Beste lezers,

Ik weet dat enkelen (of wellicht velen) de ambassade als rechtstreeks hebben benaderd. Toch wil graag mijn bijdrage leveren door het navolgende voorstel van een open brief. Het plan is deze a.s. maandag te sturen aan dhr. Haenen met een kopie aan de ambassadeur. Mocht iemand aanvullingen of wijzigingen zien, meldt dat dan in een reactie. Ik zal dan proberen dat in deze conceptbrief te verwerken.


Geachte heer Haenen,

Het recente bericht op de website over de inkomstenverklaring heeft onder veel Nederlanders die in Thailand wonen geleid tot veel zorgen en vragen waaronder op Thailandblog en Facebook. Ik heb begrepen dat een aantal Nederlanders hierover reeds rechtstreeks vragen hebben gesteld.

Zelf heb ik een dergelijk verklaring niet nodig, omdat ik beschikt over een permanente verblijfsvergunning. Niettemin, kan ik me goed voorstellen dat de nieuwe procedure tot veel zorgen leidt. Ik wil om die reden hierbij in algemene zin reageren op het website bericht.

1. De inkomstenverklaring is nodig voor:
a. Nederlanders die in Thailand willen trouwen met een Thais onderdaan;
b. Nederlanders die in Thailand wonen op basis van pensioen;
c. Nederlanders die in Thailand wonen op basis van een huwelijk met een Thais onderdaan.

Alleen diegenen onder b en c dienen jaarlijks een inkomstenverklaring te overleggen, of een vast kapitaal op een Thaise bankrekening, of een combinatie daarvan.
Voor Nederlanders onder c. ligt de inkomenseis lager dan voor die onder b.
Voor Nederlanders onder a. is de verklaring eenmalig, tenzij ze in Thailand gaan wonen en onder categorie c. gaan vallen.

Commentaar op de nieuwe eisen:

 1. De nieuwe eis stelt dat men per 1 januari 2017 in persoon dient te verschijnen voor de legalisatie van de handtekening. Ik kan me deze eis wel voorstellen, maar het moet toch mogelijk zijn het -in persoon verschijnen- te beperken tot eenmalig. Veel van diegenen onder b en c zijn 65 jaar of ouder en wonen ver van Bangkok. Een jaarlijkse reis naar Bangkok is een extra belasting, kost geld, en in een aantal gevallen fysiek niet meer mogelijk. Het zal toch niet de bedoeling zijn om diegenen die die jaarlijks de reis niet langer kunnen maken, te onthouden van een nieuwe verblijfsvergunning voor Thailand?
 2. De nieuwe eis stelt dat het opgegeven inkomen moet kunnen worden bewezen met documenten. Heeft de ambassade de lijst met mogelijke bewijsstukken zelf goed doorgenomen? Er staat onder meer AWBZ, ziekenfonds, girorekening, spaarbankboekjes, originele dagafschriften van bankrekeningen, allemaal zaken die al jaren niet meer bestaan.
 3. Onderaan de verklaring staat “The Embassy of the Kingdom of the Netherlands accepts no responsibility for the contents of this document”. Als de ambassade geen enkele verantwoordelijk neemt over de inhoud, dan vraag ik me af waarom die inhoud moet worden geverifieerd aan de hand van bewijsstukken.
 4. In het formulier staat ook “I also declare that my annual total net income is”. Waarom netto en niet bruto? Voor velen is het bruto inkomen net genoeg om aan de eis te voldoen, maar het netto inkomen mogelijk niet. Het zal toch ook hier niet de bedoeling zijn om meerderen te onthouden van een nieuwe verblijfsvergunning voor Thailand? Daarbij is het netto inkomen vaak pas na een belastingaangifte bekend, zijn sommige inkomens in Nederland belastbaar, sommige in Thailand en soms zelfs nergens. En hoe denkt de ambassade dit en andere bewijstukken te verifieren voor honderden, of misschien duizenden die jaarlijks zo’n verklaring nodig hebben? Let wel, dat de verklaring ieder jaar kort voor het verlengen van een visum nodig is en een weergave moet zijn van het (maand-, niet jaar-)inkomen op dat moment.

Ik wil de consulaire afdeling van de ambassade in overweging geven een bijeenkomst op de ambassade (of elders) te organiseren, om deze en mogelijk andere wijzigingen die gevolgen hebben voor een grote groep eerst te bespreken. Vooralsnog hoop ik op een vertraging van de ingangsdatum tot na zo’n overleg.

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

…….

Ingezonden door Peter

No votes yet.
Please wait...

77 reacties op “Voorstel open brief aan NL ambassade over wijziging procedure handtekening legalisatie inkomensverklaring”

 1. erik kuijpers zegt op

  Ad 4. Wat eist Thailand, netto of bruto. Dat is de norm, niet of iemand hier nog kan leven, zo rot als het klinkt.

  Als Thailand geen eisen stelt dan is inkomen altijd bruto; voor welke inkomensopgave ook in Nederland is het bruto-inkomen de norm.

  Verder, reeds gemeld hier door tenminste een vragensteller: als een NL-er pensioeninkomen heeft uit meerdere landen hoe gaat de ambassade dan te werk?

  En terugkomend op mijn lange bijdrage in een ander medium, hoe gaat de ambassade straks om met het uitkeren van belegde fondsen die in de zin van de Immigration mogen meetellen voor inkomen maar in Nederland geen inkomen zijn. Payoff van investments, zegt de Immigration hier. Wil je dat stuk lezen zend dan een email aan siameesleesplankje@mail.com dan stuur ik je het toe.

