,- per dag zijn voor de duur van het verblijf. Wil iemand voor 90 dagen naar Nederland komen, dan moet degene kunnen aantonen dat hij of zij over € 3060,- kan beschikken (90 x € 34,-).

Let op!: Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan een referent in Nederland garant staan.

Reserveringsbewijs van vliegticket of reis
De visumaanvrager moet aantonen dat hij een reis- of vliegtickets heeft gereserveerd. Let op!: een reserveringsbewijs is voldoende, het hoeft geen betalingsbewijs te zijn.

Bewijs van medische reisverzekering
Je bent verplicht om voor je Thaise gast een toereikende medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken. De verzekering moet voor het hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van € 30.000,-. De reisverzekering moet worden afgesloten voor de gehele periode van het verblijf in het Schengengebied. Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je bij de indiening van de aanvraag van het visum laten zien.

Documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide)

Verplichte documenten bij logiesverstrekking
Ter onderbouwing van het reisdoel kan een referent, op vertoon van het paspoort een ingevuld ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ laten legaliseren bij de gemeente waar hij woont. Met dit formulier geeft hij aan dat hij de visumaanvrager uitnodigt voor een kort bezoek aan Nederland. De gemeente legaliseert de handtekening van de referent op het formulier. Daarvoor moet er een klein bedrag betaald worden. Vervolgens stuurt de referent het formulier samen met een kopie van zijn paspoort of Europese identiteitskaart naar de aanvrager in Thailand. De referent hoeft geen inkomensstukken mee te sturen indien hij de visumaanvrager alleen uitnodigt voor logies en niet garant staat.

Verplichte documenten bij garantstelling
Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan iemand in Nederland financieel garant staan. Dit is alleen mogelijk wanneer deze referent (garantsteller) kan aantonen voldoende en duurzaam inkomen te hebben. Hiervoor geldt een normbedrag. Het normbedrag per 1 juli 2013 is € 1477,80 per maand (exclusief vakantiegeld).

De garantsteller in Nederland hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn als de logiesverstrekker. Wanneer de garantsteller en de logiesverstrekker twee verschillende personen zijn moet bij de aanvraag van zowel de garantsteller als de logiesverstrekker een kopie van het paspoort of Europese identiteitskaart bijgevoegd worden. De visumaanvrager neemt deze documenten mee naar de Nederlandse ambassade.

In loondienst en garant staan
Als je in loondienst werkt en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager in Thailand de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Ondernemer en garant staan
Indien je zelfstandig ondernemer bent en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst van de onderneming is.

De ambassade beslist

De Nederlandse ambassade kan besluiten om meer of minder documenten en bewijsstukken te vragen voor een visumaanvraag. Raadpleeg daarom altijd de website van de ambassade.

De Nederlandse ambassade in Bangkok houdt rekening met de specifieke omstandigheden in Thailand. Zo wordt er als bewijs van terugkeer een kopie van de arbeidsovereenkomst gevraagd. De consulaire afdeling weet en begrijpt dat zoiets voor veel Thai niet mogelijk is omdat zij werken zonder arbeidsovereenkomst of zelfstandige zijn. In dat geval zijn er alternatieven zoals foto’s of andere bewijsstukken mogelijk. Neem daarvoor contact op met de consulaire afdeling.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

23 reacties op “Aanvraag Schengenvisum Nederland: de verplichte documenten”

 1. georgio50 zegt op

  Ik veronderstel dat deze documenten ook geldig is voor aanvraag Schengenvisum in Belgie, of zijn er nog andere documenten nodig
  Bedankt voor reactie

  • Khun Peter zegt op

   Kijk daarvoor op de website van de Belgische ambassade in Bangkok.

  • Rori zegt op

   Even op de site van de belgische ambassade.
   Procedure is iets anders.
   link 1, 2 en 3 volgen aub

   http://www.diplomatie.be/bangkoknl/default.asp?id=23&mnu=23&ACT=5&content=78

   http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/

   https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Familiebezoek_of_vriendenbezoek.aspx
   (op deze link naar beneden scrollen)

   komt alles goed. Weet uit mijn kenissenkring dat het voor Belgie lastiger kan zijn ivm waar woonachtig (zelfstandig of inwonend). Met daarbij de persoonlijke situatie van de aanvrager (werkend, zelfstandig of werkloos cq uitkeringsgerechtigd).

