Dr. Maarten over Covid-19 en Vitamine-D

Door Maarten Vasbinder
Geplaatst in Corona-virus, Gezondheid, Vitamine en mineralen
Tags: ,
6 november 2020

Beste lezers,

Op verzoek van een bekende medewerker aan dit blog hierbij een korte uitweiding over Vitamine D en in het bijzonder Vit D3 (calciferol), want daar gaat het om, en Covid-19. Om verwarring te voorkomen, met Covid-19 bedoel ik de ziekte veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2.

De laatste tijd horen we steeds meer over het gunstige effect, dat Vitamine D3 zou hebben op het verloop van Covid19. Volledig bewijs is er echter niet. Wel correlaties. Covid-19 patiënten blijken vaak een tekort aan Vit. D3 te hebben. Niet duidelijk is echter of dat tekort wordt veroorzaakt door het virus, of dat het tekort een ernstiger verloop van de ziekte veroorzaakt.

Ouderen hebben vaak een tekort aan Vit D3 en juist onder die groep vallen de meeste slachtoffers, zij het, dat de meesten van hen vaak lijden aan andere kwalen. Bij jongeren, die Covid-19 hebben valt dit tekort niet op. Onder hen zijn een minimaal aantal slachtoffers en vaak ook weer in verband met ernstige co-morbiditeit.

De vraag is nu, of het zinvol is Vit D3 te gaan nemen. In dit geval geldt: “baat het niet, dan schaadt het niet”.

Vit D3 wordt door velen als een panacee gezien, door anderen als een verdienmodel. Het zou onder andere werken bij kanker, bij infecties en het zou de immuniteit verhogen. Dat laatste lijkt aangetoond te kunnen worden. Het eerste niet. Ook is het een middel dat heel nuttig is botontkalking (osteoporose).

Vit D3 nemen? Ja dus. Dosering 1.000 IU (25 microgram) per dag. Dat is een veilige dosering. Te hoge doseringen kunnen hypercalciëmie veroorzaken, dat kan weer lijden tot misselijkheid en andere symptomen. www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/te-hoog-calciumgehalte/item35187

Momenteel wordt er ook veel over Zink gesproken. Dat zou ook kunnen helpen bij het voorkomen van ernstige Covid-19. Dat is echter niet zeker. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat Hydroxychloroquine plus Zink plus Azitromycine of Doxycycline een uitstekende en werkzame behandeling vormen voor Covid-19 in het eerste stadium. Hoe eerder, hoe beter.

Te hoge dosis Zink kan ook ernstige symptomen geven en het kan de metaalhuishouding verstoren. Het gaat te ver in dit bestek, om daar verder over uit te wijden

Dan wordt er nog gesproken over Selenium. Dat zou bloedklonters voorkomen bij Covid-19. Daar is geen bewijs voor.

Vitamine C, dat ook veel in groente en fruit zit, raad ik iedere oudere aan. Kan geen kwaad. Bij zeer hoge doseringen (meer dan 3 gram per dag) kan diarree optreden. 500 mg is meer dan genoeg.

Extra vitamines zijn in principe niet nodig voor eenieder die gezond eet. Ouderen (60 plus) zijn wat dat betreft kwetsbaarder. Wel moet men oppassen voor overdosering. Het beste is elk element apart te nemen. Multivitamines overlappen elkaar vaak, waardoor overdosering kan ontstaan.

Hier is een lijst, die aangeeft hoeveel van alles u per dag binnen hoort te krijgen. Let wel, grote mensen hebben meer nodig dan kleine. Bij overgewicht gaat het vetmetabolisme meespelen, waardoor het allemaal veel ingewikkelder wordt. www.health.harvard.edu/staying-healthy/listing_of_vitamins

Vitamines zijn duur en de goedkoopste preparaten zijn niet slechter dan de duurste.

Al met al heeft Covid-19 veel losgemaakt. Vele mensen verkeren in een vorm van doodsangst voor een virus, waarvan echt is aangetoond, dat het niet meer schade doet, dan een forse griep. Daar is voldoende bewijs voor, ook al weigeren overheid en pers dat te aanvaarden.

Reacties op dit artikel zijn niet mogelijk. Dit om oeverloze discussie te vermijden. Nadenken over wat er gebeurt, raad ik u allen aan. Laat u niet verdelen in mensen met angst en mensen zonder angst voor Covid-19. Dat is precies wat de overheid wil.

Met vriendelijke groet,

Dr. Maarten

Onder andere heb ik gebruik gemaakt van dit artikel: www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30268-0/fulltext

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website