Donderdag, 23 mei, zullen de verkiezingen plaatsvinden voor leden van het Europees Parlement. Om enigszins op de hoogte te blijven, had ik mij indertijd opgegeven om mee te doen met de diverse verkiezingen.

Enerzijds wil men Nederlanders, die in het buitenland wonen in de gelegenheid stellen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Anderzijds wordt de indruk gewekt dat dit geen grote prioriteit heeft. Doordat de post, waar dan ook, laks werkt, heb ik reeds tijdig laten weten niets ontvangen te hebben. Post naar Thailand, globaal genomen 2 weken en terug ongeveer 7 werkdagen. Mogelijk dat daar een probleem zit door de Boeddhadagen en de kroning afgelopen tijd.

Op 29 april heb ik voor het laatst gemaild met als antwoord dat voor de zekerheid nog een keer voor verzending gezorgd zou worden. En inderdaad op 22 mei kwam de post aan! Dit heeft geen zin meer om terug te sturen!

Op de lijst staan 16 partijen vermeld. Sommige partijen zouden aansluiting kunnen vinden bij soortgelijk gestemde partijen binnen het Europese Parlement. Bij de overige stel ik mijn vraagtekens. Bijvoorbeeld lijst 15 van de Regio & Piratenpartij, nog nooit van gehoord! Welk van de lidstaten heeft een soortgelijke partij. Zou het niet wijzer zijn om met minder partijen een vuist te maken over bepaalde belangrijke thema’s en deze aan te pakken. Beter dan met een aantal splinterpartijtjes op te draven. Dat “voorrecht” kent alleen Nederland. Zou een van de partijen het ook aandurven om eens rigoureus de bezem door deze geldverslindende operatie te halen. Naast het inkomen, een maandelijkse vergoeding en bovendien presentatie gelden. Ook de steeds terugkerende verhuizingen Brussel – Straatsburg   kost de belastingbetaler veel onnodig verspild geld.

Als ik de politici probeer te volgen met welke voorstellen of uitspraken ze komen, dan had dit allang verwezenlijkt moeten zijn. Het lijkt wel Minister Wiebes met zijn Groninger gasbeleid. We gaan zo spoedig mogelijk …..etc. Na 3 jaar is er nog niets gebeurd! Een walgelijk voorstel was het volgende. De waardevermindering van de woning wordt uitgekeerd, dus geen schadevergoeding, die vele male hoger uitvalt.

Politiek neem je verantwoordelijkheid en betaal de schade. Deze kan verhaald worden op Shell en overigen!

Of de Nederlandse politiek geïnteresseerd is in Nederlanders die in het buitenland wonen en voor hun belangen opkomt, waag ik steeds meer in twijfel te trekken.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Verkiezingen voor leden van het Europees Parlement”

 1. Antonius zegt op

  Beste Lodewijk en andere buiten Nederland,

  U moet allen beseffen dat er een groot verschil is tussen wat de overheid beweerd en promoot. In vele gevallen wordt het zo geregeld dat dingen te laat aankomen om bezwaar te maken of te reageren. Ook worden vele zaken klakkeloos geregistreerd.. Afrekenen op het individu komt heel vaak voor.
  Men wil van u af. U presteert niet meer en kost geld.
  Ook ontvangt u niet meer alle info en andere belangrijke post in uw berichten box..
  Justitie, belastingdienst. Justitieel incasso bureau. en anderen diensten. leggen liever beslag met vele verhogingen.
  Zij proberen hun eigen werkgelegenheid te vergroten.
  Nederland is een land waar basis principe’s zijn verdwenen.( stemmen heeft geen zin )

  Groet Antonius

 2. RuudB zegt op

  Beste Lodewijk, op het eind van jouw relaas vraag jij je af of “de NL politiek geïnteresseerd is in NL’ers die in het buitenland wonen en voor hun belangen opkomt.” Een vreemde vraag. En wel hierom: medio maart jl heb ik nav de kwestie Van Laarhoven de stelling ingestuurd dat “Nederland verantwoordelijk dient op te nemen voor landgenoten in het buitenland”. https://www.thailandblog.nl/lezers-inzending/lezersstelling-nederland-moet-verantwoordelijkheid-nemen-voor-landgenoten-in-buitenland/
  De algemene teneur was dat dit niet hoefde. “Men” was vertrokken uit NL, had daar zelf voor gekozen om allerlei redenen, en eenmaal dag met het handje hoefde men verder geen bemoeienis meer van en door de NL overheid. De discussies afgelopen weken over het welbeminde thema AOW laat dan weer anders lezen: hoe meer toegeving van de kant van de NL politiek hoe beter, het liefst in de vorm van euroos.
  Nu zijn het vandaag Europese verkiezingen. NL kiest voor haar vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Wat dit alles van doen heeft met hen die verkozen hebben aldus in Thailand te gaan wonen, ontgaat me. Hoezo meedoen vanuit TH aan NL verkiezingen voor Europa om enigszins op de hoogte te blijven aan de orde is, ontgaat me ook. Neem dan een bv digitaal abonnement op een NL krant.