 2. Rori zegt op

  Daarbij wil ik opmerken dat als je inderdaad alle gegevens meteen en goed aflevert het visum vaak binnen een week word afgegeven (kort verblijf).

  Alleen en dat moet de aanvrager goed in de gaten houden. De vriend(in) niet laten zeggen dat ze haar baan heeft opgezegd.
  Anders is de reden om terug te keren niet meer aanwezig.
  Gelukkig had mijn nu vrouw destijds (4 jaar geleden nog vriendin) a. een eigen huis, b nog een bedrijf aan huis en c. van huis (familie) uit ook een bedrijf dus na eerste afwijzing en 1 keer vanuit Nederland bellen bij de tweede aanvraag binnen 2 dagen een visum.

  Ik weet niet exact hoe het nu is maar tot 2012 veel lof voor het personeel op de ambassade. Altijd keurig en netjes te woord gestaan en vriendelijk en snel (volgens afspraak) geholpen.

  Daarbij gelden wel een aantal gedragsregels voor de bezoekers. Stel je op als een Thai en niet als een Hurk.
  Heb zelf meegemaakt dat een bezwete (west-nederlander cq hollander vol tattoo’s) een medewerkster stond uit te schelden waarom zaken niet DIRECT geregeld werden. Er ontbraken bij de aanvraag van zijn vriendin????? een aantal gegevens en daarom was ze afgewezen.
  De “vriend” eiste EN dit met krachttermen en beledigingen waar ik me voor schaamde snel actie.
  Werd door de beveiliging netjes gevraagd het pand te verlaten. dit helemaal terecht.

  Ik zou zo iemand NOOIT een visum afgeven als ik het moest doen. Ik weet niet of de ambassade dezelfde tactiek toepast.
  .

 3. Nico zegt op

  Nog een aanvulling: toen mijn Thaise vrouw, waarmee ik wettig gehuwd ben en het huwelijk ook in Den Haag ingeschreven is, en ik in juni 2013 voor een korte vakantie naar NL wilden werd er door de NL-ambassade in Bangkok een door mij getekende uitnodigingsbrief verlangd. Dit terwijl ik officieel uitgeschreven ben uit NL en ook officieel in Thailand woon.

  • Rori zegt op

   Je moet de procedure volgen beste Nico dat is toch logisch.
   Er moet een uitnodigingsbrief bij. PUNT.

  • Khun Peter zegt op

   Een uitnodigingsbrief bestaat niet meer. Daar is het formulier voor garantstelling en/of logiesverstrekking voor in de plaats gekomen.

   • Cees zegt op

    Je hebt gelijk Peter vwb het formulier, maar ook Thaise documenten worden niet verlangd in het lijstje van de ambassade.
    De eerste keer hebben wij dat lijstje exact opgevolgd met als resultaat visum geweigerd, dit werd dan na 2 weken per Nederlandse (!) brief medegedeeld door de IND te Almelo, een brief in het Nederlands naar de Isaan sturen, ik zou het niet kunnen verzinnen.
    bij de tweede aanvraag hebben we alle Thaise documneten die ze had, geboortebewizen, eigendomsbewijzen, bankboekjes etc. gekopieerd en er bij gedaan, en ik heb een nette brief geschreven waarin ik me nogmaals garant stelde en er op toe zal zien dat ze terugkeert en haar band met Thailand in verwoord heb, ook hierop heb ik mijn handtekening laten legaliseren op het stadskantoor tegelijk met het formulier.
    Dat heeft toch wel geholpen, het was nu met 1 dag geregeld!
    Een verklarende uitnodigingsbrief kan dus nooit geen kwaad, en als ze mij dan ook niet op mijn woord geloven, ja, zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten denk ik dan.
    Verder wordt je inderdaad netjes geholpen op de ambassade, geen klachten, alleen de website van VSF Global blinkt niet uit in duidelijkheid en gemak.
    Verder nog de tip om je beiden op het politiebureau te melden bij de Vreemdelingen politie, ondanks dat de Marechaussee op Schiphol dit niet nodig vond!

