Elk voorjaar publiceert EU Home Affairs, de afdeling Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, de laatste cijfers rondom Schengenvisums. In dit stuk neem ik de aanvraag van Schengenvisums in Thailand onder de loep en probeer ik de statistiek rondom de afgifte van visums inzichtelijk te maken om te zien of er opvallende cijfers of trends waarneembaar zijn.

Een uitgebreide analyse van de cijfers is beschikbaar als PDF bijlage: Schengenvisums Thailand 2016.pdf

Wat is het Schengengebied?

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code: EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren. Meer informatie over de regelgeving vind je in het Schengenvisum Dossier: www.thailandblog.nl/dossier/schengenvisum/dossier-schengenvisum/

Hoeveel Thai kwamen er in 2016 naar hier?

Hoeveel Thai er precies naar Nederland, België of een van de andere lidstaten kwamen valt niet met zekerheid te zeggen. Er zijn alleen gegevens beschikbaar over de aanvraag en afgifte van Schengenvisums, maar hoeveel Thai precies de Schengengrens passeerden is niet bekend. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat niet alleen Thai een Schengenvisum kunnen aanvragen in Thailand: een Cambodjaan die in Thailand verblijfsrecht heeft kan ook vanuit Thailand een visum aanvragen. Ook zullen er Thai vanuit elders op de wereld een visumaanvraag doen, bijvoorbeeld hen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers die ik noem zijn eigenlijk dus puur productiecijfers van het papierwerk dat de posten (ambassades en consulaten) in Thailand verzetten. Toch geven ze een goede indruk van de stand van zaken.

Zijn Nederland en België een populaire bestemming voor Thai?

In 2016 werden er door Nederland 10.756 visums afgegeven op 11.389 aanvragen. België gaf 4.143 visums af op 4.653 aanvragen. Ter vergelijking: in 2015 heeft Nederland 10.550 visums afgegeven op 10.938 aanvragen. België gaf toen 5.602 visums af op 6.098 aanvragen.

In totaal werden er in Thailand over 2016 bij de Schengenlidstaten bijna 279 duizend visums aangevraagd en ruim 268 duizend visums afgegeven. Net als voorgaande jaren waren Duitsland en Frankrijk de populairste bestemmingen. Zij verwerkte in 2016 respectievelijk zo’n 54,8 duizend en 44,8 duizend aanvragen. Zwitserland en Italië hebben stuivertje gewisseld en nemen de derde en vierde plaats in. Duitsland (19,7%), Frankrijk (16,1%) en Zwitserland (12,4%) ontvingen samen de helft van alle Schengenvisum aanvragen in Thailand.

Nederland kreeg slechts 4,1% van alle aanvragen, goed voor een tiende plaats qua populariteit. België ontving 1,7% van alle aanvragen en een dertiende plaats. Maar vergeet niet dat men het visum bij het land aanvraagt dat het hoofddoel is, een Thai met een door Duitsland afgegeven visum (hoofdoel) kan uiteraard ook kortstondig Nederland of België aandoen maar dit valt niet uit de cijfers te ontleden.

Waren die Thaise reizigers hoofdzakelijk toeristen of bezochten zij hier een partner?

Er worden door de EU geen exacte cijfers per reisdoel begehouden dus dit valt niet exact te bepalen. Nederland kon wel een schatting/vuistregel geven omtrent het reisdoel van Thai: ongeveer 40% is toerisme, zo’n 30% voor bezoek aan familie of vrienden, 20% zakenbezoek en 10% overige reisdoelen. België gaf aan dat bij hen de verdeling 36% toerisme, 26% bezoek aan vrienden, 17% familiebezoek , 11% zaken en 10% overig betrof.

Zijn Nederland en België streng?

Veel van de Schengen ambassades die actief zijn Thailand weigeren tussen de 1 en 4 procent van de aanvragen. De Nederlandse ambassade weigerde verleden jaar 4% van de aanvragen. Dat is geen slecht cijfer maar hoger dan de twee voortgaande jaren: 3,2% afwijzingen in 2015 en 1% afwijzingen in 2014.

De Belgische ambassade wees 10% van de aanvragen af. Beduidend meer dan de meeste andere Schengenambassades. Als er een troffee zou zijn voor meeste afwijzingen zou België met haar tweede plaats het zilver pakken. Alleen Zweden wees nog meer af: 11,5%. Over 2015 wees België 7,6% van de aanvragen af.