  • l.lagemaat zegt op

   Om met het laatste te beginnen: ik lees dagelijks het AD en de Volkskrant, daarnaast digitaal het Nederlandse nieuws.
   Thailand hoeft voor mij niet definitief een eindstation te zijn.
   Nederland moet leren internationaal te denken: op europees nivo de CO2 heffingen invoeren, op Europees nivo grote bedrijven ook belastingheffingen opleggen en daardoor geen angst dat dit specifieke bedrijf Nederland zal verlaten. Werkelijk internationaal de migratie problemen willen aanpakken.
   Nederland heeft een goede stap gemaakt door het Hanzeverband met een aantal N-Europese landen aan te gaan.
   Er zijn nog teveel aandachtspunten om hier te benoemen. Men moet af van het kneuterige bijna provinciaalse denken , soms bijna vanuit een “angstvisie”!
   Misschien heeft dit enigszins licht geworpen over het “waarom”.
   Een enkele keer vindt er ook correspondentie plaats met een Ministerie en met AVAAZ
   Vriendelijke groet,
   Lodewijk

   • RuudB zegt op

    Akkoord, maar de vraag was: waarom zou je wonende in TH je druk maken om Europese verkiezingen, en waarom zou de NL politiek zich druk moeten maken om in TH wonende landgenoten. Die wilden toch geen bemoeienis? Maakt het een in TH wonende pensionada wat uit of er een Hanzeverdrag is, ja dan neen? NL vervult op teveel aandachtspunten om hier te benoemen een voortrekkersrol. In hoeverre is dit kneuterig of provinciaals? Neen, eenmaal vertrokken uit NL, dan ook geen commentaar meer.

    • l.lagemaat zegt op

     Het gaat uiteindelijk na de verkiezingen welke koers de Europese Unie zal gaan uitzetten tegen de achtergrond van Amerika met zijn handelsoorlog, nu weer Huawei (China)

     In hoeverre zal dat van invloed zijn op de Aziatische landen, ook Thailand.
     In hoeverre komt de baht onder druk te staan.

     Waar ik direct betrokken bij raak, stel ik mij kritisch op zo u wilt commentaar

 3. bert mappa zegt op

  Ik heb het zelfde probleem. Bij mij doet de post er 1 maand over. De eerste zending niet ontvangen de tweede zending net op tijd.
  De ambassade is geen stembureau meer , maar ze sturen jouw stembiljet wel naar den haag.
  Gevraagd waarom met name voor de buitenlandse stemmers het digid systeem niet wordt gebruikt is het antwoord daar voorziet de kieswet niet in.

 4. David H. zegt op

  Hier hetzelfde , wij als Belgen moeten verplicht stemmen , een hele bombarie van onze Ambassade om lang vooraf in te schrijven ..(raar ,want toch verplicht , waarom dan nog moeten inschrijven ? )

  En dan komt je kiesbrief op 17 mei aan , en er is minstens 8 werkdagen nodig om post in Belgie te bezorgd krijgen meestal 12 , dus te laat daar alles uitdrukkelijk in bijgaande info vermeld staat : uiterlijk zondag 14 uur moet toekomen om geldig te zijn
  Om geldig kunnen stemmen dienen de brieven ons op persoonlijk adres minstens 2 weken voor kiesdatum te bekomen + de nodige tijd om ze naar de Ambassade te krijgen , die ze dan weer op hun beurt naar ons stuurt .
  En ik woon dan nog niet eens ergens in de Issaan of ander ver afgelegen streek, maar in Pattaya /Jomtien

  • Lung addie zegt op

   Beste David,
   indien je in het buitenland vertoeft ben je helemaal NIET verplicht te stemmen. Dat is trouwens een geldige reden om niet hoeven te gaan stemmen. Indien je WEL WENST te stemmen, als in het buitenland vertoevende, dan moet je dit kenbaar maken door je als kiezer te registreren bij de Belgische ambassade. Dit kan wel enkel indien je in Belgie uitgeschreven bent en bij de ambassade ingeschreven bent. Indien je niet wenst te stemmen dan registreer je je doodeenvoudig niet als kiezer en ontvang je ook geen stembrief. Het is maar wat je wenst of niet wenst.

