Lezersvraag: Dubbele belasting in Thailand en Nederland

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
13 april 2018

Beste lezers,

Ik was laatst bij het belastingkantoor in Chiang Mai voor informatie over belasting betalen in Thailand. De medewerker heeft uitgerekend, dat ik vanaf 2012 (5 jaar) belasting in Thailand moet betalen over mijn AOW (januari 2012 tot december 2016).

In Nederland is al loonheffing betaald over mijn AOW in deze periode. Dus heb ik twee maal belasting betaald.

De belastingdienst in Nederland zegt: ik ben belastingplichtig in Nederland, want ik heb een vrijstelling sinds 2017. De belastingdienst in Thailand zegt: Ik moet hier mijn belasting betalen vanaf 2012 en de belastingdienst in Nederland moet aan mij de reeds betaalde belasting terug betalen!

Wie heeft er gelijk?

Groet,

Horst


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

21 reacties op “Lezersvraag: Dubbele belasting in Thailand en Nederland”

 1. kees zegt op

  Nederland heeft gelijk.
  Iedereen betaald belasting op AOW in Nederland.
  Ik betaal hier in Thailand belasting over mijn beroepspension.

 2. Wim Doeser zegt op

  Het verdrag met Thailand zegt, dat belastingheffing over AOW ( soc. uitkering) is toegewezen aan Nederland. Thailand treedt dan terug. Die medewerker in Chiang Mai zit er dus gewoon Advies: neem Thaise accountant mee en ga terug naar belastingkantoor. Wim Doeser

 3. Prawo zegt op

  Zoek eerst uit of er tussen NL en Thailand een verdrag is ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Zo ja, dan heb je geluk. Zo neen, kijk dan of Thailand een hardheidsclausule kent.

 4. Kees 2 zegt op

  http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/belastingverdragen/thailand/

 5. Rene Martin zegt op

  In het belastingdossier op het Thailand blog kan je je antwoord vinden onder vraag 13 meen ik. Succes ermee.

 6. RonnyLatPhrao zegt op

  Daar gaan we voor de … tigste keer.. weer.

  • Harrybr zegt op

   Niet de eerste keer, dat een Thaise ambtenaar geen enkele notie heeft – noch interesse om iets uit te zoeken- mbt een probleem en zijn of haar eigen inzichten oplegt. En al helemaal aan een ATM-farang.

   In MIJN geval kon een dame verantwoordelijk voor werkvergunningen op de BOI een copie van mijn bul niet lezen, want stond in een vreemde taal “University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam”.
   Een telefoontje naar en vrij kort van de juiste politicus liet haar talenkennis en leesvermogen in seconden beduidend verbeteren.

   • RonnyLatPhrao zegt op

    Laat ik nu geen enkel idee hebben over wat je het hebt.
    Iemand ?

    Ik wilde alleen maar zeggen dat dit al … tigkeer op het blog verschenen is.

    Leeuk om te weten trouwens dat je me ee ATM frang vindt.
    Zo kom ik nog eens wat over mezelf te weten.

  • Michael zegt op

   Beste RonnyLatPhrao,
   Bij Thailanblog komen regelmatig nieuwe lezers. Zij weten niet dat dit thema al meerdere keren is behandelt. Voor de vraagsteller is dit onderwerp erg belangrijk. Ik begrijp dat hij erg ongerust is. Dus je opmerking kan je best achterwege laten en je kan beter een beetje emphatie en medeleven tonen.

   • RonnyLatphrao zegt op

    Michael, Hans

    Al eens de “Regels voor lezersvragen ” gelezen ?
    Denk niet dat men die moeite doet.
    Maar goed, over geld praat men graag zeker.
    Hierbij mijn medeleven.