  Succes.

  • Petervz zegt op

   Ik heb dat al deels verwerkt onder 4. Nl inkomen kan in meeredere landen belastbaar zijn en soms nergens.

 2. chris zegt op

  Ik zou zelf niet vragen om een bijeenkomst in Bangkok aangezien daar dezelfde kosten aan verbonden zijn als komen voor het legaliseren van een handtekening en ook hiervoor geldt: voor sommigen is dat fysiek lastig geworden.

  Ik zou ook alternatieven aandragen. De hele wereld gaat digitaal en dan zou er geen oplossing mogelijk zijn voor deze procedure?

 3. ergens in Thailand zegt op

  Dit is 1 van de bewijsstukken die je mee kan nemen

  1. bewijs van betaling en/of jaaropgave van een Nederlandse uitkering of pensioenregeling;

  Een Jaaropgave van SVB of Uwv enz enz is toch altijd in bruto vermeld, wil de Ambassade dat nu ineens Netto hebben dan moet iedereen het aanvragen bij zijn instantie.
  Ik denk dat ze dat verkeerd hebben vermeld????
  Maar we wachten af wat de Ambassade gaat doen .

  Mzzl
  Pekasu

  • edard zegt op

   Bruto minus loonbelasting is toch netto
   staat toch gespecificeerd in de jaaropgave of zie ik het verkeerd?
   sorry voor deze vraag daar ik alleen lagere school heb doorlopen

   • Joop zegt op

    Bruto minus loonbelasting is netto….. ja, in Nederland. Als je in Thailand woont en geen loonbelasting meer betaalt in Nederland is bruto dus gelijk aan netto.

    • edard zegt op

     in thailand is men ook belastingplichtig
     lees het verdrag goed tussen nederland en thailand
     en dan hebben we ook nog het verdragenrecht en OESO model verderag

    • Martien zegt op

     Hangt in sterke mate af van of er AOW wordt uitgekeerd, die wordt – tot dusvere althans – in Nederland belast. Het hangt er dus sterk vanaf of de thaise fiscus net doet of de AOW niet bestaat of dat die ervan uitgaat dat het hele bedrag dat aan AOW wordt uitgekeerd deel uit maakt van het hier te belasten inkomen om dat aan het einde van de rit het evenredige deel van de op de AOW betaalde deel af te trekken van het belastbare inkomen.

 4. stevenl zegt op

  Zoals Erik zegt, niet in Nederland belastbare inkomsten zijn de in de nieuwe structuur een groot probleem, en dit zou zeker in de brief verwerkt moeten worden.

 5. emel zegt op

  De eerdere berichten op dit blog, zijn per email gezonden aan Pieter Omzigt (woordvoerder CDA Buitenlandse zaken) in Tweede Kamer.

 6. Petervz zegt op

  Ik hoop dat het duidelijk zal zijn dat ik niet ieder individueel verzoek of opmerking in de brief kan meenemen. Belangrijkste in de algemene strekking en de zorgen die deze wijziging te weeg heeft gebracht.

  Ik denk voorts dat het juist wel belangrijk is om te vragen naar een bijeenkomst. In persoonlijke gesprekken is het toch makkelijker vragen te stellen en meteen antwoord te krijgen. Niet iedereen zal aanwezig kunnen zijn. Kan ook niet want er zijn te veel te veel Nederlanders in deze situatie. Maar het resultaat kan daarna aan iedereen bekendbaar worden gesteld.

 7. Johan zegt op

  Misschien nog een punt erbij over mensen die hun inkomen/pensioen niet uit Nederland krijgen, want dat is ook al een keer aangestipt in eerdere reacties. Ik vraag me trouwens af of het wel zin heeft om een brief te schrijven als deze maatregel inderdaad door het Ministerie is geintroduceerd, tenzij de Ambassade kans ziet om Den Haag ervan te doordringen dat een en ander eerst beter uitgewerkt moet worden voordat het wordt ingevoerd.

 8. Jan Theunissen zegt op

  Is Nederland als lid van de Europese unie weer het enige Land die weer nieuwe regels verzint? Of geld dit voor alle EU landen?

  • edard zegt op

   dat klopt
   Daarom hebben we ook het europesche hof om dingen aan te kaarten

 9. maurice zegt op

  Perfecte brief ik hoop dat ze daar iets aandoen

  groet Maurice

 10. Theo Moelee zegt op

  Beste Peter,

  M.i. heeft het geen enkele zin in discussie te gaan met deze heer Haenen. Quote: “de nieuwe regeling is in opdracht van BZ” Ik zou maar even wachten tot ze met hun nadere toelichting komen. Jouw goed bedoelde vragen en terechte opmerkingen aan hen, kunnen ze toch zelf wel bedenken. Indien we geen beter voorstel en motivatie van BZ krijgen is de hardst mogelijke juridische aktie gewenst. Het inschakelen van politieke partijen en de media kan dan overwogen worden.
  met vr.gr.,
  Thaise Theo

  • stevenl zegt op

   Mogelijk. Maar eerst overleg en duidelijk de bezwaren kenbaar maken is een prettigere manier van communiceren dan direct juridische actie nemen.