   • Khun Peter zegt op

    @ Hans, klopt dat het verwarrend is. De informatie is ook nog eens erg versnippert. Een deel staat op websites van ambassades, een deel bij de Rijksoverheid, buitenlandse zaken en ook nog wat bij de IND.
    Hoe het met de garantstelling zit bij expats en pensionado’s die met een Thaise partner naar Nederland willen weet ik niet precies.
    Wat ook vreemd is, is dat de garantsteller moet aantonen een maandelijks inkomen te hebben boven het normbedrag. Heb je bijvoorbeeld 10 miljoen euro op je spaarrekening staan, maar geen duurzaam inkomen (uitkering/salaris/pensioen/winst uit onderneming), dan kan je niet garant staan.
    Tja, regeltjes…

  • ruud NK zegt op

   Nico, moest je al deze papieren invullen ondanks dat je vrouw in Nederland heeft gewoond??
   Wij zijn ook in Nederland getrouwd, mijn vrouw heeft een sofi nummer en ik woon al 8 jaar in Thailand. Wij willen dit jaar 2 weken naar Nederland.
   Misschien kan ik beter 2 weken naar Singapore gaan.

   • Rob V. zegt op

    Ik neem aan dat je vrouw (en jij?) niet langer in Nederland staan ingeschreven als inwoner, als je minstens 8 maanden in het buitenland verlbijft (“U moet zich uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.” zo schrijft Rijksoverheid.nl ), de eventuele verblijfsvergunning komt dan in principe te vervallen omdat het hoofdverblijf niet meer in Nederland is. Sterker nog, per 1 juni 2013 is de wet aangescherpt en wordt “hoofdverblijf buiten Nederland” al aangenomen bij een verblijf van langer dan 6 maanden buiten Nederland (zie IND site: formulieren of FAQ -> algemenge vragen -> hoofdverblijf). De verblijfsvergunning vervalt sowieso als je hem niet tijdig verlengt.

    Als je geen geldig Nederlands paspoort (nationaliteit) of geldige verblijfsvergunning meer hebt de persoon dus een visum moeten regelen. Of je nu geboren, getogen of jaren lang in Nederland gewoont hebt doet er niet toe voor de autoriteiten, je moet simpelweg verblijfsrecht hebben op basis van de NL nationaliteit of geldige verblijfsvergunnig of geldig visum.

   • Nico zegt op

    Ja Ruud,
    Mijn vrouw heeft ook een sofi-nummer, had zelfs nog een 5-jaar visum voor NL maar omdat ze langer dan 6 maanden niet in NL was, is dat visum niet meer geldig.
    Ik vraag me trouwens af wat er gebeurd was als wij via Brussel of Frankfurt gereisd hadden. Kunnen ze daar zien dat het visum van mijn vrouw vervallen is vanwege langdurig verblijf in Thailand?
    Maar mijn punt was dat ik het vreemd vind dat ik als niet NL-ingezetene een uitnodiging voor mijn vrouw’s komst naar NL moet leveren. Het staat niet vermeld op de website van de NL-ambassade in Bangkok.

 4. aad pronk zegt op

  Voordat er een afspraak met de ambassade gemaakt kan worden moet er eerst 275 b. betaald worden. Dat kan slechts bij één bank (zie website). Let er wel op dat de bank de gegevens van de betaling goed overneemt. Deze gegevens vormen namelijk de sleutel die toegang geeft tot het afsprakensysteem. Bij mijn vriendin had de bank een fout gemaakt in de geboortedatum, met als gevolg dat de betaling niet teruggevonden kon worden.

 5. Chris Hammer zegt op

  Moderator: graag uw standpunt onderbouwen met feiten zoals voorbeelden, data, enz. Anders is het slechts een oprisping.

