Begin juni heeft u het verhaal kunnen lezen over de dagelijkse gang van zaken op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Ik had hierover een aantal vragen gesteld en hoewel het even geduurd had, kwam toch een uitvoerig rapport. U kunt hier nog eens nalezen: www.thailandblog.nl/achtergrond/consulaire-afdeling-nederlandse-ambassade-in-bangkok

De direct aanleiding voor mij om die vragen te stellen was het hele gedoe over de inkomensverklaring. Er was door een pientere beleidsmedewerker in Den Haag een nieuwe inkomensverklaring gemaakt, die na hevige en terechte protesten van Nederlanders in Thailand weer werd ingetrokken. Nu hebben we dan een nieuwe inkomensverklaring, dat door Buitenlandse Zaken een visumondersteuningsbrief wordt genoemd en waarvoor meteen de prijs maar even drastisch werd verhoogd.

Jaarverslag

Ik wilde wel eens weten hoe men aan die prijsverhoging is gekomen, sterker nog, ik wilde eigenlijk nu ook wel weten hoe alle financiën op een Nederlandse diplomatieke post geregeld en verantwoord wordt. Van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd ik niet veel wijzer en toch leek het niet moeilijk om mijn vragen te beantwoorden. Ik ging er van uit, dat elke post een financieel jaarverslag maakt met daarbij een verslag van de activiteiten over het afgelopen jaar en een prognose voor het komend jaar. Net als ik gewend was in het zakenleven dus, maar dat had ik volkomen mis.

Vragen

Ik stelde daarom de volgende vragen aan de ambassade:

 • Voor welk bedrag staat de ambassade in Bangkok op de begroting van Buitenlandse Zaken?
 • Hoe staat dat in verhouding met andere ambassades? Je zou zelfs kunnen denken aan een ranglijst van de duurste tot de goedkoopste diplomatieke post.
 • Hoe wordt het beschikbare geld over de ambassade in zijn geheel, de personeelskosten en over de afdelingen “verdeeld”?
 • Wat kost de consulaire afdeling dus en wat levert het op aan leges en andere inkomsten?
 • Wat hebben recente veranderingen in bijvoorbeeld het proces van visumaanvragen opgeleverd?

Antwoorden

Helaas, niemand op de ambassade was in staat de vragen te beantwoorden en de hulp werd ingeroepen van het ministerie. De vragen bleken toch lastiger dan ik gedacht had, maar inmiddels heb ik wat men een antwoord zou kunnen noemen. Dit is de reactie van de afdeling Communicatie van het ministerie:

Antw. 1,2,3 

De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig uit onze systemen te halen. Dat komt doordat de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief de buitenlandse vertegenwoordigingen, conform afspraken met het parlement op een andere manier is gestructureerd. Kosten voor bijvoorbeeld personeel, huisvesting, reizen, ICT etc. worden organisatie breed en dus niet per vertegenwoordiging geregistreerd.  

Bij het bepalen van het aantal formatieplaatsen van een ambassade, en de consulaire afdeling daarin, wordt altijd gekeken naar de werklast, waarbij het aantal toeristen in het land en het aantal gevallen waarin consulaire bijstand wordt verleend ook meetelt.  

Antw. 4

De kosten van de consulaire afdeling en de legesopbrengsten in Bangkok zijn om de redenen die hierboven zijn genoemd, niet eenvoudig te bepalen. Wel kan worden aangegeven hoeveel reisdocumenten en visa zijn verstrekt in 2016, namelijk respectievelijk 1.550 en 12.000. Daarnaast heeft de ambassade 3938 legalisaties verzorgd en 2717 consulaire verklaringen afgegeven. Daarmee is de ambassade in Bangkok één van de grootste ambassades ter wereld op het terrein van consulaire dienstverlening. De opbrengsten uit die consulaire dienstverlening vloeien naar de centrale middelen.    

Antw. 5

De beoordeling van visumaanvragen is geregionaliseerd en het proces is doelmatiger ingericht. Hierdoor kan de continuïteit van de afhandeling van visumaanvragen wereldwijd beter worden gewaarborgd. Daarnaast is er een wereldwijd 24/7 contactcenter opgericht en is er betere klantinformatie beschikbaar gekomen. De regionalisering heeft (wereldwijd) in de periode 2013-2017 een besparing opgeleverd op de apparaatskosten van ruim euro 3,5 mln. 

