Vorig jaar kondigde de Europese Commissie op 1 april een voorstel aan voor nieuwe, flexibele, Schengen visumregelgeving. Dit om de Europese economie te stimuleren en het voor reizigers gemakkelijker te maken het Schengengebied te bezoeken.

De belangrijkste voorstellen waren:

 • De medische reisverzekeringsplicht komt te vervallen.
 • De termijn voor de behandeling van visumaanvragen en de beslissing over de afgifte wordt teruggebracht van 15 naar 10 dagen.
 • Reguliere reizigers die in het VIS systeem geregistreerd staan hoeven niet meer in persoon te verschijnen (behalve voor het vastleggen van de vingerafdrukken, elke 5 jaar) of alle reguliere bewijsstukken te overleggen (niet langer bewijs van voldoende financiële middelen tonen, bewijs van accommodatie tonen of bewijs dat tijdig vertrek uit het Schengengebied aannemelijk moet maken hoeven te tonen).
 • Voor terugkerende reizigers wordt het reizen sterk vereenvoudigd: zij krijgen een meervoudig visum dat 3 jaar geldig is en daarna voor 5 jaar.
 • Familieleden van EU burgers moeten kosteloos, versneld en met een minimaal aantal bewijsstukken een visum kunnen verkrijgen als zij zich naar een andere lidstaat begeven dan waar de EU onderdaan de nationaliteit van heeft (zoals vastgelegd in Richtlijn 2004/38) en tevens zou dit van toepassing moeten zijn in het land van de EU onderdaan zelf. Dit bekent dat familieleden van EU burgers dus voor alle lidstaten onder deze kosteloze en soepele procedure komen te vallen.
 • Een visum kan tussen een half jaar en 15 dagen voor de beoogde reis worden aangevraagd.
 • Visumaanvragers moeten een visum in een andere EU-lidstaat kunnen aanvragen, als de lidstaat die bevoegd is om de aanvraag te behandelen, niet aanwezig of vertegenwoordigd is in het land van de aanvrager.
 • Het aanvraagformulier wordt vereenvoudigd en visa kunnen ook online worden aangevraagd.
 • De lidstaten kunnen speciale regelingen hanteren om aan de grens visa af te geven die vijftien dagen geldig zijn in één Schengenland.
 • De lidstaten kunnen makkelijker visa afgeven aan bezoekers van grote evenementen.
 • Er wordt een nieuw soort visum ingevoerd, het rondreisvisum, waarmee bonafide reizigers gedurende maximaal een jaar in het Schengengebied mogen reizen. Zij mogen per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat verblijven.

Ondertussen hebben de lidstaten daar al diverse vergaderingen over gehad. Helaas is de gezamenlijke raad van lidstaten minderenthousiast en zijn er diverse aanpassingen gemaakt de concept Visum Code.

Reisverzekeringsplicht terug

De reisverzekeringsplicht zou worden opgeheven maar veel landen maken zich zorgen hier over. Zo vrezen landen dat ziekenhuisrekeningen onbetaald zullen blijven en daardoor door de gemeenschap opgehoest moeten worden. In latere werkversies is de verzekeringsplicht dus weer teruggebracht .

Behandeltijd niet verkort

De Commissie wil de standaard behandeltijd terugbrengen naar 10 kalender dagen en –indien nader onderzoek nodig is in individuele gevallen- van 60 naar 20 dagen. Nagenoeg alle lidstaten gaan daar niet mee akkoord,de standaard maximale behandeltijd is weer gezet op 15 dagen en de uiterste behandeltijd voor individuele gevallen is nu gezet op 45 dagen.

Mulitple entry visums voor reguliere reizigers

De Commissie is juist van mening dat ambassades de mogelijkheid tot soepelere procedures voor regelmatige, bonafide, reizigers te weinig toepassen en wil daarom concrete regels vastleggen wanneer iemand een multiple entry visum dient te krijgen en wanneer er minder documenten noodzakelijk zijn –zodat reguliere reizigers niet bij elke aanvraag een heel pakket aan bewijsstukken hoeven te overleggen-. Lidstaten vinden dat teveel neigen naar het haast automatisch afgegeven van mulitple entry visums bij en hebben liever ook de vrijheid zelf te stellen of een reguliere reiziger wel of niet bepaalde bewijsstukken hoeft te tonen. De commissie vreest dat toegeven aan deze wensen zal betekenen dat nog steeds geen eenduidig beleid (lees: willekeur) zal zijn voor reguliere reizigers. Vooralsnog zijn hier nog geen voorstellen teruggedraaid.