 6. Mathias zegt op

  Zeg nooit nooit, ik heb nog nooit een visum aangevraagd voor mijn vrouw omdat we nog nooit na Europa zijn afgereisd. Ik heb dus totaal geen idee, maar corrigeer mij gaarne! Men moet een ticket hebben, reisverzekering en de papieren, wat terecht is natuurlijk. Mijn vraag is: Kan het voorkomen dat men alle papieren correct inleverd maar toch een visum geweigerd word waardoor men een behoorlijke kostenpost hebt of zijn hier verzekeringen tegen? M.a.w. wordt een ticket ook vergoed bij weigering visa en komt dit vaak voor?

  • Rob V. zegt op

   Ja, een visum kan ten alle tijden geweigerd worden, al wijst men in BKK maar zo’n 2-3% af. De ene ambassade is moeilijker dan de ander en ze mogen ook zelf aanvullende eisen stellen…

   Toch negatief? Ga altijd in bezwaar! Kost je niets behalve wat tijd. Kijk uiteraard goed na waarom het is afgewezen (ben je belangrijke bewijzen vergeten?) , en lever zo nodig nieuwe bewijzen aan. Leg bijvoorbeeld in een begeleidende brief uit dat jij als garantsteller er op toe zal zien dat de vreemdeling zal terugkeren (eventueel met toelichting van reden: verplichtingen in het thuisland, toekomstige plannen waardoor illegaal verblijf je alleen maar problemen zou opleveren denk aan toekomstige migratie plannen). En leg nogmaals het reisdoel uit ( bijvoorbeeld “we willen samen in Nederland op vakantie zodat de vreemdeling het land/cultuur/familie/taal/… leert kennen”) .

   De ambassade en IND kunnen eigenlijk nooit hard maken dat er “vestigingsgevaar” is of “reisdoel niet aannemelijk”. Met bezwaar krijgt wereldwijd gezien zo’n 50% alsnog positief en met behulp van een advocaat zo’n 70% (bron: buitenlandsepartner.nl). Zorg dus dat jullie aanvraag tip top in orde is, als je zo’n beetje kunt dromen waar men om vraagt en je je niet gek laat maken maak je goede kans op een direct positief of positief na eerste afwijzing. Zit je in een uitzonderlijke situatie of ben je niet zo zeker van je zaak, ga dan in bezwaar met een Vreemdelingenrecht advocaat.

   Qua kosten zal het wel meevallen als je je koppie gebruikt:
   – Koop nooit een ticket voordat het visum is toegekent, overleg slechts een (vrijblijvende / gratis ) reservering van een vlucht.
   – Bij verzekeraars als bijvoorbeeld OOM kun je geld terug krijgen mocht een visum niet afgegeven worden. Kijk dus goed na of de medische reisverzekering die je op het oog hebt 1) aan de eisen voldoet 2) je geld terug kan krijgen en zo niet onnodig premie betaald.

   ———————————-
   PS: @ Rori zegt op 12 september 2013 om 11:26 : “Daarbij gelden wel een aantal gedragsregels voor de bezoekers. Stel je op als een Thai en niet als een Hurk.” Lol, dat is toch wat schofferend naar “de Nederlander” als we toch in stereotypes spreken… Gedraag je gewoon fatsoenlijk, behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is toch wel een algemene regel in de meeste culturen neem ik aan… Hurken en hufters met een kort lontje of grote bek heb je helaas overal. Een Thai die op zijn teentjes getrapt is is ook geen feest. 😉 De incidenten met boze referenten is wel de redenen dat er bij de ambassade inprincipe geen referenten mee naar binnen mogen als de vreemdeling (= aanvrager) op de afspraak komt. De rotte apples verpesten het zo voor de rest. 🙁

   Tot slot een algemene opmerking: vergeet de meldplicht niet !! : Binnen 3 (werk)dagen moet de vreemdeling zich melden bij de Vreemdelingen Politie. . In de meeste regio’s kan dit digitaal via politie.nl maar dit is niet overal zo. Er kan dus gevraagd worden om langs te komen bij de politie. Verder een nutteloze procedure… wellicht dat deze op termijn zal verdwijnen daar deze in het meest recente versie van het Schengen verdrag niet meer opgelegt hoeft te worden door lidstaten maar volgens de Nederlandse wet op dit moment nog wel (zie mijn berichten in het “oranje klant” blog van Hans Geleijnse enkele maanden terug).

