Elk voorjaar publiceert EU Home Affairs, de afdeling Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, de laatste cijfers rondom Schengenvisums. In dit stuk neem ik de aanvraag van Schengenvisums in Thailand onder de loep en probeer ik de statistiek rondom de afgifte van visums inzichtelijk te maken om te zien of er opvallende cijfers of trends waarneembaar zijn.

Een uitgebreide analyse van de cijfers is beschikbaar als PDF bijlage: www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Afgifte-Schengenvisums-2017.pdf

Wat is het Schengengebied?

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code: EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren. Meer informatie over de regelgeving vind je in het Schengenvisum Dossier: www.thailandblog.nl/dossier/dossier-schengenvisum-2017/

Hoeveel Thai kwamen er in 2017 naar hier?

Hoeveel Thai er precies naar Nederland, België of een van de andere lidstaten kwamen valt niet met zekerheid te zeggen. Er zijn alleen gegevens beschikbaar over de aanvraag en afgifte van Schengenvisums, maar hoeveel Thai precies de Schengengrens passeerden is niet bekend. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat niet alleen Thai een Schengenvisum kunnen aanvragen in Thailand: een Cambodjaan die in Thailand verblijfsrecht heeft kan ook vanuit Thailand een visum aanvragen. Ook zullen er Thai vanuit elders op de wereld een visumaanvraag doen, bijvoorbeeld hen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers die ik noem zijn eigenlijk dus puur productiecijfers van het papierwerk dat de posten (ambassades en consulaten) in Thailand verzetten. Toch geven ze een goede indruk van de stand van zaken.

Zijn Nederland en België een populaire bestemming voor Thai?

In 2017 werden er door Nederland 12.683 visums afgegeven op 13.345 aanvragen. België gaf 5.109 visums af op 5.595 aanvragen.  Ter vergelijking: in 2016 heeft Nederland 10.756 visums afgegeven op 11.389 aanvragen. België gaf toen 4.143 visums af op 4.653 aanvragen.

In totaal werden er in Thailand over 2017 bij de Schengenlidstaten bijna 304 duizend visums aangevraagd en ruim 293 duizend visums afgegeven. Net als voorgaande jaren waren Duitsland en Frankrijk de populairste bestemmingen. Zij verwerkte in 2017 respectievelijk zo’n 58,4 duizend en 47,0 duizend aanvragen. Zwitserland en Italië nemen wederom de derde en vierde plaats in. Duitsland (19,2%), Frankrijk (15,5%) en Zwitserland (13,0%) ontvingen samen de helft van alle Schengenvisum aanvragen in Thailand.

Nederland kreeg ‘slechts’ 4,4% van alle aanvragen, goed voor een negende plaats qua populariteit. België ontving 1,8% van alle aanvragen en een dertiende plaats. Maar vergeet niet dat men het visum bij het land aanvraagt dat het hoofddoel is, een Thai met een door Duitsland afgegeven visum (hoofddoel) kan uiteraard ook kortstondig Nederland of België aandoen maar dit valt niet uit de cijfers te ontleden.

Waren die Thaise reizigers hoofdzakelijk toeristen of bezochten zij hier een partner?

Er worden door de EU geen exacte cijfers per reisdoel bijgehouden dus dit valt niet exact te bepalen. Nederland kon  wel een schatting/vuistregel geven omtrent het reisdoel van Thai: ongeveer 40% is toerisme, zo’n 30% voor bezoek aan familie of vrienden, 20% zakenbezoek en 10% overige reisdoelen. België gaf aan dat bij hen de verdeling 46% toerisme, 20% bezoek aan vrienden, 10% familiebezoek , 12% zaken en 12% overig betrof.

Zijn Nederland en België streng?

Veel van de Schengen ambassades die actief zijn Thailand weigeren tussen de 1 en 4 procent van de aanvragen. Dit gaat echter niet op voor Nederland en België, zij laten hier een heel ander beeld zien. Nederland weigerde verleden jaar 5,7% van de Thaise aanvragen.  Het aantal afwijzingen nam de laatste jaren toen, zo was het aantal weigeringen 4% in 2016 en 3,2% in 2015.