   • Horst zegt op

    Dank je wel , lk lees inderdaad het voor het eerst en ben dankbar voor hulp

  • Hans zegt op

   Beste Ronny, niemand twijfelt aan uw deskundigheid ter zake. U bent ongetwijfeld een steun voor velen. Maar als u eventueel voor de ….ste keer reageert, dan is dit ongetwijfeld omdat niet iedereen alles leest als het voor hen op dit ogenblik niet van toepassing is. Of omdat ze pas recent de blog volgen. Of omdat men een leek is op het domein of nog eens graag de zaak opgefrist wilt zien of de nieuwe mening van anderen wenst te vernemen. Dus u valt voor uzelf misschien terug in herhaling, voor anderen kan uw bijdrage nieuw en constructief zijn. Uiteraard hoeft u zich niet verplicht te voelen om te reageren als het u op dat moment niet past. Meestal is uw reactie wel relevant, waarvoor dank.

 7. Harrybr zegt op

  zie google en tax convention Thailand – Netherlands AND retirement pension

  Overview of treaty countries – Belastingdienst
  https://www.belastingdienst.nl/wps/…/tax…/tax_treaties/overview_of_treaty_countries/
  You can find the full text of all of the Tax Treaties on the website of the Ministry of Foreign Affairs (only available in Dutch). In the overview of all Treaties (Treaty States for non residents) you can see how incomes, pensions etc are taxed in a Treaty: overview (only available in Dutch). No rights can be derived from these treaty …

  Netherland – The Revenue Department
  http://www.rd.go.th/publish/784.0.html
  Dec 8, 2011 – CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL COME … PENSIONS AND ANNUITES.

  Thailand Personal Taxes | Siam Legal International
  https://www.siam-legal.com/Business-in-Thailand/thailand-income-tax.php
  Officers, diplomats and certain visiting experts, under the terms of international and bilateral agreements. An individual who lives in Thailand for more than the period or periods totaling at least 180 days in any tax (calendar) year is deemed to be a resident of Thailand. He is subject to tax on all assessable income derived …

  Country Tax Profile: Thailand – KPMG
  https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/thailand-2015.pdf
  Thailand. Tax Profile. Updated: June 2015. Produced in conjunction with the. KPMG Asia Pacific Tax Centre ….. Agreements. There is a treaty between the Netherlands and Thailand on the transfer of social security benefits. Further information. For more detailed personal taxation information, refer to: KPMG’s Thinking …

  Retire in Thailand – HKWJ Tax Law & Partners Limited
  https://hkwj-taxlaw.hk/retire-in-thailand/
  Jun 28, 2011 – The double taxation treaty between the Netherlands & Thailand, concluded in 1975 and effective as of 1976, is however in conflict with the usual pension method used by Dutch Tax Authorities. This results as the pension article of that particular double taxation treaty determines that, in general, all Dutch …

  ::Double Tax Agreement (DTA)::
  http://www.rd.go.th/publish/766.0.html
  Jan 9, 2018 – 2 September 2006, 1 January 2007, The Revenue Department has been notified by the MOFA by a letter dated 26 September 2014. 8. Belgium … 37. Netherlands. Download PDF Netherland. 9 June 1976, 1 January 1976. 38. New Zealand. Download PDF New Zealand. 14 December 1998, 1 January 1999. 39. Norway.

  [PDF]Download English version Thai Tax 2017/18 Booklet – PwC
  https://www.pwc.com/th/en/publications/assets/thai-tax-2017-18-booklet-en.pdf
  Nov 1, 2017 – PwC Thailand I Thai Tax 2017/18 Booklet. Non-deductible expenses. 25. Depreciation. 25. Losses. 27. Withholding tax on domestic payments. 27. Tax credits. 29. Withholding tax on … equity compensation and other fringe benefits). 2. Hire of work, office of …. Thai tax unless permitted under a double tax treaty. Tax rates.

  en nog veel meer.

  En wat er van overheidswege op Internet staat, kan geen Thaise (belasting)ambtenaar omheen.

  • Ger-Korat zegt op

   Goed overzicht. Maar dan kom je in het kantoor van de ambtenaar en die heeft geen zin om Engels te lezen en alle ambtelijke stukken zijn in het Thaise schrift.
   Is er iemand die dan de daadwerkelijke Thaise (!) tekst van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting weet te vinden ? Of iets dergelijks van Thaise 8verheidswege zodat niet alleen de Nederlandese Belastingdienst zegt dat er een overeenkomst is, of private taxbedrijven, maar de Thaise overheid dat zelf ook bevestigd ?