Tevreden?

Allerminst! Het verhaal hierboven roept meer vragen op dan het antwoorden zijn en ik ben dan ook van plan meer vragen te stellen. Ik verwacht, dat ook u niet tevreden zult zijn met alle antwoorden en nodig u uit uw opmerkingen en vragen in een reactie kenbaar te maken. Ik zal dan namens de bloglezers van Thailandblog.nl contact opnemen met de afdeling Communicatie en zo nodig dieper in de organisatie van het ministerie trachten door te dringen.

Tenslotte

Eén conclusie van mij wil ik u niet onthouden. De prijsverhoging, die nu geldt voor de Visumondersteuningsbrief, is gebaseerd op …..niets! Het lijkt zelfs pesterij van een ambtenaar in Den Haag, die daarmee een straf uitdeelt aan degenen in Thailand, die het waagden te protesteren tegen die eerder gepubliceerde en weer ingetrokken nieuwe inkomensverklaring.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

27 reacties op “De ondoorzichtige financiering van de Nederlandse ambassade”

 1. Wim zegt op

  Schandelijk. Dit is het soort antwoorden dat tenminste de indruk wekt, zo niet bevestigt, dat het gewoon een zooitje is bij de overheid. Probeer in een normaal bedrijf maar eens weg te komen met dit soort lullige antwoorden. Als ik op deze wijze onze RvC tewoord sta dan zou ikzelf denk ik redelijk snel op straat staan.
  Hier lijkt me een totaal gebrek aan accountability te bestaan.

 2. NicoB zegt op

  Leuk dat je tracht duidelijk te krijgen hoe e.e.a. er aan toe gaat, duidelijk is, dat het niet makkelijk is feiten te onttrekken aan de beschikbare gegevens.
  Helaas niet zo geleid als in het zakenleven, waarbij er een duidelijke structuur is in de kosten/baten analyse. Dat dit niet glashelder is, maakt het voor het bijsturen van beleid toch wel erg lasting.
  Duidelijk is ook, dat de Ambassade in Bangkok zeer actief is, we kennen de details niet, maar uit de feiten die bekend zijn staat m.i. wel vast dat ze daar veel werk verrichten, iets waar wij allemaal van profiteren.
  Een vraag die ik zou hebben is, zijn er details bekend van hoeveel Nederlanders zich permanent in Thailand gevestigd hebben, hoeveel daarvan zijn teruggekeerd naar Nederland. Ben nl. benieuwd wat er van klopt als mensen op Thailandblog beweren dat er een soort uittocht gaande is; die beweringen zijn slechts gestoeld op wat men hoort of ziet of zelf bedenkt in de persoonlijke situatie of cirkel die mensen om zich heen hebben.
  Succes verder met je zoektocht, ben nieuwsgierig.
  NicoB

  • Gringo zegt op

   @Nico, ik ben er van overtuigd, dat de mensen, die op de Nederlandse ambassade in Bangkok werken, integere en hardwerkende ambtenaren zijn. Laat daar wat mij betreft geen enkele twijfel over bestaan.

   De andere vraag over Nederlanders, die hier in Thailand wonen en die eventueel teruggekeerd zijn naar Nederland krijg je onmogelijk een antwoord. Er is namelijk geen registratieplicht, iedere Nederlander kan gaan en staan waar hij wil. De enige Thaise autoriteit, die hierover zijn licht zou kunnen laten schijnen is Immigration. Maar het is een knappe jongen, die toestemming krijgt om in hun computerbestanden te duiken en dan nog, of die gegevens betrouwbaar zijn?