Beide landen geven aan dat zij strenger controleren op de volledigheid van aanvragen en dus minder coulant zijn geworden bij het ontbreken van bewijsstukken. In plaats van een herstel mogelijkheid volgt er nu eerder een afwijzing. Het is dus uitermate belangrijk dat men zich goed en volledig informeert zodat de aanvraag aan alle eisen voldoet en ook volledig is. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Dit verklaart echter niet het grote verschil in afwijzingen tussen Nederland en België. Dat men voor een bepaald reisdoel (toerisme, bezoek vrienden/familie, zaken etc.) andere risico inschattingen maakt ligt voor de hand: Zo wordt doorgaans het risico van toeristen (op georganiseerde tour) lager ingeschat dan familiebezoek: die laatste zou weleens niet terug te keren naar Thailand. Zo’n verdenking levert afwijzing op “vestigingsgevaar” op. Echter ontloopt de verdeling van de reisdoelen voor Nederland en België elkaar niet bijster veel. De Belgen lijken dus de risico’s hoger in te schatten en zijn dus in dat opzicht beduidend strenger dan de meeste andere Schengen lidstaten.

Ook op andere vlakken zie je dit verschil: Nederland gaf ook vorig jaar weer relatief veel multiple entry visums (MEV) af, waarmee een aanvrager meermaals naar het Schengengebied kan komen. Hierdoor hoeft een aanvrager dus minder vaak een nieuw visum aan te vragen en dat is wel zo fijn voor de aanvrager én de ambassade. Sinds de invoering van het back office systeem, waarbij de Nederlandse visums worden afgehandeld in Kuala Lumpur is bijna 100% van alle visums een MEV. De RSO back office voert dit liberale visumbeleid in de hele regio (waaronder de Filippijnen en Indonesië): veel van de visums zijn een MEV en het aantal afwijzingen in de regio lag verleden jaar op enkele procenten. België gaf bij lange na niet zoveel MEV af, slechts 20% tegenover ruim 60% in 2015, hiervoor heeft het ministerie van buitenlandse zaken geen verklaring.

Worden er aan de grens nog veel Thai geweigerd?

Niet tot nauwelijks zo blijkt uit Eurostat gegevens. Dit statistisch bureau van de EU verzamelde cijfers, afgerond op 5 tallen, over weigeringen aan de grens. Volgens deze cijfers is in Nederland in 2016 slechts zo’n 10 Thai geweigerd aan de grens, vergelijkbaar met het aantal weigeringen in voorgaande jaren. In België is er al volgens de afgeronde cijfers zelfs al jaren geen Thai geweigerd aan de grens. Weigering van Thai aan de grens is dus een zeldzaamheid. Daarbij moet ik wel de tip geven dat reizigers zich goed voorbereiden: alle benodigde bewijsstukken meenemen zodat ze bij vragen van de grenswachters men kan aantonen aan de visumeisen te voldoen. De referent adviseer ik om het Thaise bezoek op de luchthaven op te wachten zodat deze ook te bereiken is door de grenswacht mocht dat noodzakelijk blijken. Bij weigering is het best om je niet direct terug te laten zenden maar bijvoorbeeld een (piket) advocaat te raadplegen.

Conclusie

De algemene trends lijken zetten nog steeds door, elk jaar stijgt het aantal visumaanvragen vanuit Thailand en neemt over het geheel gezien ook het aantal afwijzingen nog steeds af. Nederland en België lieten wel een kleine stijging zien in het aantal afwijzingen maar schokkend zijn die cijfers niet. Wel is de afname van het aantal Thai naar België groter dan ik had verwacht, als dat –zoals het Belgische ministerie verklaarde- werkelijk door de aanslagen komt zal dat gelukkig vast weer aantrekken. Ook is het jammer dat België niet langer ruimhartig is met de afgifte van MEV.

Veruit de meeste Thaise aanvragers krijgen hun visum, en dat geeft een positief gevoel. De bonafide reiziger moet er wel beter dan voorheen op letten of de aanvraag geheel compleet is, dus het nauwkeurig volgen van de instructies die de ambassades vertrekken is zeer belangrijk. Wel kun je kritiek hebben op Nederland dat de informatie versnippert is/was over verschillende websites zoals de ambassade site, VFS site, rijksoverheid en IND. Het is te hopen dat met verdere ontwikkeling van de nieuwe site (www.netherlandsandyou.nl) alle nodige informatie en formulieren op één enkele adres te vinden. Een goede voorbereiding helpt uiteraard, bijvoorbeeld met behulp van het Schengenvisum dossier op Thailand Blog.