 11. Aad zegt op

  Mijn reactie:
  1. De legalisatie van een handtekening kan door iedere notaris in thailand worden gedaan. Naar BKK is dus niet nodig. Dat zal ik doen.
  2. Er bestaat zoiets als een ‘nadeelcompensatie’ voor Nederlanders die door een maatregel van de Nederlandse overheid wordt getroffen zelfs voot een terechte maatregel. Ik noemde het al eerder een disproportionele maatregel. Die compensatie dus met z’n allen aanvragen.
  3. Het gaat natuurlijk niet om de handtekening maar om een actie van de belastingdienst!

  En dan nog naar de ombudsman natuurlijk.
  Dit gaat de BD meer geld kosten als ze lief is!

  • Harry de Vree zegt op

   Kan die open brief dan ook niet gebruikt worden voor de Ombudsman?

 12. Martien zegt op

  Even een paar correcties:

  dat een aantal Nederlanders hierover reeds rechtstreeks vragen hebben gesteld.

  Een aantal Nederlanders is enkelvoud en moet dus zijn: heeft gesteld.

  omdat ik beschikt over = ik beschik

  willen trouwen met een Thais onderdaan; moet zijn Thaise onderdaan.

  Gr. Martien

  • Joop zegt op

   Ja natuurlijk. Maar dit is spijkers op laag water zoeken. Het gaat hier om de inhoud.

 13. thailand John zegt op

  Ik begrijp niet dat men ieder jaar persoonlijk naar de ambassade of consulaat moet komen.Zeker die mensen die gepensioneerd zijn en daarbij een pensioen hebben. daarvan weten ze precies wat het inkomen op jaarbasis is. Dus zou men hier voor niet iedere keer naar de ambassade/consulaat behoeven af te reizen.De mensen die hier wonen op basis van een jaarlijks visum zou men dat gewoon kunnen verstrekken , zonder al dat gedoe.Men zou met Thailand een regeling kunnen treffen voor deze groep.Hoe moeten deze ouderen naar de ambassade/consulaat reizen als ze niet meer redeolijk mobiel zijn, of ziek.Er moet beslist een goede en makkelijke manier zijn, maar ja daar heb je wel de bereidwilligheid van Nederland voor nodig en die van Thailand.Ik vind het gewoon burocratie ten top.En de ambassade/consulaat neemd geen enkele verantwoording voor de verklaring die ze afgeven.Dus eigelijk is het een wasseneus. Lsst het zo als het is of kom met iets beters. Wat echt goed is en mee te leven is voor een ieder in Thaland en voor Thailand. Met vriendelijke groet.

 14. Joop zegt op

  Ik denk dat men zijn NETTO-inkomen moet opgeven en niet het bruto-inkomen. Voor de Thaise overheid is toch totaal niet relevant hoeveel en waar moet worden afgedragen (belastingen en premies) over het bruto-inkomen. Voor de Thaise overheid geldt n.m.m. slechts dat men (naar door Thailand te stellen eisen)moet kunnen aantonen over voldoende netto ( is besteedbaar) inkomen te beschikken om in Thailand van te kunnen leven.

  • Petervz zegt op

   Niet mee eens, een bruto inkomen kan ook belastbaar zijn in Thailand en komt dan ten goede van de thaise staat.

  • dontejo zegt op

   Beste Joop,

   Men vraagt bij immigration niet om een netto inkomen
   3.3 Income affidavit from the embassy if using 40,000 THB proof of monthly income.
   Dus waarom niet bruto opgeven. Kan net genoeg zijn om aan de inkomens eis te voldoen.

   Vriendelijke groet, Dontejo.

   • edard zegt op

    loonopgave moet men altijd bruto opgeven en niet netto
    dat is in nederland zo en andere europesche landen en ook in azie
    en de rest van de wereld

   • Rene Chiangmai zegt op

    Ik ben (nog) niet in de omstandigheid dat ik aan deze voorwaarden moet voldoen, maar het lijkt me zinvol om een nieuwe discussie te starten met de vraag of de inkomsten voor een visum Netto of Bruto moeten zijn.

  • edard zegt op

   Men is in thailand ook belastingplichtig over het bruto inkomen en niet over het netto-inkomen
   lees het verdrag eens goed ok
   en kijk ook naar het internatuonale verdragenrecht en OESO model

 15. Elzo klooster zegt op

  Waanzin natuurlijk om voor deze inkomensverklaring steeds naar Bangkok te moeten reizen.

  Veel succes en alvast hartelijk bedankt voor de moeite.

  Met vriendelijke groet,

  Elzo

 16. Maarten Vasbinder zegt op

  Beste Peter,

  Ook ik heb een open brief klaarliggen. De ambassade kan niets doen. Die volgt slechts orders op van Buitenlandse Zaken. Ze kunnen wel de zaak aanhangig maken bij de minister. Dat ga ik de ambassadeur vragen.

  • Petervz zegt op

   Beste Maarten, het kan geen kwaad als ook anderen een open brief sturen. Een open brief moet je wel publiceren natuurlijk.

   In een klacht tegen een overheidsinstantie dient een bepaalde volgorde van procedure te worden doorlopen. Eerste stap is contact opnemen met de instantie zelf. In dit geval dus de ambassade. Als dat tot niets leidt is het ministerie van buitenlandse zaken de volgende stap. Let wel, overheidsinstanties zijn verplicht binnen een pebaalde termijn te antwoorden. Die antwoorden dus goed bewaren, want die zijn weer belangrijk bij de volgende stap.