 8. timker zegt op

  Over AOW en overheids pensioen betaald men belasting in Nederland (dus niet in Thsiland) !!!
  In Nederland is vrijstelling van belasting mogelijk over niet overheids pensioenen en die vrijstelling gaat gemakkelijker wanneer je over die bedragen in Thailand belasting betaald… (eigen ervaring)…

 9. janbeute zegt op

  Beste Horst .
  Ga naar de Chatanaroad in Chiangmai , ligt vlak bij MaeRim en de Cithall.
  Daar vind je het hoofd belastingkantoor van Noord Thailand , dus niet die van de provincie Chiangmai .
  Loop naar de derde verdieping daarna richting balie waar je belasting kunt betalen .
  Ga daar twee maal linksom de hoek om en je komt bij een afdeling waar ene oudere mevr genaamt Yoares ( spreek uit juwelet ) werkt .
  Geloof me , ze kan je verder helpen van advies daar deze afdeling ook de RO 21 en 22 afgeeft .
  En ze daar alle gegevens hebben van landen waaronder ook NEDERLAND , waar Thailand een verdrag mee heeft ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting .

  Groetjes Jan Beute .

 10. Lammert de Haan zegt op

  Toch eigenlijk wel merkwaardig dat vrijwel alle reacties ingaan op het Belastingverdrag Nederland-Thailand, terwijl in dit Verdrag met geen enkel woord wordt gerept over sociale verzekeringsuitkeringen, w.o. de AOW-uitkering. M.a.w.: het Verdrag heeft geen enkele betekenis voor wat betreft de AOW-uitkering.

  In de reactie van Harrybr zie ik zelfs het door Nederland met Thailand gesloten Sociaalverdrag voorbij komen. Ook dit Verdrag bevat geen bepalingen t.a.v. belastingheffing over AOW-uitkeringen, maar houdt bepalingen in t.a.v. de uitvoer van sociale verzekeringsuitkeringen.

  Formeel gezien zijn zowel Nederland als Thailand bevoegd om belasting te heffen over sociale verzekeringsuitkeringen (w.o. de AOW-uitkering). Dus een gang naar de Belastingrechter in Nederland of in Thailand (of in beide landen) heeft dan ook geen enkele zin, tenzij je in Thailand voor de Belastingrechter kunt aantonen dat sprake is van willekeur.

  Hetzelfde geldt t.a.v. de afkoop van een lijfrente-uitkering. Ook dit is niet geregeld in het Verdrag, met als gevolg dat zowel Nederland als Thailand over deze afkoop mogen heffen.

  Het beleid van de Thaise fiscus gaat er echter vanuit dat, wanneer je kunt aantonen dat (een deel van) je inkomen in Nederland belast is, de Thaise Belastingdienst afziet van heffing. Daar komt echter geen wet aan te pas maar is puur een kwestie van beleid. Ik denk dan ook dat dit een incident is als gevolg van onkunde bij de Thaise belastingambtenaar.

  Let er echter op: beleid kan wijzigen!

  Overigens wordt steeds gesproken over een Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en dat is dan ook de officiële benaming. Dat neemt niet weg dat het Verdrag wel degelijk dubbele heffing toestaat.

  Zo mogen particuliere pensioenen en lijfrenten SLECHTS in het woonland worden belast. Maar als zo’n uitkering ten laste komt van de winst van een in de bronstaat gelegen ondernemer, dan mag deze uitkering OOK in de bronstaat worden belast. Alsdan is sprake van dubbele belastingheffing.

  Hetzelfde geldt t.a.v. publieke pensioenen. Deze MOGEN in de bronstaat worden belast (dus zonder de toevoeging van “slechts”).

  Het Verdrag voorziet dan ook wel degelijk in deze dubbele heffingen. Met de in artikel 23 opgenomen “Vrijstellings- en verrekeningsmethoden” wordt hier vervolgens vermindering voor verleend.

  Het voert me echter te ver om op deze regeling dieper op in te gaan, omdat het beleid van Thailand er ook in deze situaties op gericht is om af te zien van heffing in het geval Nederland heft. Maar ook hier geldt weer: beleid kan wijzigen.