Gratis visum voor familie van EU burgers

Richtlijn 2004/38 zou dus concreet worden opgenomen in de Visum Code, onder meer omdat diverse lidstaten deze regels niet correct uitvoeren, hierdoor zou er geen enkel excuus meer zijn voor lidstaten op de regelgeving niet goed uit te voeren. Diverse lidstaten echter dat de lijst met personen die in aanmerking zouden komen voor een gratis, versneld en soepel afgegeven visum te groot. Het voorstel dat niet alleen het kerngezin –de gehuwd partner en hun kinderen– maar bijvoorbeeld ook andere naaste verwanten zoals grootouders of kleinkinderen hier onder zouden vallen vinden ze maar niets. Er zouden teveel , te gemakkelijk, gratis visums worden afgegeven wat te risicovol en te duur zou zijn, zo redeneren zij. Er zijn nog geen noemenswaardige veranderingen aangebracht over dit voorstel.

Gebruik van het veld ‘bijzonderheden’ op de visumsticker beperken

De Commissie is van mening dat lidstaten teveel commentaar invullen op de visumcodes. Van allerlei –voor de reiziger- onduidelijke codes tot commentaar omtrent het reisdoel van het visum. De commissie wil o.a. af van mogelijkheid aan te geven met welk reisdoel een visum is afgegeven. Zo is het al diverse keren voorgekomen dat een reiziger met geldig mulitple entry visum voor bijvoorbeeld zaken, bij een volgende reis aan de grens geweigerd werd omdat het doel van de reis niet langer zakelijk was maar bijvoorbeeld toeristisch. De commissie wil deze onterechte grensweigeringen stoppen. Enkele lidstaten willen dit soort opmerkingen behouden om controlerende autoriteiten van dienst te zijn, met namen ambtenaren die geen toegang tot het VIS (de database waarin men de historie van reizigers registreert) hebben.

Leges mogelijk omhoog

Ook klagen diverse lidstaten over de leges, zij vinden 60 euro te weinig. Met name als meer reizigers in aanmerking komen voor een gratis visum zullen de inkomsten bij lange na niet meer kostendekkend zijn. Andere meenden dat er hogere leges geheven zouden moeten worden voor mulitple entry visums. De leges zullen voorlopig ongewijzigd blijven maar een nader onderzoek naar de kosten rondom het visumproces en de noodzaak tot hogere leges zullen later onderzocht worden.

Conclusie

Helaas zijn veel lidstaten dus niet echt enthousiast over het originele voorstel en zal het eindresultaat dus vermoedelijk minder flexibel en soepel zijn voor reizigers dan de Europese Commissie voor ogen had. Dat is jammer, vooral omdat bepaalde rechten wel komen te vervallen. Zo zal men niet langer recht hebben op een direct afspraak op de ambassade en kan gebruik maken van externe dienstverleners zoals VFS Global dus onvermijdelijk worden. Inclusief de servicekosten en –zo blijkt wel uit de praktijk- soms minder optimale service en kennis door de externe dienstverlener. Het minste wat je dan mag hopen is dat het visum zelf gratis zal worden en je sneller in aanmerking komt voor multiple entry visums zodat regelmatige bezoekjes aan Europe laagdrempeliger worden voor onze niet-EU familieleden.

Bronnen, meer informatie en nuttige links:

5 reacties op “Nieuwe Schengen regels mogelijk niet zo flexibel als eerder aangekondigd”

 1. Leo Th. zegt op

  Ben het met je conclusie, dat het eindresultaat vermoedelijk minder rooskleurig zal zijn en dat bepaalde rechten komen te vervallen, eens. Ook lees ik niets over de thans geldende eis bij een visumaanvraag voor Schengenlanden over het tonen van een vliegticket-reservering. Deze eis lijkt mij in een tijdperk, waar bijna iedereen zijn/haar ticket online aanschaft, aan vervanging toe.

  • Rob V. zegt op

   De vliegticket reservering is één van de mogelijke bewijsstukken die op een bijlage (Annex) van de huidige Visum Code staan. Voor de nieuwe Visum Code is het de bedoeling dat de lijst men aan te leveren documenten per herkomstlsnd worden vastgesteld. De Schengen ambassades kunnen dan in overleg met de ‘EU Representatation in Thailand’ (die overigens niet ver van de NL ambassade zit) een gezamelijke lijst opstellen. Dit zodat 1) er een vaste structuur is en de Duitsers niet om hele andere (veel meer of minder) documenten vragen dan bijvoorbeeld de Spanjaarden. En 2) zodat de lijst met aan te leveren documenten afgestemt is op het risico niveau (en economisch belang??) zodat bijvoorbeeld in Thailand bijvoorbeeld korter is dan wat je in Nigeria moet aan leveren.

   In de tweede link is een verwijzing naar zoekresultaten. Zo rond april 2014 staat daar ook een rapport van de Commissie met problemen die ze hebben vastgesteld naar aanleiding van onderzoek, vragenlijsten/enquette etc. Ook daarin stond iets over moderner om gaan met online boekingen voor hotels en vliegtuig vluchten. Daa ben ik het helemaal mee eens.