   Pas als bezwaar maken bij het ministerie niet tot enig resultaat leidt, dan kan eventueel een gerechtelijke procedure worden gestart of een klacht worden neergelegd bij de ombudsman.

   Ik heb getracht in mijn brief zo neutraal mogelijk te zijn. Zelf heb ik geen enkel belang bij de uitkomst, dus kan me weerhouden van emotionele reacties, en die zijn er begrijpelijk veel.

   Trouwens je medische adviezen zijn erg waardevol in dit blog.

   • Maarten Vasbinder zegt op

    Die brief wordt momenteel geredigeerd door een zeer goede vriend van me die heel veel ervaring heeft met dit soort brieven. De kunst is om duidelijk te zeggen wat je denkt en ook enkele oplossingen aan dragen. Juridisch lijken er ook enkele mogelijkheden vanwege het verschil van interpretatie tussen verschillende ministeries.
    Morgen of dinsdag wordt de brief gepubliceerd. Een simpele versie ligt al sinds donderdag bij de ambassade.
    Eerlijk gezegd ben ik niet optimistisch over de afloop. Ministeries houden er niet van hun ongelijk te bekennen.

  • ruud zegt op

   Aanhangig maken bij de huidige minister, of bij de volgende?
   Dat zou verschil kunnen maken.

 17. John Castricum zegt op

  Wanneer je de jaaropgaven kan downloaden begin het jaar dan krijg je een run naar de abassade dit ten nadelen van mesen die rond die tij ook de verlenging aan moeten vragen. Kan je ook niet op de gestelde datum komen dan krijg je een boete.

 18. fred steinkuhler zegt op

  20.11.16 18.30

  – ken de inhoud van de brief v d ambassade niet
  – een opmerking in de reactie’s kwam voorbij, dat er
  nog een toelichting volgt v d ambassade
  – dan is met spoed alle……nog niet verstrekte informatie’s
  v d ambassade nodig
  – zou dan morgen 21/11 namens allen….een email zenden aan de ambassade om
  voor 1 december te antwoorden
  – met tevens een note dat men voortaan als er veranderingen
  plaarsvingen altijd in een keer alle gegevens doorgeeft en
  niet in gedeelten, waarmede men onduidelijkheid
  afgeeft
  – sterkte allen

 19. fred steinkuhler zegt op

  20.11.16 18.45

  Tav direktie

  – inzake mijn juist gezonden gedachtengang over
  ink. verklaring
  – wens geen waarderingscode
  – belangrijkste in het leven is iedereen kan
  meedenken en meedoen wat er leeft
  – dit te gaan of te moeten waarderen vind ik beslist niet
  op zn plaats en te ver… gaan
  – iedereen doet zn best en waardering is uw taak
  geheeeeeeel niet
  – dank voor begrip

 20. Fred Janssen zegt op

  Open brief juich ik van harte toe en heb veel waardering voor dit initiatief.
  Voor het overige ben ik het eens met eerdere reacties of de heer Haenen wel de
  aangewezen persoon is om de brief aan te richten.
  Het is te hopen dat dit weer geen gevecht tegen de bierkaai wordt.

 21. Jan zegt op

  Wat denk je van DIGID. De belasting weet alles van je dus als de Ambassade toegang krijg tot DIGID gegevens kunnen zo controleren of de opgave juist is. Dat betekent dat je niet in persoon hoeft te verschijnen, belazer je de boel krijg je een uitnodiging van de Ambassade (mailtje). Verhuurders in Nederland die een inkomsten verklaring aan de huurder vragen kunnen deze ook via DIGID controleren, er zal wel weer iemand een smoes verzinnen waarom DIGID niet kan, ( persoonsvertrouwelijk enz enz).

  • edard zegt op

   Op de digid wordt ook inkomsten bruto vermeld
   en jaaropgave de specificatie van de inkomsten
   en dan komt men vanzelf aan de netto-inkomsten

  • bob zegt op

   Hallo Jan,

   Dat geldt alleen voor Nederlanders die in Nederland wonen. Bij de belastingdienst zijn geen of slechts ten dele gegevens van EXPATS bekend.

 22. Jan zegt op

  Het ABP vraagt trouwens ook een verklaring van in leven zijn en deze kan alleen maar door de Ambassade afgegeven worden. Als je met pensioen bent kan dat door het SVB in Thailand afgegeven worden. Voor mij betekent dat in dec. naar Bangkok voor een verklaring inkomsten en in maart naar Bangkok voor verklaring van in leven zijn voor het ABP. Vliegen kost mij ongeveer 4000 bath overnachten in Bangkok 1000 bath taxi kosten ongeveer 600 bath formulier ambassade ongeveer 1300 bath. Opgeteld zal ik ongeveer 15000 bath kwijt zijn on de benodigde formulieren te verkrijgen. Ja kan goedkoper ga op straat slapen maar dan wel voor de Ambassade

  • Harry de Vree zegt op

   Beste Jan

   Heb goed nieuws voor je.
   Een bewijs van leven kan je ook krijgen op elk SSO kantoor in
   elke grote stad. Ik doe het bijv in Korat en hoef er niet voor naar BK
   Zoek zelf je eigen SSO kantoor op in onderstaande URL

   1 formulier SVB invullen en opsturen naar het SSO (Social Security Office Thailand)
   2 zij bellen je om langs te komen of je gaat week later onaangekondigt erheen
   3 na met paspoort handtekening gezet te hebben op het levensbewijs dat je
   hen stuurde krijg je het weer mee om naar de SVB te sturen.