   • NicoB zegt op

    @Gringo, over de integriteit van de uitvoerders van het beleid die in Bangkok werken heb ik ook geen enkele twijfel en zoals gezegd ze werken heel wat af daar.
    Vermoedde al dat het aantal inkomende en uitgaande Nederlanders niet te traceren zal zijn, maar je begrijpt mijn nieuwsgierigheid naar de feiten vast en zeker.
    De exercitie bij Immigration ga ik m’n tijd niet aan besteden, dat wordt een kuil graven, dichtgooien, weer uitgraven …
    Groet.
    NicoB

   • Rob P zegt op

    Ik volg dit blog al een tijdje. Ik lees hier vaak dingen over de ambassade in heel positieve toon. En dan nu dit! Met ambassademedewerkers integer of niet heeft dit niets te maken. Wel met de wil om je vragen te beantwoorden, zodat deze info op de blog kan. Die is er blijkbaar niet. Of Den Haag geeft geen toestemming. Het zijn wel ambtenaren. Die hebben vaak last van koudwatervrees.
     
    Elke ambassade heeft een budget. De hoogte wordt vanzelfsprekend bepaald in Den Haag. Afhankelijk van de bezetting valt dat onder verantwoording van de tweede man/vrouw. Meestal is de kanselier verantwoordelijk voor het bijhouden van het “huishoudboekje”.
     
    Vaste kosten zijn vaste kosten, zoals eigendom/huur ambassade/residentie, personeel. De kanselier of andere verantwoordelijke kan van de uniforme regelingen afwijken met beroep op lokale omstandigheden. Denk aan woonlasten, kosten onderwijs kinderen, woon/werkverkeer. De speelruimte zit dan in het toeslagensysteem.
     
    De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd in Den Haag. Ook komt regelmatig uit Ned. inspectie langs om de boeken te controleren. Natuurlijk is er een kostenplaatje per post. Stel je wilt een post sluiten. Is politieke afweging. Maar je kijkt ook naar de financiële kant. Of je wilt meer bezuinigen. Dat kan niet zonder inzicht in de kosten.
     
    Ook moet de volksvertegenwoordiging kunnen controleren, de Kamercommissie voor buitenlandse zaken. Heb je daar contact mee gezocht? Zeker de buitenlandspecialisten van de grote partijen weten waar Abraham de mosterd haalt. In de algemene begroting buitenlandse zaken zijn overigens de kosten per post niet te vinden.
     
    Opmerkelijk dat men bij de ambassade opener is over effect van bezuinigingen op de dienstverlening, de werkdruk enzovoorts. Behoorlijk contrast met dit. Men laat je bungelen. Geen zin in straks snijdende commentaren ook dit blog “kost de belastingbetaler xx miljoen per jaar maar ze doen niks voor je”. Moeten ze maar aan wennen, vind ik.

 3. Roel zegt op

  Hi Gringo,

  Denk dat je teveel hebt gevraagd, een overheid waar dus ministerie BZ onder valt is niet transparant, niet open en zullen jouw dat nooit gaan beantwoorden. ik heb daar persoonlijk op gereageerd op de ambassade inzake de absurde prijs voor een nieuw paspoort, 77 euro meer dan in Nederland en ook waarom een Engels sprekende Thai die ook alles nog niet begreep wat ik vroeg . Ik werd daarna keurig netjes in Het Nederlands beantwoord door een man die ze erbij had geroepen, ze moesten zoveel mogelijk kostendekkend draaien. Ook een zeer klein kassabonnetje die ik kreeg als betalingsbewijs, ja waarvoor, ik vroeg om originele rekening, die verstrekte de ambassade niet. Ook een overheid is dat verplicht te doen, heb ze dat ook duidelijk gemaakt. Bij de aanvraag voor visum voor Rash, hadden ze wel een originele uitgeprinte rekening als betalingsbewijs en waarvoor er werd betaald. Dat is al een hele vooruitgang.

  Ik leef al lang in Thailand, maar de ambassade is vele malen slechter geworden dan voorheen. Wat mij betreft mag de ambassade hier in Thailand wel zijn deuren sluiten. Ze zijn er niet voor de Nederlanders maar willen nog zoveel mogelijk geld verdienen aan de Nederlanders, dat is hun beleid en beleid van de overheid. Natuurlijk kan je het niet toerekenen aan het ambassade personeel, die doet ook wat opgedragen wordt en ze doen hun best naar wat ik hoop.