   • David H. zegt op

    Best Mr Lung Adie , dit is nieuw voor mij weet ik niet , als brave Belg ons altijd voorgekauwd dat de stemming verplicht is , ook de Ambassade heeft dat nooit vermeld dat wij uitgeschrevenen geen kiesplicht hebben , misschien weten zij het ook niet ? (zou me niets verwonderen ..lol) ,kan u mij een link aantonen waar ik dat kan lezen op officiele site, moet toch bestaan denk ik , ik betwijfel dit , daar wij zelfs in buitenland wonende en afgeschreven uit Belgie ook nog moeten een belasitngsaangifte invullen .

    Maar ik zou het zeer welkom vinden als uw mededeling inderdaad correct is .Een last minder.

    • Lung addie zegt op

     Beste David,
     de wetgeving hieromtrent is zeer vaag en onduidelijk. Een Belg heeft idd een ‘opkomstplicht’, doch indien je, bewezen, in het buitenland vertoeft is dit een geldige reden om niet te hoeven opdagen. Indien je uitgeschreven bent in Belgie dan zijn er andere regels. Gemeentelijk en gewestelijk zou je niet mogen deelnemen aan de verkiezingen. Federaal zou je wel moeten en Europees??? Nu, in geval je wil deelnemen aan de federale verkiezingen dan moet u zich als kiezer registreren. Je krijgt daarvoor een brief van de ambassade maar nergens kan ik terugvinden dat men zich VERPLICHT moet registreren. Doe je het niet, dan MAG/KAN je niet stemmen. Of er boetes staan op het zich niet registreren als kiezer kan ik ook niet terugvinden en een wetgeving zonder sancties is zinloos.
     Alleszins, de registratiebrief, welke ik ontving, kwam via gewone, niet aangetekende post, dus heb ik die ontvangen of niet?
     Het is ook algemeen geweten dat, zelfs in Belgie, er geen vervolging meer is van diegenen die niet aan hun kiesplicht voldoen daar de kieslijsten niet meer naar de parketten doorgestuurd worden. Het zijn enkel diegenen die een taak te vervullen hadden (bijzitter, teller….) en niet komen opdagen die eventueel nog vervolgd worden.
     Ik zou me er dus niet druk over maken, deed ik trouwens ook niet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en nu ook niet. Ik registreerde me gewoon niet als kiezer, dus MOCHT/KON niet kiezen en kreeg ook geen stembrieven.
     Ten andere, het is in de letterlijke zin geen stemplicht daar niemand u kan verplichten te stemmen. Het is een ‘opkomstplicht’ en in het buitenland vertoevend is dat moeilijk afdwingbaar. Ik vind trouwens in de wetgeving niets dat u verplicht zou zijn via post te stemmen of verplicht zou zijn iemand een volmacht te geven in uw plaats te stemmen.

     https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/verkiezingen/verkiezingen_2019/faq

 5. thailand John zegt op

  Hier bij mij het zelfde, ik heb hemel en aarde bewogen, gemaild, gebeld, gemaild gebeld . Dit alles zonder resultaat.. En zo kan ik nog wel even door gaan. Men woond buiten Nederland en je bent oud.Dus je draag niet meer bij aan de samenleving.Dus kun je het bekijken.En als je klaagd krijg je als excuses? Sorry de wet verbied dat, sorry de wet op de privecie verbied dat en klaar.We hebben een mailbox maar die mag men niet gebruiken.De wet verbied dat. Gewoon van de zotte. DigidD lag in nederland op straat voor het oprapen.Mijn formulieren van de SVB mogen gewoon naar mijn mailbox gezonden worden, maar dat mag niet.Nu van mij mag het wel. Maar ze hebben liever dat het niet aankomt dan kunnen ze je AOW stoppen.Omdat je niet reageert volgens al die instanties in Nederland. Het is gewoon te treurig voor woorden.Nu tijdens de verkiezingen weer een aantal partijen die beklangstelling tonen en beloven te helpen.Maar verkiezingen achter de rug. Gaan we weer terug naar de orde van de dag: dus niets.

 6. Rob V. zegt op

  De Piraten Partij is juist een voorbeeld van een internationale partij die over de grenzen rijkt! Zo nu en dan komen ze in de Nederlandse media ook voorbij, mogelijk meer op TV dan de krant?

  Wikipedia:
  “Piratenpartij is een groep politieke partijen die actief zijn in meer dan 40 verschillende landen. Piratenpartijen ondersteunen burgerrechten, directe democratie, de hervorming van het auteursrecht en octrooirecht, vrij delen van kennis (vrije kennis), databeveiliging, transparantie, vrijheid van informatie, gratis onderwijs, universele gezondheidszorg en een duidelijke scheiding tussen kerk en staat.”

  • l.lagemaat zegt op

   Dank voor deze info.

   Van de 20 kandidaten, slechts 2 vrouwen!
   Mogelijk dat zij zich wat meer gaan profileren in de toekomst!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website