   Harry

   • Harry de Vree zegt op

    Sorry URL vergeten:

    http://www.sso.go.th/wpr/eng/index.html

  • bob zegt op

   Onzin natuurlijk. Voor de SVB moet u in Thailand tegenwoordig naar de SSO. De getekende formulieren kopieert u en zendt die vervolgens per email (en/of) post naar uw pensioenuitkeerders. Het origineel ook per post naar SVB. Verklaring inkomen is pas nodig bij verlopen van de geldigheid van verblijf en niet afhankelijk van een termijn ergens in het jaar. Meestal worden jaaropgaven pas verstrekt eind januari begin februari en die heeft u allereerst nodig om een inkomensverklaring te verkrijgen. E.e.a. is dus best te combineren in één visite aan de ambassade.

  • Bram zegt op

   Voor de verklaring van in leven zijn hoef je niet naar Bangkok maar kun je laten invullen bij de Amphur van je woonplaats Ik doe dit ook elke jaar in Udonthani en ABP keurt dit elk jaar goed!!!!!!

 23. chris zegt op

  Het bovenstaande zegt ook helemaal niks over het inkomen van je wettelijke partner, meestal je vrouw (trouwen met iemand van hetzelfde geslacht is niet wettelijk in Thailand maar wel in Nederland).
  Waarom telt alleen mijn inkomen als mijn echtgenote vele malen meer verdient dan ik?

 24. HansNL zegt op

  Ik kan maar een ding concluderen, deze hele gebeurtenis wordt aangezwengeld door de belastingdienst.
  Immers als1000 Nederlanders terug moeten gaan naar Nederland door deze maatregel is het een geval van Kassa voor de belastingdienst.
  Denken ze.
  En weer wordt vergeten dat elke terugkeerder duurder uit zal pakken voor Nederland als de blijvers.

  Overigens, waar staat in de Thaise eisen dat het inkomen bruto of netto moet zijn?
  De eis is een inkomen van……

 25. Martien zegt op

  Ik mis iets. De aanleiding van dit hele verhaal lijkt te zijn dat nederlanders in Thailand moeten voldoen aan een minimaal inkomen per maand of moeten kunnen aantonen dat er voldoende kapitaal op een rekening bij een thaise bank staat en dat dit bedrag daar al minimaal 3 maanden staat.
  Ik werk volgens dat principe en kan dus niet bedenken waarom ik een bezoek aan de NL ambassade zou moeten brengen om een inkomensverklaring te laten opmaken.
  Of zie ik nu iets over het hoofd?

  • Harry de Vree zegt op

   Ja je zit bij die andere groep :))
   Wie 800.000 baht of meer op zn accnt heeft staan en daar ook kan laten staan
   die valt niet onder deze nieuwugheden en problemen
   Is alleen bedoelt voor diegenen die het moeten hebben van hun inkomen.

   Harry

  • Cornelis zegt op

   M.i. heb je volstrekt gelijk, Martien. Bovendien is het een verklaring waarvan de Ambassade aangeeft niet voor de inhoud ervan verantwoordelijk te zijn………….

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Als je voldoende op een Thaise bankrekening hebt staan is het ook niet nodig om je inkomen te bewijzen. Kan je eenvoudig ook met enkel een bankbedrag doen.

   Het gaat hier enkel over mensen die hun inkomen gebruiken, of misschien nodig hebben, om aan de financiële eisen van een jaarverlenging te voldoen.
   Het al dan niet gebruiken van een inkomen is een persoonlijk beslissing (of noodzaak).
   Hoef daarom niet zo te zijn dat ze te weinig geld hebben.
   Sommige willen misschien gewoon geen 800 000 Baht op een Thaise rekening hebben staan om welke reden ook, of wachten betere tijden af om hun geld over te maken.
   Kan allerlei redenen hebben.
   Ondertussen gebruiken ze hun inkomen als financieel bewijs. Dat mag en daar is ook niks mis mee.
   Het wordt hun alleen nu moeilijk gemaakt, daar waar dat volgens mij helemaal niet hoeft.
   Ik kan die mensen best wel begrijpen.

  • erik zegt op

   Het is of .. of. Heb je voldoende geld drie maanden in de bank dan hoef je geen inkomensbriefje te hebben.
   Acht ton thb voor retirement, vier ton thb indien gehuwd en feitelijk samenwonend. Ik schrijf thb maar de tegenwaarde in andere valuta mag ook.

   • stevenl zegt op

    Voor retirement is het en/of.

  • Daniël M. zegt op

   800.000 Baht konstant op een rekening laten staan. Geld dat je hebt en waar je niks kunt mee doen, gewoon om in Thailand te kunnen blijven. Dan moet je daarbovenop nog veel geld hebben om te kunnen genieten van het leven in Thailand en je dagelijkse uitgaven te kunnen betalen.

   Maar stel dat je door een of andere gebeurtenis daar wel onder zakt, bvb. tot 400.000 baht… Wat gebeurt er dan? Dan zal uw inkomen plots wel een grote rol spelen…

 26. Fransamsterdam zegt op

  Het hele verhaal staat nogal haaks op de argumenten die de ambassade in 2011 voor de toen doorgevoerde wijziging aanvoerde en van de ons toen voorgehouden mooie toekomst komt zo niets terecht.
  .
  https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/visa/ambassade-inkomensverklaring/

 27. willem zegt op

  Volgens mij gaat het bij de inkomensverklaring wel degelijk over het netto inkomen. Thailand eist of 800.000 baht aantoonbaar op de bank, of een aantoonbaar inkomen van ongeveer 66.000 baht per maand, of een combinatie.