  Ook het hele visum aanvraag gebeuren moeten ze weer volledig naar hun zelf toe halen, zoals het nu gaat met een extern kantoor in Bangkok werkt alleen maar corruptie in de hand, zijn voorbeelden genoeg van. De Nederlandse overheid moet zich schamen om dit te bewerkstelligen. En dan praat ik nog niet over de vele afwijzingen van visums, maar wel laten verplichten om vooraf een reisverzekering af te sluiten voordat je de aanvraag doet. Reisverzekering met ziektekosten is zeer goed, maar laten ze dit pas inleveren als visum wordt gegund en als visum wordt afgewezen ook de kosten terug omdat afwijzing gewoon gestandaardiseerd is en ongefundeerd is vaak.

  • Rob Huai Rat zegt op

   Beste Roel, ik ben het niet met je eens dat de ambassade veel slechter is geworden. De afhandeling van de meeste zaken lopen redelijk. Het aanvragen van een visum is wel een probleem en zou wat beter georganiseerd kunnen worden. Het probleem is echter ook voor hun dat ze lijden onder de bezuinigings woede van Rutte. Dat een extern kantoor corruptie in de hand werkt is gewoon niet waar. Dat kantoor is niet meer dan een doorgeefluik en beslist helemaal niets. De beslissing wordt nog altijd genomen door de ambassade. Ik begrijp dat je teleurgesteld was door de gang van zaken bij de visumaanvragen Ik had dat ook toen ik een familielid van 9 jaar meenam, maar we moeten wel bij de feiten blijven. Ook de opwinding rond de inkomstenverklaring is begrijpelijk, maar er is altijd de mogelijkheid om 800.000 baht op een rekening te parkeren en dan heb je niets meer mer de ambassade te maken behalve eens in de 10 jaar een nieuw paspoort.

   • RuudRdm zegt op

    Rob, ik ben het helemaal met jou eens. Verleden jaar ben ik terug gegaan naar Nederland, en is mijn vrouw eerst met kort verblijf van 3 maanden meegereisd. De aanvraag nam nog geen 3 weken in beslag. De dag nadat ze terug was in Thailand diende ik bij de IND mijn aanvraag in om haar definitief naar Nederland over te doen komen. Na 7 weken al werd zij ter ambassade in bangkok verwacht, alwaar zij keurig te woord gestaan is en het plakplaatje in haar paspoort kreeg. Prima service. Niets op aan te merken.
    Overigens betaald ik in Rdm voor een nieuw paspoort euro 65. Als Roel er 77 euro voor betaald heeft in Bkk valt het allerzins mee, ondanks het kassabonnetje.

    • Roel zegt op

     Ruud, je leest niet goed 77 meer als de maximale prijs vorig jaar in Nederland

     Maximale prijs die gemeentes mogen rekenen was 51.90, in 2016 heb net mijn kassabon erbij gepakt van ambassade totaal 4970 bath, kwam neer op 129 euro, dat stond ook vermeld zowel euro als thai bath

     Als jij nu in nederland 65 euro hebt betaald is dat wederom een verhoging van ruim 20% bij 2016 vergeleken.

     • RuudRdm zegt op

      Sorry Roel, te snel gelezen en gereageerd! Maar wat maakt het uit? Het paspoort is nu 10 jaar geldig. In 2027 kost je wellicht euro 200. Maar wat wil je dan? Tenzij je zo af en toe in Nederland zou je tzt via Schiphol een goedkoper exemplaar kunnen aanschaffen. Maar om je daar zo druk om te maken? Ga lekker genieten van Thailand en blijf gezond!

      • Roel zegt op

       Maakt ook niet uit wat extra kosten, maar wat ze doen is zoveel mogelijk verzamelen en in 1 keer naar Nederland om nieuwe paspoorten te maken, betekend dat de 1 krijgt zijn paspoort binnen 10 dagen terug terwijl de ander wel 4 weken moet wachten en dat past niet bij de extra kosten. 50 euro meer betalen en binnen 4 dagen terug, dat zeiden ze later tegen mij, maar staat nergens vermeld, ik had het er graag voor over gehad omdat net in de tussentijd mijn visum verliep in Thailand en juist ik ruim 4 weken moest wachten. Dus die extra kosten heeft nu de immigratie ingepikt.