   De medische reisverzekering.. dat is lastiger, eenderzijds papierwerk waar je als toerist liever niet mee bezig bent als je zelf weet dat je je zaakjes in orde hebt (zie de boze reacties van Farang over het proefballetje een reisverzekeringsplicht voor buitenlandse toeristen in Thailand in te voeren), anderzijds is er een aannemelijk risico dat mensen dan on(der)verzekerd reizen en de rekening bij de beladtingbetaler terecht komt…

  • Rob V. zegt op

   Over de vliegticket reservering gesproken, zie het originele voorstel dat op1-4-2014 gepresenteerd werdt:
   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8401-2014-ADD-1/en/pdf

   Daar staat op pagina 7 een dikke streep door “reservation of or return or round ticket;”

   En in een ander stuk schrijft de commissie:
   “Some requirements such as ‘reservation of either a return or a round ticket’ and proof of
   accommodation appear to be incompatible with current travel and booking habits and unjustly
   burdensome for (refused) visa applicants, though such reservations can serve to prove the
   purpose of journey and Member State of destination/competent Member State.”
   Bron: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8478-2014-ADD-1/en/pdf

   In het meest recente concept staat het volgende

   ————
   Article 13 Supporting documents
   1. When applying for a uniform visa, the applicant shall present:
   (a) documents indicating the purpose of the journey;
   (b) documents in relation to accommodation, or proof of sufficient means to cover his accommodation;
   (c) documents indicating that the applicant possesses sufficient means of subsistence both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or that he is in a position to acquire such means lawfully, (..).
   (d) information enabling an assessment of the applicant’s intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.

   2. Points (b), (c) and (d) of paragraph 1 shall not apply to applicants who are VIS registered regular travellers and who have lawfully used the visas obtained within the respective time – limits referred to in Article 2(9).

   —————

   Annex II

   LIST OF SUPPORTING D OCUMENTS The below generic list of supporting documents shall be subject of assessment 2 in local Schengen cooperation

   A. DOCUMENTATION RELATING TO THE PURPOSE OF THE JOURNEY
   3. for journeys undertaken for the purposes of tourism:
   (a) documents relating to accommodation ;
   (b) documents relating to the itinerary: confirmation of the booking of an organised trip or any other appropriate document indicating the envisaged travel plans .
   4. For journeys undertaken for the purpose of a visit to friends/family:
   (a) documents indicating the accommodation envisaged, or
   (b) an invitation from the host, if staying with one.
   ——
   Bronnen:
   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10116-2015-INIT/en/pdf
   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8053-2015-INIT/en/pdf

   De lijst van te overleggen documenten zullen dus per herkomstland worden vastgesteld. In artikel 13 staat niets over boekingen of reserveringen. Dat zou in de Annex kunnen staan. Maar daar staat gelukkig bij bezoek aan vrienden/familie niets van dat alles. Bij toeristen bezoek is het wat vager, dan dien je documenten te overleggen die aansluiten bij je voorgelegde reisplan. Dat is wat vaag, zou een reservering van diverse hotels via bijvoorbeeld Bookings.com volstaan? De vluchtreservering lijkt me hier niet echt een onderdeel van maar als je het leest met een grauwe bril op zou je kunnen zeggen “de vlucht naar Europa, en eventuele binnenlandse vluchten e.d. zijn ook onderdeel van de reis, dus daar willen we documenten van zien”. Maar ik kan me zo’n kromme redenering haast niet voorstellen als alle ambasses onder leiding van de EU Representation per land dus werken aan een gezamelijke lijst met de overleggen documenten.

   De kans dat een Thai dus een vluchtticketreserving moet laten zien lijkt me klein. En mogelijk nog belangrijker en fijner: frequente reizigers hoeven minder documenten te overleggen maar diverse lidstaten zitten daar niet op te wachten (die gaan uit van het meest negatieve scenario dat elke reiziger altijd een risico blijft). Het is nog even afwachten dus.

   Over het geheel zie ik een verbetering maar bij lange na niet zo flexibel en makkelijker als dat ik zou wensen. Laten we hopen dat op termijn Thai gewoon geen visum meer nodig hebben. Als de relatief lage afwijs cijfers zo blijven en o.a. de Thai en sommige ambassadeurs (zoals vertrekkend ambassadeur Joan Boer, opvolger Karel Hartogh zijn visie kennen we nog niet) zal het daar toch ook nog weleens van komen?

   • Leo Th. zegt op

    Bedankt voor al de moeite die je hebt gedaan om het één en ander uit te zoeken. En uit de reactie van Blottekop blijkt dat er niet naar een vliegticket is geïnformeerd, dus dat is goed nieuws om het visa-proces voor Thaise vakantiegangers wat eenvoudiger te maken.

 2. Blottekop zegt op

  Mijn vriendin heeft woensdag haar intervieuw gedaan op de ambassade ,vrijdag werd haar paspoort met visa reeds bezorgd op haar bureel zonder vliegticket reservering .
  Enkel mijn uitnodigingsbrief +borgstelling gestaafd met de nodige documenten was er nodig..
  Morgen gaat ze haar ticket boeken en in september komt ze naar hier voor 1 maand.
  Groeten blottekop


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website