  Ik heb nog nooit bruto geld op mijn prive bankrekening gehad. Als het bedrag op de bank netto is dan moeten al de andere opties dat m.i. ook zijn. Het zou heel vreemd zijn om met een bruto inkomen te werken. Zo veel landen zoveel verschillende belastingen en evt premies. Dat kan een behoorlijk verschil zijn.

  In de UAE heffen ze 0% inkomensbelasting en ik betaal 52/56%.

  Arme ik. 🙂

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Jullie maken het jezelf toch ook steeds moeilijk.

   Vanwaar haal je nu weer die “ongeveer 66 000 Baht per maand ?
   Het bedrag wat het minstens moet zijn staat duidelijk in het immigratieorder, en er staat niet bijgeschreven “ongeveer”.

   Over netto of bruto wordt er niet gesproken.
   Als er niets staat dan wil dit zeggen je er ook geen rekening moet mee houden.
   Je moet er dan ook geen bijkomende eis van maken.
   Neem dus het voor jouw meest voordelige, wat normaal bruto zal zijn.

   Het staat allemaal officieel beschreven in :

   “Order of the immigration bureau No. 327/2557 (2014)
   Subject: Criteria and Conditions for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand

   2.22 In the case of retirement:
   -Must have evidence of having income of no less than Baht 65,000 per month
   OR
   -on the filing date, the applicant must have funds deposited in a bank in Thailand of no less than Baht 800,000 for the past three months. For the first year only, the applicant must have proof of a deposit account in which said amount of funds has been maintained for no less than 60 days prior to the filing date:
   OR
   -Must have an annual earning and fluids deposited with a bank totaling no less than Baht 800,0000 as of the filing date.

 28. Roel zegt op

  Voor iedereen in Pattaya en omgeving kan je beter naar Oostenrijks consulaat gaan hier in Pattaya.

  Of met je jaaropgave, wordt gewoon bruto omgerekend naar thb. Indien geen inkomen van aow /uwv, maar wel inkomsten uit belegging,verhuur,rente inkomsten, neem bankafschriften mee en consulaat geeft jouw een inkomens verklaring. kopie maken en origineel gaat naar immigratie, kopie voor volgend jaar bij consulaat, niets veranderd en je krijgt weer nieuwe.

 29. Harry de Vree zegt op

  Beste Peter

  Goeie brief en een goed initiatief.
  Zou die ook direct doorgestuurd kunnen worden (kopie dus) aan de Ombudsman?
  Vooral punt 2 snijdt hout om een vertraging van de ingangsdatum te bewerkstelligen.

  Ik ben trouwens bang dat Punt 4 hier niet bijhoort.
  De Thaise Staat (niet Nederland) wil die 800.000 Netto zien.
  Dat kan je al afleiden uit die “andere” groep die deze 800.000 cash 3 mndn op een bankboekje
  moet hebben staan. Ik heb diverse jaren mijn AOW transfers op mn Thaise Bank (niet genoeg)
  plus ander binnenkomend geld uit Ned aan de emigratie moeten tonen. >800.000 Okay :))
  Dat er tot nu toe met dit Ambassade formulier die 800.000 kontrole kon worden omzeild is een
  andere kwestie die nu wordt gekorrigeerd door de Ned. Belasting.

  Harry

  • Petervz zegt op

   Beste Harry,
   Waar lees jij onder punt 4. het bedrag van Thb 800,000.-?
   Een bedrag op een rekening staat vast. Een netto inkomen pas na een definitieve aanslag. 2 verschillende zaken, niet door elkaar halen.

   • stevenl zegt op

    Harry’s 800.000 is gebaseerd op de inkomenseis (bijna 800.000), niet op vermogen in de bank.

 30. theoS zegt op

  Degene die dit beslist is het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet de Ambassade die gewoon doet wat het Ministerie hun opdraagt.

 31. Eddy zegt op

  Ikzelf ben Belg en begrijp niet goed de doelstelling van de brief aan de Nederlandse ambassade.

  Wat ik begrepen heb ;

  Voor een inkomstenverklaring kan je in Thailand gebruik maken van een “affidavit”.

  De reden van de brief is dat Nederlanders nu zich persoonlijk moeten aanmelden bij de ambassade om een inkomstenverklaring, via een affidavit, op te stellen.

  Wat ik echter denk te weten over een inkomstenverklaring via een affidavit :

  Een affidavit, of in het Nederlands, is een beeedigde verklaring. Met andere woorden, lieg je op het affidavit, dan doe je aan meineed, wat zwaar gestraft kan worden. Het affidavit wordt opgesteld, indien je voor de opsteller, persoonlijk de verklaring aflegt. De opsteller in dit voorbeeld is dan een lid van de ambassade. Het affidavit zelfs eist dan al dat je persoonlijk contact hebt met de opsteller, alhier het lid van de ambassade.

  Wat ik begrepen heb is dat voor de Nederlandse ambassade in Thailand het persoonlijk aanmelden blijkbaar niet verplicht was. Maar in principe kan dit niet, kijk naar de definitie van een affidavit.

  Nederlandse Buitenlandse Zaken heeft dan de ambassade hierover op de vingers getikt, en eist dat de ambassade de correcte procedures volgt voor het opstellen van een affidavit.