       Als ze dan toch paspoorten eerst allemaal verzamelen en per 40 stuks opsturen hoeft die meerprijs niet zo hoog te zijn, begrijp mij goed, zitten extra kosten aan nu, maar dit is zo dat ze het geregeld hebben absurd, het werk blijft hetzelfde.

    • Sir Charles zegt op

     Ook nooit geen problemen gehad, alles werd altijd keurig netjes en redelijk snel afgehandeld. Blijf erbij dat als alle documenten, benodigdheden getoond worden en goed zijn ingevuld en verder aan alle bijkomende voorwaarden/eisen zijn voldaan (in mijn geval toen kort verblijf) het een fluitje van een cent is, zo niet dan ligt dat aan de aanvrager dus logisch dat het een en ander dan geweigerd wordt.

     Zo ook een kameraad van mij in Nederland die zijn vriendin voor een MVV heeft kunnen laten overkomen, snel en goed geregeld.
     Kortom uitstekende dienstverlening aldaar!

   • Roel zegt op

    Beste Rob,

    Ga jij maar eens een visum of laat je vriendin het doen aanvragen bij VFS Global, dan kom je er wel achter en zal je versteld staan. Maar laat mij dan AUB jouw bevindingen weten via dit blog. Ik weet genoeg maar zal het dan ook nog graag van jouw horen.

    Je hebt gelijk dat Rutte alles stuk bezuinigd en dat ambassades de opgedragen richtlijnen moet volgen, neemt niet weg en dat bevestig je ook een beetje dat het minder is geworden op de ambassade, niet inhoudende dat ze hun best niet doen, puur door BZ.

    Inkomensverklaring ben ik niet nodig, doe het al jaren met 800 k op de bank, paspoort die neem ik wel op Schiphol de volgende keer. Maar je kan verwachten dat er een aantal Nederlanders problemen krijgen omdat ze feitelijk niet aan de inkomenseis kunnen voldoen en immigratie zal dat document gaan eisen. Dat was ook zo bij nieuw paspoort dat je verklaring moest kopen van ambassade dat het paspoort echt was en aldaar afgegeven. Hoezo moet ik bewijzen dat mijn paspoort echt is, ik heb deze alleen in bruikleen van de Nederlandse staat zolang ik leef(hoop ik) De immigratie heeft dat van velen geëist, sommigen terug naar Bangkok en sommigen wat geld in paspoort, moet dat zo omdat ze een minuscuul kassabonnetje geven die door immigratie niet wordt geaccepteerd.

    Ook vorig jaar 1e week september daar geweest, zondags op de site gekeken voor openingstijden en toen donderdags heen gegaan. Ambassade gesloten, zoals portier dat vermelde hadden ze dat pas maandagmiddag op de site gezet dat het gesloten was. Waren met elkaar 7 Nederlanders al vroeg in de morgen die het ook niet wisten.

    Visum afgifte daar gaat de ambassade is Bangkok niet over, wordt extern gedaan in Kuala Lumpur zoals ze zelf ook aangeven. Ze hebben daar ook geen invloed op.

    Zoals ook al eerder aangegeven, personeel doet zijn best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het is ministerie van buitenlandse zaken die belemmeringen opwerpt en feitelijk de Nederlanders die zijn geëmigreerd als oud vuil behandelen.

    • Sir Charles zegt op

     Wanneer iemand feitelijk niet aan de inkomenseis voldoet en ook geen 800000 baht op de bank kan aantonen dan is het toch logisch en niet verkeerd dat men op de ambassade een van beide voorwaarden eist.