De Belgische ambassade wees 7,2% van de aanvragen af. Dit is dan wel een daling ten opzichte van de 10% afwijzingen in 2016,  maar beduidend meer dan de meeste andere Schengen ambassades. Als er een trofee zou zijn voor meeste afwijzingen zou België wederom het zilver pakken. Alleen Zweden wees nog meer af: 8,2%.

Beide landen geven aan dat zij streng(er) controleren op de volledigheid van aanvragen en dus minder coulant zijn geworden bij het ontbreken van bewijsstukken. In plaats van een herstel mogelijkheid volgt er nu eerder een afwijzing. Het is dus uitermate belangrijk dat men zich goed en volledig informeert zodat de aanvraag aan alle eisen voldoet en ook volledig is. Maak gebruik van de checklists die men beschikbaar stelt op de websites van de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Dit verklaart echter niet geheel het (krimpende) verschil in afwijzingen tussen Nederland en België.  Dat men voor een bepaald reisdoel (toerisme,  bezoek vrienden/familie, zaken etc.) andere risico inschattingen maakt ligt voor de hand: Zo wordt doorgaans het risico van toeristen (op georganiseerde tour) lager ingeschat dan familiebezoek: die laatste zou weleens niet terug te keren naar Thailand. Zo’n verdenking levert afwijzing op “vestigingsgevaar” op.  Echter ontloopt de verdeling van de reisdoelen voor Nederland en België elkaar niet bijster veel.  De Belgen lijken dus de risico’s hoger in te schatten en zijn dus in dat opzicht beduidend strenger dan de meeste andere Schengen lidstaten.

Ook op andere vlakken zie je dit verschil: Nederland gaf ook vorig jaar weer relatief veel multiple entry visums (MEV) af, waarmee een aanvrager meermaals naar het Schengengebied kan komen. Hierdoor hoeft een aanvrager dus minder vaak een nieuw visum aan te vragen en dat is wel zo fijn voor de aanvrager én de ambassade. Sinds de invoering van het back office systeem, waarbij de Nederlandse visums worden afgehandeld in Kuala Lumpur is bijna 100% van alle visums een MEV. De RSO back office voert dit liberale visumbeleid in de hele regio (waaronder de Filippijnen en Indonesië):  veel van de visums zijn een MEV en het aantal afwijzingen in de regio lag verleden jaar op enkele procenten. België gaf bij lange na niet zoveel MEV af, slechts 14%.

Worden er aan de grens nog veel Thai geweigerd?

Niet tot nauwelijks zo blijkt uit Eurostat gegevens. Dit statistisch bureau van de EU verzamelde cijfers, afgerond op 5 tallen, over weigeringen aan de grens. Volgens deze cijfers is in Nederland in 2017 slechts zo’n 5 Thai geweigerd aan de grens, vergelijkbaar met de  5 a 10 weigeringen in voorgaande jaren. In België is zijn er verleden jaar voor het eerst zo’n 5 Thaise mensen de toegang tot het land ontzegd, in de  jaren daarvoor is er praktisch geen Thai geweigerd aan de grens. Weigering van Thai aan de grens is dus een zeldzaamheid. Daarbij moet ik desondanks wel adviseren dat reizigers zich goed voorbereiden: alle benodigde bewijsstukken meenemen zodat ze bij vragen van de grenswachters men kan aantonen aan de visumeisen te voldoen. De referent adviseer ik om het Thaise bezoek op de luchthaven op te wachten zodat deze ook te bereiken is door de grenswacht mocht dat noodzakelijk blijken. Bij weigering is het best om je niet direct terug te laten zenden maar bijvoorbeeld een (piket) advocaat te raadplegen.

Conclusie:

De algemene trends lijken zetten nog steeds door, elk jaar stijgt het aantal visumaanvragen vanuit Thailand en het aantal afwijzingen is licht dalend tot stabiel. Echter is België verhoudingsgewijs nog steeds zeer streng (moeilijk), maar loopt minder en minder uit de pas in vergelijking met de andere lidstaten. Nederland is minder flexibel dan voorheen maar niet dusdanig dat ik me er zorgen om maak.