  Wat ik dan niet begrijp:

  Waarom willen jullie een brief richten aan de ambassade? Is het niet beter om contact te nemen met buitenlandse zaken? Maar dan nog, een affidavit is internationaal gerechterlijk erkend bewijsstuk, met een internationaal opgelegde procedure, en de verklaring persoonlijk af leggen voor de opsteller is een vereiste. Ik denk niet dat buitenlandse zaken dit zomaar kan aanpassen.

  Wat jullie wel kunnen vragen aan de ambassade is, dat indien je niet naar de ambassade kan gaan, het ambassade personeel naar jullie kan komen.

  En jullie laten uitschijnen dat het persoonlijk verschijnen enkel geld voor Thailand. Is dit correct? Is het persoonlijk verschijnen niet van toepassing in andere landen, voorbeeld, China, USA, Australie?

  • Petervz zegt op

   De kwestie hier is niet of het formulier juist is ingevuld, maar het persoonlijk moeten verschijnen en dat ieder jaar opnieuw. De inkomstenverklaring is overigens geen affidavit in juridische zin. Thaise autoriteiten zien nu eenmaal graag stempels en handtekeningen op documenten, maar in feite is zo’n verklaring overbodig, want er moet iets tegenover de ambassade worden verklaard en bewezen, terwijl een thaise autoriteit er om vraagt.

   Of een dergelijke verklaring ook in andere landen wordt gevraagd weet ik niet, en is hier ook niet relevant.

   • RonnyLatPhrao zegt op

    Het is eigenloijk ook geen verklaring tegenover de ambassade maar “To whom it may concern,”
    Het enige dat de ambassade doet is “Seen for legalisation of the signature of ……”
    Vervolgens staat er “The Embassy of the Kingdom of the Netherlands accepts no responsibility for the contents of this document.”

    Op de Belgische versie staat het een beetje anders.
    Daar staat niet uitdrukkelijk dat de ambassade niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het document maar :
    “Under penalty of perjury, I .xxxxxx assume full and complete responsibility for the veracity of the claims herein.”
    Vervolgens onderteken je dit en die handtekening wordt dan gelegaliseerd.

    Je weet dus dat je verantwoordelijk bent voor wat je invult en ook voor de eventuele gevolgen.

    Persoonlijk zie ik dan ook niet in waarom dit niet via een andere weg zou kunnen, zolang die aanvragende persoon maar via die gevolgde weg juist kan geïdentificeerd worden (o.a. kopie paspoort, inschrijvingsgegevens ambassade, etc)
    Niet alleen per post, maar zo zou 1 persoon ook naar Bangkok kunnen gaan met de aanvraag en volmacht van vb 20 aanvragers. Iedereen deel dan in de kosten van reis en eventueel overnachting m.u.v. de drager van de aanvragen. Die mag gratis voor het leveren van die dienst.

    • Eddy zegt op

     @ Ronny,

     De Belgische versie is opgesteld in het Engels en geeft zeer duidelijk aan ” AFFIDAVIT”.

     Een affidavit blijft een beedigde verklaring. En als ambassade moet je heel goed opletten met het legaliseren daarvan.

     Een gewone (inkomsten)verklaring, geen affidavit, is natuurlijk iets anders.

     Is hetzelfde als bij de politie, bij opstellen van een proces verbaal mag je liegen.

     Bij een beedigde verklaring is dat meineed.

     Maar denk aan dit als je zoekt naar een reden waarom er verstrenging is bij de ambassade.

     Veronderstel je bent Nederlander in Thailand zonder hospitalisatieverzekering en je krijgt ineens problemen met je hart.

     Dringend opgenomen in een staatsziekenhuis, omdat je het niet al te breed hebt.

     Operatie geslaagd, kostprijs 450.000 Baht.

     Oeps, ik heb dat niet, ik vraag terugbetalingsplan aan bij het ziekenhuis.

     Ziekenhuis laat via de fianciele instelling je officieel inkomen checken, bij de immigratie, op je inkomstenverklaring. Veronderstel, je hebt dan 2000 euro opgegeven, kan de instelling zeggen, afgerond 700 euro per maand kan je betalen.

     Als je dan in werkelijkheid maar 1000 euro per maand hebt, ik hoef er geen tekening bij te maken.

     Voor een Belg, de verklaring is dan bijkomend een affidavit, en heb je aan schriftvervalsing gedaan. En dan kan de vraag bij de ambbassade komen, waarom hebben jullie dit niet gecontroleerd?

     • RonnyLatPhrao zegt op

      Zij legaliseren nooit de inhoud.
      De Belgische ambassade legaliseert enkel de handtekening..
      Zij legaliseren daarmee dus niet wat die persoon verklaart, maar bevestigen door hun handtekening wel dat het die persoon is die dit verklaart heeft.
      Een ambassade kan dus nooit verantwoordelijk gesteld worden voor wat iemand verklaart heeft.
      Die vraag zal dan ook niet aan de ambassade gesteld worden.

      Buiten dat dacht ik dat je wel een bewijs van inkomen miet tonen maar ze zullen ook geen enkel stempel op dat bewijs zetten. Er is dus toch een vorm van controle en terecht.