  • chris zegt op

   1. Het prijsverschil tussen een pasprrort in Nederlanden aanvargen in het buitenland is 64,31 Euro (129,07 -64,76). Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-van-paspoorten-en-identiteitskaarten
   2. Ik geloof niet dat de dienstverlening van de ambassade geringer is geworden. Er wordt ook niet zozeer verdiend aan Nederlanders, maar er is wel bezuinigd op de overheidsuitgaven, dus ook op ambassades. Aangezien de meederheld van de expats in Thailand VVD of PVV stemt, heeft men met dit bezuinigingsbeleid, oftewel minder overheid, meer bedrijfsleven ingestemd. klagen is dus krokodillentranen huilen.
   3. Visa zouden mijns inziens door een Europese ambasade kunnen worden geregeld. Het gaat immers om hetzelfde Schengen visum.
   4. Ook bij vele andere ambassades (bv. die van de USA) worden visa afgewezen en worden de kosten niet terugbetaald. Op zichzelf is dit merkwaardig.
   5. Ben het eens dat men meer open moet zijn over de afwijzingsredenen. Geloof er niks van dat er zomaar wat wordt gedaan. Buitenlanders worden scherper gescand en hun antecedenten nagetrokken en ook dat is een van de ‘verworvenheden’ van een kabinet met VVD en PvdA waarvoor de meeste expats gestemd hebben.

   • Roel zegt op

    Vorig jaar 51.90, maximale tarief door overheid vastgesteld wat gemeentes MOGEN vragen

  • Rob V. zegt op

   Wat betreft Schengen visums kan ik een heel eind met Chris mee gaan, ook ik heb al meermaals geschreven dat bijvoorbeeld een gezamenlijke centrale afhandeling van de Schengen lidstaten die actief zijn in Thailand zou schelen in kosten, tijd, doorspelen indien de aanvrager bij de verkeerde lidstaat aanklopt etc. Maar dit soort samenwerking komt niet echt van de grond, ondanks de EU is het met de lidstaten/ambassades toch nog vaak ‘ikke en mijn belangen eerst, zo min mogelijk soevereiniteit afdragen aan de EU/buurlanden, alles in eigen handen’.

   Dat externe kantoor (VFS) is slechts een papierschuiver die 0,0 te beslissen heeft. Dat doen Nederlandse ambtenaren in Kuala Lumpur (en vanaf 2019 in Den Haag). VFS is onder de huidige regels nog geheel optioneel, je kunt deze links laten liggen en alleen met de ambassade dealen als je dat prettiger vind. Dat soort ‘direct access’ scheelt je ook 1000THB VFS service fee.

   In de aankomende regels war men sinds 2014 al concept na concept opstelt komt het recht op direct access te vervallen. In een eerder concept stond dat nog wel en wou de EU Commissie ook de reisverzekeringsplicht laten vallen. Onder druk van diverse lidstaten is direct access geschrapt, de verzekeringsplicht gebleven. De leges wouden enkele lidstaten ook omhoog ivm niet kostendekkend zijn maar dit konden ze niet onderbouwen en was geen meerderheid voor.

   Het risico bij een reisverzekering moeten tonen indien visum is toegewezen is dat mensen dit vergeten te regelen en dus A) het paspoort niet kunnen afhalen totdat dit is aangetoond B) opsturen per post niet kan want de ambassade zal willen zien dat je verzekerd bent voordat je het paspoort terug krijgt, niet handig als je ver buiten BKK woont. Optie C, na afgifte de vreemdeling vertellen een verzekering te regelen is ook met risico’s, de grenswacht moet hier dan extra op letten en kan dan mensen die dit vergeten zijn aan de grens terugsturen. Kassa! Voor de diverse scenarios zijn voor en tegens. Huidige stand van zaken is: vraag een verzekering aan, bij afwijzing MOET de verzekeraar je terug betalen minus administratie kosten. Een verzekeraar die dat niet doet wordt door de EU niet als acceptabele verzekering gezien voor het Schengenvisum. Ambassades hebben een lijst van betrouwbare (lokale)verzekeraars beschikbaar.

   Bij afwijzing: altijd in bezwaar en meteen het dossier opvragen. Liefst met advocaat of als je zelf er achter aan gaat een korte brief die neer komt op “ik maak bezwaar tegen de weigering, ik wil bij deze inzage krijgen in het visum dossier en verzoek u het dossier mij toe te sturen. Een onderbouwde toelichting op mijn bezwaar waarom deze afwijzing onterecht is volgt zo spoedig mogelijk’.