Veruit de meeste Thaise aanvragers krijgen hun visum, en dat geeft een positief gevoel. De bonafide reiziger moet er wel beter dan voorheen op letten of de aanvraag geheel compleet is. Dus het nauwkeurig volgen van de instructies die de ambassades vertrekken is zeer belangrijk, gebruik dus de checklist zodat je niet struikelt over een ontbrekend papiertje!

 
Wel kun je kritiek hebben op Nederland dat de informatie versnippert is/was over verschillende websites zoals de  NetherlandsAndYou site, VFS site, rijksoverheid en IND. Het is te hopen dat met verdere ontwikkeling van de nieuwe site (www.netherlandsandyou.nl) alle nodige informatie en formulieren op één enkele adres te vinden. Volgens BuZa zelf raadplegen de meeste aanvragers echter slechts de site va de optionele externe dienstverlener VFS Global. Zelf zou ik pleiten om alle eisen helder op de overheidswebsite NetherlandsAndYou te bundelen.  De website van  de optionele externe dienstverlener kan dan uitgekleed worden: een pagina om een afspraak te maken voor mensen die liever bij VFS langsgaan in plaats van een aanvraag via de ambassade, een pagina die doorverwijst naar de overheidswebsite en pagina met contact informatie om VFS vragen te stellen voor mensen niet uit de informatie en formulieren komen op de NetherlandsAndYou site.

Een goede voorbereiding helpt uiteraard, bijvoorbeeld met behulp van het Schengenvisum dossier op Thailand Blog.

Bronnen en achtergronden:

– Schengen visumstatistiek: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm#stats

– Schengen Visum Code: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0810

– Weigering aan de grens: ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_eirfs

www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/afgifte-schengenvisums-thailand-loep-2015/

– Contact met de Nederlandse, Belgische en Zweedse autoriteiten (via de ambassades en RSO). Dank!

No votes yet.
Please wait...

4 reacties op “Afgifte van Schengenvisums in Thailand onder de loep (2017)”

  1. Dick41 zegt op

    VFS is een zeer publieks onvriendelijk bedrijf uit India die bijv. beweren dat een gedownload document van de Ned. site met EU logo niet geldig is en alleen dat van hen. Een grote bek en intimideren is schering en inslag en als begeleider mag je geen uitleg of hulp aan het loket geven aan je Thaise partner, vriendin of anderen Heb vorig jaar de 2e man van ambassade moeten bellen en emailen om te zorgen dat aanvraag, die volkomen correct was ingevuld en begeleid van alle juiste documenten ondanks afwijzing van VFS toch in behandeling zou worden genomen, en de 1600 km reis niet tevergeefs was .Resultaat: binnen 7 dagen werden de visa per post afgeleverd..LAAT JE NOOIT AFBLUFFEN DOOR DAT BEDRIJF EN BEL DIRECT MET AMBASSADE BIJ PROBLEMEN.
    VFS NEVER AGAIN.

  2. Laksi zegt op

    Vraagje;

    Kan je als Nederlander ook in een ander “Schengenland” bij die ambassade een aanvraag indienen?

    • Rob V. zegt op

      Een Nederlander kan geen visum aanvragen, alleen een vreemdeling kan dat. Of het moet een visum zijn voor een minderjarig kind. Een aanvraag voor een visum doe je bij de ambassade (of optioneel de externe dienstverlener VFS) van het land dat het hoofdverblijf is. Heb je een Thaise partner die samen met jou 1 week in Nederland en 2 weken in Italië op vakantie wil dan moet de Thaise partner aankloppen bij de Italianen.

      Meer info in het Schengendossier, zie het menu links op dit blog. Staat een link naar een uitgrbreid PDF dossier met vraag & antwoord.

  3. Cornelis zegt op

    Voor alle duidelijkheid: de 26 Schengen-landen zijn niet allemaal EU-landen: ook Noorwegen en Zwitserland doen mee.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website