      Lees ook dit eens
      http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten

      “De legalisatie is, volgens de van kracht zijnde internationale en Belgische regelgeving, de bevestiging van de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van de stempel of het zegel waarmee het document is bekleed.“

      • RonnyLatPhrao zegt op

       Trouwens ik denk dat het woord affidavit juridisch niet correct gebruikt wordt wanneer het de inkomsteeverklaring betreft.
       Een affidavit is een officiële verklaring die je kunt afleggen in het kader van een gerechtelijke procedure . Hier heeft het weinig met een gerechtelijke procedure re maken
       Bovendien kan je alleen meineed plegen als je onder ede staat. Daarvoor moet je natuurlijk eerst een eed afleggen.

       Maar goed. We dwalen af van het oorspronkelijke artikel en hopelijk waait dit niet over naar de Belgische ambassade.

  • David H. zegt op

   Ohoho….Eddy…., nu moet ik als evenzo een Belg zijnde wel akkoord gaan met al je beweringen ,…maar,….. mag ik opmerken dat de Belgische ambassade ook affidavid aflevert per briefwisseling ,dus ook niet verschijnend in persoon…., je moet wel ingeschreven zijn op de ambassade anders gaat dit niet op.

   Hopelijk begint nu voor ons ook niet die rimram , want als het regent in NL druppelt al wel eens wat later in Belgie …

 32. Theo Claassen zegt op

  Ik heb laatst ivm de verlenging van mijn jaarvisum ook gemailt naar de ambassade en kreeg dit mailtje terug :

  Geachte heer,

  Hartelijk dank voor uw bericht, waaruit ik begrijp dat u een verklaring wilt aanvragen omtrent inkomen en vermogen, echter de Nederlandse ambassade kan u alléén voorzien van de volgende Consulaire verklaringen
  Verklaring van woonplaats
  Verklaring omtrent de burgerlijke staat
  Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk
  Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)
  Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap
  Verklaring omtrent het gedrag
  Voor een aanvraag van een van deze verklaringen dient u een afspraak te maken op de ambassade, via het online afsprakensysteem.

  Mocht u een ander soort verklaring nodig hebben, dan wil ik u vriendelijk vragen om een email te sturen naar het volgende emailadres man-ca@minbuza.nl met daarin een korte uitleg van wat u precies nodig heeft.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met de aanvraag.
  Met vriendelijke groet,
  Breedveld Marin, Yesenia
  Consulair voorlichter.

  Heb toen op de NL website van ambassade in Thailand dat opgezocht en zag dit formulier voor het bewijs van inkomens te downloaden was, vervolgens ingevuld en gedaan wat er opstond en per post naar het adres van de ambassade gestuurd.
  Kreeg netjes 4 dagen later alles gestempeld terug, dus wat er allemaal anders is hierboven beschreven weet ik niet??
  Misschien kunnen jullie daar wat mee..succes!

  Ps.Ben vorig jaar in Bangkok getrouwd met een Thaise en was toendertijd in bij haar moeder die woont daar en daar op de ambassade dat formulier ingevuld en laten legaliseren.

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Het gaat dan ook maar pas in op 1 januari 2017….

 33. Jo W zegt op

  Ik heb een vriend die geen computer heeft en ik ken ook mensen die thailand blog niet lezen. Is de ambassade niet verplicht om deze mensen op de hoogte te brengen?

  • Khun Peter zegt op

   Goede vraag. De overheid gaat er tegenwoordig voor het gemak maar vanuit dat iedereen online is.

 34. Oosterbroek zegt op

  Aad, in navolging op je antwoord wat betreft de legalisatie van je handtekening bij een Thaise Notaris,
  kan je in dit geval de Nederlandse inomensverklaring gebruiken.
  Dit zou voor velen een uitkomst zijn.

  • Petervz zegt op

   Voor de goede orde. Het beroep notaris bestaat niet in Thailand. Wel zijn er advocaten die handelingen verrichten die te vergelijken zijn met dat van een notaris.
   Thaise autoriteiten willen altijd een ambassade stempel en handtekening zien. Eigenlijk zou de formele handtekening legalisatie procedure moeten worden gevolgd, zoals deze op de website van de ambassade staat vermeld. Dat zou dan echt een lijdensweg zijn.

   Het probleem is natuurlijk dan bijna geen enkele Nederlanders hier in Thailand ingezete is. Dat is pas het geval bij een Permanent Residency of naturalisatie. Bijna alle Nederlanders hebben slechts een tijdelijk verblijfsrecht (non-immigrant status), en worden jaarlijks geconfronteerd met een verlengingsprocedure.
   Dat is een regelgeving van Thailand, waar helaas weinig aan te doen is. Thailand wil nu eenmaal graag buitenlanders verwelkomen die geld komen uitgeven, en willen buitenlanders die onder een grens vallen het liefste weren.

   Het zou de EU ambassades overigens niet misstaan deze visaperikelen eens te bespreken met de bevoegde thaise autoriteit. Er moet toch een mogelijkheid eea efficienter te regelen, wat een win-win situatie is voor alle betrokken partijen. Thailand ziet zich graag als een “heaven for retirees”, maar werpt veel opstakels op. Maar er moet wel een wil zijn bij de EU ambassades, en het zou de Nederlandse ambassadeur sieren het voortouw te nemen.

 35. Petervz zegt op

  Redactie, ik heb de brief met enkele aanpassingen vanmorgen verzonden aan de heer Haenen, met een kopie aan de ambassadeur en de directie consulaire zaken in den Haag. Ik wil iedereen bedanken voor de reacties, waarvan een paar in de brief zijn verwerkt.

 36. dontejo zegt op

  Dank je Petervz,

  Met vriendelijke groet,

  Dontejo.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website