   Feedback omtrent verbetering van visumzaken kun je o.a. mailen naar EU Home Affairs:
   JUST-CITIZENSHIP {at} ec.europa.eu

   Meer over visum statistiek:
   https://www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/afgifte-schengenvisums-thailand-loep-2016/

   Meer over de nieuwe Schengen regels waar de lidstaten in Brussel aan werken:
   https://www.thailandblog.nl/achtergrond/nieuwe-schengen-regels-mogelijk-niet-zo-flexibel-als-eerder-aangekondigd/

  • Slagerij van Kampen zegt op

   Ik denk dat de ambassade er primair is om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven te behartigen. Toeristen met problemen worden eerder als een vervelende bijtaak gezien. Ik meen dat het Sjon Hauser was die eens schreef als vuil behandeld te zijn toen hij met een persoonlijk probleem kwam, maar toen hij later met een zakengezelschap weer eens zijn opwachting maakte met alle egards werd behandeld. Dat zakenbelangen prioriteit hebben geldt volgens mij voor alle ambassades waar dan ook.

 4. Michel zegt op

  Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit is of was de slogan van de Nederlandse roverheid.
  Waarom ze alles dan steeds moeilijker, duurder en ontoegankelijker moeten maken is mij nog steeds een raadsel.
  Ook met dit soort non-antwoorden maken ze het zichzelf alleen maar moeilijker. Iedereen kan bedenken dat als je wazige, onbevredigende antwoorden geeft je vervolgvragen krijgt.
  Het lijkt mij niet heel moeilijk de financiën van een ambassade gewoon vrij te geven, maarja, Nederlandse roverheid hè. Daar zul je eerst een officieel WOB verzoek in moeten dienen om eventueel achter de echte cijfers te komen, als je geluk hebt, en ze niet alle belangrijke informatie zwart lakken.

 5. samee zegt op

  3,5 miljoen bespaart en toch de prijs omhoog? Het geld vloeit dus niet terug naar de klant.
  Dan was die besparing wat mij betreft ook niet nodig geweest.

 6. Rene Martin zegt op

  Voor mensen die een Nederlandse paspoort hebben en af en toe via Schiphol reizen kunnen daar op de luchthaven, voor minder kosten dan de ambassade, hun paspoort aanvragen en enkele werkdagen later ophalen. Je moet wel uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister. Balie is op dit moment 7 dagen per week open. Van tevoren moet er wel een afspraak gemaakt worden.

 7. Patrick zegt op

  Moderator: Het artikel gaat over financiën, daar graag op reageren.

 8. eric liew zegt op

  Het schijnt dat de prijs voor een inkomensverklaring niet bij elke Ned. ambassade hetzelfde zijn.In sommige landen kost het niets.

  • Gringo zegt op

   Hoe kom je aan die wetenschap, Eric?
   Volgens mij namelijk is Thailand het enige land ter wereld, waar Nederlanders in sommige gevallen een visumondersteuningsbiref nodig hebben.

 9. thailand John zegt op

  Moderator: off-topic

 10. Robert zegt op

  Als ‘het proces’ doelmatiger is ingericht kan je dat ook lezen als efficiënter. En daarmee zouden de kosten juist verlaagd kunnen worden…

 11. Jan zegt op

  beste Gringo

  Je bent goed bezig. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe ze hun bedrijfsvoering gaan uitleggen. De antwoorden die ze nu geven vraagt inderdaad naar meer. Het is ook erg slordig dat een overheid niet met meer kan komen. moet je zelf als zakenman eens proberen denk dat je dagelijks accountants en belasting dienst over de vloer hebt met dit soort antwoorden. Het komt er eigenlijk op neer dat ze het gewoon niet weten waarschijnlijk. Ben heel benieuwd hoe ze dit gaan uitleggen. Ik kom al 30 jaar in Thailand en vind dat er wel degelijk veel verbeterd is. Ja soms erger ik mij ook wel aan een nieuwe regel maar over het algemeen doen ze het in Bangkok volgens mij erg goed en proberen ze je echt te helpen dat was voorheen echt veeeeeeeel slechter.
  Wat betreft de inkomsten verklaring ja, terug draaien naar het oude. Of zijn er echt vragen geweest van de Immigratie dienst van Thailand? Dan graag bewijs hiervan.

  succes met je onderzoek ik ga het volgen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website