Bronnen en achtergronden

– Schengen visumstatistiek: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm#stats

– Schengen Visum Code: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0810

– Weigering aan de grens: ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_eirfs

www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/afgifte-schengenvisums-thailand-loep-2015/

– Contact met de Nederlandse, Belgische en Zweedse autoriteiten (via de ambassades en RSO). Dank!

9 reacties op “Afgifte van Schengenvisums in Thailand onder de loep (2016)”

 1. ERIC zegt op

  Duidelijk de visums voor thais worden tot op het bot onderzocht en bovenop wordt er vanuit gegaan dat alle thaise en aziatische vrouwen prostituees zijn, (dat je 20 of 46 bent het speelt geen rol)tot vervelens toe, de tienduizenden anderen van andere nationaliteiten die de grens oversteken zonder papieren worden zonder veel vragen met open armen ontvangen, krijgen een tegemoedkoming, ziekteverzekering en huisvesting. De thaise toerist die wordt in zijn blootje gezet van bankrekeningen tot landtitels, vennootschapsdokumenten enz enz. Ik noem dit schending van de privacy want zelf wie de reis betaald moet dit alles voorleggen ook als goede schengenburger die jaren belastingen in eigen land heeft betaald. Daar de belgische ambassade geen tenlastenemingen meer geeft, enkel te verkrijgen wanneer je in Belgie gedomivilieerd bent via de gemeente, iedere belg is dus toch niet gelijk voor de wet!!
  Het wordt zo belachelijk dat ik landen uitzoek waar het klassiek pakket aan dokumenten voldoende is.
  Zelf voor de VS die geboren paranoides zijn heeft mijn partner op 10 min een 10 jaar multiple entry visum gekregen, paspoorten doorgebladerd met een hele boel stempels en direct toegekend. De oude paspoorten zelf met oude schengenvisums interesseren vfs niet, maar een week later wil de ambassade deze wel??? Verstaan wie verstaan wil of kan….

 2. Jos zegt op

  Het verbaast me niet dat België nog steeds bij de kopgroep hoort bij het afwijzen van visa.

  Als ik de website van de ambassade bezoek : http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa
  dan krijg ik heel sterk de indruk dat men liever geen rechtstreekse aanvragen wil behandelen.
  Ik ga in september een visumaanvraag indienen om mijn Thaise vriend naar België te laten komen voor 3 weken en wil graag de weg volgen die het meeste kans op succes geeft.

  Weet er iemand of er meer afwijzingen zijn wanneer men een visa aanvraagt rechtstreeks bij de Belgische ambassade, na afspraak uiteraard, dan wel bij VFSglobal ?

  Alvast bedankt,

  Jos.

  • Rob V. zegt op

   VFS schuift alleen maar de papieren door naar de Belgische ambtenaren (beoordelaars). VFS mag gelukkig geen aanvragen beoordelen. Ze vergelijken de papieren met de checklist van de ambassade en kunnen melden dat naar hun idee iets mist of overbodig is. Maar ook dat is slechts een advies, dat mag je in de wind slaan en er op staan dat ze de aanvraag innemen en doorsturen naar de ambassade.

   Dus of je het nu bij VFS afgeeft of de ambassade, de papieren komen bij dezelfde ambtenaar terecht. Het maakt geen verschil.

 3. Jack Braekérs zegt op

  Het is beter via een ander schengenland in Belgie op bezoek te komen.
  Alles wat men kan afwijzen ZAL en afwijzen. Dat is in Thailand geweten.
  Droevig..

  • Rob V. zegt op

   Volgens de regels is men verplicht het visum aan te vragen bij het consulaat dat het hoofddoel van de reis is. Als er geen duidelijk hoofddoel is, bijvoorbeeld omdat je 5 dagen in Nederland, 5 dagen in Duitsland en 5 dagen in België op vakantie wilt, dan moet het visum worden aangevraagd bij het land van eerste binnenkomst.