  De veel gelezen bewering dat Nederland op grond van het Verdrag bevoegd zou zijn om belasting te heffen over de AOW-uitkering is dus onjuist. Dat alleen Nederland hierover heft is puur een gevolg van het beleid van de Thaise Belastingdienst. Het Verdrag staat daar volledig buiten!

  Lammert de Haan, fiscalist.

  • edo zegt op

   By the way thailand heft nooit belasting over sociale uitkeringen, pensioenen etc.
   Alleen over inkomsten ontvangen via een werkgever in thailand zelf
   Ook restinkomen komen niet in het verdrag voor – zie ook restartikel – oeso-verdrag
   Vlgs Het EU verdrag heeft iedere eu-burger ook recht op heffingskortingen waar men zich ook bevindt
   gekoppeld aan het inkomen verworven in nederland

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Edo,

    Lees even mee wat The Revenue Department daarover schrijft:

    “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

    Dit is trouwens de systematiek die alle landen hanteren. En om te voorkomen dat daardoor massaal dubbele heffing ontstaat sluiten landen belastingverdragen, waarin bepaald wordt welk land waarover mag heffen (en, zoals ik eerder heb aangegeven, mogen soms beide landen heffen over hetzelfde inkomen).

    Lammert de Haan.

 11. horst zegt op

  Beste Jan,

  Ik ben al bezig sinds 7 manden met deze zaak, omdat ik dacht dat Nederland de dubbelde belasting terug moet betalen, heb veel kosten hierdoor gehad.
  Sinds kort weet ik dat het belastingdienst in Chiang Mai niet correct heft gewerkt.
  Ik was vaker in Chiang Mai bij het belastingdienst, hun kijken niet eens na mijn documenten in engels, schruiven de papieren direct terug. Hun willen niets weten van dubbel betaalde belasting en zeggen, dat ik in Nederland moet zijn. Ik ga volgende week bij de vrouw Yoares langs.

  ben je erg dankbar voor je message !!!

  groeten Horst

  • janbeute zegt op

   ik wil je nog even een advies geven .
   Het is het beste als je iemand meeneemt bijvoorbeeld een Thais sprekende vriendin of spouse misschien die je kan helpen tijdens het gesprek .
   Zij spreekt wel Engels maar is soms slecht te verstaan .
   Afspraak maken hoeft niet ik ben er twee weken geleden nog geweest en het is er nooit zo erg druk .
   Doe haar de groeten van Krung Jan met de bankbooks , dan weet ze vast wel wie je bedoelt .
   ik zelf heb het geluk gehad dat in het provincial belastingkantoor te Lamphun een dame werkt die perfect
   Engels spreekt en ook nog verstand van zaken heeft .
   Zij heeft mij toen enkele jaren geleden door de hele procedure gesleept , en helpt mij nog steeds ieder jaar met de belasting aangifte , voor haar zijn engels talige stukken geen enkel probleem .
   Zelfs stukken als jaaropgaven die in het Nederlands zijn bekijken we samen en ik vertaal wat het zo al betekend in het Engels zoals rente is interest en saldo is amount .
   Wat je ook moet weten is dat de afdeling van mevr Yoares de laatste schakel in de keten is die je moet doorlopen .
   Normaal begin je bij het belastingkantoor in je woonplaats Amphur of provincial taxoffice .
   Na invuling van de aangifte weet je hoeveel je moet betalen , en dit betalen doe je op het belasting office van een Amphur in je omgeving .
   Ik , als ik moet betalen doe het op het Amphur van de stad Lamphun , maar zou het ook in Pasang kunnen doen .
   Met al die papierkraam kom je daarna bij mevr Yoares terecht , en haar afdeling geeft bij goedkeuring via de post je de Ro 21 en 22 als wel een cheque die je kunt innen bij de Krungthaibank indien je belasting teruggaaf krijgt .
   Ja dat kan namelijk ook dat je geld terug krijgt van de Thaise fiscus , heb zelf twee maal gehad .
   Maar ga eerst maar eens komende week met haar praten , dan begrijp je hoe het daadwerkelijk werkt hier in Thailand .

   Groetjes jan .


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website