  • Rori zegt op

   Beste Mathias.
   Je doet eerst de aanvraag. Als het word toegekend krijg je bericht dat zaken accoord zijn. Je maakt dan een afspraak met de ambassade om het visum op te komen halen. Op dat moment moet je het ticket en de verzekering kunnen tonen. Dit word gevraagd als men de afspraak maakt om het visum te verstrekken (in het paspoort plakt).

   Verder kan dit aan de grens worden gevraagd. Tip.

   Afhankelijk waar je in Nederland naar toe moet heb je leuke bypass mogelijkheden. Dusseldorf, Osnabruck, Brussel en eventueel Frankfurt.

   Hier maken ik en mijn vrouw het meest gebruik van. Hier word nergens naar gevraagd en op basis van mijn EU paspoort en mijn vrouw haar Thaise met visum cq verblijfsstatus is dat het enige wat men wil zien.

   Veel vriendelijker aankomst en vertrek tov Amsterdam en een stuk sneller.

   Lijkt ver weg maar valt wel mee.
   Reistijd vanaf Eindhoven:
   Dusseldorf 1 uur
   Osnabruck 1.15 uur min
   Brussel 1.30 uur min
   Amsterdam 1.30 uur min
   Frankfurt 2.30 – 3 uur min

   Vaak prijstechnisch veel goedkoper.

   Ik vlieg/vloog vaak vanaf Dusseldorf. Vertrek vliegtuig om 17.45 Vertrek van huis om 15.30.
   Nu echter zit ik zelf meer op het spoor van Osnabruck omdat de tickets met Lufthansa via Frankfurt echt goedkoop zijn. Rond de 700 euro retour naar Bangkok.

   Ook is de mogelijkheid op rechtstreeks Phuket and Chiangmai mogelijk vanaf deze vliegvelden.

   Hmm vroeger vloog Finnair op Surat thani waar wij heen moeten. Dit is nu soms mogelijk. Even navragen bij Finnair welke maanden en dagen hun daar vliegen.

 7. Rob V. zegt op

  @ moderator: Kan bij “gerelateerde items” de eerdere blogs over het VKV worden toegevoegd (of gebeurd dat automatisch aan de hand van de tags? Deze ontbreken…)

  Bijvoorbeeld:
  http://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/visa/hoe-vraag-ik-toeristenvisum-aan/
  https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/thaise-vriendin-naar-nederland-halen-reisverzekering-verplicht/
  https://www.thailandblog.nl/dagelijks-leven-in-thailand/hoera-welkom-nederland/
  https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/visa/jeannette-verkerk-ambassade-bangkok-visumprocedure/

  (dit bericht mag verwijderd worden om het artikel schoon te houden)

  • Khun Peter zegt op

   Dat gebeurt automatisch met een plugin.

 8. Erik zegt op

  Ik heb 12 jaar in Z.O. Azië gewoond, en ben met mijn Thaise vrouw in Thailand getrouwd. Toen we naar Nederland op vakantie wilden voor familie bezoek kon ik uiteraard niet voor haar garant staan. Ik woonde zelf niet in Nederland en had geen inkomen in Nederland. Mijn broer in Nederland heeft toen voor mijn vrouw gerant gestaan en dat is vlekkeloos verlopen en de aanvraag direct gehonoreerd.

 9. georgio50 zegt op

  Hoi Erik,

  Als ik U goed begrijp kan eigenlijk iedereen garant staan eventueel een vriend, als hij maar voldoende inkomen heeft ja….

  • Khun Peter zegt op

   Dat klopt. Er hoeft geen relatie te zien met de visumaanvrager. Ik ken een Nederlander die in Thailand woont, die als hij met zijn Thaise partner naar Nederland gaat, zijn broer garant laat staan voor haar.

 10. Harry zegt op

  Moderator: Graag bij het onderwerp blijven aub.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website