   België is er om berucht dat men streng is, op blogs en forums als deze lees je weleens dat een Belg met een relatie van zeg een jaar te horen krijgt dat men de relatie eerst maar verder moet ontwikkelen (buiten Europa). Soms kan een korter verblijf helpen door enkele weken ipv enkele maanden naar hier te komen. Maar ik snap aancragers ook heel goed die denken “ik wil weleens kijkeb of mijn teerak überhaupt in Europa kan aarden dus laat haar maar eens hier de boel verkennen voordat de relatie echt heel intens wordt. En als ze geen verlof langer dan vijf dagen kan krijgen dan kan ze net zo goed voor 90 dagen komen ipv 30. Als ze heimwee krijgt boeken we gewoon een vervroegde reis terug naar Thailand”.

   Denkt een bonafide reiziger dat de Belgen toch met ‘Neen’ aankomen dan is de enige legale optie om samen elders in Europa op vakantie te gaan. Een uitstapje naar België mag maar daar kun je dan niet de meeste tijd doorbrengen. Het is natuurlijk wel oppassen dat de andere ambassade denkt dat je aan het visa shoppen bent en puur bij die ambassade aanklopt in de hoop dat ze je een visum geven maar dat dit land niet werkelijk je hoofdbestemming is. Kortom: wat je ook doet, wees oprecht en lieg niet want dan kun je lelijk de deksel op je neus krijgen.

   Ik heb nog een email met nadere vragen open staan bij de Zweden over het aantal aanvragen voor seizoensarbeid en hoe het aantal afwijzingen ongeveer als als je kijkt naar seizoensarbeid, vakantie etc. Het zou best kunnen zijn dat als we de cijfers van de Zweden corrigeren door aanvragen voor seizoensarbeid niet mee te tellen, dat dan de Belgen op de hoogste plek staan met afwijzingen. Van de zomer ga ik nog eens polsen bij de Zweedse ambassade, men heeft nu geen tijd om mijn aanvullende vragen te beantwoorden. Komt er iets interessants uit dan zal ik dat melden.

 4. J.H. zegt op

  Onlangs heeft mijn vriendin een visum aanvraag gedaan bij de NL ambassade in Bkk, haar aanvraag werd geaccepteerd maar voor onze zoon (baby) niet omdat ie niet in persoon aanwezig was. Volgende dag naar VFS en daar kon de aanvraag voor onze zoon wel worden ingediend? Uiteindelijk komen de papieren die je inlevert bij VFS direct weer terug bij de NL ambassade. Hele vreemde manier van zaken doen, lijkt een beetje op pesten!

  • Rob V. zegt op

   Dat is zeker vervelend! Ik zou zeggen, stuur een mailtje naar de ambassade (banca @ minbuza . nl ) waarin je aangeeft hierover teleurgesteld/verbaasd te zijn dat jullie aan het loket bot vingen en bij VFS wel de aanvraag konden indienen zonder dat de baby (welke leeftijd?) aanwezig was. Het spreekt voor zich dat of je nu voor loket A (ambassade) of B (VFS) kiest, er verder geen verschil is: je dient je spullen in volgens de regels, de loket medewerker stuurt het dossier door naar de backoffice (RSO in Kuala Lumpur).

 5. Marcel zegt op

  Ik ben een Belg met een vaste verblijfplaats in Spanje, ik vraag me af hoe streng de Spaanse ambassade is , ik moet er ook nog bij vermelden dat mijn vriendin nog gehuwd is met een Australiër.

  • Rob V. zegt op

   Marcel, de Spaanse ambassade wijst niet zoveel aanvragen af: 1,5% verleden jaar zoals je in de uitgebreidere PDF kunt zien. Echter staan ze er wel om bekent om meer te vragen dan strikt volgens de EU regels noodzakelijk. Pragmatische aanpak is dan het beste: volg hun instructies nauwgezet op als het niet teveel in de papieren loopt. Als je dan op een A4tje een begeleidende brief schrijft waarom he haar uitnodigt en dat ze weer op tijd terug gaat zal het vast wel goed komen. Uiteraard zou ik voor een kort verblijf van je vriendin niet reppen over de Australiër, dat is niet relevant voor zo’n vakantie. Krijg je ondanks het nauwegezet volgen de eisen toch een afwijzing dan kun je na gaan denken over bezwaar (via een advocaat) of later een nieuwe aanvraag.

   Het Schengen dossier richt zich op NL en BE maar de hoofdlijnen en tips kun je ook voor Spanje gebruiken. De basis is voor alle lidstaten datzelfde, de accenten verschillen wat in de uitvoering per lidstaat.

   Klagen kan altijd nog bij bijvoorbeeld de EU ombudsman Solvit en bij de Europese Commissie ( JUST-CITIZENSHIP {at} ec.europa.eu ).


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website